TỔ CHỨC
Trường trung học cơ sở Cẩm Thịnh
- Địa chỉ: Thị xã Cẩm phả - Tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: 0333880826
- Hòm thư: .........
- Fax: .........
- Website: http://campha.edu.vn/thcscamthinh
Họ và tên: Đinh Thị Mai Hiên
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: ĐH
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01666.144.312
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0915529533
Email: nguyenthihong1975@gmail.com
Họ và tên: Lê Mai Quế
Chức vụ: Tổ trưởng tổ XH
Trình độ đào tạo: ĐH
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0972 389 789
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Phương
Chức vụ: Tổ trưởng tổ TN
Trình độ đào tạo: ĐH
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lê Thị Thu
Chức vụ: Tổ phó tổ XH
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333 725 557
Di động: 0936 722 869
Email:
Họ và tên: Lương Thu Thảo
Chức vụ: Bí thư CĐ
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0983339976
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Mai
Chức vụ: Tổng phụ trách
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Mai
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐH
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: ĐàoThị Thu Huyền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐH
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trần Kim Tuyến
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đỗ Thị Vui
Chức vụ: Y tế
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Nga
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐH
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Minh Hải
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đào Thị Phượng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Thúy Linh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lê Vân Anh
Chức vụ: GIáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Minh Thúy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Giang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Xuân Linh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đoàn Thị Thúy Nga
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đặng Thị Hà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Tâm
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đào Thị Thu Hường
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Triệu Thị Cúc
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hường
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hồi
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Công Luân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Bích
Chức vụ: Kế toán
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email: nguyenthihong1975@gmail.com
Họ và tên: Bùi Thị Liễu
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:Quá trình hình thành và phát triển

Trường THCS Cẩm Thịnh tiền thân là trường cấp 1,2 Thái Bình, được thành lập năm 1986, lúc đầu chỉ có 35 học sinh lớp 6. Năm 1991, khối cấp 2 được tách ra thành lập trường THCS Cẩm Thịnh. Hơn 20 năm xây dựng và phát triển, đến nay trường đã có một đội ngũ giáo viên vững vàng về chuyên môn, ổn định về chất lượng. Năm học 2010 - 2011 trường có 13 lớp/ 444 học sinh, 33 cán bộ, giáo viên, nhân viên - 100% đạt trình độ chuẩn, trong đó có 40% trên chuẩn. Trong những năm gần đây, chất lượng mũi nhọn của nhà trường đạt được nhiều thành tích, luôn nằm trong tốp đầu các trường trong thị xã có nhiều học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp thị - có từ 8 – 12 giải cấp tỉnh, 35 - 45 giải cấp thị.Suốt chặng đường đó, trường được các cấp lãnh đạo tỉnh, thị xã, Ngành giáo dục, các công ty, xí nghiệp quan tâm xây dựng về đội ngũ, đầu tư về cơ sở vật chất. Năm 2008 trường được xây mới toàn bộ và đón nhận ngôi trường mới khi bước vào khai giảng năm học 2008 - 2009. Trường được công nhận trường chuẩn Quốc gia năm 2009


Báo cáo công tác xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong nhà trường năm học 2023 - 2024
01/07/2024

Báo cáo công tác xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong nhà trường năm học 2023 - 2024
Thông báo tuyển sinh lớp 6 năm học 2024 - 2025
20/06/2024

Thông báo tuyển sinh lớp 6 năm học 2024 - 2025
Cơ sở vật chất theo TT36 năm học 2023 - 2024
01/12/2023

Cơ sở vật chất theo TT36 năm học 2023 - 2024
Chất lượng giáo dục năm học 2023 - 2024
01/12/2023

Chất lượng giáo dục năm học 2023 - 2024
Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2023 - 2024
01/12/2023

Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2023 - 2024
Cam kết chất lượng giáo dục năm học 2023 - 2024
01/12/2023

Cam kết chất lượng giáo dục năm học 2023 - 2024
Quy chế hoạt động THCS Cẩm Thịnh năm học 2023 - 2024
04/11/2023

Quy chế hoạt động THCS Cẩm Thịnh năm học 2023 - 2024
Thông báo các khoản thu năm học 2023 -2024
30/10/2023

Thông báo các khoản thu và kế hoạch thực hiện năm học 2023 -2024
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 -2024
30/10/2023

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 -2024
Thông báo lịch tựu trường và khai giảng năm học 2023-2024
21/08/2023

Thông báo lịch tựu trường và khai giảng năm học 2023-2024
Thông báo tuyển sinh lớp 6 năm học 2023 - 2024
30/06/2023

Thông báo tuyển sinh lớp 6 năm học 2023 - 2024
Thông báo công khai thông tin cơ sở vật chất năm học 2022 - 2023
23/05/2023

Thông báo công khai thông tin cơ sở vật chất năm học 2022 - 2023
Thông báo công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế năm học 2022 - 2023
23/05/2023

Thông báo công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế năm học 2022 - 2023
Công khai thông tin đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên nhà trường năm học 2022 - 2023
23/05/2023

Công khai thông tin đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên nhà trường năm học 2022 - 2023
Quyết định phân bổ số lượng người làm việc tại các đơn vị công lập trực thuộc thành phố năm 2023
19/01/2023

Quyết định phân bổ số lượng người làm việc tại các đơn vị công lập trực thuộc thành phố năm 2023
UBND TP Cẩm Phả giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2023 - 2025
19/01/2023

UBND TP Cẩm Phả giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 20023 - 2025
Quy định về hợp đồng lao động tại các đơn vị sự nghiệp công lập
19/01/2023

Quy định về hợp đồng lao động tại các đơn vị sự nghiệp công lập
PGD kiểm tra, rà soát nhu cầu thiết bị dạy học tại các trường học trên địa bàn TP
19/01/2023

PGD kiểm tra, rà soát nhu cầu thiết bị dạy học tại các trường học trên địa bàn TP
Chương trình Sơ kết học kì I năm học 2022-2023
19/01/2023

Chương trình Sơ kết học kì I năm học 2022-2023
Tuyên truyền Phòng chống lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng
19/01/2023

Tuyên truyền Phòng chống lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng
Công văn đến
Công văn Số:26/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 21/02/2011
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức thi Olympic Tiếng Anh trên mạng internet năm học 2010-2011 cấp thị xã.
HuongdanthiIOEcapthi.doc
Danhsachthisinhthamgiathicapthixa.xls
Công văn Số:584/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 22/11/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet năm học 2010 - 2011
HuongdancuocthiOlympictiengAnhquaInternet-2010.doc
Công văn Số:532/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 29/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục trường TH, PTCS và THCS năm học 2010-2011.
Công văn Số:543/CV-GD&ĐT
Ngày ban hành: 02/11/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Công văn
Trích yếu: Chuẩn bị các tiết mục cho đêm liên hoan văn nghệ ngành GD&ĐT năm 2010
CV543tochuccongdienVN.doc
Cactietmucthamgiandemlienhoanvannghe.doc
DSdoivannghe20-11(1).xls
Công văn Số:519/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 22/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức cuộc thi giải Toán qua mạng Internet năm học 2010 - 2011.
HDTCthigiaitoanquamangnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:02 /KH-LN/LĐTBXH-GDĐT-ĐTN
Ngày ban hành: 04/10/2010
Người ký: NV San-TQ Dân - ĐM Phương
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: KẾ HOẠCH: Tổ chức Hội thi tuyên truyền viên măng non về Bảo vệ, chăm sóc trẻ em thị xã Cẩm Phả năm 2010
KehoachPhoihopthituyentruyenmangnon29-10-2010.doc
Công văn Số:460/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Cập nhập thông tin người nước ngoài đến làm việc, công tác tại đơn vị.
CapnhatTTnuocngoaidenlamviec.doc
Công văn Số:459/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục văn học 2010 - 2011.
HuongdanTHnhiemvuKTKDnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:450/LT PGD&ĐT-CĐN
Ngày ban hành: 01/10/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá, Lê Thị Thanh Thủy
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Tổ chức Hội diễn Văn nghệ quần chúng ngành Giáo dục năm 2010
TochucHoidienVNQC2010.doc
Công văn Số:445/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn xét hết tập sự đối với giáo viên, nhân viên.
Cv445HDxethettapsu.doc
Công văn Số:443/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn làm hồ sơ đề nghị xét chuyển loại viên chức năm 2010
CV443HDchuyenloaivienchuc2010.doc
Mauchuyenloaivienchuc2010.xls
Công văn Số:424/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 10/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2010 - 2011.
PGDHuongdanthuchiennhiemvuCNTTnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:435/KH-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 16/09/2010
Người ký: Hoàng Thị GIá
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức trung thu 2010
CV435KHtochuctrungthu2010.doc
Công văn Số:398/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 24/08/2010
Người ký: Nguyễn Văn Vượng
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2010 - 2011
HuongdanthuchienNVNH2010-2011THCS.doc
Công văn Số:415/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 07/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Lịch duyệt kế hoạch và tổ chức Hội nghị CB, VC, LĐ năm học 2010 - 2011
LichduyetKeHoachvaHoinghiCBVCLD(suaLai).doc
Công văn Số:417/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 08/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Triệu tập cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn giáo dục kỹ năng sống.
Thongbao.doc
Công văn Số:412/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 01/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn khai giảng (bổ sung)
HDKhaigiang.doc
Công văn Số:411/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Triệu tập giáo viên tham gia tập huấn lắp đặt và sử dụng đàn Piano kỹ thuật số.
TrieutaptaphuansudungdanPianokythuatso.doc
Công văn Số:408/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Một số quy định sử dụng Cổng thông tin điện tử Phòng GD&ĐT
QuydinhsudungCongTTDTcuaphongGD&DT.doc
Công văn Số:30/BC-CĐN
Ngày ban hành: 15/08/2010
Người ký: Lê Thị Thanh Thuỷ
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2009 - 2010, phương hướng nhiệm vụ công tác năm học 2010 - 2011.
BAOCAOTONGKETCONGTACCONGDOAN2009-2010.doc
Công văn Số:132/BC-UBND
Ngày ban hành: 23/08/2010
Người ký: Vũ Văn Bình
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết năm học 2009 - 2010 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2010 - 2011.
BCTKNH09-2010UBND[1].doc
Công văn Số:378/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 12/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Thông báo về việc triệu tập đại biểu dự Hội nghị tổng kết năm học 2009 - 2010
TBtongket.doc
Cacdanhhieu.doc
Công văn Số:386/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 18/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức lễ khai giảng năm học 2010 - 2011
HuongdanLekhaigiang2010-2011[1].doc
Công văn Số:362 /PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: V/v: Chuẩn bị khai giảng năm học 2010-2011
HuongdanchuanbiKhaigiangnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:304/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 02/07/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng tin học cho cán bộ quản lý trường học và giáo viên hè năm 2010.
trienkhaithuchienboiduongtinhoche2010.doc
Công văn Số:262/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/06/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Về việc: Bồi dưỡng CNTT hè 2010.
KehoachboiduongCNTT.doc
Công văn Số:192/CV-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 29/04/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng Dẫn
Trích yếu: V/v Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông
CV192ATGT.doc
Công văn đi
Chưa có công văn đi!
 
Trang chủ | Bài giảng trực tuyến | Tài nguyên | Thủ tục hành chính | Tìm kiếm
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Thành phố Cẩm Phả
Địa chỉ: Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.862.265
E-mail: pgdcampha.quangninh@moet.edu.vn
Website: campha.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà