TỔ CHỨC
Mẫu giáo Cẩm Trung
- Địa chỉ: Tổ 38A- Khu 3B- Phường Cẩm Trung - Cẩm Phả- Quảng Ninh
- Điện thoại: 0333861803
- Hòm thư: Maugiaocamtrungcp@gmail.com
- Fax: .........
- Website: http://campha.edu.vn/mncamtrung
Họ và tên: Lương Thị Chung
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Giáo dục mầm non
ĐTCQ: 0333861803
ĐTNR: 0333712183
Di động: 0946032360
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Thanh
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Giáo dục mầm non
ĐTCQ: 0333861803
ĐTNR: 0333727715
Di động: 0977308161
Email:
Họ và tên: Đoàn Thị Huyền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Giáo dục mầm non
ĐTCQ: 0333861803
ĐTNR: 0333710170
Di động:
Email:
Họ và tên: Huỳnh Thị Vân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Giáo dục mầm non
ĐTCQ: 0333861803
ĐTNR:
Di động: 0943021156
Email:
Họ và tên: Đặng Thị Quý
Chức vụ: Nhân viên phục vụ
Trình độ đào tạo: Giáo dục mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Nga
Chức vụ: Nhân viên- Phục vụ
Trình độ đào tạo: Giáo dục mầm non
ĐTCQ: 0333861803
ĐTNR: 0333712687
Di động: 0913523531
Email:
Họ và tên: Nguyễn Lệ Khanh
Chức vụ: Nhân viên phục vụ
Trình độ đào tạo: Giáo dục mầm non
ĐTCQ: 0333861803
ĐTNR: 0333716000
Di động: 01693018609
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Huê
Chức vụ: Nhân viên phục vụ
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ: 0333861803
ĐTNR: 0333712265
Di động: 0974371151
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Liên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Giáo dục mầm non
ĐTCQ: 0333861803
ĐTNR: 0333861530
Di động: 01689495760
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Đào
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Giáo dục mầm non
ĐTCQ: 0333861803
ĐTNR: 0333939642
Di động: 01696998565
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Xuân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Giáo dục mầm non
ĐTCQ: 0333861803
ĐTNR: 0333715915
Di động: 0916615355
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Kim Dung
Chức vụ: Kế toán
Trình độ đào tạo: Kế toán
ĐTCQ: 0333861803
ĐTNR: 0333861888
Di động: 0902861888
Email:
Họ và tên: Lê Thị Hoà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Giáo dục mầm non
ĐTCQ: 0333861803
ĐTNR:
Di động: 0976605764
Email:
Họ và tên: Trần Thị Hằng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Giáo dục mầm non
ĐTCQ: 0333861803
ĐTNR: 0333714384
Di động: 01686668755
Email:
Họ và tên: Đặng Thị Oanh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Giáo dục mầm non
ĐTCQ: 0333861803
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Liên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Giáo dục mầm non
ĐTCQ: 0333861803
ĐTNR: 0333861679
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Huyền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Giáo dục mầm non
ĐTCQ: 0333861803
ĐTNR: 0333718010
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Phượng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Giáo dục mầm non
ĐTCQ: 0333861803
ĐTNR: 0333718566
Di động:
Email:
Họ và tên: Hà Thị Thu Hằng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Giáo dục mầm non
ĐTCQ: 0333861803
ĐTNR:
Di động: 0978639162
Email:
Họ và tên: Hà Thuý Nga
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Giáo dục mầm non
ĐTCQ: 0333861803
ĐTNR: 0333717609
Di động: 01668417069
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Nhàn
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Giáo dục mầm non
ĐTCQ: 0333861803
ĐTNR: 0333723287
Di động:
Email:
Họ và tên: Đào Thị Lý
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Giáo dục mầm non
ĐTCQ: 0333861803
ĐTNR:
Di động: 0982716956
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Thuý Hằng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Giáo dục mầm non
ĐTCQ: 0333861803
ĐTNR:
Di động: 0916621722
Email:
Họ và tên: Lưu Cẩm Hạnh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Giáo dục mầm non
ĐTCQ: 0333861803
ĐTNR:
Di động: 01689211860
Email:
Họ và tên: Đào Thị Tươi
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Giáo dục mầm non
ĐTCQ: 0333861803
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Thu Thuỷ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Giáo dục mầm non
ĐTCQ: 0333.861803
ĐTNR:
Di động: 0948810864
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Thanh
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
 
Trang chủ | Tài nguyên | Thủ tục hành chính | Tìm kiếm
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Thành phố Cẩm Phả
Địa chỉ: Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.862.265
E-mail: pgdcampha.quangninh@moet.edu.vn
Website: campha.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà
ga goi

http://www.xemayvn.co/

http://www.xemayvn.co/2017/08/nhong-sen-dia-nhong-xich.html