TỔ CHỨC
Trường tiểu học Cẩm Thạch
- Địa chỉ: Thành phố Cẩm phả - Tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: (84)333.861.499
- Hòm thư: c1camthach@quangninh.moet.edu.vn
- Fax: (84)333.861.499
- Website: http://campha.edu.vn/thcamthach
Họ và tên: Lưu Thị Kim Oanh
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 02033861499
ĐTNR:
Di động: 0916421929
Email: hp.c1quanghanh@ca,pha.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Bích Hải
Chức vụ: Phó
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 02033861499
ĐTNR:
Di động: 0936932907
Email: hp.c1camthuy@campha.edu.vn
Họ và tên: Bùi Thị Mến Thương
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0987178489
Email:
Họ và tên: Lê Thuý Ngọc
Chức vụ: Giaó viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333861499
ĐTNR: 0333727111
Di động: 0982257680
Email:
Họ và tên: Trần Thị Thanh Hoa
Chức vụ: Giaó viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333861499
ĐTNR: 0333863179
Di động: 0912466587
Email:
Họ và tên: Đoàn Thị Thuỷ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ: 0333.861499
ĐTNR: 0333726690
Di động: 0975481767
Email:
Họ và tên: Trần Thị Minh Tới
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại Học
ĐTCQ: 0333861499
ĐTNR: 0333860594
Di động: 01687754614
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Điệp
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0967316731
Email: phamthidiep831995@gmail.com
Họ và tên: Lục Thị Thanh Thuỷ
Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn 4+5
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333861499
ĐTNR: 0333722518
Di động: 01662835586
Email:
Họ và tên: Dương Thị Bích Hồng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ: 0333861499
ĐTNR:
Di động: 0936582769
Email:
Họ và tên: Trần Thị Thúy Quỳnh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0975288238
Email: tranthuyquynhdy@gmail.com
Họ và tên: Đinh Thị Ngọc Huyền
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0963633564
Email:
Họ và tên: Trần Thị Mai Liễu
Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333861499
ĐTNR: 0333735769
Di động: 01687716612
Email: Lieuhanh_cp@yahoo.com.vn
Họ và tên: Nguyễn Thanh Vân
Chức vụ: Kế toán
Trình độ đào tạo: Kế toán
ĐTCQ: 0333861499
ĐTNR:
Di động: 01263347772
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Thu Giang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng Tiểu học
ĐTCQ: 0333861499
ĐTNR: 0333718271
Di động: 0934266636
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333861499
ĐTNR: 0333716979
Di động: 01675993845
Email:
Họ và tên: Hà Thảo Ly
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0339361102
Email: hathaoly22091997@gmail.com
Họ và tên: Mai Thị Thuỳ Chinh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học SPMT
ĐTCQ: 0333861499
ĐTNR:
Di động: 0936530518
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Huế
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email: vuthihue07041997@gmail.com
Họ và tên: Đào Thị Thơm
Chức vụ: nhân viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Linh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng Tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333.714.153
Di động: 0903.446.262
Email:
Họ và tên: Ngô Thị Hồng Loan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333.716.631
Di động: 0916.120.140
Email:
Họ và tên: Đỗ Thị Hương Giang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0168.766.8485
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thoát
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333.969.766
Di động: 0936.993.266
Email:
Họ và tên: Lê Thị Hồng Hồng Hiên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0965926699
Email: lehonghien2609@gmail.com
Họ và tên: Bùi Mai Anh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01649895846
Email:
Họ và tên: Đặng Kim Dung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0973072669
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hải Duyên
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0966934559
Email:
Họ và tên: Lương Thị Định
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01656992001
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Bích Hường
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0973336651
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Ngoan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0904458052
Email: Buingoan190480@gmail.com
Họ và tên: Ngô Thị Thanh Huyền
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0973211987
Email:
Họ và tên: Ngô Hiền Lương
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0904331733
Email:
Họ và tên: Trần Thị Minh
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0915868293
Email:
Họ và tên: Trần Thị Tuyến
Chức vụ: giáo vien
Trình độ đào tạo: Trung Cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01697054804
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Tươi
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lưu Thị Xuân Thu
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0985636387
Email:
Họ và tên: Từ Thị Thức
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01683012687
Email:
Họ và tên: Lê Thị Thanh
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Phương Thúy
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đào Thị Sáu
Chức vụ: Nhân viên Thiết bị
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Tô Thị Lưu
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lê Thị Ngân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Oanh
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Lưu
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm Tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Kim Nhung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email: nguyenthithuhuong.c1camthuy@campha.edu.vn
Họ và tên: Đoàn Thị Thanh Huyền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lê Thị Yến
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Vân Anh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Minh Hải
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0398708019
Email: vuthiminhhai.c1camthach@campha.edu.vn
Họ và tên: Đoàn Thị Tất Thanh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0913599816
Email:
Họ và tên: Lê Thị Hà Ngân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0704194524
Email: lethihangan.c1suoikhoang@campha.edu.vn
Họ và tên: Tô Thị Huyền Trang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0332526292
Email: trangthoihihi@gmail.com

              Ngôi trường Tiểu học Cẩm Thạch

 

 

 

 

 

 

 

Trường Tiểu học Cẩm Thạch nằm bên Quốc lộ 18A, cách trung tâm thị xã về phía Đông khoảng 3km. Trường được thành lập năm 1975, tiền thân là trường cấp 1 Thống Nhất. Năm 1978 đổi tên gọi là Trường Liên cấp 1,2 Thống Nhất, sau đổi là Trường PTCS Thống Nhất. Năm 1991, Trường được tách ra từ Trường PTCS Thống Nhất với tên gọi là Trường cấp 1 Cẩm Thạch gồm 32 lớp với 1025 học sinh học ở 2 điểm trường. Năm 1996 trường chỉ còn 1 điểm trường. Đến nay, trường có 21 lớp với 678 học sinh và 30 cán bộ giáo viên-nhân viên.

 

 

 Trong những năm mới thành lập, cơ sở vật chất nhà trước còn rất nhiều khó khăn, trang thiết bị dạy học thiếu thốn. Song cùng với sự phát triển từng bước đi lên của đất nước cũng như địa phương, Trường Tiểu học Cẩm Thạch đã có sự chuyển mình khởi sắc. Trường được xây dựng kiên cố với một dãy nhà cao tầng gồm 8 phòng học và khu nhà hiệu bộ của giáo viên cùng với hai dãy nhà cấp 4 gồm 6 phòng học khang trang và hệ thống sân chơi, sân Giáo dục thể chất với đủ điều kiện cho công tác giảng dạy và học tập.

           Trong quá trình phát triển và trưởng thành, nhà trường luôn giữ vững và phát huy truyền thống dạy tốt, học tốt.

           Năm học 2002 - 2003 Trường vinh dự được Bộ Giáo dục và đào tạo cấp Bằng Trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 1.

           Trong những năm qua nhà trường đã tổ chức lãnh đạo đội ngũ CBGV đạt được nhiều thành tích:

             - Trường luôn đạt trường tiên tiến.
             - Công đoàn vững mạnh xuất sắc.
             - Chi bộ trong sạch vững mạnh xuất sắc.
             - Liên đội vững mạnh xuất sắc cấp thị.      

           Chất lượng đội ngũ từng bước được đào tạo, bồi dưỡng hoàn thiện, 76.6% giáo viên có trình độ trên chuẩn. Những năm qua, nhà trường đã làm tốt công tác bồi dưỡng đội ngũ, nhiều giáo viên đạt danh hiệu GV dạy giỏi cấp cơ sở, cấp tỉnh.

           Nhà trường luôn lấy chất lượng giáo dục học sinh làm nhiệm vụ đặt lên hàng đầu. Trong những năm qua, trường luôn làm tốt công tác phổ cập, duy trì sĩ số, huy động học sinh vào lớp 1 đúng độ tuổi 100%. Chất lượng giáo dục ngày một nâng lên, nhiều học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp thị, thi Viết chữ đẹp, thi Olympic Tiếng Anh... Nhiều thế hệ học sinh đã trưởng thành và thành đạt.

           Trong thời kì đổi mới và hội nhập của đất nước, sự nghiệp giáo dục từng ngày được xã hội quan tâm. Nhận thức được điều đó, thầy và trò trường Tiểu học Cẩm Thạch quyết tâm phấn đấu để xây dựng nhà trường đạt Chuẩn Quốc gia mức độ II. 

           Được sự quan tâm chỉ đạo của Cấp uỷ và chính quyền các cấp, đặc biệt sự quan tâm chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Cẩm Phả, nhà trường đã có nhiều cố gắng trong công tác XHH giáo dục để nâng cao chất lượng cơ sở vật chất của nhà trường phục vụ tốt cho công tác giảng dạy và học tập đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giáo dục trong thời kì đổi mới.

           Nhà trường đã ứng dụng CNTT vào công tác quản lý và giảng dạy đạt tỉ lệ 80%. Đa số đội ngũ giáo viên soạn bài trên máy vi tính, sử dụng bài giảng điện tử đạt hiệu quả cũng như chất lượng cao.

           Phong trào Xây dựng trường học thân thiện - Học sinh tích cực được tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh của nhà trường hưởng ứng sôi nổi - Xây dựng môi trường học đường Xanh - Sạch - Đẹp”.

         Phát huy những truyền thống tốt đẹp của nhà trường, thầy và trò trường Tiểu học Cẩm Thạch quyết tâm thi đua dạy thật tốt - học thật tốt đưa nhà trường vươn lên một tầm cao mới, xứng đáng với niềm tin của các cấp và ngành cũng như các tầng lớp nhân dân trên địa bàn gửi gắm, đặt niềm tin./.


Thông báo các khoản thu năm học 2023-2024
01/11/2023

Thông báo các khoản thu năm học 2023-2024
Thông báo kết quả vận động ủng hộ tài trợ năm học 2023-2024
14/09/2023

Thông báo kết quả vận động ủng hộ tài trợ năm học 2023-2024
Thông báo v/v thực hiện kế hoạch vận động tài trự năm 2023-2024
07/09/2023

Thông báo v/v thực hiện kế hoạch vận động tài trự năm 2023-2024
Quyết định về việc thành lập tổ tiếp nhận ủng hộ tài trợ năm học 2023-2024
07/09/2023

Quyết định về việc thành lập tổ tiếp nhận ủng hộ tài trợ năm học 2023-2024
Quyết định phê duyệt nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ dịch vụ phục vụ học sinh
06/09/2023

Quyết định phê duyệt nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ dịch vụ phục vụ học sinh
TRƯỜNG TH CẨM THẠCH TƯNG BỪNG KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023 - 2024
05/09/2023

TRƯỜNG TH CẨM THẠCH TƯNG BỪNG KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023 - 2024
Thông báo v/v triển khai dịch vụ phục vụ hỗ trợ HĐGD sau giờ học chính khoá cho HS năm học 2023-2024
04/09/2023

Thông báo v/v triển khai dịch vụ phục vụ hỗ trợ HĐGD sau giờ học chính khoá cho HS năm học 2023-2024
Thông báo lịch tựu trường và lịch khai giảng năm học 2023-2024
19/08/2023

Thông báo lịch tựu trường và lịch khai giảng năm học 2023-2024
Thông báo nhà cung cấp dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục phục vụ cho học sinh trường Tiểu học Cẩm Thạch năm học 2023-2024
04/08/2023

Thông báo nhà cung cấp dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục phục vụ cho học sinh trường Tiểu học Cẩm Thạch năm học 2023-2024
Thông báo Tuyển sinh lớp 1 năm học 2023-2024
22/06/2023

Thông báo Tuyển sinh lớp 1 năm học 2023-2024
Biên bản v/v công khai DS CB, GV, NV đủ điều kiện tạm hoãn, miễm thực hiện nghĩa vụ luân chuyển năm học 2022-2023
26/05/2023

Biên bản v/v công khai DS CB, GV, NV đủ điều kiện tạm hoãn, miễm thực hiện nghĩa vụ luân chuyển năm học 2022-2023
Biên bản công khai danh sách viên chức giáo viên đề nghị bổ nhiệm và xếp lương CDNN GVTH mới năm 2023
24/05/2023

Biên bản công khai danh sách viên chức giáo viên đề nghị bổ nhiệm và xếp lương CDNN GVTH mới năm 2023
Công khai QĐ v/v thông báo kết quả đánh giá xếp loại viên chức năm học 2022-2023
24/05/2023

Công khai QĐ v/v thông báo kết quả đánh giá xếp loại viên chức năm học 2022-2023
QĐ 196/ QĐ-THCT v/v Thông báo kết quả xếp loại viên chức năm học 2022-2023
24/05/2023

QĐ 196/ QĐ-THCT v/v Thông báo kết quả xếp loại viên chức năm học 2022-2023
Biên bản v/v Công khai thông báo danh mục SGK lớp 4 năm học 2023-2024 được nhà trường đề xuất chọn
05/05/2023

Biên bản v/v Công khai thông báo danh mục SGK lớp 4 năm học 2023-2024 được nhà trường đề xuất chọn
Biên bản công khai chất lượng GD học kì 1 năm học 2022-2023
16/01/2023

Biên bản công khai chất lượng GD học kì 1 năm học 2022-2023
Biên bản công khai QĐ5636/QĐ-UBND ngày 29/11/2022 v/v phê duyệt mức thu, các khoản thu dịch vụ hỗ trợ các hoạt động GD trong các trường MN, TH, TH&THC
30/11/2022

Biên bản công khai QĐ5636/QĐ-UBND ngày 29/11/2022 v/v phê duyệt mức thu, các khoản thu dịch vụ hỗ trợ các hoạt động GD trong các trường MN, TH, TH&THCS, THCS công lập trên địa bàn TP
Quyết định phê duyệt mức thu, các khoản thu dịch vụ hỗ trợ các hoạt động GD trong các trường MN, TH, TH&THCS, THCS công lập trên địa bàn thành phố năm
30/11/2022

Quyết định phê duyệt mức thu, các khoản thu dịch vụ hỗ trợ các hoạt động GD trong các trường MN, TH, TH&THCS, THCS công lập trên địa bàn thành phố năm học 2022-2023
KẾ HOẠCH Triển khai nội dung giáo dục STEM Năm học 2022 - 2023
27/10/2022

KẾ HOẠCH Triển khai nội dung giáo dục STEM Năm học 2022 - 2023
KẾ HOẠCH Tổ chức kiểm tra đánh giá học sinh năm học 2022 - 2023
21/10/2022

KẾ HOẠCH Tổ chức kiểm tra đánh giá học sinh năm học 2022 - 2023
Công văn đến
Công văn Số:26/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 21/02/2011
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức thi Olympic Tiếng Anh trên mạng internet năm học 2010-2011 cấp thị xã.
HuongdanthiIOEcapthi.doc
Danhsachthisinhthamgiathicapthixa.xls
Công văn Số:21/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 19/01/2011
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Công tác chuyên môn kỳ 2, năm học 2010 - 2011
CongvanchuyenmonhockiII2010-2011.doc
Công văn Số:584/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 22/11/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet năm học 2010 - 2011
HuongdancuocthiOlympictiengAnhquaInternet-2010.doc
Công văn Số:532/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 29/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục trường TH, PTCS và THCS năm học 2010-2011.
Công văn Số:543/CV-GD&ĐT
Ngày ban hành: 02/11/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Công văn
Trích yếu: Chuẩn bị các tiết mục cho đêm liên hoan văn nghệ ngành GD&ĐT năm 2010
CV543tochuccongdienVN.doc
Cactietmucthamgiandemlienhoanvannghe.doc
DSdoivannghe20-11(1).xls
Công văn Số:528/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 26/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: V/v: Kiểm tra giữa học kì I năm học 2010 - 2011.
Lichkiemtragiuaky1NH2010-2011.doc
Công văn Số:519/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 22/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức cuộc thi giải Toán qua mạng Internet năm học 2010 - 2011.
HDTCthigiaitoanquamangnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:460/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Cập nhập thông tin người nước ngoài đến làm việc, công tác tại đơn vị.
CapnhatTTnuocngoaidenlamviec.doc
Công văn Số:459/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục văn học 2010 - 2011.
HuongdanTHnhiemvuKTKDnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:450/LT PGD&ĐT-CĐN
Ngày ban hành: 01/10/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá, Lê Thị Thanh Thủy
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Tổ chức Hội diễn Văn nghệ quần chúng ngành Giáo dục năm 2010
TochucHoidienVNQC2010.doc
Công văn Số:445/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn xét hết tập sự đối với giáo viên, nhân viên.
Cv445HDxethettapsu.doc
Công văn Số:443/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn làm hồ sơ đề nghị xét chuyển loại viên chức năm 2010
CV443HDchuyenloaivienchuc2010.doc
Mauchuyenloaivienchuc2010.xls
Công văn Số:424/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 10/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2010 - 2011.
PGDHuongdanthuchiennhiemvuCNTTnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:435/KH-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 16/09/2010
Người ký: Hoàng Thị GIá
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức trung thu 2010
CV435KHtochuctrungthu2010.doc
Công văn Số:432/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 14/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010 - 2011 cấp Tiểu học.
HuongdanthuchienNVNH2010-2011Captieuhoc.doc
Công văn Số:427/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 14/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức kiểm tra khảo sát chất lượng lớp 4 đầu năm học 2010- 2011
CV427KSCLlop4daunam2010-2011.doc
HuongdannhapdulieuKSCLlop4.doc
DSKTchatluonglop4.xls
Công văn Số:415/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 07/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Lịch duyệt kế hoạch và tổ chức Hội nghị CB, VC, LĐ năm học 2010 - 2011
LichduyetKeHoachvaHoinghiCBVCLD(suaLai).doc
Công văn Số:417/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 08/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Triệu tập cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn giáo dục kỹ năng sống.
Thongbao.doc
Công văn Số:412/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 01/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn khai giảng (bổ sung)
HDKhaigiang.doc
Công văn Số:411/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Triệu tập giáo viên tham gia tập huấn lắp đặt và sử dụng đàn Piano kỹ thuật số.
TrieutaptaphuansudungdanPianokythuatso.doc
Công văn Số:410/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm học 2010- 2011
Cv410kiemtrakhaosatCLdaunam2010-2011.doc
Công văn Số:408/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Một số quy định sử dụng Cổng thông tin điện tử Phòng GD&ĐT
QuydinhsudungCongTTDTcuaphongGD&DT.doc
Công văn Số:30/BC-CĐN
Ngày ban hành: 15/08/2010
Người ký: Lê Thị Thanh Thuỷ
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2009 - 2010, phương hướng nhiệm vụ công tác năm học 2010 - 2011.
BAOCAOTONGKETCONGTACCONGDOAN2009-2010.doc
Công văn Số:132/BC-UBND
Ngày ban hành: 23/08/2010
Người ký: Vũ Văn Bình
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết năm học 2009 - 2010 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2010 - 2011.
BCTKNH09-2010UBND[1].doc
Công văn Số:378/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 12/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Thông báo về việc triệu tập đại biểu dự Hội nghị tổng kết năm học 2009 - 2010
TBtongket.doc
Cacdanhhieu.doc
Công văn Số:386/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 18/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức lễ khai giảng năm học 2010 - 2011
HuongdanLekhaigiang2010-2011[1].doc
Công văn Số:2207/SGD&ĐT- GDTH
Ngày ban hành: 13/08/2010
Người ký: Trần Thị Minh
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: V/v Hướng dẫn thực hiện kinh phí Hỗ trợ cho giáo viên bồi dưỡng dạy thể dục
HuongdanthuchienkinhphiHotroGVhocTD.doc
Công văn Số:362 /PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: V/v: Chuẩn bị khai giảng năm học 2010-2011
HuongdanchuanbiKhaigiangnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:336/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 20/07/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: V/v: Bồi dưỡng cán bộ, giáo viên tiểu học hè 2010
Congvanboiduonghe2010-Tieuhoc(Capthi).doc
Công văn Số:304/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 02/07/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng tin học cho cán bộ quản lý trường học và giáo viên hè năm 2010.
trienkhaithuchienboiduongtinhoche2010.doc
Công văn Số:262/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/06/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Về việc: Bồi dưỡng CNTT hè 2010.
KehoachboiduongCNTT.doc
Công văn Số:260/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 04/06/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: V/v: Chuẩn bị khai giảng lớp bồi dưỡng giáo viên dạy thể dục cho các trường tiểu học và phổ thông cơ sở.
Cv260chuanbikhaigianglopboiduongGVtheduc.doc
Công văn Số:192/CV-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 29/04/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng Dẫn
Trích yếu: V/v Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông
CV192ATGT.doc
Công văn Số:719/QĐ-SGD&ĐT
Ngày ban hành: 19/05/2010
Người ký: Đỗ Văn Thuấn
Loại công văn: Quyết định
Trích yếu: Về việc đạt giải thi Văn-Toán tuổi thơ cấp tiểu học tỉnh Quảng Ninh năm học 2009 – 2010
QuyetdinhdatgiaigiaoluuVan-ToanTTcaptinh.doc
Công văn Số:111/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 19/05/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng Dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn bổ sung một số nội dung ghi học bạ và sổ điểm cấp tiểu học.
CV111Huongdanbosungghihocbavasodiemtieuhoc.doc
Công văn Số:78/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 03/04/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng Dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Thông tư số 32/2009/TT-BGDĐT về Quy định đánh giá và xếp loại HS tiểu học.
CV78Huongdanthongtu32vahocba.doc
Công văn đi
Chưa có công văn đi!
 
Trang chủ | Bài giảng trực tuyến | Tài nguyên | Thủ tục hành chính | Tìm kiếm
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Thành phố Cẩm Phả
Địa chỉ: Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.862.265
E-mail: pgdcampha.quangninh@moet.edu.vn
Website: campha.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà