TỔ CHỨC
Trường trung học cơ sở Cẩm Bình
- Địa chỉ: Tổ 1, khu Hòa Lạc, Thành phố Cẩm phả - Tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: 0936786181
- Hòm thư: c2cambinh.cp.quangninh@moet.edu.vn
- Fax: .........
- Website: http://campha.edu.vn/thcscambinh
Họ và tên: Vũ Phương Hoa
Chức vụ: Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0936786181
Email: vuphuonghoa75@gmail.com
Họ và tên: Trần Thị Ngọc Hoa
Chức vụ: Phó Bí thư Chi Bộ - Chủ tịch Công đoàn
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0906039819
Email: tranthingochoa1976@gmail.com
Họ và tên: Cao Thị Thanh
Chức vụ: Tổ trưởng tổ Tự Nhiên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0982710579
Email: caothanhcs@gmai.com
Họ và tên: Vũ Minh Quyên
Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0916571688
Email: vuminhquyenqn@gmail.com
Họ và tên: Lê Thị Thanh Hương
Chức vụ: Tổ phó chuyên môn
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0398336759
Email: Lethithanhhuong.c2cambinh@campha.edu.vn
Họ và tên: Đồng Thị Linh
Chức vụ: Tổ phó chuyên môn
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0979718230
Email: dongthilinh@gmail.com
Họ và tên: Lê Thị Hồng Vọng
Chức vụ: Trưởng Ban nữ công
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0914917513
Email: Hongvong1979@gmail.com.
Họ và tên: Quan Thị Như Hoa
Chức vụ: Tổng phụ trách
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0916268966
Email: baophucqn2008@gmail.com
Họ và tên: Trần Thị Thu Hương
Chức vụ: Bí thư đoàn thanh niên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0362365398
Email: tranthithuhuong.c2suoikhoang@campha.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thu Huyền
Chức vụ: Tổ trưởng tổ công đoàn tổ Tự Nhiên
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm Toán
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0933031886
Email: nguyenthuhuyen.c2cambinh@campha.edu.vn
Họ và tên: Vũ Thị Kim Phượng
Chức vụ: Tổ trưởng tổ văn phòng, UVBCHCĐ Công đoàn
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0367448084
Email: vuthikimphuong71@gmail.com
Họ và tên: Phạm Thị Nga
Chức vụ: Trưởng ban Thanh tra nhân dân
Trình độ đào tạo: Cử nhân cao đẳng Sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0354418568
Email: phamthinga74@gmail.com
Họ và tên: Đỗ Ngọc Huyền
Chức vụ: Thư kí hội đồng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0397113432
Email: dongochuyencp@gmai.com
Họ và tên: Bùi Thị Hồng Liên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0364706895
Email: buithihonglien88@gmail.com
Họ và tên: Trang Thị Hương Lan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cử nhân
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 037 293 3996
Email: tranglancb@gmail.com
Họ và tên: Cao Thị Phương Anh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cử nhân
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0338722458
Email: Caothiphuonganhk62@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Chung
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0386991126
Email: nguyenthikimchung.c2cambinh@campha.edu.vn
Họ và tên: Lương Thị Hòa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0936485051
Email: luongthihoa@campha.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Phương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0973244877
Email: nguyenthiphuong.c2camthanh@campha.edu.vn
Họ và tên: Đỗ Thị Hải
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0766436693
Email: dohaithcscb@gmail.com
Họ và tên: Lưu Ngọc Phương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0365882493
Email: luungocphuong.c2cambinh@campha.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Linh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0936995347
Email: nguyenthilinh.c2cammbinh@campha.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0704130133
Email: nguyenthuc2cambinh@gmail.com
Họ và tên: Phạm Thị Hải Yến
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0902128212
Email: phamyencp@gmail.com
Họ và tên: Mai Thu Thủy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0974899222
Email: Maithuthuythcscb@gmail.com
Họ và tên: Trần Thị Phương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0975268667
Email: phuong281282@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0984266461
Email: nguyenthingoccs@gmail.com
Họ và tên: Ngô Thị Hiền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0383866129
Email: ngohien.hv@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Hà
Chức vụ: Tổ trưởng công đoàn tổ Xã Hội
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0987043652
Email: nguyenthingocha.c2cambinh@campha.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Nguyên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0989244743
Email: nguyenhanhnguyen90p2@gmail.com
Họ và tên: Hoàng Bích Loan
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0936933733
Email: hoangbichloan.c2camthanh@campha.edu.vn
Họ và tên: Hoàng Thị Kim Dung
Chức vụ: Kế toán
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0902861888
Email: hoangdungkt69@gmail.com

NGOẠI KHÓA TUYÊN TUYỀN LUẬT AN TOÀN GIAO THÔNG, LUẬT AN NINH MẠNG, PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI, PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG NĂM 2022-2023
24/01/2023

Sáng ngày 26/09/2022 trường THCS Cẩm Bình đã tổ chức buổi ngoại khoá Tuyên truyền luật An toàn giao thông, luật An ninh mạng, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống bạo lực học đường năm học 2022-2023.
LỄ KHAI MẠC TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2022
24/01/2023

Sáng ngày 03/10/2022, trường THCS Cẩm Bình long trọng tổ chức “Lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022”
HỘI NGHỊ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ, QUẢN LÝ, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2022-2023
24/01/2023

Ngày 15 tháng 10 năm 2022 trường THCS Cẩm Bình long trọng tổ chức Hội nghị Nhà giáo, Cán bộ quản lý, Người lao động năm học 2022-2023
LỄ KỶ NIỆM 92 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10
24/01/2023

Sáng ngày 17/10/2022 trường THCS Cẩm Bình tổ chức Lễ kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam
ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NHIỆM KÌ 2022-2023
24/01/2023

Chiều ngày 19/10/2022 Liên đội trường THCS Cẩm Bình long trọng tổ chức Đại hội Liên đội nhiệm kì 2022-2023
CUỘC THI VẼ TRANH CHỦ ĐỀ TÁC HẠI CỦA MA TÚY NĂM 2022
24/01/2023

Thực hiện theo Số 17-CV/ĐTN của BCH Đoàn thành phố Cẩm Phả, về việc “triển khai Cuộc thi vẽ tranh chủ đề Tác hại của ma túy năm 2022” trường THCS Cẩm Bình đã phát động các em học sinh tham gia nhằm nâng cao nhận thức cho các em về việc phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội đối với bản thân, gia đình và cộng đồng, góp phần tạo dựng lối sống lành mạnh.
TRƯỜNG THCS CẨM BÌNH TỔ CHỨC CUỘC THI RUNG CHUÔNG VÀNG TIẾNG ANH
24/01/2023

Sáng ngày 12/10/2022 trường THCS Cẩm Bình kết hợp với trung tâm Anh ngữ quốc tế Ocean edu tổ chức thành công cuộc thi “Rung chuông vàng olympic tiếng Anh”.
TRƯỜNG THCS CẨM BÌNH TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM
24/01/2023

Chiều ngày 18/11/2022 trường THCS Cẩm Bình long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (20/11/1982-20/11/2022)
TRƯỜNG THCS CẨM BÌNH THAM GIA CUỘC THI KHOA HỌC KĨ THUẬT CHO HỌC SINH THCS DO PHÒNG GD&ĐT TỔ CHỨC
24/01/2023

Ngày 14/11/2022 trường THCS Cẩm Bình tham gia cuộc thi khoa học kĩ thuật cho học sinh THCS năm học 2022-2023 do PGD&ĐT tổ chức
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS CẨM BÌNH CHĂM SÓC, VỆ SINH, DÂNG HƯƠNG TẠI ĐÀI TƯỞNG NIỆM CÁC ANH HÙNG LIỆT SĨ PHƯỜNG CẨM BÌNH
24/01/2023

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỉ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2022), Liên đội trường THCS Cẩm Bình đã tổ chức cho các em Đội viên đi chăm sóc, vệ sinh và dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng Liệt sĩ phường Cẩm Bình.
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS CẨM BÌNH QUYÊN GÓP, ỦNG HỘ CHƯƠNG TRÌNH TẾT CHIA SẺ, TẾT YÊU THƯƠNG CỦA THÀNH ĐOÀN THÀNH PHỐ CẨM PHẢ
24/01/2023

Liên đội trường THCS Cẩm Bình đã phát động và hưởng ứng chương trình “Tết sẻ chia, Tết yêu thương”
TRƯỜNG THCS CẨM BÌNH TỔ CHỨC SINH HOẠT DƯỚI CỜ VỚI CHỦ ĐỀ CHÀO NĂM 2023 KẾT HỢP VỚI LỄ SƠ KẾT HỌC KÌ I VÀ TẶNG QUÀ CHO HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN
24/01/2023

Sáng ngày 9/1/2023 trường THCS Cẩm Bình tổ chức sinh hoạt dưới cờ với chủ đề “Chào năm 2023” kết hợp với Lễ Sơ kết học kì I và tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Quý Mão.
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2022-2023
23/01/2023

Sáng ngày 5/9/2022 trường THCS Cẩm Bình long trọng tổ chức Lễ Khai Giảng năm học 2022-2023
TRƯỜNG THCS CẨM BÌNH THÔNG BÁO THỜI GIAN TỰU TRƯỜNG NĂM HỌC 2022-2023
25/08/2022

Trường THCS Cẩm Bình thông báo thời gian tựu trường năm học 2022-2023 tới toàn thể cha mẹ học sinh, học sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường
TUYÊN DƯƠNG HỌC SINH ĐẠT GIẢI TRONG GIẢI BƠI THANH, THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ CẨM PHẢ LẦN THỨ II NĂM 2022
18/07/2022

Trường THCS Cẩm Bình chúc mừng em Nguyễn Anh Kiệt lớp 8A4 đã giành được 3 Huy chương Vàng; Em Phạm Anh Tú lớp 8a2 đã giành được 1 Huy chương Vàng và 1 huy chương Đồng; Em Đỗ Thành Nam lớp 8a2 đã giành được 1 huy chương Đồng trong giải bơi Thanh, Thiếu niên, Nhi đồng thành phố Cẩm Phả năm 2022.
ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG THCS CẨM BÌNH NHIỆM KỲ 2022 - 2025
09/07/2022

Sáng ngày 4/7/2022 Chi bộ trường THCS Cẩm Bình long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ trường THCS Cẩm Bình nhiệm kỳ 2022-2025.
TRƯỜNG THCS CẨM BÌNH THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2022 - 2023 (THÔNG BÁO SỐ 1)
09/07/2022

TRƯỜNG THCS CẨM BÌNH THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2022 - 2023 (Thông báo số 1)
TRƯỜNG THCS CẨM BÌNH THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2022-2023 (THÔNG BÁO SỐ 2)
09/07/2022

Trường THCS Cẩm Bình thông báo tuyển sinh lớp 6 năm học 2022-2023 (Thông báo số 2)
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS CẨM BÌNH TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN Ý NGHĨA NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH
08/07/2022

Nhân dịp kỉ niệm Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4/2014-21/4/2022), Liên đội trường THCS Cẩm Bình tổ chức:Tuyên truyền ý nghĩa của Ngày hội đọc sách; Hướng dẫn học sinh đọc sách hiệu quả tại thư viện; Phát động các Chi đội tiến hành tham gia xây dựng tủ sách thân thiện tại lớp học của mình, ủng hộ truyện tranh, sách báo,… cho thư viện nhà trường.
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS TỔ CHỨC CHO CÁC EM ĐỘI VIÊN CHĂM SÓC VÀ DÂNG HƯƠNG TẠI ĐÀI TƯỞNG NIỆM CÁC ANH HÙNG LIỆT SĨ PHƯỜNG CẨM BÌNH
08/07/2022

Ngày 15/5/2022 Liên đội trường THCS Cẩm Bình tổ chức cho các em Đội viên đi chăm sóc và dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng Liệt sĩ phường Cẩm Bình.
Công văn đến
Công văn Số:26/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 21/02/2011
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức thi Olympic Tiếng Anh trên mạng internet năm học 2010-2011 cấp thị xã.
HuongdanthiIOEcapthi.doc
Danhsachthisinhthamgiathicapthixa.xls
Công văn Số:584/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 22/11/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet năm học 2010 - 2011
HuongdancuocthiOlympictiengAnhquaInternet-2010.doc
Công văn Số:532/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 29/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục trường TH, PTCS và THCS năm học 2010-2011.
Công văn Số:543/CV-GD&ĐT
Ngày ban hành: 02/11/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Công văn
Trích yếu: Chuẩn bị các tiết mục cho đêm liên hoan văn nghệ ngành GD&ĐT năm 2010
CV543tochuccongdienVN.doc
Cactietmucthamgiandemlienhoanvannghe.doc
DSdoivannghe20-11(1).xls
Công văn Số:519/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 22/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức cuộc thi giải Toán qua mạng Internet năm học 2010 - 2011.
HDTCthigiaitoanquamangnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:02 /KH-LN/LĐTBXH-GDĐT-ĐTN
Ngày ban hành: 04/10/2010
Người ký: NV San-TQ Dân - ĐM Phương
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: KẾ HOẠCH: Tổ chức Hội thi tuyên truyền viên măng non về Bảo vệ, chăm sóc trẻ em thị xã Cẩm Phả năm 2010
KehoachPhoihopthituyentruyenmangnon29-10-2010.doc
Công văn Số:460/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Cập nhập thông tin người nước ngoài đến làm việc, công tác tại đơn vị.
CapnhatTTnuocngoaidenlamviec.doc
Công văn Số:459/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục văn học 2010 - 2011.
HuongdanTHnhiemvuKTKDnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:450/LT PGD&ĐT-CĐN
Ngày ban hành: 01/10/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá, Lê Thị Thanh Thủy
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Tổ chức Hội diễn Văn nghệ quần chúng ngành Giáo dục năm 2010
TochucHoidienVNQC2010.doc
Công văn Số:445/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn xét hết tập sự đối với giáo viên, nhân viên.
Cv445HDxethettapsu.doc
Công văn Số:443/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn làm hồ sơ đề nghị xét chuyển loại viên chức năm 2010
CV443HDchuyenloaivienchuc2010.doc
Mauchuyenloaivienchuc2010.xls
Công văn Số:424/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 10/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2010 - 2011.
PGDHuongdanthuchiennhiemvuCNTTnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:435/KH-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 16/09/2010
Người ký: Hoàng Thị GIá
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức trung thu 2010
CV435KHtochuctrungthu2010.doc
Công văn Số:398/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 24/08/2010
Người ký: Nguyễn Văn Vượng
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2010 - 2011
HuongdanthuchienNVNH2010-2011THCS.doc
Công văn Số:415/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 07/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Lịch duyệt kế hoạch và tổ chức Hội nghị CB, VC, LĐ năm học 2010 - 2011
LichduyetKeHoachvaHoinghiCBVCLD(suaLai).doc
Công văn Số:417/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 08/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Triệu tập cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn giáo dục kỹ năng sống.
Thongbao.doc
Công văn Số:412/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 01/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn khai giảng (bổ sung)
HDKhaigiang.doc
Công văn Số:411/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Triệu tập giáo viên tham gia tập huấn lắp đặt và sử dụng đàn Piano kỹ thuật số.
TrieutaptaphuansudungdanPianokythuatso.doc
Công văn Số:408/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Một số quy định sử dụng Cổng thông tin điện tử Phòng GD&ĐT
QuydinhsudungCongTTDTcuaphongGD&DT.doc
Công văn Số:30/BC-CĐN
Ngày ban hành: 15/08/2010
Người ký: Lê Thị Thanh Thuỷ
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2009 - 2010, phương hướng nhiệm vụ công tác năm học 2010 - 2011.
BAOCAOTONGKETCONGTACCONGDOAN2009-2010.doc
Công văn Số:132/BC-UBND
Ngày ban hành: 23/08/2010
Người ký: Vũ Văn Bình
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết năm học 2009 - 2010 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2010 - 2011.
BCTKNH09-2010UBND[1].doc
Công văn Số:378/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 12/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Thông báo về việc triệu tập đại biểu dự Hội nghị tổng kết năm học 2009 - 2010
TBtongket.doc
Cacdanhhieu.doc
Công văn Số:386/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 18/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức lễ khai giảng năm học 2010 - 2011
HuongdanLekhaigiang2010-2011[1].doc
Công văn Số:362 /PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: V/v: Chuẩn bị khai giảng năm học 2010-2011
HuongdanchuanbiKhaigiangnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:304/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 02/07/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng tin học cho cán bộ quản lý trường học và giáo viên hè năm 2010.
trienkhaithuchienboiduongtinhoche2010.doc
Công văn Số:262/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/06/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Về việc: Bồi dưỡng CNTT hè 2010.
KehoachboiduongCNTT.doc
Công văn Số:192/CV-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 29/04/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng Dẫn
Trích yếu: V/v Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông
CV192ATGT.doc
Công văn đi
Chưa có công văn đi!
 
Trang chủ | Bài giảng trực tuyến | Tài nguyên | Thủ tục hành chính | Tìm kiếm
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Thành phố Cẩm Phả
Địa chỉ: Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.862.265
E-mail: pgdcampha.quangninh@moet.edu.vn
Website: campha.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà