TỔ CHỨC
Mầm non Cẩm Thịnh
- Địa chỉ: .........
- Điện thoại: .........
- Hòm thư: .........
- Fax: .........
- Website: http://campha.edu.vn/mncamthinh
Họ và tên: Đinh Thị Chí Quỳnh
Chức vụ: Hiệu Trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0983260688
Email:
Họ và tên: Hoàng Thu Hằng
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0978121969
Email: Hoanghangcp1969@gmail.com
Họ và tên: Lê Thuý Nga
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0934416511
Email: lethuynga.c0camson1@campha.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Tươi
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0362840193
Email: Nguyenthituoi1980qn@gmail.com
Họ và tên: Lê Thị Hiền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0988118533
Email: Hienchek96@gmail.com
Họ và tên: Hoàng Thị Minh Hiền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0339876917
Email: Hoanghien117180@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Lan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0335208828
Email: 01635208828l@gmail.com
Họ và tên: Vũ Thị Bích Ly
Chức vụ: Phó BTĐTN
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0968618859
Email: Vuthibichly.c0camthinh@cam.edu.vn
Họ và tên: Trần Thị Lý
Chức vụ: Tổ trưởng tổ chuyên môn 1
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0985376500
Email: Tranthily2581986@gmail.com
Họ và tên: Vũ Thị Minh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0385691686
Email: Vuminh.8577@gmail.com
Họ và tên: Lê Thị Miên
Chức vụ: Tổ phó tổ chuyên môn 1
Trình độ đào tạo: Đại học SPMN
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0968115285
Email: lethimienmnct@gmail.com
Họ và tên: Lưu Thị Hương Quỳnh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0978684224
Email:
Họ và tên: Long Thị Thúy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0363666491
Email: longthithuymnct@gmail.com
Họ và tên: Hà Thị Phương Thảo
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0972007028
Email: haphuongthao.ct95@gmail.com
Họ và tên: Tạ Thị Thu
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0366792525
Email: tathithumnct@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Huyền Trang
Chức vụ: Bí thư Đoàn Thanh niên096
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0972686814
Email: huyentrang.mg25k@gmail.com
Họ và tên: Đỗ Thị Hồng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0901574364
Email: dohong02081975@gmail.com
Họ và tên: Châu Thu Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0393202886
Email: chauthuhuongmnct@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Thúy Dinh
Chức vụ: Tổ trưởng tổ chuyên môn 2
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0989786051
Email: dinhmnct@gmail.com
Họ và tên: Hoàng Thị Xuyến
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR: Tổ 4, Khu 2, Cẩm Thịnh, Cẩm Phả, Quảng Ninh
Di động: 0352411662
Email:
Họ và tên: Trần Thị Tuyết
Chức vụ: Chủ tịch công đoàn
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0326258868
Email: tranthituyet1903@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0385477441
Email:
Họ và tên: Đinh Thị Hằng Nga
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0348623327
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Hạnh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0982510578
Email: hoanghanhcp85@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Hường
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0986089177
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Oanh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0964188016
Email: phamthioanh2408@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Hải Yến
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 096824932
Email:
Họ và tên: Phạm Tố Uyên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0397189455
Email: touyen0901@gmail.com
Họ và tên: Hoàng Thị Vân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0988030782
Email:
Họ và tên: Chu Thị Sáu
Chức vụ: Tổ phó tổ chuyên môn 1
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0869241084
Email: Phuongsauchu241084@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Hường
Chức vụ: Văn thư
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0936021286
Email: huongc2ct@gmail.com
Họ và tên: Đỗ Thị Vui
Chức vụ: Nhân viên y tế
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0904689476
Email: taoytecamthinh@gmail.com
Họ và tên: Trần Thị Thảo
Chức vụ: Nhân viên nấu ăn
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0366568022
Email:
Họ và tên: Mai Thu Hằng
Chức vụ: Cấp dưỡng
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0985076047
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Huệ
Chức vụ: Cấp dưỡng
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0382822881
Email:
Họ và tên: Bùi Ngọc Thảo
Chức vụ: Cấp dưỡng
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0923121113
Email:
Họ và tên: Lại Thị Hương
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0987502276
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Mai
Chức vụ: Cấp dưỡng
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0985076047
Email:
Mầm non Cẩm Thịnh
CÔNG KHAI THÔNG BÁO CÁC KHOẢN THU DỊCH VỤ PHỤC VỤ, HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2022 - 2023
30/11/2022

CÔNG KHAI THÔNG BÁO CÁC KHOẢN THU DỊCH VỤ PHỤC VỤ, HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2022 - 2023
Chuyên đề cấp trường - Lớp Nhà trẻ (24-36 tháng); Lớp Mẫu giáo 4 tuổi
04/11/2022

