LIÊN KẾT
Truy cập Truy cập: 21661
Truy cập Online: 1
Tin tức sự kiện
Đại hội Đảng khóa X nhiệm kỳ 2017 -2020
TỔNG QUAN
Giới thiệu về trường MN Cẩm Sơn 2
 Hợp long cầu vượt bằng thép lúc nửa đêm
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Một số hình ảnh tham gia thi giải cầu lông mở rộng do Công đoàn ngành phát động.
 Đại hội công đoàn
CÔNG KHAI
TIN TỨC SỰ KIỆN
Đại hội Đảng khóa X nhiệm kỳ 2017 -2020
 Đại hội chi bộ khóa X nhiệm kỳ 2017 - 20120 - Đồng chí Đặng Thị Hoài Thanh - BT chi bộ - HT nhà trường trình bày báo cáo chính trị khóa IX và kiểm điể
 Một số tiết học vận động
 Trò chơi vận động
CÔNG KHAI
CÔNG KHAI
CÔNG KHAI
CÔNG KHAI
Công khai cơ sở vật chất của nhà trường năm học 2016 - 2017
 Biểu mẫu 04 (Kèm theo thông tư 09/TT- BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 Biểu mẫu số 2 (Kèm theo TT09/TT- BGDĐT ngày 5/7/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
 Biểu mẫu 01 (Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
CÔNG KHAI
Công khai cơ sở vật chất của nhà trường năm học 2016 - 2017
 Biểu mẫu 04 (Kèm theo thông tư 09/TT- BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 Biểu mẫu số 2 (Kèm theo TT09/TT- BGDĐT ngày 5/7/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
 Biểu mẫu 01 (Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
CÔNG KHAI
Công khai cơ sở vật chất của nhà trường năm học 2016 - 2017
 Biểu mẫu 04 (Kèm theo thông tư 09/TT- BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 Biểu mẫu số 2 (Kèm theo TT09/TT- BGDĐT ngày 5/7/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
 Biểu mẫu 01 (Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
TỔNG QUAN
TỔNG QUAN
TỔNG QUAN
TỔNG QUAN
TỔNG QUAN
TỔNG QUAN
TỔNG QUAN
THÔNG BÁO
Chưa có thông báo nào
Trang chủ | Tài nguyên | Diễn đàn | Quản trị
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG MẦM NON CẨM SƠN 2 
Bản quyền thuộc về: Trường mầm non Cẩm Sơn 2
Địa chỉ:
Số điện thoại:
E-mail:
Website: campha.edu.vn/mncamson2
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà
ga goi

http://www.xemayvn.co/

http://www.xemayvn.co/2017/08/nhong-sen-dia-nhong-xich.html