TỔ CHỨC
Mầm non Cẩm Tây
- Địa chỉ: phường Cẩm Tây
- Điện thoại: 0333864424
- Hòm thư: mamnoncamtay.cp.quangninh@gmail.com.vn
- Fax: .........
- Website: http://campha.edu.vn/mncamtay
Họ và tên: Đinh Thị Chí Quỳnh
Chức vụ: Hiệu Phó
Trình độ đào tạo: Giáo dục mầm non
ĐTCQ: 0333864424
ĐTNR: 0333710787
Di động: 0983260688
Email:
Họ và tên: Đặng Hồng Hải
Chức vụ: Hiệu phó
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333864424
ĐTNR: 0333863996
Di động: 0915529472
Email:
Họ và tên: Vũ Thị long
Chức vụ: Kế toán
Trình độ đào tạo: Cao Đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0912621379
Email: Vulongmncs1@gmail.com
Họ và tên: Trịnh Thị Thùy Trang
Chức vụ: nhân viên y tế
Trình độ đào tạo: trung cấp
ĐTCQ: 0333864424
ĐTNR: 0333714740
Di động: 0915108093
Email:
Họ và tên: Đỗ Thị Bích Nguyệt
Chức vụ: Chủ tịch công đoàn trường mầm non Cẩm Tây
Trình độ đào tạo: Giáo viên mầm non
ĐTCQ: 0333864424
ĐTNR: 0333863377
Di động: 01668939705
Email:
Họ và tên: Đinh Thị Thơm
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm
ĐTCQ: 0333864424
ĐTNR: 0333861839
Di động: 0985236999
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Bích
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333864424
ĐTNR: 0333711532
Di động: 0942949246
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Bích
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Mầm non
ĐTCQ: 0333864424
ĐTNR: 0333713515
Di động: 0983966481
Email:
Họ và tên: Trần Thị Nhung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ: 0333864424
ĐTNR:
Di động: 0974799302
Email: Tranthinhung8989@gmail.com
Họ và tên: Lê Thị Oanh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại Học Mầm non
ĐTCQ: 0333864424
ĐTNR: 0333723576
Di động: 01688996569
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Vân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Khoa Thị Tuyết
Chức vụ: Giaó viên
Trình độ đào tạo: Đại Học Mầm non
ĐTCQ: 0333864424
ĐTNR: 0333718598
Di động: 01696102599
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hải
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333864424
ĐTNR:
Di động: 01237218889
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Định
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333864424
ĐTNR: 0333712915
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Thúy Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333864424
ĐTNR: 0333713617
Di động: 01228233668
Email:
Họ và tên: Tô Thúy Hà
Chức vụ: Giáo viên mầm non
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333864424
ĐTNR: 0333929436
Di động: 01683833999
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Phương Mai
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Nhà trẻ - Mẫu giáo
ĐTCQ: 0333864424
ĐTNR: 0333711928
Di động: 0914078129
Email:
Họ và tên: Trần Thị Hiền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333864424
ĐTNR: 0333718618
Di động: 01698092967
Email:
Họ và tên: Trịnh Thị Thu
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333864424
ĐTNR: 0333713270
Di động:
Email:
Họ và tên: Trịnh Thị Liên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333864424
ĐTNR: 0333719415
Di động: 01693247859
Email:
Họ và tên: Hà Thị Họa
Chức vụ: Ủy viên BCH công đoàn cơ sở
Trình độ đào tạo: Giáo viên mầm non
ĐTCQ: 0333864424
ĐTNR:
Di động: 01234141597
Email:
Họ và tên: Đặng Thị Mai
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333864424
ĐTNR: 0333863622
Di động: 01228233586
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hoa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333864424
ĐTNR: 0333726892
Di động: 0972719126
Email:
Họ và tên: Đặng Thị Thu Hà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: mầm non
ĐTCQ: 0333864424
ĐTNR: 0332471686
Di động: 01686356999
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Lan Hương
Chức vụ: Nhân viên phục vụ
Trình độ đào tạo: Nhà trẻ - Mẫu giáo
ĐTCQ: 0333864424
ĐTNR:
Di động:
Email:
Trường mầm non Cẩm Tây nằm trên địa bàn phường Cẩm Tây. Được thành lập từ năm 19... tiền thân là trường dành cho con em công nhân mỏ than Đèo Nai nay là công ty than Đèo Nai

Triển khai Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến bỏ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy
20/03/2023

Triển khai Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến bỏ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy
CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
03/03/2023

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ
03/03/2023

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ
CÔNG KHAI CƠ SỞ VẬT CHẤT
03/03/2023

CÔNG KHAI CƠ SỞ VẬT CHẤT
CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁ DỤC THỰC TÊ
03/03/2023

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁ DỤC THỰC TÊ
KẾ HOẠCH PHÒNG, CHÔNG THAM NHỮNG, LÃNG PHÍ, TIÊU CỰC NĂM 2023
14/02/2023

KẾ HOẠCH PHÒNG, CHÔNG THAM NHỮNG, LÃNG PHÍ, TIÊU CỰC NĂM 2023
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC PHÁP CHẾ NĂM HỌC 2022 - 2023
14/02/2023

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC PHÁP CHẾ NĂM HỌC 2022 - 2023
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI
14/02/2023

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ XÂY DỰNG TRƯỜNG MẦM NON LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM NĂM HỌC 2022-2023
14/02/2023

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ XÂY DỰNG TRƯỜNG MẦM NON LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM NĂM HỌC 2022-2023
KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CÁC NGÀY LỄ LỚN
13/02/2023

KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CÁC NGÀY LỄ LỚN
Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí năm 2023
10/02/2023

Kế hoạch phòng, chóng tham nhũng, tiêu cực, lãng phí năm 2023
KHGD KHỐI MG 5-6 TUỔI NĂM HỌC 2022-2023
10/02/2023

KHGD KHỐI MG 5-6 TUỔI
KHGD KHỐI MẪU GIÁO 4-5 TUỔI NĂM HỌC 2022-2023
10/02/2023

KHGD LỚP KHỐI MẪU GIÁO 4-5 TUỔI NĂM HỌC 2022-2023
KHGD KHỐI MG 3-4 TUỔI NĂM HỌC 2022-2023
10/02/2023

KHGD KHỐI MG 3-4 TUỔI NĂM HỌC 2022-2023
KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2022 - 2023
10/02/2023

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2022 - 2023
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM HỌC 2022-2023
10/02/2023

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM HỌC 2022-2023
KẾ HOẠCH HỌC SINH, SINH VIÊN NĂM HỌC 2022 - 2023
10/02/2023

KẾ HOẠCH HỌC SINH, SINH VIÊN NĂM HỌC 2022 - 2023
KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ NĂM 2022-2023
09/01/2023

KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ NĂM 2022-2023
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC AN NINH TRẬT TỰ NĂM HỌC 2022-2023
04/11/2022

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC AN NINH TRẬT TỰ NĂM HỌC 2022-2023
KẾ HOẠCH QUẢN LÝ SỬ DỤNG TÀI SẢN, THIẾT BỊ ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI NĂM HỌC 2022-2023
04/11/2022

KẾ HOẠCH QUẢN LÝ SỬ DỤNG TÀI SẢN, THIẾT BỊ ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI NĂM HỌC 2022-2023
Công văn đến
Công văn Số:543/CV-GD&ĐT
Ngày ban hành: 02/11/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Công văn
Trích yếu: Chuẩn bị các tiết mục cho đêm liên hoan văn nghệ ngành GD&ĐT năm 2010
CV543tochuccongdienVN.doc
Cactietmucthamgiandemlienhoanvannghe.doc
DSdoivannghe20-11(1).xls
Công văn Số:460/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Cập nhập thông tin người nước ngoài đến làm việc, công tác tại đơn vị.
CapnhatTTnuocngoaidenlamviec.doc
Công văn Số:450/LT PGD&ĐT-CĐN
Ngày ban hành: 01/10/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá, Lê Thị Thanh Thủy
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Tổ chức Hội diễn Văn nghệ quần chúng ngành Giáo dục năm 2010
TochucHoidienVNQC2010.doc
Công văn Số:445/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn xét hết tập sự đối với giáo viên, nhân viên.
Cv445HDxethettapsu.doc
Công văn Số:443/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn làm hồ sơ đề nghị xét chuyển loại viên chức năm 2010
CV443HDchuyenloaivienchuc2010.doc
Mauchuyenloaivienchuc2010.xls
Công văn Số:424/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 10/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2010 - 2011.
PGDHuongdanthuchiennhiemvuCNTTnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:435/KH-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 16/09/2010
Người ký: Hoàng Thị GIá
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức trung thu 2010
CV435KHtochuctrungthu2010.doc
Công văn Số:419/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 09/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010 – 2011 cấp học Mầm non
HuongdanthuchienNVNM2010-2011Capmamnon.doc
Công văn Số:415/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 07/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Lịch duyệt kế hoạch và tổ chức Hội nghị CB, VC, LĐ năm học 2010 - 2011
LichduyetKeHoachvaHoinghiCBVCLD(suaLai).doc
Công văn Số:412/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 01/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn khai giảng (bổ sung)
HDKhaigiang.doc
Công văn Số:411/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Triệu tập giáo viên tham gia tập huấn lắp đặt và sử dụng đàn Piano kỹ thuật số.
TrieutaptaphuansudungdanPianokythuatso.doc
Công văn Số:408/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Một số quy định sử dụng Cổng thông tin điện tử Phòng GD&ĐT
QuydinhsudungCongTTDTcuaphongGD&DT.doc
Công văn Số:30/BC-CĐN
Ngày ban hành: 15/08/2010
Người ký: Lê Thị Thanh Thuỷ
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2009 - 2010, phương hướng nhiệm vụ công tác năm học 2010 - 2011.
BAOCAOTONGKETCONGTACCONGDOAN2009-2010.doc
Công văn Số:132/BC-UBND
Ngày ban hành: 23/08/2010
Người ký: Vũ Văn Bình
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết năm học 2009 - 2010 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2010 - 2011.
BCTKNH09-2010UBND[1].doc
Công văn Số:378/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 12/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Thông báo về việc triệu tập đại biểu dự Hội nghị tổng kết năm học 2009 - 2010
TBtongket.doc
Cacdanhhieu.doc
Công văn Số:386/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 18/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức lễ khai giảng năm học 2010 - 2011
HuongdanLekhaigiang2010-2011[1].doc
Công văn Số:362 /PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: V/v: Chuẩn bị khai giảng năm học 2010-2011
HuongdanchuanbiKhaigiangnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:335/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 20/07/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: V/v: Bồi dưỡng cán bộ, giáo viên mầm non hè 2010
Congvanboiduonghe2010-Mamnon(capthi).doc
Công văn Số:304/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 02/07/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng tin học cho cán bộ quản lý trường học và giáo viên hè năm 2010.
trienkhaithuchienboiduongtinhoche2010.doc
Công văn Số:262/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/06/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Về việc: Bồi dưỡng CNTT hè 2010.
KehoachboiduongCNTT.doc
Công văn Số:192/CV-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 29/04/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng Dẫn
Trích yếu: V/v Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông
CV192ATGT.doc
Công văn đi
Chưa có công văn đi!
 
Trang chủ | Bài giảng trực tuyến | Tài nguyên | Thủ tục hành chính | Tìm kiếm
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Thành phố Cẩm Phả
Địa chỉ: Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.862.265
E-mail: pgdcampha.quangninh@moet.edu.vn
Website: campha.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà