LIÊN KẾT
Truy cập Truy cập: 179033
Truy cập Online: 1
 Nội dung 2
THỰC HIỆN CÔNG KHAI TRONG NHÀ TRƯỜNG
  Email  |  Bản in
Thứ bảy, 03/06/2023 | 11:06.
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ thông,năm học 2013- 2014

Biểu mẫu 05

(Kèm theo Thông tư số09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Tên cơ quan quảnlý cấp trên trực tiếp : PGD& ĐT Cẩm Phả

 Tên cơ sở giáo dục : THCS Thống Nhất                                      

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học : 2013 -2014

STT

Nội dung

Chia theo khối lớp

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

 

I

 

Điều kiện tuyển sinh

 

Tuyển sinh theo phân vùng của UBND thành phố.

CV số 287/ TTr- GD&ĐT “ Hướng dẫn tuyển sinh vào các trường TH, THCS, THPT năm học 2013- 2014”

 

II

 

Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ.

 

Thực hiện theo chương trình 37 tuần của BGD& ĐT và các hướng dẫn của các cấp,

 PPCT của nhà trường.

 

III

Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình.

Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh

+ Thông qua sổ liên lạc thường kỳ, trao đổi giữa GVBM, GVCN và PHHS.

+ Họp phụ huynh thường kỳ.

+ Gặp đột xuất.

+HS có  động cơ và thái độ học tập  đúng đắn.

 

 

IV

 

Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ học sinh (như các loại phòng phục vụ học tập, thiết bị dạy học, tin học ...)

 

+ Đảm bảo đủ CSVC phục vụ cho HS trong năm học 2013-2014

+ Giữ  vững CSVC của trường đạt

chuẩn quốc gia giai đoạn I.

+ Mua sắm bổ sung các trang thiết bị phục vụ cho việc học tập việc giảng dạy ứng dụng CNTT.

 

 

V

 

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục

 

+ Ngoại khoá, chuyên đề, tổ chức các sân chơi về ATGT, phòng chống bạo lực học đường.

+ Văn nghệ , TDTT.

+ Thi tìm hiểu, thi HSG các cấp, thi giải toán qua mạng, thi Olympic Tiếng Anh...

+ Chương trình hoạt động của Đoàn thanh niên HCM

 

 

VI

 

Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, phương pháp quản lý của cơ sở giáo dục

 

+ 35 CB-GV-NV : Đủ theo biên chế

+ CB quản lý : 02

+ Quản lý theo phương pháp kế hoạch hoá các hoạt động căn cứ vào các kế hoạch chỉ đạo của các cấp ngành.

 

 

VII

 

Kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học sinh  đạt được

 

HK:

 

T+K: 97.14 %

 

HL:G+K 67.62 %

100% đạt SK tham gia học tập.%

HK:

 

T+K: 94.44 %

 

HL:G,K 72.22 %

100% đạt SK tham gia học tập.

HK:

 

T+K: 100 %

 

HL:GK 82.5 %

100% đạt SK tham gia học tập.

HK:

 

T+K:92.42 %

 

HL:G+K 72.72 %

100% đạt SK tham gia học tập.

 

VIII

 

Khả năng học tập tiếp tục của học sinh

 

Học tiếp lớp 7

Học tiếp lớp 8

Học tiếp lớp 9

Học tiếp lớp 10                                          Cẩm Phả, ngày 09 tháng 1 năm 2014

                                                      Thủ trưởng đơn vị

                                                     (Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

                                                  Lương Thùy  Nga

Nguồn tin: Trường THCS Thống Nhất
Số lần đọc: 1807  - Cập nhật lần cuối:  13/11/2013
Về trang trước   Bản in   Email   Về đầu trang

Tìm theo ngày:     
  Bài đã đăng