TỔ CHỨC
Mầm non Hoa Sen
- Địa chỉ: Số 271 - Đường Trần Phú, Cẩm Thành, Cẩm Phả, Quảng Ninh
- Điện thoại: 033.3862080
- Hòm thư: mnhoasencp@gmail.com
- Fax: 033.3862080
- Website: http://campha.edu.vn/mnhoasen
Họ và tên: Trịnh Thị Thu
Chức vụ: CTCĐ
Trình độ đào tạo: SPMN
ĐTCQ: 033.3862080
ĐTNR:
Di động: 0948544568
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Kim Nhung
Chức vụ: Bí Thư ĐTN
Trình độ đào tạo: SPMN
ĐTCQ: 0333862080
ĐTNR:
Di động: 0975013154
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Mỹ Hạnh
Chức vụ: TTCM
Trình độ đào tạo: SPMN
ĐTCQ: 0333862080
ĐTNR:
Di động: 01666832823
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Xứng
Chức vụ: TTCM
Trình độ đào tạo: SPMN
ĐTCQ: 0333862080
ĐTNR:
Di động: 0983694688
Email:
Họ và tên: Lê Thị Hiền
Chức vụ: TTTổTH
Trình độ đào tạo: SPMN
ĐTCQ: 0333862080
ĐTNR:
Di động: 0906044998
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Thanh Tâm
Chức vụ: TPCM
Trình độ đào tạo: SPMN
ĐTCQ: 03333862080
ĐTNR:
Di động: 0985686062
Email:
Họ và tên: Mai Thuý Hà
Chức vụ: TPCM
Trình độ đào tạo: SPMN
ĐTCQ: 03333862080
ĐTNR:
Di động: 0983551888
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Huyền
Chức vụ: GV
Trình độ đào tạo: SPMN
ĐTCQ: 0333862080
ĐTNR:
Di động: 0982860150
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Dương
Chức vụ: GV
Trình độ đào tạo: SPMN
ĐTCQ: 0333860080
ĐTNR:
Di động: 0972152105
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Huê
Chức vụ: GV
Trình độ đào tạo: SPMN
ĐTCQ: 0333862080
ĐTNR:
Di động: 01695854774
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Lý
Chức vụ: GV
Trình độ đào tạo: SPMN
ĐTCQ: 0333862080
ĐTNR:
Di động: 01666134778
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Dung
Chức vụ: GV
Trình độ đào tạo: SPMN
ĐTCQ: 0333862080
ĐTNR:
Di động: 0936668719
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thuỷ
Chức vụ: GV
Trình độ đào tạo: SPMN
ĐTCQ: 0333862080
ĐTNR:
Di động: 01266392118
Email:
Họ và tên: Lê Thị Thu Hương
Chức vụ: GV
Trình độ đào tạo: SPMN
ĐTCQ: 0333862080
ĐTNR:
Di động: 0984650522
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Vân Anh
Chức vụ: GV
Trình độ đào tạo: SPMN
ĐTCQ: 0333862080
ĐTNR:
Di động: 0915068219
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hương Giang
Chức vụ: GV
Trình độ đào tạo: SPMN
ĐTCQ: 0333862080
ĐTNR:
Di động: 0914466118
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Hằng
Chức vụ: GV
Trình độ đào tạo: SPMN
ĐTCQ: 0333862080
ĐTNR:
Di động: 01699894755
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Tuyết
Chức vụ: GV
Trình độ đào tạo: SPMN
ĐTCQ: 0333862080
ĐTNR:
Di động: 0942916952
Email:
Họ và tên: Lê Thị Ánh Tuyết
Chức vụ: GV
Trình độ đào tạo: SPMN
ĐTCQ: 0333862080
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Hà Thị Giang
Chức vụ: GV
Trình độ đào tạo: SPTH
ĐTCQ: 0333862080
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đỗ Thị Huyền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm Non
ĐTCQ: 0333862080
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Xuân
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ đào tạo: SPTH
ĐTCQ: 0333862080
ĐTNR:
Di động: 0936365880
Email:
Họ và tên: Đinh Thị Hào
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: SPMN
ĐTCQ: 0333862080
ĐTNR: 0333726933
Di động: 0934522975
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị mai Vân
Chức vụ: GV
Trình độ đào tạo: SPMN
ĐTCQ: 0333862080
ĐTNR: 0333726387
Di động:
Email:
Họ và tên: Cao Thị lương Ngọc
Chức vụ: GV
Trình độ đào tạo: SPMN
ĐTCQ: 0333862080
ĐTNR:
Di động: 01683656586
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Hương
Chức vụ: GV
Trình độ đào tạo: SPMN
ĐTCQ: 0333862080
ĐTNR:
Di động: 0986711294
Email:
Họ và tên: Đặng Thị Thanh
Chức vụ: NV
Trình độ đào tạo: SPMN
ĐTCQ: 0333862080
ĐTNR:
Di động: 01663667709
Email:
Họ và tên: hoàng Thị Quyên
Chức vụ: GV
Trình độ đào tạo: SPMN
ĐTCQ: 033862080
ĐTNR:
Di động: 0989428222
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Gấm
Chức vụ: GV
Trình độ đào tạo: SPMN
ĐTCQ: 0333862080
ĐTNR:
Di động: 0977712010
Email:
Họ và tên: Trần Thị Thanh Duyên
Chức vụ: GV
Trình độ đào tạo: SPMN
ĐTCQ: 0333862080
ĐTNR:
Di động: 01693882098
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Hồng
Chức vụ: GV
Trình độ đào tạo: SPMN
ĐTCQ: 0333862080
ĐTNR:
Di động: 0985340973
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Bích
Chức vụ: Kế toán
Trình độ đào tạo: Kế toán
ĐTCQ: 033.3862080
ĐTNR:
Di động: 0974779259
Email:
Họ và tên: Lê Kim Anh
Chức vụ: GV Nhạc
Trình độ đào tạo: SP Nhạc
ĐTCQ: 0333862080
ĐTNR:
Di động: 0916526282
Email:
Họ và tên: Ngô Thị Huệ
Chức vụ: Hiệu Trưởng
Trình độ đào tạo: SPMN
ĐTCQ: 033.3862080
ĐTNR: 033.3715951
Di động: 0906295489
Email:
Họ và tên: Lê Thu Hiền
Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng
Trình độ đào tạo: SPMN
ĐTCQ: 033.3862080
ĐTNR: 033.3715896
Di động: 0902252315
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Bích Hằng
Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng
Trình độ đào tạo: SPMN
ĐTCQ: 033.3862080
ĐTNR:
Di động: 01689566668
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01685809516
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Dung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0989352808
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Vân Anh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01656279065
Email:
Họ và tên: Chu Thị Phượng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01678157384
Email:
Họ và tên: Đào Thị Cẩm Giang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Thu
Chức vụ: Nhâm viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đặng Thị Hằng
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Hằng Lê
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0169349535
Email:
 
Trang chủ | Tài nguyên | Thủ tục hành chính | Tìm kiếm
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Thành phố Cẩm Phả
Địa chỉ: Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.862.265
E-mail: pgdcampha.quangninh@moet.edu.vn
Website: campha.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà
ga goi

http://www.xemayvn.co/

http://www.xemayvn.co/2017/08/nhong-sen-dia-nhong-xich.html