TỔ CHỨC
Trường tiểu học Cộng Hòa
- Địa chỉ: Xã Cộng Hòa
- Điện thoại: .........
- Hòm thư: .........
- Fax: .........
- Website: http://campha.edu.vn/thconghoa
Họ và tên: Nguyễ Thị Ngợi
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01684596658
Email:
Họ và tên: Hà Đức Tâm
Chức vụ: P. Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0947526419
Email: hductam@gmail.com
Họ và tên: Lê Thị Xuân
Chức vụ: P. Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01689526912
Email:
Họ và tên: Hà Thị Yến
Chức vụ: TTCM
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01216468936
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Hòa
Chức vụ: TP CM
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01287217269
Email:
Họ và tên: Ngô Thị Lan
Chức vụ: TTCM
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01689473967
Email:
Họ và tên: Đinh Thị Phú
Chức vụ: TP CM
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01686155568
Email:
Họ và tên: Đinh Thị Tám
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Ngô Thị Chu
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01699369281
Email:
Họ và tên: Hà Thị Thu HIên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Hà Thị Ngân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Hà Thị Nhị
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01699369257
Email:
Họ và tên: Hà Thị Chuyên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Hà Văn Lê
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01684596617
Email:
Họ và tên: Đinh Thị Ngọ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01694492040
Email:
Họ và tên: Vũ Thị An
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0972689668
Email:
Họ và tên: Lê Văn Sáu
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01683808017
Email:
Họ và tên: Chu Thị Dung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01222540096
Email:
Họ và tên: Đinh Văn Diện
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01266456019
Email:
Họ và tên: Điệp Thị Thơm
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0904668419
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Thìn
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0947833522
Email:
Họ và tên: Đỗ Thị Thảo
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01659751076
Email:
Họ và tên: Hà Thị Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333 739 624
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Tư
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333739624
ĐTNR:
Di động: 01684852126
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hòa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0934421945
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Quỳnh Nga
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333739624
ĐTNR:
Di động: 0972330192
Email:
Họ và tên: Hầu Thị Hà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333739624
ĐTNR:
Di động: 0976817661
Email:
 
Trang chủ | Tài nguyên | Thủ tục hành chính | Tìm kiếm
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Thành phố Cẩm Phả
Địa chỉ: Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.862.265
E-mail: pgdcampha.quangninh@moet.edu.vn
Website: campha.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà
ga goi

http://www.xemayvn.co/

http://www.xemayvn.co/2017/08/nhong-sen-dia-nhong-xich.html