TỔ CHỨC
Trường trung học cơ sở Ngô Quyền
- Địa chỉ: Thị xã Cẩm phả - Tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: 033.3863870
- Hòm thư: .........
- Fax: .........
- Website: http://campha.edu.vn/thcsngoquyen
Họ và tên: Nguyễn Thị Bích
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email: nguyenthibich.c2suoikhoang@campha.edu.vn
Họ và tên: Lưu Thị Trà Ly
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0383194641
Email: luulyk33su@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Liên
Chức vụ: Tổ trưởng tổ xã hội
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0974375785
Email: nguyenlientlhp@gmail.com
Họ và tên: Trần Thị Vy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0936.783.772
Email: tranvynq@gmail.com
Họ và tên: Trần Thị Nhung
Chức vụ: Kế toán
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0363869978
Email: nhungc2cb@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Huệ
Chức vụ: Tổ trưởng tổ Tự nhiên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333 863 870
ĐTNR: 0333 716 871
Di động: 0974.258.961
Email: phuonganhcp1971@gmail.com
Họ và tên: Tạ Triệu Tư
Chức vụ: Tổ phó tổ Tự nhiên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0985126473
Email: trieutu86@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thu Trang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0357281985
Email: thungoc1912@gmail.com
Họ và tên: Tô Thị Lan
Chức vụ: Văn thư
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0916558022
Email: tranto.hanhlan@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Thoa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0904.689.889
Email: unbreakmyheart232@gmail.com
Họ và tên: Đinh Thị Thanh Thảo
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01689921529
Email: thanhthao1091@gmail.com
Họ và tên: Trinh Thị Thu Hiền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0989334820
Email: trinhthithuhienltt@gmail.com
Họ và tên: Vũ Lê Thanh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333.712.224
Di động: 0986.411.497
Email: vlthanh2003@gmail.com
Họ và tên: Vũ Thị Minh Liên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0915.529.585
Email: vuminhlien.nq@gmail.com
Họ và tên: Bùi Cẩm Phương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0936.584.206
Email: camphuongnq80@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0365017163
Email: nguyenthucp88@gmail.com
Họ và tên: Trần Phương Anh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0385116099
Email: phuonganhsptn@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Thuỷ
Chức vụ: Nhân viên thư viện
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333.863.587
Di động: 0902.889.888
Email: nguyenthuy.c2ngoquyen@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Hiền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0982266367
Email: hiennguyencbcp@gmail.com
Họ và tên: Lê Thị Thu Thủy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0372635892
Email: lethuy005@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Hằng
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0839085966
Email:
Họ và tên: Ngô Thị Kiều Vân
Chức vụ: Tổ phó tổ xã hội
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0965030386
Email: trunghoccosohalong2@gmail.com
Họ và tên: Kiều Thùy Linh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0964369896
Email: kieuthuylinh3996cpqn@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Hướng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0374432436
Email: nguyenhuonghnue2011@gmail.com

Cam kết chất lượng giáo dục năm học 2023- 2024
24/11/2023

Cam kết chất lượng giáo dục năm học 2023- 2024
Cơ sở vật chất& Đội ngũ
24/11/2023

Cơ sở vật chất& Đội ngũ
Kế hoạch triển khai thực hiện các khoản thu năm học 2023- 2024
24/11/2023

Kế hoạch triển khai thực hiện các khoản thu năm học 2023- 2024
Công khai Quyết toán các khoản thu dịch vụ HK 2, năm học 2022- 2023
15/06/2023

Công khai Quyết toán các khoản thu dịch vụ HK 2, năm học 2022- 2023
Công khai Quyết toán Quỹ CMHS Học kì 2 năm học 2022- 2023
15/06/2023

Công khai Quyết toán Quỹ CMHS Học kì 2 năm học 2022- 2023
CV số 1771/UBND-NV v/v đôn đốc triển khai cài đặt VNeID và định danh diện tử mức 2
13/06/2023

CV số 1771/UBND-NV v/v đôn đốc triển khai cài đặt VNeID và định danh diện tử mức 2
CV Số: 147/KH-UBND Thực hiện 03 Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố Cẩm Phả năm 2023
13/06/2023

CV Số: 147/KH-UBND Thực hiện 03 Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố Cẩm Phả năm 2023
Công văn số: 966/PGDĐT V/v thực hiện các khoản thu năm học 2022 - 2023
13/06/2023

Công văn số: 966/PGDĐT V/v thực hiện các khoản thu năm học 2022 - 2023
Công văn số 13 -NQ/TU- NGHỊ QUYẾT CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH UỶ
13/06/2023

Công văn số 13 -NQ/TU- NGHỊ QUYẾT CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH UỶ: Về nâng cao chất lượng và phát triển toàn diện giáo dục-đào tạo thành phố Cẩm Phả giai đoạn 2021-20225, định hướng đến năm 2030
Danh sách học sinh hưởng hỗ trợ học phí và chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2022- 2023
13/06/2023

Danh sách học sinh hưởng hỗ trợ học phí và chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2022- 2023
Công văn số 533/ PGD ĐT v/v chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công
11/06/2023

Công văn số 533/ PGD ĐT v/v chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công
CV số 2195/UBND-VP v/v thanh toán không dùng tiền mặt
11/06/2023

CV số 2195/UBND-VP v/v thanh toán không dùng tiền mặt
KẾ HOẠCH CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG THEO LỘ TRÌNH (5 NĂM) TỪ NĂM 2023- 2028
11/06/2023

KẾ HOẠCH CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG THEO LỘ TRÌNH (5 NĂM) TỪ NĂM 2023- 2028
Công khai CLGD thực tế năm học 2022- 2023
11/06/2023

Công khai CLGD thực tế năm học 2022- 2023
Cam kết chất lượng giáo dục 2022-2023
20/09/2022

Cam kết chất lượng giáo dục 2022-2023
Cơ sở vật chất năm học 2022-2023
20/09/2022

Cơ sở vật chất năm học 2022-2023
Thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2021-2022
20/09/2022

Thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2021-2022
Thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường năm học 2022-2023
20/09/2022

Thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường năm học 2022-2023
Công khai đội ngũ nhà giáo ,cán bộ quản lý và nhân viên của nhà trường năm học 2022-2023
15/09/2022

Công khai đội ngũ nhà giáo ,cán bộ quản lý và nhân viên của nhà trường năm học 2022-2023
Quyết định phê duyệt mức thu, các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục các trường Mầm non, Tiểu học, TH&THCS, THCS...
03/01/2022

Quyết định phê duyệt mức thu, các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục các trường Mầm non, Tiểu học, TH&THCS, THCS trên địa bàn thành phố năm học 2021-2022
Công văn đến
Công văn Số:26/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 21/02/2011
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức thi Olympic Tiếng Anh trên mạng internet năm học 2010-2011 cấp thị xã.
HuongdanthiIOEcapthi.doc
Danhsachthisinhthamgiathicapthixa.xls
Công văn Số:584/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 22/11/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet năm học 2010 - 2011
HuongdancuocthiOlympictiengAnhquaInternet-2010.doc
Công văn Số:532/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 29/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục trường TH, PTCS và THCS năm học 2010-2011.
Công văn Số:543/CV-GD&ĐT
Ngày ban hành: 02/11/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Công văn
Trích yếu: Chuẩn bị các tiết mục cho đêm liên hoan văn nghệ ngành GD&ĐT năm 2010
CV543tochuccongdienVN.doc
Cactietmucthamgiandemlienhoanvannghe.doc
DSdoivannghe20-11(1).xls
Công văn Số:519/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 22/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức cuộc thi giải Toán qua mạng Internet năm học 2010 - 2011.
HDTCthigiaitoanquamangnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:02 /KH-LN/LĐTBXH-GDĐT-ĐTN
Ngày ban hành: 04/10/2010
Người ký: NV San-TQ Dân - ĐM Phương
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: KẾ HOẠCH: Tổ chức Hội thi tuyên truyền viên măng non về Bảo vệ, chăm sóc trẻ em thị xã Cẩm Phả năm 2010
KehoachPhoihopthituyentruyenmangnon29-10-2010.doc
Công văn Số:460/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Cập nhập thông tin người nước ngoài đến làm việc, công tác tại đơn vị.
CapnhatTTnuocngoaidenlamviec.doc
Công văn Số:459/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục văn học 2010 - 2011.
HuongdanTHnhiemvuKTKDnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:450/LT PGD&ĐT-CĐN
Ngày ban hành: 01/10/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá, Lê Thị Thanh Thủy
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Tổ chức Hội diễn Văn nghệ quần chúng ngành Giáo dục năm 2010
TochucHoidienVNQC2010.doc
Công văn Số:445/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn xét hết tập sự đối với giáo viên, nhân viên.
Cv445HDxethettapsu.doc
Công văn Số:443/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn làm hồ sơ đề nghị xét chuyển loại viên chức năm 2010
CV443HDchuyenloaivienchuc2010.doc
Mauchuyenloaivienchuc2010.xls
Công văn Số:424/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 10/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2010 - 2011.
PGDHuongdanthuchiennhiemvuCNTTnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:435/KH-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 16/09/2010
Người ký: Hoàng Thị GIá
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức trung thu 2010
CV435KHtochuctrungthu2010.doc
Công văn Số:398/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 24/08/2010
Người ký: Nguyễn Văn Vượng
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2010 - 2011
HuongdanthuchienNVNH2010-2011THCS.doc
Công văn Số:415/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 07/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Lịch duyệt kế hoạch và tổ chức Hội nghị CB, VC, LĐ năm học 2010 - 2011
LichduyetKeHoachvaHoinghiCBVCLD(suaLai).doc
Công văn Số:417/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 08/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Triệu tập cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn giáo dục kỹ năng sống.
Thongbao.doc
Công văn Số:412/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 01/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn khai giảng (bổ sung)
HDKhaigiang.doc
Công văn Số:411/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Triệu tập giáo viên tham gia tập huấn lắp đặt và sử dụng đàn Piano kỹ thuật số.
TrieutaptaphuansudungdanPianokythuatso.doc
Công văn Số:408/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Một số quy định sử dụng Cổng thông tin điện tử Phòng GD&ĐT
QuydinhsudungCongTTDTcuaphongGD&DT.doc
Công văn Số:30/BC-CĐN
Ngày ban hành: 15/08/2010
Người ký: Lê Thị Thanh Thuỷ
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2009 - 2010, phương hướng nhiệm vụ công tác năm học 2010 - 2011.
BAOCAOTONGKETCONGTACCONGDOAN2009-2010.doc
Công văn Số:132/BC-UBND
Ngày ban hành: 23/08/2010
Người ký: Vũ Văn Bình
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết năm học 2009 - 2010 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2010 - 2011.
BCTKNH09-2010UBND[1].doc
Công văn Số:378/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 12/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Thông báo về việc triệu tập đại biểu dự Hội nghị tổng kết năm học 2009 - 2010
TBtongket.doc
Cacdanhhieu.doc
Công văn Số:386/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 18/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức lễ khai giảng năm học 2010 - 2011
HuongdanLekhaigiang2010-2011[1].doc
Công văn Số:362 /PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: V/v: Chuẩn bị khai giảng năm học 2010-2011
HuongdanchuanbiKhaigiangnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:304/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 02/07/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng tin học cho cán bộ quản lý trường học và giáo viên hè năm 2010.
trienkhaithuchienboiduongtinhoche2010.doc
Công văn Số:262/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/06/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Về việc: Bồi dưỡng CNTT hè 2010.
KehoachboiduongCNTT.doc
Công văn Số:192/CV-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 29/04/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng Dẫn
Trích yếu: V/v Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông
CV192ATGT.doc
Công văn đi
Chưa có công văn đi!
 
Trang chủ | Bài giảng trực tuyến | Tài nguyên | Thủ tục hành chính | Tìm kiếm
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Thành phố Cẩm Phả
Địa chỉ: Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.862.265
E-mail: pgdcampha.quangninh@moet.edu.vn
Website: campha.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà