TỔ CHỨC
Trường tiểu học Trần Hưng Đạo
- Địa chỉ: Thị xã Cẩm phả - Tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: 033 3 880 483
- Hòm thư: .........
- Fax: .........
- Website: http://campha.edu.vn/thtranhungdao
Họ và tên: Vương Thị Ngọc Tám
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm tiểu học
ĐTCQ: 0333865726
ĐTNR: 0333730826
Di động: 0012252333877
Email:
Họ và tên: Lãnh Thị Thu Hà
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Sư phạm tiểu học
ĐTCQ: 0333865726
ĐTNR:
Di động: 0979660475
Email:
Họ và tên: Chu Thị Thanh
Chức vụ: Tổ phó tổ 1+2+3
Trình độ đào tạo: Sư phạm Tiểu học
ĐTCQ: 0333865726
ĐTNR:
Di động: 0972396568
Email:
Họ và tên: Điệp Thị Thuý Thiêm
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm tiểu học
ĐTCQ: 0333865726
ĐTNR:
Di động: 0989867404
Email:
Họ và tên: Đặng Thu Hương
Chức vụ: Tổ trưởng 1+2+3
Trình độ đào tạo: Sư phạm tiểu học
ĐTCQ: 0333856726
ĐTNR:
Di động: 01687724663
Email:
Họ và tên: Lê Thị Thu Hà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm Mĩ thuật
ĐTCQ: 0333865726
ĐTNR:
Di động: 0987398954
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Ngọc
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Sư phạm tiểu học
ĐTCQ: 0333865726
ĐTNR:
Di động: 0989481212
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Thanh Vân
Chức vụ: Kế toán
Trình độ đào tạo: Kế toán
ĐTCQ: 0333865726
ĐTNR:
Di động: 01223346888
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Anh Đào
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm tiểu học
ĐTCQ: 0333865726
ĐTNR:
Di động: 0976499582
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Ninh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm Tiểu học
ĐTCQ: 0333865726
ĐTNR:
Di động: 0974771564
Email:
Họ và tên: Nông Thị Hương Trang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm Tiểu học
ĐTCQ: 0333865726
ĐTNR:
Di động: 01656802972
Email:
Họ và tên: Ngô Thị Thanh Hoa
Chức vụ: Giáo viên âm nhạc
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Yến
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01663401108
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Tuyết Lê
Chức vụ: Y tế
Trình độ đào tạo: Y tế
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đinh Thị Lan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0929703602
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01686152286
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Huyền Trang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0936022118
Email:
Họ và tên: Khổng Thị Thuý
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm Tiểu học
ĐTCQ: 0333865726
ĐTNR:
Di động: 0972526334
Email:
Họ và tên: Trần Ngọc Hải
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm Tiểu học
ĐTCQ: 0333865726
ĐTNR: 0333788345
Di động: 0979344633
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thu Huyền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm tiểu học
ĐTCQ: 0333865726
ĐTNR:
Di động: 0987398206
Email:
 
Trang chủ | Tài nguyên | Thủ tục hành chính | Tìm kiếm
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Thành phố Cẩm Phả
Địa chỉ: Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.862.265
E-mail: pgdcampha.quangninh@moet.edu.vn
Website: campha.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà
ga goi

http://www.xemayvn.co/

http://www.xemayvn.co/2017/08/nhong-sen-dia-nhong-xich.html