TỔ CHỨC
Mầm non Cẩm Thịnh
- Địa chỉ: .........
- Điện thoại: .........
- Hòm thư: .........
- Fax: .........
- Website: http://campha.edu.vn/mncamthinh
Họ và tên: Đỗ Thị Loan
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR: 033.3718685
Di động: 0902112909
Email:
Họ và tên: Trần Thị Tuyết
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01626258868
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Lan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Bình An
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trần Thị Lý
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đồng Thị Kim Ngân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hường
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thúy Dinh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0989.786.051
Email:
Họ và tên: Tạ Thị Thu
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Long Thị Thúy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đỗ Thị Hồng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: TRung cấp MN
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: TRẦN THỊ HIẾN
Chức vụ: NHÂN VIÊN Y TẾ
Trình độ đào tạo: TRUNG CẤP
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01652541991
Email:
Họ và tên: Phạm Linh Nga
Chức vụ: Kế toán
Trình độ đào tạo: Cao đẳng kế toán
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Hạnh
Chức vụ: Nấu ăn
Trình độ đào tạo: Sơ cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trần Kim Oanh
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Cao đẳng SPMN
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0919084328
Email:
Họ và tên: Châu Thu Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thùy Linh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Trang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Huyền Trang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đặng Vân Anh
Chức vụ: Nhân viên nấu ăn
Trình độ đào tạo: Trung cấp nấu ăn
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Pham Thị Thảo
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp MN
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Lan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Bích Ly
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng SPMN
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Chung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học MN
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Hà Thị Phương Thảo
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Minh Hiền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lê Thị Miên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học SPMN
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Minh Hà
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học SPMN
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đinh Thị Hằng Nga
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Mai Thu Hiền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Huệ
Chức vụ: Nấu ăn
Trình độ đào tạo: Trung cấp nấu ăn
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Bùi Ngọc Thảo
Chức vụ: nấu ăn
Trình độ đào tạo: Nấu ăn
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lại Thị Hương
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Ngô Thị Nga
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng SPQN
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
 
Trang chủ | Tài nguyên | Thủ tục hành chính | Tìm kiếm
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Thành phố Cẩm Phả
Địa chỉ: Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.862.265
E-mail: pgdcampha.quangninh@moet.edu.vn
Website: campha.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà
ga goi

http://www.xemayvn.co/

http://www.xemayvn.co/2017/08/nhong-sen-dia-nhong-xich.html