TỔ CHỨC
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
- Địa chỉ: Tổ 2, khu 4B, phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: 033.3862.265
- Hòm thư: pgdcampha.quangninh@moet.edu.vn ; pgd@campha.edu.vn
- Fax: 033.3862.265
- Website: http://campha.edu.vn
Họ và tên: Đỗ Thị Lan
Chức vụ: Trưởng phòng
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm Vật Lý; Ths QLGD
ĐTCQ: 0333.713.641
ĐTNR: 0333.869.368
Di động: 0913.494.308
Email: dothilan@campha.edu.vn
Họ và tên: Phạm Thị Thúy Bình
Chức vụ: Phó trưởng Phòng
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01229215999
Email: phamthithuybinh@campha.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Văn Vượng
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm Toán
ĐTCQ: 0333.862.560
ĐTNR: 0333.862.792
Di động: 0913.507.396
Email: nguyenvanvuong@quangninh.gov.vn
Họ và tên: Lê Thị Lan
Chức vụ: Phó trưởng phòng
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0912143919
Email: lethilan@campha.edu.vn
Họ và tên: Phạm Thuỵ Phương
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ đào tạo: Kế toán
ĐTCQ: 0333.862.265
ĐTNR:
Di động: 0902525658
Email: phamthuyphuong@quangninh.gov.vn
Họ và tên: Hoàng Văn Lan
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm Tiểu học
ĐTCQ: 0333.862.265
ĐTNR:
Di động: 0912.308.766
Email: gdth.cp.qn@gmail.com
Họ và tên: Lê Hồng Ninh
Chức vụ: Tổ trưởng tổ nghiệp vụ Mầm non - Tiểu học
Trình độ đào tạo: ĐH sư phạm - Th.S QL Hành chính công
ĐTCQ: 0333.862.265
ĐTNR:
Di động: 0902.100.628
Email: lethihongninh@campha.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Văn Thành
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm Toán
ĐTCQ: 0333.862.265
ĐTNR: 0333.711.565
Di động: 0915.091.712
Email: nguyenvanthanh.pgdcpqn@gmail.com
Họ và tên: Đinh Mai Hương
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ đào tạo: Tài chính - Kế toán
ĐTCQ: 0333.862.265
ĐTNR:
Di động: 0915.659.618
Email: dinhmaihuong.pgdcpqn@gmail.com
Họ và tên: Phạm Thị Chiện
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm Văn
ĐTCQ: 0333.713.903
ĐTNR:
Di động: 0902.446.277
Email: phamthichien.pgdcpqn@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thành Quang
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ đào tạo: Hóa Học
ĐTCQ: 0333713903
ĐTNR:
Di động: 0934446644
Email: nguyenthanhquang@campha.edu.vn
Họ và tên: Đoàn Anh Tuấn
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ đào tạo: Đại Học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email: doananhtuan@campha.edu.vn
Họ và tên: Đào Thị Thu Hương
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm tiểu học
ĐTCQ: 0333.713.903
ĐTNR:
Di động: 0912.720.585
Email: daothithuhuong.pgdcpqn@gmail.com
Họ và tên: Hoàng Thị Lan
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ đào tạo: Văn
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0934232686
Email: hoangthilan@campha.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Duy Lam
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm Tin
ĐTCQ: 0333.862.265
ĐTNR:
Di động: 0983.089.190
Email: nguyenduylam@campha.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Hoa
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Bích
Chức vụ: Kế toán viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ: 02033968873
ĐTNR:
Di động: 0974779259
Email: nguyenthibich@campha.edu.vn
 
Trang chủ | Tài nguyên | Thủ tục hành chính | Tìm kiếm
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Thành phố Cẩm Phả
Địa chỉ: Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.862.265
E-mail: pgdcampha.quangninh@moet.edu.vn
Website: campha.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà
ga goi

http://www.xemayvn.co/

http://www.xemayvn.co/2017/08/nhong-sen-dia-nhong-xich.html