TỔ CHỨC
Trường tiểu học Quang Hanh
- Địa chỉ: Khu 2- Quang Hanh- Cẩm Phả- Quảng Ninh
- Điện thoại: 0333861322
- Hòm thư: c1quanghanh.cp.quangninh@moet.edu.vn
- Fax: .........
- Website: http://campha.edu.vn/thquanghanh
Họ và tên: Vũ Thị Nga
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: tiểu hoc
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333710956
Di động: 01657843870
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Nhung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0987511898
Email:
Họ và tên: Phạm Thu Thuỷ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0979377051
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Đức
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333736029
Di động: 0942201675
Email:
Họ và tên: Đồng Thị Huyền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333869073
Di động: 0916505591
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Dung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiểu học
ĐTCQ: 0333861322
ĐTNR: 0333864406
Di động: 0987755158
Email: hoangthidung.qh@gmail.com
Họ và tên: Đào Thị Ngoãn
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333869494
Di động: 01666263805
Email: daothingoan.qh@gmail.com
Họ và tên: Đinh Thị Diễm Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333737323
Di động: 01639780993
Email: khanhhuong@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Hạnh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm Mĩ Thuật
ĐTCQ:
ĐTNR: 0332221968
Di động: 0987135273
Email:
Họ và tên: Dương Thị Hợp
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01268325628
Email: hopduong1@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Mai Hiên
Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn
Trình độ đào tạo: Tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0985374199
Email: nguyenthimaihien.qh@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Tuyết
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333721772
Di động: 01685110810
Email: Tuyet.nguyen404@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Phương Nhung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333714931
Di động: 0989823487
Email: nguyenthiphuongnhung.qh@gmail.com
Họ và tên: Trương Thị Bích Hằng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Âm nhạc
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01697534599
Email: truongthibichhang.qh@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Tâm
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0939527888
Email: nguyenthiminhtam.qh@gmail.com
Họ và tên: Lương Thị Thanh Phương
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0985893959
Email:
Họ và tên: Trương Thúy Quỳnh
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0919052368
Email:
Họ và tên: Dương Thị Phượng
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0868218258
Email:
Họ và tên: Phạm Minh Anh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0968260948
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Lan Anh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0368666882
Email:
Họ và tên: Đoàn Thị Bình
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0945125626
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Cẩm
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0974110786
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thảo Chi
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0336384232
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Dung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0947593586
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0388539691
Email:
Họ và tên: Lưu Thị Hạnh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0385108085
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Thanh Hòa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0904236962
Email:
Họ và tên: Đào Thị Hồng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0972774938
Email:
Họ và tên: Đào Thị Thanh Hồng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0983319651
Email:
Họ và tên: Lê Thùy Linh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0372187560
Email:
Họ và tên: Bàng Thị Thùy Linh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0327068780
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Năm
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0327028971
Email:
Họ và tên: Vũ Thanh Nga
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0352279978
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Phương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0866682884
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Phương Thảo
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0372729131
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Phương Thảo
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0986505802
Email:
Họ và tên: Đỗ Thị Minh Thúy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0979283866
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hoài Thương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0914790750
Email:
Họ và tên: Cao Thị Huyền Trang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0982328492
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Thu Trang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0763465988
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Minh Trang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0373559629
Email:
Họ và tên: Trần Thị Cẩm Tú
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0374679776
Email:
Họ và tên: Lương Thị Thanh Tuyền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0365524943
Email:
Họ và tên: Vy Thi Việt
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0974224995
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Xâm
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0967938338
Email:

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG HANH

          Trường cấp 1 Quang Hanh được xây dựng từ những năm 1960. Lúc đầu trường chỉ gồm có 5 lớp: 1 lớp vỡ lòng, 1 lớp 1, 1 lớp 2, 1 lớp 3, 1 lớp 4 với tổng số 6 giáo viên do thầy giáo Lê Văn Mỹ làm hiệu trưởng. Đến năm 1965 trường có thêm 2 lớp 5 và 2 lớp 6. Do tình hình đất nước còn nhiều khó khăn, trường Tiểu học(lúc đó gọi là cấp 1)  đã sát nhập với trường cấp 2 thành trường liên cấp 1,2 Quang Hanh. Cơ sở vật chất của nhà trường lúc đó rất nghèo nàn chỉ có 4 phòng học và 3 phòng làm việc của giáo viên.Thầy trò nhà trường phải hoạt động trong những phòng dột nát, bàn ghế xiêu vẹo. Sách vở phải học chung 2, 3 người/1 bộ. Trải qua cuộc chiến tranh tàn phá ác liệt của giặc Mĩ, thực hiện khẩu hiệu “Máy bay đến thì trú ẩn, máy bay đi thì tiếp tục học” thầy trò nhà trường vẫn duy trì dạy tốt, học tốt.  Sự khó khăn về vật chất không ngăn được tinh thần phấn đấu vươn lên. Những người hiệu trưởng tâm huyết như thầy Trần Văn Sen, cô Mai Tường Vi, cô Phạm Thị Nụ đã đưa phong trào của trường ngày một đi lên.  Dưới mái trường thân thương này, bao thế hệ thầy cô đã đi qua, bao học sinh đã lớn khôn.

          Ngày 1/9/1991 trường Tiểu học được tách riêng hẳn và lấy tên là  trường Tiểu học Quang Hanh từ đó cho đến ngày nay.

          Hơn 50 năm nhìn lại ngôi trường thân yêu. Trường Tiểu học Quang Hanh ngày nay đã trưởng thành. Trường gồm hai phân hiêu cách nhau 2,5 km.với tổng diện tích 6148m2. Cả hai phân hiệu đều có đầy đủ sân chơi, tường rào, cảnh quan nhà trường xanh, sạch, đẹp. Học sinh đa số là con em nhân dân phường Quang Hanh từ khu 1 đến khu 6 với tổng số hơn 600 học sinh chia thành 20 lớp và hơn 30 giáo viên do đồng chí Nguyễn Thị Khang làm hiệu trưởng. Đội ngũ giáo viên trẻ, năng động, nhiệt tình, trình độ trên chuẩn đạt 90,9%. Nhà trường có 11 đồng chí Đảng viên đạt tỉ lệ 36,63%. Tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, Liên đội TNTP HCM ngày càng lớn mạnh.

                      
   
                                          Tập thể giáo viên trường Tiểu học Quang  Hanh

Với phương châm giáo dục học sinh phát triển toàn diện cả về trí tuệ và nhân cách , đào tạo học sinh trở thành chủ nhân tương lai của đất nước có đủ phẩm chất đạo đức, kiến thức để xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh. Vì vậy với sự cố gắng nỗ lực của các thế hệ thầy cô trong nhà trường, trường Tiểu học Quang Hanh đã đạt được những thành tích đáng kể. Mỗi năm nhà trường đạt từ 10-15 em là học sinh giỏi cấp thị, 2-4 em là học sinh giỏi cấp tỉnh. Đặc biệt trong 5 năm liên tục từ năm học 2005-2006 nhà trường đã có nhiều học sinh đạt danh hiệu viết chữ đẹp cấp Thị, cấp Tỉnh, 3 năm liên tục từ năm học 2007-2008 nhà trường đều được công nhận là trường Tiên tiến xuất sắc được nhận bằng khen của Tỉnh, giấy khen của Sở giáo dục Quảng Ninh, của UBND thị xã Cẩm Phả. Công đoàn được công nhận là công đoàn vững mạnh xuất sắc, Liên đội mạnh xuất sắc cấp Tỉnh. Thật tự hào với những thành tích đã đạt được.

      Để có những thành tích kể trên, phải nói đến sự quan tâm và chỉ đạo của phòng giáo dục và đào tạo Cẩm Phả,  Đảng ủy, HĐND, UBND thị xã nói chung và phường Quang Hanh nói riêng. Sự phối kết hợp chặt chẽ giữa hội cha mẹ học sinh và các ban ngành đoàn thể đã chăm lo cho sự nghiệp giáo dục của nhà trường. Thầy trò trường Tiểu học Quang Hanh càng quyết tâm phấn đấu vươn lên trong những năm tiếp theo để xứng đáng với niềm tin yêu đó. Tình cảm ấy đã tạo đà, tạo thế cho thầy trò trường Tiểu học Quang Hanh vững bước đi lên.
NGOẠI KHOÁ "CHÚNG EM VUI TẾT CỔ TRUYỀN"
12/01/2023

Ngày 12/01/2023, trường Tiểu học Quang Hanh tưng bừng tổ chức ngoại khoá: "Chúng em vui Tết cổ truyền" chào đón xuân Quý Mão 2023
CUỘC THI TIẾNG ANH QUA MẠNG INTERNET CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2022-2023 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP
11/01/2023

Ngày 10,11/01/2023 trường Tiểu học Quang Hanh đã tổ chức thành công cuộc thi IOE cấp Thành phố. Cuộc thi đã được học sinh khối 3,4,5 hưởng ứng và tham gia với sự quyết tâm và nỗ lực cao nhất
Bài học STEM - "CÁNH THIỆP CHÀO XUÂN"
09/01/2023

Vào Thứ 6, ngày 06/01/2023, trường Tiểu học Quang Hanh đã tổ chức thành công tiết học STEM với chủ đề "Cánh thiệp chào Xuân"
KHỞI ĐỘNG KÌ THI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT
06/01/2023

Ngày 04/01/2023, nhà trường đã tổ chức thành công cuộc thi TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT - Vòng Sơ khảo (cấp trường) trong niềm hân hoan của các em học sinh cùng sự nhiệt tình ủng hộ của cha mạ học sinh trong nhà trường.
CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2023
01/01/2023

Một năm đã qua với rất nhiều khó khăn thử thách, rất nhiều cống hiến nỗ lực của thầy và trò trường Tiểu học Quang Hanh. Năm cũ 2022 đã qua đi, học kì 1 năm học 2022-2023 cũng đã hoàn thành cùng rất nhiều hoạt động chuyên môn của cô, hoạt động học tập và vui chơi của trò
KÌ THI TIẾNG ANH TRÊN MẠNG INTERNET (IOE) CẤP TRƯỜNG
04/12/2022

Ngày 1,2,3/12/2022, nhà trường tổ chức cuộc thi Tiếng Anh trên mạng Internet(IOE) cấp trường. Tham dự cuộc thi có 175 học sinh tiêu biểu của các khối lớp 3,4,5.
TÀI NĂNG NHÍ TỎA SÁNG
27/11/2022

Em Vũ Lê Ánh Dương - học sinh lớp 5A8 trường Tiểu học Quang Hanh - với năng khiếu đặc biệt về môn cờ vua, cờ truyền thống - đã vượt qua hơn 1.000 thí sinh để đạt thứ hạng cao trong giải vô địch Cờ vua nhanh mở rộng Hà Nội năm 2022, giải cờ truyền thống tỉnh Quảng Ninh lần thứ 37 năm 2022
40 NĂM - MỘT CHẶNG ĐƯỜNG
20/11/2022

Ngày 18/11/2022, trường Tiểu học Quang Hanh long trọng tổ chức Lễ kỉ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022).
HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
13/11/2022

Để mỗi ngày học sinh đến trường là một ngày vui, ngoài học tập hăng say, vui chơi nhiệt tình thì công tác đảm bảo môi trường học tập an toàn là vấn đề được đặt lên hàng đầu, trong đó có công tác Phòng cháy chữa cháy. Các thầy các cô không chỉ là người truyền thụ tri thức mà còn là những chiến sĩ cứu hoả chuyên nghiệp.
HƯỞNG ỨNG PHONG TRÀO THI ĐUA KỈ NIỆM 40 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982 – 20/11/2022)
11/11/2022

Hưởng ứng phong trào thi đua kỉ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022), thầy và trò trường Tiểu học Quang Hanh đã tham gia nhiều hoạt động sôi nổi trong giảng dạy, trong học tập và các hoạt động NGLL, chăm sóc cây xanh, trang trí lớp học...
CUỘC THI VẼ TRANH - "TÁC HẠI CỦA MA TÚY"
29/10/2022

Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/TĐTN-PT ngày 10/10/2022 của BCH Tỉnh đoàn Quảng Ninh về việc Tổ chức "Cuộc thi vẽ tranh chủ đề Tác hại của ma túy và Cuộc thi Tuyên truyền về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 09/11".
"NỐI VÒNG TAY NHÂN ÁI" - CHUNG TAY XOA DỊU NỖI ĐAU DA CAM
28/10/2022

Ngày 27/10/2022, được sự đồng ý của Phòng GD&ĐT Thành phố Cẩm Phả - BGH trường Tiểu học Quang Hanh. Cô và trò nhà trường đã đón tiếp gặp gỡ, giao lưu văn nghệ với các bạn Trung tâm tạo việc làm người khuyết tật Nghệ An.
KẾ HOẠCH CHÀO MỪNG KỈ NIỆM 20/11
24/10/2022

Kế hoạch ngoại khoá chào mừng kỉ niệm 40 năm ngày Nhà giáo VN 20/11, 86 năm ngày truyền thống công nhân vùng mỏ - truyền thống ngành than 12/11
KẾ HOẠCH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY 2022-2023
20/10/2022

Kế hoạch triển khai hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh trong nhà trường năm học 2022-2023
KẾ HOẠCH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2022-2023
20/10/2022

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2022-2023
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC STEM 2022-2023
20/10/2022

Kế hoạch triển khai nội dung giáo dục STEM năm học 2022-2023
ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG HANH NHIỆM KÌ NĂM HỌC 2022 - 2023
19/10/2022

Thực hiện KH số 02-KH/HĐĐ của Hội đồng thành phố Cẩm Phả về việc hướng dẫn tổ chức Đại hội liên đội nhiệm kỳ 2022-2023.
Ngoại khoá: CHIA SẺ YÊU THƯƠNG
17/10/2022

Tháng 10 - tháng của yêu thương, tháng của Mẹ với ngảy lễ 20-10, ngày tôn vinh Phụ nữ Việt Nam.
KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN 2022-2023
15/10/2022

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý, giáo viên tiểu học năm học 2022-2023
NỘI QUY TRƯỜNG HỌC 2022 - 2023
14/10/2022

Nội quy trường học năm học 2022-2023
Công văn đến
Công văn Số:26/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 21/02/2011
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức thi Olympic Tiếng Anh trên mạng internet năm học 2010-2011 cấp thị xã.
HuongdanthiIOEcapthi.doc
Danhsachthisinhthamgiathicapthixa.xls
Công văn Số:21/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 19/01/2011
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Công tác chuyên môn kỳ 2, năm học 2010 - 2011
CongvanchuyenmonhockiII2010-2011.doc
Công văn Số:584/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 22/11/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet năm học 2010 - 2011
HuongdancuocthiOlympictiengAnhquaInternet-2010.doc
Công văn Số:532/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 29/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục trường TH, PTCS và THCS năm học 2010-2011.
Công văn Số:543/CV-GD&ĐT
Ngày ban hành: 02/11/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Công văn
Trích yếu: Chuẩn bị các tiết mục cho đêm liên hoan văn nghệ ngành GD&ĐT năm 2010
CV543tochuccongdienVN.doc
Cactietmucthamgiandemlienhoanvannghe.doc
DSdoivannghe20-11(1).xls
Công văn Số:528/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 26/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: V/v: Kiểm tra giữa học kì I năm học 2010 - 2011.
Lichkiemtragiuaky1NH2010-2011.doc
Công văn Số:519/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 22/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức cuộc thi giải Toán qua mạng Internet năm học 2010 - 2011.
HDTCthigiaitoanquamangnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:460/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Cập nhập thông tin người nước ngoài đến làm việc, công tác tại đơn vị.
CapnhatTTnuocngoaidenlamviec.doc
Công văn Số:459/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục văn học 2010 - 2011.
HuongdanTHnhiemvuKTKDnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:450/LT PGD&ĐT-CĐN
Ngày ban hành: 01/10/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá, Lê Thị Thanh Thủy
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Tổ chức Hội diễn Văn nghệ quần chúng ngành Giáo dục năm 2010
TochucHoidienVNQC2010.doc
Công văn Số:445/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn xét hết tập sự đối với giáo viên, nhân viên.
Cv445HDxethettapsu.doc
Công văn Số:443/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn làm hồ sơ đề nghị xét chuyển loại viên chức năm 2010
CV443HDchuyenloaivienchuc2010.doc
Mauchuyenloaivienchuc2010.xls
Công văn Số:424/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 10/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2010 - 2011.
PGDHuongdanthuchiennhiemvuCNTTnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:435/KH-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 16/09/2010
Người ký: Hoàng Thị GIá
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức trung thu 2010
CV435KHtochuctrungthu2010.doc
Công văn Số:432/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 14/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010 - 2011 cấp Tiểu học.
HuongdanthuchienNVNH2010-2011Captieuhoc.doc
Công văn Số:427/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 14/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức kiểm tra khảo sát chất lượng lớp 4 đầu năm học 2010- 2011
CV427KSCLlop4daunam2010-2011.doc
HuongdannhapdulieuKSCLlop4.doc
DSKTchatluonglop4.xls
Công văn Số:415/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 07/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Lịch duyệt kế hoạch và tổ chức Hội nghị CB, VC, LĐ năm học 2010 - 2011
LichduyetKeHoachvaHoinghiCBVCLD(suaLai).doc
Công văn Số:417/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 08/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Triệu tập cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn giáo dục kỹ năng sống.
Thongbao.doc
Công văn Số:412/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 01/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn khai giảng (bổ sung)
HDKhaigiang.doc
Công văn Số:411/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Triệu tập giáo viên tham gia tập huấn lắp đặt và sử dụng đàn Piano kỹ thuật số.
TrieutaptaphuansudungdanPianokythuatso.doc
Công văn Số:410/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm học 2010- 2011
Cv410kiemtrakhaosatCLdaunam2010-2011.doc
Công văn Số:408/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Một số quy định sử dụng Cổng thông tin điện tử Phòng GD&ĐT
QuydinhsudungCongTTDTcuaphongGD&DT.doc
Công văn Số:30/BC-CĐN
Ngày ban hành: 15/08/2010
Người ký: Lê Thị Thanh Thuỷ
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2009 - 2010, phương hướng nhiệm vụ công tác năm học 2010 - 2011.
BAOCAOTONGKETCONGTACCONGDOAN2009-2010.doc
Công văn Số:132/BC-UBND
Ngày ban hành: 23/08/2010
Người ký: Vũ Văn Bình
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết năm học 2009 - 2010 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2010 - 2011.
BCTKNH09-2010UBND[1].doc
Công văn Số:378/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 12/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Thông báo về việc triệu tập đại biểu dự Hội nghị tổng kết năm học 2009 - 2010
TBtongket.doc
Cacdanhhieu.doc
Công văn Số:386/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 18/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức lễ khai giảng năm học 2010 - 2011
HuongdanLekhaigiang2010-2011[1].doc
Công văn Số:2207/SGD&ĐT- GDTH
Ngày ban hành: 13/08/2010
Người ký: Trần Thị Minh
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: V/v Hướng dẫn thực hiện kinh phí Hỗ trợ cho giáo viên bồi dưỡng dạy thể dục
HuongdanthuchienkinhphiHotroGVhocTD.doc
Công văn Số:362 /PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: V/v: Chuẩn bị khai giảng năm học 2010-2011
HuongdanchuanbiKhaigiangnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:336/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 20/07/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: V/v: Bồi dưỡng cán bộ, giáo viên tiểu học hè 2010
Congvanboiduonghe2010-Tieuhoc(Capthi).doc
Công văn Số:304/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 02/07/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng tin học cho cán bộ quản lý trường học và giáo viên hè năm 2010.
trienkhaithuchienboiduongtinhoche2010.doc
Công văn Số:262/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/06/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Về việc: Bồi dưỡng CNTT hè 2010.
KehoachboiduongCNTT.doc
Công văn Số:260/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 04/06/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: V/v: Chuẩn bị khai giảng lớp bồi dưỡng giáo viên dạy thể dục cho các trường tiểu học và phổ thông cơ sở.
Cv260chuanbikhaigianglopboiduongGVtheduc.doc
Công văn Số:192/CV-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 29/04/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng Dẫn
Trích yếu: V/v Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông
CV192ATGT.doc
Công văn Số:719/QĐ-SGD&ĐT
Ngày ban hành: 19/05/2010
Người ký: Đỗ Văn Thuấn
Loại công văn: Quyết định
Trích yếu: Về việc đạt giải thi Văn-Toán tuổi thơ cấp tiểu học tỉnh Quảng Ninh năm học 2009 – 2010
QuyetdinhdatgiaigiaoluuVan-ToanTTcaptinh.doc
Công văn Số:111/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 19/05/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng Dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn bổ sung một số nội dung ghi học bạ và sổ điểm cấp tiểu học.
CV111Huongdanbosungghihocbavasodiemtieuhoc.doc
Công văn Số:78/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 03/04/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng Dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Thông tư số 32/2009/TT-BGDĐT về Quy định đánh giá và xếp loại HS tiểu học.
CV78Huongdanthongtu32vahocba.doc
Công văn đi
Chưa có công văn đi!
 
Trang chủ | Bài giảng trực tuyến | Tài nguyên | Thủ tục hành chính | Tìm kiếm
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Thành phố Cẩm Phả
Địa chỉ: Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.862.265
E-mail: pgdcampha.quangninh@moet.edu.vn
Website: campha.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà