LIÊN KẾT
Truy cập Truy cập: 8920
Truy cập Online: 1
 Kế hoạch công đoàn
Kế hoach công đoàn trường năm học 2012-2013
  Email  |  Bản in
Thứ hai, 24/11/2014 | 14:50.
Kế hoach công đoàn trường năm học 2012-2013

      CÔNG ĐOÀN  GIÁO DỤC CÂM PHẢ

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG TH CẨM SƠN 2       

                 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Cẩm Phà, ngày 28 tháng 9 năm 2012.

        

KẾ HOẠCH CÔNG ĐOÀN NĂM 2012- 2013

 

           Căn cứ vào sự chỉ đạo của Công đoàn Giáo dục Cẩm Phả, công văn ngày 01/9/2012 về việc triển khai kế hoạch hoạt động Công đoàn năm học 2012 - 2013, Công đoàn Trường TH Cẩm Sơn 2 xây dựng kế hoạch công tác Công đoàn Năm học như sau:

 

Phần thứ nhất

 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2011 - 2012

 

 

 

 1. Các danh hiệu thi đua đạt được năm học 2011 - 2012:

*Tập thể:

  - Trường: Tập thể tiên tiến. Được Sở giáo dục và Đào tạo Tỉnh tặng giấy khen.

  - Công đoàn : Cơ sở vững mạnh.

  - Tổ lao động tiên tiến: Tổ 1-2-3.

* Cá nhân:

   - Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 03 đ/c( đạt 9%),đ/c Nguyễn Thị Lập, Nguyễn Thị Hồng Huệ, Lê Thị Hoà.

   - Giáo viên giỏi cấp TP : 07 đ/c (đạt 20%), đ/c Nguyễn Thị Hồng Huệ, Bùi Thị Thanh Hương, Phạm Thị Huyền, Nguyễn Thị Thanh Thơm, Vũ Kim Tỵ, Lê Thuý Huyền, Nguyễn Thị Duyên Thảo.

   - Giáo viên giỏi cấp trường :09 đ/c (đạt 26%)

 

2. Đánh giá kết quả thực hiện các chương trình hoạt động công đoàn:

 

2.1. Đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và chăm lo đời sống nhà giáo, lao động trong ngành; xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tạo động lực nâng cao chất lư­ợng hiệu quả giáo dục và đào tạo.

a. Công tác giám sát  việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động :

Trong năm học qua mọi quyền lợi, chế độ của người lao động như chế độ BHXH, BHYT đều được thực hiện đầy đủ.

- Nâng lương đúng thời hạn cho giáo viên, đề nghị nâng lương trước thời hạn cho 2 đ/c.(Đ/c Lập-Huệ)

b. Kết quả hoạt động chăm lo và tự chăm lo đời sống cho cán bộ, nhà giáo và người lao động tại nhà trường :

- Thăm hỏi các đ/c giáo viên ốm đau theo qui chế đã xây dựng đầu năm học:  Mức thăm hỏi 100.000 đồng đối với đồng chí ốm  nghỉ tại nhà và nằm viện TP Cẩm Phả, 150.000 đồng đối với đồng chí ốm nằm viện tỉnh, 200.000 đồng đối với đồng chí ốm nằm viện TW. Thăm viếng bố mẹ ĐVCĐ mất là 200.000 đồng/người/lượt

-Tổ chức cho giáo viên tham quan du lịch : Du lịch đầu xuân, Du lịch Móng Cái trong dịp hè năm 2012.

- Động viên kịp thời các đ/c GV có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua, giáo viên giỏi các cấp, tổng số tiền là: 2.600.000đ

- Phối hợp với chuyên môn tổ chức thi cầu lông liên trường chào mừng ngày 20/11 và thi giáo viên tài năng duyên dáng.

- Phối hợp với nhà trường tổ chức chia tay và tặng quà 01 đ/c giáo viên về hưu.(đ/c Lê Thị Hòa)

- Phối hợp với nhà trường thưởng các cháu là con giáo viên trong trường đạt: HSG, vui tết trung thu, ngày 1/6. Tổng số tiền: 4.100.000đ.

c. Việc  phối hợp với chuyên môn chỉ đạo và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở:

- Phối hợp với chuyên môn tổ chức Hội nghị CBCC; HN viên chức, lao động, thực hiện đúng hướng dẫn của ngành GD&ĐT Quảng Ninh .

 - Thực hiện công khai trong trường học: mọi CBGV, LĐ trong nhà trường đều được biết, được bàn, được làm trong mọi hoạt động của nhà trường và được hưởng quyền lợi một cách công bằng.

d . Công tác tham gia quản lý cơ quan, đơn vị:

- Công đoàn xây dựng quy chế phối hợp công tác giữa công đoàn và Chuyên môn, tham gia quản lý nhà trường, thực hiện đúng vai trò, chức năng của tổ chức Công đoàn.

- Phối hợp với lãnh đạo nhà trường xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các hoạt động và các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn của ngành, thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người lao động;

 

       2.2. Kết quả thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục, xây dựng, nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho CB, GV, CNVC, LĐ.

a. Công tác tuyên truyền giáo dục :

          Công đoàn động viên CBGV,LĐ tham gia  đợt bồi dưỡng chính trị,học chuyên môn trong dịp hè.

b. Công tác nâng cao bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, CNVC, LĐ và thực Chỉ thị 40 CT/ TW  về " Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục" :

 - Phối hợp với chuyên môn và tạo điều kiện cho các đ/c giáo viên nâng cao trình độ đào tạo : hiện có 05 đồng chí đang tham gia học đại học.

- Nhà trường tạo điều kiện cho 2 đ/c học lớp trung cấp chính trị.

- Phong trào thi đua “ Dạy tốt học tốt” đã được duy trì và phát triển rộng trong trường, đặc biệt trong 2 đợt thao giảng chào mừng ngày 20/11 và 8/3.

c. Công tác xây dựng Đảng:

- Tham gia xây dựng Đảng, kế hoạch bồi dưỡng đoàn viên ưu tú, giới thiệu để chi bộ  02 đ/c đi học lớp cảm tình Đảng: đ/c Lê Thị Nhung và đ/c Lê Thị Ánh Nguyệt.

d. Những hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn  và hoạt động khác của đơn vị:

            - Công đoàn trường phối hợp với chuyên môn tổ chức tuyên truyền và các hoạt động thi đua lập thành tích kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm học.

 2.3. Tham gia tổ chức các phong trào thi đua và các cuộc vận động lớn của ngành.

a. Kết quả phong trào thi đua dạy tốt,học tốt:

 - Chất lượng đại trà : Tổng số ;641 học sinh

Học lực :           Giỏi:   305     đạt   47,58   %

                          Khá:   249     đạt   38,84   %

                          T.b :   85       đạt   12,94   %

                          Yếu:   02       đạt   0,31     %

Hạnh kiểm : THĐĐ :   641     đạt   100   %

 -  Kết quả các kỳ thi  học sinh giỏi các cấp:

          Giải cấp Tỉnh: 04

Giải cấp TP:    25

Giải cấp trường:          176

     Giải TDTT cấp TP:       06

     Giải TDTT cấp Tỉnh:    01

b.Tham gia triển khai, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động :

-  Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương – Tình thương- Trách nhiệm”  gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”,phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"...

- Thực hiện nghị quyết của Công đoàn cấp trên về xây dựng quĩ, vận động 100% đoàn viên công đoàn ủng hộ các loại quỹ như: quỹ “ Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa”, “ mái ấm công đoàn”, “ Phụ nữ nghèo và học sinh nghèo”,....

Tổng số quỹ ủng hộ là 10.340.000 đồng.

           2.4. Đổi mới tổ chức,tăng cường công tác kiểm tra  nâng cao chất lư­ợng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, góp phần xây dựng nhà nư­ớc vững mạnh.

             - Công đoàn đã tham gia xây dựng Đảng, kế hoạch bồi dưỡng đoàn viên ưu tú, hướng dẫn đ/c Phùng Thị Quỳnh làm lý lịch kết nạp đảng.

- Công đoàn giám sát thực hiện quy trình triển khai đánh giá giáo viên , hiệu trưởng các nhà trường theo qui định của bộ giáo dục ban hành.

- Công đoàn đã phối kết hợp với chuyên môn thực hiện các nghị quyết, thực hiện đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, thực hiện công khai trong trường học. Khuyến khích và động viên các đ/c giáo viên nâng cao tinh thần tự học, tự sáng tạo, tự bồi dưỡng chuyên môn. Động viên kịp thời những đ/c giáo viên có thành tích tốt.

 

 

 

              NHỮNG TỒN TẠI CƠ BẢN CẦN KHẮC PHỤC

Bên cạnh những thành tích mà ban chấp hành công đoàn đã làm được trong năm học 2011-2012, công đoàn trường TH Cẩm Sơn 2 cũng còn một số tồn tại sau cần khắc phục:

- Ban chấp hành công đoàn còn thiếu kinh nghiệm khi giải quyết công việc.

-Chưa tổ chức khám sức khỏe định kì cho CB-GV-NV,LĐ.

- Phong trào văn hoá , thể thao của các đoàn viên Công đoàn còn trầm chưa thực sự sôi nổi.

- Quỹ thăm quan con hạn hẹp nên chưa tổ chức được cho chị em đi thăm quan du lịch xa hoặc dài ngày.

 

Phần thứ hai

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2012- 2013

 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA NHÀ TRƯỜNG

1. Thuận lợi :

- Tập thể cán bộ giáo viên là một khối đoàn kết nhất trí, yêu nghề, nhiệt tình, có trách nhiệm cao.

- Công đoàn nhà trường luôn được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của Công đoàn ngành, BGH nhà trường, Đảng uỷ và chính quyền cùng các ban ngành đoàn thể trên địa bàn phường.

- Có nhiều giáo viên trẻ nhiệt tình tham gia các phong trào chung.

2. Khó khăn :

           - Một số giáo viên đang trong độ tuổi sinh đẻ, nuôi con nhỏ còn ảnh hưởng đến ngày giờ công.

- Một số ít giáo viên tuổi đã cao nên khả năng, tiếp cận với công nghệ thông tin còn hạn chế.

- Một số giáo viên trẻ mới nhận công tác còn hạn chế về chuyên môn, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy còn ít.

 3. Tình hình đội ngũ

a. Tình hình đội ngũ :

Tổng số CB,GV,NV: 35, trong đó : Nam: 01- Nữ : 34

+ BGH: 02,   kế toán + văn thư: 01,  thủ quỹ + y tế: 01;  

+ Giáo viên văn hoá: 27;   giáo viên nghệ thuật: 04;  

+ Trình độ trên chuẩn: 32-91%, trình độ chuẩn: 03-9%

          + Đảng viên: 15 đ/c     -  43%

-Trình độ lý luận chính trị của CBGV, LĐ:   Trung cấp : 03

- Số đang học: Đại học: 05

- Số đoàn viên CĐ chuyển đến: 02

- Giáo viên người dân tộc: 0

- Số giáo viên có hoàn cảnh khó khăn: 02

- Số giáo viên thuộc diện chính sách: 03

1/ Vũ Thị Hiền-con liệt sĩ.

          2/ Phạm Thị Huyền-con thương binh.

          3/ Trần Thị Như Hoa- con thương binh.

-Số giáo viên, nhân viên đang nghỉ thai sản: 02 người.

1/ Trần Thị Như Hoa -  Nghỉ từ 19/7 cho đến 19/11/2012

2/ Lê Thúy Huyền     -  Nghỉ từ 4/9 cho đến 4/01/2013

b. Học sinh:

-TS học sinh: 676 HS              ; TS lớp: 20 lớp

-TS HS Bán trú:  424 HS .TS HS 7 buổi-8 buổi: 252 HS

Khối: 1.Số lớp: 04.Số học sinh: 142, Số lớp bán trú: 03, Số lớp 7 buổi: 01.

Khối: 2.Số lớp: 04.Số học sinh: 138, Số lớp bán trú: 03, Số lớp 7 buổi: 01.

Khối: 3.Số lớp: 04.Số học sinh: 132, Số lớp bán trú: 02, Số lớp 8 buổi: 02.

Khối: 4.Số lớp: 04.Số học sinh: 142, Số lớp bán trú: 04, Số lớp 7 buổi:   0.

Khối: 5.Số lớp: 04.Số học sinh: 122, Số lớp bán trú:   0, Số lớp 7 buổi: 04

 

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2012 - 2013

Tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, căn cứ vào sự chỉ đạo của Công đoàn ngành. Ban chấp hành Công đoàn trường TH Cẩm Sơn 2 xây dựng kế hoạch hoạt động như sau:

 

A. Những nhiệm vụ chủ yếu :

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục đoàn viên và lao động thực hiện tốt các chủ trư­ơng, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, của địa phương; các quy định của Bộ GD&ĐT, Nghị quyết của Công đoàn cấp trên; nội quy, quy chế  của cơ quan, đơn vị; Tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn Công đoàn các cấp. Tổ chức các hoạt động chào mừng các nhày lễ lớn, Chỉ đạo các CĐCS phối hợp với chuyên môn cùng cấp tiếp tục vận động CBGV-LĐ học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phát huy kết quả đã đạt đ­ược và từng bước khắc phục những hạn chế, tồn tại của năm học trước.

2. Thực hiện có hiệu quả chức năng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên lao động. Chủ động phối hợp với với cấp chuyên môn đồng cấp thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng và thực hiện tốt quy chế chi tiêu nội bộ.

3. Tiếp tục triển khai, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua và các cuộc vận động lớn của ngành theo hướng hiệu quả, thiết thực. Phối hợp với chuyên môn triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013.

4. Không ngừng xây dựng CĐCS VM, phát triển đoàn viên theo quy định của điều lệ công đoàn Việt Nam và ch­ương trình phát triển, nâng cao chất lượng CĐCS.

 

B. Nội dung và chương trình hành động cụ thể :

1. Chương trình 1: Đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và chăm lo đời sống nhà giáo, lao động; xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định tạo động lực nâng cao chất lượng hiệu quả giáo dục và đào tạo phục vụ CNH - HĐH đất nước.

a. Nội dung :

          - Phối hợp cùng BGH nhà trường thường xuyên kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách của Nhà nước đối với CB, GV nhất là những chế độ chính sách có liên quan đến đời sống ĐVCĐ.

          - Đề nghị với chính quyền địa phương cùng với hội CMHS khen thưởng những giáo viên có thành tích, đạt danh hiệu.

          - Phối hợp cùng chuyên môn quan tâm đến ph­ương tiện, điều kiện làm việc của ng­ười lao động, mua sắm, sử dụng, bảo quản thiết bị, thí nghiệm, giảng dạy, học tập có hiệu quả tạo mọi thuận lợi để giáo viên nâng cao chất l­ượng giờ lên lớp.

-  Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động quyên góp để thực hiện nội dung, mục tiêu hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu vùng xa, hải đảo theo sự chỉ đạo của Sở Giáo dục - Đào tạo và Công đoàn ngành. Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện do thành phố, ngành và Trung ­ương phát động.

          - Phổ biến kịp thời chính sách, chế độ liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của ĐVCĐ.

          - Tiếp tục củng cố, phát triển quỹ tình thương, quỹ tham quan học tập tại công đoàn nhà trường.

- Tổ chức khám sức khỏe cho CBGV-NV,LĐ.

- Tổ chức sinh hoạt TDTT, văn nghệ, tham quan du lịch học tập cho CB - ĐVCĐ.

         

b. Biện pháp :

-  Phối hợp với chuyên môn tổ chức hội nghị CC,VC, LĐ theo đúng hướng dẫn của LĐLĐ và ngành GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh

          - Có ý kiến với chuyên môn phân công giảng dạy hợp lý.

          - Giám sát việc xét nâng lương, nâng lương kịp thời cho giáo viên .

          - Theo dõi việc thực hiện chính sách BHXH và BHYT,phụ cấp thâm niên đối với ĐVCĐ.

          - Phối kết hợp đối với Hội CMHS, chính quyền địa phương đơn vị đỡ đầu, cơ quan kết nghĩa để chăm lo đời sống giáo viên trong những ngày lễ Tết.

- Chế độ thăm hỏi của công đoàn trường:

+ Thăm hiếu( bản thân, chồng, bố mẹ 2 bên,con): 200.000 đồng/người/lượt.

+ Thăm ốm: Đoàn viên nghỉ 3 ngày trở lên.(1 lần/năm)

. Ốm nghỉ tại nhà: 100.000đ

. Nằm viện thị xã: 100.000đ

          . Nằm bệnh viện tỉnh:150.000đ

          . T W : 200.000đ

Ngoài ra, với công đoàn viên gặp tai nạn rủi ro hoặc thiên tai, mắc bệnh hiểm nghèo. Công đoàn cùng nhà trường huy động hỗ trợ kinh tế.

          - Tổ chức cho ĐVCĐ tham quan đầu xuân, hè 2014( đóng 100.000đ/đoàn viên/tháng)

          - Ngăn chặn, bảo vệ và kiến nghị xử lý kịp thời những cử chỉ, hành vi xâm phạm danh dự thân thể và bảo vệ mọi quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho ĐVCĐ và học sinh.

          - Tổ chức thường xuyên cho ĐVCĐ nắm bắt kịp thời chính sách, chế độ có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của bản thân thông qua hội họp, sinh hoạt câu lạc bộ nữ công.

          - Tham gia với chuyên môn quan tâm đến phương tiện, điều kiện làm việc của người lao động, bảo quản và trang bị các thiết bị, đồ dùng phục vụ cho công tác giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng giờ lên lớp.

          - Phối kết hợp với Bệnh viện Cẩm Phả khám sức khỏe cho CBGV-NV,LĐ.

2. Chương trình 2 :  Xây dựng, nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nhằm thực hiện nhiệm vụ: Đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng, giáo dục và đào tạo của ngành.

          a. Nội dung :

        - Tăng cường công tác tuyên truyền, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội công đoàn cấp trên tới các ĐVCĐ. Phổ biến kịp thời các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà n­ước, làm cho mọi ĐVCĐ hiểu và thực hiện đúng chủ trương đường lối của Đảng, chế độ chính sách của Nhà n­ước.

      - Nâng cao chất l­ượng hoạt động của Công đoàn Giáo dục các cấp trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Giới thiệu những đoàn viên có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt để cấp ủy xem xét kết nạp vào Đảng.

- Tiếp tục triển khai và thực hiện nghiêm túc cuộc vận động “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”, Duy trì và đẩy mạnh phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

- Tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

- Phối hợp với chuyên môn tổ chức cho ĐVCĐ nghiên cứu, quán triệt chỉ thị số 40/CTTƯ ngày 15/06/04 về tham gia xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý.

- Xây dựng kế hoạch phối hợp với chuyên môn động viên đoàn viên cùng đoàn tham gia đăng ký dự thi GVG các cấp, CSTĐ các cấp đồng thời tạo điều kiện khuyến khích để cán bộ, giáo viên, CNVC đi học nâng cao trình độ chuyên môn, chính trị. Đoàn viên công đoàn cùng giúp đỡ nhau tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; tự rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức; Tiếp tục vận động cán bộ, giáo viên đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong giảng dạy, quản lý giáo dục, mỗi giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục thực hiện một đổi mới trong phương pháp dạy học và quản lý; tích cực phát huy hiệu quả sử dụng đồ dùng dạy học và đổi mới phương pháp dạy học cho phù hợp với đối tượng học sinh, nâng cao ý thức, trách nhiệm nghề nghiệp trong từng giờ dạy và mọi hoạt động giáo dục..v.v..

      - Chủ động tham gia với chuyên môn đổi mới quản lý giáo dục; thực hiện công khai trong trường học; Tăng cường quản lý vấn đề dạy thêm, học thêm.

          b. Biện pháp :

          - Khuyến khích và tạo mọi điều kiện cho 02 đồng chí theo học các lớp bồi dưỡng chính trị, 05 đồng chí theo học Đại học để nâng cao trình độ chuyên môn .

          - Tổ chức các hình thức tự học, tự bồi dưỡng cá nhân, tổ, nhóm chuyên môn.

          - Phát huy những ảnh hưởng tích cực, hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực trong ngành.

          - Tổ chức 2 đợt thao giảng chuyên môn 20/11 và 8/3. Khuyến khích ĐVCĐ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.

          - Khen thưởng các đồng chí giáo viên đạt giờ thao giảng giỏi: 50.000đ/1 đ/c, kết quả tốt trong các kỳ thi GVG các cấp: 100.000đ/1 đ/c.

          3. Chương trình 3: Vận động, tổ chức CB giáo viên - lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của ngành.

          a. Nội dung:

          - Tiếp tục hướng dẫn, vận động ĐVCĐ đăng ký các danh hiệu thi đua thuộc phạm vi phong trào thi đua “Hai tốt”.

- Vận động ĐVCĐ thực hiện các cuộc vận động lớn của ngành, của địa phương; lồng ghép việc tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn của ngành trong các nội dung thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013.

      - Tiếp tục vận động đoàn viên tham gia đầy đủ các cuộc vận động:hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế khó khăn, cụ thể là:  vận động quyên góp sách vở, đồ dùng học tập, quần áo cho học sinh và giáo viên các huyện miền núi, vùng sâu . 

          - Phối hợp với chuyên môn, các lực lượng xã hội tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục.

- Làm tốt công tác thi đua khen th­ưởng và nhân điển hình tiên tiến trong đội ngũ đoàn viên lao động.

          b. Biện pháp:

          - Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ hoá trong trường học, ngăn chặn các hiện tượng vi phạm dân chủ đối với CBGV.

          - Giám sát tích cực thực hiện kế hoạch đề ra ở hội nghị công chức, thực hiện 5 công khai trong nhà trường từng tháng, từng học kỳ.

          - Phối hợp với nhà trường tổ chức hội nghị làm việc giữa nhà trường, hội CMHS, địa phương, đơn vị đỡ đầu.

          - Tích cực học tập, đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng dạy và học.Chú trọng bồi dưỡng nâng cao chất lượng mũi nhọn. Dạy học sinh yếu kém, 2 tiết/tuần ( Không thu tiền)

           - Quan tâm xây dựng đội ngũ, xây dựng CSVC, tăng cường trang thiết bị dạy học.

           - Khuyến khích động viên và tổ chức cho 100% ĐVCĐ đăng ký và phấn đấu đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hoá mới”.

         

4. Chương trình 4 : Đổi mới tổ chức, tăng cường công tác kiểm tra nâng cao chất lượng đội ngũ công đoàn, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Nhà nước vững mạnh.

          a. Nội dung :

- Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá việc chấp hành điều lệ, công tác quản lý tài chính công đoàn tại CĐCS, có đánh giá, rút kinh nghiệm sau mỗi lần kiểm tra, đồng thời đề xuất các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế.

- Bám sát sự chỉ đạo của LĐLĐ thị xã và công đoàn Giáo dục Cẩm Phả để đổi mới công tác xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động theo hướng cụ thể, trọng tâm, trọng điểm, cơ bản, phù hợp với chức năng, vai trò, nhiệm vụ của Công đoàn cơ sở. Tăng cường công tác xây dựng CĐCS vững mạnh.

          - Cùng với chuyên môn kịp thời giải quyết những vấn đề còn vướng mắc, xây dựng khối đoàn kết phục vụ lợi ích chung trên cơ sở đấu tranh phê bình và tự phê bình.

          - Thực hiện công tác bồi dưỡng cán bộ Công đoàn để đáp ứng yêu cầu công tác trong giai đoạn hiện nay. Làm tốt công tác thi đua khen thưởng và nhân điển hình tiên tiến trong đội ngũ đoàn viên.

          - Chỉ đạo ban thanh tra nhân dân nhà trường xây dựng và thực hiện có hiệu quả kế hoạch công tác trong năm.

b. Biện pháp:

          - Đa dạng hoá các hình thức hoạt động cho phù hợp.

          - BCH Công đoàn luôn đoàn kết , nhiệt tình, có trách nhiệm để thường xuyên chăm lo, xây dựng tổ chức công đoàn.

          - Lên kế hoạch có thời gian, nội dung sinh hoạt hoạt động của từng kỳ, từng tháng rút kinh nghiệm.

          - Xây dựng các quy chế hoạt động và phối hợp hoạt động thực hiện quy chế.

          - Thực hiện mối quan hệ bình đẳng giữa chính quyền và công đoàn trên cơ sở hợp tác và vì quyền lợi của ĐVCĐ (thông qua quy chế phối kết hợp).

          - Chú trọng công tác động viên khen thưởng kịp thời đúng lúc.

          - Tổ chức học điều lệ CĐVN, tiếp tục tìm hiểu Luật LĐ, Luật công chức.

III. CÁC CHỈ TIÊU THI ĐUA

 

- Trường:  Tập thể tiên tiến cấp tỉnh - Đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen.

- Công đoàn vững mạnh xuất sắc.               

- Tổ LĐXS: Tổ 1-2-3 và tổ.4-5.                

+ Chi bộ vững mạnh xuất sắc.

+ Liên đội Vững mạnh cấp tỉnh.

- CSTĐ cấp tỉnh: 01đ/c (3,5%), đ/c Nguyễn Thị Lập.

- CSTĐ Cấp CS: 4đ/c (12%), đ/c Nguyễn Thị Hồng Huệ, Vũ Thị Hải Hoa, Nguyễn Thị Thanh Thơm, Bùi Thị Thanh Hương.

- Giáo viên giỏi  cấp tỉnh : 01đ/c (3,5%) Bùi Thị Thanh Hương.

- GVG cấp trường: 19 đ/c (54%)

- LĐG: 33 đ/c ( 94%)   

- Số  GV GVT – ĐVN: 30 đ/c (86%)

* Học sinh:

- HL:     Giỏi: 278                  Khá: 276                TB: 115                   Y: 5

- HK:    THĐĐ: 676

- Học sinh học hòa nhập: 2

- Lên lớp thẳng : 99,0%                             - Chuyển lớp sau thi lại: 99.4%

- Hoàn thành chương trình tiểu học : 100 %

- Phấn đấu: HSG: 278              HSTT: 276                   KTM: 83.

Trên đây là kế hoạch công tác Công đoàn năm học 2012 - 2013 của Công đoàn trường Tiểu học Cẩm Sơn 2. Kính mong sự quan tâm chỉ đạo của Công đoàn cấp trên để hoạt động Công đoàn trường ngày càng có hiệu quả.

         

 

                        

TM. BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN                          CHỦ TỊCH                                              

 

(Đã ký)

 

 

 

 

                            Vũ Thi Hải Hoa

                                                                                                                    

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC CẨM PHẢ

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM SƠN 2

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

NĂM HỌC 2012 – 2013

 

 

 

 

 

Đơn vị: Công đoàn TH Cẩm Sơn  2

Phường Cẩm Sơn - Cẩm Phả - Quảng Ninh

 

 

 

 

                                  

 

 

Cẩm Sơn, tháng 9 năm 2012

Nguồn tin: thông tin từ BCH công đoàn
Số lần đọc: 431  - Cập nhật lần cuối:  29/01/2013
Về trang trước   Bản in   Email   Về đầu trang

Tìm theo ngày:     
  Bài đã đăng
THÔNG BÁO