TỔ CHỨC
Mầm non Cẩm Tây
- Địa chỉ: phường Cẩm Tây
- Điện thoại: 0333864424
- Hòm thư: mamnoncamtay.cp.quangninh@gmail.com.vn
- Fax: .........
- Website: http://campha.edu.vn/mncamtay
Họ và tên: Đinh Thị Chí Quỳnh
Chức vụ: Hiệu Phó
Trình độ đào tạo: Giáo dục mầm non
ĐTCQ: 0333864424
ĐTNR: 0333710787
Di động: 0983260688
Email:
Họ và tên: Đặng Hồng Hải
Chức vụ: Hiệu phó
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333864424
ĐTNR: 0333863996
Di động: 0915529472
Email:
Họ và tên: Vũ Thị long
Chức vụ: Kế toán
Trình độ đào tạo: Cao Đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0912621379
Email: Vulongmncs1@gmail.com
Họ và tên: Trịnh Thị Thùy Trang
Chức vụ: nhân viên y tế
Trình độ đào tạo: trung cấp
ĐTCQ: 0333864424
ĐTNR: 0333714740
Di động: 0915108093
Email:
Họ và tên: Đỗ Thị Bích Nguyệt
Chức vụ: Chủ tịch công đoàn trường mầm non Cẩm Tây
Trình độ đào tạo: Giáo viên mầm non
ĐTCQ: 0333864424
ĐTNR: 0333863377
Di động: 01668939705
Email:
Họ và tên: Đinh Thị Thơm
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm
ĐTCQ: 0333864424
ĐTNR: 0333861839
Di động: 0985236999
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Bích
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333864424
ĐTNR: 0333711532
Di động: 0942949246
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Bích
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Mầm non
ĐTCQ: 0333864424
ĐTNR: 0333713515
Di động: 0983966481
Email:
Họ và tên: Trần Thị Nhung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ: 0333864424
ĐTNR:
Di động: 0974799302
Email: Tranthinhung8989@gmail.com
Họ và tên: Lê Thị Oanh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại Học Mầm non
ĐTCQ: 0333864424
ĐTNR: 0333723576
Di động: 01688996569
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Vân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Khoa Thị Tuyết
Chức vụ: Giaó viên
Trình độ đào tạo: Đại Học Mầm non
ĐTCQ: 0333864424
ĐTNR: 0333718598
Di động: 01696102599
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hải
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333864424
ĐTNR:
Di động: 01237218889
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Định
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333864424
ĐTNR: 0333712915
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Thúy Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333864424
ĐTNR: 0333713617
Di động: 01228233668
Email:
Họ và tên: Tô Thúy Hà
Chức vụ: Giáo viên mầm non
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333864424
ĐTNR: 0333929436
Di động: 01683833999
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Phương Mai
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Nhà trẻ - Mẫu giáo
ĐTCQ: 0333864424
ĐTNR: 0333711928
Di động: 0914078129
Email:
Họ và tên: Trần Thị Hiền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333864424
ĐTNR: 0333718618
Di động: 01698092967
Email:
Họ và tên: Trịnh Thị Thu
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333864424
ĐTNR: 0333713270
Di động:
Email:
Họ và tên: Trịnh Thị Liên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333864424
ĐTNR: 0333719415
Di động: 01693247859
Email:
Họ và tên: Hà Thị Họa
Chức vụ: Ủy viên BCH công đoàn cơ sở
Trình độ đào tạo: Giáo viên mầm non
ĐTCQ: 0333864424
ĐTNR:
Di động: 01234141597
Email:
Họ và tên: Đặng Thị Mai
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333864424
ĐTNR: 0333863622
Di động: 01228233586
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hoa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333864424
ĐTNR: 0333726892
Di động: 0972719126
Email:
Họ và tên: Đặng Thị Thu Hà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: mầm non
ĐTCQ: 0333864424
ĐTNR: 0332471686
Di động: 01686356999
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Lan Hương
Chức vụ: Nhân viên phục vụ
Trình độ đào tạo: Nhà trẻ - Mẫu giáo
ĐTCQ: 0333864424
ĐTNR:
Di động:
Email:
 
Trang chủ | Tài nguyên | Thủ tục hành chính | Tìm kiếm
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Thành phố Cẩm Phả
Địa chỉ: Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.862.265
E-mail: pgdcampha.quangninh@moet.edu.vn
Website: campha.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà
ga goi

http://www.xemayvn.co/

http://www.xemayvn.co/2017/08/nhong-sen-dia-nhong-xich.html