TỔ CHỨC
Trường tiểu học Võ Thị Sáu
- Địa chỉ: Thị xã Cẩm phả - Tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: 0333865581
- Hòm thư: .........
- Fax: .........
- Website: http://campha.edu.vn/thvothisau
Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Lưu
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: 12/12
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333711242
Di động: 0977155177
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Bích Ngọc
Chức vụ: Kế toán
Trình độ đào tạo: 12/12
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333722866
Di động: 0936051005
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: 12/12
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333729309
Di động: 01682388381
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hạnh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: 12/12
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333728632
Di động: 0985373186
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hường
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: 12/12
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333938284
Di động: 01682388778
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Hường
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: 12/12
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333724270
Di động: 0166208072
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Thanh Vân
Chức vụ: Tổ trưởng 1;2;3
Trình độ đào tạo: 12/12
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333725814
Di động: 0934221018
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Loan
Chức vụ: Giao viên
Trình độ đào tạo: 12/12
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333728311
Di động: 01253881813
Email:
Họ và tên: Trần Thị Nhung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: 12/12
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333728401
Di động: 0982273140
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Nguyệt
Chức vụ: Khối trưởng khối 2
Trình độ đào tạo: 12/12
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333728818
Di động: 0902639634
Email:
Họ và tên: Dương Thị Minh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: 12/12
ĐTCQ:
ĐTNR: 03333710252
Di động: 01682388687
Email:
Họ và tên: Chu Thị Quyên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: 12/12
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333729520
Di động: 0906034986
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Nga
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: 12/12
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333728052
Di động: 0987046450
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hót
Chức vụ: Tổ trưởng 4;5
Trình độ đào tạo: 12/12
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333729363
Di động: 06182388406
Email:
Họ và tên: Lưu Hương Dịu
Chức vụ: Khổi trưởng khối 4
Trình độ đào tạo: 12/12
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333867047
Di động: 0936485426
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Minh
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0987387066
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hảo
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Mãi
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Hường
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đào Thị Lan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0975221224
Email:
Họ và tên: Lữ Thị Thu
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Hiển
Chức vụ: Giáo viên nhạc
Trình độ đào tạo: Dạy âm nhạc tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Bích Vân
Chức vụ: Giáo viên tiểu học
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thuỳ Dung
Chức vụ: Giáo viên mỹ thuật
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đặng Thị Định
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đinh Thị Hằng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333.728707
Di động: 0949245728
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Trang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thuỷ
Chức vụ: Hiệu phó
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Hà thị Chung
Chức vụ: Chủ tịch Công Đoàn
Trình độ đào tạo: 12/12
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333729985
Di động: 0904675909
Email: hachungcpK3@gmail.com
Họ và tên: Dương Thị Minh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Bùi Thị thanh Liên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lê mỹ Duyên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Hoàng thị Tầm
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Hông Nhung
Chức vụ: Nhân viên thiết bị
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Nga
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung Cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thùy Dung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trần Thị Thu Hiền
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học SP
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
 
Trang chủ | Tài nguyên | Thủ tục hành chính | Tìm kiếm
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Thành phố Cẩm Phả
Địa chỉ: Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.862.265
E-mail: pgdcampha.quangninh@moet.edu.vn
Website: campha.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà
ga goi

http://www.xemayvn.co/

http://www.xemayvn.co/2017/08/nhong-sen-dia-nhong-xich.html