LIÊN KẾT
Truy cập Truy cập: 25897
Truy cập Online: 1
Tin tức sự kiện
Lịch sử hình thành và phát triển Công đoàn Việt Nam
KẾ HOẠCH
Kế hoạch hoạt động năm 2017-2018
 KẾ HOẠCH Triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật Năm học 2017-2018
 KẾ HOẠCH Thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, viên chức, lao động - Năm học 2017 – 2018
 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2017 - 2018
THỜI KHÓA BIỂU
Thời khóa biểu buổi 1 năm 2017 - 2018
 Thời khóa biểu buổi 2 năm học 2017 - 2018
 THỜI KHÓA BIỂU BUỔI 2 NĂM HỌC 2016-2017
 THỜI KHÓA BIỂU BUỔI 1 NĂM HỌC 2016-2017
LỊCH CÔNG TÁC
Lịch công tác tháng 12 năm học 2017 - 2018
 Lịch công tác tháng 11 năm học 2017 - 2018
 Lịch công tác tháng 10 năm học 2017 - 2018
 Lịch công tác tháng 9 năm học 2017-2018
TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT
Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV được Quốc hội thông qua trong phiên họp thể tại Hội trường chiều 24/11 với 93,89% đại biểu Quốc hội tán thành.
 Nghị quyết số: 48/2017/QH14
 Nghị quyết số: 49/2017/QH14
 Nghị quyết 50/2017/QH14 về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2018
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN QUỐC TOẢN 
Bản quyền thuộc về: Trường tiểu học Trần Quốc Toản
Địa chỉ:
Điện thoại:
E-mail:
Website: campha.edu.vn/thtranquoctoan
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà