TỔ CHỨC
Trường tiểu học Võ Thị Sáu
- Địa chỉ: Thị xã Cẩm phả - Tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: 0333865581
- Hòm thư: .........
- Fax: .........
- Website: http://campha.edu.vn/thvothisau
Họ và tên: Đỗ Thị Cao Sơn
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0936689675
Email: ht.c1tohieu@campha.edu.vn
Họ và tên: Bùi Văn Chức
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333861558
ĐTNR:
Di động: 0912206890
Email: buivanchuc58@gmail.com
Họ và tên: Nông Thị Ngân
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0354546166
Email: nongthinganquangtrung@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Hạnh
Chức vụ: Chủ tịch Công Đoàn
Trình độ đào tạo: 12/12
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0985373186
Email: hanhquangdiem@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Hót
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: 12/12
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333729363
Di động: 06182388406
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hường
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0382388778
Email: phuquychunguyen@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Thân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: 12/12
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333729309
Di động: 01682388381
Email:
Họ và tên: Trần Thị Nhung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học giáo dục Tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR: 0982273140
Di động: 0982273140
Email: ntnhunghoa1@gmail.com
Họ và tên: Phạm Thị Hường
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm
ĐTCQ: 0333861558
ĐTNR:
Di động: 0329916839
Email: huongavvts@gmail.com
Họ và tên: Vũ Thị Thanh Vân
Chức vụ: Tổ trưởng 1;2;3
Trình độ đào tạo: 12/12
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333725814
Di động: 0934221018
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Hường
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đào Thị Lan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0975221224
Email:
Họ và tên: Lữ Thị Thu
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Hiển
Chức vụ: Giáo viên nhạc
Trình độ đào tạo: Dạy âm nhạc tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đinh Thị Hằng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333.728707
Di động: 0949245728
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0987394569
Email: thuha.vothisau@gmail.com
Họ và tên: Chu Thị Quyên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0906034968
Email: chuthiquyen123@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Trang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Hoàng thị Tầm
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Bảo
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0936513122
Email: nguyenbao6891@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Oanh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333861558
ĐTNR:
Di động: 0971897616
Email: kimoanh.0108.vts@gmail.com
Họ và tên: Trần Thị Thu Huyền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333861558
ĐTNR:
Di động: 0904441161
Email: tranthithuhuyen.k4lt4@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Hoàng Ngân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0335991579
Email: nguyenhoangngan1710@gmail.com
Họ và tên: Mai Văn Trường
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333961588
ĐTNR:
Di động: 0937691232
Email: truongmai171@gmail.com
Họ và tên: Trần Thị Kim Ngân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0988475477
Email: nganbeo88.md@gmail.com
Họ và tên: Lương Thị Sen
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0374496093
Email: luongsenvd87@gmail.com
Họ và tên: Tạ Thị Thu Trang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0334647227
Email: thutrangdhsp92@gmail.com
Họ và tên: Hà Thị Vân
Chức vụ: Giáo viên Tin học
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0981875269
Email: havan1410@gmail.com
Họ và tên: Phạm Thị Thu Hiền
Chức vụ: Giáo viên Tiếng Anh
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0332404443
Email: phamthithuhien10.3@gmail.com
Họ và tên: Vũ Thanh Thảo
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Sư Phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0972480082
Email: vuthanhthao15111992@gmail.com
Họ và tên: Vũ Thị Nhung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm
ĐTCQ: Trường Tiểu học Võ Thị Sáu
ĐTNR: Tổ 1, Khu 5B, Cẩm Thịnh, Cẩm Phả, Quảng Ninh
Di động: 0986396936
Email: vuthinhung1188@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Phương Thảo
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0326848428
Email: thaonguyenphuong.cp@gmail.com
Họ và tên: Đinh Thị Tuyết Nhung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0399799366
Email: nhungdinh200695@gmail.com
Họ và tên: Hoàng Hiệp Định
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Cao Đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0865880191
Email: hiepdinh190191@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Thân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333861558
ĐTNR:
Di động: 0382388381
Email: nguyenthithan.vts@gmail.com
Họ và tên: Vũ Hồng Quyên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0356513555
Email: quyenvu92vts@gmail.com
Họ và tên: Phạm Thị Thùy Vân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0969356192
Email: vanlth4b@gmail.com
Họ và tên: Phạm Thị Hiển
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0359071083
Email: phamhien071083@gmail.com
Họ và tên: Tô Thị Hường
Chức vụ: Tổ phó chuyên môn
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0355376183
Email: huong.th41@gmail.com
Họ và tên: Vũ Thanh Huyền An
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Sư Phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0374177004
Email: huyenan114@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Thủy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại hoc
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0393155016
Email: phuongthuy271290@gmail.com
Họ và tên: Phạm Thị Quỳnh Trang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0394062315
Email: quynhtranghl1695@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Nhung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR: 0389416242
Di động: 0389416242
Email: nhunghochoc@gmail.com

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2022
01/02/2023

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2022
Dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2022
31/01/2023

Dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2022
Quyết định về việc giao dự toán thu, chi ngân sách sự nghiệp giáo dục năm 2023 cho các đơn vị dự toán trực thuộc
16/01/2023

Quyết định về việc giao dự toán thu, chi ngân sách sự nghiệp giáo dục năm 2023 cho các đơn vị dự toán trực thuộc Số 19/QĐ-PGDĐT
Quyết định về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023 của trường Tiểu học Võ Thị Sáu
15/01/2023

Quyết định về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023 của trường Tiểu học Võ Thị Sáu Số 11/QĐ-THVTS
Quyết định về việc giao dự toán thu, chi ngân sách sự nghiệp giáo dục năm 2023 cho các đơn vị dự toán trực thuộc
15/01/2023

Quyết định về việc giao dự toán thu, chi ngân sách sự nghiệp giáo dục năm 2023 cho các đơn vị dự toán trực thuộc Số 19/QĐ-PGDĐT
Quyết toán thu - chi các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2022
06/01/2023

Quyết toán thu - chi các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2022
Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công năm 2022
31/12/2022

Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công năm 2022
Quyết đinh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch chi ngân sách năm 2022 cho các đơn vị dự toán trực thuộc
30/12/2022

QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch chi ngân sách năm 2022 cho các đơn vị dự toán trực thuộc
Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch chi ngân sách năm 2022 cho các đơn vị dự toán trực thuộc
29/12/2022

Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch chi ngân sách năm 2022 cho các đơn vị dự toán trực thuộc Số 288/QĐ-PGDĐT
Quyết đinh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch chi ngân sách năm 2022 cho các đơn vị dự toán trực thuộc
25/12/2022

QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch chi ngân sách năm 2022 cho các đơn vị dự toán trực thuộc
Quyết định về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ chi phí học tập học kì I, năm học 2022 - 2023 cho trẻ đang đi học theo nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 2
18/12/2022

Quyết định về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ chi phí học tập học kì I, năm học 2022 - 2023 cho trẻ đang đi học theo nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/08/2021 Số 6024/QĐ-UBND
Quyết định về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ chi phí học tập học cho trẻ đang đi học theo nghị định số 21/2021/NQ-HĐND ngày 16/07/2021 của Hội đông N
18/12/2022

Quyết định về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ chi phí học tập học cho trẻ đang đi học theo nghị định số 21/2021/NQ-HĐND ngày 16/07/2021 của Hội đông Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Số 6025/QĐ-UBND
Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong trường tiểu học Võ Thị Sáu
03/12/2022

Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong trường tiểu học Võ Thị Sáu Số:208/QD-THVTS
Quyết định về việc ban hành quy chế thu, chi và sử dụng quỹ năm học 2022- 2023
01/12/2022

Quyết định về việc ban hành quy chế thu, chi và sử dụng quỹ năm học 2022- 2023 Số: 210/QĐ-THVTS
Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý học sinh năm học 2022 - 2023
01/12/2022

Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý học sinh năm học 2022 - 2023 Số: 180/QĐ-THVTS
Quyết định về việc ban hành quy chế hoạt động chuyên môn của trường Tiểu học Võ Thị Sáu năm học 2022 - 2023
01/12/2022

Quyết định về việc ban hành quy chế hoạt động chuyên môn của trường Tiểu học Võ Thị Sáu năm học 2022 - 2023 Số: 177/QĐ-THVTS
Quyết định phê duyệt mức thu năm học 2022 - 2023
30/11/2022

Quyết định phê duyệt mức thu năm học 2022 - 2023
Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch chi ngân sách năm 2022 cho các đơn vị dự toán trực thuộc
22/11/2022

Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch chi ngân sách năm 2022 cho các đơn vị dự toán trực thuộc Số 243/QĐ-PGDĐT
Quyết định về việc bổ sung kế hoạch chi ngân sách năm 2022 kinh phí tổ chức các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982
15/11/2022

QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ sung kế hoạch chi ngân sách năm 2022 kinh phí tổ chức các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2022) cho các đơn vị dự toán trực thuộc
Quyết định về việc bổ sung kế hoạch chi ngân sách năm 2022 kinh phí hoạt động theo tiêu chí định biên cho các đơn vị dự toán trực thuộc
14/11/2022

Quyết định về việc bổ sung kế hoạch chi ngân sách năm 2022 kinh phí hoạt động theo tiêu chí định biên cho các đơn vị dự toán trực thuộc
Công văn đến
Công văn Số:26/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 21/02/2011
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức thi Olympic Tiếng Anh trên mạng internet năm học 2010-2011 cấp thị xã.
HuongdanthiIOEcapthi.doc
Danhsachthisinhthamgiathicapthixa.xls
Công văn Số:21/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 19/01/2011
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Công tác chuyên môn kỳ 2, năm học 2010 - 2011
CongvanchuyenmonhockiII2010-2011.doc
Công văn Số:584/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 22/11/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet năm học 2010 - 2011
HuongdancuocthiOlympictiengAnhquaInternet-2010.doc
Công văn Số:532/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 29/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục trường TH, PTCS và THCS năm học 2010-2011.
Công văn Số:543/CV-GD&ĐT
Ngày ban hành: 02/11/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Công văn
Trích yếu: Chuẩn bị các tiết mục cho đêm liên hoan văn nghệ ngành GD&ĐT năm 2010
CV543tochuccongdienVN.doc
Cactietmucthamgiandemlienhoanvannghe.doc
DSdoivannghe20-11(1).xls
Công văn Số:528/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 26/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: V/v: Kiểm tra giữa học kì I năm học 2010 - 2011.
Lichkiemtragiuaky1NH2010-2011.doc
Công văn Số:519/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 22/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức cuộc thi giải Toán qua mạng Internet năm học 2010 - 2011.
HDTCthigiaitoanquamangnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:460/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Cập nhập thông tin người nước ngoài đến làm việc, công tác tại đơn vị.
CapnhatTTnuocngoaidenlamviec.doc
Công văn Số:459/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục văn học 2010 - 2011.
HuongdanTHnhiemvuKTKDnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:450/LT PGD&ĐT-CĐN
Ngày ban hành: 01/10/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá, Lê Thị Thanh Thủy
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Tổ chức Hội diễn Văn nghệ quần chúng ngành Giáo dục năm 2010
TochucHoidienVNQC2010.doc
Công văn Số:445/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn xét hết tập sự đối với giáo viên, nhân viên.
Cv445HDxethettapsu.doc
Công văn Số:443/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn làm hồ sơ đề nghị xét chuyển loại viên chức năm 2010
CV443HDchuyenloaivienchuc2010.doc
Mauchuyenloaivienchuc2010.xls
Công văn Số:424/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 10/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2010 - 2011.
PGDHuongdanthuchiennhiemvuCNTTnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:435/KH-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 16/09/2010
Người ký: Hoàng Thị GIá
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức trung thu 2010
CV435KHtochuctrungthu2010.doc
Công văn Số:432/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 14/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010 - 2011 cấp Tiểu học.
HuongdanthuchienNVNH2010-2011Captieuhoc.doc
Công văn Số:427/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 14/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức kiểm tra khảo sát chất lượng lớp 4 đầu năm học 2010- 2011
CV427KSCLlop4daunam2010-2011.doc
HuongdannhapdulieuKSCLlop4.doc
DSKTchatluonglop4.xls
Công văn Số:415/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 07/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Lịch duyệt kế hoạch và tổ chức Hội nghị CB, VC, LĐ năm học 2010 - 2011
LichduyetKeHoachvaHoinghiCBVCLD(suaLai).doc
Công văn Số:417/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 08/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Triệu tập cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn giáo dục kỹ năng sống.
Thongbao.doc
Công văn Số:412/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 01/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn khai giảng (bổ sung)
HDKhaigiang.doc
Công văn Số:411/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Triệu tập giáo viên tham gia tập huấn lắp đặt và sử dụng đàn Piano kỹ thuật số.
TrieutaptaphuansudungdanPianokythuatso.doc
Công văn Số:410/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm học 2010- 2011
Cv410kiemtrakhaosatCLdaunam2010-2011.doc
Công văn Số:408/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Một số quy định sử dụng Cổng thông tin điện tử Phòng GD&ĐT
QuydinhsudungCongTTDTcuaphongGD&DT.doc
Công văn Số:30/BC-CĐN
Ngày ban hành: 15/08/2010
Người ký: Lê Thị Thanh Thuỷ
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2009 - 2010, phương hướng nhiệm vụ công tác năm học 2010 - 2011.
BAOCAOTONGKETCONGTACCONGDOAN2009-2010.doc
Công văn Số:132/BC-UBND
Ngày ban hành: 23/08/2010
Người ký: Vũ Văn Bình
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết năm học 2009 - 2010 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2010 - 2011.
BCTKNH09-2010UBND[1].doc
Công văn Số:378/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 12/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Thông báo về việc triệu tập đại biểu dự Hội nghị tổng kết năm học 2009 - 2010
TBtongket.doc
Cacdanhhieu.doc
Công văn Số:386/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 18/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức lễ khai giảng năm học 2010 - 2011
HuongdanLekhaigiang2010-2011[1].doc
Công văn Số:2207/SGD&ĐT- GDTH
Ngày ban hành: 13/08/2010
Người ký: Trần Thị Minh
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: V/v Hướng dẫn thực hiện kinh phí Hỗ trợ cho giáo viên bồi dưỡng dạy thể dục
HuongdanthuchienkinhphiHotroGVhocTD.doc
Công văn Số:362 /PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: V/v: Chuẩn bị khai giảng năm học 2010-2011
HuongdanchuanbiKhaigiangnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:336/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 20/07/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: V/v: Bồi dưỡng cán bộ, giáo viên tiểu học hè 2010
Congvanboiduonghe2010-Tieuhoc(Capthi).doc
Công văn Số:304/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 02/07/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng tin học cho cán bộ quản lý trường học và giáo viên hè năm 2010.
trienkhaithuchienboiduongtinhoche2010.doc
Công văn Số:262/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/06/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Về việc: Bồi dưỡng CNTT hè 2010.
KehoachboiduongCNTT.doc
Công văn Số:260/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 04/06/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: V/v: Chuẩn bị khai giảng lớp bồi dưỡng giáo viên dạy thể dục cho các trường tiểu học và phổ thông cơ sở.
Cv260chuanbikhaigianglopboiduongGVtheduc.doc
Công văn Số:192/CV-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 29/04/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng Dẫn
Trích yếu: V/v Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông
CV192ATGT.doc
Công văn Số:719/QĐ-SGD&ĐT
Ngày ban hành: 19/05/2010
Người ký: Đỗ Văn Thuấn
Loại công văn: Quyết định
Trích yếu: Về việc đạt giải thi Văn-Toán tuổi thơ cấp tiểu học tỉnh Quảng Ninh năm học 2009 – 2010
QuyetdinhdatgiaigiaoluuVan-ToanTTcaptinh.doc
Công văn Số:111/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 19/05/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng Dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn bổ sung một số nội dung ghi học bạ và sổ điểm cấp tiểu học.
CV111Huongdanbosungghihocbavasodiemtieuhoc.doc
Công văn Số:78/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 03/04/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng Dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Thông tư số 32/2009/TT-BGDĐT về Quy định đánh giá và xếp loại HS tiểu học.
CV78Huongdanthongtu32vahocba.doc
Công văn đi
Công văn Số:04/BCTH
Ngày ban hành: 01/10/2010
Người ký: Nguyễn Thị Liên
Loại công văn: Báo cáo TH xếp loại GVCNN
Trích yếu: Báo cáo tổng hợp xếp loại giáo viên tiểu học theo chuẩn nghề nghiệp năm học 2009 - 2010
 
Trang chủ | Bài giảng trực tuyến | Tài nguyên | Thủ tục hành chính | Tìm kiếm
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Thành phố Cẩm Phả
Địa chỉ: Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.862.265
E-mail: pgdcampha.quangninh@moet.edu.vn
Website: campha.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà