TỔ CHỨC
Trường tiểu học Võ Thị Sáu
- Địa chỉ: Thị xã Cẩm phả - Tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: 0333865581
- Hòm thư: .........
- Fax: .........
- Website: http://campha.edu.vn/thvothisau
Họ và tên: Đỗ Thị Cao Sơn
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0936689675
Email: ht.c1tohieu@campha.edu.vn
Họ và tên: Bùi Văn Chức
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333861558
ĐTNR:
Di động: 0912206890
Email: buivanchuc58@gmail.com
Họ và tên: Nông Thị Ngân
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0354546166
Email: nongthinganquangtrung@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Hạnh
Chức vụ: Chủ tịch Công Đoàn
Trình độ đào tạo: 12/12
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0985373186
Email: hanhquangdiem@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Hót
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: 12/12
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333729363
Di động: 06182388406
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hường
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0382388778
Email: phuquychunguyen@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Thân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: 12/12
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333729309
Di động: 01682388381
Email:
Họ và tên: Trần Thị Nhung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học giáo dục Tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR: 0982273140
Di động: 0982273140
Email: ntnhunghoa1@gmail.com
Họ và tên: Phạm Thị Hường
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm
ĐTCQ: 0333861558
ĐTNR:
Di động: 0329916839
Email: huongavvts@gmail.com
Họ và tên: Vũ Thị Thanh Vân
Chức vụ: Tổ trưởng 1;2;3
Trình độ đào tạo: 12/12
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333725814
Di động: 0934221018
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Hường
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đào Thị Lan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0975221224
Email:
Họ và tên: Lữ Thị Thu
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Hiển
Chức vụ: Giáo viên nhạc
Trình độ đào tạo: Dạy âm nhạc tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đinh Thị Hằng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333.728707
Di động: 0949245728
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0987394569
Email: thuha.vothisau@gmail.com
Họ và tên: Chu Thị Quyên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0906034968
Email: chuthiquyen123@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Trang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Hoàng thị Tầm
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Bảo
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0936513122
Email: nguyenbao6891@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Oanh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333861558
ĐTNR:
Di động: 0971897616
Email: kimoanh.0108.vts@gmail.com
Họ và tên: Trần Thị Thu Huyền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333861558
ĐTNR:
Di động: 0904441161
Email: tranthithuhuyen.k4lt4@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Hoàng Ngân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0335991579
Email: nguyenhoangngan1710@gmail.com
Họ và tên: Mai Văn Trường
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333961588
ĐTNR:
Di động: 0937691232
Email: truongmai171@gmail.com
Họ và tên: Trần Thị Kim Ngân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0988475477
Email: nganbeo88.md@gmail.com
Họ và tên: Lương Thị Sen
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0374496093
Email: luongsenvd87@gmail.com
Họ và tên: Tạ Thị Thu Trang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0334647227
Email: thutrangdhsp92@gmail.com
Họ và tên: Hà Thị Vân
Chức vụ: Giáo viên Tin học
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0981875269
Email: havan1410@gmail.com
Họ và tên: Phạm Thị Thu Hiền
Chức vụ: Giáo viên Tiếng Anh
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0332404443
Email: phamthithuhien10.3@gmail.com
Họ và tên: Vũ Thanh Thảo
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Sư Phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0972480082
Email: vuthanhthao15111992@gmail.com
Họ và tên: Vũ Thị Nhung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm
ĐTCQ: Trường Tiểu học Võ Thị Sáu
ĐTNR: Tổ 1, Khu 5B, Cẩm Thịnh, Cẩm Phả, Quảng Ninh
Di động: 0986396936
Email: vuthinhung1188@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Phương Thảo
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0326848428
Email: thaonguyenphuong.cp@gmail.com
Họ và tên: Đinh Thị Tuyết Nhung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0399799366
Email: nhungdinh200695@gmail.com
Họ và tên: Hoàng Hiệp Định
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Cao Đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0865880191
Email: hiepdinh190191@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Thân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333861558
ĐTNR:
Di động: 0382388381
Email: nguyenthithan.vts@gmail.com
Họ và tên: Vũ Hồng Quyên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0356513555
Email: quyenvu92vts@gmail.com
Họ và tên: Phạm Thị Thùy Vân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0969356192
Email: vanlth4b@gmail.com
Họ và tên: Phạm Thị Hiển
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0359071083
Email: phamhien071083@gmail.com
Họ và tên: Tô Thị Hường
Chức vụ: Tổ phó chuyên môn
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0355376183
Email: huong.th41@gmail.com
Họ và tên: Vũ Thanh Huyền An
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Sư Phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0374177004
Email: huyenan114@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Thủy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại hoc
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0393155016
Email: phuongthuy271290@gmail.com
Họ và tên: Phạm Thị Quỳnh Trang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0394062315
Email: quynhtranghl1695@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Nhung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR: 0389416242
Di động: 0389416242
Email: nhunghochoc@gmail.com

Kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2024-2025
20/06/2024

Kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2024-2025
223. KH hoạt động trải nghiệm Cháu ngoan Bác Hồ 2024
04/05/2024

223. KH hoạt động trải nghiệm Cháu ngoan Bác Hồ 2024
148. Thông báo mẫu dấu nhà trường từ tháng 3.2024
26/03/2024

148. Thông báo mẫu dấu nhà trường từ tháng 3.2024
Quyết định thanh lý tài sản
21/03/2024

Quyết định thanh lý tài sản
Quyết định thanh lý CCDC
21/03/2024

Quyết định thanh lý CCDC
Kết quả thực hiện dự toán năm 2023
21/02/2024

Kết quả thực hiện dự toán năm 2023
CK Chất lượng giáo dục học kỳ I năm học 2023-2024
12/01/2024

CK Chất lượng giáo dục học kỳ I năm học 2023-2024
Thực hiện NSNN quý 4/2023
05/01/2024

Thực hiện NSNN quý 4/2023
Thực hiện NSNN 6 tháng cuối năm 2023
05/01/2024

Thực hiện NSNN 6 tháng cuối năm 2023
QĐ 254 điều chỉnh, bổ sung kinh phí 2023
20/12/2023

QĐ 254 điều chỉnh, bổ sung kinh phí 2023
Quyết định số 255/qĐ-PGĐT ngày 11/11/2023 Điều chỉnh, bổ sung kinh phí năm 2023
20/12/2023

Quyết định số 255/qĐ-PGĐT ngày 11/11/2023 Điều chỉnh, bổ sung kinh phí năm 2023
Kế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm ngoài nhà trường cho học sinh năm học 2023-2024
07/12/2023

Kế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm ngoài nhà trường cho học sinh năm học 2023-2024
Quyết định phê duyệt Hỗ trợ CPHT kì 1 năm học 2023-2024 (NQ 81/2021)
03/12/2023

Quyết định phê duyệt Hỗ trợ CPHT kì 1 năm học 2023-2024 (NQ 81/2021)
Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo Ứng dụng CNTT và Chuyển đổi số
22/11/2023

Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo Ứng dụng CNTT và Chuyển đổi số
Thông báo thu tiền bán trú tháng 11/2023
11/11/2023

Thông báo thu tiền bán trú tháng 11/2023
CK Số liệu thực hiện dự toán NSNN quý 3/2023
24/10/2023

CK Số liệu thực hiện dự toán NSNN quý 3/2023
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024
24/10/2023

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024
Quy chế dạy học trực tuyến
18/10/2023

Quy chế dạy học trực tuyến
Thông báo Thu tiền bán trú tháng 9+10/2023
10/10/2023

Thông báo Thu tiền bán trú tháng 9+10/2023
2593. Hướng dẫn NQ 34
09/10/2023

2593. Hướng dẫn NQ 34
Công văn đến
Công văn Số:26/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 21/02/2011
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức thi Olympic Tiếng Anh trên mạng internet năm học 2010-2011 cấp thị xã.
HuongdanthiIOEcapthi.doc
Danhsachthisinhthamgiathicapthixa.xls
Công văn Số:21/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 19/01/2011
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Công tác chuyên môn kỳ 2, năm học 2010 - 2011
CongvanchuyenmonhockiII2010-2011.doc
Công văn Số:584/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 22/11/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet năm học 2010 - 2011
HuongdancuocthiOlympictiengAnhquaInternet-2010.doc
Công văn Số:532/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 29/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục trường TH, PTCS và THCS năm học 2010-2011.
Công văn Số:543/CV-GD&ĐT
Ngày ban hành: 02/11/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Công văn
Trích yếu: Chuẩn bị các tiết mục cho đêm liên hoan văn nghệ ngành GD&ĐT năm 2010
CV543tochuccongdienVN.doc
Cactietmucthamgiandemlienhoanvannghe.doc
DSdoivannghe20-11(1).xls
Công văn Số:528/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 26/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: V/v: Kiểm tra giữa học kì I năm học 2010 - 2011.
Lichkiemtragiuaky1NH2010-2011.doc
Công văn Số:519/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 22/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức cuộc thi giải Toán qua mạng Internet năm học 2010 - 2011.
HDTCthigiaitoanquamangnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:460/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Cập nhập thông tin người nước ngoài đến làm việc, công tác tại đơn vị.
CapnhatTTnuocngoaidenlamviec.doc
Công văn Số:459/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục văn học 2010 - 2011.
HuongdanTHnhiemvuKTKDnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:450/LT PGD&ĐT-CĐN
Ngày ban hành: 01/10/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá, Lê Thị Thanh Thủy
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Tổ chức Hội diễn Văn nghệ quần chúng ngành Giáo dục năm 2010
TochucHoidienVNQC2010.doc
Công văn Số:445/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn xét hết tập sự đối với giáo viên, nhân viên.
Cv445HDxethettapsu.doc
Công văn Số:443/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn làm hồ sơ đề nghị xét chuyển loại viên chức năm 2010
CV443HDchuyenloaivienchuc2010.doc
Mauchuyenloaivienchuc2010.xls
Công văn Số:424/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 10/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2010 - 2011.
PGDHuongdanthuchiennhiemvuCNTTnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:435/KH-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 16/09/2010
Người ký: Hoàng Thị GIá
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức trung thu 2010
CV435KHtochuctrungthu2010.doc
Công văn Số:432/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 14/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010 - 2011 cấp Tiểu học.
HuongdanthuchienNVNH2010-2011Captieuhoc.doc
Công văn Số:427/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 14/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức kiểm tra khảo sát chất lượng lớp 4 đầu năm học 2010- 2011
CV427KSCLlop4daunam2010-2011.doc
HuongdannhapdulieuKSCLlop4.doc
DSKTchatluonglop4.xls
Công văn Số:415/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 07/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Lịch duyệt kế hoạch và tổ chức Hội nghị CB, VC, LĐ năm học 2010 - 2011
LichduyetKeHoachvaHoinghiCBVCLD(suaLai).doc
Công văn Số:417/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 08/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Triệu tập cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn giáo dục kỹ năng sống.
Thongbao.doc
Công văn Số:412/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 01/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn khai giảng (bổ sung)
HDKhaigiang.doc
Công văn Số:411/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Triệu tập giáo viên tham gia tập huấn lắp đặt và sử dụng đàn Piano kỹ thuật số.
TrieutaptaphuansudungdanPianokythuatso.doc
Công văn Số:410/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm học 2010- 2011
Cv410kiemtrakhaosatCLdaunam2010-2011.doc
Công văn Số:408/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Một số quy định sử dụng Cổng thông tin điện tử Phòng GD&ĐT
QuydinhsudungCongTTDTcuaphongGD&DT.doc
Công văn Số:30/BC-CĐN
Ngày ban hành: 15/08/2010
Người ký: Lê Thị Thanh Thuỷ
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2009 - 2010, phương hướng nhiệm vụ công tác năm học 2010 - 2011.
BAOCAOTONGKETCONGTACCONGDOAN2009-2010.doc
Công văn Số:132/BC-UBND
Ngày ban hành: 23/08/2010
Người ký: Vũ Văn Bình
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết năm học 2009 - 2010 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2010 - 2011.
BCTKNH09-2010UBND[1].doc
Công văn Số:378/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 12/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Thông báo về việc triệu tập đại biểu dự Hội nghị tổng kết năm học 2009 - 2010
TBtongket.doc
Cacdanhhieu.doc
Công văn Số:386/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 18/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức lễ khai giảng năm học 2010 - 2011
HuongdanLekhaigiang2010-2011[1].doc
Công văn Số:2207/SGD&ĐT- GDTH
Ngày ban hành: 13/08/2010
Người ký: Trần Thị Minh
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: V/v Hướng dẫn thực hiện kinh phí Hỗ trợ cho giáo viên bồi dưỡng dạy thể dục
HuongdanthuchienkinhphiHotroGVhocTD.doc
Công văn Số:362 /PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: V/v: Chuẩn bị khai giảng năm học 2010-2011
HuongdanchuanbiKhaigiangnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:336/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 20/07/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: V/v: Bồi dưỡng cán bộ, giáo viên tiểu học hè 2010
Congvanboiduonghe2010-Tieuhoc(Capthi).doc
Công văn Số:304/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 02/07/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng tin học cho cán bộ quản lý trường học và giáo viên hè năm 2010.
trienkhaithuchienboiduongtinhoche2010.doc
Công văn Số:262/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/06/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Về việc: Bồi dưỡng CNTT hè 2010.
KehoachboiduongCNTT.doc
Công văn Số:260/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 04/06/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: V/v: Chuẩn bị khai giảng lớp bồi dưỡng giáo viên dạy thể dục cho các trường tiểu học và phổ thông cơ sở.
Cv260chuanbikhaigianglopboiduongGVtheduc.doc
Công văn Số:192/CV-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 29/04/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng Dẫn
Trích yếu: V/v Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông
CV192ATGT.doc
Công văn Số:719/QĐ-SGD&ĐT
Ngày ban hành: 19/05/2010
Người ký: Đỗ Văn Thuấn
Loại công văn: Quyết định
Trích yếu: Về việc đạt giải thi Văn-Toán tuổi thơ cấp tiểu học tỉnh Quảng Ninh năm học 2009 – 2010
QuyetdinhdatgiaigiaoluuVan-ToanTTcaptinh.doc
Công văn Số:111/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 19/05/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng Dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn bổ sung một số nội dung ghi học bạ và sổ điểm cấp tiểu học.
CV111Huongdanbosungghihocbavasodiemtieuhoc.doc
Công văn Số:78/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 03/04/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng Dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Thông tư số 32/2009/TT-BGDĐT về Quy định đánh giá và xếp loại HS tiểu học.
CV78Huongdanthongtu32vahocba.doc
Công văn đi
Công văn Số:04/BCTH
Ngày ban hành: 01/10/2010
Người ký: Nguyễn Thị Liên
Loại công văn: Báo cáo TH xếp loại GVCNN
Trích yếu: Báo cáo tổng hợp xếp loại giáo viên tiểu học theo chuẩn nghề nghiệp năm học 2009 - 2010
 
Trang chủ | Bài giảng trực tuyến | Tài nguyên | Thủ tục hành chính | Tìm kiếm
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Thành phố Cẩm Phả
Địa chỉ: Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.862.265
E-mail: pgdcampha.quangninh@moet.edu.vn
Website: campha.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà