TỔ CHỨC
Trường tiểu học Suối Khoáng
- Địa chỉ: Phường Quang Hanh -Thị xã Cẩm phả - Tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: 033 3737488
- Hòm thư: c1suoikhoang.cp.quangninh@moet.edu.vn
- Fax: .........
- Website: http://campha.edu.vn/thsuoikhoang
Họ và tên: Nguyễn Kim Tiến
Chức vụ: Bí thư chi bộ - Hiệu trường nhà trường
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333737488
ĐTNR: 0333869800
Di động: 0986770668
Email: c1suoikhoang.cp.quangninh.@moet.edu.vn
Họ và tên: Lương Thị Thanh Phương
Chức vụ: Hiệu phó nhà trường
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333737488
ĐTNR: 0333736144
Di động: 01692979646
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Mến Thương
Chức vụ: Chủ tịch công đoàn
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333737488
ĐTNR: 0333735078
Di động: 01682908730
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Cúc
Chức vụ: Tổ trưởng tổ 1,2,3
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333737488
ĐTNR: 0333969048
Di động: 0986518388
Email:
Họ và tên: Nguyễn Bảo Ngọc
Chức vụ: Tổ trưởng tổ 4,5
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333737488
ĐTNR: 0333736587
Di động: 01672991464
Email:
Họ và tên: Lê Thị Thanh Ngân
Chức vụ: Tổ phó 1,2,3
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333737488
ĐTNR: 0333735297
Di động: 0985264828
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Ánh
Chức vụ: Tổ phó 4,5
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333737488
ĐTNR: 0333869352
Di động: 0977660043
Email:
Họ và tên: Vũ Bích Thủy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333737488
ĐTNR: 0333502561
Di động: 0974822267
Email:
Họ và tên: Phạm Như Hoa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333737488
ĐTNR: 0333869026
Di động: 0915381866
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Lan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao Đẳng
ĐTCQ: 0333737488
ĐTNR:
Di động: 0948329165
Email:
Họ và tên: Ngô Thị Tuyến
Chức vụ: Tổng phụ trách
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ: 0333737488
ĐTNR: 03332471972
Di động: 01657844246
Email:
Họ và tên: Mai Thị Kim Trâm
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333737488
ĐTNR:
Di động: 01667111485
Email:
Họ và tên: Lê Thanh Huyền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333737488
ĐTNR: 0333637640
Di động: 0979276354
Email:
Họ và tên: Nguyễn Quang Việt
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333737488
ĐTNR: 0333869800
Di động: 0979513333
Email:
Họ và tên: Tạ Thị Kim Oanh
Chức vụ: Bí thư Đoàn thanh niên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333737488
ĐTNR:
Di động: 0987208206
Email:
Họ và tên: Ngô Phương Thảo
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333737488
ĐTNR:
Di động: 0975953937
Email:
Họ và tên: Ngô Thị Ánh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Kim Thi Tuyết Nhung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333737488
ĐTNR:
Di động: 0973244409
Email:
Họ và tên: Vũ Thị My
Chức vụ: Giáo viên tiểu học
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ: 0333737488
ĐTNR:
Di động: 0976256586
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Hồng Mơ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333737488
ĐTNR:
Di động: 0978736717
Email:
Họ và tên: Nguyễn Hoàng Yến
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333737488
ĐTNR:
Di động: 01652062433
Email:
Họ và tên: Bùi Ánh Hồng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ: 0333737488
ĐTNR:
Di động: 01669595687
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Thanh Hòa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333737488
ĐTNR:
Di động: 0904236962
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hảo
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333737488
ĐTNR:
Di động: 0916621186
Email:
Họ và tên: Tô Thị Lan
Chức vụ: Kế toán
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ: 0333737488
ĐTNR:
Di động: 0912926736
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Thu
Chức vụ: Nhân viên y tế
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ: 0333737488
ĐTNR:
Di động: 0936662364
Email:
 
Trang chủ | Tài nguyên | Thủ tục hành chính | Tìm kiếm
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Thành phố Cẩm Phả
Địa chỉ: Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.862.265
E-mail: pgdcampha.quangninh@moet.edu.vn
Website: campha.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà
ga goi

http://www.xemayvn.co/

http://www.xemayvn.co/2017/08/nhong-sen-dia-nhong-xich.html