TỔ CHỨC
Mầm non Cẩm Trung
- Địa chỉ: Tổ 38A- Khu 3B- Phường Cẩm Trung - Cẩm Phả- Quảng Ninh
- Điện thoại: 0333861803
- Hòm thư: Maugiaocamtrungcp@gmail.com
- Fax: .........
- Website: http://campha.edu.vn/mncamtrung
Họ và tên: Nguyễn Thị Nguyện
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ QLGD
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0946032360
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thảo
Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Mai Hương
Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng
Trình độ đào tạo: Đại Học GDMN
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Thu Thuỷ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm
ĐTCQ: 0333.861803
ĐTNR:
Di động: 0948810864
Email:
Họ và tên: Trần Thị Hằng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học mầm non
ĐTCQ: 0333861803
ĐTNR: 0333714384
Di động: 01686668755
Email:
Họ và tên: Đặng Thị Oanh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học mầm non
ĐTCQ: 0333861803
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đào Thị Tươi
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học mầm non
ĐTCQ: 0333861803
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lưu Cẩm Hạnh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học mầm non
ĐTCQ: 0333861803
ĐTNR:
Di động: 01689211860
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Thuý Hằng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học mầm non
ĐTCQ: 0333861803
ĐTNR:
Di động: 0916621722
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Nhàn
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học mầm non
ĐTCQ: 0333861803
ĐTNR: 0333723287
Di động:
Email:
Họ và tên: Đào Thị Lý
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học mầm non
ĐTCQ: 0333861803
ĐTNR:
Di động: 0982716956
Email:
Họ và tên: Hà Thuý Nga
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học mầm non
ĐTCQ: 0333861803
ĐTNR: 0333717609
Di động: 01668417069
Email:
Họ và tên: Hà Thị Thu Hằng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học mầm non
ĐTCQ: 0333861803
ĐTNR:
Di động: 0978639162
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Liên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học mầm non
ĐTCQ: 0333861803
ĐTNR: 0333861679
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Huyền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học mầm non
ĐTCQ: 0333861803
ĐTNR: 0333718010
Di động: 0382920039
Email:
Họ và tên: Lê Thị Xuyến
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Cẩm Vân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lưu Thị Thanh Huyền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Hoa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Phương Thảo
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Thu Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Thu
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hoa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đai học mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trần Thị Hằng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Hiền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0365884914
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Vân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Huyên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Tuyết Nhung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Dung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Thủy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Thanh Nhàn
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trương Thị Thu Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đinh Thị Thu Trang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Hồng Hạnh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trần Thúy Hằng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thùy Linh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trần Thị Bích Phương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thùy Nga
Chức vụ: Nhân viên y tế
Trình độ đào tạo: Đại học mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thu Hà
Chức vụ: Nhân viên cấp dưỡng
Trình độ đào tạo: Trung cấp nấu ăn
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Bạch Thị Dung
Chức vụ: Nhân viên cấp dưỡng
Trình độ đào tạo: Trung cấp nấu ăn
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Thanh Thùy
Chức vụ: Nhân viên cấp dưỡng
Trình độ đào tạo: Trung cấp nấu ăn
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Xuân
Chức vụ: Nhân viên cấp dưỡng
Trình độ đào tạo: Trung cấp nấu ăn
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lê Minh Yến
Chức vụ: Nhân viên cấp dưỡng
Trình độ đào tạo: Trung cấp nấu ăn
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Ánh
Chức vụ: Nhân viên cấp dưỡng
Trình độ đào tạo: Trung cấp nấu ăn
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trần Thị Kim Anh
Chức vụ: Nhân viên cấp dưỡng
Trình độ đào tạo: Trung cấp nấu ăn
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lê Thị Thêu
Chức vụ: Nhân viên cấp dưỡng
Trình độ đào tạo: Trung cấp nấu ăn
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Nga
Chức vụ: Nhân viên cấp dưỡng
Trình độ đào tạo: Trung cấp nấu ăn
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đặng Thị Hằng
Chức vụ: Nhân viên cấp dưỡng
Trình độ đào tạo: Trung cấp nấu ăn
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Văn Mịch
Chức vụ: Nhân viên bảo vệ
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Minh
Chức vụ: Nhân viên bảo vệ
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đặng Thị Mơ
Chức vụ: Nhân viên vệ sinh
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Duy Ký
Chức vụ: Nhân viên bảo vệ
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trương Thị Bình
Chức vụ: Nhân viên vệ sinh
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
GIỚI THIỆU V Ề TRƯỜNG M ẪU GIÁO CẨM TRUNG Tiền thân của Trường Mẫu giáo Cẩm Trung là trường Mẫu giáo dân lập" Tiểu khu rừng thông". Với tổng số lớp: 5 lớp Mẫu giáo - 100 học sinh - 6 cán bộ giáo viên. 5 phân hiệu /2 phường ( Cẩm Trung, Cẩm Thuỷ). Các lớp học trên đều là nhà của hoa kiều để lại, không có điều kiện Điện- Nước - Công trình vệ sinh phục vụ nhu cầu sinh hoạt cho trẻ theo học 2 buổi. - Trong suốt quá trình phát triển và trưởng thành dưới sự dẫn dắt của 3 đồng chí Hiệu trưởng. Nhà trường đã từng bước được thay đổi cả 5 phân hiệu trên đều được cải tạo và xây mới. - Năm 1992 trường được đổi tên là Trường " Mẫu giáo Cẩm Trung". - Năm 1994 trường đã tổ chức bán trú / 5 phân hiệu. - Năm học 1995 - 1996 nhà trường chính thức có quyết định thành lập trường theo quyết định số: 84/ KHTV của Sở giáơ dục và đào tạo Quảng Ninh. - Nhà trường đã từng bước vươn lên mở rộng với quy mô 12 lớp, 350 học sinh và 36 Cán bộ - Giáo viên - Nhân viên. - Danh hiệu thi đua Từ năm học 1991- 1996 đạt Trường Tiên tiến cấp cơ sở. Từ năm học 1996- 2002 đạt Trường tiên tiến cấp Tỉnh. Từ năm học 2002-2010 Trường đạt trường Tiên tiến cấp cơ sở. ( Năm học 2004- 2005 Được Bộ giáo dục và đào tạo tặng bằng khen) Tập thể Cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường quyết tâm phấn đấu giữ vững các danh hiệu, hết lòng vì học sinh thân yêu đáp ứng lòng tin của các cấp lãnh đạo, sự tin yêu của cha mẹ học sinh nhà trường.
TB tuyển dụng bổ sung nhân viên nấu ăn NH 2022-2023
07/02/2023

QĐ số: 39/TB-MNCTr, ngày 07 tháng 02 năm 2023 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG BỔ SUNG NĂM HỌC 2022-2023
KH công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2022-2025
16/12/2022

Kế hoạch Số: 426/KH-MNCTr ngày 15 tháng 12 năm 2022 KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngày 09/07/2022 của HĐND tỉnh về một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2022-2025
KH tổ chức HT "xây dựng lớp học xanh-an toàn-thân thiện" NH 2022-2023
31/10/2022

Kế hoạch Số: 364/KH-MNCTr ngày 28 tháng 10 năm 2022 của trường MN Cẩm Trung KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI Xây dựng “Lớp học xanh, an toàn, thân thiện” năm học 2022-2023
KH tổ chức và triển khai thực hiện Quy chế dân chủ NH 2022-2023
21/10/2022

Kế hoạch Số: 356 /KH-MNCTr ngày 20 tháng 10 năm 2022 của trường MN Cẩm Trung KẾ HOẠCH Tổ chức và triển khai thực hiện Quy chế dân chủ trong nhà trường Năm học 2022- 2023
Kế hoạch công tác chăm sóc nuôi dưỡng-giáo dục NH 2022-2023
18/10/2022

Kế hoạch Số: 343/KH-MNCTr ngày 17 tháng 10 năm 2022 của trường MN Cẩm Trung KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục Năm học 2022-2023
Kế hoạch tổ chức và thực hiện các ngày lễ hội NH 2022-2023
18/10/2022

Kế hoạch số: 344/KH-MNCTr ngày 17 tháng 10 năm 2022 của trường MN Cẩm Trung KẾ HOẠCH Tổ chức và thực hiện các hoạt động lễ, hội Năm học 2022 - 2023
KH chuyên đề XD trường MN LTLTT năm học 2022-2023
18/10/2022

Kế hoạch số 345/KH-MNCTr ngày 17 tháng 10 năm 2022 của trường MN Cẩm Trung KẾ HOẠCH Thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” Năm học 2022- 2023
KH thực hiện chương trình "Tôi yêu Việt Nam" NH 2022-2023
18/10/2022

Kế hoạch Số: 352/KH-MNCTr ngày 18 tháng 10 năm 2022 của trường MN Cẩm Trung KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chương trình “Tôi yêu Việt Nam” trong trường MN Cẩm Trung, NH 2022- 2023
KH tự đánh giá KDCLGD năm học 2022-2023
12/10/2022

Kế hoạch Số: 323/KH-MNCTr ngày 11 tháng 10 năm 2022 của trường MN Cẩm Trung KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ NĂM HỌC 2022-2023
Dự thảo KH nhiệm vụ NH 2022-2023
05/09/2022

Dự thảo: Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023
QĐ Phân công giáo viên phụ trách lớp NH 2022 - 2023
31/08/2022

Quyết định Số: 259/QĐ-MNCTr ngày 30 tháng 8 năm 2022 QUYẾT ĐỊNH Phân công giáo viên phụ trách lớp Năm học 2022 - 2023
QĐ thành lập tổ MG 3-4 tuổi và N.Trẻ 24-36 tháng, NH 2022 - 2023
31/08/2022

Quyết định Số: 261/QĐ-MNCTr ngày 31 tháng 8 năm 2022 QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập tổ Chuyên môn Mẫu giáo 3-4 tuổi và nhà trẻ 24-36 tháng, Năm học 2022 - 2023
QĐ thành lập tổ Mẫu giáo 4-5 tuổi, NH 2022 - 2023
31/08/2022

Quyết định Số: 262/QĐ-MNCTr ngày 31 tháng 8 năm 2022 QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập tổ Chuyên môn Mẫu giáo 4-5 tuổi, năm học 2022 - 2023
QĐ thành lập tổ Mẫu giáo 5-6 tuổi, NH 2022 - 2023
31/08/2022

Quyết định Số: 263/QĐ-MNCTr ngày 31 tháng 8 năm 2022 QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập tổ Chuyên môn Mẫu giáo 5-6 tuổi, năm học 2022 - 2023
QĐ thành lập tổ Văn phòng, NH 2022 - 2023
31/08/2022

Quyết định Số: 264/QĐ-MNCTr ngày 31 tháng 8 năm 2022 QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập tổ Văn phòng, năm học 2022 - 2023
QĐ bổ nhiệm Tổ trưởng, Tổ phó các tổ CMNV Năm học 2022 - 2023
31/08/2022

Quyết định Số: 265/QĐ-MNCTr ngày 31 tháng 8 năm 2022 QUYẾT ĐỊNH V/v bổ nhiệm Tổ trưởng, Tổ phó các tổ chuyên môn nghiệp vụ Năm học 2022 - 2023
Kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ NH 2022-2023
25/08/2022

Số: 251/KH-MNCTr ngày 23/8/2022 KẾ HOẠCH Bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên Năm học 2022 - 2023
Công tác tuyển sinh NH 2022-2023
26/07/2022

Kế hoạch số: 230/KHBS-MNCTr ngày 25/07/2022 của trường Mầm non Cẩm Trung "Kế hoạch tuyển sinh bổ sung trẻ MN năm học 2022-2023"
QĐ thành lập BCĐ công tác công khai NH 2022-2023
05/07/2022

Quyết định Số: 221/QĐ-MNCTr ngày 05 tháng 07 năm 2022 V/v Thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Quy chế công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT, năm học 2022-2023
KH thực hiện Quy chế công khai NH 2022-2023
05/07/2022

Kế hoạch Số: 222/KH-MNCTr ngày 05 tháng 7 năm 2022 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUY CHẾ CÔNG KHAI THEO TT 36/2017/TT-BGDĐT NĂM HỌC 2022-2023
Công văn đến
Công văn Số:543/CV-GD&ĐT
Ngày ban hành: 02/11/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Công văn
Trích yếu: Chuẩn bị các tiết mục cho đêm liên hoan văn nghệ ngành GD&ĐT năm 2010
CV543tochuccongdienVN.doc
Cactietmucthamgiandemlienhoanvannghe.doc
DSdoivannghe20-11(1).xls
Công văn Số:460/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Cập nhập thông tin người nước ngoài đến làm việc, công tác tại đơn vị.
CapnhatTTnuocngoaidenlamviec.doc
Công văn Số:450/LT PGD&ĐT-CĐN
Ngày ban hành: 01/10/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá, Lê Thị Thanh Thủy
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Tổ chức Hội diễn Văn nghệ quần chúng ngành Giáo dục năm 2010
TochucHoidienVNQC2010.doc
Công văn Số:445/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn xét hết tập sự đối với giáo viên, nhân viên.
Cv445HDxethettapsu.doc
Công văn Số:443/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn làm hồ sơ đề nghị xét chuyển loại viên chức năm 2010
CV443HDchuyenloaivienchuc2010.doc
Mauchuyenloaivienchuc2010.xls
Công văn Số:424/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 10/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2010 - 2011.
PGDHuongdanthuchiennhiemvuCNTTnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:435/KH-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 16/09/2010
Người ký: Hoàng Thị GIá
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức trung thu 2010
CV435KHtochuctrungthu2010.doc
Công văn Số:419/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 09/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010 – 2011 cấp học Mầm non
HuongdanthuchienNVNM2010-2011Capmamnon.doc
Công văn Số:415/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 07/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Lịch duyệt kế hoạch và tổ chức Hội nghị CB, VC, LĐ năm học 2010 - 2011
LichduyetKeHoachvaHoinghiCBVCLD(suaLai).doc
Công văn Số:412/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 01/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn khai giảng (bổ sung)
HDKhaigiang.doc
Công văn Số:411/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Triệu tập giáo viên tham gia tập huấn lắp đặt và sử dụng đàn Piano kỹ thuật số.
TrieutaptaphuansudungdanPianokythuatso.doc
Công văn Số:408/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Một số quy định sử dụng Cổng thông tin điện tử Phòng GD&ĐT
QuydinhsudungCongTTDTcuaphongGD&DT.doc
Công văn Số:30/BC-CĐN
Ngày ban hành: 15/08/2010
Người ký: Lê Thị Thanh Thuỷ
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2009 - 2010, phương hướng nhiệm vụ công tác năm học 2010 - 2011.
BAOCAOTONGKETCONGTACCONGDOAN2009-2010.doc
Công văn Số:132/BC-UBND
Ngày ban hành: 23/08/2010
Người ký: Vũ Văn Bình
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết năm học 2009 - 2010 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2010 - 2011.
BCTKNH09-2010UBND[1].doc
Công văn Số:378/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 12/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Thông báo về việc triệu tập đại biểu dự Hội nghị tổng kết năm học 2009 - 2010
TBtongket.doc
Cacdanhhieu.doc
Công văn Số:386/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 18/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức lễ khai giảng năm học 2010 - 2011
HuongdanLekhaigiang2010-2011[1].doc
Công văn Số:362 /PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: V/v: Chuẩn bị khai giảng năm học 2010-2011
HuongdanchuanbiKhaigiangnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:335/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 20/07/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: V/v: Bồi dưỡng cán bộ, giáo viên mầm non hè 2010
Congvanboiduonghe2010-Mamnon(capthi).doc
Công văn Số:304/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 02/07/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng tin học cho cán bộ quản lý trường học và giáo viên hè năm 2010.
trienkhaithuchienboiduongtinhoche2010.doc
Công văn Số:262/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/06/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Về việc: Bồi dưỡng CNTT hè 2010.
KehoachboiduongCNTT.doc
Công văn Số:192/CV-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 29/04/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng Dẫn
Trích yếu: V/v Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông
CV192ATGT.doc
Công văn đi
Công văn Số:11
Ngày ban hành: 19/11/2010
Người ký: Vũ Thị Hải
Loại công văn: Bao cáo nhanh tháng 11
Trích yếu: Báo cáo nhanh tháng 11 năm 2010
Công văn Số:BC/ĐN
Ngày ban hành: 15/09/2010
Người ký: Vũ Thị Hải
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo - Thống kê đầu năm học 2010-2011
Công văn Số:Số 01/BC-MGCT
Ngày ban hành: 27/08/2010
Người ký: Lương Thị Chung
Loại công văn: BC TRƯỚC KHAI GIẢNG 2010
Trích yếu: Báo cáo tình hình giáo viên, học sinh, cơ sở vật chất trường mẫu giáo Cẩm Trung trước khai giảng 2010.
Công văn Số:08/BC
Ngày ban hành: 19/08/2010
Người ký: Lương Thị Chung
Loại công văn: Báo cáo nhanh
Trích yếu: Báo cáo nhanh tháng 8 năm 2010
Công văn Số:DS/ Số 02
Ngày ban hành: 16/08/2010
Người ký: Lương Thị Chung
Loại công văn: DANH SACH
Trích yếu: DS Học sinh có HCĐBKK năm 2010
Công văn Số:DS/Số 01
Ngày ban hành: 12/08/2010
Người ký: Lương Thị Chung
Loại công văn: DANH SACH
Trích yếu: DS Lao động tiên tiến năm 2009-2010
 
Trang chủ | Bài giảng trực tuyến | Tài nguyên | Thủ tục hành chính | Tìm kiếm
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Thành phố Cẩm Phả
Địa chỉ: Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.862.265
E-mail: pgdcampha.quangninh@moet.edu.vn
Website: campha.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà