TỔ CHỨC
Trường tiểu học Suối Khoáng
- Địa chỉ: .........
- Điện thoại: 032 3737488
- Hòm thư: c10suoikhoang.cp.quangninh@moet.edu.vn
- Fax: .........
- Website: http://campha.edu.vn/thsuoikhoang1
Họ và tên: Trần Ngọc Thưởng
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0919964787
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Mến Thương
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01682908737
Email: menlinhly@gmail.com
Họ và tên: Dương Thị Phượng
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0868218257
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Cúc
Chức vụ: Tổ trưởng tổ 1,2,3
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0986518387
Email:
Họ và tên: Nguyễn văn Phong
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0868436888
Email:
Họ và tên: Lê Thị Thanh Ngân
Chức vụ: Tổ phó 1,2,3
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0985264827
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Ánh
Chức vụ: Tổ phó 4,5
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0977660047
Email:
Họ và tên: Vũ Bích Thủy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0974822277
Email:
Họ và tên: Phạm Như Hoa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0915381766
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Lan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao Đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0948329167
Email:
Họ và tên: Ngô Thị Tuyến
Chức vụ: Tổng phụ trách
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01657844247
Email:
Họ và tên: Mai Thị Kim Trâm
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01667111487
Email:
Họ và tên: Nguyễn Quang Việt
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0979513337
Email:
Họ và tên: Ngô Thị Ánh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Hồng Mơ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0978736771
Email:
Họ và tên: Bùi Ánh Hồng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01669595677
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hảo
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0916621189
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Tường Vi
Chức vụ: 0332521659
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đào Bích Ngọc
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0332637587
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Trang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0382084377
Email:
Họ và tên: Lê Thị Bảo Ngọc
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0328700237
Email:
Họ và tên: Lê Thị Hoa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0355812627
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hợi
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0335261277
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Nhài
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0356227898
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thoan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0344942577
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hiền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0983924567
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hoài
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0989894477
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Ngọc Huyền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0336835667
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Phượng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0397668927
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Tân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0366986767
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Thanh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0979424487
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Mai Quyên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0984306687
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Thúy Vi
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0836912007
Email:

THÔNG BÁO
13/12/2022

THÔNG BÁO CÁC KHOẢN THU 2022
NGOẠI KHÓA
08/10/2022

Sáng ngày 07/10/2022, trường Tiểu học Suối Khoáng chức Ngoại khóa Tuyên truyền giáo dục bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ thiên tai năm học 2022 - 2023. Buổi ngoại khóa đã tạo ra một sân chơi lành mạnh, bổ ích giúp các em dễ hiểu, dễ nhớ những bài học về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ thiên tai. Qua buổi ngoại khóa, các em sẽ mạnh dạn, tự tin, cởi mở và có tư duy sáng tạo, góp phần thúc đẩy hoạt động học tập, tu dưỡng đạo đức và được giáo dục, phát triển toàn diện nhất.
TUYÊN TRUYỀN
05/10/2022

Thực hiện kế hoạch số 250/KH-UBND ngày 26/9/2022 của UBND thành phố Cẩm Phả về tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 với Chủ đề Tuần lễ: “Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch COVID-19” . Sáng ngày 03/10/2022 trường Tiểu học Suối Khoáng tổ chức Lễ phát động Tuần lễ học tập suốt đời - nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, giúp nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của chuyển đổi số đối với việc HTSĐ; tăng cường trách nhiệm và huy động được sự quan tâm, tham gia của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc tận dụng các nền tảng công nghệ nhằm đa dạng hóa các kênh và công cụ HTSĐ, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân đặc biệt trong bối cảnh bình thường mới sau đại dịch COVID-19. Cũng trong buổi lễ trọng đại này, đại diện UBND phường Quang Hanh và Công an phường Quang Hanh đã trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Cẩm Phả cho cụ Vũ Thị Hoa, một tấm gương người tốt việc tốt điển hình trong phong trào đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kết quả tuyển sinh lớp 1 các trường Tiểu học và trường có cấp Tiểu học Năm học 2022-2023
29/09/2022