Ngày mùng 4 tháng 11 Trường Mầm non Cẩm Thịnh tổ chức Tiết học chuyên đề tại lớp Nhà trẻ 2 tiết Tạo hình "dán quả táo"và tiết kể chuyện sáng tạo tại lớp 4 tuổi
Chuyên đề cấp trường - Lớp mẫu giáo 3 tuổi, 5 tuổi
03/11/2022

Ngày mùng 3 tháng 11 Trường Mầm non Cẩm Thịnh tổ chức Tiết học chuyên đề Toán lớp 3 tuổi "Nhận biết tay trái, tay phải" và lớp 5 tuổi "Sắp xếp theo quy tắc"
Hội nghị Nhà giáo, cán bộ, người lao động trường Mầm non Cẩm Thịnh năm học 2022-2023
14/10/2022

Hội nghị Nhà giáo, cán bộ, người lao động trường Mầm non Cẩm Thịnh năm học 2022-2023
Tết trung thu cúa các bé trường Mầm non Cẩm Thịnh năm học 2022 - 2023
09/09/2022

Chào đón các con đến với Tết trung thu của trường Mầm non Cẩm Thịnh
Khai giảng năm học 2022 - 2023
05/09/2022

🏨🥁🥁🥁 Tiếng trống trường đã điểm, năm học mới bắt đầu❤️❤️ 👧🏻 Niềm vui của các bé hôm nay là niềm hạnh phúc của các cô các mẹ trường Mầm non Cẩm Thịnh👶🏻 ♥♥Rất mong nhận được sự chung tay của các bậc phụ huynh để xây dựng Ngôi trường Hạnh phúc và để mỗi lớp học là một gia đình hạnh phúc🍀🍀🍀 🍀🍀 Các con hãy thật vui, khoẻ và hạnh phúc nhé!!!🍀🍀
Trường Mầm non Cẩm Thịnh tuyển sinh năm học mới 2022-2023
08/07/2022

📣📣📣 Trường Mầm non Cẩm Thịnh tuyển sinh năm học mới 2022-2023.📣📣📣 ❤Chào đón các bé tới trường!!!❤️ 📍Đến với môi trường sư phạm bảo đảm chuẩn về chất lượng, cơ sở vật chất hiện đại, môi trường An toàn - Thân thiện♥️♥️♥️ 👩‍👧‍👧 Đội ngũ giáo viên uy tín, tâm huyết với nghề, đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ đào tạo, có nhiều năm kinh nghiệm và đặc biệt luôn hướng tới sự hài lòng của phụ huynh. 📌 Thời gian tuyển sinh: giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần (Tuyển sinh vào giờ hành chính từ 18/7/2022 đến hết ngày 29/7/2022) 👶🏻👧🏻 Đối tượng tuyển sinh: trẻ sinh các năm 2017, 2018, 2019, 2020. ________________ THÔNG TIN LIÊN HỆ: 🏫 Địa chỉ: phòng hành chính, trường mầm non Cẩm Thịnh ☎️ Điện thoại liên hệ: 082 9091518; 093 6021286 - MẦM NON CẨM THỊNH 🍀🍀🍀 NGÔI TRƯỜNG HẠNH PHÚC NƠI ƯƠM MẦM TÀI NĂNG NHÍ🍀🍀🍀
Chi bộ Trường Mầm non Cẩm Thịnh tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022- 2025
03/07/2022

Ngày 3/7/2022, Chi bộ Trường Mầm non Cẩm Thịnh tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022- 2025
Lễ kết nạp Đảng viên 22/6/2022
22/06/2022

Chi bộ trường MN Cẩm Thịnh tổ chức kết nạp đảng viên mới - Đảng viên Nguyễn Thị Huyền Trang
Kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2021)
20/11/2021

Ngày Nhà giáo Việt Nam (hay Ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam) là một ngày kỷ niệm được tổ chức hằng năm vào ngày 20 tháng 11 tại Việt Nam. Đây là ngày lễ hội của ngành Giáo dục và là Ngày Nhà giáo, ngày "tôn sư trọng đạo" nhằm mục đích tôn vinh những người dạy học và những người trong ngành giáo dục.
HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON CẤP TRƯỜNG NĂ HỌC 2021- 2022
16/11/2021

Hội thi giáo viên dạy giỏi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đòng thời nhà trường tổ chức hội thi để chào mừng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 11 NĂM 2021
05/11/2021

SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 11 NĂM 2021 Ngày 04 tháng 11 năm 2021 Chi bộ trường MN Cẩm Thịnh vinh dự được đón Đ/c Nguyễn Thị Bích Thủy - Ủy viên ban thường vụ Đảng ủy– Phó Chủ tịch HĐND phường Cẩm Thịnh đến dự và chỉ đạo trong buổi sinh hoạt Chi bộ thường kỳ của Chi bộ MN Cẩm Thịnh. Tại buổi sinh hoạt, đồng chí đã tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung: Chỉ thị số 18-CT/TU, ngày 18/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai chiến lược tổng thể thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid-19 và ổn định kinh tế- xã hội, giữ vững đà tăng trưởng hai con số trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”; Quy định số 37/2021 về một số điều đảng viên không được làm; Tình hình phát triển kinh tế của địa phương. Thông qua buổi sinh hoạt Chi bộ thường kỳ tháng 11/2021, đảng viên trong Chi bộ đã nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản trong các văn bản, Nghị quyết… đặc biệt là những nội dung liên quan đến lĩnh vực phòng chống dịch bệnh covid-19, phát triển kinh tế- xã hội. Trên cơ sở đó, tuyên truyền, lan tỏa đến quần chúng, nhân dân sớm đưa Chỉ thị vào cuộc sống.
QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH
20/10/2021

Quy chế phối hợp Giữa nhà trường và Ban đại diện Cha mẹ học sinh Ban hành kèm theo Quyết định số: 240/QĐ-MNCT ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Hiệu trưởng trường MN Cẩm Thịnh
QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ - TRƯỜNG MẦM NON CẨM THỊNH
20/10/2021

Quy chế chi tiêu nội bộ Trường mầm non Cẩm Thịnh (Ban hành theo Quyết định số:242/QĐ-MNCT ngày 15/10/2021 của Trường MN Cẩm Thịnh về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ)
QUY CHẾ PHỐI HỢP CÔNG TÁC GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2021 - 2022
19/10/2021

QUY CHẾ PHỐI HỢP CÔNG TÁC GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2021 - 2022 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 239/QĐ-MNCT ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Hiệu trưởng trường MN Cẩm Thịnh)
QUY CHẾ LÀM VIỆC TRONG NHÀ TRƯỜNG
18/10/2021

QUY CHẾ LÀM VIỆC TRONG NHÀ TRƯỜNG (Ban hành kèm theo Quyết định số:236/QĐ-MNCT ngày 15/10/2021 của Hiệu trưởng trường MN Cẩm Thịnh)
QUY CHẾ THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG
18/10/2021

QUY CHẾ THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG (Ban hàn kèm theo quyết định số:238/QĐ-MNCT ngày 15/10/2021)
QUY CHẾ THI ĐUA - KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2020-2021
18/10/2021

QUY CHẾ THI ĐUA - KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2020-2021 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 237/QĐ-MNCT ngày 15/10/2021 của Trường Mầm non Cẩm Thịnh)
Hội nghị nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động năm học 2021-2022
15/10/2021

📌Nhằm đánh giá và tổng kết những kết quả đã đạt được trong năm 2021 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Sáng ngày 14/10/2021 trường mầm non Cẩm Thịnh đã tổ chức Hội nghị nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động năm học 2021-2022. 📌Tham dự Hội nghị có Ông Nguyễn Ngọc Sáu - Trưởng ban chính sách Pháp luật và quan hệ lao động tỉnh - Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh, Bà Lê Thị Hậu Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố Cẩm Phả, Bà Nguyễn Thị Bích Thủy-Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy phường Cẩm Thịnh-Phó Chủ tịch HĐND phường Cẩm Thịnh, Ông Trần Sỹ Trung - Phó Bí thư khu phố 6B, phường Cẩm Thịnh 📌Dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch, Hội nghị nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động năm học 2021-2022 đã diễn ra sôi nổi, tích cực. 📌Phát huy tinh thần dân chủ, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2021-2022. 📌Sau buổi làm việc nghiêm túc và khẩn trương, Hội nghị đã đi đến biểu quyết thông qua các chỉ tiêu cơ bản của nhiệm vụ năm 2021 và thống nhất các kế hoạch, chỉ tiêu đề ra, hứa quyết tâm thực hiện bằng biểu quyết 100% ý kiến nhất trí.
Kế hoạch năm học 2021 - 2022
02/10/2021

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022
Công văn đến
Chưa có công văn đến!
Công văn đi
Chưa có công văn đi!
 
Trang chủ | Bài giảng trực tuyến | Tài nguyên | Thủ tục hành chính | Tìm kiếm
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Thành phố Cẩm Phả
Địa chỉ: Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.862.265
E-mail: pgdcampha.quangninh@moet.edu.vn
Website: campha.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà