TỔ CHỨC
Trường trung học cơ sở Cẩm Bình
- Địa chỉ: Tổ 1, khu Hòa Lạc, Thành phố Cẩm phả - Tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: 0936786181
- Hòm thư: c2cambinh.cp.quangninh@moet.edu.vn
- Fax: .........
- Website: http://campha.edu.vn/thcscambinh
Họ và tên: Vũ Phương Hoa
Chức vụ: Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0936786181
Email: vuphuonghoa75@gmail.com
Họ và tên: Trần Thị Ngọc Hoa
Chức vụ: Phó Bí thư Chi Bộ - Chủ tịch Công đoàn
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0906039819
Email: tranthingochoa1976@gmail.com
Họ và tên: Cao Thị Thanh
Chức vụ: Tổ trưởng tổ Tự Nhiên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0982710579
Email: caothanhcs@gmai.com
Họ và tên: Vũ Minh Quyên
Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0916571688
Email: vuminhquyenqn@gmail.com
Họ và tên: Lê Thị Thanh Hương
Chức vụ: Tổ phó chuyên môn
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0398336759
Email: Lethithanhhuong.c2cambinh@campha.edu.vn
Họ và tên: Đồng Thị Linh
Chức vụ: Tổ phó chuyên môn
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0979718230
Email: dongthilinh@gmail.com
Họ và tên: Lê Thị Hồng Vọng
Chức vụ: Trưởng Ban nữ công
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0914917513
Email: Hongvong1979@gmail.com.
Họ và tên: Quan Thị Như Hoa
Chức vụ: Tổng phụ trách
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0916268966
Email: baophucqn2008@gmail.com
Họ và tên: Trần Thị Thu Hương
Chức vụ: Bí thư đoàn thanh niên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0362365398
Email: tranthithuhuong.c2suoikhoang@campha.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thu Huyền
Chức vụ: Tổ trưởng tổ công đoàn tổ Tự Nhiên
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm Toán
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0933031886
Email: nguyenthuhuyen.c2cambinh@campha.edu.vn
Họ và tên: Vũ Thị Kim Phượng
Chức vụ: Tổ trưởng tổ văn phòng, UVBCHCĐ Công đoàn
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0367448084
Email: vuthikimphuong71@gmail.com
Họ và tên: Phạm Thị Nga
Chức vụ: Trưởng ban Thanh tra nhân dân
Trình độ đào tạo: Cử nhân cao đẳng Sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0354418568
Email: phamthinga74@gmail.com
Họ và tên: Đỗ Ngọc Huyền
Chức vụ: Thư kí hội đồng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0397113432
Email: dongochuyencp@gmai.com
Họ và tên: Bùi Thị Hồng Liên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0364706895
Email: buithihonglien88@gmail.com
Họ và tên: Trang Thị Hương Lan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cử nhân
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 037 293 3996
Email: tranglancb@gmail.com
Họ và tên: Cao Thị Phương Anh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cử nhân
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0338722458
Email: Caothiphuonganhk62@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Chung
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0386991126
Email: nguyenthikimchung.c2cambinh@campha.edu.vn
Họ và tên: Lương Thị Hòa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0936485051
Email: luongthihoa@campha.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Phương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0973244877
Email: nguyenthiphuong.c2camthanh@campha.edu.vn
Họ và tên: Đỗ Thị Hải
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0766436693
Email: dohaithcscb@gmail.com
Họ và tên: Lưu Ngọc Phương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0365882493
Email: luungocphuong.c2cambinh@campha.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Linh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0936995347
Email: nguyenthilinh.c2cammbinh@campha.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0704130133
Email: nguyenthuc2cambinh@gmail.com
Họ và tên: Phạm Thị Hải Yến
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0902128212
Email: phamyencp@gmail.com
Họ và tên: Mai Thu Thủy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0974899222
Email: Maithuthuythcscb@gmail.com
Họ và tên: Trần Thị Phương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0975268667
Email: phuong281282@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0984266461
Email: nguyenthingoccs@gmail.com
Họ và tên: Ngô Thị Hiền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0383866129
Email: ngohien.hv@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Hà
Chức vụ: Tổ trưởng công đoàn tổ Xã Hội
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0987043652
Email: nguyenthingocha.c2cambinh@campha.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Nguyên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0989244743
Email: nguyenhanhnguyen90p2@gmail.com
Họ và tên: Hoàng Bích Loan
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0936933733
Email: hoangbichloan.c2camthanh@campha.edu.vn
Họ và tên: Hoàng Thị Kim Dung
Chức vụ: Kế toán
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0902861888
Email: hoangdungkt69@gmail.com

Liên đội trường THCS Cẩm Bình tổ chức tuyên truyền tưởng niệm 80 năm ngày Anh hùng liệt sỹ Kim Đồng hy sinh (15/2/1943-15/2/2023)
28/05/2023

Nhằm giúp các em học sinh có thêm hiểu biết về Anh hùng liệt sỹ Kim Đồng -tượng đài bất hủ của thiếu niên về lòng yêu nước, sự dũng cảm, can đảm hy sinh với tinh thần “Tuổi nhỏ chỉ lớn” trong các buổi sinh hoạt 15 phút đầu giờ, sinh hoạt lớp, Liên đội trường THCS Cẩm Bình tổ chức tuyên truyền tưởng niệm 80 năm ngày Anh hùng liệt sỹ Kim Đồng hy sinh (15/2/1943-15/2/2023)
TRƯỜNG THCS CẨM BÌNH TUYÊN DƯƠNG HỌC SINH ĐẠT GIẢI ĐIỀN KINH PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ CẨM PHẢ NĂM HỌC 2022-2023
28/05/2023

Thực hiện kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 05/01/2023 của UBND thành phố Cẩm Phả về việc tổ chức Giải điền kinh học sinh phổ thông thành phố Cẩm Phả năm học 2022-2023, trường THCS Cẩm Bình đã có kế hoạch cho học sinh tập luyện đồng thời động viên, khích lệ các em học sinh tích cực tham gia giải điền kinh của thành phố, của tỉnh năm học 2022-2023.
NHÀ TRƯỜNG TUYÊN DƯƠNG EM ĐÀO MINH QUANG-HỌC SINH LỚP 9A2 ĐẠT HUY CHƯƠNG ĐỒNG GIẢI ĐIỀN KINH HỌC SINH PHỔ THÔNG TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2022-2023
28/05/2023

Trường THCS Cẩm Bình tuyên dương em Đào Minh Quang- học sinh lớp 9A2 đạt Huy chương Đồng Giải điền kinh học sinh phổ thông tỉnh Quảng Ninh năm học 2022-2023
TRƯỜNG THCS CẨM BÌNH TÍCH CỰC THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG VỚI CHỦ ĐỀ "VẬN ĐỘNG KHỎE MẠNH-RÈN KĨ NĂNG"
28/05/2023

Trường THCS Cẩm Bình tích cực tham gia các hoạt động với chủ đề “Vận động khỏe mạnh- rèn luyện kĩ năng”.
TRƯỜNG THCS CẨM BÌNH KẾT NẠP ĐOÀN ĐỢT 1 NĂM HỌC 2022-2023 CHO 32 EM HỌC SINH LỚP 9 ƯU TÚ
28/05/2023

Trường THCS Cẩm Bình tổ chức lễ kết nạp Đoàn viên mới đợt 1 năm học 2022-2023 cho 32 em học sinh lớp 9 ưu tú, đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện.
HỌC SINH KHỐI 9 TRƯỜNG THCS CẨM BÌNH THAM QUAN TRẢI NGHIỆM
28/05/2023

Nhằm mục đích phân luồng tuyển sinh sau tốt nghiệp THCS và giúp các em học sinh lớp 9 có sự định hướng nghề nghiệp trong tương lai, chiều ngày 22/3/2023 trường THCS Cẩm Bình phối hợp với trường Cao đẳng Công nghiệp và xây dựng (CIC) tổ chức buổi trải nghiệm thú vị với hình thức phong phú đa dạng tại trường Cao đẳng Công nghiệp và xây dựng.
TRƯỜNG THCS CẨM BÌNH TỔ CHỨC NGOẠI KHÓA SÁNG TẠO XANH CHỦ ĐỀ STEM
28/05/2023

Sáng ngày 22/3/2023 trường THCS Cẩm Bình long trọng tổ chức ngoại khóa Ngày hội STEM với chủ đề “Sáng tạo xanh”.
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN NHIỆM KÌ 2023-2028 TRƯỜNG THCS CẨM BÌNH
28/05/2023

Sáng ngày 24/03/2023 trường THCS Cẩm Bình tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028
BUỔI TRẢI NGHIỆM ĐẦY THÚ VỊ CỦA KHỐI 9 TRƯỜNG THCS CẨM BÌNH
28/05/2023

Ngày 08/04/2023 trường THCS Cẩm Bình phối hợp với công ty du lịch Hoà Bình tổ chức “Hoạt động học tập trải nghiệm thực tế cho các em học sinh khối 9 trường THCS Cẩm Bình năm học 2022-2023”.
TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ THÚ VỊ KHỐI 6,7,8 TRƯỜNG THCS CẨM BÌNH
28/05/2023

15/04/2023 trường THCS Cẩm Bình phối hợp với công ty du lịch Hoà Bình tổ chức “Hoạt động học tập trải nghiệm thực tế cho các em học sinh khối 8 trường THCS Cẩm Bình năm học 2022-2023”.
TRƯỜNG THCS CẨM BÌNH ĐẠT GIẢI A CUỘC THI HỌA MI VÀNG THÀNH PHỐ CẨM PHẢ NĂM 2023
28/05/2023

Bằng sự quyết tâm, nhiệt tình, hăng hái tham gia cuộc thi, Liên đội trường THCS Cẩm Bình đã vượt qua nhiều tiết mục đặc sắc của các đơn vị và vinh dự đạt GIẢI A CUỘC THI HOẠ MI VÀNG THÀNH PHỐ CẨM PHẢ NĂM 2023 và GIẢI KHUYẾN KHÍCH TOÀN ĐOÀN.
TRƯỜNG THCS CẨM BÌNH TỔ CHỨC NGÀY SÁCH VÀ VĂN HÓA ĐỌC VIỆT NAM NĂM 2023
28/05/2023

Thực hiện kế hoạch số 867/KH-SGDĐT ngày 14/4/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh về việc tổ chức Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam năm 2023 trong các cơ sở Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Kế hoạch số 369/KH-PGDĐT của Phòng Giáo dục và Đào tạo Cẩm Phả về việc tổ chức ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam trong các cơ sở giáo dục năm 2023; Kế hoạch số 316/KH-THCS CB ngày 19/9/2022 của trường THCS Cẩm Bình về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục, trường THCS Cẩm Bình tổ chức Ngày sách và Văn hoá đọc Việt Nam năm 2023.
TRƯỜNG THCS CẨM BÌNH KẾT HỢP VỚI TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM BÌNH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHÁU NGOAN BÁC HỒ
28/05/2023

Thực hiện kế hoạch số 13-KH/HĐĐ ngày 30/03/2023 của Hội đồng Đội thành phố Cẩm Phả về việc tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ thành phố Cẩm Phả lần thứ 36 năm 2023, sáng ngày 18/5/2022 Liên đội trường THCS Cẩm Bình kết hợp với trường Tiểu học Cẩm Bình đã long trọng tổ chức Đại hội cháu ngoan Bác Hồ năm học 2022-2023.
TRƯỜNG THCS CẨM BÌNH TỔ CHỨC KẾT NẠP ĐOÀN ĐỢT 2 NĂM HỌC 2022-2023
28/05/2023

Nhân dịp kỉ niệm 133 năm ngày sinh Bác (19/5/1890- 19/5/2023) và 82 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2023) cũng như để ghi nhận sự phấn đấu của các em Đội viên đã có nhiều cố gắng vươn lên trong học tập, trong hoạt động phong trào và ghi nhận sự tiến bộ về đạo đức, tác phong và nề nếp của các em Đội viên, sáng ngày 18/5/2023 trường THCS Cẩm Bình long trọng tổ chức Lễ kết nạp Đoàn viên mới đợt 2 năm học 2022- 2023 cho 23 em học sinh ưu tú khối lớp 9.
TRƯỜNG THCS CẨM BÌNH TỔ CHỨC LỄ TỔNG KẾT, CHIA TAY HỌC SINH LỚP 9 VÀ BÀN GIAO HỌC SINH VỀ HÈ TẠI KHU DÂN CƯ
28/05/2023

Sáng ngày 24/05/2023 trường THCS Cẩm Bình long trọng tổ chức Lễ tổng kết, chia tay học sinh lớp 9 và bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại khu dân cư.
NGOẠI KHÓA TUYÊN TUYỀN LUẬT AN TOÀN GIAO THÔNG, LUẬT AN NINH MẠNG, PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI, PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG NĂM 2022-2023
24/01/2023

Sáng ngày 26/09/2022 trường THCS Cẩm Bình đã tổ chức buổi ngoại khoá Tuyên truyền luật An toàn giao thông, luật An ninh mạng, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống bạo lực học đường năm học 2022-2023.
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT MỨC PHU, CÁC KHOẢN THU DỊCH VỤ PHỤC VỤ, HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRƯỜNG THCS CẨM BÌNH
24/01/2023

Quyết định về việc phê duyệt mức thu, các khoản thu dịch vụ, phục vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các trường Mầm non, Tiểu học, TH&THCS, THCS Công lập, trên địa bàn thành phố năm học 2022-2023
HỘI NGHỊ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ, QUẢN LÝ, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2022-2023
24/01/2023

Ngày 15 tháng 10 năm 2022 trường THCS Cẩm Bình long trọng tổ chức Hội nghị Nhà giáo, Cán bộ quản lý, Người lao động năm học 2022-2023
LỄ KỶ NIỆM 92 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10
24/01/2023

Sáng ngày 17/10/2022 trường THCS Cẩm Bình tổ chức Lễ kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam
ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NHIỆM KÌ 2022-2023
24/01/2023

Chiều ngày 19/10/2022 Liên đội trường THCS Cẩm Bình long trọng tổ chức Đại hội Liên đội nhiệm kì 2022-2023
Công văn đến
Công văn Số:26/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 21/02/2011
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức thi Olympic Tiếng Anh trên mạng internet năm học 2010-2011 cấp thị xã.
HuongdanthiIOEcapthi.doc
Danhsachthisinhthamgiathicapthixa.xls
Công văn Số:584/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 22/11/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet năm học 2010 - 2011
HuongdancuocthiOlympictiengAnhquaInternet-2010.doc
Công văn Số:532/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 29/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục trường TH, PTCS và THCS năm học 2010-2011.
Công văn Số:543/CV-GD&ĐT
Ngày ban hành: 02/11/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Công văn
Trích yếu: Chuẩn bị các tiết mục cho đêm liên hoan văn nghệ ngành GD&ĐT năm 2010
CV543tochuccongdienVN.doc
Cactietmucthamgiandemlienhoanvannghe.doc
DSdoivannghe20-11(1).xls
Công văn Số:519/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 22/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức cuộc thi giải Toán qua mạng Internet năm học 2010 - 2011.
HDTCthigiaitoanquamangnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:02 /KH-LN/LĐTBXH-GDĐT-ĐTN
Ngày ban hành: 04/10/2010
Người ký: NV San-TQ Dân - ĐM Phương
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: KẾ HOẠCH: Tổ chức Hội thi tuyên truyền viên măng non về Bảo vệ, chăm sóc trẻ em thị xã Cẩm Phả năm 2010
KehoachPhoihopthituyentruyenmangnon29-10-2010.doc
Công văn Số:460/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Cập nhập thông tin người nước ngoài đến làm việc, công tác tại đơn vị.
CapnhatTTnuocngoaidenlamviec.doc
Công văn Số:459/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục văn học 2010 - 2011.
HuongdanTHnhiemvuKTKDnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:450/LT PGD&ĐT-CĐN
Ngày ban hành: 01/10/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá, Lê Thị Thanh Thủy
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Tổ chức Hội diễn Văn nghệ quần chúng ngành Giáo dục năm 2010
TochucHoidienVNQC2010.doc
Công văn Số:445/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn xét hết tập sự đối với giáo viên, nhân viên.
Cv445HDxethettapsu.doc
Công văn Số:443/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn làm hồ sơ đề nghị xét chuyển loại viên chức năm 2010
CV443HDchuyenloaivienchuc2010.doc
Mauchuyenloaivienchuc2010.xls
Công văn Số:424/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 10/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2010 - 2011.
PGDHuongdanthuchiennhiemvuCNTTnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:435/KH-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 16/09/2010
Người ký: Hoàng Thị GIá
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức trung thu 2010
CV435KHtochuctrungthu2010.doc
Công văn Số:398/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 24/08/2010
Người ký: Nguyễn Văn Vượng
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2010 - 2011
HuongdanthuchienNVNH2010-2011THCS.doc
Công văn Số:415/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 07/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Lịch duyệt kế hoạch và tổ chức Hội nghị CB, VC, LĐ năm học 2010 - 2011
LichduyetKeHoachvaHoinghiCBVCLD(suaLai).doc
Công văn Số:417/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 08/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Triệu tập cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn giáo dục kỹ năng sống.
Thongbao.doc
Công văn Số:412/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 01/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn khai giảng (bổ sung)
HDKhaigiang.doc
Công văn Số:411/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Triệu tập giáo viên tham gia tập huấn lắp đặt và sử dụng đàn Piano kỹ thuật số.
TrieutaptaphuansudungdanPianokythuatso.doc
Công văn Số:408/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Một số quy định sử dụng Cổng thông tin điện tử Phòng GD&ĐT
QuydinhsudungCongTTDTcuaphongGD&DT.doc
Công văn Số:30/BC-CĐN
Ngày ban hành: 15/08/2010
Người ký: Lê Thị Thanh Thuỷ
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2009 - 2010, phương hướng nhiệm vụ công tác năm học 2010 - 2011.
BAOCAOTONGKETCONGTACCONGDOAN2009-2010.doc
Công văn Số:132/BC-UBND
Ngày ban hành: 23/08/2010
Người ký: Vũ Văn Bình
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết năm học 2009 - 2010 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2010 - 2011.
BCTKNH09-2010UBND[1].doc
Công văn Số:378/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 12/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Thông báo về việc triệu tập đại biểu dự Hội nghị tổng kết năm học 2009 - 2010
TBtongket.doc
Cacdanhhieu.doc
Công văn Số:386/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 18/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức lễ khai giảng năm học 2010 - 2011
HuongdanLekhaigiang2010-2011[1].doc
Công văn Số:362 /PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: V/v: Chuẩn bị khai giảng năm học 2010-2011
HuongdanchuanbiKhaigiangnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:304/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 02/07/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng tin học cho cán bộ quản lý trường học và giáo viên hè năm 2010.
trienkhaithuchienboiduongtinhoche2010.doc
Công văn Số:262/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/06/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Về việc: Bồi dưỡng CNTT hè 2010.
KehoachboiduongCNTT.doc
Công văn Số:192/CV-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 29/04/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng Dẫn
Trích yếu: V/v Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông
CV192ATGT.doc
Công văn đi
Chưa có công văn đi!
 
Trang chủ | Bài giảng trực tuyến | Tài nguyên | Thủ tục hành chính | Tìm kiếm
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Thành phố Cẩm Phả
Địa chỉ: Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.862.265
E-mail: pgdcampha.quangninh@moet.edu.vn
Website: campha.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà