TỔ CHỨC
Trường trung học cơ sở Lý Tự Trọng
- Địa chỉ: Tổ 27, phường Cẩm Phú, thị xã Cẩm phả - Tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: 0333865519
- Hòm thư: c2lytutrong.cp.quangninh@moet.edu.vn
- Fax: .........
- Website: http://campha.edu.vn/thcslytutrong
Họ và tên: Phan Thị Bích Hường
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 02033711200
ĐTNR:
Di động: 0914820817
Email: Phanhuongcp@gmail.com
Họ và tên: Phạm Thị Hoa
Chức vụ: Hiệu phó
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 02033711200
ĐTNR:
Di động: 0396605170
Email: hoahanhtayltt@gmail.com
Họ và tên: Đặng Thị Mai Hồng
Chức vụ: TTCM, Ủy viên ban chi ủy
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333 865519
ĐTNR: 0333 728452
Di động: 0915100678
Email: dangmaihong@gmail.com
Họ và tên: Trần Thị Hải Yến
Chức vụ: Tổng phụ trách
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333865519
ĐTNR:
Di động: 0916621341
Email: tranthihaiyencs2@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Bích
Chức vụ: Phó tổng phụ trách
Trình độ đào tạo: CĐ Âm nhạc
ĐTCQ: 0333865519
ĐTNR: 0333969601
Di động: 01629681754
Email: ngocbichltt@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Linh
Chức vụ: Giáo viên - Bí thư Đoàn
Trình độ đào tạo: Cử nhân
ĐTCQ: 0333865519
ĐTNR: 0922950868
Di động: 0977801473
Email: linhcoicp90@mail.com
Họ và tên: Cao Thị Thu Hà
Chức vụ: Tổ phó chuyên môn
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333 865518
ĐTNR: 0333729110
Di động: 0949248277
Email: caothithuha.c2ltt@campha.edu.vn
Họ và tên: Trần Thanh Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333865519
ĐTNR:
Di động: 0979894280
Email: huong75ltt@gmail.com
Họ và tên: Vũ Thị Thu Hà
Chức vụ: Thư ký hội đồng trường
Trình độ đào tạo: Thạc sỹ
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0387889810
Email: thuha.cpc@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Thuỷ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333865519
ĐTNR: 0333720341
Di động: 0386162386
Email: thuytien29031971@gmail.com
Họ và tên: Lê Thị Linh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333 865519
ĐTNR:
Di động: 0369868885
Email: lelinh@gmail.com
Họ và tên: Đào Thị Hiền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐH Toán học
ĐTCQ: 0333 865519
ĐTNR:
Di động: 01663123536
Email: daohienltt@gmail.com
Họ và tên: Đào Thị Tuệ Chung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333865519
ĐTNR: 0333729078
Di động: 01238736995
Email: daothituechung.c2ltt@campha.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hằng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333865519
ĐTNR:
Di động: 0971828826
Email: hanghuong270793@gmail.com
Họ và tên: Trịnh Thị Quế Vân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cử nhân
ĐTCQ: 0333 865519
ĐTNR: 0333 728951
Di động: 0984836419
Email: trinhvan7@gmail.com
Họ và tên: Đỗ Thị Hằng
Chức vụ: Nhân viên văn thư
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0383739687
Email: dohang2810@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Hiền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cử nhân
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0389944616
Email: hoatuyet.89th@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Gái
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333 865519
ĐTNR:
Di động: 0382764899
Email: nguyenthigai.c2ltt@campha.edu.vn
Họ và tên: Bùi Thị Kim Yến
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333 865519
ĐTNR: 0333 729988
Di động: 0822226869
Email: buikimyen.c2ltt@campha.edu.vn
Họ và tên: Đoàn Thị Ngà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Giáo dục thể chất
ĐTCQ: 0333865519
ĐTNR: 0333728329
Di động: 0915525639
Email: doanthingaltt@gmail.com
Họ và tên: Đào Thị Lụa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333 865519
ĐTNR: 0333 728297
Di động: 0911207977
Email: luasilk29@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thành Trung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Âm nhạc
ĐTCQ: 0333865519
ĐTNR:
Di động: 01678047744
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Thuý Ngân
Chức vụ: TTCM, Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333 865519
ĐTNR:
Di động: 0943026531
Email: hoangnganc6@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Hạnh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cử nhân
ĐTCQ: 0333865519
ĐTNR: 02033935643
Di động: 0397097827
Email: nguyenhonghanh0305@gmail.com
Họ và tên: Hoàng Thị Phương Loan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mỹ Thuật
ĐTCQ: 0333865519
ĐTNR: 03332471242
Di động: 01685179528
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Nhung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333865519
ĐTNR: 0333729719
Di động: 01288443838
Email: phamthinhung80@gmail.com
Họ và tên: Trần Thị Hồng Nga
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333865519
ĐTNR:
Di động: 0973508979
Email: tranhongngalttcp@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Văn Thành
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 033.3865519
ĐTNR:
Di động: 0902235909
Email: thanhdongtrieu@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thuỳ Dương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333865519
ĐTNR:
Di động: 0982219482
Email: nguyenthuyduong.c2ltt@campha.edu.vn
Họ và tên: Đặng Thị Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Ngữ văn
ĐTCQ: 0333865519
ĐTNR: 0333712131
Di động: 01686667169
Email: danghuongltt@gmail.com
Họ và tên: Vũ Hải Yến
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333865519
ĐTNR:
Di động: 0988898502
Email: Yen.iris.89@gmail.com
Họ và tên: Phạm Thị Thảo
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0387819322
Email: phamthithao.c2nd@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Ngát
Chức vụ: Thư viện
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ: 0333869519
ĐTNR:
Di động: 0373512344
Email: nguyenngatltt@gamil.com
Họ và tên: Phạm Thị Thu Hiền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333865519
ĐTNR:
Di động: 01683364688
Email:
Họ và tên: Đinh Thị Mai
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0364800945
Email: dinhthimaico@gmail.com
Họ và tên: Phạm Thị Hồng Điệp
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐH Ngữ văn
ĐTCQ: 0333865519
ĐTNR: 0333729618
Di động: 01657003176
Email: phamhongdiep.c2ltt@campha.edu.vn

TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG

CẨM PHẢ - QUẢNG NINH

45 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH

(1965-2010)

          Trường THCS Lý Tự Trọng nằm trên địa bàn phường Cẩm Phú thuộc thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Với diện tích là 10.477m2, trường được thành lập từ năm 1965. Những ngày đầu thành lập, trường chỉ có một dãy nhà cấp 4 với 3 lớp học, đến nay nhà trường đã có một dãy nhà 3 tầng với 12 phòng học, 8 phòng học cấp 4, một khu phòng học chức năng 2 tầng với 6 phòng học bộ môn, có phòng học vi tính, phòng truyền thống, thư viện, y tế, có sân chơi bãi tập, nhà để xe giáo viên -học sinh, phòng làm việc cho BGH, hội đồng giáo dục, phòng bảo vệ, bếp…

 

          Trải qua 45 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành với sự cố gắng nỗ lực liên tục của các thế hệ thầy cô giáo hiệu trưởng như thầy giáo Trần Cư, thầy giáo Nguyễn Quang Hoa, thầy giáo Đặng Cần Kiệm, cô giáo Nguyễn Thị Thành cùng với các thế hệ thầy và trò, trường luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH đất nước. Trường luôn đạt danh hiệu tiên tiến xuất sắc cấp tỉnh, nhiều năm là đơn vị dẫn đầu ngành GD Cẩm Phả; Chi bộ Đảng luôn đạt trong sạch, vững mạnh; Công đoàn vững mạnh xuất sắc, được Công đoàn giáo dục Việt Nam tặng bằng khen; Liên đội luôn đạt xuất sắc cấp tỉnh, được tỉnh đoàn, trung ương Đoàn tặng bằng khen; Trường đã nhận được nhiều bằng khen của Bộ Giáo dục, của Sở Giáo dục, của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và giấy khen của UBND thị xã Cẩm Phả, và của các cấp, các ngành.Cụ thể: 40 bằng khen, 42 giấy khen và giấy chứng nhận, 31cờ thi đua các loại. Đặc biệt năm 1992 trường được Hội đồng nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng ba; Năm học 2005-2006 nhà trường được UBND tỉnh Quảng Ninh công nhận trường chuẩn Quốc gia đầu tiên của khối THCS thị xã Cẩm Phả.

-         Đội ngũ CB-GV: đạt chuẩn 100%; trong đó đại học trên 30%, giáo viên giỏi - CSTĐ luôn đạt trên 30%, , lao động tiên tiến từ 95% trở lên....Tập thể CB-GV-NV đoàn kết, thực hiện tốt các cuộc vận động: “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Hai không” với 4 nội dung, “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”; và phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

-         Học sinh: Hàng năm đạt danh hiệu giỏi và tiên tiến chiếm trên 60% tổng số học sinh. Chất lượng mũi nhọn luôn được giữ vững. Học sinh giỏi đạt các cấp:

+ Cấp toàn quốc: Từ năm 1982-1998 có 10 học sinh đạt giải.

1.     Phạm Hồng Sơn: Giải ba Văn 8 (1982 - 1983)
2.     Phùng Nguyên Hạnh: Giải ba Văn 9 (1989 - 1990)
3.     Nguyễn Thu Hương:Giải khuyến khích Văn 9 (1989 - 1990) 4.     Kiều Bảo Long: Giải nhì  Văn  5 (1990 - 1991)
5.     Nguyễn Thị Yên: Giải ba Văn 9 (1990 - 1991)
6.     Nguyễn  Tiến Hải: Giải ba Văn 9 (1990 - 1991)
7.     Ngô Ngọc Dương: Giải khuyến khích Nga 9  (1992 - 1993)
8.     Nguyễn Thị Hoà: Giải ba Văn 9 (1993 - 1994)

9.     Ngô Kiều Dâng: Giải khuyến khích Văn 9 (1993 - 1994) 10.  Phạm Thị Dịu:Giải khuyến khích Văn 9 (1997 - 1998)

      Năm học 2009-2010: có 1 học sinh đạt huy chương bạc môn
giải toán trên mạng Internet, em Vũ Quý Đức lớp 9A0.
 

 

+ Cấp tỉnh: Hàng năm có từ 15 đến 25 học sinh đạt giải

+ Cấp thị:   Hàng năm có từ 70 đến 80 học sinh đạt giải

          Đội viên trong liên đội luôn thực hiện tốt hoạt động đội. Tích cực tuyên truyền và tham gia tốt các bài dự thi và tìm hiểu về lịch sử truyền thống của Đảng, của Đoàn, của Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Liên đội tổ chức tốt các cuộc giao lưu văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn trong năm. Đội viên trong liên đội tích cực xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp an toàn. Tổ chức tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ bạn nghèo, vòng tay bè bạn, giúp bạn đến trường cùng bước tới tương lai. Các em học sinh lễ phép, chăm ngoan, hiếu học, thực hiện tốt nghi thức đội, xứng đáng là học sinh trường mang tên người anh hùng trẻ tuổi  Lý Tự Trọng

Trong năm học 2009-2010 trường đã đạt được các thành tích sau:

*Học sinh: 180 học sinh giỏi (18,63%), 473 học sinh tiên tiến (48,96%)

- Kết quả thi học sinh giỏi văn hoá:

+ Cấp thị: Lớp 9: 24 giải; (trong đó: 1 nhất, 3 nhì, 3 ba, 17 khuyến khích)

               Lớp 8: 27 giải; (trong đó: 1 nhất, 7 nhì, 5 ba, 14 khuyến khích)

+ Cấp tỉnh: 9 giải (trong đó: 1 nhất, 1 nhì, 4 ba, 4 khuyến khích)

- Kết quả thi học sinh giải toán bằng máy tính cầm tay:

+ Cấp thị:   5 giải (trong đó: 1 ba, 4 khuyến khích)

+ Cấp tỉnh: 3 giải (trong đó: 1 nhì, 2 ba)

- Kết quả thi giỏi toán Violympic:

Số học sinh tham gia giải toán trên mạng Internet có 482 HS tham gia.

+ Cấp thị:              01 giải nhất

+ Cấp tỉnh:            01 giải ba

+ Cấp quốc gia: đạt 01 huy chương bạc là em Vũ Quí Đức- học sinh lớp 9A0.

- Kết quả thi thể dục thể thao:

+ Cấp thị:    8 giải (trong đó: 3 nhất, 3 nhì, 2 ba)

- Kết quả thi tìm hiểu pháp luật trong lĩnh vực giao thông thuỷ nội địa: 5 giải khuyến khích.

- Kết quả thi viết bài về: Tấm gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, nét bút tri ân: 540 bài.

* Giáo viên: Đạt chuẩn 100%, Đạt 1 chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 05 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 01 giáo viên giỏi tỉnh, 11 giáo viên giỏi thị.

* Danh hiệu thi đua của tập thể:

- Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc, được thị uỷ biểu dương.

- Trường đạt trường tiên tiến xuất sắc được UBND tỉnh tặng tằng khen.

-Công đoàn vững mạnh xuất sắc được liên đoàn lao động thị xã tặng giấy khen.

- Liên đội xuất sắc cấp tỉnh, được thị đoàn tặng giấy khen.

     Có được những thành tích trên, thầy và trò nhà trường đã nỗ lực phấn đấu không ngừng. Bên cạnh đó nhà trường luôn được đón nhận sự quan tâm chỉ đạo của các cấp lãnh đạo tỉnh, thị xã, ngành giáo dục, UBND phường Cẩm Phú, các cơ quan xí nghiệp, các đơn vị kết nghĩa. Đặc biệt, sự cộng tác phối kết hợp của hội cha mẹ học sinh.

          Thầy và trò nhà trường xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của các cấp lãnh đạo tỉnh, thị xã, ngành giáo dục, UBND phường Cẩm Phú, các cơ quan xí nghiệp, các đơn vị kết nghĩa. Đặc biệt, sự cộng tác phối kết hợp của hội cha mẹ học sinh!

   Hiện nay, nhà trường đang tiếp tục chuẩn bị CSVC xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2 (2010-2020) có một số khó khăn sau:

-   Hệ thống nhà vệ sinh của học sinh đã xuống cấp.
-   Hệ thống tường rào xuống cấp không đảm bảo an toàn.
-   Khu nhà cấp 4 đã xuống cấp, hết khấu hao, không đảm bảo cho việc dạy và học.
-   Nhà chức năng không đảm bảo quy cách trường chuẩn.

    Nhà trường kính đề nghị UBND thị xã, phòng Giáo dục thị xã Cẩm Phả bổ xung cơ sở vật chất cho nhà trường, để đảm bảo tiêu chí trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2 (2010-2020)

      Thầy và trò nhà trường kính mong được sự giúp đỡ, tài trợ của các cơ quan xí nghiệp, các nhà hảo tâm, các bậc phụ huynh giúp đỡ nhà trường hoàn thiện CSVC,  đảm bảo tiêu chí trường chuẩn giai đoạn 2 (2010-2020).

Xin trân trọng cám ơn!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGOẠI KHÓA TÌM HIỂU TRUYỀN THỐNG ANH BỘ ĐỘI CỤ HỒ KỶ NIỆM 79 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM (22/12/1944-22/12/2023)
18/12/2023

NGOẠI KHÓA TÌM HIỂU TRUYỀN THỐNG ANH BỘ ĐỘI CỤ HỒ KỶ NIỆM 79 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM (22/12/1944-22/12/2023) ☘️ Sáng ngày 18/12, Trường THCS Lý Tự Trọng phối hợp với Hội CCB phường Cẩm Phú tổ chức chương trình ngoại khóa tìm hiểu truyền thống anh bộ đội Cụ Hồ chào mừng kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2023), kỷ niệm 51 năm chiến thắng Điện Biên Phủ trên không và 34 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2023). ☘️ Tại buổi nói chuyện, các em học sinh trường THCS Lý Tự Trọng được nghe bác Đào Hưng Đích – Bí thư, Trưởng khu, Chi hội trưởng CCB khu phố 3 phường Cẩm Phú - Nhân chứng lịch sử từng tham gia tại thành cổ Quảng Trị kể về những kỷ niệm sâu sắc của mình trong cuộc kháng chiến chống Mỹ và được nghe đồng chí Đào Xuân Mạnh - Chủ tịch Hội CCB phường Cẩm Phú ôn lại truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, cũng như lịch sử ra đời Ngày hội Quốc phòng toàn dân và truyền thống anh hùng, vẻ vang của QĐND Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Các em học sinh cũng được chia sẻ thêm về truyền thống yêu nước, tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” của Nhân dân TP Cẩm Phả đã góp sức người, sức của trong cuộc kháng chiến chống giặc Mỹ xâm lược. ☘️ Qua buổi nói chuyện, nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào của dân tộc, ôn lại những trang sử vẻ vang, những năm tháng hào hùng cùng những chiến thắng vang dội qua các cuộc chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ, để các em hiểu rõ hơn về những chiến sĩ anh hùng, những chiến công hiển hách của các lực lượng vũ trang, nâng cao nhận thức, hành động của đội viên, thiếu niên trong công tác tham gia xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. (Một số hình ảnh tiêu biểu)
CUỘC THI IOE CẤP TRƯỜNG
03/12/2023

Nhằm nâng cao kiến thức tiếng Anh cho học sinh và thực hiện theo chương trình, kế hoạch năm học. Ngày 30/11; 01/12/2022 Trường THCS Lý Tự Trọng tổ chức cuộc thi IOE cấp trường. Đây là cơ hội để học sinh tiếp tục được giao lưu nâng cao năng lực tiếng Anh cũng như tạo phong trào học tiếng Anh trong nhà trường. ☘️ Tham gia cuộc thi IOE cấp trường có 92 học sinh từ các khối lớp 6,7,8,9. Cuộc thi là điều kiện để giáo viên có cơ hội nhiều hơn nữa nâng cao chất lượng giáo dục môn học đặc thù, nhất là năng lực giao tiếp bằng tiếng Anh, đồng thời còn hình thành và phát triển những năng lực, phẩm chất cần thiết, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh trong nhà trường hiện nay. ☘️ Dẫn đầu toàn trường là e Phạm Trường Tuệ lớp 9A1- đạt 1910 điểm trên tổng 2000 điểm + Em Nguyễn Anh Đức lớp 9a1- 1860 điểm; + Em Lục Bảo Hân lớp 9A3- 1840 điểm; + Em Phạm Gia Huy lớp 9A3 - 1820 điểm; + Em Phạm Nguyễn Hoàng Phúc lớp 6A7 - 1790 điểm; + Em Nguyễn Đức Bảo Nam lớp 8A4 - 1770 điểm; + Em Nguyễn Phúc Minh Hưng lớp 9A5 - 1720 điểm; + Em Nguyễn Thái Hòa lớp 8A4 - 1720 điểm; + Em Nguyễn Thanh Phong lớp 6A6 - 1710 điểm; + Em Bùi Đăng Nhất Phong lớp 6A3 - 1700 điểm. Trong đó có 73/92 em đạt trên 1000 điểm.
trường THCS Lý Tự Trọng tổ chức nhiều hoạt động thi đua sôi nổi, thiết thực hướng tới ngày lễ trọng đại: Phong trào thi đua Dạy tốt - Học tốt với nội
21/11/2023

HOẠT ĐỘNG Ý NGHĨA CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11💐💐💐 ☘️ Hòa chung trong không khí tưng bừng, phấn khởi của các thế hệ giáo viên và học sinh trên cả nước chào mừng kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023), trường THCS Lý Tự Trọng tổ chức nhiều hoạt động thi đua sôi nổi, thiết thực hướng tới ngày lễ trọng đại: Phong trào thi đua Dạy tốt - Học tốt với nội dung trọng tâm “Đổi mới, sáng tạo trong dạy học" đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông 2018 phát huy được tính tích cực của học sinh, giúp học sinh chủ động sáng tạo, hoàn thành tốt nội dung môn học, có cơ hội bộc lộ phẩm chất và năng lực góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, khuyến khích các thầy cô giáo giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong giảng dạy, khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện và ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. (Một số hình ảnh phong trào thi đua Dạy tốt - Học tốt chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam)
NGOẠI KHÓA TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO KỈ NIỆM 41 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11
21/11/2023

NGOẠI KHÓA TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO KỈ NIỆM 41 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 ☘️Sáng ngày 20/11/2023, trường THCS Lý Tự Trọng tổ chức Ngoại khóa "Tôn sư trọng đạo" tri ân thầy cô và tuyên dương các thầy cô giáo có nhiều thành tích trong giảng dạy và ôn đội tuyển chào mừng kỷ niệm 41 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023). ☘️ Tham gia chương trình Ngoại khóa chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm nay, các em học sinh ở các khối lớp đã mang đến những tiết mục văn nghệ vô cùng đặc sắc để gửi tặng các thầy cô giáo. ☘️ Qua chương trình đã thể hiện tình cảm và lòng biết ơn của các em học sinh đối với các thầy cô giáo - những người đưa đò thầm lặng chắp cánh ước mơ cho bao thế hệ học trò bay cao, bay xa cùng với đó là sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, phòng GD & ĐT Cẩm Phả, Ban giám hiệu nhà truờng, sự ủng hộ nhiệt tình từ các bậc CMHS đã tạo nên một chương trình Ngoại khóa kỉ niệm 41 năm Ngày nhà giáo Việt Nam thật trang trọng và ý nghĩa. (Một số hình ảnh chương trình Ngoại khóa)
Kỷ niệm 92 năm ngày mất Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng (21/11/1931 - 21/11/2023).
20/11/2023

…Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng không thể có con đường nào khác”, câu nói ấy của người thanh niên cộng sản 17 tuổi Lý Tự Trọng đã in sâu vào trong tâm khảm mỗi đoàn viên, thanh niên Việt Nam. 🍀 Kỷ niệm 92 năm ngày mất Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng (21/11/1931 - 21/11/2023). Sáng thứ hai ngày 20/11/2023 trường THCS Lý Tự Trọng tổ chức dâng hoa tri ân và tưởng nhớ đến anh hùng Lý Tự Trọng - người đoàn viên thanh niên đầu tiên. Đây là dịp để mỗi đội viên, thanh thiếu niên trường THCS Lý Tự Trọng hôm nay ra sức thi đua học tập, rèn luyện xứng danh với ngôi trường mang tên anh, người anh hùng trẻ tuổi Lý Tự Trọng ☘️☘️☘️
Chào mừng 87 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than (12/11/1936 - 12/11/2023)
12/11/2023

Chào mừng 87 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than (12/11/1936 - 12/11/2023) -------------------------------- Cách đây 87 năm, cuộc Tổng bãi công của hơn 3 vạn thợ mỏ bắt đầu từ Cẩm Phả vào đêm 12, rạng sáng ngày 13.11.1936 đã đi vào lịch sử dân tộc và trở thành Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than. 🌈Truyền thống vẻ vang Cuộc tổng bãi công của hơn 3 vạn thợ Cẩm Phả đã lan ra toàn khu mỏ, buộc chủ mỏ và thực dân Pháp phải nhượng bộ, chấp nhận yêu sách đòi tăng lương, giảm giờ làm, chống đánh đập. Thắng lợi này đã để lại cho tổ chức Đảng và phong trào đội ngũ công nhân Vùng mỏ bài học to lớn, có ý nghĩa lịch sử về tập hợp lực lượng, tính kỷ luật trong đấu tranh; về sự đùm bọc tương thân, tương ái của những người thợ mỏ và nhân dân Vùng mỏ được kết tinh trong khẩu hiệu “Kỷ luật - Đồng tâm - Chúng ta nhất định thắng!”. Sau này, khi giải phóng Vùng mỏ (ngày 25.4.1955), Đặc khu ủy Hồng Quảng quyết định chọn ngày 12.11.1936 là Ngày miền mỏ bất khuất (nay gọi là Ngày Truyền thống công Vùng mỏ). Năm 1982, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng quyết định lấy đây là Ngày Truyền thống ngành Than. 💐💐💐 Nhân ngày truyền thống công nhân vùng mỏ 12/11 xin đuợc kính chúc các thế hệ phụ huynh đã và đang công tác trong ngành than sức khỏe, gia đình hạnh phúc, luôn đồng hành, cổ vũ và động viên thầy và trò nhà trường thi đua dạy tốt - học tốt, phát huy tinh thần "Kỷ luật và đồng tâm", xứng danh với truyền thống quê hương vùng mỏ Quảng Ninh giàu đẹp văn minh và hiện đại. Một số giờ học Hoạt động trải nghiệm - Hướng nghiệp sinh hoạt dưới cờ chào mừng Ngày miền mỏ bất khuất 12/11 (1936-2023) của nhà trường.
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THCS DỰ THI CẤP TỈNH NĂM HỌC 2023-2024
05/11/2023

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THCS DỰ THI CẤP TỈNH NĂM HỌC 2023-2024 Thực hiện Kế hoạch số 985/KH-PGDĐT Cẩm Phả Về việc tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi THCS dự thi cấp tỉnh. Ngày 24/10/2023 trường THCS Lý Tự Trọng tham gia kỳ thi có 10 đội tuyển với 62 thí sinh tham gia, đạt 32 giải: - 1 Giải Nhất: + Môn Văn- em Trần Phương Thúy - lớp 9A2. - Giải Nhì: 2 Giải + Môn Văn: Nguyễn Quỳnh Như - lớp 9A2. + Môn Sử: Mai Thu Phương - lớp 9A1. - Giải Ba: 13 Giải + Môn Toán: Nguyễn Tuấn Anh - lớp 9A1; + Môn Ngữ văn: Lại Phương Anh, Đào Ngọc Diệp - Lớp 9A2; Vũ Ngọc Duyên - lớp 8A4; Hà Phương Linh, Nguyễn Đông Nhi - Lớp 9A1; Môn Lịch sử: Hà Bảo Châu - Lớp 9A5, Hà Thị Bích Ngọc - Lớp 9A1, Nguyễn Vũ Hải Yên - Lớp 9A2; + Môn Tiếng Anh: Phạm Trường Tuệ, Nguyễn Anh Đức - lớp 9A1; + Môn GDCD: Nguyễn Ngọc Anh Thư - lớp 8A4; + Môn Tin học: Tô Minh Hiếu - Lớp 8A4. - Giải Khuyến khích: 16 Giải Khuyến khích + Môn Toán: Trần Gia Hưng - Lớp 9A7; Lại Gia Nhi, Đỗ Mai Phương, Đặng Đức Đại - Lớp 9A1; Nguyễn Minh Trí - lớp 9A2; + Môn Vật lý: Bùi Quốc Huy - lớp 9A3; Phạm Mai An - Lớp 9A2; Trần Thái Sơn - Lớp 8A5; + Môn Sinh học: Dương Hùng Long - Lớp 9A5; + Môn Ngữ Văn: Nguyễn Thị Kiều Oanh - Lớp 9A2; + Môn Lịch sử: Hoàng Anh Thư - lớp 9A1; + Môn Địa lý: Đào Minh Giang - lớp 9A3; + Môn Tiếng Anh: Đặng Hoàng Ninh - Lớp 9A2; + Môn GDCD: Đinh Hiền Thục, Nguyễn Quỳnh Chi - Lớp 8A2; Đặng Điệp Trúc Mai - Lớp 7A1. Trong đó đội tuyển Văn và Lịch sử đạt giải với tỷ lệ 100%. 💐💐💐 Xin chúc mừng sự cố gắng và thành tích của các em!
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THCS DỰ THI CẤP TỈNH NĂM HỌC 2023-2024
05/11/2023

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THCS DỰ THI CẤP TỈNH NĂM HỌC 2023-2024 Thực hiện Kế hoạch số 985/KH-PGDĐT Cẩm Phả Về việc tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi THCS dự thi cấp tỉnh. Ngày 24/10/2023 trường THCS Lý Tự Trọng tham gia kỳ thi có 10 đội tuyển với 62 thí sinh tham gia, đạt 32 giải: - 1 Giải Nhất: + Môn Văn- em Trần Phương Thúy - lớp 9A2. - Giải Nhì: 2 Giải + Môn Văn: Nguyễn Quỳnh Như - lớp 9A2. + Môn Sử: Mai Thu Phương - lớp 9A1. - Giải Ba: 13 Giải + Môn Toán: Nguyễn Tuấn Anh - lớp 9A1; + Môn Ngữ văn: Lại Phương Anh, Đào Ngọc Diệp - Lớp 9A2; Vũ Ngọc Duyên - lớp 8A4; Hà Phương Linh, Nguyễn Đông Nhi - Lớp 9A1; Môn Lịch sử: Hà Bảo Châu - Lớp 9A5, Hà Thị Bích Ngọc - Lớp 9A1, Nguyễn Vũ Hải Yên - Lớp 9A2; + Môn Tiếng Anh: Phạm Trường Tuệ, Nguyễn Anh Đức - lớp 9A1; + Môn GDCD: Nguyễn Ngọc Anh Thư - lớp 8A4; + Môn Tin học: Tô Minh Hiếu - Lớp 8A4. - Giải Khuyến khích: 16 Giải Khuyến khích + Môn Toán: Trần Gia Hưng - Lớp 9A7; Lại Gia Nhi, Đỗ Mai Phương, Đặng Đức Đại - Lớp 9A1; Nguyễn Minh Trí - lớp 9A2; + Môn Vật lý: Bùi Quốc Huy - lớp 9A3; Phạm Mai An - Lớp 9A2; Trần Thái Sơn - Lớp 8A5; + Môn Sinh học: Dương Hùng Long - Lớp 9A5; + Môn Ngữ Văn: Nguyễn Thị Kiều Oanh - Lớp 9A2; + Môn Lịch sử: Hoàng Anh Thư - lớp 9A1; + Môn Địa lý: Đào Minh Giang - lớp 9A3; + Môn Tiếng Anh: Đặng Hoàng Ninh - Lớp 9A2; + Môn GDCD: Đinh Hiền Thục, Nguyễn Quỳnh Chi - Lớp 8A2; Đặng Điệp Trúc Mai - Lớp 7A1. Trong đó đội tuyển Văn và Lịch sử đạt giải với tỷ lệ 100%. 💐💐💐 Xin chúc mừng sự cố gắng và thành tích của các em!
Đại hội Liên đội nhiệm kì 2023-2024
04/11/2023

🇻🇳🇻🇳🇻🇳 Thực hiện kế hoạch số 31-KH/ĐTN ngày 11/10/2025 của BCH Đoàn Thanh Niên, Hội đồng Đội thành phố Cẩm Phả về tổ chức Đại hội Liên đội nhiệm kì 2023 - 2024; Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2023- 2024, ngày 19/10/2023 trường THCS Lý Tự Trọng long trọng tổ chức Đại hội Liên đội nhiệm kì 2023-2024 nhằm đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ công tác Đội năm học 2022- 2023, xây dựng phương hướng nhiệm vụ công tác Đội năm học 2023-2024, đồng thời bầu Ban chỉ huy Liên đội mới năm học 2023-2024. 💐💐💐Đại hội đã bầu ra 15 bạn vào BCH Liên đội nhiệm kì 2023-2024. Các em là những đội viên tiêu biểu có phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao và hăng hái tham gia các phong trào của Đội. Hy vọng rằng Ban chỉ huy Liên đội mới sẽ đoàn kết, quyết tâm, phấn đấu đưa phong trào hoạt động Đội của nhà trường đi lên và thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hộihội
Về việc nộp khoản thu tại ngân hàng Đợt 1, Kỳ I Năm học 2023-2024, Hướng dẫn nộp khoản thu qua BIDV năm học 2023-2024
23/10/2023

Về việc nộp khoản thu tại ngân hàng Đợt 1, Kỳ I Năm học 2023-2024, Hướng dẫn nộp khoản thu qua BIDV năm học 2023-2024
NGOẠI KHÓA KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP TỈNH QUẢNG NINH 30/10/1963 - 30/10/2023
23/10/2023

☘️ Thực hiện công văn số 1460-CV/TU ngày 19/9/2023 của Thành ủy Cẩm Phả về việc tổ chức sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh 30/10 (1963-2023). ☘️ Thực hiện chỉ đạo của Phòng GD&ĐT Cẩm Phả; Chỉ đạo của Đảng bộ Phường Cẩm Phú và Chi bộ trường THCS Lý Tự Trọng. Ngày 23/10/2023 trường THCS Lý Tự Trọng tổ chức hoạt động Ngoại khóa "Rung chuông vàng" kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh. Qua đó giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống lịch sử lịch sử hào hùng, tiềm lực, vị thế và uy tín của tỉnh Quảng Ninh qua 60 năm xây dựng và phát triển cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường. Đặc biệt là những thành tựu to lớn, những dấu ấn nổi bật trong thời kỳ đổi mới và hội nhập, những đóng góp quan trọng của tỉnh Quảng Ninh trong sự phát triển chung của đất nước. Từ đó, khơi dậy niềm tự hào, niềm tin và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM – SINH HOẠT DƯỚI CỜ
21/10/2023

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM – SINH HOẠT DƯỚI CỜ Trường THCS Lý Tự Trọng tổ chức hoạt động trải nghiệm tiết sinh hoạt dưới cờ theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh và nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên trong việc tổ chức hoạt động trải nghiệm trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 quy định tại Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ GD&ĐT. Thực hiện chỉ đạo của Phòng giáo dục & Đào tạo thành phố Cẩm Phả về Hướng dẫn công tác chuyên môn cấp THCS năm học 2023 -2024, trong đó có nội dung dạy học tích hợp nội dung Hoạt động ngoài giờ lên lớp trong tiết sinh hoạt dưới cờ; Thực hiện nội dung chương trình môn học Hoạt động trải nghiệm năm học 2023 - 2024 với 9 chủ đề, trong đó mỗi chủ đề đều được thể hiện tiết sinh hoạt dưới cờ, tiết hoạt động giáo dục theo chủ đề và tiết sinh hoạt cuối tuần. Trên cơ sở đó, nhà trường đã triển khai thực hiện đổi mới tiết học này một cách chủ động, linh hoạt và đã mang lại nhiều cảm xúc, ý nghĩa cho giáo viên, học sinh trong toàn trường. (Một số hình ảnh giờ Hoạt động trải nghiệm - huớng nghiệp dưới cờ)
KỶ NIỆM 109 NĂM NGÀY SINH ANH HÙNG LÝ TỰ TRỌNG 20/10/1914 - 20/10/2023
20/10/2023

KỶ NIỆM 109 NĂM NGÀY SINH ANH HÙNG LÝ TỰ TRỌNG 20/10/1914 - 20/10/2023 ☘️ Trong không khí thi đua lập thành tích chào mừng kỉ niệm 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh 30/10 (1963-2023), 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp PNVN 20/10/1930 - 20/10/2023 💐💐💐 ☘️ Với truyền thống "Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây". Kỉ niệm 109 năm ngày sinh anh hùng Lý Tự Trọng. Ngày 20/10/2023 trường THCS Lý Tự Trọng tổ chức Lễ tri ân tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công ơn của người anh hùng với đất nước, với Tổ quốc. Tập thể thầy và trò trường THCS Lý Tự Trọng ra sức thi đua dạy tốt - học tốt, xứng danh với ngôi trường mang tên người anh hùng trẻ tuổi, kiên trung Lý Tự Trọng
Trường THCS Lý Tự Trọng đạt giải tại Giải vô địch PENCAR SILAT và TAEKWONDO các nhóm tuổi tỉnh Quảng Ninh năm 2023
17/10/2023

Nối tiếp thành công tại Hội khỏe Phù Đổng lần thứ XI thành phố Cẩm Phả năm 2023-2024. Trường THCS Lý Tự Trọng đạt giải tại Giải vô địch PENCAR SILAT và TAEKWONDO các nhóm tuổi tỉnh Quảng Ninh năm 2023. Kết quả: + 3 Huy chương Bạc 🥈🥈 + 2 Huy chương Đồng 🥉🥉 1. Môn Taekawondo: + Em Đinh Ngọc Huy lớp 8a4 - đạt Huy chương Bạc 🥈 + Trần Thanh Thủy lớp 6A7 đạt Huy chương Đồng 🥉. 2. Môn PenCak Silat: + Em Lại Quỳnh Mai lớp 7a3 - đạt Huy chương Bạc 🥈 + Em Nguyễn Đoàn Hải Tú lớp 8a1 - đạt Huy chương Bạc 🥈 + Em Lại Quỳnh Chi lớp 9a4 - đạt Huy chương Đồng 🥉 Xin chúc mừng thành tích của các em
Số 578 16.10.2023 THCS LTT-KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC KHOẢN THU NĂM HỌC 2023-2024.signed.signed
16/10/2023

Số 578 16.10.2023 THCS LTT-KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC KHOẢN THU NĂM HỌC 2023-2024.
ĐẠI HỘI CHI ĐỘI NHIỆM KỲ NĂM HỌC 𝟐𝟎𝟐3 - 𝟐𝟎𝟐4 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP
16/10/2023

ĐẠI HỘI CHI ĐỘI NHIỆM KỲ NĂM HỌC 𝟐𝟎𝟐3 - 𝟐𝟎𝟐4 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP ! 🎉🎉👏👏💐💐 ✅Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2023-2024. ✅ 28 Chi đội thuộc Liên đội THCS Lý Tự Trọng đã tổ chức thành công Đại hội Chi đội năm học 2022-2023. ✅ Bầu ra Ban Chỉ huy Chi đội mới những đội viên năng động, nhiệt tình, trách nhiệm, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Liên đội. 💐💐💐 Chúc các Chi đội vững mạnh và có một nhiệm kỳ thành công rực rỡ. Đóng góp và xây dựng tập thể Liên đội ngày một phát triển vững mạnh./. 👏👏👏
TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2023
06/10/2023

☘️ Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 với chủ đề: “Xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số” nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong CB -GV-NV và học sinh, giúp nâng cao nhận thức về năng lực tự học trong kỷ nguyên số; tăng cường trách nhiệm và huy động được sự quan tâm, tham gia tích cực của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc tận dụng các nền tảng công nghệ, xây dựng, cung ứng các kênh và công cụ học tập suốt đời đa dạng, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân; đặc biệt là yêu cầu xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số góp phần triển khai thành công phong trào thi đua “Cả nước xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030”. ☘️ Sáng ngày 6/10/2023 trường THCS Lý Tự Trọng tuyên truyền và phát động "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023", xây dựng phong trào “Tủ sách lớp học”; quyên góp tủ sách thư viện. Bên cạnh đó tổ chức các sân chơi, cuộc thi có chủ đề về cộng đồng số, công dân số giúp giáo viên và học sinh tìm hiểu về các kỹ năng, phương pháp, phương tiện trong giảng dạy và học tập góp phần xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số.
"TẾT SẺ CHIA - TẾT YÊU THƯƠNG"
28/09/2023

"TẾT SẺ CHIA - TẾT YÊU THƯƠNG" 🌿Với mong muốn mang lại niềm vui cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Trung thu. Sáng ngày 28/9/2023 các em HS nghèo của trường THCS Lý Tự Trọng vui mừng , xúc động được đón nhận sự quan tâm, chia sẻ và động viên từ các cô bác lãnh đạo Thành uỷ- HĐND- UBND- UB MTTQ thành phố Cẩm Phả; Đoàn Thanh niên phường Cẩm Phú và công ty cổ phần than Cọc Sáu - Vinacomin cùng tình cảm của các thầy cô giáo, các bậc CMHS nhà trường. 🌿Những món quà tuy nhỏ những mang một ý nghĩa thiết thực, góp phần đem Tết Trung thu bổ ích đến các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Qua đó, động viên tinh thần, tạo động lực để các em cố gắng phấn đấu khắc phục hoàn cảnh khó khăn, tiếp tục học tập chăm chỉ đạt thành tích cao hơn trong năm học mới , xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ; đồng thời thể hiện sự quan tâm chăm lo của xã hội đối với thế hệ trẻ, những mầm non tương lai của đất nước. /.
trường THCS Lý Tự Trọng tổ chức GIẢI CỜ VUA - Hội khỏe phù đổng cấp trường năm học 2023-2024
28/09/2023

Ngày 28/9 trường THCS Lý Tự Trọng tổ chức GIẢI CỜ VUA - Hội khỏe phù đổng cấp trường năm học 2023-2024. Giải cờ vua trường THCS Lý Tự Trọng đã thu hút được sự quan tâm của học sinh toàn trường, các lớp đã thi đấu tuyển chọn trong lớp và cử học sinh tham gia giải cấp trường. 🏵️ Đã có hơn 50 học sinh tham gia thi đấu với nội dung thi đấu nam và nữ, với các độ tuổi 12-13 và 14-15. ☀️ Đây cũng là tiền đề để nhà trường chọn học sinh tham dự Giải cờ vua - Hội khỏe phù đổng cấp thành phố. Chúc mừng các em đã đạt giải. Rất mong các em tiếp tục tập luyện và sẵn sàng thi đấu đạt thành tích cao trong các cấp giải sắp tới
TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG, LUẬT AN NINH MẠNG, PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG, PHÒNG CHỐNG MA TÚY, THUỐC LÁ ĐIỆN TỬ
25/09/2023

TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG, LUẬT AN NINH MẠNG, PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG, PHÒNG CHỐNG MA TÚY, THUỐC LÁ ĐIỆN TỬ, PHÒNG CHỐNG XÂM HẠI TRẺ EM NĂM HỌC 2023 - 2024 ☘️ Nhằm nâng cao ý thức trong công tác phòng chống ma túy, bạo lực học đường, luật an ninh mạng phòng chống xâm hại và đảm bảo tham gia giao thông an toàn, đúng luật. Sáng ngày 25/9/2023 trường THCS Lý Tự Trọng tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về ATGT, Luật an ninh mạng, phòng chống bạo lực học đường, phòng chống ma túy, thuốc lá điện tử, phòng chống xâm hại trẻ em, năm học 2023-2024. ☘️ Tại buổi tuyên truyền cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh nhà trường đã được nghe đồng chí Thiếu tá Nguyễn Hoàng Hiếu – Phó trưởng công an phường Cẩm Phú tuyên truyền các nội dung của Luật Giao thông đường bộ, các quy tắc đảm bảo an toàn giao thông đối với người tham gia giao thông, sử dụng mạng xã hội thông minh an toàn, phòng chống BLHĐ, phòng chống xâm hại... ☘️ Thông qua buổi tuyên truyền giúp cho cán bộ, giáo viên và các em học sinh có những kiến thức tham gia giao thông an toàn cùng những quy định về pháp luật trong việc sử dụng không gian mạng; nguyên nhân và hệ lụy của bạo lực học đường để tự điều chỉnh hành vi, cách ứng xử với bạn bè, thầy cô, gia đình và xã hội …..góp phần xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh; giữ gìn an ninh trật tự và giáo dục thế hệ trẻ sống, lao động học tập và làm việc theo pháp luật. ☘️ Đây là những nội dung mang ý nghĩa thiết thực giúp CB-GV- NV và học sinh nhà trường trang bị những kiến thức cơ bản về Pháp luật, an toàn giao thông, Luật an ninh mạng...từ đó nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, không để xảy ra tai nạn giao thông khi tham gia giao thông. ☘️ Kết thúc buổi tuyên truyền, công an phường Cẩm Phú và cán bộ, GV, CNV cùng các em học sinh trường THCS Lý Tự Trọng tham gia ký cam kết phối hợp thực hiện công tác đảm bảo ATGT, An ninh trật tự, an ninh mạng, phòng chống TNXH, phòng chống BLHĐ và xâm hại trẻ em, năm học 2023-2024. (Một số hình ảnh buổi tuyên truyền)
Công văn đến
Công văn Số:26/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 21/02/2011
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức thi Olympic Tiếng Anh trên mạng internet năm học 2010-2011 cấp thị xã.
HuongdanthiIOEcapthi.doc
Danhsachthisinhthamgiathicapthixa.xls
Công văn Số:584/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 22/11/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet năm học 2010 - 2011
HuongdancuocthiOlympictiengAnhquaInternet-2010.doc
Công văn Số:532/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 29/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục trường TH, PTCS và THCS năm học 2010-2011.
Công văn Số:543/CV-GD&ĐT
Ngày ban hành: 02/11/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Công văn
Trích yếu: Chuẩn bị các tiết mục cho đêm liên hoan văn nghệ ngành GD&ĐT năm 2010
CV543tochuccongdienVN.doc
Cactietmucthamgiandemlienhoanvannghe.doc
DSdoivannghe20-11(1).xls
Công văn Số:519/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 22/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức cuộc thi giải Toán qua mạng Internet năm học 2010 - 2011.
HDTCthigiaitoanquamangnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:02 /KH-LN/LĐTBXH-GDĐT-ĐTN
Ngày ban hành: 04/10/2010
Người ký: NV San-TQ Dân - ĐM Phương
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: KẾ HOẠCH: Tổ chức Hội thi tuyên truyền viên măng non về Bảo vệ, chăm sóc trẻ em thị xã Cẩm Phả năm 2010
KehoachPhoihopthituyentruyenmangnon29-10-2010.doc
Công văn Số:460/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Cập nhập thông tin người nước ngoài đến làm việc, công tác tại đơn vị.
CapnhatTTnuocngoaidenlamviec.doc
Công văn Số:459/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục văn học 2010 - 2011.
HuongdanTHnhiemvuKTKDnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:450/LT PGD&ĐT-CĐN
Ngày ban hành: 01/10/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá, Lê Thị Thanh Thủy
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Tổ chức Hội diễn Văn nghệ quần chúng ngành Giáo dục năm 2010
TochucHoidienVNQC2010.doc
Công văn Số:445/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn xét hết tập sự đối với giáo viên, nhân viên.
Cv445HDxethettapsu.doc
Công văn Số:443/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn làm hồ sơ đề nghị xét chuyển loại viên chức năm 2010
CV443HDchuyenloaivienchuc2010.doc
Mauchuyenloaivienchuc2010.xls
Công văn Số:424/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 10/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2010 - 2011.
PGDHuongdanthuchiennhiemvuCNTTnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:435/KH-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 16/09/2010
Người ký: Hoàng Thị GIá
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức trung thu 2010
CV435KHtochuctrungthu2010.doc
Công văn Số:398/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 24/08/2010
Người ký: Nguyễn Văn Vượng
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2010 - 2011
HuongdanthuchienNVNH2010-2011THCS.doc
Công văn Số:415/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 07/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Lịch duyệt kế hoạch và tổ chức Hội nghị CB, VC, LĐ năm học 2010 - 2011
LichduyetKeHoachvaHoinghiCBVCLD(suaLai).doc
Công văn Số:417/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 08/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Triệu tập cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn giáo dục kỹ năng sống.
Thongbao.doc
Công văn Số:412/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 01/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn khai giảng (bổ sung)
HDKhaigiang.doc
Công văn Số:411/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Triệu tập giáo viên tham gia tập huấn lắp đặt và sử dụng đàn Piano kỹ thuật số.
TrieutaptaphuansudungdanPianokythuatso.doc
Công văn Số:408/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Một số quy định sử dụng Cổng thông tin điện tử Phòng GD&ĐT
QuydinhsudungCongTTDTcuaphongGD&DT.doc
Công văn Số:30/BC-CĐN
Ngày ban hành: 15/08/2010
Người ký: Lê Thị Thanh Thuỷ
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2009 - 2010, phương hướng nhiệm vụ công tác năm học 2010 - 2011.
BAOCAOTONGKETCONGTACCONGDOAN2009-2010.doc
Công văn Số:132/BC-UBND
Ngày ban hành: 23/08/2010
Người ký: Vũ Văn Bình
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết năm học 2009 - 2010 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2010 - 2011.
BCTKNH09-2010UBND[1].doc
Công văn Số:378/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 12/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Thông báo về việc triệu tập đại biểu dự Hội nghị tổng kết năm học 2009 - 2010
TBtongket.doc
Cacdanhhieu.doc
Công văn Số:386/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 18/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức lễ khai giảng năm học 2010 - 2011
HuongdanLekhaigiang2010-2011[1].doc
Công văn Số:362 /PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: V/v: Chuẩn bị khai giảng năm học 2010-2011
HuongdanchuanbiKhaigiangnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:304/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 02/07/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng tin học cho cán bộ quản lý trường học và giáo viên hè năm 2010.
trienkhaithuchienboiduongtinhoche2010.doc
Công văn Số:262/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/06/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Về việc: Bồi dưỡng CNTT hè 2010.
KehoachboiduongCNTT.doc
Công văn Số:192/CV-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 29/04/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng Dẫn
Trích yếu: V/v Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông
CV192ATGT.doc
Công văn đi
Công văn Số:số: 01/BC
Ngày ban hành: 18/08/2010
Người ký: Phạm Thị Tuyết
Loại công văn: báo cáo
Trích yếu: Báo cáo nhanh trước khai giảng
 
Trang chủ | Bài giảng trực tuyến | Tài nguyên | Thủ tục hành chính | Tìm kiếm
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Thành phố Cẩm Phả
Địa chỉ: Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.862.265
E-mail: pgdcampha.quangninh@moet.edu.vn
Website: campha.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà