TỔ CHỨC
Trường trung học cơ sở Bái Tử Long
- Địa chỉ: Thị xã Cẩm phả - Tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: 0333.862562
- Hòm thư: c2baitulong.cp.quangninh@moet.edu.vn
- Fax: .........
- Website: http://campha.edu.vn/thcsbaitulong
Họ và tên: Lương Thùy Nga
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ QLGD
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email: luongthuynga@gmail.com
Họ và tên: Võ Thị Thanh Bình
Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng
Trình độ đào tạo: ĐH Hóa
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email: vothithanhbinh75@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Hương Nhu
Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn
Trình độ đào tạo: Toán - Lí - Tin
ĐTCQ: 3.862.562
ĐTNR: 3.718.341
Di động: 01696.494.346
Email:
Họ và tên: Đinh Thị Phương Hoa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm Toán
ĐTCQ: 0333.862.562
ĐTNR: 0333.712.565
Di động: 0167.5217.666
Email:
Họ và tên: Trần Thị Hạnh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Toán
ĐTCQ: 3.862.562
ĐTNR: 3.869.885
Di động: 0906.083.618
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Bích
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Ngữ Văn - Lịch Sử
ĐTCQ: 3.862.562
ĐTNR: 3.969.584
Di động: 0906068921
Email:
Họ và tên: Lương Bích Hồng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiếng Anh
ĐTCQ: 0333.862.562
ĐTNR: 3.939.991
Di động: 01256.250.297
Email:
Họ và tên: Lê Mạnh Tiến
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Thể dục
ĐTCQ: 3.862.562
ĐTNR: 3.869.195
Di động: 01233.017.298
Email:
Họ và tên: Phạm Ngọc Diệp
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm Mĩ thuật
ĐTCQ: 3.862.562
ĐTNR: 3.864.536
Di động: 0978.121.984
Email: chuotngocmuadong@yahoo.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Thắm
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Hóa học
ĐTCQ: 3.862.562
ĐTNR: 3.860.817
Di động: 0916.086.414
Email:
Họ và tên: Đỗ Thị Hằng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Toán
ĐTCQ: 3.862.562
ĐTNR: 3.861.722
Di động: 0936.656.909
Email:
Họ và tên: Đặng Thị Hải Bình
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333867740
Di động: 0988151371
Email: haibinhbtl@gamail.com
Họ và tên: Thiều Thị Cẩm
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0986127789
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Nhung
Chức vụ: Giảo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333969057
Di động: 01688335916
Email: vunhung76@gmail.com
Họ và tên: Đỗ Thị Sơn
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0387760439
Email:
Họ và tên: Phạm Hồng Vân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0912793801
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Thảo
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0986094150
Email: thaolove15@gmail.com
Họ và tên: Phạm Thu Hương
Chức vụ: TTCM
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0973327583
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Thúy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Mạnh Trường
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Kim Oanh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lý Anh Tuấn
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0976606823
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Lý
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0984475051
Email:
Họ và tên: Dương Trang Thư
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0945099880
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Thùy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0898095121
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Thùy
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0973590911
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thúy Mai
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0914172598
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Ngát
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0982067112
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Oanh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐHSP Hóa- Lý
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0374902298
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0934329857
Email:
Họ và tên: Mai Thị Thanh Nga
Chức vụ: Nhân viên kế toán
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0982482909
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Thủy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0936512966
Email:
Họ và tên: Lý Thị Hải Yến
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Duy Lam
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ đào tạo: ĐHSP
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0983089190
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Bích Phương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0387625862
Email:
Họ và tên: Lê Thị Mai
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0349831477
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Bảo Ngọc
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lê Thị Thùy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0365587008
Email:
Họ và tên: Trần Thanh Vân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0382175510
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Nhung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0333183025
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hà Thu
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0394110511
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Yến
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Thúy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thùy Anh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐHSP Vật lí
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thanh Hà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lê Thị Thùy Dương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thanh Hiền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trần Thị Sự
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email: tranthisu.cp@campha.edu.vn
Họ và tên: Hoàng Thị Thu Phương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thành Xa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:


Trường THCS Bái Tử Long thuộc phường Cẩm Thủy thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, được UBND thị xã Cẩm Phả trao cho nhiệm vụ tuyển sinh học sinh thuộc địa bàn phường Cẩm Thủy. Trường được thành lập từ năm 1966 với tên gọi Bái Tử Long. Tiền thân tách ra từ trường cấp 1-2 Tam hợp, gồm 8 lớp với 12 cô giáo. Năm học 1991-1992 trường được tách thành trường PTCS Bái tử Long. Đến năm học 1995-1996 đổi thành trường THCS Bái Tử Long với tổng số 20 lớp 902 học sinh và 39 giáo viên.Cơ sở vật chất gồm 10 phòng học cấp 4.Qua 44 năm xây dựng và phát triển đến nay trường đã có 18 lớp với tổng số 660 học sinh và 41 cán bộ giáo viên,nhân viên.Trường có đội ngũ giáo viên vũng vàng về chuyên môn,ổn định về số lượng,học sinh nhà trường chăm ngoan hiếu học.Suốt 44 năm qua mặc dù còn gặp nhiều khó khăn,nhưng trong hoàn cảnh nào,đặc biệt 3 năm trở lại đây nhà trường luôn được các cấp lãnh đạo tỉnh, thị xã,phường,ngành giáo dục,ban đại diện cha mẹ học sinh,các cơ quan đơn vị ,xí nghệp đóng trên địa bàn hỗ trợ chăm lo xây dựng về đội ngũ,đầu tư về cơ sở vật chất xây dựng mới và không ngừng cải tạo về bộ mặt nhà trường.Suốt mấy chục năm qua nhà trường luôn giữ vũng truyền thống"Dạy tốt,học tốt",trường luôn đạt danh hiệu tiên tiến cấp thị,tiên tiến xuất sắc cấp tỉnh.Trường được các cấp,các ngành ghi nhận biểu dương thành tích và tặng nhiều giấy khen.Chi bộ đảng nhà trường luôn đạt trong sạch,vững mạnh xuất sắc,Công đoàn vũng mạnh xuất sắc,Liên đội xuất sắc.
Tiêu Biểu:
  Năm học 2006-2007:Trường đạt danh hiệu trường tiên tiến cấp thị được UBND TX Cẩm phả tặng giấy khen
  Năm học 2007-2008: Trường đạt danh hiệu trường tiên tiến cấp thị được UBND TX Cẩm phả tặng giấy khen,Liên đoàn Lao động TX Cẩm Phả tặng giấy khen.
 Năm học 2008-2009: Trường đạt danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc cấp tỉnh được Sở Giáo Dục và đào tạo tặng giấy khen,UBND TX Cẩm phả tặng giấy khen,Ban chấp hành đảng bộ TX Cẩm Phả tặng giấy khen cho chi bộ nhà trường.Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tặng bằng khen cho đồng chí Nguyễn Thị Thêm Hiệu trưởng nhà trường.
        Với Thành tích và truyền thống đã đạt được từ năm 2002 đến nay trường luôn duy trì thành tích cao về mọi mặt,Trường đã tích cực phấn đấu để xây dựng đạt trường chuẩn Quốc gia giai đoạn 2001-2010.

Quy chế sử dụng tài sản công năm học 2023 - 2024
19/10/2024

Quy chế sử dụng tài sản công năm học 2023 - 2024
Phân công nhiệm vụ cho CB,GV,NV HKI năm học 2023-2024
19/02/2024

Phân công nhiệm vụ cho CB,GV,NV HKI năm học 2023-2024
Phân công nhiệm vụ cho CB,GV,NV học kì II từ ngày 15/1 năm học 2023 -2024
19/02/2024

Phân công nhiệm vụ cho CB,GV,NV học kì II từ ngày 15/1 năm học 2023 -2024
Phân công nhiệm vụ cho CB,GV,NV học kì II từ ngày 29/1 năm học 2023 -2024
19/02/2024

Phân công nhiệm vụ cho CB,GV,NV học kì II từ ngày 29/1 năm học 2023 -2024
Phân công nhiệm vụ cho BGH năm học 2023 -2024
19/02/2024

Phân công nhiệm vụ cho BGH năm học 2023 -2024
Phân công nhiệm vụ cho GVNV năm học 2023 -2024
19/02/2024

Phân công nhiệm vụ cho GVNV năm học 2023 -2024
Báo cáo kiểm định 2018-2023
19/02/2024

Báo cáo kiểm định 2018-2023
KH cải tiến CLGD năm học 22-23
19/02/2024

KH cải tiến CLGD năm học 22-23
Báo cáo công tác KĐCLGD năm học 2022-2023
19/02/2024

Báo cáo công tác KĐCLGD năm học 2022-2023
TRAO GIẢI CUỘC THI KHKT CẤP THÀNH PHỐ VÀ HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG CẤP THÀNH PHỐ LẦN THỨ XI NĂM HỌC 2023-2024
05/02/2024

Sáng ngày 05/2/2024, trường THCS Bái Tử Long tổ chức Trao giải Cuộc thi KHKT cấp Thành phố và Hội khỏe Phù Đổng cấp thành phố lần thứ XI.
Danh sách hỗ trợ chi phí học tập HK1 năm học 2023-2024
01/02/2024

Danh sách hỗ trợ chi phí học tập HK1 năm học 2023-2024
Danh sách cấp bù HP HKI năm học 2023 - 2024
01/02/2024

Danh sách cấp bù HP HKI năm học 2023 - 2024
LAN TỎA YÊU THƯƠNG TỪ PHONG TRÀO “XUÂN CHIA SẺ - TẾT NHÂN ÁI"
31/01/2024

Sáng 31/1/2024, Trường THCS Bái Tử Long đã tổ chức chương trình “Xuân chia sẻ - Tết nhân ái"
Thời khoá biểu học kì II (Thực hiện từ ngày 29/1/2024)
26/01/2024

Thời khoá biểu học kì II (Thực hiện từ ngày 29/1/2024)
Công khai chất lượng HKI năm học 2023 - 2024
16/01/2024

Công khai chất lượng HKI năm học 2023 - 2024
SƠ KẾT HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2023 - 2024: DẤU ẤN MỘT HỌC KÌ ẤN TƯỢNG
15/01/2024

Sáng ngày 15/01/2024, trường THCS Bái Tử Long long trọng tổ chức Lễ Sơ kết học kỳ I- năm học 2023 - 2024.
Thời khoá biểu học kì II (Thực hiện từ ngày 15/1/2024)
12/01/2024

Thời khoá biểu học kì II (Thực hiện từ ngày 15/1/2024)
Thông báo thu tiền đợt 2 ( năm học 2023 - 2024)
14/12/2023

Thông báo thu tiền đợt 2 ( năm học 2023 - 2024)
LỄ MÍT TINH KỶ NIỆM 41 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982-20/11/2023)
20/11/2023

Sáng ngày 18/11/2023, trường THCS Bái Tử Long đã tổ chức lễ mít tinh Chào mừng 41 năm ngày Nhà Giáo việt Nam 20/11.
Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng cấp trường, năm học 2023 – 2024
20/11/2023

Sáng 18/11/2023, trường THCS Bái Tử Long long trọng tổ chức Lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng lần thứ XI năm 2023. Tham dự buổi Lễ khai mạc có các đồng chí: đồng chí Chu Thị Hạnh - Phó Chủ tịch UBND phường Cẩm Thủy, đồng chí Nguyễn Thị Tụ - Bí thư Đảng ủy phường Cẩm Thủy, ban giám hiệu nhà trường, đại diện Hội Cha mẹ học sinh các lớp, cùng toàn thể giáo viên, nhân viên nhà trường và 1354 học sinh.
Công văn đến
Công văn Số:26/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 21/02/2011
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức thi Olympic Tiếng Anh trên mạng internet năm học 2010-2011 cấp thị xã.
HuongdanthiIOEcapthi.doc
Danhsachthisinhthamgiathicapthixa.xls
Công văn Số:584/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 22/11/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet năm học 2010 - 2011
HuongdancuocthiOlympictiengAnhquaInternet-2010.doc
Công văn Số:532/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 29/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục trường TH, PTCS và THCS năm học 2010-2011.
Công văn Số:543/CV-GD&ĐT
Ngày ban hành: 02/11/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Công văn
Trích yếu: Chuẩn bị các tiết mục cho đêm liên hoan văn nghệ ngành GD&ĐT năm 2010
CV543tochuccongdienVN.doc
Cactietmucthamgiandemlienhoanvannghe.doc
DSdoivannghe20-11(1).xls
Công văn Số:519/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 22/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức cuộc thi giải Toán qua mạng Internet năm học 2010 - 2011.
HDTCthigiaitoanquamangnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:02 /KH-LN/LĐTBXH-GDĐT-ĐTN
Ngày ban hành: 04/10/2010
Người ký: NV San-TQ Dân - ĐM Phương
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: KẾ HOẠCH: Tổ chức Hội thi tuyên truyền viên măng non về Bảo vệ, chăm sóc trẻ em thị xã Cẩm Phả năm 2010
KehoachPhoihopthituyentruyenmangnon29-10-2010.doc
Công văn Số:460/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Cập nhập thông tin người nước ngoài đến làm việc, công tác tại đơn vị.
CapnhatTTnuocngoaidenlamviec.doc
Công văn Số:459/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục văn học 2010 - 2011.
HuongdanTHnhiemvuKTKDnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:450/LT PGD&ĐT-CĐN
Ngày ban hành: 01/10/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá, Lê Thị Thanh Thủy
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Tổ chức Hội diễn Văn nghệ quần chúng ngành Giáo dục năm 2010
TochucHoidienVNQC2010.doc
Công văn Số:445/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn xét hết tập sự đối với giáo viên, nhân viên.
Cv445HDxethettapsu.doc
Công văn Số:443/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn làm hồ sơ đề nghị xét chuyển loại viên chức năm 2010
CV443HDchuyenloaivienchuc2010.doc
Mauchuyenloaivienchuc2010.xls
Công văn Số:424/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 10/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2010 - 2011.
PGDHuongdanthuchiennhiemvuCNTTnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:435/KH-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 16/09/2010
Người ký: Hoàng Thị GIá
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức trung thu 2010
CV435KHtochuctrungthu2010.doc
Công văn Số:398/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 24/08/2010
Người ký: Nguyễn Văn Vượng
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2010 - 2011
HuongdanthuchienNVNH2010-2011THCS.doc
Công văn Số:415/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 07/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Lịch duyệt kế hoạch và tổ chức Hội nghị CB, VC, LĐ năm học 2010 - 2011
LichduyetKeHoachvaHoinghiCBVCLD(suaLai).doc
Công văn Số:417/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 08/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Triệu tập cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn giáo dục kỹ năng sống.
Thongbao.doc
Công văn Số:412/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 01/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn khai giảng (bổ sung)
HDKhaigiang.doc
Công văn Số:411/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Triệu tập giáo viên tham gia tập huấn lắp đặt và sử dụng đàn Piano kỹ thuật số.
TrieutaptaphuansudungdanPianokythuatso.doc
Công văn Số:408/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Một số quy định sử dụng Cổng thông tin điện tử Phòng GD&ĐT
QuydinhsudungCongTTDTcuaphongGD&DT.doc
Công văn Số:30/BC-CĐN
Ngày ban hành: 15/08/2010
Người ký: Lê Thị Thanh Thuỷ
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2009 - 2010, phương hướng nhiệm vụ công tác năm học 2010 - 2011.
BAOCAOTONGKETCONGTACCONGDOAN2009-2010.doc
Công văn Số:132/BC-UBND
Ngày ban hành: 23/08/2010
Người ký: Vũ Văn Bình
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết năm học 2009 - 2010 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2010 - 2011.
BCTKNH09-2010UBND[1].doc
Công văn Số:378/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 12/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Thông báo về việc triệu tập đại biểu dự Hội nghị tổng kết năm học 2009 - 2010
TBtongket.doc
Cacdanhhieu.doc
Công văn Số:386/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 18/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức lễ khai giảng năm học 2010 - 2011
HuongdanLekhaigiang2010-2011[1].doc
Công văn Số:362 /PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: V/v: Chuẩn bị khai giảng năm học 2010-2011
HuongdanchuanbiKhaigiangnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:304/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 02/07/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng tin học cho cán bộ quản lý trường học và giáo viên hè năm 2010.
trienkhaithuchienboiduongtinhoche2010.doc
Công văn Số:262/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/06/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Về việc: Bồi dưỡng CNTT hè 2010.
KehoachboiduongCNTT.doc
Công văn Số:192/CV-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 29/04/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng Dẫn
Trích yếu: V/v Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông
CV192ATGT.doc
Công văn đi
Chưa có công văn đi!
 
Trang chủ | Bài giảng trực tuyến | Tài nguyên | Thủ tục hành chính | Tìm kiếm
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Thành phố Cẩm Phả
Địa chỉ: Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.862.265
E-mail: pgdcampha.quangninh@moet.edu.vn
Website: campha.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà