LIÊN KẾT
Truy cập Truy cập: 176336
Truy cập Online: 2
  NÔI DUNG 1
CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU HKII NĂM HỌC 2016-2017
27/03/2017

THÔNG BÁO CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU KÌ II NĂM 2016-2017
BÁO CÁO CÁC KHOẢN THU CHI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017
02/03/2017

CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU CHI NĂM HỌC 2016-2017
CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU KỲ I NĂM HỌC 2016-2017
02/03/2017

Công khai các khoản thu kỳ I năm học 2016-2017
Các nôi dung công khai học kỳ I năm học 2015- 2016
29/10/2015

Trường THCS Thống Nhất Công khai các nội dung theo thông tư 09/2009/ BGD&ĐT và công khai các nội dung thu chi đầu năm.
TRƯỜNG THCS THỐNG NHẤT THỰC HIỆN QUY CHẾ CÔNG KHAI THEO THÔNG TƯ 09/2009/TT-BGDĐT
13/11/2013

THỰC HIỆN QUY CHẾ CÔNG KHAI THEO THÔNG TƯ 09/2009/TT-BGDĐT, NĂM HỌC 2013-2014.Tìm theo ngày: 
 
Ghi chú: Nhập ngày theo định dạng ngày/tháng/năm (vd: 20/11/2012 )