TỔ CHỨC
Trường phổ thông cơ sở Cẩm Hải
- Địa chỉ: TP. Cẩm phả - Tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: 0333868965
- Hòm thư: c12camhai.cp.quangninh@moet.edu.vn
- Fax: .........
- Website: http://campha.edu.vn/ptcscamhai
Họ và tên: Nguyễn Kim Thuý
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Giáo Dục Chính Trị
ĐTCQ: 0333868965
ĐTNR: 0333868996
Di động: 0904664209
Email: nguyekimthuy.ptcscamhai@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Oanh
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Toán - Lý
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Mông Văn Toàn
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Văn - Sử
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333739045
Di động: 01673192639
Email:
Họ và tên: Đoàn Thị Thanh Hà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sinh - Địa
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333733506
Di động: 01684795933
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Dương
Chức vụ: Giáo viên - Tổ trưởng tổ 1,2,3
Trình độ đào tạo: Giáo viên tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333732961
Di động:
Email:
Họ và tên: Hoàng Thi Khuyên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Giáo viên tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333868142
Di động: 01685871626
Email:
Họ và tên: Vi Thị Động
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Giáo viên tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333732930
Di động:
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Phận
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333868475
Di động:
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Tuyến
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Giáo viên tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333868949
Di động: 01672933661
Email:
Họ và tên: Đỗ Thị Đựơc
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: giáo vên tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333739014
Di động: 01688564241
Email:
Họ và tên: Mai Văn Trường
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0937691232
Email:
Họ và tên: Tống Thị Hòa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0973881724
Email: hoa90bg@gmail.com
Họ và tên: Bùi Thị Hiên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0969138310
Email: Hiennga90@gmail.com
Họ và tên: Phạm Ngọc Trinh
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01636811555
Email:
Họ và tên: Khổng Thị Nga
Chức vụ: Nhân viên thiết bị
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0986311671
Email: khongthinga90@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Hoa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0988492440
Email: nguyenthihoa.clc.k58@gmail.com
Họ và tên: Phạm Thị Hồi
Chức vụ: Kế toán
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0912330966
Email: hoic12camhai@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Vân Anh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Thanh Hằng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Thanh Tâm
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Ngô Mai Anh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đặng Thị Ngọc Quỳnh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Mai Thị Giang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lương Thị Nga
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Công Thức
Chức vụ: Nhân viên bảo vệ
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
 
Trang chủ | Tài nguyên | Thủ tục hành chính | Tìm kiếm
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Thành phố Cẩm Phả
Địa chỉ: Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.862.265
E-mail: pgdcampha.quangninh@moet.edu.vn
Website: campha.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà
ga goi

http://www.xemayvn.co/

http://www.xemayvn.co/2017/08/nhong-sen-dia-nhong-xich.html