TỔ CHỨC
Mầm non Cẩm Tây
- Địa chỉ: phường Cẩm Tây
- Điện thoại: 0333864424
- Hòm thư: mamnoncamtay.cp.quangninh@gmail.com.vn
- Fax: .........
- Website: http://campha.edu.vn/mncamtay
Họ và tên: Đặng Thị Hiền
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Cử nhân
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lã Thị Tâm
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Cử nhân
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hằng
Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng
Trình độ đào tạo: Cử nhân
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đinh Thị Hoài
Chức vụ: Nhân viên Văn thư
Trình độ đào tạo: Trung câp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trịnh Thị Thùy Trang
Chức vụ: Nhân viên y tế
Trình độ đào tạo: Trung câp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đinh Thị Thơm
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm
ĐTCQ: 0333864424
ĐTNR: 0333861839
Di động: 0985236999
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Chi
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cử nhân
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Khoa Thị Tuyết
Chức vụ: Giaó viên
Trình độ đào tạo: Đại Học Mầm non
ĐTCQ: 0333864424
ĐTNR: 0333718598
Di động: 01696102599
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Thanh Tâm
Chức vụ: Giá viên
Trình độ đào tạo: Cử nhân
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trần Thị Nhung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ: 0333864424
ĐTNR:
Di động: 0974799302
Email: Tranthinhung8989@gmail.com
Họ và tên: Tô Thúy Hà
Chức vụ: Giáo viên mầm non
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333864424
ĐTNR: 0333929436
Di động: 01683833999
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Phương Mai
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Nhà trẻ - Mẫu giáo
ĐTCQ: 0333864424
ĐTNR: 0333711928
Di động: 0914078129
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thùy Linh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cử nhân
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Thúy Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333864424
ĐTNR: 0333713617
Di động: 01228233668
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Vân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Hà Thị Họa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Điệp Thị Loan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cử nhân
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đỗ Thị Minh Thu
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cử nhân
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Phương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cử nhân
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Định
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333864424
ĐTNR: 0333712915
Di động:
Email:
Họ và tên: Trần Thị Hiền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333864424
ĐTNR: 0333718618
Di động: 01698092967
Email:
Họ và tên: Đặng Thị Mai
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333864424
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Dự
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cử nhân
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Trường mầm non Cẩm Tây nằm trên địa bàn phường Cẩm Tây. Được thành lập từ năm 19... tiền thân là trường dành cho con em công nhân mỏ than Đèo Nai nay là công ty than Đèo Nai

VBCĐ Tăng cường quảm lý các khoản thu chi trong các CSGD năm học 2023-2024
01/10/2023

VBCĐ của UBND Thành phố Cẩm Phả v/v tăng cường quản lý các khoản thu chi trong các CSGD năm học 2023-2024
VBCĐ của PGDĐT v/v thực hiện các khoản thu chi trong năm học 2023-2024
01/10/2023

VBCĐ của PGDĐT v/v thực hiện các khoản thu chi trong năm học 2023-2024
Ý kiến chỉ đạo của Ban thường vụ thành uỷ
29/09/2023

Ý kiến chỉ đạo của Ban thường vụ thành uỷ v/v tiếp tục thực hiện Thông báo số 1159-TB/TU ngày 07/4/2023 của Ban thường vụ Thành uỷ về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về trật tự đô thị, xây dựng, vệ sinh môi trường và phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thành phố Cẩm Phả.
Trường Mầm non Cẩm Tây tổ chức chương trình: "Vui Tết Trung Thu năm 2023"
29/09/2023

Trường Mầm non Cẩm Tây Vui Tết Trung Thu năm 2023
Kế hoạch công tác nước sạch, vệ sinh môi trường giai đoạn 2023-2026
28/09/2023

Kế hoạch công tác nước sạch, vệ sinh môi trường giai đoạn 2023-2026
Kế hoạch PTCTGD nhà trường độ tuổi 5-6 tuổi năm học 2023-2024
28/09/2023

Kế hoạch PTCTGD nhà trường độ tuổi 5-6 tuổi năm học 2023-2024
Kế hoạch PTCTGD nhà trường độ tuổi 4-5 tuổi năm học 2023-2024
28/09/2023

Kế hoạch PTCTGD nhà trường độ tuổi 4-5 tuổi năm học 2023-2024
Kế hoạch PTCTGD nhà trường độ tuổi 3-4 tuổi năm học 2023-2024
28/09/2023

Kế hoạch PTCTGD nhà trường độ tuổi 3-4 tuổi năm học 2023-2024
Kế hoạch PTCTGD nhà trường độ tuổi 24-36 tháng tuổi năm học 2023-2024
28/09/2023

Kế hoạch PTCTGD nhà trường độ tuổi 24-36 tháng tuổi năm học 2023-2024
Quyết định thành lập hội đồng thi đua khen thưởng năm học 2023-2024
28/09/2023

uyết định thành lập hội đồng thi đua khen thưởng năm học 2023-2024
Quy chế Thi đua khen thưởng năm học 2023-2024
28/09/2023

Quy chế Thi đua khen thưởng năm học 2023-2024
Kế hoạch Thi đua khen thưởng năm học 2023-2024
28/09/2023

Kế hoạch Thi đua khen thưởng năm học 2023-2024
Tuyên truyền, quán triệt quy định số 114-QD/TW ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị
27/09/2023

Tuyên truyền, quán triệt quy định số 114-QD/TW ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị
Quy định số 114/QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Bộ Chính Trị
27/09/2023

Quy định số 114/QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Bộ Chính Trị
BÀI TUYÊN TRUYỀN CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG DÀNH CHO TRẺ BỊ SUY DINH DƯỠNG VÀ THỪA CÂN BÉO PHÌ Ở TRẺ MẦM NON
26/09/2023

BÀI TUYÊN TRUYỀN CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG DÀNH CHO TRẺ BỊ SUY DINH DƯỠNG VÀ THỪA CÂN BÉO PHÌ Ở TRẺ MẦM NON
PHÒNG CHỐNG DỊCH ĐAU MẮT ĐỎ
26/09/2023

KẾ HOẠCH Tăng cường công tác phòng chống dịch đau mắt đỏ trong trường mầm non Cẩm Tây năm 2023
Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, Nhân dân chấp hành tốt các chủ trươngcủa Đảng, quy định, pháp luật của nhà nước
26/09/2023

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, quy định, pháp luật của nhà nước
Tuyên truyền Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng
26/09/2023

Tuyên truyền Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới
Kế hoạch triển khai thi hành Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn Thành phố Cẩm Phả
26/09/2023

Kế hoạch triển khai thi hành Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn Thành phố Cẩm Phả
Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng đối với việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở
26/09/2023

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng đối với việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở
Công văn đến
Công văn Số:543/CV-GD&ĐT
Ngày ban hành: 02/11/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Công văn
Trích yếu: Chuẩn bị các tiết mục cho đêm liên hoan văn nghệ ngành GD&ĐT năm 2010
CV543tochuccongdienVN.doc
Cactietmucthamgiandemlienhoanvannghe.doc
DSdoivannghe20-11(1).xls
Công văn Số:460/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Cập nhập thông tin người nước ngoài đến làm việc, công tác tại đơn vị.
CapnhatTTnuocngoaidenlamviec.doc
Công văn Số:450/LT PGD&ĐT-CĐN
Ngày ban hành: 01/10/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá, Lê Thị Thanh Thủy
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Tổ chức Hội diễn Văn nghệ quần chúng ngành Giáo dục năm 2010
TochucHoidienVNQC2010.doc
Công văn Số:445/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn xét hết tập sự đối với giáo viên, nhân viên.
Cv445HDxethettapsu.doc
Công văn Số:443/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn làm hồ sơ đề nghị xét chuyển loại viên chức năm 2010
CV443HDchuyenloaivienchuc2010.doc
Mauchuyenloaivienchuc2010.xls
Công văn Số:424/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 10/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2010 - 2011.
PGDHuongdanthuchiennhiemvuCNTTnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:435/KH-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 16/09/2010
Người ký: Hoàng Thị GIá
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức trung thu 2010
CV435KHtochuctrungthu2010.doc
Công văn Số:419/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 09/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010 – 2011 cấp học Mầm non
HuongdanthuchienNVNM2010-2011Capmamnon.doc
Công văn Số:415/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 07/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Lịch duyệt kế hoạch và tổ chức Hội nghị CB, VC, LĐ năm học 2010 - 2011
LichduyetKeHoachvaHoinghiCBVCLD(suaLai).doc
Công văn Số:412/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 01/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn khai giảng (bổ sung)
HDKhaigiang.doc
Công văn Số:411/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Triệu tập giáo viên tham gia tập huấn lắp đặt và sử dụng đàn Piano kỹ thuật số.
TrieutaptaphuansudungdanPianokythuatso.doc
Công văn Số:408/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Một số quy định sử dụng Cổng thông tin điện tử Phòng GD&ĐT
QuydinhsudungCongTTDTcuaphongGD&DT.doc
Công văn Số:30/BC-CĐN
Ngày ban hành: 15/08/2010
Người ký: Lê Thị Thanh Thuỷ
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2009 - 2010, phương hướng nhiệm vụ công tác năm học 2010 - 2011.
BAOCAOTONGKETCONGTACCONGDOAN2009-2010.doc
Công văn Số:132/BC-UBND
Ngày ban hành: 23/08/2010
Người ký: Vũ Văn Bình
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết năm học 2009 - 2010 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2010 - 2011.
BCTKNH09-2010UBND[1].doc
Công văn Số:378/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 12/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Thông báo về việc triệu tập đại biểu dự Hội nghị tổng kết năm học 2009 - 2010
TBtongket.doc
Cacdanhhieu.doc
Công văn Số:386/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 18/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức lễ khai giảng năm học 2010 - 2011
HuongdanLekhaigiang2010-2011[1].doc
Công văn Số:362 /PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: V/v: Chuẩn bị khai giảng năm học 2010-2011
HuongdanchuanbiKhaigiangnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:335/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 20/07/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: V/v: Bồi dưỡng cán bộ, giáo viên mầm non hè 2010
Congvanboiduonghe2010-Mamnon(capthi).doc
Công văn Số:304/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 02/07/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng tin học cho cán bộ quản lý trường học và giáo viên hè năm 2010.
trienkhaithuchienboiduongtinhoche2010.doc
Công văn Số:262/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/06/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Về việc: Bồi dưỡng CNTT hè 2010.
KehoachboiduongCNTT.doc
Công văn Số:192/CV-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 29/04/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng Dẫn
Trích yếu: V/v Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông
CV192ATGT.doc
Công văn đi
Chưa có công văn đi!
 
Trang chủ | Bài giảng trực tuyến | Tài nguyên | Thủ tục hành chính | Tìm kiếm
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Thành phố Cẩm Phả
Địa chỉ: Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.862.265
E-mail: pgdcampha.quangninh@moet.edu.vn
Website: campha.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà