LIÊN KẾT
Truy cập Truy cập: 52105
Truy cập Online: 1
Tin tức sự kiện
Học sinh nhà trường được nghỉ tết dương lịch từ ngày 30/12/2017 đến hết ngày 01/01/2018 (Tức 3 ngày thứ 7, chủ nhật và thứ 2). Yêu cầu các đ/c CB, GV, NV nghiêm túc thực hiện theo nội dung công văn. Đặc biệt các đ/c GVCN có trách nhiệm thông báo tới 100% học sinh lớp mình về lịch nghỉ tết dương lịch.
TIN TỨC SỰ KIỆN
Học sinh nhà trường được nghỉ tết dương lịch từ ngày 30/12/2017 đến hết ngày 01/01/2018 (Tức 3 ngày thứ 7, chủ nhật và thứ 2). Yêu cầu các đ/c CB, GV, NV nghiêm túc thực hiện theo nội dung công văn. Đặc biệt các đ/c GVCN có trách nhiệm thông báo tới 100% học sinh lớp mình về lịch nghỉ tết dương lịch.
 Giới hạn ôn tâp HKI
 Công văn số 98: Kế hoạch tổ chức kiểm tra học kỳ I
 Công văn 979. V.v tiếp tục tăng cường công tác quản lý và sử dụng hiệu quả thiết bị dạy học
THÔNG BÁO
ga goi

http://www.xemayvn.co/

http://www.xemayvn.co/2017/08/nhong-sen-dia-nhong-xich.html