TỔ CHỨC
Trường tiểu học Suối Khoáng
- Địa chỉ: .........
- Điện thoại: 032 3737488
- Hòm thư: c10suoikhoang.cp.quangninh@moet.edu.vn
- Fax: .........
- Website: http://campha.edu.vn/thsuoikhoang1
Họ và tên: HẠNH
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0919964787
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Mến Thương
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01682908737
Email: menlinhly@gmail.com
Họ và tên: Dương Thị Phượng
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0868218257
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Cúc
Chức vụ: Tổ trưởng tổ 1,2,3
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0986518387
Email:
Họ và tên: Nguyễn văn Phong
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0868436888
Email:
Họ và tên: Lê Thị Thanh Ngân
Chức vụ: Tổ phó 1,2,3
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0985264827
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Ánh
Chức vụ: Tổ phó 4,5
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0977660047
Email:
Họ và tên: Vũ Bích Thủy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0974822277
Email:
Họ và tên: Phạm Như Hoa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0915381766
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Lan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao Đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0948329167
Email:
Họ và tên: Ngô Thị Tuyến
Chức vụ: Tổng phụ trách
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01657844247
Email:
Họ và tên: Mai Thị Kim Trâm
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01667111487
Email:
Họ và tên: Nguyễn Quang Việt
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0979513337
Email:
Họ và tên: Ngô Thị Ánh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Hồng Mơ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0978736771
Email:
Họ và tên: Bùi Ánh Hồng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01669595677
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hảo
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0916621189
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Tường Vi
Chức vụ: 0332521659
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đào Bích Ngọc
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0332637587
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Trang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0382084377
Email:
Họ và tên: Lê Thị Bảo Ngọc
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0328700237
Email:
Họ và tên: Lê Thị Hoa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0355812627
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hợi
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0335261277
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Nhài
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0356227898
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thoan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0344942577
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hiền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0983924567
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hoài
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0989894477
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Ngọc Huyền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0336835667
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Phượng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0397668927
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Tân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0366986767
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Thanh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0979424487
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Mai Quyên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0984306687
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Thúy Vi
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0836912007
Email:

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN RA VÀO LỚP
22/02/2024

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN RA VÀO LỚP
THÔNG BÁO KIỂM TRA NỘI BỘ THÁNG 1
07/02/2024

THÔNG BÁO KIỂM TRA NỘI BỘ THÁNG 1
THÔNG BÁO LỊCH TRỰC TẾT ÂM LỊCH 2024
07/02/2024

THÔNG BÁO LỊCH TRỰC TẾT ÂM LỊCH 2024
QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh giảm kinh phí nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn năm 2023 cho các đơn vị dự toán trực thuộc
24/01/2024

QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh giảm kinh phí nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn năm 2023 cho các đơn vị dự toán trực thuộc
QUYẾT ĐỊNH Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách sự nghiệp giáo dục 2024 cho các đơn vị
16/01/2024

QUYẾT ĐỊNH Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách sự nghiệp giáo dục 2024 cho các đơn vị
THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA NỘI BỘ THÁNG 12
16/01/2024

THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA NỘI BỘ THÁNG 12
KẾ HOẠCH Tổ chức hoạt động trải nghiệm ngoài nhà trường cho học sinh Năm học 2023-2024
10/01/2024

KẾ HOẠCH Tổ chức hoạt động trải nghiệm ngoài nhà trường cho học sinh Năm học 2023-2024
KẾ HOẠCH Xét tuyển hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ vào làm việc tại các trƣờng Phổ thông công lập (
18/12/2023

KẾ HOẠCH Xét tuyển hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ vào làm việc tại các trƣờng Phổ thông công lập (năm học 2023-2024) trên địa bàn thành phố Cẩm Phả
THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA VỀ VIỆC KIỂM TRA NỘI BỘ THÁNG 11 NĂM 2023
06/12/2023

THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA VỀ VIỆC KIỂM TRA NỘI BỘ THÁNG 11 NĂM 2023
QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ học phí và chi phí học tập, học kỳ I, năm học 2023-2024 cho trẻ em/học sinh đang đi học theo Nghị định
04/12/2023

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ học phí và chi phí học tập, học kỳ I, năm học 2023-2024 cho trẻ em/học sinh đang đi học theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ
BIÊN BẢN về việc công khai công văn hướng dẫn các khoản thu năm học 2023-2024; Dự toán các khoản thu năm học 2023-2024.
10/11/2023

BIÊN BẢN về việc công khai công văn hướng dẫn các khoản thu năm học 2023-2024; Dự toán các khoản thu năm học 2023-2024.
NGHỊ QUYẾT quy định một số khoản thu phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở GDMN, GDPT
10/11/2023

NGHỊ QUYẾT quy định một số khoản thu phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở GDMN, GDPT
HƯỚNG DẪN thực hiện NQ số 34/2021 quy định một số khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ HĐGD
10/11/2023

HƯỚNG DẪN thực hiện NQ số 34/2021 quy định một số khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ HĐGD
Công văn số 2606 của SGD về việc tăng cường công tác quản lí thu, chi năm học 2023-2024
10/11/2023

Công văn số 2606 của SGD về việc tăng cường công tác quản lí thu, chi năm học 2023-2024
CV số 2778/SGD V/v hướng dẫn một số nội dung liên quan đến quy định thực hiện các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục
10/11/2023

CV số 2778/SGD V/v hướng dẫn một số nội dung liên quan đến quy định thực hiện các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục
CV số 2799/SGD v/v hướng dẫn tổ chức các hoạt động tăng cường kĩ năng ggiao tiếp ngoại ngữ có sự tham gia của người nước ngoài
10/11/2023

CV số 2799/SGD v/v hướng dẫn tổ chức các hoạt động tăng cường kĩ năng ggiao tiếp ngoại ngữ có sự tham gia của người nước ngoài
CV số 991/PGD v/v thực hiện các khoản thu, chi trong cơ sở giáo dục năm học 2023-2024
10/11/2023

CV số 991/PGD v/v thực hiện các khoản thu, chi trong cơ sở giáo dục năm học 2023-2024
CV số 4188/UBND v/v tăng cường công tác quản lí thu chi trong các cơ sở GD năm 2023-2024
10/11/2023

CV số 4188/UBND v/v tăng cường công tác quản lí thu chi trong các cơ sở GD năm 2023-2024
KẾ HOẠCH Việc triển khai thực hiện các khoản thu nam học 2023-2024
10/11/2023

KẾ HOẠCH Việc triển khai thực hiện các khoản thu nam học 2023-2024
BIÊN BẢN kết thúc công khai hướng dẫn các khoản thu năm học 2023-2024
10/11/2023

BIÊN BẢN kết thúc công khai hướng dẫn các khoản thu năm học 2023-2024
Công văn đến
Công văn Số:26/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 21/02/2011
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức thi Olympic Tiếng Anh trên mạng internet năm học 2010-2011 cấp thị xã.
HuongdanthiIOEcapthi.doc
Danhsachthisinhthamgiathicapthixa.xls
Công văn Số:21/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 19/01/2011
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Công tác chuyên môn kỳ 2, năm học 2010 - 2011
CongvanchuyenmonhockiII2010-2011.doc
Công văn Số:584/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 22/11/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet năm học 2010 - 2011
HuongdancuocthiOlympictiengAnhquaInternet-2010.doc
Công văn Số:532/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 29/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục trường TH, PTCS và THCS năm học 2010-2011.
Công văn Số:543/CV-GD&ĐT
Ngày ban hành: 02/11/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Công văn
Trích yếu: Chuẩn bị các tiết mục cho đêm liên hoan văn nghệ ngành GD&ĐT năm 2010
CV543tochuccongdienVN.doc
Cactietmucthamgiandemlienhoanvannghe.doc
DSdoivannghe20-11(1).xls
Công văn Số:528/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 26/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: V/v: Kiểm tra giữa học kì I năm học 2010 - 2011.
Lichkiemtragiuaky1NH2010-2011.doc
Công văn Số:519/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 22/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức cuộc thi giải Toán qua mạng Internet năm học 2010 - 2011.
HDTCthigiaitoanquamangnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:460/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Cập nhập thông tin người nước ngoài đến làm việc, công tác tại đơn vị.
CapnhatTTnuocngoaidenlamviec.doc
Công văn Số:459/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục văn học 2010 - 2011.
HuongdanTHnhiemvuKTKDnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:450/LT PGD&ĐT-CĐN
Ngày ban hành: 01/10/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá, Lê Thị Thanh Thủy
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Tổ chức Hội diễn Văn nghệ quần chúng ngành Giáo dục năm 2010
TochucHoidienVNQC2010.doc
Công văn Số:445/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn xét hết tập sự đối với giáo viên, nhân viên.
Cv445HDxethettapsu.doc
Công văn Số:443/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn làm hồ sơ đề nghị xét chuyển loại viên chức năm 2010
CV443HDchuyenloaivienchuc2010.doc
Mauchuyenloaivienchuc2010.xls
Công văn Số:424/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 10/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2010 - 2011.
PGDHuongdanthuchiennhiemvuCNTTnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:435/KH-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 16/09/2010
Người ký: Hoàng Thị GIá
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức trung thu 2010
CV435KHtochuctrungthu2010.doc
Công văn Số:432/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 14/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010 - 2011 cấp Tiểu học.
HuongdanthuchienNVNH2010-2011Captieuhoc.doc
Công văn Số:427/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 14/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức kiểm tra khảo sát chất lượng lớp 4 đầu năm học 2010- 2011
CV427KSCLlop4daunam2010-2011.doc
HuongdannhapdulieuKSCLlop4.doc
DSKTchatluonglop4.xls
Công văn Số:415/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 07/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Lịch duyệt kế hoạch và tổ chức Hội nghị CB, VC, LĐ năm học 2010 - 2011
LichduyetKeHoachvaHoinghiCBVCLD(suaLai).doc
Công văn Số:417/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 08/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Triệu tập cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn giáo dục kỹ năng sống.
Thongbao.doc
Công văn Số:412/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 01/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn khai giảng (bổ sung)
HDKhaigiang.doc
Công văn Số:411/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Triệu tập giáo viên tham gia tập huấn lắp đặt và sử dụng đàn Piano kỹ thuật số.
TrieutaptaphuansudungdanPianokythuatso.doc
Công văn Số:410/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm học 2010- 2011
Cv410kiemtrakhaosatCLdaunam2010-2011.doc
Công văn Số:408/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Một số quy định sử dụng Cổng thông tin điện tử Phòng GD&ĐT
QuydinhsudungCongTTDTcuaphongGD&DT.doc
Công văn Số:30/BC-CĐN
Ngày ban hành: 15/08/2010
Người ký: Lê Thị Thanh Thuỷ
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2009 - 2010, phương hướng nhiệm vụ công tác năm học 2010 - 2011.
BAOCAOTONGKETCONGTACCONGDOAN2009-2010.doc
Công văn Số:132/BC-UBND
Ngày ban hành: 23/08/2010
Người ký: Vũ Văn Bình
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết năm học 2009 - 2010 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2010 - 2011.
BCTKNH09-2010UBND[1].doc
Công văn Số:378/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 12/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Thông báo về việc triệu tập đại biểu dự Hội nghị tổng kết năm học 2009 - 2010
TBtongket.doc
Cacdanhhieu.doc
Công văn Số:386/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 18/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức lễ khai giảng năm học 2010 - 2011
HuongdanLekhaigiang2010-2011[1].doc
Công văn Số:2207/SGD&ĐT- GDTH
Ngày ban hành: 13/08/2010
Người ký: Trần Thị Minh
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: V/v Hướng dẫn thực hiện kinh phí Hỗ trợ cho giáo viên bồi dưỡng dạy thể dục
HuongdanthuchienkinhphiHotroGVhocTD.doc
Công văn Số:362 /PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: V/v: Chuẩn bị khai giảng năm học 2010-2011
HuongdanchuanbiKhaigiangnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:336/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 20/07/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: V/v: Bồi dưỡng cán bộ, giáo viên tiểu học hè 2010
Congvanboiduonghe2010-Tieuhoc(Capthi).doc
Công văn Số:304/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 02/07/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng tin học cho cán bộ quản lý trường học và giáo viên hè năm 2010.
trienkhaithuchienboiduongtinhoche2010.doc
Công văn Số:262/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/06/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Về việc: Bồi dưỡng CNTT hè 2010.
KehoachboiduongCNTT.doc
Công văn Số:260/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 04/06/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: V/v: Chuẩn bị khai giảng lớp bồi dưỡng giáo viên dạy thể dục cho các trường tiểu học và phổ thông cơ sở.
Cv260chuanbikhaigianglopboiduongGVtheduc.doc
Công văn Số:192/CV-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 29/04/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng Dẫn
Trích yếu: V/v Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông
CV192ATGT.doc
Công văn Số:719/QĐ-SGD&ĐT
Ngày ban hành: 19/05/2010
Người ký: Đỗ Văn Thuấn
Loại công văn: Quyết định
Trích yếu: Về việc đạt giải thi Văn-Toán tuổi thơ cấp tiểu học tỉnh Quảng Ninh năm học 2009 – 2010
QuyetdinhdatgiaigiaoluuVan-ToanTTcaptinh.doc
Công văn Số:111/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 19/05/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng Dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn bổ sung một số nội dung ghi học bạ và sổ điểm cấp tiểu học.
CV111Huongdanbosungghihocbavasodiemtieuhoc.doc
Công văn đi
Chưa có công văn đi!
 
Trang chủ | Bài giảng trực tuyến | Tài nguyên | Thủ tục hành chính | Tìm kiếm
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Thành phố Cẩm Phả
Địa chỉ: Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.862.265
E-mail: pgdcampha.quangninh@moet.edu.vn
Website: campha.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà