TỔ CHỨC
Trường tiểu học Quang Hanh
- Địa chỉ: Khu 2- Quang Hanh- Cẩm Phả- Quảng Ninh
- Điện thoại: 0333861322
- Hòm thư: c1quanghanh.cp.quangninh@moet.edu.vn
- Fax: .........
- Website: http://campha.edu.vn/thquanghanh
Họ và tên: Vũ Thị Nga
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: tiểu hoc
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333710956
Di động: 01657843870
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Nhung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0987511898
Email:
Họ và tên: Phạm Thu Thuỷ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0979377051
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Đức
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333736029
Di động: 0942201675
Email:
Họ và tên: Đồng Thị Huyền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333869073
Di động: 0916505591
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Dung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiểu học
ĐTCQ: 0333861322
ĐTNR: 0333864406
Di động: 0987755158
Email: hoangthidung.qh@gmail.com
Họ và tên: Đào Thị Ngoãn
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333869494
Di động: 01666263805
Email: daothingoan.qh@gmail.com
Họ và tên: Đinh Thị Diễm Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333737323
Di động: 01639780993
Email: khanhhuong@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Hạnh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm Mĩ Thuật
ĐTCQ:
ĐTNR: 0332221968
Di động: 0987135273
Email:
Họ và tên: Dương Thị Hợp
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01268325628
Email: hopduong1@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Mai Hiên
Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn
Trình độ đào tạo: Tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0985374199
Email: nguyenthimaihien.qh@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Tuyết
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333721772
Di động: 01685110810
Email: Tuyet.nguyen404@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Phương Nhung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333714931
Di động: 0989823487
Email: nguyenthiphuongnhung.qh@gmail.com
Họ và tên: Trương Thị Bích Hằng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Âm nhạc
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01697534599
Email: truongthibichhang.qh@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Tâm
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0939527888
Email: nguyenthiminhtam.qh@gmail.com
Họ và tên: Lương Thị Thanh Phương
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0985893959
Email:
Họ và tên: Trương Thúy Quỳnh
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0919052368
Email:
Họ và tên: Dương Thị Phượng
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0868218258
Email:
Họ và tên: Phạm Minh Anh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0968260948
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Lan Anh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0368666882
Email:
Họ và tên: Đoàn Thị Bình
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0945125626
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Cẩm
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0974110786
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thảo Chi
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0336384232
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Dung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0947593586
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0388539691
Email:
Họ và tên: Lưu Thị Hạnh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0385108085
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Thanh Hòa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0904236962
Email:
Họ và tên: Đào Thị Hồng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0972774938
Email:
Họ và tên: Đào Thị Thanh Hồng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0983319651
Email:
Họ và tên: Lê Thùy Linh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0372187560
Email:
Họ và tên: Bàng Thị Thùy Linh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0327068780
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Năm
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0327028971
Email:
Họ và tên: Vũ Thanh Nga
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0352279978
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Phương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0866682884
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Phương Thảo
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0372729131
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Phương Thảo
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0986505802
Email:
Họ và tên: Đỗ Thị Minh Thúy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0979283866
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hoài Thương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0914790750
Email:
Họ và tên: Cao Thị Huyền Trang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0982328492
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Thu Trang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0763465988
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Minh Trang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0373559629
Email:
Họ và tên: Trần Thị Cẩm Tú
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0374679776
Email:
Họ và tên: Lương Thị Thanh Tuyền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0365524943
Email:
Họ và tên: Vy Thi Việt
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0974224995
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Xâm
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0967938338
Email:

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG HANH

          Trường cấp 1 Quang Hanh được xây dựng từ những năm 1960. Lúc đầu trường chỉ gồm có 5 lớp: 1 lớp vỡ lòng, 1 lớp 1, 1 lớp 2, 1 lớp 3, 1 lớp 4 với tổng số 6 giáo viên do thầy giáo Lê Văn Mỹ làm hiệu trưởng. Đến năm 1965 trường có thêm 2 lớp 5 và 2 lớp 6. Do tình hình đất nước còn nhiều khó khăn, trường Tiểu học(lúc đó gọi là cấp 1)  đã sát nhập với trường cấp 2 thành trường liên cấp 1,2 Quang Hanh. Cơ sở vật chất của nhà trường lúc đó rất nghèo nàn chỉ có 4 phòng học và 3 phòng làm việc của giáo viên.Thầy trò nhà trường phải hoạt động trong những phòng dột nát, bàn ghế xiêu vẹo. Sách vở phải học chung 2, 3 người/1 bộ. Trải qua cuộc chiến tranh tàn phá ác liệt của giặc Mĩ, thực hiện khẩu hiệu “Máy bay đến thì trú ẩn, máy bay đi thì tiếp tục học” thầy trò nhà trường vẫn duy trì dạy tốt, học tốt.  Sự khó khăn về vật chất không ngăn được tinh thần phấn đấu vươn lên. Những người hiệu trưởng tâm huyết như thầy Trần Văn Sen, cô Mai Tường Vi, cô Phạm Thị Nụ đã đưa phong trào của trường ngày một đi lên.  Dưới mái trường thân thương này, bao thế hệ thầy cô đã đi qua, bao học sinh đã lớn khôn.

          Ngày 1/9/1991 trường Tiểu học được tách riêng hẳn và lấy tên là  trường Tiểu học Quang Hanh từ đó cho đến ngày nay.

          Hơn 50 năm nhìn lại ngôi trường thân yêu. Trường Tiểu học Quang Hanh ngày nay đã trưởng thành. Trường gồm hai phân hiêu cách nhau 2,5 km.với tổng diện tích 6148m2. Cả hai phân hiệu đều có đầy đủ sân chơi, tường rào, cảnh quan nhà trường xanh, sạch, đẹp. Học sinh đa số là con em nhân dân phường Quang Hanh từ khu 1 đến khu 6 với tổng số hơn 600 học sinh chia thành 20 lớp và hơn 30 giáo viên do đồng chí Nguyễn Thị Khang làm hiệu trưởng. Đội ngũ giáo viên trẻ, năng động, nhiệt tình, trình độ trên chuẩn đạt 90,9%. Nhà trường có 11 đồng chí Đảng viên đạt tỉ lệ 36,63%. Tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, Liên đội TNTP HCM ngày càng lớn mạnh.

                      
   
                                          Tập thể giáo viên trường Tiểu học Quang  Hanh

Với phương châm giáo dục học sinh phát triển toàn diện cả về trí tuệ và nhân cách , đào tạo học sinh trở thành chủ nhân tương lai của đất nước có đủ phẩm chất đạo đức, kiến thức để xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh. Vì vậy với sự cố gắng nỗ lực của các thế hệ thầy cô trong nhà trường, trường Tiểu học Quang Hanh đã đạt được những thành tích đáng kể. Mỗi năm nhà trường đạt từ 10-15 em là học sinh giỏi cấp thị, 2-4 em là học sinh giỏi cấp tỉnh. Đặc biệt trong 5 năm liên tục từ năm học 2005-2006 nhà trường đã có nhiều học sinh đạt danh hiệu viết chữ đẹp cấp Thị, cấp Tỉnh, 3 năm liên tục từ năm học 2007-2008 nhà trường đều được công nhận là trường Tiên tiến xuất sắc được nhận bằng khen của Tỉnh, giấy khen của Sở giáo dục Quảng Ninh, của UBND thị xã Cẩm Phả. Công đoàn được công nhận là công đoàn vững mạnh xuất sắc, Liên đội mạnh xuất sắc cấp Tỉnh. Thật tự hào với những thành tích đã đạt được.

      Để có những thành tích kể trên, phải nói đến sự quan tâm và chỉ đạo của phòng giáo dục và đào tạo Cẩm Phả,  Đảng ủy, HĐND, UBND thị xã nói chung và phường Quang Hanh nói riêng. Sự phối kết hợp chặt chẽ giữa hội cha mẹ học sinh và các ban ngành đoàn thể đã chăm lo cho sự nghiệp giáo dục của nhà trường. Thầy trò trường Tiểu học Quang Hanh càng quyết tâm phấn đấu vươn lên trong những năm tiếp theo để xứng đáng với niềm tin yêu đó. Tình cảm ấy đã tạo đà, tạo thế cho thầy trò trường Tiểu học Quang Hanh vững bước đi lên.
BÀI TUYÊN TRUYỀN BỆNH ĐAU MẮT ĐỎ
27/09/2023

Bài tuyên truyền bệnh đau mắt đỏ
THÔNG BÁO KẾT QUẢ CUỘC THI "PHÁT THANH VIÊN NHÍ"
26/09/2023

Liên đội trường Tiểu học Quang Hanh trân trọng thông báo kết quả cuộc thi "Phát thanh viên nhí" năm học 2023 - 2024.
THI TUYỂN PHÁT THANH VIÊN NHÍ - CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH MĂNG NON
12/09/2023

Liên đội trường tiểu học Quang Hanh thông báo: "Thi tuyển phát thanh viên nhí - chương trình phát thanh măng non"
CHÀO NĂM HỌC MỚI 2023-2024
05/09/2023

Ngày 5/9/2023, trường Tiểu học Quang Hanh trang trọng tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2023-2024.
DANH SÁCH XẾP LỚP 1 NĂM HỌC 2023 - 2024
20/08/2023

Danh sách xếp lớp 1 trường tiểu học Quang Hanh năm học 2023 - 2024
KẾT QUẢ TUYỂN SINH ĐỢT 2
16/08/2023

CÔNG KHAI DANH SÁCH KẾT QUẢ TUYỂN SINH ĐỢT 2 NĂM HỌC 2023-2024
THÔNG BÁO MỜI NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ PHỤC VỤ, HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 2023-2024
08/08/2023

Thông báo mời nhà cung cấp dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục cho học sinh trường tiểu học Quang Hanh năm học 2023 - 2024
Thông báo danh sách học sinh lớp 1 trúng tuyển năm học 2023-2024
21/07/2023

Thông báo danh sách học sinh lớp 1 trúng tuyển năm học 2023-2024
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM 2023-2023
30/06/2023

Thông báo tuyển sinh lớp 1 năm học 2023-2024
HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN NĂM HỌC 2023-2024
28/06/2023

Trường Tiểu học Quang Hanh kính gửi các bậc Phụ huynh hướng dẫn nộp hồ sơ tuyển sinh trực tuyến năm học 2023 - 2024.
QUYẾT ĐỊNH SỐ 101 V/V BỔ SUNG KINH PHÍ MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ
17/06/2023

Quyết định số 101/QĐ-PGDĐT ngày 26/5/2023 v/v bổ sung kế hoạch chi ngân sách năm 2023 kinh phí sửa chữa, bảo trì thường xuyên tài sản, cơ sở vật chất, mua sắm bổ sung, thay thế trang thiết bị phục vụ dạy và học cho các đơn vị dự toán trực thuộc.
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2023-2024
16/06/2023

Kế hoạch tổ chức tuyển sinh lớp 1 năm học 2023 - 2024
KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2023-2024
16/06/2023

Trường tiểu học Quang Hanh xin trân trọng thông báo Kế hoạch tuyển sinh năm học 2023-2024
THỐNG KÊ NĂNG LỰC, PHẨM CHẤT NĂM HỌC 2022-2023
30/05/2023

Thống kê năng lực, phẩm chất của học sinh năm học 2022 - 2023
THỐNG KÊ KẾT QUẢ CUỐI NĂM HỌC SINH TOÀN TRƯỜNG NĂM HỌC 2022-2023
30/05/2023

Thống kê kết quả cuối năm học sinh toàn trường năm học 2022 - 2023
THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC THEO KHỐI NĂM HỌC 2022-2023
30/05/2023

Thống kê chất lượng giáo dục theo khối năm học 2022 - 2023
ĐẠI HỘI CHÁU NGOAN BÁC HỒ - NĂM HỌC 2022-2023
28/05/2023

Căn cứ Kế hoạch số 10-KH/HĐĐ ngày 21/02/2023 của Hội đồng Đội tỉnh Quảng Ninh Về việc “Tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ cấp tỉnh Quảng Ninh năm 2023”; Kế hoạch số 13-KH/HĐĐ ngày 30/3/2023 của Hội đồng Đội thành phố Cẩm Phả Về việc “Tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ cấp thành phố năm 2023”.
LẾ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2022-2023
27/05/2023

Ngày 25/5/2023, trường TH Quang Hanh trang trọng tổ chức lễ tổng kết năm học 2022 - 2023, chia tay học sinh lớp 5 khoá học 2018 -2023 và bàn giao HS về sinh hoạt hè tại địa phương.
LỄ VINH DANH QUỐC GIA KÌ THI TIẾNG ANH TRÊN MẠNG INTERNET(IOE)
25/05/2023

Sáng ngày 20/05/2023, tại trường Đại học Kinh tế Quốc Dân - thủ đô Hà Nội - Lễ Vinh danh và Trao giải quốc gia Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE) năm học 2022-2023 đã được tổ chức thành công tốt đẹp với sự tham gia của của hơn 500 thí sinh, đại diện cho hơn 2.993 học sinh đạt giải cùng thầy cô, các bậc phụ huynh và các quý đại biểu đến từ 61/63 tỉnh, thành phố đồng hành cùng cuộc thi.
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG 2022-2023
22/05/2023

Quyết định về việc thông báo kết quả đánh giá xếp loại viên chức, người lao động năm học 2022-2023
Công văn đến
Công văn Số:26/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 21/02/2011
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức thi Olympic Tiếng Anh trên mạng internet năm học 2010-2011 cấp thị xã.
HuongdanthiIOEcapthi.doc
Danhsachthisinhthamgiathicapthixa.xls
Công văn Số:21/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 19/01/2011
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Công tác chuyên môn kỳ 2, năm học 2010 - 2011
CongvanchuyenmonhockiII2010-2011.doc
Công văn Số:584/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 22/11/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet năm học 2010 - 2011
HuongdancuocthiOlympictiengAnhquaInternet-2010.doc
Công văn Số:532/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 29/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục trường TH, PTCS và THCS năm học 2010-2011.
Công văn Số:543/CV-GD&ĐT
Ngày ban hành: 02/11/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Công văn
Trích yếu: Chuẩn bị các tiết mục cho đêm liên hoan văn nghệ ngành GD&ĐT năm 2010
CV543tochuccongdienVN.doc
Cactietmucthamgiandemlienhoanvannghe.doc
DSdoivannghe20-11(1).xls
Công văn Số:528/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 26/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: V/v: Kiểm tra giữa học kì I năm học 2010 - 2011.
Lichkiemtragiuaky1NH2010-2011.doc
Công văn Số:519/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 22/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức cuộc thi giải Toán qua mạng Internet năm học 2010 - 2011.
HDTCthigiaitoanquamangnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:460/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Cập nhập thông tin người nước ngoài đến làm việc, công tác tại đơn vị.
CapnhatTTnuocngoaidenlamviec.doc
Công văn Số:459/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục văn học 2010 - 2011.
HuongdanTHnhiemvuKTKDnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:450/LT PGD&ĐT-CĐN
Ngày ban hành: 01/10/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá, Lê Thị Thanh Thủy
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Tổ chức Hội diễn Văn nghệ quần chúng ngành Giáo dục năm 2010
TochucHoidienVNQC2010.doc
Công văn Số:445/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn xét hết tập sự đối với giáo viên, nhân viên.
Cv445HDxethettapsu.doc
Công văn Số:443/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn làm hồ sơ đề nghị xét chuyển loại viên chức năm 2010
CV443HDchuyenloaivienchuc2010.doc
Mauchuyenloaivienchuc2010.xls
Công văn Số:424/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 10/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2010 - 2011.
PGDHuongdanthuchiennhiemvuCNTTnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:435/KH-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 16/09/2010
Người ký: Hoàng Thị GIá
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức trung thu 2010
CV435KHtochuctrungthu2010.doc
Công văn Số:432/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 14/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010 - 2011 cấp Tiểu học.
HuongdanthuchienNVNH2010-2011Captieuhoc.doc
Công văn Số:427/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 14/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức kiểm tra khảo sát chất lượng lớp 4 đầu năm học 2010- 2011
CV427KSCLlop4daunam2010-2011.doc
HuongdannhapdulieuKSCLlop4.doc
DSKTchatluonglop4.xls
Công văn Số:415/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 07/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Lịch duyệt kế hoạch và tổ chức Hội nghị CB, VC, LĐ năm học 2010 - 2011
LichduyetKeHoachvaHoinghiCBVCLD(suaLai).doc
Công văn Số:417/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 08/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Triệu tập cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn giáo dục kỹ năng sống.
Thongbao.doc
Công văn Số:412/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 01/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn khai giảng (bổ sung)
HDKhaigiang.doc
Công văn Số:411/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Triệu tập giáo viên tham gia tập huấn lắp đặt và sử dụng đàn Piano kỹ thuật số.
TrieutaptaphuansudungdanPianokythuatso.doc
Công văn Số:410/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm học 2010- 2011
Cv410kiemtrakhaosatCLdaunam2010-2011.doc
Công văn Số:408/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Một số quy định sử dụng Cổng thông tin điện tử Phòng GD&ĐT
QuydinhsudungCongTTDTcuaphongGD&DT.doc
Công văn Số:30/BC-CĐN
Ngày ban hành: 15/08/2010
Người ký: Lê Thị Thanh Thuỷ
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2009 - 2010, phương hướng nhiệm vụ công tác năm học 2010 - 2011.
BAOCAOTONGKETCONGTACCONGDOAN2009-2010.doc
Công văn Số:132/BC-UBND
Ngày ban hành: 23/08/2010
Người ký: Vũ Văn Bình
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết năm học 2009 - 2010 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2010 - 2011.
BCTKNH09-2010UBND[1].doc
Công văn Số:378/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 12/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Thông báo về việc triệu tập đại biểu dự Hội nghị tổng kết năm học 2009 - 2010
TBtongket.doc
Cacdanhhieu.doc
Công văn Số:386/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 18/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức lễ khai giảng năm học 2010 - 2011
HuongdanLekhaigiang2010-2011[1].doc
Công văn Số:2207/SGD&ĐT- GDTH
Ngày ban hành: 13/08/2010
Người ký: Trần Thị Minh
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: V/v Hướng dẫn thực hiện kinh phí Hỗ trợ cho giáo viên bồi dưỡng dạy thể dục
HuongdanthuchienkinhphiHotroGVhocTD.doc
Công văn Số:362 /PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: V/v: Chuẩn bị khai giảng năm học 2010-2011
HuongdanchuanbiKhaigiangnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:336/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 20/07/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: V/v: Bồi dưỡng cán bộ, giáo viên tiểu học hè 2010
Congvanboiduonghe2010-Tieuhoc(Capthi).doc
Công văn Số:304/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 02/07/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng tin học cho cán bộ quản lý trường học và giáo viên hè năm 2010.
trienkhaithuchienboiduongtinhoche2010.doc
Công văn Số:262/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/06/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Về việc: Bồi dưỡng CNTT hè 2010.
KehoachboiduongCNTT.doc
Công văn Số:260/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 04/06/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: V/v: Chuẩn bị khai giảng lớp bồi dưỡng giáo viên dạy thể dục cho các trường tiểu học và phổ thông cơ sở.
Cv260chuanbikhaigianglopboiduongGVtheduc.doc
Công văn Số:192/CV-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 29/04/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng Dẫn
Trích yếu: V/v Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông
CV192ATGT.doc
Công văn Số:719/QĐ-SGD&ĐT
Ngày ban hành: 19/05/2010
Người ký: Đỗ Văn Thuấn
Loại công văn: Quyết định
Trích yếu: Về việc đạt giải thi Văn-Toán tuổi thơ cấp tiểu học tỉnh Quảng Ninh năm học 2009 – 2010
QuyetdinhdatgiaigiaoluuVan-ToanTTcaptinh.doc
Công văn Số:111/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 19/05/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng Dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn bổ sung một số nội dung ghi học bạ và sổ điểm cấp tiểu học.
CV111Huongdanbosungghihocbavasodiemtieuhoc.doc
Công văn Số:78/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 03/04/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng Dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Thông tư số 32/2009/TT-BGDĐT về Quy định đánh giá và xếp loại HS tiểu học.
CV78Huongdanthongtu32vahocba.doc
Công văn đi
Chưa có công văn đi!
 
Trang chủ | Bài giảng trực tuyến | Tài nguyên | Thủ tục hành chính | Tìm kiếm
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Thành phố Cẩm Phả
Địa chỉ: Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.862.265
E-mail: pgdcampha.quangninh@moet.edu.vn
Website: campha.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà