THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tiêu đề:
Lĩnh vực:
Đơn vị thực hiện:  
Tất cả đơn vị thực hiện >> Tất cả lĩnh vực  35 thủ tục
Stt Tên thủ tục Lĩnh vựcCơ quan thực hiện
1
Giáo dục - Đào tạo
Phòng GD&ĐT TP Cẩm Phả
2
Giáo dục - Đào tạo
Phòng GD&ĐT TP Cẩm Phả
3
Giáo dục - Đào tạo
Phòng GD&ĐT TP Cẩm Phả
4
Giáo dục - Đào tạo
Phòng GD&ĐT TP Cẩm Phả
5
Giáo dục - Đào tạo
Phòng GD&ĐT TP Cẩm Phả
6
Giáo dục - Đào tạo
Phòng GD&ĐT TP Cẩm Phả
7
Giáo dục - Đào tạo
Phòng GD&ĐT TP Cẩm Phả
8
Giáo dục - Đào tạo
Phòng GD&ĐT TP Cẩm Phả
9
Giáo dục - Đào tạo
Phòng GD&ĐT TP Cẩm Phả
10
Giáo dục - Đào tạo
Phòng GD&ĐT TP Cẩm Phả
11
Giáo dục - Đào tạo
Phòng GD&ĐT TP Cẩm Phả
12
Giáo dục - Đào tạo
Phòng GD&ĐT TP Cẩm Phả
13
Giáo dục - Đào tạo
Phòng GD&ĐT TP Cẩm Phả
14
Giáo dục - Đào tạo
Phòng GD&ĐT TP Cẩm Phả
15
Giáo dục - Đào tạo
Phòng GD&ĐT TP Cẩm Phả
1
2
3
Trang chủ | Bài giảng trực tuyến | Tài nguyên | Thủ tục hành chính | Tìm kiếm
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Thành phố Cẩm Phả
Địa chỉ: Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.862.265
E-mail: pgdcampha.quangninh@moet.edu.vn
Website: campha.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà