TỔ CHỨC
Mầm non Cẩm Thịnh
- Địa chỉ: .........
- Điện thoại: .........
- Hòm thư: .........
- Fax: .........
- Website: http://campha.edu.vn/mncamthinh
Họ và tên: Đinh Thị Chí Quỳnh
Chức vụ: Hiệu Trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0983260688
Email:
Họ và tên: Hoàng Thu Hằng
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0978121969
Email: Hoanghangcp1969@gmail.com
Họ và tên: Lê Thuý Nga
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0934416511
Email: lethuynga.c0camson1@campha.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Tươi
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0362840193
Email: Nguyenthituoi1980qn@gmail.com
Họ và tên: Lê Thị Hiền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0988118533
Email: Hienchek96@gmail.com
Họ và tên: Hoàng Thị Minh Hiền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0339876917
Email: Hoanghien117180@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Lan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0335208828
Email: 01635208828l@gmail.com
Họ và tên: Vũ Thị Bích Ly
Chức vụ: Phó BTĐTN
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0968618859
Email: Vuthibichly.c0camthinh@cam.edu.vn
Họ và tên: Trần Thị Lý
Chức vụ: Tổ trưởng tổ chuyên môn 1
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0985376500
Email: Tranthily2581986@gmail.com
Họ và tên: Vũ Thị Minh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0385691686
Email: Vuminh.8577@gmail.com
Họ và tên: Lê Thị Miên
Chức vụ: Tổ phó tổ chuyên môn 1
Trình độ đào tạo: Đại học SPMN
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0968115285
Email: lethimienmnct@gmail.com
Họ và tên: Lưu Thị Hương Quỳnh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0978684224
Email:
Họ và tên: Long Thị Thúy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0363666491
Email: longthithuymnct@gmail.com
Họ và tên: Hà Thị Phương Thảo
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0972007028
Email: haphuongthao.ct95@gmail.com
Họ và tên: Tạ Thị Thu
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0366792525
Email: tathithumnct@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Huyền Trang
Chức vụ: Bí thư Đoàn Thanh niên096
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0972686814
Email: huyentrang.mg25k@gmail.com
Họ và tên: Đỗ Thị Hồng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0901574364
Email: dohong02081975@gmail.com
Họ và tên: Châu Thu Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0393202886
Email: chauthuhuongmnct@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Thúy Dinh
Chức vụ: Tổ trưởng tổ chuyên môn 2
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0989786051
Email: dinhmnct@gmail.com
Họ và tên: Hoàng Thị Xuyến
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR: Tổ 4, Khu 2, Cẩm Thịnh, Cẩm Phả, Quảng Ninh
Di động: 0352411662
Email:
Họ và tên: Trần Thị Tuyết
Chức vụ: Chủ tịch công đoàn
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0326258868
Email: tranthituyet1903@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0385477441
Email:
Họ và tên: Đinh Thị Hằng Nga
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0348623327
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Hạnh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0982510578
Email: hoanghanhcp85@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Hường
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0986089177
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Oanh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0964188016
Email: phamthioanh2408@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Hải Yến
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 096824932
Email:
Họ và tên: Phạm Tố Uyên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0397189455
Email: touyen0901@gmail.com
Họ và tên: Hoàng Thị Vân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0988030782
Email:
Họ và tên: Chu Thị Sáu
Chức vụ: Tổ phó tổ chuyên môn 1
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0869241084
Email: Phuongsauchu241084@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Hường
Chức vụ: Văn thư
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0936021286
Email: huongc2ct@gmail.com
Họ và tên: Đỗ Thị Vui
Chức vụ: Nhân viên y tế
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0904689476
Email: taoytecamthinh@gmail.com
Họ và tên: Trần Thị Thảo
Chức vụ: Nhân viên nấu ăn
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0366568022
Email:
Họ và tên: Mai Thu Hằng
Chức vụ: Cấp dưỡng
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0985076047
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Huệ
Chức vụ: Cấp dưỡng
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0382822881
Email:
Họ và tên: Bùi Ngọc Thảo
Chức vụ: Cấp dưỡng
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0923121113
Email:
Họ và tên: Lại Thị Hương
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0987502276
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Mai
Chức vụ: Cấp dưỡng
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0985076047
Email:
Mầm non Cẩm Thịnh
Ngày Hội đến trường của bé năm học 2023 - 2024
06/09/2023

Học sinh trường Mầm non Cẩm Thịnh - Ngôi trường hạnh phúc cùng chào mừng năm học mới 2023 - 2024
Thông báo lịch tựu trường Mầm non Cẩm Thịnh năm học 2023 - 2024
24/08/2023

Chào mừng các bạn nhỏ tựu trường tại trường Mầm non Cẩm Thịnh năm học 2023 - 2023 vào ngày 31/8/2023
THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2023 - 2024
05/07/2023

Trường MN Cẩm Thịnh thông báo tuyển sinh năm học 2023 - 2024 Chào mừng các bạn nhỏ đến với ngôi trường Mầm non Cẩm Thịnh Ngôi trường hạnh phúc - Mỗi lớp học là một gia đình hạnh phúc!
KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2023 - 2024
04/07/2023

Kế hoạch tuyển sinh năm học 2023 - 2024
CÁC BIỂU MẪU CÔNG KHAI THEO THÔNG TƯ 36/2017/TT-BGDĐT KỲ CUỐI NĂM HỌC 2022 - 2023
05/06/2023

Biểu mẫu 01:Thông báo Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non năm học 2022 - 2023. Biểu mẫu 02:Thông báo Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế năm học 2022 – 2023. Biểu mẫu 03:Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non năm học 2022 - 2023. Biểu mẫu 04: Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2022 – 2023.
CHUNG KẾT GIẢI BÓNG ĐÁ U6 LẦN 2 NĂM HỌC 2022 - 2023
31/05/2023

Giải bóng đá U6 lần 2 năm học 2022 - 2023 được Trường MN Cẩm Thịnh tổ chức thu hút sự đông đảo của nhân dân, phụ huynh học sinh và đặc biết đối với trẻ; Qua các hiệp đấu vòng loại gay cấn đã có 2 đội xuất sắc tiến vào vòng chung kết đó là lớp 5T3 và lớp 5T4 diễn ra vào lúc 15h30 ngày 30 tháng 5 năm 2023; Ban Tổ chức luôn quán triệt tinh thần giải đấu là: Đoàn kết, Thân thiện, Vui vẻ, An toàn trong suốt thời gian tổ chức giải.
Khai mạc giải bóng đá U6 lần 2, năm học 2022 - 2023
22/05/2023

Trận đấu khai mạc giải bóng đá U6 lần 2, trường Mầm non Cẩm Thịnh năm học 2022 - 2023
CÔNG KHAI THÔNG BÁO CÁC KHOẢN THU DỊCH VỤ PHỤC VỤ, HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2022 - 2023
30/11/2022

CÔNG KHAI THÔNG BÁO CÁC KHOẢN THU DỊCH VỤ PHỤC VỤ, HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2022 - 2023
Chuyên đề cấp trường - Lớp Nhà trẻ (24-36 tháng); Lớp Mẫu giáo 4 tuổi
04/11/2022

Ngày mùng 4 tháng 11 Trường Mầm non Cẩm Thịnh tổ chức Tiết học chuyên đề tại lớp Nhà trẻ 2 tiết Tạo hình "dán quả táo"và tiết kể chuyện sáng tạo tại lớp 4 tuổi
Chuyên đề cấp trường - Lớp mẫu giáo 3 tuổi, 5 tuổi
03/11/2022

Ngày mùng 3 tháng 11 Trường Mầm non Cẩm Thịnh tổ chức Tiết học chuyên đề Toán lớp 3 tuổi "Nhận biết tay trái, tay phải" và lớp 5 tuổi "Sắp xếp theo quy tắc"
Hội nghị Nhà giáo, cán bộ, người lao động trường Mầm non Cẩm Thịnh năm học 2022-2023
14/10/2022

Hội nghị Nhà giáo, cán bộ, người lao động trường Mầm non Cẩm Thịnh năm học 2022-2023
Tết trung thu cúa các bé trường Mầm non Cẩm Thịnh năm học 2022 - 2023
09/09/2022

Chào đón các con đến với Tết trung thu của trường Mầm non Cẩm Thịnh
Khai giảng năm học 2022 - 2023
05/09/2022

🏨🥁🥁🥁 Tiếng trống trường đã điểm, năm học mới bắt đầu❤️❤️ 👧🏻 Niềm vui của các bé hôm nay là niềm hạnh phúc của các cô các mẹ trường Mầm non Cẩm Thịnh👶🏻 ♥♥Rất mong nhận được sự chung tay của các bậc phụ huynh để xây dựng Ngôi trường Hạnh phúc và để mỗi lớp học là một gia đình hạnh phúc🍀🍀🍀 🍀🍀 Các con hãy thật vui, khoẻ và hạnh phúc nhé!!!🍀🍀
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2022 - 2023
29/08/2022

