TỔ CHỨC
Trường trung học cơ sở Suối Khoáng
- Địa chỉ: Thị xã Cẩm phả - Tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: 0333.862.581
- Hòm thư: c2suoikhoang.cp.quangninh@moet.edu.vn
- Fax: 0333.862.581
- Website: http://campha.edu.vn/thcssuoikhoang
Họ và tên: Nguyễn Văn Tiến
Chức vụ: Hiệu Trưởng
Trình độ đào tạo: Đại Học
ĐTCQ: 0333862581
ĐTNR:
Di động:
Email: c2suoikhoang@campha.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Ninh
Chức vụ: Giáo Viên - Tổ trưởng tổ TN
Trình độ đào tạo: Đại Học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0972217199
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Cẩm
Chức vụ: Giáo Viên - Tổ Phó tổ TN
Trình độ đào tạo: Đại Học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01643116771
Email:
Họ và tên: Đào Thị Hải Tâm
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Đại Học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 016735083333
Email:
Họ và tên: Đào Thị Mai Hương
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Đại Học
ĐTCQ:
ĐTNR: 01234129805
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Yên
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Cao Đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0934265572
Email:
Họ và tên: Trịnh Thị Sâm
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Cao Đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Ngô Thị Quyên
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Đại Học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01658162677
Email:
Họ và tên: Trương Thị Kiều Loan
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Cao Tuấn Long
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Đại Học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trần Thị Phương Thảo
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đỗ Thị Lệ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại Học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0982784959
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Phương
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Đại Học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lại Thị Hạnh
Chức vụ: Giáo Viên - Tổ Trưởng tổ XH
Trình độ đào tạo: Đại Học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0936235368
Email:
Họ và tên: Trần Lan Dung
Chức vụ: Giáo Viên - Tổ Phó tổ XH
Trình độ đào tạo: Đại Học
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333838479
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hảo
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Cao Đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01675157763
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Lan Hương
Chức vụ: Giáo Viên - Chủ tịch Công Đoàn
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đỗ Thị Nhẫn
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại Học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0977455950
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Cẩm Thủy
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Mĩ Thuật
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đỗ Thị Thu Hiền
Chức vụ: Giáo Viên - Tổng phụ trách đội
Trình độ đào tạo: Cao Đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0936802642
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thanh Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại Học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01222398568
Email:
Họ và tên: Đào Thi Mùi
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Văn - Sử
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0978824583
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Lương
Chức vụ: Kế toán trưởng
Trình độ đào tạo: Đại Học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01216337846
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Oanh
Chức vụ: Văn Thư - Lưu Trữ
Trình độ đào tạo: Cao Đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thảo
Chức vụ: Nhân Viên Y tế
Trình độ đào tạo: Trung Cấp
ĐTCQ: 0333862581
ĐTNR:
Di động: 0976935662
Email:
Họ và tên: Phan Thị An
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Tiếng Anh
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01693517161
Email:
Họ và tên: Thân Thị Trâm
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Ngữ Văn
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0648962555
Email:
Họ và tên: Lê Thị Phuwong Hoa
Chức vụ: Hiệu Phó
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thảo
Chức vụ: GV tin
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
 
Trang chủ | Tài nguyên | Thủ tục hành chính | Tìm kiếm
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Thành phố Cẩm Phả
Địa chỉ: Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.862.265
E-mail: pgdcampha.quangninh@moet.edu.vn
Website: campha.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà
ga goi

http://www.xemayvn.co/

http://www.xemayvn.co/2017/08/nhong-sen-dia-nhong-xich.html