TỔ CHỨC
Trường trung học cơ sở Cẩm Bình
- Địa chỉ: Thị xã Cẩm phả - Tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: 0333864145
- Hòm thư: c2cambinh.cp.quangninh@moet.edu.vn
- Fax: .........
- Website: http://campha.edu.vn/thcscambinh
Họ và tên: Trần Thị Oanh
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm Toán
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0169.406.6366
Email:
Họ và tên: Trần Phương Nga
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm Toán
ĐTCQ: (033)3 864 145
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Minh Quyên
Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn
Trình độ đào tạo: Ngành văn
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Nga
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Sinh- Hoá- Địa
ĐTCQ: 0333. 864.145
ĐTNR: 0333.936.355
Di động: 0123.695.2732
Email:
Họ và tên: Lê Thị Bích Hằng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sinh- Hoá
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Hoàng Kim Phượng
Chức vụ: Tổ phó chuyên môn
Trình độ đào tạo: Toán - Lý
ĐTCQ: 0333.864.145
ĐTNR: 0333.711.962
Di động: 0169.367.7412
Email:
Họ và tên: Trần Thị Bích Ngọc
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Ngành Toán
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đỗ Thị Kim Sinh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ngành toán
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hiền
Chức vụ: Tổ phó chuyên môn
Trình độ đào tạo: Tiếng Anh
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trang Thị Hương Lan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Ngoại ngữ Tiếng Anh
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hải Linh
Chức vụ: Chủ tịch công đoàn
Trình độ đào tạo: Văn- Sử
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trần Thị Ngọc Hoa
Chức vụ: Trưởng ban Nữ công
Trình độ đào tạo: ngành toán
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lê Thị Thanh Hương
Chức vụ: Tổ phó chuyên môn
Trình độ đào tạo: Tiếng Anh
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lê Thị Hồng Vọng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Văn- Sử
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đỗ Thị Hải
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiếng Anh
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Thuỳ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Âm nhạc
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Văn- GDCD
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Hải Yến
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Hoá học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Phú
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trần Thị Phương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thu Huyền
Chức vụ: Bí thư chi đoàn
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0933031886
Email:
Họ và tên: Trần Thị Nhung
Chức vụ: Kế toán
Trình độ đào tạo: Quản trị TC kế toán
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đào Thị Thơm
Chức vụ: Nhân viên y tế
Trình độ đào tạo: Y tá điều dưỡng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0169.324.8527
Email:
Họ và tên: Phạm Ngọc Duy
Chức vụ: Tổng phụ trách
Trình độ đào tạo: Đại Học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email: phamduyqn82@gmail.com
 
Trang chủ | Tài nguyên | Thủ tục hành chính | Tìm kiếm
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Thành phố Cẩm Phả
Địa chỉ: Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.862.265
E-mail: pgdcampha.quangninh@moet.edu.vn
Website: campha.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà
ga goi

http://www.xemayvn.co/

http://www.xemayvn.co/2017/08/nhong-sen-dia-nhong-xich.html