LIÊN KẾT
Truy cập Truy cập: 191821
Truy cập Online: 2
  VB CỦA PHÒNG GD&ĐT
CV 841.PGD thêm, học thêm.signed.signed.pdf
30/09/2021

CV 841.PGD thêm, học thêm.signed.signed.pdf
VB 991
29/09/2023

991 (2023) vv thực hiện các khoản thu chi năm học 2023-2024.signed.signed
QĐ 133
15/06/2023

QĐ 133 về việc thành lập hội đồng tuyển sinh lớp 6 năm học 2023- 2024
KH 426
27/04/2023

426 (2023) Kế hoạch xét công nhận tốt nghiệp THCS 2022-2023.signed.signed
QĐ 138
01/07/2022

138 _ QD thành lập hội đồng duyệt tuyển sinh lớp 6 năm học 2022-2023.signed.signedTìm theo ngày: 
 
Ghi chú: Nhập ngày theo định dạng ngày/tháng/năm (vd: 20/11/2012 )
THÔNG BÁO
Chưa có thông báo nào