TỔ CHỨC
Mầm non Cẩm hải
- Địa chỉ: Xã Cẩm hải
- Điện thoại: .........
- Hòm thư: .........
- Fax: .........
- Website: http://campha.edu.vn/mncamhai
Họ và tên: Trương Thị Mai Anh
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại Học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0976097664
Email: Truongmaianh2011@gmail.com
Họ và tên: Bùi Thị Hà Vân
Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng
Trình độ đào tạo: ĐHSP Mầm Non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 012634633424
Email:
Họ và tên: Ban Thị Duyên
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: ĐHSP Mầm Non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01639910242
Email:
Họ và tên: Phan Thị Hằng
Chức vụ: Nhân Viên
Trình độ đào tạo: CĐ Kế Toán
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0988778312
Email: hangcamhai@gmail.com
Họ và tên: Hà Thị Viên
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: TCSP Mầm Non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01685802635
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Huyền
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: TCSPMN
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0987960548
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Trúc
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: TCSPMN
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01676081489
Email:
Họ và tên: Lưu Thị Thanh Huyền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại Học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01689915346
Email:
Họ và tên: Lê Thị Phương
Chức vụ: Nhân viên y tế
Trình độ đào tạo: Trung cấp Y
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0964659880
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Phương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: TCSPMN
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lê Thị Thanh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CĐSPMN
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0962951855
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Dần
Chức vụ: Nhân viên nấu ăn
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Tô Thị Sáu
Chức vụ: Nhân viên nấu ăn
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Hòa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đinh Thị Thủy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Phượng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nông Thị Mai
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung Cấp Mn
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0989832523
Email:
 
Trang chủ | Tài nguyên | Thủ tục hành chính | Tìm kiếm
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Thành phố Cẩm Phả
Địa chỉ: Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.862.265
E-mail: pgdcampha.quangninh@moet.edu.vn
Website: campha.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà
ga goi

http://www.xemayvn.co/

http://www.xemayvn.co/2017/08/nhong-sen-dia-nhong-xich.html