TỔ CHỨC
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
- Địa chỉ: Tổ 2, khu 4B, phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: 033.3862.265
- Hòm thư: pgdcampha.quangninh@moet.edu.vn ; pgd@campha.edu.vn
- Fax: 033.3862.265
- Website: http://campha.edu.vn
Họ và tên: Đinh Quốc Vương
Chức vụ: Trưởng Phòng
Trình độ đào tạo: Tiến sĩ
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email: dinhquocvuong@campha.edu.vn
Họ và tên: Phạm Thị Thúy Bình
Chức vụ: Phó trưởng Phòng
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ QLGD
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01229215999
Email: phamthithuybinh@campha.edu.vn
Họ và tên: Lê Thị Lan
Chức vụ: Phó trưởng phòng
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ QLGD
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0912143919
Email: lethilan@campha.edu.vn
Họ và tên: Đào Duy Hưng
Chức vụ: Phó trưởng phòng
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0989666086
Email: daoduyhung@campha.edu.vn
Họ và tên: Lê Hồng Ninh
Chức vụ: Tổ trưởng tổ nghiệp vụ Mầm non - Tiểu học
Trình độ đào tạo: ĐH sư phạm - Th.S QL Hành chính công
ĐTCQ: 0333.862.265
ĐTNR:
Di động: 0902.110.728
Email: lethihongninh@campha.edu.vn
Họ và tên: Đinh Mai Hương
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ đào tạo: Tài chính - Kế toán
ĐTCQ: 0333.862.265
ĐTNR:
Di động: 0915.659.618
Email: dinhmaihuong.pgdcpqn@gmail.com
Họ và tên: Phạm Thị Chiện
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm Văn
ĐTCQ: 0333.713.903
ĐTNR:
Di động: 0902.446.277
Email: phamthichien.pgdcpqn@gmail.com
Họ và tên: Hoàng Thị Lan
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ đào tạo: Văn
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0934232686
Email: hoangthilan@campha.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Duy Lam
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm Tin
ĐTCQ: 0333.862.265
ĐTNR:
Di động: 0983.089.190
Email: nguyenduylam@campha.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Hải Hà
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email: nguyenhaiha@campha.edu.vn
 
Trang chủ | Bài giảng trực tuyến | Tài nguyên | Thủ tục hành chính | Tìm kiếm
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Thành phố Cẩm Phả
Địa chỉ: Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.862.265
E-mail: pgdcampha.quangninh@moet.edu.vn
Website: campha.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà