TỔ CHỨC
Mầm non Cẩm Trung
- Địa chỉ: Tổ 38A- Khu 3B- Phường Cẩm Trung - Cẩm Phả- Quảng Ninh
- Điện thoại: 0333861803
- Hòm thư: Maugiaocamtrungcp@gmail.com
- Fax: .........
- Website: http://campha.edu.vn/mncamtrung
Họ và tên: Nguyễn Thị Nguyện
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ mầm non
ĐTCQ: 0333861803
ĐTNR: 0333712183
Di động: 0946032360
Email:
Họ và tên: Trần Thị Hằng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học mầm non
ĐTCQ: 0333861803
ĐTNR: 0333714384
Di động: 01686668755
Email:
Họ và tên: Lê Thi Hiền
Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng
Trình độ đào tạo: Đại Học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0902252315
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thảo
Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Liên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học mầm non
ĐTCQ: 0333861803
ĐTNR: 0333861530
Di động: 01689495760
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Thu Thuỷ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm
ĐTCQ: 0333.861803
ĐTNR:
Di động: 0948810864
Email:
Họ và tên: Đặng Thị Oanh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học mầm non
ĐTCQ: 0333861803
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đào Thị Tươi
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học mầm non
ĐTCQ: 0333861803
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lưu Cẩm Hạnh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học mầm non
ĐTCQ: 0333861803
ĐTNR:
Di động: 01689211860
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Thuý Hằng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học mầm non
ĐTCQ: 0333861803
ĐTNR:
Di động: 0916621722
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Nhàn
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học mầm non
ĐTCQ: 0333861803
ĐTNR: 0333723287
Di động:
Email:
Họ và tên: Đào Thị Lý
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học mầm non
ĐTCQ: 0333861803
ĐTNR:
Di động: 0982716956
Email:
Họ và tên: Hà Thuý Nga
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học mầm non
ĐTCQ: 0333861803
ĐTNR: 0333717609
Di động: 01668417069
Email:
Họ và tên: Hà Thị Thu Hằng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học mầm non
ĐTCQ: 0333861803
ĐTNR:
Di động: 0978639162
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Liên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học mầm non
ĐTCQ: 0333861803
ĐTNR: 0333861679
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Huyền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học mầm non
ĐTCQ: 0333861803
ĐTNR: 0333718010
Di động: 0382920039
Email:
Họ và tên: Lê Thị Xuyến
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Cẩm Vân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lưu Thị Thanh Huyền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Hoa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Phương Thảo
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Thu Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Thu
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hoa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đai học mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trần Thị Hằng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Định
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Hiền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0365884914
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Vân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Huyên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Tuyết Nhung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Dung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Thủy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Thanh Nhàn
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trương Thị Thu Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đinh Thị Thu Trang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Hồng Hạnh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trần Thúy Hằng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thùy Linh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trần Thị Bích Phương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thùy Nga
Chức vụ: Nhân viên y tế
Trình độ đào tạo: Đại học mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thu Hà
Chức vụ: Nhân viên cấp dưỡng
Trình độ đào tạo: Trung cấp nấu ăn
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Bạch Thị Dung
Chức vụ: Nhân viên cấp dưỡng
Trình độ đào tạo: Trung cấp nấu ăn
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Thanh Thùy
Chức vụ: Nhân viên cấp dưỡng
Trình độ đào tạo: Trung cấp nấu ăn
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Xuân
Chức vụ: Nhân viên cấp dưỡng
Trình độ đào tạo: Trung cấp nấu ăn
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lê Minh Yến
Chức vụ: Nhân viên cấp dưỡng
Trình độ đào tạo: Trung cấp nấu ăn
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Ánh
Chức vụ: Nhân viên cấp dưỡng
Trình độ đào tạo: Trung cấp nấu ăn
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trần Thị Kim Anh
Chức vụ: Nhân viên cấp dưỡng
Trình độ đào tạo: Trung cấp nấu ăn
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lê Thị Thuê
Chức vụ: Nhân viên cấp dưỡng
Trình độ đào tạo: Trung cấp nấu ăn
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Nga
Chức vụ: Nhân viên cấp dưỡng
Trình độ đào tạo: Trung cấp nấu ăn
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đặng Thị Hằng
Chức vụ: Nhân viên cấp dưỡng
Trình độ đào tạo: Trung cấp nấu ăn
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Văn Mịch
Chức vụ: Nhân viên bảo vệ
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Minh
Chức vụ: Nhân viên bảo vệ
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đặng Thị Mơ
Chức vụ: Nhân viên vệ sinh
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Duy Ký
Chức vụ: Nhân viên bảo vệ
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lê Thị Kim Anh
Chức vụ: Nhân viên bảo vệ
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trương Thị Bình
Chức vụ: Nhân viên vệ sinh
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
GIỚI THIỆU V Ề TRƯỜNG M ẪU GIÁO CẨM TRUNG Tiền thân của Trường Mẫu giáo Cẩm Trung là trường Mẫu giáo dân lập" Tiểu khu rừng thông". Với tổng số lớp: 5 lớp Mẫu giáo - 100 học sinh - 6 cán bộ giáo viên. 5 phân hiệu /2 phường ( Cẩm Trung, Cẩm Thuỷ). Các lớp học trên đều là nhà của hoa kiều để lại, không có điều kiện Điện- Nước - Công trình vệ sinh phục vụ nhu cầu sinh hoạt cho trẻ theo học 2 buổi. - Trong suốt quá trình phát triển và trưởng thành dưới sự dẫn dắt của 3 đồng chí Hiệu trưởng. Nhà trường đã từng bước được thay đổi cả 5 phân hiệu trên đều được cải tạo và xây mới. - Năm 1992 trường được đổi tên là Trường " Mẫu giáo Cẩm Trung". - Năm 1994 trường đã tổ chức bán trú / 5 phân hiệu. - Năm học 1995 - 1996 nhà trường chính thức có quyết định thành lập trường theo quyết định số: 84/ KHTV của Sở giáơ dục và đào tạo Quảng Ninh. - Nhà trường đã từng bước vươn lên mở rộng với quy mô 12 lớp, 350 học sinh và 36 Cán bộ - Giáo viên - Nhân viên. - Danh hiệu thi đua Từ năm học 1991- 1996 đạt Trường Tiên tiến cấp cơ sở. Từ năm học 1996- 2002 đạt Trường tiên tiến cấp Tỉnh. Từ năm học 2002-2010 Trường đạt trường Tiên tiến cấp cơ sở. ( Năm học 2004- 2005 Được Bộ giáo dục và đào tạo tặng bằng khen) Tập thể Cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường quyết tâm phấn đấu giữ vững các danh hiệu, hết lòng vì học sinh thân yêu đáp ứng lòng tin của các cấp lãnh đạo, sự tin yêu của cha mẹ học sinh nhà trường.
Quy chế phối hợp chuyên môn - công đoàn
12/12/2021

QUY CHẾ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ BAN CẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2021-2022 (Ban hành kèm theo Quyết định số 301/QĐ-MNCT ngày 20 tháng 10 năm 2021 của Trường MN Cẩm Trung)
Quy chế quản lý tài sản công
25/10/2021

QUY CHẾ Quản lý và sử dụng tài sản công của Trường Mầm non Cẩm Trung (Ban hành kèm theo Quyết định số 300/QĐ-MNCT ngày 20/10/2021)
Quy tắc văn hóa ứng xử trong trường MN Cẩm Trung
25/10/2021

QUY TẮC VĂN HOÁ ỨNG XỬ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG MẦM NON CẨM TRUNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 302/QĐ-MNCT ngày 20 tháng 10 năm 2021 của trường MN Cẩm Trung)
Quy chế thi đua khen thưởng
25/10/2021

QUY CHẾ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 299/QĐ-MNCT ngày 20 tháng 10 năm 2021 của Trường MN Cẩm Trung)
Quy chế công khai TT36
25/10/2021

QUY CHẾ CÔNG KHAI THEO THÔNG TƯ 36/2017/TT-BGDĐT Ban hành kèm theo Quyết định số 298/QĐ-MNCT ngày 20 tháng 10 năm 2021 của Trường MN Cẩm Trung
Quy chế làm việc của trường MN Cẩm Trung (NH 2021-2022)
25/10/2021

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA TRƯỜNG MN CẨM TRUNG NĂM HỌC 2021-2022 (Ban hành kèm theo Quyết định số 297/QĐ-MNCT ngày 20 tháng 10 năm 2021 của trường MN Cẩm Trung)
Quy chế dân chủ trong các hoạt động của trường MN Cẩm Trung
25/10/2021

QUY CHẾ Thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường (Ban hành kèm theo Quyết định số 296/QĐ-MNCT ngày 20/10/2021 của trường MN Cẩm Trung)
Công khai TT36
15/10/2021

1. Công khai cam kết chất lượng GD và chất lượng giáo dục thực tế: a) Cam kết chất lượng giáo dục: (Theo Biểu mẫu 01). b) Chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, GD thực tế (Theo Biểu mẫu 02). 2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục: a) Cơ sở vật chất (Theo Biểu mẫu 03). b) Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên (Theo Biểu mẫu 04)
Công khai v/v sáp nhập điểm trường khu 1A về khu 3B
20/08/2021

KH số 186/KH-MNCT Kế hoạch Sát nhập điểm trường Khu 1A về điểm trường Khu 3B
Thông báo kết quả đánh giá xếp loại viên chức NH 2020-2021
20/05/2021

Quyết định v/v thông báo kết quả đánh giá xếp loại 38 viên chức của trường MN Cẩm Trung NH 2020-2021
Công tác chuẩn bị đảm bảo các điều kiện an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19 để học sinh tiếp tục học tập trung tại trường từ 01/03/2021
27/02/2021

Công tác chuẩn bị đảm bảo các điều kiện an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19 để học sinh tiếp tục học tập trung tại trường từ 01/03/2021
Đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh Covid 19 để học sinh tiếp tục học tập trung tại trường
25/02/2021

CV 53/PA- BCĐMNCT Ngày 25/02/2021 về việc triển khai các phương an đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19 khi học sinh trở lại trường
Tổ chức hội nghị nhà giáo cán bộ quản lý
16/10/2020

Thông báo về việc cho trẻ nghỉ học để nhà trường tổ chức hội nghị nhà giáo cán bộ quản lý, người lao động.
Chào mừng năm học mới 2020 - 2021
05/09/2020

Chào mừng năm học mới 2020 - 2021
Chiến lược phát triển trường mầm non Cẩm Trung giai đoạn 2020 - 2025 tầm nhìn 2030
04/09/2020

Chiến lược phát triển trường mầm non Cẩm Trung giai đoạn 2020 - 2025 tầm nhìn 2030
Quy tắc ứng xử TMN Cẩm Trung năm học 2019 - 2020
26/11/2019

Quy tắc ứng xử TMN Cẩm Trung năm học 2019 - 2020
Chào mừng ngày hội Bé đến trường năm học 2019-2020
05/09/2019

" Trường Cẩm Trung em yêu quí vô cùng Trường mầm non ôi mái trường mến thương..." Hòa chung với không khí vui tươi phấn khởi trên mọi miền đất nước bước vào năm học mới 2019-2020 cùng lắng nghe những tiếng trống đầu tiên gọi mùa thu tới trường. Cô và các Bé Trường Mầm non Cẩm Trung vui mừng hát vang bài ca tới lớp.
LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH ĐỔI TÊN TRƯỜNG MẪU GIÁO CẨM TRUNG THÀNH TRƯỜNG MẦM NON CẨM TRUNG
24/07/2019

Nhằm củng cố phát triển mạng lưới trường lớp mầm non để phù hợp với điều kiện kinh tế- xã hội của địa phương, đáp ứng nhu cầu đến trường lớp của trẻ em độ tuổi nhà trẻ góp phần thực hiện thành công đề án " Phát triển giáo dục trên địa bàn Thành phố Cẩm Phả giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030" Tháng 7 năm 2019 tập thể đơn vị nhà trường rất vinh và vui mừng tổ chức lễ công bố quyết định đổi tên trường mẫu giáo Cẩm Trung thành trường Mầm non Cẩm Trung. Việc đổi tên trường mẫu giáo Cẩm Trung thành trường mầm non Cẩm Trung là một sự kiện quan trọng đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ và vững chắc của nhà trường sau hơn 20 năm xây dựng và phát triển.
CÔNG KHAI HÒM THƯ GÓP Ý
29/09/2016

Hòm thư góp ý là một hình thức giúp cha mẹ học sinh giúp cho nhà trường hoàn thiện mục tiêu quản lý tốt, dạy học tốt. Đây là một trong những nội dung tạo được niềm tin của các bậc phụ huynh khi gửi con vào trường
CÔNG KHAI CÁC NỘI DUNG THEO TT36/2017
26/09/2016

Thực hiện niêm yết công khai 04 biểu cam kết của trường MN Cẩm Trung niêm yết tại nơi thuận tiện cho mọi người trong cơ quan, đơn vị và cha mẹ phụ huynh học sinh biết. Việc niêm yết này được thực hiện liên tục theo đúng thời gian được quy định, kết thúc việc niêm yết sẽ lập biên bản hoàn thành việc niêm yết.
Công văn đến
Công văn Số:543/CV-GD&ĐT
Ngày ban hành: 02/11/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Công văn
Trích yếu: Chuẩn bị các tiết mục cho đêm liên hoan văn nghệ ngành GD&ĐT năm 2010
CV543tochuccongdienVN.doc
Cactietmucthamgiandemlienhoanvannghe.doc
DSdoivannghe20-11(1).xls
Công văn Số:460/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Cập nhập thông tin người nước ngoài đến làm việc, công tác tại đơn vị.
CapnhatTTnuocngoaidenlamviec.doc
Công văn Số:450/LT PGD&ĐT-CĐN
Ngày ban hành: 01/10/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá, Lê Thị Thanh Thủy
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Tổ chức Hội diễn Văn nghệ quần chúng ngành Giáo dục năm 2010
TochucHoidienVNQC2010.doc
Công văn Số:445/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn xét hết tập sự đối với giáo viên, nhân viên.
Cv445HDxethettapsu.doc
Công văn Số:443/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn làm hồ sơ đề nghị xét chuyển loại viên chức năm 2010
CV443HDchuyenloaivienchuc2010.doc
Mauchuyenloaivienchuc2010.xls
Công văn Số:424/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 10/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2010 - 2011.
PGDHuongdanthuchiennhiemvuCNTTnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:435/KH-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 16/09/2010
Người ký: Hoàng Thị GIá
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức trung thu 2010
CV435KHtochuctrungthu2010.doc
Công văn Số:419/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 09/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010 – 2011 cấp học Mầm non
HuongdanthuchienNVNM2010-2011Capmamnon.doc
Công văn Số:415/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 07/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Lịch duyệt kế hoạch và tổ chức Hội nghị CB, VC, LĐ năm học 2010 - 2011
LichduyetKeHoachvaHoinghiCBVCLD(suaLai).doc
Công văn Số:412/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 01/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn khai giảng (bổ sung)
HDKhaigiang.doc
Công văn Số:411/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Triệu tập giáo viên tham gia tập huấn lắp đặt và sử dụng đàn Piano kỹ thuật số.
TrieutaptaphuansudungdanPianokythuatso.doc
Công văn Số:408/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Một số quy định sử dụng Cổng thông tin điện tử Phòng GD&ĐT
QuydinhsudungCongTTDTcuaphongGD&DT.doc
Công văn Số:30/BC-CĐN
Ngày ban hành: 15/08/2010
Người ký: Lê Thị Thanh Thuỷ
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2009 - 2010, phương hướng nhiệm vụ công tác năm học 2010 - 2011.
BAOCAOTONGKETCONGTACCONGDOAN2009-2010.doc
Công văn Số:132/BC-UBND
Ngày ban hành: 23/08/2010
Người ký: Vũ Văn Bình
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết năm học 2009 - 2010 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2010 - 2011.
BCTKNH09-2010UBND[1].doc
Công văn Số:378/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 12/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Thông báo về việc triệu tập đại biểu dự Hội nghị tổng kết năm học 2009 - 2010
TBtongket.doc
Cacdanhhieu.doc
Công văn Số:386/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 18/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức lễ khai giảng năm học 2010 - 2011
HuongdanLekhaigiang2010-2011[1].doc
Công văn Số:362 /PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: V/v: Chuẩn bị khai giảng năm học 2010-2011
HuongdanchuanbiKhaigiangnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:335/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 20/07/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: V/v: Bồi dưỡng cán bộ, giáo viên mầm non hè 2010
Congvanboiduonghe2010-Mamnon(capthi).doc
Công văn Số:304/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 02/07/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng tin học cho cán bộ quản lý trường học và giáo viên hè năm 2010.
trienkhaithuchienboiduongtinhoche2010.doc
Công văn Số:262/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/06/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Về việc: Bồi dưỡng CNTT hè 2010.
KehoachboiduongCNTT.doc
Công văn Số:192/CV-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 29/04/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng Dẫn
Trích yếu: V/v Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông
CV192ATGT.doc
Công văn đi
Công văn Số:11
Ngày ban hành: 19/11/2010
Người ký: Vũ Thị Hải
Loại công văn: Bao cáo nhanh tháng 11
Trích yếu: Báo cáo nhanh tháng 11 năm 2010
Công văn Số:BC/ĐN
Ngày ban hành: 15/09/2010
Người ký: Vũ Thị Hải
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo - Thống kê đầu năm học 2010-2011
Công văn Số:Số 01/BC-MGCT
Ngày ban hành: 27/08/2010
Người ký: Lương Thị Chung
Loại công văn: BC TRƯỚC KHAI GIẢNG 2010
Trích yếu: Báo cáo tình hình giáo viên, học sinh, cơ sở vật chất trường mẫu giáo Cẩm Trung trước khai giảng 2010.
Công văn Số:08/BC
Ngày ban hành: 19/08/2010
Người ký: Lương Thị Chung
Loại công văn: Báo cáo nhanh
Trích yếu: Báo cáo nhanh tháng 8 năm 2010
Công văn Số:DS/ Số 02
Ngày ban hành: 16/08/2010
Người ký: Lương Thị Chung
Loại công văn: DANH SACH
Trích yếu: DS Học sinh có HCĐBKK năm 2010
Công văn Số:DS/Số 01
Ngày ban hành: 12/08/2010
Người ký: Lương Thị Chung
Loại công văn: DANH SACH
Trích yếu: DS Lao động tiên tiến năm 2009-2010
 
Trang chủ | Bài giảng trực tuyến | Tài nguyên | Thủ tục hành chính | Tìm kiếm
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Thành phố Cẩm Phả
Địa chỉ: Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.862.265
E-mail: pgdcampha.quangninh@moet.edu.vn
Website: campha.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà