TỔ CHỨC
Mầm non Hoa Sen
- Địa chỉ: Số 271 - Đường Trần Phú, Cẩm Thành, Cẩm Phả, Quảng Ninh
- Điện thoại: 033.3862080
- Hòm thư: mnhoasencp@gmail.com
- Fax: 033.3862080
- Website: http://campha.edu.vn/mnhoasen
Họ và tên: Lương Thị Chung
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0946032360
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Xứng
Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng
Trình độ đào tạo: Đại Học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Diệp
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trịnh Thị Thu
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Mai Vân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đinh Thị Hào
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Cao Thị Lương Ngọc
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Gấm
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Dương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Mỹ Hạnh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lê Thị Hiền
Chức vụ: Văn thư
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trịnh Thị Khánh Phượng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Tuyết
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lê Thị Hiền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đào Thị Bích
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Vân Anh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Dung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đỗ Thị Vân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Thuận
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lê Thị Thu Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Kim Nhung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Hồng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại Học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lê Kim Anh
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0916526282
Email: kimanh83qn@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Vân Anh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lê Thị Ánh Tuyết
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Thanh Tâm
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Phương Thào
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thủy
Chức vụ: Chủ tịch công đoàn
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đỗ Thị Huyền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đặng Thị Thùy Dung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Ngọc Hường
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trần Thị Luyến
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Kim Nhung
Chức vụ: Nấu ăn
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Ngân
Chức vụ: Nấu ăn
Trình độ đào tạo: Sơ cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trần Thị Phương Thúy
Chức vụ: Nấu ăn
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đào Thị Cẩm Giang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Hà Thị Giang
Chức vụ: Nấu ĂN
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Thu
Chức vụ: Nấu ăn
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Hằng Lê
Chức vụ: Nấu ăn
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Mai Thị Hải
Chức vụ: Nấu ăn
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Phương Thanh
Chức vụ: Y tế
Trình độ đào tạo: Trung Cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trần Thị Thùy Dung
Chức vụ: Nấu ăn
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Hải My
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Phươnb
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Hằng
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đặng Thị HẰng
Chức vụ: Nấu ăn
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đặng Thị HẰng
Chức vụ: Nấu ăn
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Huyền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trịnh Thị Tuyết Mai
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Lý
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:


         Trường mầm non Hoa Sen đi vào hoạt động từ năm 1977  Tại Số 271 Đường Trần Phú - Phường Cẩm Thành- Thị xã Cẩm Phả,Với  nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ từ 24 tháng tuổi đến 6 tuổi. Sự khác biệt nhất của Trường mầm non Hoa Sen so với các trường trên địa bàn Thị xã Cẩm Phả  bởi đây là1 cơ sở viện trợ được Xây dựng lắp ghép , trường có diện tích rộng ,quy mô lớn, với hoạt động của13 nhóm lớp Từ Nhà Trẻ tới Mẫu Giáo, có đủ các điều kiện tổ chức môi trường thuận lợi, gần gũi, hấp dẫn có tác dụng lôi cuốn trẻ vào các hoạt động giáo dục đạt được hiệu quả cao. Hơn 33 năm qua, Trường Mầm non Hoa Sen luôn đạt danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc cấp thị, cấp tỉnh, ... là một trong những tr­ường dẫn đầu ngành học Mầm non của thị xã Cẩm Phả .
Cụ thể :

    - Trường có Phòng học thoáng mát,  đủ ánh sáng tự nhiên,... Mỗi phòng học đều có đầy đủ tiện nghi như tivi-video, phòng vệ sinh và đồ dùng, đồ chơi mang tính giáo dục cao, phù hợp với từng độ tuổi và đảm bảo an toàn cho trẻ, có phòng học năng khiếu trang bị đầy đủ bàn ghế và máy tính cho trẻ làm quen, có nhà bếp một chiều trang bị đầy đủ tiện nghi của một bếp ăn của trường mầm non đạt chuẩn.

- Sân chơi có đầy đủ các đồ chơi ngoài trời, có khu vực vui chơi, hoạt động lễ hội ngoài trời… có vườn cây  cho bé thăm quan và chăm sóc cây...

- Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên có trình độ chuyên môn , yêu nghề, yêu trẻ, tận tâm với công việc chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.

   - Trường tổ chức dạy trẻ theo chương trình chăm sóc giáo dục mầm non mới, đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho trẻ được phát triển hài hòa và toàn diện. Trường có tổ chức dạy trẻ làm quen với vitính qua phần mềm kisdmast . 

GIỜ HỌC:

Trường Mầm non  Hoa Sen mở cửa từ 6g30 sáng đến 5g00 chiều, từ thứ Hai đến thứ Bảy trừ những ngày Lễ Tết. 

 CÁC NHÓM LỚP:

Trong năm học 2010-2011 Trường Mầm non Hoa  Sen  tổ chức chăm sóc giáo dục trẻ 13 nhóm lớp (Số trẻ đi tối đa 460 trẻ)

    Nhà trẻ: mỗi nhóm có 1 hoặc 2 giáo viên . Số trẻ trong mỗi nhóm từ 20 đến 25 trẻ.

-      Với  02 Nhóm  Mầm Sen  (trẻ từ 24 tháng - 36 tháng tuổi)

Mẫu giáo: mỗi lớp có 1 hoặc 2 giáo viên . Số trẻ trong mỗi nhóm từ 35 đến 40 trẻ.

-          Mẫu giáo bé (Chồi Sen) : từ 3 tuổi - 4 tuổi - 03 Lớp

-          Mẫu giáo nhỡ (Lá Sen): từ 4 tuổi - 5 tuổi   - 04 lớp

-          Mẫu giáo lớn (Sen): từ 5 tuổi - 6 tuổi        - 04 Lớp

 

   CHƯƠNG TRÌNH HỌC:

    Chương trình học chính theo chương trình chăm sóc giáo dục mầm non mới nhất. Các cháu được vui chơi, học tập, ăn ngủ và sinh hoạt theo thời gian biểu hợp lý bảo đảm sự linh hoạt, mềm dẻo đáp ứng các nhu cầu của trẻ đang trong thời kỳ lớn lên và phát triển. Cân bằng giữa các hoạt động tĩnh và động, giữa hoạt động trong lớp và ngoài trời, giữa hoạt động chung cả lớp, hoạt động theo nhóm và hoạt động cá nhân đảm bảo cho mọi trẻ đều được hoạt động tích cực và phù hợp với đặc điểm riêng của từng trẻ.  

Chương trình nhà trẻ:

- Tạo môi trường cho trẻ hoạt động và sinh hoạt thuận tiện, dễ dàng, thoải mái ấm cúng như môi trường gia đình.

- Trẻ được tập vận động, trẻ được chơi trong nhà và ngoài trời, được xem tranh và nghe kể chuyện theo tranh, được nghe và học các bài hát, bản nhạc, bài thơ, bài đồng dao, ca dao đơn giản,gần gũi, trẻ được tập tô màu, tập vẽ, được tham gia các hoạt động luyện tập các giác quan, phối hợp các giác quan và các hoạt động chơi - tập giúp trẻ nhận biết đồ dùng đồ chơi, một số con vật, hoa quả quen thuộc và nhận biết bản thân.

- Thông qua các hoạt động kết hợp với giao tiếp giữa giáo viên và trẻ, giữa trẻ với trẻ giúp trẻ phát triển ngôn ngữ, hình thành và phát triển kiến thức, kỹ năng và những thói quen tốt.  

Chương trình mẫu giáo bao gồm:

- Các hoạt động phát triển vận động

- Các hoạt động nghe - nói, đọc - kể chuyện và chuẩn bị cho trẻ học đọc, học viết tiếng Việt

- Các hoạt động làm quen với toán giúp trẻ hình thành các khái niệm về số, đếm, hình dạng, kích thước, không gian, thời gian

- Các hoạt động khám phá khoa học giúp trẻ hình thành các khái niệm khoa học đơn giản

- Các hoạt động hát múa, vẽ, nặn, cắt dán, chắp ghép giúp trẻ cảm nhận cái đẹp và biết thể hiện cảm xúc sáng tạo trong các hoạt động tạo hình và âm nhạc...   
       Các hoạt động trên được thực hiện thông qua các giờ học mang tính tích hợp và các giờ chơi trong nhà, ngoài trời nhằm giúp trẻ phát triển toàn diện chuẩn bị tâm thế cho trẻ học tập tốt ở trường tiểu học.

CÔNG KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1764/QĐ-UBND NGÀY 17/06/2024 (CƠ SỞ NHÀ ĐẤT)
24/06/2024

CÔNG KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1764/QĐ-UBND NGÀY 17/06/2024 (CƠ SỞ NHÀ ĐẤT)
CÔNG KHAI QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2023-2024
29/05/2024

CÔNG KHAI QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2023-2024
CÔNG KHAI QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHUẨN HT, PHT, GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2023-2024
29/05/2024

CÔNG KHAI QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHUẨN HT, PHT, GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2023-2024
CÔNG KHAI HỒ SƠ TRƯỜNG HỌC AT-PCTNTT NĂM HỌC 2023-2024
29/05/2024

CÔNG KHAI HỒ SƠ TRƯỜNG HỌC AT-PCTNTT NĂM HỌC 2023-2024
CÔNG KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 33/2024/NQ-HĐND TỈNH QUẢNG NINH
24/04/2024

CÔNG KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 33/2024/NQ-HĐND TỈNH QUẢNG NINH
Quyết định giao biên chế năm 2024
01/04/2024

Quyết định giao biên chế năm 2024
THỐNG BÁO CÔNG KHAI MẪU DẤU TRƯỜNG MẦM NON HOA SEN
29/03/2024

THỐNG BÁO CÔNG KHAI MẪU DẤU TRƯỜNG MẦM NON HOA SEN
CÔNG KHAI QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬ DỤNG KINH PHÍ TIẾT KIỆM NĂM 2023 (KÈM THEO DANH SÁCH)
25/01/2024

CÔNG KHAI QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬ DỤNG KINH PHÍ TIẾT KIỆM NĂM 2023 (KÈM THEO DANH SÁCH)
CÔNG KHAI QUYẾT ĐỊNH GIAO DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2024
16/01/2024

CÔNG KHAI QUYẾT ĐỊNH GIAO DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2024
CÔNG KHAI BIỂU KÈM QUYẾT ĐỊNH CÔNG KHAI DT NĂM 2024
16/01/2024

ÔNG KHAI BIỂU KÈM QUYẾT ĐỊNH CÔNG KHAI DT NĂM 2024
CÔNG KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 254/PGD&ĐT NGÀY 11/11/2023
21/12/2023

CÔNG KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 254/PGD&ĐT NGÀY 11/11/2023
CÔNG KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 255/PGD&ĐT NGÀY 11/11/2023
21/12/2023

CÔNG KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 255/PGD&ĐT NGÀY 11/11/2023
Công khai QĐ Mức thu học phí và các khoản thu khác năm học 2023 - 2024 và dự kiến cho 2 năm tiếp theo
01/12/2023

Công khai QĐ Mức thu học phí và các khoản thu khác năm học 2023 - 2024 và dự kiến cho 2 năm tiếp theo
công khai QĐ số 243 về điều chỉnh bổ sung kế hoạch chi ngân sách năm 2023
07/11/2023

công khai QĐ số 243 về điều chỉnh bổ sung kế hoạch chi ngân sách năm 2023
công khai QĐ số 242 về điều chỉnh bổ sung kế hoạch chi ngân sách năm 2023
07/11/2023

công khai QĐ số 242 về điều chỉnh bổ sung kế hoạch chi ngân sách năm 2023
công khai QĐ số 216 về điều chỉnh nguồn sự nghiệp Giáo dục và đào tạo năm 2023
07/11/2023

công khai QĐ số 216 về điều chỉnh nguồn sự nghiệp Giáo dục và đào tạo năm 2023
CÔNG KHAI QUYẾT ĐỊNH 3806/QĐ-UBND VỀ VIỆC PHÂN BỔ SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC NĂM 2023
17/10/2023

CÔNG KHAI QUYẾT ĐỊNH 3806/QĐ-UBND VỀ VIỆC PHÂN BỔ SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC NĂM 2023
Hội nghị tập huấn kỹ năng cơ bản về Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) năm học 2023-2024
17/10/2023

Hội nghị tập huấn kỹ năng cơ bản về Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) năm học 2023-2024
HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2023-2024
13/10/2023

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2023-2024
công khai văn bản hướng dẫn thu chi của Thành phố Cẩm Phả (số 4188)
04/10/2023

công khai văn bản hướng dẫn thu chi của Thành phố Cẩm Phả (số 4188)
Công văn đến
Công văn Số:543/CV-GD&ĐT
Ngày ban hành: 02/11/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Công văn
Trích yếu: Chuẩn bị các tiết mục cho đêm liên hoan văn nghệ ngành GD&ĐT năm 2010
CV543tochuccongdienVN.doc
Cactietmucthamgiandemlienhoanvannghe.doc
DSdoivannghe20-11(1).xls
Công văn Số:460/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Cập nhập thông tin người nước ngoài đến làm việc, công tác tại đơn vị.
CapnhatTTnuocngoaidenlamviec.doc
Công văn Số:450/LT PGD&ĐT-CĐN
Ngày ban hành: 01/10/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá, Lê Thị Thanh Thủy
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Tổ chức Hội diễn Văn nghệ quần chúng ngành Giáo dục năm 2010
TochucHoidienVNQC2010.doc
Công văn Số:445/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn xét hết tập sự đối với giáo viên, nhân viên.
Cv445HDxethettapsu.doc
Công văn Số:443/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn làm hồ sơ đề nghị xét chuyển loại viên chức năm 2010
CV443HDchuyenloaivienchuc2010.doc
Mauchuyenloaivienchuc2010.xls
Công văn Số:424/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 10/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2010 - 2011.
PGDHuongdanthuchiennhiemvuCNTTnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:435/KH-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 16/09/2010
Người ký: Hoàng Thị GIá
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức trung thu 2010
CV435KHtochuctrungthu2010.doc
Công văn Số:419/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 09/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010 – 2011 cấp học Mầm non
HuongdanthuchienNVNM2010-2011Capmamnon.doc
Công văn Số:415/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 07/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Lịch duyệt kế hoạch và tổ chức Hội nghị CB, VC, LĐ năm học 2010 - 2011
LichduyetKeHoachvaHoinghiCBVCLD(suaLai).doc
Công văn Số:412/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 01/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn khai giảng (bổ sung)
HDKhaigiang.doc
Công văn Số:411/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Triệu tập giáo viên tham gia tập huấn lắp đặt và sử dụng đàn Piano kỹ thuật số.
TrieutaptaphuansudungdanPianokythuatso.doc
Công văn Số:408/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Một số quy định sử dụng Cổng thông tin điện tử Phòng GD&ĐT
QuydinhsudungCongTTDTcuaphongGD&DT.doc
Công văn Số:30/BC-CĐN
Ngày ban hành: 15/08/2010
Người ký: Lê Thị Thanh Thuỷ
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2009 - 2010, phương hướng nhiệm vụ công tác năm học 2010 - 2011.
BAOCAOTONGKETCONGTACCONGDOAN2009-2010.doc
Công văn Số:132/BC-UBND
Ngày ban hành: 23/08/2010
Người ký: Vũ Văn Bình
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết năm học 2009 - 2010 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2010 - 2011.
BCTKNH09-2010UBND[1].doc
Công văn Số:378/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 12/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Thông báo về việc triệu tập đại biểu dự Hội nghị tổng kết năm học 2009 - 2010
TBtongket.doc
Cacdanhhieu.doc
Công văn Số:386/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 18/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức lễ khai giảng năm học 2010 - 2011
HuongdanLekhaigiang2010-2011[1].doc
Công văn Số:362 /PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: V/v: Chuẩn bị khai giảng năm học 2010-2011
HuongdanchuanbiKhaigiangnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:335/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 20/07/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: V/v: Bồi dưỡng cán bộ, giáo viên mầm non hè 2010
Congvanboiduonghe2010-Mamnon(capthi).doc
Công văn Số:304/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 02/07/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng tin học cho cán bộ quản lý trường học và giáo viên hè năm 2010.
trienkhaithuchienboiduongtinhoche2010.doc
Công văn Số:262/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/06/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Về việc: Bồi dưỡng CNTT hè 2010.
KehoachboiduongCNTT.doc
Công văn Số:192/CV-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 29/04/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng Dẫn
Trích yếu: V/v Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông
CV192ATGT.doc
Công văn đi
Chưa có công văn đi!
 
Trang chủ | Bài giảng trực tuyến | Tài nguyên | Thủ tục hành chính | Tìm kiếm
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Thành phố Cẩm Phả
Địa chỉ: Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.862.265
E-mail: pgdcampha.quangninh@moet.edu.vn
Website: campha.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà