TỔ CHỨC
Trường trung học cơ sở Bái Tử Long
- Địa chỉ: Thị xã Cẩm phả - Tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: 0333.862562
- Hòm thư: c2baitulong.cp.quangninh@moet.edu.vn
- Fax: .........
- Website: http://campha.edu.vn/thcsbaitulong
Họ và tên: Đào Bích Hường
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Sư phạm Toán
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0912223086
Email: daobichhuong@gmail.com
Họ và tên: Lương Thị Thoa
Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng
Trình độ đào tạo: Sinh - Hóa - Địa
ĐTCQ: 3.862.562
ĐTNR: 2.216.759
Di động: 0974.760.028
Email: thoa75@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Hương Nhu
Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn
Trình độ đào tạo: Toán - Lí - Tin
ĐTCQ: 3.862.562
ĐTNR: 3.718.341
Di động: 01696.494.346
Email:
Họ và tên: Đinh Thị Phương Hoa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm Toán
ĐTCQ: 0333.862.562
ĐTNR: 0333.712.565
Di động: 0167.5217.666
Email:
Họ và tên: Trần Thị Hạnh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Toán
ĐTCQ: 3.862.562
ĐTNR: 3.869.885
Di động: 0906.083.618
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Mai Hào
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Văn
ĐTCQ: 3.862.562
ĐTNR:
Di động: 0936.833.511
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Hòa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sử - Địa
ĐTCQ: 3.862.562
ĐTNR: 3.715.996
Di động: 0975398.886
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Bích
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Ngữ Văn - Lịch Sử
ĐTCQ: 3.862.562
ĐTNR: 3.969.584
Di động: 0906068921
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Văn - Sử
ĐTCQ: 3.862.562
ĐTNR: 3.862.096
Di động:
Email:
Họ và tên: Lương Bích Hồng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiếng Anh
ĐTCQ: 0333.862.562
ĐTNR: 3.939.991
Di động: 01256.250.297
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Ly
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm Vật Lý
ĐTCQ: 3.862.562
ĐTNR: 033.3861.892
Di động: 0944.199.607
Email:
Họ và tên: Lê Mạnh Tiến
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Thể dục
ĐTCQ: 3.862.562
ĐTNR: 3.869.195
Di động: 01233.017.298
Email:
Họ và tên: Vương Thị Ái Thoa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm Tiếng Anh
ĐTCQ: 3.862.562
ĐTNR: 033.3712.330
Di động: 01682.908.392
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thùy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sinh học
ĐTCQ: 3.862.562
ĐTNR: 3.718.854
Di động: 0989.668.562
Email:
Họ và tên: Phạm Ngọc Diệp
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm Mĩ thuật
ĐTCQ: 3.862.562
ĐTNR: 3.864.536
Di động: 0978.121.984
Email: chuotngocmuadong@yahoo.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Thắm
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Hóa học
ĐTCQ: 3.862.562
ĐTNR: 3.860.817
Di động: 0916.086.414
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Quý
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Giáo dục chính trị
ĐTCQ: 3.862.562
ĐTNR: 3.717.148
Di động: 0977.425.435
Email:
Họ và tên: Nguyễn Công Thành
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học toán
ĐTCQ: 3.862.562
ĐTNR: 3.710.225
Di động:
Email:
Họ và tên: Đào Thị Thúy Nga
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm Toán
ĐTCQ: 3.862.562
ĐTNR: 3.710.611
Di động: 01696.126.197
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Phượng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Toán
ĐTCQ: 3.862.562
ĐTNR: 3.863.449
Di động: 01669.210.878
Email:
Họ và tên: Trương Thị Cảnh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sinh - Hóa
ĐTCQ: 3.862.562
ĐTNR: 3.717.081
Di động: 0934.220.212
Email:
Họ và tên: Đỗ Thị Hằng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Toán
ĐTCQ: 3.862.562
ĐTNR: 3.861.722
Di động: 0936.656.909
Email:
Họ và tên: Lê Thị Hương Giang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm Tiếng Anh
ĐTCQ: 3.862.562
ĐTNR: 3.860.923
Di động: 0987.490.970
Email:
Họ và tên: Đặng Thị Thanh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiếng Anh
ĐTCQ: 3.862.562
ĐTNR: 033.6273.768
Di động: 0958.692.241
Email:
Họ và tên: Đỗ Thị Bích Phượng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Văn - Địa
ĐTCQ: 3.862.562
ĐTNR: 3.939.726
Di động: 0934.237.746
Email: dobichphuong68@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Ánh
Chức vụ: Tổ phó tổ Tự nhiên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0977431766
Email: nguyenthianh@gmail.com
Họ và tên: Đặng Thị Hải Bình
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333867740
Di động: 0988151371
Email: haibinhbtl@gamail.com
Họ và tên: Trương Thị Cảnh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01629696060
Email:
Họ và tên: Thiều Thị Cẩm
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0986127789
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Dần
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0904099960
Email:
Họ và tên: Vũ Phương Hoa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01642681656
Email:
Họ và tên: Trần Thị Kim Loan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333713800
Di động: 0979831698
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Lương
Chức vụ: Kế toán
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01689212155
Email:
Họ và tên: Trần Thị May
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0948242750
Email:
Họ và tên: Trần Thị Mính
Chức vụ: Tổ trưởng tổ Xã hội
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0984587566
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Nhung
Chức vụ: Giảo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333969057
Di động: 01688335916
Email: vunhung76@gmail.com
Họ và tên: Đỗ Thị Sơn
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333702808
Di động: 01687760439
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Thúy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01234781624
Email:
Họ và tên: Vi Thị Trang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333939416
Di động: 01695295966
Email:
Họ và tên: Phạm Hồng Vân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0912793801
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Thảo
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0986094150
Email: thaolove15@gmail.com
 
Trang chủ | Tài nguyên | Thủ tục hành chính | Tìm kiếm
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Thành phố Cẩm Phả
Địa chỉ: Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.862.265
E-mail: pgdcampha.quangninh@moet.edu.vn
Website: campha.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà
ga goi

http://www.xemayvn.co/

http://www.xemayvn.co/2017/08/nhong-sen-dia-nhong-xich.html