THĂM DÒ
Bạn là đối tượng nào?
Truy cập Truy cập: 2084389
Truy cập Online: 5
 Tổ Văn phòng
Lịch công tác tháng 11 năm 2013
  Email  |  Bản in
Thứ bảy, 20/07/2024 | 02:31.
Lịch công tác tháng 11 năm 2013

UBND THÀNH PHỐ CẨM PHẢ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
DANH SÁCH NHẬN TIỀN KỶ NIỆM CHƯƠNG  NĂM 2013
(Kèm theo Quyết định số 2096/QĐ-BGDĐT  ngày 13/6/2013)
TT Họ và Tên Chức vụ - Danh hiệu  Số tiền  Kí nhận
1 Vũ Đình Nhân Phó Trưởng phòng GD&ĐT 200.000  
2 Nguyễn Thị Nguyện Phó Hiệu trưởng MN Mông Dương 200.000  
3 Hà Thị Tuyết Giáo viên MN Mông Dương 200.000  
4 Vũ Thị Hoan Giáo viên MN Mông Dương 200.000  
5 Nguyễn Thị Trình Giáo viên MN Mông Dương 200.000  
6 Trần Thị Tuyết Giáo viên MN Mông Dương 200.000  
7 Lê Thị Hường Giáo viên MN Mông Dương 200.000  
8 Nguyễn Thị Cẩm Hà Giáo viên MN Cẩm Phú 200.000  
9 Lã Thị Tâm Phó Hiệu trưởng MG Cẩm Đông 200.000  
10 Khổng Phương Lan Giáo viên MG Cẩm Đông 200.000  
11 Lương Thị Chung Hiệu trưởng MG Cẩm Trung 200.000  
12 Vũ Thị Thanh Phó Hiệu trưởng MG Cẩm Trung 200.000  
13 Tạ Thị Xuân Giáo viên MG Cẩm Trung 200.000  
14 Bùi Thị Liên Giáo viên MG Cẩm Trung 200.000  
15 Phạm Thị Phúc Giáo viên MN Quang Hanh 200.000  
16 Hà Thị Nhị Giáo viên TH Công Hòa 200.000  
17 Hà Thị Ngân Giáo viên TH Công Hòa 200.000  
18 Nguyễn Thị Hiền Giáo viên TH Mông Dương 200.000  
19 Đỗ Thu Thảo Giáo viên TH Mông Dương 200.000  
20 Nguyễn Thị Minh Huế Giáo viên TH Trần Quốc Toản 200.000  
21 Bùi Thị Thanh Hương Giáo viên TH Cẩm Sơn 2 200.000  
22 Định Thị Huy Viên Giáo viên TH Cẩm Sơn 2 200.000  
23 Nguyễn Thị Nguyệt Giáo viên TH Cẩm Bình 200.000  
24 Bùi Thị Luyên Giáo viên TH Cẩm Bình 200.000  
25 Trần Phương Thủy Giáo viên TH Cẩm Trung 200.000  
26 Nguyễn Thị Bích Hường Giáo viên TH Cẩm Trung 200.000  
27 Hoàng Thị Phương Ngân Giáo viên TH Cẩm Trung 200.000  
28 Đỗ Thị Cao Sơn Phó Hiệu trưởng TH Cẩm Thạch 200.000  
29 Trần Thị Minh Tới Giáo viên TH Cẩm Thạch 200.000  
30 Đinh Thị Diêm Hương Giáo viên TH Quang Hanh 200.000  
31 Phạm Thị Đức Giáo viên TH Quang Hanh 200.000  
32 Trần Thị Sen Giáo viên TH Quang Hanh 200.000  
33 Ngô Thi Tuyến Giáo viên TH Suối Khoáng 200.000  
34 Vũ Thị Cẩm Bình Phó Hiệu trưởng TH Tha Cát 200.000  
35 Nguyễn Thị Kim Tuyết Giáo viên PTCS Cẩm Hải 200.000  
36 Hoàng Thị Khuyên Giáo viên PTCS Cẩm Hải 200.000  
37 Nguyễn Văn Tuyên Hiệu trưởng THCS Cộng Hòa 200.000  
38 Vũ Thị Bình Giáo Viên THCS Cộng Hòa 200.000  
39 Trần Kim Tuyến Giáo viên THCS Cẩm Thịnh 200.000  
40 Lê Thị Mai Quế Giáo viên THCS Cẩm Thịnh 200.000  
41 Triệu Thị Cúc Giáo viên THCS Cẩm Thịnh 200.000  
42 Lê Thị Hoàng Yến Giáo viên THCS Lý Tự Trọng 200.000  
43 Nguyễn Thị Thủy Giáo viên THCS Lý Tự Trọng 200.000  
44 Đặng Thị Xuân Giáo viên THCS Cẩm Sơn 200.000  
45 Nguyễn Thị Thúy Giáo viên THCS Cẩm Sơn 200.000  
46 Phạm Thị Chiên Giáo viên THCS Cẩm Sơn 200.000  
47 Nguyễn Thị Thủy Giáo viên THCS Nam Hải 200.000  
48 Đặng Thị Thúy Hà Giáo viên THCS Cẩm Thành 200.000  
49 Hoàng Thị Thu Hạnh Giáo viên THCS Cẩm Thành 200.000  
50 Đàm Thị Thanh Tâm Giáo viên THCS Cẩm Thành 200.000  
51 Vũ Thị Mĩ Hạnh Giáo viên THCS Cẩm Thành 200.000  
52 Vũ Lan Anh Giáo viên THCS Cẩm Thành 200.000  
53 Lê Thị Phương Hoa Giáo viên THCS Cẩm Thành 200.000  
  Tổng cộng   10,600.000  
Người phát tiền
Đoàn Anh Tuấn
Nguồn tin: Bộ phận Tổng hợp
Số lần đọc: 6823  - Cập nhật lần cuối:  15/11/2013
Về trang trước   Bản in   Email   Về đầu trang

Tìm theo ngày:     
  Bài đã đăng
TIÊU ĐIỂM
Trang chủ | Bài giảng trực tuyến | Tài nguyên | Thủ tục hành chính | Tìm kiếm
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Thành phố Cẩm Phả
Địa chỉ: Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.862.265
E-mail: pgdcampha.quangninh@moet.edu.vn
Website: campha.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà