TỔ CHỨC
Mầm non Cẩm Trung
- Địa chỉ: Tổ 38A- Khu 3B- Phường Cẩm Trung - Cẩm Phả- Quảng Ninh
- Điện thoại: 0333861803
- Hòm thư: Maugiaocamtrungcp@gmail.com
- Fax: .........
- Website: http://campha.edu.vn/mncamtrung
Họ và tên: Nguyễn Thị Nguyện
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ QLGD
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thảo
Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Mai Hương
Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng
Trình độ đào tạo: Đại Học GDMN
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Thu Thuỷ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333.861803
ĐTNR:
Di động: 0948810864
Email:
Họ và tên: Trần Thị Hằng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333861803
ĐTNR: 0333714384
Di động: 01686668755
Email:
Họ và tên: Đặng Thị Oanh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học mầm non
ĐTCQ: 0333861803
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lưu Cẩm Hạnh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học mầm non
ĐTCQ: 0333861803
ĐTNR:
Di động: 01689211860
Email:
Họ và tên: Đào Thị Tươi
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học mầm non
ĐTCQ: 0333861803
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Nhàn
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học mầm non
ĐTCQ: 0333861803
ĐTNR: 0333723287
Di động:
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Thuý Hằng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học mầm non
ĐTCQ: 0333861803
ĐTNR:
Di động: 0916621722
Email:
Họ và tên: Hà Thị Thu Hằng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học mầm non
ĐTCQ: 0333861803
ĐTNR:
Di động: 0978639162
Email:
Họ và tên: Hà Thuý Nga
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học mầm non
ĐTCQ: 0333861803
ĐTNR: 0333717609
Di động: 01668417069
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Huyền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học mầm non
ĐTCQ: 0333861803
ĐTNR: 0333718010
Di động: 0382920039
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Liên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học mầm non
ĐTCQ: 0333861803
ĐTNR: 0333861679
Di động:
Email:
Họ và tên: Lưu Thị Thanh Huyền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Cẩm Vân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Hoa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Phương Thảo
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Thu Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Thu
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hoa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đai học mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trần Thị Hằng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lê Thị Xuyến
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Hiền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0365884914
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Vân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Huyên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Tuyết Nhung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Dung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Thủy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Thanh Nhàn
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trương Thị Thu Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đinh Thị Thu Trang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Hồng Hạnh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trần Thúy Hằng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trần Thị Bích Phương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thùy Linh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đinh Thị Tuyết Hạnh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thùy Nga
Chức vụ: Nhân viên y tế
Trình độ đào tạo: Đại học mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Tâm
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thu Hà
Chức vụ: Nhân viên cấp dưỡng
Trình độ đào tạo: Trung cấp nấu ăn
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Thanh Thùy
Chức vụ: Nhân viên cấp dưỡng
Trình độ đào tạo: Trung cấp nấu ăn
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Xuân
Chức vụ: Nhân viên cấp dưỡng
Trình độ đào tạo: Trung cấp nấu ăn
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lê Minh Yến
Chức vụ: Nhân viên cấp dưỡng
Trình độ đào tạo: Trung cấp nấu ăn
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Ánh
Chức vụ: Nhân viên cấp dưỡng
Trình độ đào tạo: Trung cấp nấu ăn
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Bạch Thị Dung
Chức vụ: Nhân viên cấp dưỡng
Trình độ đào tạo: Trung cấp nấu ăn
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lê Thị Thêu
Chức vụ: Nhân viên cấp dưỡng
Trình độ đào tạo: Trung cấp nấu ăn
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Nga
Chức vụ: Nhân viên cấp dưỡng
Trình độ đào tạo: Trung cấp nấu ăn
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đặng Thị Hằng
Chức vụ: Nhân viên cấp dưỡng
Trình độ đào tạo: Trung cấp nấu ăn
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Văn Mịch
Chức vụ: Nhân viên bảo vệ
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Hiền
Chức vụ: Nhân viên bảo vệ
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Đức Đoán
Chức vụ: Nhân viên bảo vệ
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Mai Thị Hà
Chức vụ: Nhân viên bảo vệ
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đặng Thị Mơ
Chức vụ: Nhân viên vệ sinh
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trương Thị Bình
Chức vụ: Nhân viên vệ sinh
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
GIỚI THIỆU V Ề TRƯỜNG M ẪU GIÁO CẨM TRUNG Tiền thân của Trường Mẫu giáo Cẩm Trung là trường Mẫu giáo dân lập" Tiểu khu rừng thông". Với tổng số lớp: 5 lớp Mẫu giáo - 100 học sinh - 6 cán bộ giáo viên. 5 phân hiệu /2 phường ( Cẩm Trung, Cẩm Thuỷ). Các lớp học trên đều là nhà của hoa kiều để lại, không có điều kiện Điện- Nước - Công trình vệ sinh phục vụ nhu cầu sinh hoạt cho trẻ theo học 2 buổi. - Trong suốt quá trình phát triển và trưởng thành dưới sự dẫn dắt của 3 đồng chí Hiệu trưởng. Nhà trường đã từng bước được thay đổi cả 5 phân hiệu trên đều được cải tạo và xây mới. - Năm 1992 trường được đổi tên là Trường " Mẫu giáo Cẩm Trung". - Năm 1994 trường đã tổ chức bán trú / 5 phân hiệu. - Năm học 1995 - 1996 nhà trường chính thức có quyết định thành lập trường theo quyết định số: 84/ KHTV của Sở giáơ dục và đào tạo Quảng Ninh. - Nhà trường đã từng bước vươn lên mở rộng với quy mô 12 lớp, 350 học sinh và 36 Cán bộ - Giáo viên - Nhân viên. - Danh hiệu thi đua Từ năm học 1991- 1996 đạt Trường Tiên tiến cấp cơ sở. Từ năm học 1996- 2002 đạt Trường tiên tiến cấp Tỉnh. Từ năm học 2002-2010 Trường đạt trường Tiên tiến cấp cơ sở. ( Năm học 2004- 2005 Được Bộ giáo dục và đào tạo tặng bằng khen) Tập thể Cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường quyết tâm phấn đấu giữ vững các danh hiệu, hết lòng vì học sinh thân yêu đáp ứng lòng tin của các cấp lãnh đạo, sự tin yêu của cha mẹ học sinh nhà trường.
Thông báo tuyển dụng
01/12/2023

Số 420/TB-MNCTr ngày 01 tháng 12 năm 2023 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2024
Thông báo các khoản nộp của học sinh năm học 2023-2024
23/11/2023

Số: 411/TB-MNCTr ngày 22 tháng 11 năm 2023 THÔNG BÁO Về các khoản nộp của học sinh trong năm học 2023-2024
Thông báo các khoản thu
22/11/2023

Số: 411/TB-MNCTr ngày 22 tháng 11 năm 2023 THÔNG BÁO Về các khoản nộp của học sinh trong năm học 2023-2024
Thông báo các khoản thu NH 2023-2024
17/11/2023

Số: 407/TB-MNCTr ngày 16 tháng 11 năm 2023 THÔNG BÁO Công khai mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục NH23-24
QĐ thành lập tổ MG 4T & 5T NH2023-2024
05/09/2023

Số: 264/QĐ-MNCTr ngày 05 tháng 9 năm 2023 QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập tổ Chuyên môn Mẫu giáo 4-5 tuổi và 5-6 tuổi, Năm học 2023 - 2024
QĐ thành lập tổ 3T&N.Trẻ NH2023-2024
05/09/2023

Số: 263/QĐ-MNCTr, ngày 05 tháng 9 năm 2023 QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập tổ Chuyên môn Mẫu giáo 3-4 tuổi và nhà trẻ 24-36 tháng, Năm học 2023 - 2024
QĐ thành lập Tổ văn phòng NH 2023-2024
05/09/2023

Số: 265/QĐ-MNCTr, ngày 05 tháng 9 năm 2023 QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập tổ Văn phòng, Năm học 2023 - 2024
QĐ bổ nhiệm TT và TP các tổ NH 23-24
05/09/2023

Số: 266/QĐ-MNCTr Cẩm Trung, ngày 05 tháng 9 năm 2023 QUYẾT ĐỊNH V/v bổ nhiệm Tổ trưởng, Tổ phó các tổ chuyên môn nghiệp vụ Năm học 2023 - 2024
QĐ phân công nhiệm vụ CB-GV-NV NH23-24
05/09/2023

Số: 267/QĐ-MNCTr, ngày 05 tháng 9 năm 2023 QUYẾT ĐỊNH Phân công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, ngƣời lao động Năm học 2023 - 2024
Thông báo tuyển dụng lao động NH2023-2024
16/08/2023

Số 245/TB-MNCTr ngày 15/8/2023 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIEN NẤU ĂN NĂM HỌC 2023-2024
Ban hành thời gian NH2023-2024 của UBND Tỉnh QN
11/08/2023

Số 2346/QĐ-UBND ngày 11/8/2023 v/v Ban hành Kế hoạch thời gian NH23-24 cho GDMN, GDPT và GDTX trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Quyết định của UBND TP về việc giao quyền tự chủ cho các trường học
10/08/2023

Số: 2870/QĐ-UBND ngày 7/8/2023
Đề án tự chủ trường MN Cẩm Trung giai đoạn 2023-2025
10/08/2023

Số 239/ĐA-MNCTr ngày 7/8/2023 Đề án tự chủ trường MN Cẩm Trung gđ 2023-2024
Thư mời các công ty cung cấp thực phẩm NH2023-2024
21/07/2023

Với mục đích nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý, duy trì và thực hiện nghiêm các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học, đáp ứng nguyện vọng và nhu cầu bán trú của học sinh tại trường, khuyến khích sự tham gia của cha mẹ và cộng đồng trong việc giám sát quy trình tổ chức công tác bán trú và chất lượng bữa ăn của học sinh năm học 2023- 2024.
Báo cáo tự đánh giá NH2022-2023
10/07/2023

Công tác KĐ CLGD: báo cáo tự đánh giá NH2022-2023
Tuyển sinh NH 2023-2024
12/06/2023

số 198/KH-MNCTr ngày 12/06/2023 Kế hoạch tuyển sinh trẻ mầm non năm học 2023-2024
Thông báo tuyển sinh NH 2023-2024
12/06/2023

(kèm theo KH số 198 của trường MNCTr ngày 12/06/2023) Thông báo tuyển sinh NH 2023-2024
Tờ trình đề nghị xét tặng các danh hiệu Thi đua khen thưởng NH22-23
02/06/2023

số 193/TTr-MNCTr ngày 02/06/2023 v/v đề nghị xét tặng các danh hiệu Thi đua- Khen thưởng NH22-23
Thông báo trả lại tiền thừa cho hs cuối NH22-23
02/06/2023

số 191/TB-MNCTr ngày 02/6/2023 v/v trả lại các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động GD còn thừa NH 2022-2023
BC quyết toán cuối NH 2022-2023
01/06/2023

Báo cáo quyết toán các khoản thu dịch vụ phục vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục NH 2022- 2023
Công văn đến
Công văn Số:543/CV-GD&ĐT
Ngày ban hành: 02/11/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Công văn
Trích yếu: Chuẩn bị các tiết mục cho đêm liên hoan văn nghệ ngành GD&ĐT năm 2010
CV543tochuccongdienVN.doc
Cactietmucthamgiandemlienhoanvannghe.doc
DSdoivannghe20-11(1).xls
Công văn Số:460/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Cập nhập thông tin người nước ngoài đến làm việc, công tác tại đơn vị.
CapnhatTTnuocngoaidenlamviec.doc
Công văn Số:450/LT PGD&ĐT-CĐN
Ngày ban hành: 01/10/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá, Lê Thị Thanh Thủy
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Tổ chức Hội diễn Văn nghệ quần chúng ngành Giáo dục năm 2010
TochucHoidienVNQC2010.doc
Công văn Số:445/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn xét hết tập sự đối với giáo viên, nhân viên.
Cv445HDxethettapsu.doc
Công văn Số:443/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn làm hồ sơ đề nghị xét chuyển loại viên chức năm 2010
CV443HDchuyenloaivienchuc2010.doc
Mauchuyenloaivienchuc2010.xls
Công văn Số:424/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 10/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2010 - 2011.
PGDHuongdanthuchiennhiemvuCNTTnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:435/KH-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 16/09/2010
Người ký: Hoàng Thị GIá
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức trung thu 2010
CV435KHtochuctrungthu2010.doc
Công văn Số:419/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 09/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010 – 2011 cấp học Mầm non
HuongdanthuchienNVNM2010-2011Capmamnon.doc
Công văn Số:415/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 07/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Lịch duyệt kế hoạch và tổ chức Hội nghị CB, VC, LĐ năm học 2010 - 2011
LichduyetKeHoachvaHoinghiCBVCLD(suaLai).doc
Công văn Số:412/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 01/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn khai giảng (bổ sung)
HDKhaigiang.doc
Công văn Số:411/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Triệu tập giáo viên tham gia tập huấn lắp đặt và sử dụng đàn Piano kỹ thuật số.
TrieutaptaphuansudungdanPianokythuatso.doc
Công văn Số:408/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Một số quy định sử dụng Cổng thông tin điện tử Phòng GD&ĐT
QuydinhsudungCongTTDTcuaphongGD&DT.doc
Công văn Số:30/BC-CĐN
Ngày ban hành: 15/08/2010
Người ký: Lê Thị Thanh Thuỷ
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2009 - 2010, phương hướng nhiệm vụ công tác năm học 2010 - 2011.
BAOCAOTONGKETCONGTACCONGDOAN2009-2010.doc
Công văn Số:132/BC-UBND
Ngày ban hành: 23/08/2010
Người ký: Vũ Văn Bình
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết năm học 2009 - 2010 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2010 - 2011.
BCTKNH09-2010UBND[1].doc
Công văn Số:378/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 12/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Thông báo về việc triệu tập đại biểu dự Hội nghị tổng kết năm học 2009 - 2010
TBtongket.doc
Cacdanhhieu.doc
Công văn Số:386/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 18/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức lễ khai giảng năm học 2010 - 2011
HuongdanLekhaigiang2010-2011[1].doc
Công văn Số:362 /PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: V/v: Chuẩn bị khai giảng năm học 2010-2011
HuongdanchuanbiKhaigiangnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:335/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 20/07/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: V/v: Bồi dưỡng cán bộ, giáo viên mầm non hè 2010
Congvanboiduonghe2010-Mamnon(capthi).doc
Công văn Số:304/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 02/07/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng tin học cho cán bộ quản lý trường học và giáo viên hè năm 2010.
trienkhaithuchienboiduongtinhoche2010.doc
Công văn Số:262/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/06/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Về việc: Bồi dưỡng CNTT hè 2010.
KehoachboiduongCNTT.doc
Công văn Số:192/CV-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 29/04/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng Dẫn
Trích yếu: V/v Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông
CV192ATGT.doc
Công văn đi
Công văn Số:11
Ngày ban hành: 19/11/2010
Người ký: Vũ Thị Hải
Loại công văn: Bao cáo nhanh tháng 11
Trích yếu: Báo cáo nhanh tháng 11 năm 2010
Công văn Số:BC/ĐN
Ngày ban hành: 15/09/2010
Người ký: Vũ Thị Hải
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo - Thống kê đầu năm học 2010-2011
Công văn Số:Số 01/BC-MGCT
Ngày ban hành: 27/08/2010
Người ký: Lương Thị Chung
Loại công văn: BC TRƯỚC KHAI GIẢNG 2010
Trích yếu: Báo cáo tình hình giáo viên, học sinh, cơ sở vật chất trường mẫu giáo Cẩm Trung trước khai giảng 2010.
Công văn Số:08/BC
Ngày ban hành: 19/08/2010
Người ký: Lương Thị Chung
Loại công văn: Báo cáo nhanh
Trích yếu: Báo cáo nhanh tháng 8 năm 2010
Công văn Số:DS/ Số 02
Ngày ban hành: 16/08/2010
Người ký: Lương Thị Chung
Loại công văn: DANH SACH
Trích yếu: DS Học sinh có HCĐBKK năm 2010
Công văn Số:DS/Số 01
Ngày ban hành: 12/08/2010
Người ký: Lương Thị Chung
Loại công văn: DANH SACH
Trích yếu: DS Lao động tiên tiến năm 2009-2010
 
Trang chủ | Bài giảng trực tuyến | Tài nguyên | Thủ tục hành chính | Tìm kiếm
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Thành phố Cẩm Phả
Địa chỉ: Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.862.265
E-mail: pgdcampha.quangninh@moet.edu.vn
Website: campha.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà