TỔ CHỨC
Trường tiểu học Cẩm Thạch
- Địa chỉ: Thành phố Cẩm phả - Tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: (84)333.861.499
- Hòm thư: c1camthach@quangninh.moet.edu.vn
- Fax: (84)333.861.499
- Website: http://campha.edu.vn/thcamthach
Họ và tên: Đỗ Thị Cao Sơn
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333861499
ĐTNR:
Di động: 0936689655
Email: c1camthach@campha.edu.vn
Họ và tên: Đào Thị Thu Thuỷ
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333861499
ĐTNR: 0332211882
Di động: 0912313080
Email: daothuthuy@gmail.com
Họ và tên: Trương Thuý Quỳnh
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333.861499
ĐTNR: 0333.723.772
Di động: 0919052368
Email: phuchung0319@yhaoo.com.vn
Họ và tên: Lê Thuý Ngọc
Chức vụ: Giaó viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333861499
ĐTNR: 0333727111
Di động: 0982257680
Email:
Họ và tên: Trần Thị Thanh Hoa
Chức vụ: Giaó viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333861499
ĐTNR: 0333863179
Di động: 0912466587
Email:
Họ và tên: Đoàn Thị Thuỷ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ: 0333.861499
ĐTNR: 0333726690
Di động: 0975481767
Email:
Họ và tên: Trần Thị Minh Tới
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại Học
ĐTCQ: 0333861499
ĐTNR: 0333860594
Di động: 01687754614
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Điệp
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0967316731
Email: phamthidiep831995@gmail.com
Họ và tên: Lục Thị Thanh Thuỷ
Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn 4+5
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333861499
ĐTNR: 0333722518
Di động: 01662835586
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Gái
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333861499
ĐTNR: 0333713816
Di động: 01653392188
Email:
Họ và tên: Dương Thị Bích Hồng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ: 0333861499
ĐTNR:
Di động: 0936582769
Email:
Họ và tên: Đinh Thị Ngọc Huyền
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0963633564
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Ngân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao Đẳng
ĐTCQ: 0333861499
ĐTNR: 0333860499
Di động: 01669595362
Email:
Họ và tên: Trần Thị Mai Liễu
Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333861499
ĐTNR: 0333735769
Di động: 01687716612
Email: Lieuhanh_cp@yahoo.com.vn
Họ và tên: Nguyễn Thanh Vân
Chức vụ: Kế toán
Trình độ đào tạo: Kế toán
ĐTCQ: 0333861499
ĐTNR:
Di động: 01263347772
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Thu Giang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng Tiểu học
ĐTCQ: 0333861499
ĐTNR: 0333718271
Di động: 0934266636
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Dung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp sư phạm
ĐTCQ: 0333861499
ĐTNR:
Di động: 01655812138
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333861499
ĐTNR: 0333716979
Di động: 01675993845
Email:
Họ và tên: Hà Thảo Ly
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0339361102
Email: hathaoly22091997@gmail.com
Họ và tên: Mai Thị Thuỳ Chinh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học SPMT
ĐTCQ: 0333861499
ĐTNR:
Di động: 0936530518
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Huế
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email: vuthihue07041997@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Linh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng Tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333.714.153
Di động: 0903.446.262
Email:
Họ và tên: Ngô Thị Hồng Loan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333.716.631
Di động: 0916.120.140
Email:
Họ và tên: Đỗ Thị Hương Giang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0168.766.8485
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thoát
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333.969.766
Di động: 0936.993.266
Email:
Họ và tên: Trương Thị Thủy
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Bùi Mai Anh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01649895846
Email:
Họ và tên: Đặng Kim Dung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0973072669
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hải Duyên
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0966934559
Email:
Họ và tên: Lương Thị Định
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01656992001
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Minh Hải
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01698708019
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Bích Hường
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0973336651
Email:
Họ và tên: Ngô Thị Thanh Huyền
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0973211987
Email:
Họ và tên: Ngô Hiền Lương
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0904331733
Email:
Họ và tên: Trần Thị Minh
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0915868293
Email:
Họ và tên: Trần Thị Tuyến
Chức vụ: giáo vien
Trình độ đào tạo: Trung Cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01697054804
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thành
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0945298882
Email:
Họ và tên: Lưu Thị Xuân Thu
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0985636387
Email:
Họ và tên: Từ Thị Thức
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01683012687
Email:
Họ và tên: Lê Thị Thanh
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Phương Thúy
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đào Thị Sáu
Chức vụ: Nhân viên Thiết bị
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Tô Thị Lưu
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lê Thị Ngân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Oanh
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Lưu
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm Tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Kim Nhung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lê Thị Nga
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đoàn Thị Thanh Huyền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lê Thị Yến
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Vân Anh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Tươi
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đào Thị Thơm
Chức vụ: nhân viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
 
Trang chủ | Tài nguyên | Thủ tục hành chính | Tìm kiếm
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Thành phố Cẩm Phả
Địa chỉ: Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.862.265
E-mail: pgdcampha.quangninh@moet.edu.vn
Website: campha.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà
ga goi

http://www.xemayvn.co/

http://www.xemayvn.co/2017/08/nhong-sen-dia-nhong-xich.html