LIÊN KẾT
Truy cập Truy cập: 175141
Truy cập Online: 3
 Chiến lược phát triển
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THCS THỐNG NHẤT
  Email  |  Bản in
Thứ năm, 09/02/2023 | 09:49.
Trường THCS Thống Nhất được thành lập năm 1960, từ đó đến nay trường đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Trong xu thế hội nhập nền kinh tế quốc tế và sự phát triển như vũ bão của CNTT, của nền kinh tế xã hội nước nhà…đòi hỏi cần những con người Việt Nam sáng tạo năng động, có kỹ năng sống, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội. Với tinh thần đó, trường THCS Thống Nhất xây dựng “Chiến lược phát triển giáo dục trường THCS Thống Nhất giai đoạn 2012 đến 2015 và tầm nhìn đến năm 2020”.


PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ CẨM PHẢ

TRƯỜNG THCS THỐNG NHẤT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                         Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

 

 

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

TRƯỜNG THCS THỐNG NHẤT

GIAI ĐOẠN 2012 - 2015 VÀ TẦM NHÌN ĐẾNNĂM 2020.

 

PHẦN I. MỞ ĐẦU

 

Trường THCS Thống Nhất được thành lập năm 1960,từ đó đến nay trường đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế, xã hội củađịa phương. Trong xu thế hội nhập nền kinh tế quốc tế và sự phát triển như vũbão của CNTT, của nền kinh tế xã hội nước nhà…đòi hỏi cần những con người ViệtNam sáng tạo năng động, có kỹ năng sống, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội. Với tinhthần đó, trường THCS Thống Nhất xây dựng “Chiến lược phát triển giáo dục trường THCSThống Nhất giai đoạn 2012 đến 2015 và tầm nhìn đến năm 2020”.

“Chiếnlược phát triển giáo dục trường THCS Thống Nhất giai đoạn 2012 đến 2015 và tầmnhìn đến năm 2020” nhằm xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược và các giảipháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển, là cơ sở quan trọng chocác quyết sách của Hội đồng trường và hoạt động của Hiệu trưởng cũng như toànthể cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh nhà trường. Xây dựng và triểnkhai kế hoạch chiến lược của trường THCS Thống Nhất là hoạt động có ý nghĩaquan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về đổi mới giáo dụcphổ thông. cùng góp phần đưa sự nghiệp giáo dục nhà trường phát triển theo kịpyêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, hội nhập với các nước khu vựcvà thế giới.

 

PHẦN II. NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH CỦA CHIẾN LƯỢC.

 

I.ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

1. Tình hình nhân sự

1.1. Về đội ngũ cán bộ, giáo viên,nhân viên và học sinh:

- Ban Giám hiệu : 02 (02 nữ), 02có bằng đại học, 01 đ/c đang theo học lớp cao họcquản lý giáo dục.
- Giáo viên 29: trong đó: Đại học: 14, Cao đẳng: 15;

- Nhân viên: 2/2 nữ (Trình độ: Đạihọc: 01,Trung cấp: 01).

- Trường có 01 chi bộ độc lập gồm19 Đảng viên( 02 Đảng viên dự bị) .

-Tổng số học sinh: 507 họcsinh/14 lớp.Trong đó có: 249 em là học sinh nữ; 14 học sinh con hộ nghèo.

1.2.Môi trường bên trong:

1.2.1.Mặt mạnh:

- Công tác quản lí của Ban Giámhiệu trường đều có kế hoạch thực hiện của từng thành viên cho năm, tháng, tuần.Được triển khai, tổ chức thực hiện, đánh giá, rút kinh nghiệm kịp thời theotừng giai đoạn. Nhà trường thực hiện tốt quy chế dân chủ, tính minh bạch đượcthể hiện rõ ràng qua từng hoạt động;

- Tập thể nhiệt tình, nhiều giáoviên tận tuỵ với công việc. Nhiều giáo viên có tay nghề giỏi các cấp, đạo đứcnghề nghiệp tốt; Đại đa số CB-GV, NV áp dụng được CNTT trong công tác, một sốCBGV linh hoạt trong công việc cũng như trong hoạt động. Trường có 19 CB-GV-CNV rấtvững vàng về tin học; Trường đã có 1 trang Website riêng với địa chỉ http://campha.edu.vn/thcsthongnhat.

- Phẩm chất đạo đức của đại đa sốhọc sinh là ngoan, cần cù, ham thích hoạt động, hàng năm nhiều em là học sinhgiỏi các cấp;

- Cơ sở vật chất ngày càng đượccủng cố, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu cho công tác dạy và học. Năm học 2009trường đã được công nhận chuẩn quốc gia giai đoạn I- Nhà trường phấn đấu đạtchuẩn quốc gia giai đoạn II theo lộ trình.

1.2.2.Mặt yếu:

- Công tác đánh giá giáo viên đôikhi còn mang tính cả nể; phong trào thi đua đôi lúc mang tính động viên tinhthần và khích lệ là chủ yếu, chưa có điều kiện và giải pháp để thưởng đúng vớinăng lực của từng CB-GV- NV;

- Một bộ phận nhỏ CB-CC chưagương mẫu trong công việc, chưa nhận thức sâu sắc và đầy đủ về cải tiến phươngpháp dạy và học,  ý thức tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ chưa cao;

- Chất lượng học sinh: Một bộphận học sinh còn lười học.Chất lượng mũi nhọn còn chưa cao.

1.3.Môi trường bên ngoài:

1.3.1.Cơ hội:

- Được sự quan tâm chỉ đạo củaĐảng ủy, chính quyền địa phương phường Cẩm Thạch cùng sự hỗ trợ của các banngành đoàn thể;

- Được sự quan tâm chỉ đạo củaPhòng Giáo dục- Đào tạo Cẩm Phả, UBND thành phố Cẩm Phả, sở GD-ĐT Quảng Ninh;sự quan tâm đặc biệt của Ban đại diện HCMHS nhà trường, các cơ quan đơn vị kếtnghĩa đóng trên địa bàn.

- Đời sống nhân dân ngày càngđược cải thiện, một số gia đình có thu nhập cao, ý thức trách nhiệm của nhândân đối với con em ngày càng được nâng cao.

1.3.2. Thách thức:

- Một bộ phận nhân dân còn ỷ lại,trông chờ vào nhà nước, tư tưởng bao cấp vẫn còn nặng nề, một số thờ ơ với việcgiáo dục con em, một số bất lực trong giáo dục con cái…

- Đời sống của một bộ phận nhândân vẫn còn nghèo, thu nhập thấp.

- Văn hóa - xã hội chưa đáp ứngđược yêu cầu, hầu hết thanh niên không có tụ điểm để vui chơi, sinh hoạt. Mộtsố tổ chức, đoàn thể không thu hút được nhiều lực lượng quần chúng tham gia…;

- Cơ sở vật chất, hạ tầng kỹthuật, đặc biệt là CNTT của địa phương chưa phát triển mạnh.

2. Các vấn đề chiến lược:

2.1. Danh mục các vấn đề chiếnlược:

2.1.1. Tập trung cải tiến phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá.

2.1.2. Tập trung rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh.

2.1.3. Xây dựng đội ngũ: có năng lực sư phạm, có lương tâm nghề nghiệp,có phẩm chất đạo đức, có ý thức phấn đấu, có tinh thần vượt khó, chủ động, sángtạo trong công việc.

2.1.4. Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, giáo dục lễ giáocho học sinh; Xây dựng trường học văn hóa: “Trường học thân thiện- Học sinhtích cực”.

2.2. Các nguyên nhân của vấn đề:

2.2.1. Cải tiến phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá nhiều khi vẫnchỉ là “Khẩu hiệu” do các nguyên nhân cơ bản sau:

- Chương trình quá tải, nặng vềkiến thức hàn lâm, thiếu tính thực tiễn;trình độ nhận thức của học sinh khôngđồng đều; điều kiện để học tập của học sinh chưa tốt, chưa đầy đủ hầu hết đồdùng của học sinh thực hành thường sử dụng trong bộ đồ dùng dạy học đồng bộ donhà nước cấp; CSVC của nhà trường chưa hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu giảngdạy;

- Nhận thức của giáo viên chưacao, còn ỷ lại và trông chờ, số tiết dạy hàng tuần của giáo viên theo thông tưsố 28/2009/TT-BGD-ĐT ngày 21/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành quyđịnh về chế độ làm việc của giáo viên phổ thông, thu nhập thấp, chưa có độnglực phấn đấu vươn lên;

2.2.2. Đối với rèn kỹ năng sống:

- Hiện nay Bộ chưa ban hành chínhthức các tài liệu về giáo dục, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh, tài liệu ítnên khó khăn trong việc tổ chức và giảng dạy;

- Nhà trường chưa có kế hoạchriêng về chỉ đạo công tác rèn kỹ năng sống, cách thức thực hiện chương trìnhgiảng dạy, người thực hiện chưa được xác định cụ thể và chưa rõ ràng về các nộidung, phương pháp, yêu cầu cụ thể…

- Một số CB-GV-CNV vẫn còn yếu vềcác kỹ năng sống như: Tác phong, kỹ năng tổ chức, kỹ năng thực hành và một sốkỹ năng cơ bản khác;

2.2.3. Xây dựng đội ngũ có năng lực sư phạm, có lương tâm nghề nghiệp,có phẩm chất đạo đức, có ý thức phấn đấu, có tinh thần vượt khó, chủ động, sángtạo trong công việc:

- Vẫn còn một vài GV-CNV chưa tậntâm với công việc, chưa phát huy được hết vai trò của mình trong công việc,hiện tượng vi phạm đạo đức nhà giáo chưa xảy ra nhưng vẫn cần sớm có biện phápđề phòng ngăn chặn, răn đe;

- Nhiều CB-GV-CNV ngại khó, chưachịu khó nghiên cứu để có giải pháp giáo dục, giảng dạy cho học sinh, CNV khôngnghiên cứu kỹ chuyên môn nghiệp vụ có liên quan, chưa hiểu sâu sắc tình hìnhkinh tế-xã hội của đất nước và của địa phương, chưa tiếp cận với CNTT…

2.3. Các vấn đề cần ưu tiên giảiquyết:

2.3.1. Đẩy mạnh cải tiến phương pháp giảng dạy;kiểm tra đánh giá.

2.3.2. Tăng cường giáo dục kỹ năng sống;

2.3.3. Xây dựng đội ngũ;

2.1.4. Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, giáo dục lễ giáocho học sinh; Xây dựng trường học văn hóa.

 

II. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC:

1. Sứ mệnh:

Giáo dục cho các thế hệ học sinh biết vượt qua mọi khó khăn, có khátvọng được học tập suốt đời, biết tư duy độc lập, phát triển hết khả năng để trởthành người công dân có ích phụng sự cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ QuốcViệt Nam xã hội chủ nghĩa.

2. Các giá trị cốt lõi:

- Biết vượt mọi khó khăn tronghọc tập và cuộc sống, có tinh thần đoàn kết, trung thực.

- Kiên trì và nhẫn nại;

- Có ứng xử tốt trong mọi tìnhhuống, có tính sáng tạo, tinh thần trách nhiệm.
- Khỏe mạnh cả thể chất, tinh thần và trí tuệ;

- Biết làm đẹp cho mình và chongười khác, có tình nhân ái, có tính tương trợ và sự hợp tác.

3. Tầm nhìn:

 Là một trường học biết vượt lên chính mình đểnâng thêm tầm cao mới, là nơi các bậc phụ huynh tin tưởng gửi gắm con em mìnhvào học tập, rèn luyện để trở thành công dân tốt của nước Việt Nam Xã hội chủnghĩa.

III. MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC:

1. Mục tiêu chung:

Trong mọi hoàn cảnh khó khăn vẫntạo dựng được môi trường học tập có nề nếp, kỷ cương; có chất lượng giáo dục đểmỗi học sinh đều có cơ hội phát triển hết khả năng. Trong khó khăn vẫn xây dựngnét đẹp văn hóa mang âm hưởng của dân tộc kết hợp với nét đẹp hiện đại phù hợpvới xu thế phát triển của đất nước và của thời đại.

2. Chỉ tiêu:

2.1. Đội ngũ cán bộ, giáo viên,công nhân viên:

2.1.1. Năng lực chuyên môn của cán bộ quản lý, giáo viên và công nhânviên được đánh giá khá, giỏi trên 70%.

2.1.2. 100% CB-GV-CNV sử dụng thành thạo máy vi tính: Microsoft OfficeWord; Excel, PowerPoint, 100% có hộp thư điện tử và sử dụng thư điện tử để giaodịch. Tiếp tục duy trì trang website chính thức tại địa chỉ

2.1.3. 60% số CB-GV-CNV có trình độ đại học, tiến tới có thêmtừ 2- 3 GVcó bằng trung cấp chính trị..

2.1.4. Phấn đấu trên 65% cán bộ, giáo viên, công nhân viên là đảngviên.
2.1.5. 100% CB, GV, CNV không vi phạm pháp luật, Thực hiện tốt quy chế dân chủở cơ sở.

2.1.6. Phấn đấu đến cuối năm 2015, trườngđạt danh hiệu CQG giai đoạn II2.2. Học sinh:

2.2.1. Qui mô:

+ Lớp học: Dưới 16 lớp.

+ Học sinh: Dưới 600 học sinh.

2.2.2. Chất lượng học tập:

+ Trên 70% học lực khá, giỏi (13%học lực giỏi trở lên)

+ Tỷ lệ học sinh có học lực yếudưới 2% không có học sinh kém.

+Lên lớp sau khi thi lại : 98.5%.

+ Thi học sinh giỏi thành phố,Tỉnh số lượng và chất lượng tăng hàng năm .

2.2.3. Chất lượng đạo đức, kỹ năng sống :

+ Chất lượng đạo đức: 97% hạnhkiểm khá, tốt.

+ Học sinh được trang bị các kỹnăng sống cơ bản, tích cực tự nguyện tham gia các hoạt động xã hội, tìnhnguyện.

+ 98% học sinh biết vượt mọi khókhăn để đến trường ;70% số học sinh có kỹ năng sống, kỹ năng xử lý tình huống.

+ Mỗi năm phát động các đợt quyêngóp trong giáo viên và học sinh, thực hiên tốt công tác giáo dục nhân đạo trongtrường học.

2.3. Cơ sở vật chất :

- Tăng cường mua sắm thêm tàisản, thiết bị phục vụ cho văn phòng và phục vụ giảng dạy (Tủ, bàn ghế, ti vi,máy tính, đèn chiếu, âm ly, máy phát, …).

- Tham mưu với các cấp quản lýgiáo dục để xây dựng thêm phòng học bộ môn và khu sân chơi, bãi tập, nhà đanăng… .

- Xây dựng môi trường sư phạm “Xanh - Sạch - Đẹp- An toàn”, triển khai mặc đồng phục trong học sinh.

- Xây dựng logo biểu tượng truyềnthống giáo dục, văn hóa, tinh thần của nhà trường.

 

3. Khẩu hiệu và phương châm hành động :

- Khẩu hiệu : THCS Thống Nhất -niềm tin của mọi thế hệ học sinh.

- Phương châm hành động: Chấtlượng giáo dục, hiệu quả các phong trào và sự hòa nhập của học sinh là bộ mặtcủa nhà trường.

 

PHẦN III.CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

 

 1. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục học sinh:
Trước hết phải xác định: Chất lượng dạy – học và hiệu quả giáo dục là thướcđo năng lực, phẩm chất, trí tuệ, tính trung thực, cái tâm và tài của ngườithầy. Mọi hoạt động, mọi việc làm của nhà giáo đều phải hướng đến đích là NGƯỜIHỌC.
  a) Dạy và học:

 Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục toàndiện, đặc biệt là chất lượng giáo dục đạo đức và chất lượng văn hoá. Cải tiếnphương pháp dạy học và đánh giá học sinh phù hợp với mục tiêu, nội dung chươngtrình chuẩn kiến thức, kỹ năng và phù hợp với mọi đối tượng học sinh. Đổi mới cáchoạt động giáo dục, hoạt động tập thể, gắn học với hành, lý thuyết với thựctiễn; tăng cường sử dụng ĐDDH có hiệu quả, hướng dẫn học sinh tự làm thínghiệm…
 Đảm bảo chắc chắn, mỗi bài soạn, mỗitiết dạy, mỗi hoạt động tập thể đều  lấyhọc sinh làm trung tâm, lấy học sinh để thiết kế các hoạt động. Mỗi CB-GV-CNVđều phải đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá sớm khắc phục tìnhtrạng “Dạy lý thuyết suông”, tổ chức nhiều hình thức học tập như học ngoàitrời, dã ngoại,…Xây dựng các đôi bạn học tập với quan điểm “Học thầy không tày học bạn”…Tăng cường dạy học hợp tác theo nhómnhỏ và có sự luân chuyển nhóm trưởng để học sinh tập làm quen với công việclãnh đạo. Cải tiến khâu hướng dẫn học ở nhà…

- Đảm bảo các tiết học giáo viênchỉ hướng dẫn học sinh để học sinh tự tìm tòi, khám phá kiến thức mới.

b)Giáo dục ngoài giờ lên lớp:

- Cần đổi mới, cải tiến mạnh mẽcác tiết học ngoài giờ lên lớp, tạo không gian học tập ngoài lớp học…

- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt độngngoài giờ lên lớp, thường xuyên và định kỳ nhà trường tổ chức hội khỏe PhùĐổng, thi văn nghệ… ngoài ra còn tổ chức các hoạt động khác như thi tìm hiểu,đố vui, thi các trò chơi dân gian, thi ý tưởng sáng tạo … tùy thuộc vào nhiệmvụ năm học. Tất cả các hoạt động ngoài giờ lên lớp đều phải lồng ghép với sinhhoạt tư tưởng, giáo dục truyền thống nhằm hướng tới xây dựng học sinh có “tinhthần khỏe mạnh”. Tổ chức tham quan học tập cho học sinh bằng nguồn kinh phíđóng góp của Cha mẹ học sinh.
c) Người phụ trách:

- Lãnh đạo chung: Hiệu trưởng,Phó Hiệu trưởng.

- Người thực hiện: Các tổ trưởng,tổ phó chuyên môn, giáo viên bộ môn, GVCN, Tổng phụ trách, ban chỉ đạo HĐGDngoài giờ lên lớp thực hiện.

2.Xây dựng và phát triển đội ngũ:

          Trước hết phải xác định: Xây dựng độingũ CB-CC là nhiệm vụ của toàn thể CB-GV-CNV chứ không chỉ là nhiệm vụ của Hiệutrưởng, nó có vị trí hết sức quan trọng, là một trong những yếu tố thành bạicủa việc thực hiện “Chiến lược phát triển trường THCS Thống Nhất giai đoạn 2012đến 2015 và tầm nhìn đến năm 2020”.
 2.1. Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhânviên :

        Xây dựng đội ngũ cán bộ , giáo viên ,nhân viên đủ về số lượng; có phẩmchất chính trị; có năng lực chuyên môn khá, giỏi hạn chế trung bình hoặc trungbình non; Biết sử dụng thành thạo máy vi tính:  100% có hộp thư điện tử vàsử dụng thư điện tử để giao dịch, có phong cách sư phạm mẫu mực. Đoàn kết, tâmhuyết, gắn bó với nhà trường, hợp tác, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ….Có tinh thầnđồng đội, cầu tiến, có tình thân ái, biết vượt qua mọi khó khăn thử thách đểvươn lên, tương trợ, biết sẻ chia, nhường nhịn, có tinh thần đấu tranh phê bìnhvà tự phê bình, biết nhận lỗi và sửa sai khi phạm lỗi, phê và tự phê bình phảidựa trên lợi ích chung, không đem ý kiến cá nhân vào đánh giá - góp ý. Đặc biệttránh mọi biểu hiện quan liêu, cửa quyền, hách dịch, giải quyết có tình có lý….Sống phải có tâm có đức và có động cơ tốt vì sự nghiệp chung của nhà trường.Phấn đấu 100% CB-GV-CNV đến trường đều cảm thấy “trường là tổ ấm, là ngôi nhàthứ hai của mình”. Cần loại bỏ ra khỏi trường những trường hợp không có phẩmchất đạo đức, không có chí tiến thủ, không tận tâm với công việc hoặc năng lựcchuyên môn nhiều năm liền yếu kém bằng nhiều hình thức như: chuyển làm công táckhác, hủy hợp đồng, cho chuyển công tác, cho thôi việc tùy theo từng trường hợpcụ thể…

2.2. Tăng cường giáo dục pháp luật và giáo dục kỹ năng giao tiếp

        Nói năng thông qua việc chỉ định trảlời một số nội dung cơ bản, gần gũi trong các luật, điều lệ, thông tư… của BộGD-ĐT hoặc các văn bản của nhà trường, của Trung ương để giáo dục nhận thức choCB-GV-CNV. Tổ chức xen kẽ các buổi họp hội đồng, sinh hoạt tổ chuyên môn traođổi về những tình huống ứng xử sư phạm và ứng xử trong cuộc sống nhằm tăngcường trao đổi kinh nghiệm… hướng tới mọi CB-GV-CNV trường THCS Thống Nhất đềucó đủ nhân cách, có uy tín trong học sinh và cộng đồng. Phấn đấu 100% CB-GV-CNVkhông vi phạm pháp luật. Góp phần xây dựng một trường học thân thiện, dân chủtrong khuôn khổ của pháp luật… Cương quyết chống lại các biểu hiện gây mất đoànkết nội bộ, biểu hiện bè phái, cục bộ, tung tin thất thiệt gây ảnh hưởng đếndanh dự, nhân phẩm của CB-GV-CNV, học sinh và uy tín của nhà trường. Xây dựngphong cách làm việc công nghiệp trong từng hoạt động và trong mỗi CB-GV-CNV,trước hết là trong hội họp và sinh hoạt.

 

2.3. Tăng cường chăm lo tới đời sống của CB-CC

        Tăng cường chăm lo tới đời sống củaCB-CC theo đúng chế độ chính sách hiện hành, thực hành tiết kiệm, chống lãngphí để có tiền tăng thu nhập ở cuối năm ngân sách. Tham mưu với hội CMHS thưởngcho CB-GV-CNV có thành tích nổi trội. Thực hiện tốt chế độ làm việc của CB-CC,phát huy tối đa năng lực sở trường của mỗi CB-GV-CNV không phân biệt bằng cấp,hợp đồng hay biên chế.

2.4. Tăng cường chỉ đạo đội ngũ CNV

        Tăng cường chỉ đạo đội ngũ CNV để nângcao hiểu biết xã hội, mở rộng kiến thức, hiểu biết pháp luật, cập nhật thôngtin của đất nước, thế giới nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, tư tưởng, đạo đức,tác phong để giúp CB-GV-CNV tránh sa ngã trước mọi cám dỗ, góp phần đưa nhà trườngtiến lên.

Người phụ trách:

- Lãnh đạo chung: Hiệu trưởng,Chủ tịch công đoàn.

- Người thực hiện: Phó Hiệutrưởng , các tổ trưởng chuyên môn, tổ phó chuyên môn, giáo viên bộ môn, GVCN,Tổng phụ trách, Các đoàn thể (Phối hợp và chia sẻ trách nhiệm), thanh tra nhândân.

3. Giúp cho học sinh có được những kỹ năng sống cơ bản:

          Xác định ý nghĩa: Học sinh có kỹ năngsống sẽ giúp cho các em biết hòa nhập, hạn chế tối đa các tệ nạn xã hội và cóbản lĩnh trong cuộc sống dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.

- Tổ chức biên soạn, trao đổi cáctài liệu về: Kỹ năng làm chủ cuộc sống; Kỹ năng phòng chống các tệ nạn xã hội;kỹ năng phòng chống nghiện hút các chất ma túy; Kỹ năng làm chủ trong học tập:Tự giác, tích cực, tự lực, chủ động sáng tạo trong học tập; Kỹ năng giao tiếpvà hội nhập; Kỹ năng định hướng nghề nghiệp (Hướng học và hướng nghề) sau khitốt nghiệp phổ thông THCS, xây dựng các bộ câu hỏi và trả lời về tình huống vàcác nội dung cần học tập. Tăng cường giáo dục giới tính và giáo dục bảo vệ môitrường…

- Xây dựng kế hoạch giáo dục kỹnăng sống với các phương án phù hợp và linh động như: dạy lồng ghép, dạy trongtiết học ngoài giờ lên lớp, trong tiết sinh hoạt lớp, trong tiết chào cờ, tiếtsinh hoạt đội… Có biện pháp kiểm tra, giám sát cả hoạt động dạy của thầy và họccủa trò.

- Tổ chức các hoạt động dã ngoạiđể tham quan và học tập, tạo tình huống có vấn đề để học sinh giải quyết (GV làngười quan sát, theo dõi và rút ra định hướng cho học sinh…). Kích thích sángtạo qua các hoạt động trong nhà trường

- Phát động các cuộc quyên gópủng hộ và phong trào tương thân tương ái trong GV và học sinh.

Người phụ trách:

- Lãnh đạo chung: Hiệu trưởng,Chủ tịch công đoàn, Tổng phụ trách.
- Người thực hiện: Phó Hiệu trưởng , các tổ trưởng chuyên môn, tổ phó chuyênmôn, giáo viên bộ môn, GVCN, Tổng phụ trách thực hiện, y tế-chữ thập đỏ…Đoàn TNvà công đoàn.

4. Cơ sở vật chất và trang thiết bị giáo dục.

    Xácđịnh ý nghĩa: CSVC, trang bị kỹ thuật là một trong những yếu tố quan trọngtrong việc cải tiến phương pháp và nâng cao chất lượng dạy – học, chất lượnggiáo dục…

              -Từng bước tham mưu với địaphương xây dựng sân TDTT trong trường, tham mưu với các cấp quản lý giáo dục vàphòng tài chính đầu tư xây dựng thêm phòng học và khu hiệu bộ. Tiếp tục mua sắmthêm trang thiết bị phục vụ khác, từng bước đưa các phương tiện hiện đại vàogiảng dạy, xây dựng sân chơi bãi tập... Tiếp tục xây dựng và duy trì tủ sáchdùng chung, tủ sách chuyên đề, tủ sách pháp luật, phát động phong trào ủng hộsách, truyện trong GV và học sinh.

            - Có kế hoạch bảo quản, tu sửa kịpthời, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng mất mát, hư hỏng, thất thoát cácloại tài sản, bên cạnh đó chống lãng phí trong quản lý và sử dụng tài sản côngvà chống cung cách quản lý và làm việc kiểu “cha chung không ai khóc”. Quytrách nhiệm cho từng cá nhân phụ trách cụ thể, có biện pháp xử lý mạnh mẽ như:bồi thường, thu hồi, xử lý hành chính, xử lý công chức, cắt hợp đồng lao động…đối với những CB-GV-CNV vi phạm. Tài sản dù hết hạn sử dụng (theo quy định củapháp luật) nhưng xét thấy vẫn sử dụng được, Hiệu trưởng vẫn quyết định cho sửdụng. Tuyệt đối tránh biểu hiện phung phí, đòi hỏi ở một số bộ phận CB-GV-CNV…

Người phụ trách:

Lãnh đạo chung: Hiệu trưởng, BộPhận tài vụ.

Thực hiện: Bộ phận tài vụ, bộphận CNTT, Tổ bảo vệ, bộ phận thư viện- Thiết bị, GVCN các lớp.

5. Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin:

Xác định ý nghĩa: Trong thời đại ngày nay, ước tính cứ hai, ba nămtri thức nhân loại tăng lên gấp đôi, do đó nhà trường không thể nhồi nhét kiếnthức cho học sinh mà chủ yếu hướng dẫn học sinh phương pháp tự học, tự tìmhiểu, tự nghiên cứu… Vì vậy không thể thiếu Ứng dụng CNTT trong trường học ngàynay.

           - Kết nối Internet cho tất cả cácmáy tính trong phòng máy, đảm bảo có 1 máy trạm để tiện quản lý, tổ chức chogiáo viên lên mạng tìm tài liệu; Triển khai rộng rãi việc ứng dụng công nghệthông tin trong công tác quản lý, giảng dạy. Tiếp tục duy trì trang website chínhthức , sử dụng có hiệu quả trang web của nhà trường tại địa chỉ http://campha.edu.vn/thcsthongnhat

- Xây dựng quy chế quản lý hộp thư điện tử và sử dụng Internet, tăngcường chỉ đạo, trao đổi thông tin qua mạng nhằm giảm bớt hội họp và kinh phí inấn…Các thông tin, bài viết, tài liệu đã được đăng tải trên website chính thứccủa trường hoặc gửi qua email sẽ được coi là tài liệu chính thức.. Dần tiến tớiliên hệ với phụ huynh qua điện thoại, qua email khi có điều kiện.

              - Tiến tới hướng dẫn sử dụng cácphần mềm mã nguồn mở, cài đặt ở tất cả các máy (Đồng bộ trên các máy của trườngvà các máy ở gia đình giáo viên) nhằm tránh tình trạng vi phạm bản quyền vàtăng độ tương thích khi sử dụng.
             -Tăng cường bảo vệ chính trịnội bộ, an ninh mạng.

             - Nhanhchóng đưa vào sử dụng phần mềm V-EMIC , gồm các phân hệ: Quản lý tài sản, quảnlý tài chính, quản lý học sinh (Kể cả sổ điểm), quản lý chuyên môn (kể cả xếpthời khóa biểu), quản lý công chức, quản lý thư viện, quản lý thiết bị. Tập huấnvà phân quyền truy cập phần mềm cho toàn bộ CB-CNV.
Người phụ trách:

Lãnh đạo chung: Hiệu trưởng

Thực hiện: Phó HT, bộ phận CNTT,bộ phận tài vụ, GVCN, GVBM, Tổ chuyên môn.

 6. Công tác lãnh đạo, quản lý và tổ chức cán bộ:

Xác định vai trò: Chỉ thị 40/CT-TW của ban bí thư Trung ương Đảngvề “Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục” được coi là khâu thenchốt quyết định đến sự thành công hay không thành công của một trường học, vìvậy đòi hỏi cần có các yếu tố sau:

6.1. Phẩm chất đạo đức-tác phong của CBQL:

      Cán bộ quản lý (Từ tổ phó chuyên môn trởlên, trưởng các bộ phận, các ban, các đoàn thể) phải là người có phẩm chất đạođức tốt, có lập trường tư tưởng vững vàng, có tinh thần trách nhiệm cao trongcông việc, gương mẫu đi đầu trong các hoạt động. Yêu nước, yêu chủ nghĩa xãhội, chấp hành nghiêm túc các chủ trương của Đảng, của chi bộ, pháp luật củanhà nước, quy định của ngành và của trường, có tầm nhìn rộng, có tâm-đức - tài;giỏi về chuyên môn và nghiệp vụ; Có biện pháp chỉ đạo, lãnh đạo xây dựng độingũ, thu hút người tài, sử dụng đội ngũ có hiệu quả…có tác phong làm việc côngnghiệp và khoa học, biết đón đầu trong mọi công việc. CBQL phải là người khôngvụ lợi, không vì lợi ích cá nhân mà sao nhãng, coi nhẹ lợi ích tập thể.

6.2. Xây dựng hệ thống các quy định:

      Tiến tới xây dựng hệ thống các văn bản,các quy chế-quy định-nội quy… của cơ quan với yêu cầu: Các quy định phải hợpchuẩn theo thông tư số 12/TT-BGD&ĐT ngày 12/5/2009 về ban hành quy địnhtiêu chuẩn đánh giá Chất lượng giáo dục trường THCS, phù hợp với các văn bảnpháp luật; Quy định rõ ràng chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận và từng cánhân, tổ chức các phong trào thi đua, xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở…

- Tổ chức cho tổ văn phòng xâydựng kế hoạch tác nghiệp cho toàn năm.
- Xây dựng hệ thống văn bản quy phạm của nhà trường như: Xây dựng quy chế chitiêu nội bộ, quy định sử dụng tài sản công, quy định sử dụng email và Internet,quy định xếp loại công chức, quy trình đánh giá-xếp loại…
 6.3. Kiện toàn cơ cấu tổ chức trong nhà trường:

- Thành lập các bộ phận Thư viện-thiết bị; Bộ phận Tài vụ; Bộ phận chuyên môn, Bộ phận kiểm định, bộ phận CNTT….

- Thành lập các ban và các hộiđồng tư vấn như: ban tổ chức cán bộ; ban tuyển sinh, Ban kiểm tra, Hội đồngtuyển dụng, Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng kỷ luật và một số các bankhác.

Tất cả các ban, các hội đồng đềuphải có quyết định thành lập, kế hoạch hoạt động, có báo cáo sơ kết, tổng kết…

6.4. Tăng cường chỉ đạo công tác văn thư- lưu trữ, tài chính, tàisản:

6.4.1. Văn thư lưu trữ:

Công tác văn thư lưu trữ được coi hết sức quan trọng, đây là“bảo tàng” của cơ quan, là kho lưu trữ cho những thế hệ sau nghiên cứu, vì vậycông tác văn thư lưu trữ và người phụ trách văn thư lưu trữ phải đảm bảo cácyêu cầu sau:
a) Người phụ trách vănthư lưu trữ: Ngoài các quy định về phẩm chất chính trị, lối sống còn đòi hỏi:Tính kiên trì, cẩn thận, khoa học, nhanh nhẹn, hoạt bát, thạo về tin học… Phụtrách văn thư lưu trữ phải có tầm hiểu biết rộng, nắm được toàn bộ các hoạtđộng của nhà trường, nắm rõ pháp luật, quy định, quy chế, quy trình của mỗi đầucông việc nhằm tham mưu sớm, kịp thời cho Hiệu trưởng.
b) Với công tác văn thưlưu trữ:

- Ban hành văn bản đúng thể thức,đúng quy trình. Mọi văn bản đều lưu trữ cẩn thận, dễ tìm, dễ kiểm tra, dễ tracứu.

- Lưu trữ hồ sơ đầy đủ (hồ sơ chuyên đề, hồ sơ học sinh, hồsơ CB-CC). Đảm bảo bí mật trong cơ quan nhà nước và theo quy định của Phápluật.
- Đảm bảo thông tin hai chiều thông suốt, nhanh chóng, kịp thời, chính xác.Thông tin luôn được cập nhật thường xuyên. Xây dựng hệ thống lưu trữ khoa học.
- Áp dụng phương pháp lưu trữ bằng các liên kết ngay trong máy tính, hoàn chỉnhcác loại hồ sơ lưu trữ.

- Xây dựng thư viện văn bản phápquy sử dụng trong nhà trường và thư viện văn bản của nhà trường theo từng năm.

6.4.2. Tài chính:

        Công khai tài chính theo quy định củapháp luật, công khai trong mua sắm, minh bạch trong các hoạt động mua sắm, xâydựng, thanh lý, kiểm kê, chi trả chế độ…

 6.4.3. Tài sản:

         - Đảm bảo không để xảy ra tình trạngmất mát, hư hỏng, sắp xếp khoa học, dễ lấy, dễ sử dụng và bảo quản. Phòng chốngcó hiệu quả cháy nổ và bảo đảm an toàn, an ninh trật tự.

        - Thanh lý tài sản phải công khai, minhbạch, đúng quy trình. Những tài sản còn sử dụng được (dù đã hết khấu hao) vẫn đượcđưa vào sử dụng.
 6.5.Chỉ đạo sát sao chặt chẽ trong công tác phòng chống tham nhũng và thực hànhtiết kiệm:

- Chỉ đạo chặt chẽ trong công tácphòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm: Hoàn thiện các văn bản, các kếhoạch, các quy định về công tác này với phương châm: giáo dục là chủ yếu, ngănngừa là quan trọng nhưng cũng không loại trừ các biện pháp xử lý quyết liệt,nghiêm khắc nhằm xây dựng nhà trường thành một cộng đồng trong sạch;

- Ngăn ngừa có hiệu quả các hiệntượng nhũng nhiễu, hạch sách nhân dân và cấp dưới.
- Triệt để tiết kiệm trong chi tiêu, trong sử dụng tài sản, trong việc sử dụngđiện, máy móc và các thiết bị khác. Sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nguồn tàinguyên như nước, tài nguyên công nghệ thông tin, tài nguyên tri thức, chất xám,tài nguyên con người…

Người phụ trách:

- Lãnh đạo chung: Hiệu trưởng.

- Người thực hiện: Phó Hiệutrưởng , các tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, Bộ phận văn thư, Tổng phụ trách, cácban, các hội đồng, các bộ phận, các đoàn thể.

7. Xây dựng trường học thân thiện-an toàn:

- Quy hoạch các khu vực để bồnhoa, cây cảnh, đảm bảo có tính thẩm mỹ; đầu tư hệ thống tưới cây.

- Thường xuyên tổ chức cho họcsinh lao động vệ sinh trường lớp. Xây dựng phòng học đội TNTP Hồ Chí Minh.

- Đảm bảo mọi đồ dùng, thiết bịđều gọn gàng, có tính thẩm mỹ, sạch sẽ, ngăn nắp.
- Mọi chỗ, mọi nơi đều phải có khẩu hiệu giáo dục, xây dựng nội quy tất cả cácphòng (kể cả nhà vệ sinh và nhà để xe…)

- Tổ chức lựa chọn đồng phục củahọc sinh với yêu cầu: rẻ, tiết kiệm, phù hợp với sứ mệnh của nhà trường.

Người phụ trách:

- Lãnh đạo chung: Hiệu trưởng,chủ tịch công đoàn.

- Người thực hiện: Phó Hiệutrưởng , các tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, bộ phận văn thư, Tổng phụ trách, cácban, các hội đồng, các bộ phận
 8. Huy động mọi nguồn lực xãhội vào hoạt động giáo dục.

Xác định ý nghĩa: Nguồn lực là một trong những yếu tố không thểthiếu để tổ chức các hoạt động

- Xây dựng nhà trường văn hoá, thựchiện tốt quy chế dân chủ trong nhà trường. Chăm lo đời sống vật chất và tinhthần cho cán bộ, giáo viên, CNV.
- Huy động được các nguồn lực của xã hội, cá nhân tham gia vào việc phát triểnNhà trường.

+ Nguồn lực tài chính: Từ ngân sách Nhà nước.

          Ngoài ngân sách: Từ quỹ Ban đại diệnCMHS, nguồn đóng góp của giáo viên, nguồn ủng hộ của học sinh, tài trợ từ cácđoàn thể. Sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả các nguồn lực huy động được cácdoanh nghiệp. Đảm bảo tính minh bạch trong quá trình sử dụng.

- Ra lời kêu gọi các tổ chức, cánhân ủng hộ CSVC, kỹ thuật, tài chính cho trường, lời kêu gọi được đăng tảitrên blog và trang Web. Sử dụng đúng mục đích, công khai, minh bạch khi đượctài trợ.

+ Nguồn lực vật chất:

         Tranh thủ hỗ trợ vật chất từ địa phương ,tranh thủ kinh phí không tự chủ từ ngân sách nhà nước, nguồn kinh phí hỗ trợ đồdùng dạy học, trang thiết bị khác của Sở Giáo dục-Đào tạo, của Phòng Giáo dụcvà Đào Tạo…
+ Nguồn nhân lực:

        Tăng cường xây dựng bầu không khí đoànkết, cởi mở, tạo mọi cơ hội cho CB-GV-CC phát huy hết khả năng của bản thân, đócũng là một chính sách thu hút nhân lực ở nơi khác đến cống hiến cho sự nghiệpgiáo dục xã nhà. Động viên kịp thời, khích lệ, nêu gương . Đưa và cập nhậtthông tin kịp thời gương người tốt việc tốt lên trang web của trường.

+ Nguồn lực thông tin:

       - Nắm bắt kịp thời các nguồn thông tinkhác nhau, chọn lọc và xử lý kịp thời.
      - Các báo cáo, văn bản và các dữliệu lưu trữ khoa học được đăng tải kịp thời bằng các hình thức khác nhau nhưđưa lên mạng để chia sẻ thông tin, đưa lên trang web để lấy ý kiến của đông đảonhân dân.

     - Đảm bảo thông tin hai chiều được thôngsuốt, không bị ách tắc ở bất kỳ khâu nào. Phát huy tác dụng của các trang webđã tạo ra.

     - Cẩn trọng trong phát ngôn, mọi thông tinvề nhà trường phải thực hiện theo đúng thông tư số 09/2009/TT-BGD&ĐT ngày07/5/ 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện công khai đối với cơ sở giáodục của hệ thống giáo dục quốc dân (1 năm học 2 lần vào tháng 9 và tháng 6).Chỉ có Lãnh đạo nhà trường mới được phổ biến các chủ trương, đường lối và kếtquả của trường ra phương tiện thông tin đại chúng.

Người phụ trách:

- Lãnh đạo chung: Hiệu trưởng

- Người thực hiện: Phó Hiệutrưởng , các tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, Bộ phận văn thư, Tổng phụ trách, cácban, các hội đồng, các bộ phận, các đoàn thể, toàn bộ CB-GV-CNV….

9. Xây dựng thương hiệu:

Xác định ý nghĩa: Trong công cuộc hòa nhập với thế giới và xu thếtoàn cầu hóa, giáo dục cũng là một dịch vụ, bởi vậy thương hiệu cũng là mộttrong những yếu tố quan trọng.

9.1. Xây dựng thương hiệu và sự tín nhiệm của xã hội đối với Nhàtrường.

       - Xác lập tín nhiệm thương hiệu của từngcán bộ giáo viên, CNV đối với học sinh và PHHS.  Sắp xếp lớp học theo khảnăng và trình độ của học sinh để có thể giúp đỡ, rèn luyện học sinh, giúp họcsinh phát huy hết khả năng của mình.
       - Đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựngtruyền thống Nhà trường, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên đốivới quá trình xây dựng thương hiệu của Nhà trường.
 9.2. Tổ chức tuyển chọn logo, biểu trưng củanhà trường

      Quảng bá logo và biểu tượng, thương hiệu,hình ảnh trên mạng Internet .

9.3. Đưa tầm nhìn, sứ mệnh, các giá trị cốt lõi, các mục tiêu chiếnlược lên những nơi dễ nhìn, dễ thấy, dễ quảng bá…

Người phụ trách:

- Lãnh đạo chung: Hiệu trưởng.

- Người thực hiện: Phó Hiệutrưởng, các tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, Bộ phận văn thư, Tổng phụ trách, cácban, các hội đồng, các bộ phận, các đoàn thể. Giáo viên Thể dục, Mỹ thuật, âmnhạc…

 

PHẦN IV. TỔ CHỨC THEO DÕI, KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHIẾNLƯỢC.

 

1. Phổ biến 

       “Chiến lược phát triển giáo dục trườngTHCS Thống Nhất giai đoạn 2012 - 2015 và tầm nhìn đến năm 2020” được lấy ý kiếnrộng rãi trong toàn trường, sau khi hoàn chỉnh, Hiệu trưởng ra quyết định banhành; Tổ chức phổ biến rộng rãi tới toàn thể cán bộ giáo viên, CNV, Học sinh vàphụ huynh của trường. Xin ý kiến của cơ quan chủ quản, Đảng ủy, UBND, HĐND,UBMT Tổ Quốc xã, chi bộ, các đoàn thể trong nhà trường và các tổ chức cá nhânquan tâm đến nhà trường. Đồng thời được đăng tải trên trang Web của nhà trường.

 2. Tổ chức thực hiện:

        Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chiếnlược, ban chỉ đạo là bộ phận chịu trách nhiệm điều phối quá trình triển khai kếhoạch chiến lược. Điều chỉnh kế hoạch chiến lược sau từng giai đoạn sát vớitình hình thực tế của nhà trường. Hàng năm Hiệu trưởng nhà trường xây dựng kếhoạch tác nghiệp phải căn cứ vào chiến lược, chỉ đạo các bộ phận, tham mưu vớichi bộ chỉ đạo các đoàn thể thực hiện chiến lược. Tất cả các hoạt động trongtrường, hoạt động của từng cá nhân đều nhắm đến việc thực hiện mục tiêu chiếnlược.

3. Lộ trình thực hiện kế hoạch chiến lược:

3.1. Giai đoạn 1:

       Từ năm 2012 – 2013 : Đây là giai đoạntiền đề, vì vậy phải tập trung vào các công việc sau:

- Nâng cao nhận thức choCBGV-CNV, thành lập ban chỉ đạo thực hiện chiến lược.

- Xây dựng logo biểu tượng củanhà trường.

- Xây dựng tài liệu dạy về kỹnăng sống, tập huấn về GD kỹ năng sống cho học sinh, CBGV.

-Phấn đấu nâng dần chất lượnglên: Trên 70% học lực khá, giỏi (trên 13% học lực giỏi trở lên), tỷ lệ học sinhcó học lực yếu dưới 2 %. Thi học sinh giỏi tỉnh đạt 03 giải trở lên, hạnh kiểmkhá tốt đạt trên 90%.

 3.2. Giai đoạn 2:

         Từnăm 2013 - 2014 : Nâng chất lượng tăng thêm 3-5% so với giai đoạn 1, riêng họclực giỏi tăng thêm 2% so với năm trước, tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năngsống đi vào nề nếp. Hoàn thành xây dựng các tiêu chí, tiêu chuẩn, quy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi CB-CC, xây dựng quy tắc ứng xử có văn hóa,hoàn thành biểu trưng, logo, biểu tượng văn hóa, đồng phục và triển khai thựchiện.

3.3. Giai đoạn 3:

         Từ năm 2014 – 201

, tầm nhìn năm 2020 : Nâng chấtlượng tăng thêm 5-7% so với giai đoạn 1, riêng học lực giỏi tăng thêm 3% so vớigiai đoạn 2, Kỹ năng sống của học sinh được hoàn thiện.

4. Đối với Hiệu trưởng:

         Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạchchiến lược tới từng cán bộ, giáo viên, CNV nhà trường. Thành lập Ban chỉ đạo,ban kiểm tra và đánh giá thực hiện kế hoạch trong từng năm học. Xây dựng KH nămhọc bám sát các yêu cầu của chiến lược.

5. Đối với Phó Hiệu trưởng:

        Theo nhiệm vụ được phân công, giúp Hiệutrưởng tổ chức triển khai từng phần việc cụ thể, đồng thời kiểm tra và đánh giákết quả thực hiện kế hoạch, đề xuất những giải pháp để thực hiện.

 

6. Đối với tổ trưởng chuyên môn, trưởng các bộ phận, đoàn thể:

     Tổ chức xây dựng và thực hiện kế hoạch củatừng bộ phận, từng tổ trên cơ sở chiến lược này; Kiểm tra đánh giá việc thựchiện kế hoạch của các thành viên. Tìm hiểu nguyên nhân, đề xuất các giải phápđể thực hiện kế hoạch.

7. Đối với cá nhân cán bộ, giáo viên, CNV:

      Căn cứ kế hoạch chiến lược, kế hoạch nămhọc của nhà trường để xây dựng kế hoạch công tác cá nhân theo từng năm học. Báocáo kết quả thực hiện kế hoạch theo từng học kỳ, năm học. Đề xuất các giải phápđể thực hiện kế hoạch.

8. Đối với Ban thường trực Ban đại diện CMHS (đề xuất của nhà trường): vừa là điểm thực hiện, vừa là đốitượng hỗ trợ nhà trường trong các hoạt động.

 

PHẦN V. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

1. Bản chiến lược là căn cứ pháplý để tất cả các bộ phận các đoàn thể, tổ chuyên môn, các cá nhân xây dựng kếhoạch hàng năm; Đồng thời đây cũng là cơ sở để đánh giá xếp loại công chức, mứcđộ hoàn thành nhiệm vụ, là cơ sở để CB-CC đối chiếu với toàn bộ các công việccủa mình từ đó mỗi CB-CC-VC rút ra những kinh nghiệm trong quá trình thực hiện.

2. Hàng năm, Hiệu trưởng xây dựngKH năm học dựa trên chiến lược này, khi có sự điều chỉnh cần thông qua hội đồngtrường, thông qua ban chỉ đạo thực hiện chiến lược và phổ biến công khai tronghội đồng sư phạm.

3. Mỗi CB-GV-CNV, các bộ phận,các đoàn thể, các tổ chuyên môn đều phải có bản tự đánh giá việc thực hiệnchiến lược phát triển giáo dục, đề ra giải pháp cho những năm sau.

PHẦN VI. KẾT LUẬN

 

Trước sự cấp thiết phải đổi mới lãnh đạo và quản lý trường phổ thôngtrong bối cảnh toàn cầu hoá và xu thế hội nhập quốc tế. Trước tiên mỗi cán bộ,giáo viên, công nhân viên phải có nhận thức sâu sắc: cuộc cách mạng KHKT đangphát triển với những bước tiến nhảy vọt nhằm đưa thế giới chuyển từ kỷ nguyêncông nghiệp sang kỷ nguyên thông tin đồng thời xác định rõ phát triển kinh tếtri thức là một trong những mấu chốt để phát triển kinh tế, xã hội, đưa đấtnước Việt Nam ngày càng giầu mạnh. Vấn đề toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế vừatạo ra quá trình hợp tác để phát triển và vừa là quá trình đấu tranh gay gắtgiữa các nước đang phát triển để bảo vệ lợi ích quốc gia, bảo tồn bản sắc vănhoá và truyền thống của các dân tộc. Những xu thế chung nêu trên đã tạo ra cácyêu cầu mới và tạo ra sự biến đổi nhanh chóng, sâu sắc đến mọi lĩnh vực xã hội,trong đó có giáo dục. Từ các yêu cầu về phát triển kinh tế xã hội dẫn đến nhữngyêu cầu mới về mẫu hình nhân cách người lao động (người công dân toàn cầu) nên đòihỏi chất lượng và hiệu quả giáo dục ngày càng cao.

 Quản lý giáo dục và quản lý nhà trường đóngvai trò định hướng, là một trong những yếu tố mang tính đột phá, quyết định đếnchất lượng và hiệu quả giáo dục. Vì vậy đổi mới lãnh đạo và quản lý giáo dụcnói chung và nhà trường nói riêng  là một tất yếu khách quan và cũng là sựđòi hỏi sự cấp thiết của xã hội trong giai đoạn hiện nay, nhất là trong bốicảnh nước ta đã gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO). Vì vậy thầy và tròtrường THCS Thống Nhất quyết tâm đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm vượt qua mọi khókhăn để xây dựng trường trở thành nơi đặt “niềm tin” của mọi thế hệ học sinh.

                                                                            Cẩm Phả, 15 tháng 01 năm 2013

                                                                                               HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                            LươngThùy NgaNguồn tin: TRƯỜNG THCS THỐNG NHẤT
Số lần đọc: 1920  - Cập nhật lần cuối:  22/03/2013
Về trang trước   Bản in   Email   Về đầu trang

Tìm theo ngày:     
  Bài đã đăng