QUYẾT ĐỊNH VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2022 - 2023
Trường Mầm non Cẩm Thịnh tuyển sinh năm học mới 2022-2023
08/07/2022

📣📣📣 Trường Mầm non Cẩm Thịnh tuyển sinh năm học mới 2022-2023.📣📣📣 ❤Chào đón các bé tới trường!!!❤️ 📍Đến với môi trường sư phạm bảo đảm chuẩn về chất lượng, cơ sở vật chất hiện đại, môi trường An toàn - Thân thiện♥️♥️♥️ 👩‍👧‍👧 Đội ngũ giáo viên uy tín, tâm huyết với nghề, đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ đào tạo, có nhiều năm kinh nghiệm và đặc biệt luôn hướng tới sự hài lòng của phụ huynh. 📌 Thời gian tuyển sinh: giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần (Tuyển sinh vào giờ hành chính từ 18/7/2022 đến hết ngày 29/7/2022) 👶🏻👧🏻 Đối tượng tuyển sinh: trẻ sinh các năm 2017, 2018, 2019, 2020. ________________ THÔNG TIN LIÊN HỆ: 🏫 Địa chỉ: phòng hành chính, trường mầm non Cẩm Thịnh ☎️ Điện thoại liên hệ: 082 9091518; 093 6021286 - MẦM NON CẨM THỊNH 🍀🍀🍀 NGÔI TRƯỜNG HẠNH PHÚC NƠI ƯƠM MẦM TÀI NĂNG NHÍ🍀🍀🍀
Chi bộ Trường Mầm non Cẩm Thịnh tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022- 2025
03/07/2022

Ngày 3/7/2022, Chi bộ Trường Mầm non Cẩm Thịnh tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022- 2025
Lễ kết nạp Đảng viên 22/6/2022
22/06/2022

Chi bộ trường MN Cẩm Thịnh tổ chức kết nạp đảng viên mới - Đảng viên Nguyễn Thị Huyền Trang
Kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2021)
20/11/2021

Ngày Nhà giáo Việt Nam (hay Ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam) là một ngày kỷ niệm được tổ chức hằng năm vào ngày 20 tháng 11 tại Việt Nam. Đây là ngày lễ hội của ngành Giáo dục và là Ngày Nhà giáo, ngày "tôn sư trọng đạo" nhằm mục đích tôn vinh những người dạy học và những người trong ngành giáo dục.
HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON CẤP TRƯỜNG NĂ HỌC 2021- 2022
16/11/2021

Hội thi giáo viên dạy giỏi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đòng thời nhà trường tổ chức hội thi để chào mừng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 11 NĂM 2021
05/11/2021

SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 11 NĂM 2021 Ngày 04 tháng 11 năm 2021 Chi bộ trường MN Cẩm Thịnh vinh dự được đón Đ/c Nguyễn Thị Bích Thủy - Ủy viên ban thường vụ Đảng ủy– Phó Chủ tịch HĐND phường Cẩm Thịnh đến dự và chỉ đạo trong buổi sinh hoạt Chi bộ thường kỳ của Chi bộ MN Cẩm Thịnh. Tại buổi sinh hoạt, đồng chí đã tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung: Chỉ thị số 18-CT/TU, ngày 18/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai chiến lược tổng thể thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid-19 và ổn định kinh tế- xã hội, giữ vững đà tăng trưởng hai con số trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”; Quy định số 37/2021 về một số điều đảng viên không được làm; Tình hình phát triển kinh tế của địa phương. Thông qua buổi sinh hoạt Chi bộ thường kỳ tháng 11/2021, đảng viên trong Chi bộ đã nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản trong các văn bản, Nghị quyết… đặc biệt là những nội dung liên quan đến lĩnh vực phòng chống dịch bệnh covid-19, phát triển kinh tế- xã hội. Trên cơ sở đó, tuyên truyền, lan tỏa đến quần chúng, nhân dân sớm đưa Chỉ thị vào cuộc sống.
Công văn đến
Chưa có công văn đến!
Công văn đi
Chưa có công văn đi!
 
Trang chủ | Bài giảng trực tuyến | Tài nguyên | Thủ tục hành chính | Tìm kiếm
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Thành phố Cẩm Phả
Địa chỉ: Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.862.265
E-mail: pgdcampha.quangninh@moet.edu.vn
Website: campha.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà