LIÊN KẾT
Truy cập Truy cập: 119943
Truy cập Online: 1
Tin tức sự kiện
Công khai công văn số 171/KH-MNCS2 ngày 8 tháng 7 năm 2024 - Kế hoạch tuyển sinh trẻ mầm non năm học 2024 - 2025
TỔNG QUAN
Căn cứ Nghị định số 120/2020/NĐ-CP quy định về thẩm quyền và trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập: Xây dựng Đề án tự chủ (bao gồm các nội dung tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính) của đơn vị, trường MN Cẩm Sơn 2 xây dựng Đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2023
 Công khai Danh sách học sinh được hỗ trợ theo Nghị định 105 năm học 2023 - 2024
 KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ KIỂM ĐỊNH CLGD NĂM 2022 - 203
 GIỚI THIỆU TRƯỜNG MN CẨM SƠN 2
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Thuwjc hiện nhiệm vụ công đoàn Thành phố Cẩm Phả trường mầm non Cẩm Sơn 2 xây dựng kế hoạch công đoàn năm học 2019 - 2020
 Trường MN Cẩm Sơn 2 tham gia thi giải cầu lông do Công đoàn ngành phát động
 Đại hội công đoàn
CÔNG KHAI
TIN TỨC SỰ KIỆN
Công khai công văn số 171/KH-MNCS2 ngày 8 tháng 7 năm 2024 - Kế hoạch tuyển sinh trẻ mầm non năm học 2024 - 2025
 Quyết định về việc thành lập hội đồng tuyển sinh năm học 2024 - 2025
 Công khai Quyết định công nhận kết quả chấm sáng kiến kinh nghiệm năm học 2023 - 2024
 Kế hoạch triển khai các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ trong hè năm học 2023 - 2024
CÔNG KHAI
CÔNG KHAI
CÔNG KHAI
CÔNG KHAI
Công khai cơ sở vật chất của nhà trường năm học 2016 - 2017
 Biểu mẫu 04 (Kèm theo thông tư 09/TT- BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 Biểu mẫu số 2 (Kèm theo TT09/TT- BGDĐT ngày 5/7/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
 Biểu mẫu 01 (Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
CÔNG KHAI
Công khai cơ sở vật chất của nhà trường năm học 2016 - 2017
 Biểu mẫu 04 (Kèm theo thông tư 09/TT- BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 Biểu mẫu số 2 (Kèm theo TT09/TT- BGDĐT ngày 5/7/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
 Biểu mẫu 01 (Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
CÔNG KHAI
Công khai cơ sở vật chất của nhà trường năm học 2016 - 2017
 Biểu mẫu 04 (Kèm theo thông tư 09/TT- BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 Biểu mẫu số 2 (Kèm theo TT09/TT- BGDĐT ngày 5/7/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
 Biểu mẫu 01 (Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
TỔNG QUAN
TỔNG QUAN
TỔNG QUAN
TỔNG QUAN
TỔNG QUAN
TỔNG QUAN
TỔNG QUAN
Trang chủ | Tài nguyên | Diễn đàn | Quản trị
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG MẦM NON CẨM SƠN 2 
Bản quyền thuộc về: Trường mầm non Cẩm Sơn 2
Địa chỉ:
Số điện thoại:
E-mail:
Website: campha.edu.vn/mncamson2
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà