TỔ CHỨC
Trường trung học cơ sở Cẩm Thịnh
- Địa chỉ: Thị xã Cẩm phả - Tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: 0333880826
- Hòm thư: .........
- Fax: .........
- Website: http://campha.edu.vn/thcscamthinh
Họ và tên: Phan Thị Bích Hường
Chức vụ: Hiệu phó
Trình độ đào tạo: Toán
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đinh Thị Mai Hiên
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: ĐH
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01666.144.312
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Liễu
Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01695.365.369
Email:
Họ và tên: Lê Mai Quế
Chức vụ: Tổ trưởng tổ XH
Trình độ đào tạo: ĐH
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0972 389 789
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Phương
Chức vụ: Tổ trưởng tổ TN
Trình độ đào tạo: ĐH
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lê Thị Thu
Chức vụ: Tổ phó tổ XH
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333 725 557
Di động: 0936 722 869
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Vân
Chức vụ: Tổ phó tổ TN
Trình độ đào tạo: ĐH
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lương Thu Thảo
Chức vụ: Bí thư CĐ
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0983339976
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Mai
Chức vụ: Tổng phụ trách
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Mai
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐH
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hiên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: ĐàoThị Thu Huyền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐH
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trần Kim Tuyến
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lý Thị Hải Yến
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mỹ Thuật
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Đăng Thắng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ: 0333 865 681
ĐTNR: 0333 725 530
Di động: 016958 58168
Email:
Họ và tên: Đoàn Thị Diện
Chức vụ: Văn thư
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hường
Chức vụ: Kế toán
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0936021286
Email:
Họ và tên: Đỗ Thị Vui
Chức vụ: Y tế
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Nga
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐH
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Thảo
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐH
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
 
Trang chủ | Tài nguyên | Thủ tục hành chính | Tìm kiếm
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Thành phố Cẩm Phả
Địa chỉ: Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.862.265
E-mail: pgdcampha.quangninh@moet.edu.vn
Website: campha.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà
ga goi

http://www.xemayvn.co/

http://www.xemayvn.co/2017/08/nhong-sen-dia-nhong-xich.html