TỔ CHỨC
Mầm non Cẩm Tây
- Địa chỉ: phường Cẩm Tây
- Điện thoại: 0333864424
- Hòm thư: mamnoncamtay.cp.quangninh@gmail.com.vn
- Fax: .........
- Website: http://campha.edu.vn/mncamtay
Họ và tên: Đinh Thị Chí Quỳnh
Chức vụ: Hiệu Phó
Trình độ đào tạo: Giáo dục mầm non
ĐTCQ: 0333864424
ĐTNR: 0333710787
Di động: 0983260688
Email:
Họ và tên: Đặng Hồng Hải
Chức vụ: Hiệu phó
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333864424
ĐTNR: 0333863996
Di động: 0915529472
Email:
Họ và tên: Vũ Thị long
Chức vụ: Kế toán
Trình độ đào tạo: Cao Đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0912621379
Email: Vulongmncs1@gmail.com
Họ và tên: Trịnh Thị Thùy Trang
Chức vụ: nhân viên y tế
Trình độ đào tạo: trung cấp
ĐTCQ: 0333864424
ĐTNR: 0333714740
Di động: 0915108093
Email:
Họ và tên: Đỗ Thị Bích Nguyệt
Chức vụ: Chủ tịch công đoàn trường mầm non Cẩm Tây
Trình độ đào tạo: Giáo viên mầm non
ĐTCQ: 0333864424
ĐTNR: 0333863377
Di động: 01668939705
Email:
Họ và tên: Đinh Thị Thơm
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm
ĐTCQ: 0333864424
ĐTNR: 0333861839
Di động: 0985236999
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Bích
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333864424
ĐTNR: 0333711532
Di động: 0942949246
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Bích
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Mầm non
ĐTCQ: 0333864424
ĐTNR: 0333713515
Di động: 0983966481
Email:
Họ và tên: Trần Thị Nhung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ: 0333864424
ĐTNR:
Di động: 0974799302
Email: Tranthinhung8989@gmail.com
Họ và tên: Lê Thị Oanh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại Học Mầm non
ĐTCQ: 0333864424
ĐTNR: 0333723576
Di động: 01688996569
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Vân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Khoa Thị Tuyết
Chức vụ: Giaó viên
Trình độ đào tạo: Đại Học Mầm non
ĐTCQ: 0333864424
ĐTNR: 0333718598
Di động: 01696102599
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hải
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333864424
ĐTNR:
Di động: 01237218889
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Định
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333864424
ĐTNR: 0333712915
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Thúy Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333864424
ĐTNR: 0333713617
Di động: 01228233668
Email:
Họ và tên: Tô Thúy Hà
Chức vụ: Giáo viên mầm non
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333864424
ĐTNR: 0333929436
Di động: 01683833999
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Phương Mai
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Nhà trẻ - Mẫu giáo
ĐTCQ: 0333864424
ĐTNR: 0333711928
Di động: 0914078129
Email:
Họ và tên: Trần Thị Hiền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333864424
ĐTNR: 0333718618
Di động: 01698092967
Email:
Họ và tên: Trịnh Thị Thu
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333864424
ĐTNR: 0333713270
Di động:
Email:
Họ và tên: Trịnh Thị Liên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333864424
ĐTNR: 0333719415
Di động: 01693247859
Email:
Họ và tên: Hà Thị Họa
Chức vụ: Ủy viên BCH công đoàn cơ sở
Trình độ đào tạo: Giáo viên mầm non
ĐTCQ: 0333864424
ĐTNR:
Di động: 01234141597
Email:
Họ và tên: Đặng Thị Mai
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333864424
ĐTNR: 0333863622
Di động: 01228233586
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hoa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333864424
ĐTNR: 0333726892
Di động: 0972719126
Email:
Họ và tên: Đặng Thị Thu Hà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: mầm non
ĐTCQ: 0333864424
ĐTNR: 0332471686
Di động: 01686356999
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Lan Hương
Chức vụ: Nhân viên phục vụ
Trình độ đào tạo: Nhà trẻ - Mẫu giáo
ĐTCQ: 0333864424
ĐTNR:
Di động:
Email:
Trường mầm non Cẩm Tây nằm trên địa bàn phường Cẩm Tây. Được thành lập từ năm 19... tiền thân là trường dành cho con em công nhân mỏ than Đèo Nai nay là công ty than Đèo Nai

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC AN NINH TRẬT TỰ NĂM HỌC 2022-2023
04/11/2022

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC AN NINH TRẬT TỰ NĂM HỌC 2022-2023
KẾ HOẠCH QUẢN LÝ SỬ DỤNG TÀI SẢN, THIẾT BỊ ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI NĂM HỌC 2022-2023
04/11/2022

KẾ HOẠCH QUẢN LÝ SỬ DỤNG TÀI SẢN, THIẾT BỊ ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI NĂM HỌC 2022-2023
KẾ HOẠCH Phòng, chống dịch bệnh theo mùa Năm học 2022-2023
26/10/2022

KẾ HOẠCH Phòng, chống dịch bệnh theo mùa Năm học 2022-2023
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC Y TẾ TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2022-2023
26/10/2022

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC Y TẾ TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2022-2023
Bài tuyên truyền cách phòng chống cúm A
26/10/2022

Bài tuyên truyền cách phòng chống cúm A
QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM HỌC 2022-2023
26/10/2022

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM HỌC 2022-2023
Phòng tránh bỏng cho trẻ em
26/10/2022

BÀI TUYÊN TRUYỀN Phòng tránh bỏng cho trẻ em
BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ PHÒNG TRÁNH TAI NẠN ĐUỐI NƯỚC CHO HỌC SINH TRONG MÙA MƯA
26/10/2022

BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ PHÒNG TRÁNH TAI NẠN ĐUỐI NƯỚC CHO HỌC SINH TRONG MÙA MƯA
Quyết định Phê duyệt kế hoạch tuyển sinh năm học 2022- 2023
26/10/2022

Quyết định Phê duyệt kế hoạch tuyển sinh năm học 2022- 2023
Những điều cần biết về bệnh đậu mùa khỉ
26/10/2022

Những điều cần biết về bệnh đậu mùa khỉ
Khám sức khoẻ định kỳ lần thứ nhất cho trẻ Trường Mầm non Cẩm Tây, năm học 2022-2023
26/10/2022

Chất lượng chăm sóc sức khỏe và nuôi dưỡng trẻ là một trong nhiều mặt tiêu biểu của Trường Mầm non Cẩm Tây trong những năm vừa qua. Ngay từ đầu năm học 2022-2023 nhà trường đã phối hợp với Trạm y tế phường Cẩm Tây tổ chức khám sức khỏe toàn diện cho 100% trẻ trong trường.
KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2022 -2023
26/10/2022

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2022 -2023
KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2022-2023
01/10/2022

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2022-2023
KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG TNTT
01/10/2022

KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG TNTT
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của trường mầm non Cẩm Tây
16/12/2021

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của trường mầm non Cẩm Tây
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai mức thu học phí và các khoản thu khác năm học 2020 - 2021 và dự kiến cho 2 năm học 2021-2022; 2022-2023
16/12/2021

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai mức thu học phí và các khoản thu khác năm học 2020 - 2021 và dự kiến cho 2 năm học 2021-2022; 2022-2023
THÔNG BÁO ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ MIẾN GIẢM HỌC PHÍ VÀHỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP NĂM HỌC 2021-2022
16/12/2021

THÔNG BÁO ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ MIẾN GIẢM HỌC PHÍ VÀHỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP NĂM HỌC 2021-2022
KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chương trình “Tôi yêu Việt Nam” Năm học 2021-2022
29/11/2021

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chương trình “Tôi yêu Việt Nam” Năm học 2021-2022
KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chương trình “Tôi yêu Việt Nam” Năm học 2021-2022
29/11/2021

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chương trình “Tôi yêu Việt Nam” Năm học 2021-2022
KẾ HOẠCH Thực hiện phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" Năm học 2020-2021
29/11/2021

Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực
Công văn đến
Công văn Số:543/CV-GD&ĐT
Ngày ban hành: 02/11/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Công văn
Trích yếu: Chuẩn bị các tiết mục cho đêm liên hoan văn nghệ ngành GD&ĐT năm 2010
CV543tochuccongdienVN.doc
Cactietmucthamgiandemlienhoanvannghe.doc
DSdoivannghe20-11(1).xls
Công văn Số:460/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Cập nhập thông tin người nước ngoài đến làm việc, công tác tại đơn vị.
CapnhatTTnuocngoaidenlamviec.doc
Công văn Số:450/LT PGD&ĐT-CĐN
Ngày ban hành: 01/10/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá, Lê Thị Thanh Thủy
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Tổ chức Hội diễn Văn nghệ quần chúng ngành Giáo dục năm 2010
TochucHoidienVNQC2010.doc
Công văn Số:445/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn xét hết tập sự đối với giáo viên, nhân viên.
Cv445HDxethettapsu.doc
Công văn Số:443/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn làm hồ sơ đề nghị xét chuyển loại viên chức năm 2010
CV443HDchuyenloaivienchuc2010.doc
Mauchuyenloaivienchuc2010.xls
Công văn Số:424/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 10/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2010 - 2011.
PGDHuongdanthuchiennhiemvuCNTTnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:435/KH-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 16/09/2010
Người ký: Hoàng Thị GIá
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức trung thu 2010
CV435KHtochuctrungthu2010.doc
Công văn Số:419/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 09/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010 – 2011 cấp học Mầm non
HuongdanthuchienNVNM2010-2011Capmamnon.doc
Công văn Số:415/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 07/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Lịch duyệt kế hoạch và tổ chức Hội nghị CB, VC, LĐ năm học 2010 - 2011
LichduyetKeHoachvaHoinghiCBVCLD(suaLai).doc
Công văn Số:412/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 01/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn khai giảng (bổ sung)
HDKhaigiang.doc
Công văn Số:411/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Triệu tập giáo viên tham gia tập huấn lắp đặt và sử dụng đàn Piano kỹ thuật số.
TrieutaptaphuansudungdanPianokythuatso.doc
Công văn Số:408/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Một số quy định sử dụng Cổng thông tin điện tử Phòng GD&ĐT
QuydinhsudungCongTTDTcuaphongGD&DT.doc
Công văn Số:30/BC-CĐN
Ngày ban hành: 15/08/2010
Người ký: Lê Thị Thanh Thuỷ
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2009 - 2010, phương hướng nhiệm vụ công tác năm học 2010 - 2011.
BAOCAOTONGKETCONGTACCONGDOAN2009-2010.doc
Công văn Số:132/BC-UBND
Ngày ban hành: 23/08/2010
Người ký: Vũ Văn Bình
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết năm học 2009 - 2010 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2010 - 2011.
BCTKNH09-2010UBND[1].doc
Công văn Số:378/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 12/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Thông báo về việc triệu tập đại biểu dự Hội nghị tổng kết năm học 2009 - 2010
TBtongket.doc
Cacdanhhieu.doc
Công văn Số:386/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 18/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức lễ khai giảng năm học 2010 - 2011
HuongdanLekhaigiang2010-2011[1].doc
Công văn Số:362 /PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: V/v: Chuẩn bị khai giảng năm học 2010-2011
HuongdanchuanbiKhaigiangnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:335/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 20/07/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: V/v: Bồi dưỡng cán bộ, giáo viên mầm non hè 2010
Congvanboiduonghe2010-Mamnon(capthi).doc
Công văn Số:304/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 02/07/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng tin học cho cán bộ quản lý trường học và giáo viên hè năm 2010.
trienkhaithuchienboiduongtinhoche2010.doc
Công văn Số:262/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/06/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Về việc: Bồi dưỡng CNTT hè 2010.
KehoachboiduongCNTT.doc
Công văn Số:192/CV-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 29/04/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng Dẫn
Trích yếu: V/v Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông
CV192ATGT.doc
Công văn đi
Chưa có công văn đi!
 
Trang chủ | Bài giảng trực tuyến | Tài nguyên | Thủ tục hành chính | Tìm kiếm
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Thành phố Cẩm Phả
Địa chỉ: Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.862.265
E-mail: pgdcampha.quangninh@moet.edu.vn
Website: campha.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà