TỔ CHỨC
Trường tiểu học Cẩm Sơn 1
- Địa chỉ: Thị xã Cẩm phả - Tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: 0333861305
- Hòm thư: c1camson.cp.quangninh@moet.edu.vn
- Fax: 0333861305
- Website: http://campha.edu.vn/thcamson1
Họ và tên: Nguyễn Thị Dung
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Ngành GD Tiểu học
ĐTCQ: 033 3861 305
ĐTNR: 0333716384
Di động: 0915120678
Email: nguyendungcs1@gmail.com
Họ và tên: Bùi Văn Chức
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333861305
ĐTNR:
Di động: 0917363557
Email: Hp.c1camson1@campha.edu.vn
Họ và tên: Trần Thị Hằng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiểu học
ĐTCQ: 0333861305
ĐTNR:
Di động: 0904577358
Email: tranhangcs1@gmail.com
Họ và tên: Đoàn Thị Khánh Vân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0977713992
Email:
Họ và tên: Nông Thị Ngân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0977919019
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hạnh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: GV Tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Thanh Huyền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0978632531
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Năm Dương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiểu học
ĐTCQ: 0333861305
ĐTNR:
Di động: 0983533688
Email: namduongcs1@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Tâm
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0333726569
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Thanh Nga
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiểu học
ĐTCQ: 0333861305
ĐTNR:
Di động:
Email: phamngacs1@gmail.com
Họ và tên: Lê Thị Khai
Chức vụ: Giáo viên Mĩ thuật
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01689346355
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Thanh Mai
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Anh Hoa
Chức vụ: Giao viên
Trình độ đào tạo: Chuyên ngành Toán
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0958916315
Email:
Họ và tên: Nguyễn Lan Hoa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Âm nhạc
ĐTCQ: 0333861305
ĐTNR:
Di động: 0902112939
Email: lanhoacs1@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn thị Tư
Chức vụ: Giáo viên dạy Mĩ thuật
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0984392930
Email:
Họ và tên: Lương Thị Nết
Chức vụ: Giáo viên Âm nhạc
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0936662670
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thảo
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01695362630
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Vy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Lý
Chức vụ: Văn thư
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0932404519
Email:
Họ và tên: Lương Mai Hương
Chức vụ: Kế toán
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0982609888
Email:
Họ và tên: Tong Khanh Ly
Chức vụ: Giao vien
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Loan
Chức vụ: Nhân viên: Thư viện - Thiết bị
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0934323303
Email:
Họ và tên: Nguyễn Hồng Điệp
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333861305
ĐTNR:
Di động: 0943878855
Email: Hongdiepnb87@gmail.com
 
Trang chủ | Tài nguyên | Thủ tục hành chính | Tìm kiếm
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Thành phố Cẩm Phả
Địa chỉ: Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.862.265
E-mail: pgdcampha.quangninh@moet.edu.vn
Website: campha.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà
ga goi

http://www.xemayvn.co/

http://www.xemayvn.co/2017/08/nhong-sen-dia-nhong-xich.html