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc “Ban hành Quy chế tuyển sinh Trung học cơ sở và tuyển sinh Trung học phổ thông”; Thông tư số 18/2014/TT-BGDĐT ngày 26/5/2014 của Bộ GD&ĐT về việc “Bổ sung điểm a, khoản 2, điều 7 Quy chế tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014; Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/09/2020; Căn cứ Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 03/3/2022 của UBND thành phố Cẩm Phả về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT); Căn cứ Quyết định số 2397/QĐ-UBND ngày 09/5/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả về việc phân vùng tuyển sinh đối với trẻ mầm non và các lớp đầu cấp năm học 2022-2023; Quyết định số 2490/QĐ-UBND ngày 18/5/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh lớp 1, lớp 6 đối với các trường phổ thông công lập năm học 2022-2023; Căn cứ Công văn số 1251/SGDĐT-GDPT ngày 10/5/2022 của Sở GD&ĐT Quảng Ninh về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2022-2023 ; Căn cứ Kế hoạch số 625/KH-PGDĐTngày 07/6/2022của phòng Giáo dục và Đào tạo Cẩm Phả về kế hoạch tuyển sinh lớp 1 và lớp 6 năm học 2022-2023; Căn cứ Quyết định số 3928/QĐ-UBND ngày 18/8/2022 của UBND thành phố Cẩm Phả về việc phê duyệt bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh lớp 1, lớp 6 đối với các trường phổ thông công lập năm 2022-2023; Căn cứ kết quả duyệt tuyển sinh lớp 1 năm học 2022-2023 của các trường Tiểu học và trường có cấp tiểu học trên địa bàn thành phố; Xét đề nghị của Hội đồng duyệt kết quả tuyển sinh lớp 1 năm học 2022- 2023. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt kết quả tuyển sinh lớp 1 năm học 2022-2023 với 2991 học sinh thuộc các trường tiểu học và trường có cấp tiểu học trên địa bàn thành phố (Danh sách phê duyệt kèm theo). 2 Điều 2. Các trường tiểu học và trường có cấp tiểu học có trách nhiệm thông báo công khai danh sách học sinh trúng tuyển được phê duyệt; hướng dẫn học sinh trúng tuyển thực hiện các thủ tục để tựu trường, nhập học theo quy định. Điều 3. Bộ phận chuyên môn Phòng GD&ĐT, Hiệu trưởng các trường Tiểu học, TH&THCS và các học sinh có tên tại điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.
BIÊN BẢN HỌP BAN GIÁM HIỆU MỞ RỘNG VỚI ĐẠI DIỆN CMHS NĂM HỌC 2022-2023
26/09/2022

BIÊN BẢN HỌP BAN GIÁM HIỆU MỞ RỘNG VỚI ĐẠI DIỆN CMHS NĂM HỌC 2022-2023
QUYẾT ĐỊNH
17/09/2022

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế thực hiện công khai theo TT36/2017/TT-BGD ĐT của trường Tiểu học Suối Khoáng năm học 2022-2023
KẾ HOẠCH
17/09/2022

KẾ HOẠCH CÔNG KHAI NĂM HỌC 2022-2023
QUYẾT ĐỊNH
17/09/2022

QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế công khai năm học 2022-2023
THÔNG BÁO
17/09/2022

Công khai đường dây nóng tiếp nhận, xử lí thông tin, phản ánh liên quan đên tham nhũng, suy thoái theo tinh thần Nghị quyết trung ương 4
NGHI QUYET
16/09/2022

Hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm học 2022-2023
THÔNG TIN
16/09/2022

Việc triển khai thu BHYT học sinh, sinh viên Năm học 2022-2023
THÔNG BÁO
15/09/2022

Cam kết chất lượng giáo dục của Trường tiểu học Suối Khoáng năm học 2022-2023
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2022-2023
07/09/2022

💐💐💐LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2022-2023 🌹Hòa trong không khí cả nước hân hoan chào đón năm học mới, ngày Hội “Toàn dân đưa trẻ đến trường”, sáng ngày 05.09.2022, trường Tiểu học Suối Khoáng đã long trọng tổ chức Lễ Khai Giảng năm học mới - năm học 2022-2023. Buổi lễ diễn ra long trọng, vui tươi và thành công. 🎉Tiếng trống trường rộn rã vang lên, một năm học mới đã bắt đầu. Kính chúc toàn thể các Thầy, Cô giáo, Các bậc phụ huynh và các em học sinh nhiều sức khỏe và bắt đầu một năm học mới với nhiều thắng lợi mới.📣📣📣📣
QUYẾT ĐỊNH
06/09/2022

Về việc phê duyệt kết quả tuyển sinh lớp 1 các trường Tiểu học và trường có cấp Tiểu học Năm học 2022-2023 TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc “Ban hành Quy chế tuyển sinh Trung học cơ sở và tuyển sinh Trung học phổ thông”; Thông tư số 18/2014/TT-BGDĐT ngày 26/5/2014 của Bộ GD&ĐT về việc “Bổ sung điểm a, khoản 2, điều 7 Quy chế tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014; Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/09/2020; Căn cứ Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 03/3/2022 của UBND thành phố Cẩm Phả về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT); Căn cứ Quyết định số 2397/QĐ-UBND ngày 09/5/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả về việc phân vùng tuyển sinh đối với trẻ mầm non và các lớp đầu cấp năm học 2022-2023; Quyết định số 2490/QĐ-UBND ngày 18/5/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh lớp 1, lớp 6 đối với các trường phổ thông công lập năm học 2022-2023; Căn cứ Công văn số 1251/SGDĐT-GDPT ngày 10/5/2022 của Sở GD&ĐT Quảng Ninh về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2022-2023 ; Căn cứ Kế hoạch số 625/KH-PGDĐTngày 07/6/2022của phòng Giáo dục và Đào tạo Cẩm Phả về kế hoạch tuyển sinh lớp 1 và lớp 6 năm học 2022-2023; Căn cứ Quyết định số 3928/QĐ-UBND ngày 18/8/2022 của UBND thành phố Cẩm Phả về việc phê duyệt bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh lớp 1, lớp 6 đối với các trường phổ thông công lập năm 2022-2023; Căn cứ kết quả duyệt tuyển sinh lớp 1 năm học 2022-2023 của các trường Tiểu học và trường có cấp tiểu học trên địa bàn thành phố; Xét đề nghị của Hội đồng duyệt kết quả tuyển sinh lớp 1 năm học 2022- 2023. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt kết quả tuyển sinh lớp 1 năm học 2022-2023 với 2991 học sinh thuộc các trường tiểu học và trường có cấp tiểu học trên địa bàn thành phố (Danh sách phê duyệt kèm theo). 2 Điều 2. Các trường tiểu học và trường có cấp tiểu học có trách nhiệm thông báo công khai danh sách học sinh trúng tuyển được phê duyệt; hướng dẫn học sinh trúng tuyển thực hiện các thủ tục để tựu trường, nhập học theo quy định. Điều 3. Bộ phận chuyên môn Phòng GD&ĐT, Hiệu trưởng các trường Tiểu học, TH&THCS và các học sinh có tên tại điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.
NIỀM VUI NGÀY TỰU TRƯỜNG
29/08/2022

NIỀM VUI NGÀY TỰU TRƯỜNG Sau 3 tháng nghỉ hè, sáng nay 29/8/2022, hơn 700 học sinh của trường Tiểu học Suối Khoáng đã tưng bừng phấn khởi tham gia buổi tựu trường thật vui và ý nghĩa. Chúc các em một năm học mới luôn bình an, đạt được thành tích cao trong học tập và trong mọi hoạt động.
THÔNG BÁO SÁCH LỚP 3
12/08/2022

Thông báo sách lớp 3
QUYẾT ĐỊNH
25/07/2022

Công nhận trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích
ĐẠI HỘI CHI BỘ
06/07/2022

Sáng ngày 04/7/2022, Chi bộ trường Tiểu học Suối Khoáng long trọng tổ chức Đại hội nhiệm kì 2022-2025. Tới dự có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy phường Quang Hanh cùng toàn thể đảng viên trong Chi bộ. Đại hội đã diễn ra trong bầu không khí nghiêm túc, dân chủ với những ý kiến tham luận cụ thể, có chất lượng về công tác xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh trong nhà trường. Đại hội cũng đã bầu ra Ban chi uỷ nhiệm kì 2022-2025 gồm 03 đồng chí. Xin nhiệt liệt chúc mừng thành công của Đại hội. Chúc Chi bộ trường Tiểu học Suối Khoáng luôn đoàn kết, vững mạnh,hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
TỔNG KẾT NĂM HỌC
03/06/2022

Ngày 30/5/2022, trường TH Suối Khoáng trang trọng tổ chức lễ tổng kết năm học 2021-2022, chia tay học sinh lớp 5 khoá học 2017-2022 và bàn giao HS về sinh hoạt hè tại địa phương. Tới dự lễ tổng kết của nhà trường có đồng chí Trương Văn Điệp- phó chủ tịch UBND phường Quang Hanh cùng các anh chị trong Đoàn TN phường Quang Hanh, các bác đại diện khu phố, đại diện CMHS của 22 lớp cùng toàn thể CB-GV-NV và 746 các bạn học sinh nhà trường. Một năm học đầy biến động với bao nỗ lực, công sức, vất vả của thầy và trò nhà trường đã đi qua với rất nhiều thành tích đáng tự hào. Chúc các bạn học sinh trường TH Suối Khoáng một kì nghỉ hè vui vẻ, bổ ích, an toàn để đón chào năm học mới với nhiều dự định mới, nhiều thành công mới❤️❤️❤️ Cảm ơn vì tất cả💕
TỔNG KẾT NĂM HỌC
03/06/2022

Ngày 30/5/2022, trường TH Suối Khoáng trang trọng tổ chức lễ tổng kết năm học 2021-2022, chia tay học sinh lớp 5 khoá học 2017-2022 và bàn giao HS về sinh hoạt hè tại địa phương. Tới dự lễ tổng kết của nhà trường có đồng chí Trương Duy Điệp- phó chủ tịch UBND phường Quang Hanh cùng các anh chị trong Đoàn TN phường Quang Hanh, các bác đại diện khu phố, đại diện CMHS của 22 lớp cùng toàn thể CB-GV-NV và 746 các bạn học sinh nhà trường. Một năm học đầy biến động với bao nỗ lực, công sức, vất vả của thầy và trò nhà trường đã đi qua với rất nhiều thành tích đáng tự hào. Chúc các bạn học sinh trường TH Suối Khoáng một kì nghỉ hè vui vẻ, bổ ích, an toàn để đón chào năm học mới với nhiều dự định mới, nhiều thành công mới❤️❤️❤️ Cảm ơn vì tất cả💕
Công văn đến
Công văn Số:26/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 21/02/2011
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức thi Olympic Tiếng Anh trên mạng internet năm học 2010-2011 cấp thị xã.
HuongdanthiIOEcapthi.doc
Danhsachthisinhthamgiathicapthixa.xls
Công văn Số:21/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 19/01/2011
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Công tác chuyên môn kỳ 2, năm học 2010 - 2011
CongvanchuyenmonhockiII2010-2011.doc
Công văn Số:584/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 22/11/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet năm học 2010 - 2011
HuongdancuocthiOlympictiengAnhquaInternet-2010.doc
Công văn Số:532/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 29/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục trường TH, PTCS và THCS năm học 2010-2011.
Công văn Số:543/CV-GD&ĐT
Ngày ban hành: 02/11/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Công văn
Trích yếu: Chuẩn bị các tiết mục cho đêm liên hoan văn nghệ ngành GD&ĐT năm 2010
CV543tochuccongdienVN.doc
Cactietmucthamgiandemlienhoanvannghe.doc
DSdoivannghe20-11(1).xls
Công văn Số:528/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 26/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: V/v: Kiểm tra giữa học kì I năm học 2010 - 2011.
Lichkiemtragiuaky1NH2010-2011.doc
Công văn Số:519/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 22/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức cuộc thi giải Toán qua mạng Internet năm học 2010 - 2011.
HDTCthigiaitoanquamangnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:460/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Cập nhập thông tin người nước ngoài đến làm việc, công tác tại đơn vị.
CapnhatTTnuocngoaidenlamviec.doc
Công văn Số:459/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục văn học 2010 - 2011.
HuongdanTHnhiemvuKTKDnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:450/LT PGD&ĐT-CĐN
Ngày ban hành: 01/10/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá, Lê Thị Thanh Thủy
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Tổ chức Hội diễn Văn nghệ quần chúng ngành Giáo dục năm 2010
TochucHoidienVNQC2010.doc
Công văn Số:445/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn xét hết tập sự đối với giáo viên, nhân viên.
Cv445HDxethettapsu.doc
Công văn Số:443/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn làm hồ sơ đề nghị xét chuyển loại viên chức năm 2010
CV443HDchuyenloaivienchuc2010.doc
Mauchuyenloaivienchuc2010.xls
Công văn Số:424/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 10/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2010 - 2011.
PGDHuongdanthuchiennhiemvuCNTTnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:435/KH-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 16/09/2010
Người ký: Hoàng Thị GIá
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức trung thu 2010
CV435KHtochuctrungthu2010.doc
Công văn Số:432/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 14/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010 - 2011 cấp Tiểu học.
HuongdanthuchienNVNH2010-2011Captieuhoc.doc
Công văn Số:427/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 14/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức kiểm tra khảo sát chất lượng lớp 4 đầu năm học 2010- 2011
CV427KSCLlop4daunam2010-2011.doc
HuongdannhapdulieuKSCLlop4.doc
DSKTchatluonglop4.xls
Công văn Số:415/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 07/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Lịch duyệt kế hoạch và tổ chức Hội nghị CB, VC, LĐ năm học 2010 - 2011
LichduyetKeHoachvaHoinghiCBVCLD(suaLai).doc
Công văn Số:417/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 08/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Triệu tập cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn giáo dục kỹ năng sống.
Thongbao.doc
Công văn Số:412/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 01/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn khai giảng (bổ sung)
HDKhaigiang.doc
Công văn Số:411/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Triệu tập giáo viên tham gia tập huấn lắp đặt và sử dụng đàn Piano kỹ thuật số.
TrieutaptaphuansudungdanPianokythuatso.doc
Công văn Số:410/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm học 2010- 2011
Cv410kiemtrakhaosatCLdaunam2010-2011.doc
Công văn Số:408/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Một số quy định sử dụng Cổng thông tin điện tử Phòng GD&ĐT
QuydinhsudungCongTTDTcuaphongGD&DT.doc
Công văn Số:30/BC-CĐN
Ngày ban hành: 15/08/2010
Người ký: Lê Thị Thanh Thuỷ
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2009 - 2010, phương hướng nhiệm vụ công tác năm học 2010 - 2011.
BAOCAOTONGKETCONGTACCONGDOAN2009-2010.doc
Công văn Số:132/BC-UBND
Ngày ban hành: 23/08/2010
Người ký: Vũ Văn Bình
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết năm học 2009 - 2010 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2010 - 2011.
BCTKNH09-2010UBND[1].doc
Công văn Số:378/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 12/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Thông báo về việc triệu tập đại biểu dự Hội nghị tổng kết năm học 2009 - 2010
TBtongket.doc
Cacdanhhieu.doc
Công văn Số:386/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 18/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức lễ khai giảng năm học 2010 - 2011
HuongdanLekhaigiang2010-2011[1].doc
Công văn Số:2207/SGD&ĐT- GDTH
Ngày ban hành: 13/08/2010
Người ký: Trần Thị Minh
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: V/v Hướng dẫn thực hiện kinh phí Hỗ trợ cho giáo viên bồi dưỡng dạy thể dục
HuongdanthuchienkinhphiHotroGVhocTD.doc
Công văn Số:362 /PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: V/v: Chuẩn bị khai giảng năm học 2010-2011
HuongdanchuanbiKhaigiangnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:336/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 20/07/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: V/v: Bồi dưỡng cán bộ, giáo viên tiểu học hè 2010
Congvanboiduonghe2010-Tieuhoc(Capthi).doc
Công văn Số:304/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 02/07/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng tin học cho cán bộ quản lý trường học và giáo viên hè năm 2010.
trienkhaithuchienboiduongtinhoche2010.doc
Công văn Số:262/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/06/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Về việc: Bồi dưỡng CNTT hè 2010.
KehoachboiduongCNTT.doc
Công văn Số:260/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 04/06/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: V/v: Chuẩn bị khai giảng lớp bồi dưỡng giáo viên dạy thể dục cho các trường tiểu học và phổ thông cơ sở.
Cv260chuanbikhaigianglopboiduongGVtheduc.doc
Công văn Số:192/CV-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 29/04/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng Dẫn
Trích yếu: V/v Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông
CV192ATGT.doc
Công văn Số:719/QĐ-SGD&ĐT
Ngày ban hành: 19/05/2010
Người ký: Đỗ Văn Thuấn
Loại công văn: Quyết định
Trích yếu: Về việc đạt giải thi Văn-Toán tuổi thơ cấp tiểu học tỉnh Quảng Ninh năm học 2009 – 2010
QuyetdinhdatgiaigiaoluuVan-ToanTTcaptinh.doc
Công văn Số:111/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 19/05/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng Dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn bổ sung một số nội dung ghi học bạ và sổ điểm cấp tiểu học.
CV111Huongdanbosungghihocbavasodiemtieuhoc.doc
Công văn đi
Chưa có công văn đi!
 
Trang chủ | Bài giảng trực tuyến | Tài nguyên | Thủ tục hành chính | Tìm kiếm
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Thành phố Cẩm Phả
Địa chỉ: Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.862.265
E-mail: pgdcampha.quangninh@moet.edu.vn
Website: campha.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà