LIÊN KẾT
Truy cập Truy cập: 179049
Truy cập Online: 3
 Nội dung 3
TRƯỜNG THCS THỐNG NHẤT THỰC HIỆN CÔNG KHAI TRONG NHÀ TRƯỜNG
  Email  |  Bản in
Thứ bảy, 03/06/2023 | 12:06.
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học : 2013 - 2014

Biểu mẫu 11

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐTngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

                    

                     THÔNG BÁO

 

Công khaithông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

của cơ sởgiáo dục phổ thông, năm học : 2013 - 2014

 

STT

Nội dung

Tổng số

Hình thức tuyển dụng

Trình độ đào tạo

 

 

 

 

Ghi chú

Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116 (Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)

Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68)

 

TS

 

ThS

ĐH

TCCN

 

Dưới TCCN

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và

nhân viên

35

35

 

 

 

18

16

1

 

 

I

Giáo viên

31

31

 

 

 

15

16

 

 

 

 

Trong đó số

giáo viên dạy môn:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Toán

5

5

 

 

 

4

1

 

 

 

2

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

3

Hóa

1

1

 

 

 

 

1

 

 

 

4

Sinh

2

2

 

 

 

 

2

 

 

 

5

Địa

2

2

 

 

 

1

1

 

 

 

6

Văn

5

5

 

 

 

2

3

 

 

 

7

Sử

2

2

 

 

 

1

1

 

 

 

8

GDCD

1

1

 

 

 

 

1

 

 

 

9

CN

2

1

 

 

 

1

1

 

 

 

10

MT

1

1

 

 

 

 

1

 

 

 

11

AN

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

12

TD

2

1

 

 

 

2

 

 

 

 

13

Tiếng Anh

6

6

 

 

 

6

 

 

 

 

 II

Cán bộ quản lý

2

2

 

 

 

2

 

 

 

 

1

Hiệu trưởng

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

III

Nhân viên

2

2

 

 

 

1

 

 

 

 

1

Nhân viên văn thư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

3

Thủ quĩ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

5

Nhân viên thư viện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Nhân viên khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

                                                    Cẩm Phả,ngày 06  tháng 9  năm 2013

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên và đóng dấu)LƯƠNG THÙY NGA

Nguồn tin:
Số lần đọc: 1652  - Cập nhật lần cuối:  13/11/2013
Về trang trước   Bản in   Email   Về đầu trang

Tìm theo ngày:     
  Bài đã đăng