TỔ CHỨC
Mẫu giáo Cẩm Đông
- Địa chỉ: .........
- Điện thoại: .........
- Hòm thư: .........
- Fax: .........
- Website: http://campha.edu.vn/mncamdong
Họ và tên: Nguyễn Thị Thoa
Chức vụ: Nhân viên phục vụ
Trình độ đào tạo: mầm non
ĐTCQ: 0333.939158
ĐTNR: 3.861855
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hoa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333.939158
ĐTNR: 0333.938156
Di động: 0982261587
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thảo
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333.939158
ĐTNR: 6285610
Di động: 0936558786
Email:
Họ và tên: Đinh Thị Lương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333.939158
ĐTNR:
Di động: 01689043536
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Thu Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333.939158
ĐTNR:
Di động: 0912647321
Email:
Họ và tên: Ngô Thị Minh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333.939158
ĐTNR: 3.714660
Di động: 0989059729
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Bích Hằng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333.939158
ĐTNR: 3.711416
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hoàng Thắng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333.939158
ĐTNR:
Di động: 01663797899
Email:
Họ và tên: Đặng Thị Viết
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333.939158
ĐTNR: 3.715353
Di động:
Email:
Họ và tên: Trần Thị Gái
Chức vụ: Hiệu Trưởng
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333.939158
ĐTNR: 3.861562
Di động: 090604598
Email:
Họ và tên: Trần Thị Hợp
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiểu học
ĐTCQ: 0333.939158
ĐTNR: 3.719502
Di động: 01648388918
Email:
Họ và tên: Đào Thị Nga
Chức vụ: Nhân viên phục vụ
Trình độ đào tạo: mầmnon
ĐTCQ: 0333.939158
ĐTNR: 3.716484
Di động: 01226309864
Email:
Họ và tên: Khổng Phương Lan
Chức vụ: Thủ quỹ
Trình độ đào tạo: Chuyên ngành mầm non
ĐTCQ: 0333.939158
ĐTNR: 3.718475
Di động: 09344214820
Email:
Họ và tên: Đặng Thị Kim Dung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Chuyên ngành mầm non
ĐTCQ: 0333.939158
ĐTNR: 3.721535
Di động: 0936883146
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Huyền
Chức vụ: Nhân viên phục vụ
Trình độ đào tạo: mầm non
ĐTCQ: 0333.939158
ĐTNR: 3.727200
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Ngân Hà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Chuyên ngành mầm non
ĐTCQ: 0333.939158
ĐTNR:
Di động: 0934203846
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thắm
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: mẫu giáo
ĐTCQ: 0333.939158
ĐTNR: 0333.860764
Di động: 01663394667
Email:
Họ và tên: Nguyễn thị hồng cẩm
Chức vụ: Kế Toán
Trình độ đào tạo: Kế Toán
ĐTCQ: 3.939158
ĐTNR: 3.939898
Di động: 0934446789
Email:
Họ và tên: Nguyễn Hương Linh
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Chuyên Ngành Mầm non
ĐTCQ: 3.939158
ĐTNR:
Di động: 01697298171
Email:
Họ và tên: Đinh Thị Tuyết Hạnh
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 3.939158
ĐTNR: 3.727257
Di động: 0936662435
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Lương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333.939158
ĐTNR: 3.6334237
Di động: 0974089200
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Huyền
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333939158
ĐTNR:
Di động: 00934289888
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Xà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiểu học
ĐTCQ: 0333.939158
ĐTNR: 0333.710151
Di động: 0987598884
Email:
Họ và tên: Cao Thị Hiền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333.939158
ĐTNR: 3.2200612
Di động: 0982381878
Email:
Họ và tên: Lã Thị Tâm
Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng
Trình độ đào tạo: Cao đẳng SPMN
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01693466194
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Đính
Chức vụ: Hiệu Trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0936458929
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Nga
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trần Thị Bích Ngọc
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ đào tạo: ĐÀO TẠO NGHỀ
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Cao Thanh Nhàn
Chức vụ: Nhân viên Y tế
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0988384258
Email:
Họ và tên: Lê Thị Hiền
Chức vụ: Nhân Viên bếp
Trình độ đào tạo: Bằng Nghề CB món ăn
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lê Thị Hiền
Chức vụ: Nhân viên bếp
Trình độ đào tạo: CB món ăn
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
 
Trang chủ | Tài nguyên | Thủ tục hành chính | Tìm kiếm
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Thành phố Cẩm Phả
Địa chỉ: Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.862.265
E-mail: pgdcampha.quangninh@moet.edu.vn
Website: campha.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà
ga goi

http://www.xemayvn.co/

http://www.xemayvn.co/2017/08/nhong-sen-dia-nhong-xich.html