TỔ CHỨC
Trường trung học cơ sở Lý Tự Trọng
- Địa chỉ: Tổ 27, phường Cẩm Phú, thị xã Cẩm phả - Tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: 0333865519
- Hòm thư: c2lytutrong.cp.quangninh@moet.edu.vn
- Fax: .........
- Website: http://campha.edu.vn/thcslytutrong
Họ và tên: Phan Thị Bích Hường
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 02033711200
ĐTNR:
Di động: 0914820817
Email: Phanhuongcp@gmail.com
Họ và tên: Phạm Thị Hoa
Chức vụ: Hiệu phó
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 02033711200
ĐTNR:
Di động: 0396605170
Email: hoahanhtayltt@gmail.com
Họ và tên: Đặng Thị Mai Hồng
Chức vụ: TTCM, Ủy viên ban chi ủy
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333 865519
ĐTNR: 0333 728452
Di động: 0915100678
Email: dangmaihong@gmail.com
Họ và tên: Trần Thị Hải Yến
Chức vụ: Tổng phụ trách
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333865519
ĐTNR:
Di động: 0916621341
Email: tranthihaiyencs2@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Bích
Chức vụ: Phó tổng phụ trách
Trình độ đào tạo: CĐ Âm nhạc
ĐTCQ: 0333865519
ĐTNR: 0333969601
Di động: 01629681754
Email: ngocbichltt@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Linh
Chức vụ: Giáo viên - Bí thư Đoàn
Trình độ đào tạo: Cử nhân
ĐTCQ: 0333865519
ĐTNR: 0922950868
Di động: 0977801473
Email: linhcoicp90@mail.com
Họ và tên: Cao Thị Thu Hà
Chức vụ: Tổ phó chuyên môn
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333 865518
ĐTNR: 0333729110
Di động: 0949248277
Email: caothithuha.c2ltt@campha.edu.vn
Họ và tên: Trần Thanh Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333865519
ĐTNR:
Di động: 0979894280
Email: huong75ltt@gmail.com
Họ và tên: Vũ Thị Thu Hà
Chức vụ: Thư ký hội đồng trường
Trình độ đào tạo: Thạc sỹ
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0387889810
Email: thuha.cpc@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Thuỷ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333865519
ĐTNR: 0333720341
Di động: 0386162386
Email: thuytien29031971@gmail.com
Họ và tên: Lê Thị Linh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333 865519
ĐTNR:
Di động: 0369868885
Email: lelinh@gmail.com
Họ và tên: Đỗ Trường Thu
Chức vụ: Kế toán
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0902061802
Email: dotruongthu@gmail.com
Họ và tên: Phạm Thị Hồng Hạnh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333865519
ĐTNR:
Di động: 0974899688
Email: honghanh.ltt@gmail.com
Họ và tên: Đào Thị Hiền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐH Toán học
ĐTCQ: 0333 865519
ĐTNR:
Di động: 01663123536
Email: daohienltt@gmail.com
Họ và tên: Đào Thị Tuệ Chung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333865519
ĐTNR: 0333729078
Di động: 01238736995
Email: daothituechung.c2ltt@campha.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hằng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333865519
ĐTNR:
Di động: 0971828826
Email: hanghuong270793@gmail.com
Họ và tên: Trịnh Thị Quế Vân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cử nhân
ĐTCQ: 0333 865519
ĐTNR: 0333 728951
Di động: 0984836419
Email: trinhvan7@gmail.com
Họ và tên: Đỗ Thị Hằng
Chức vụ: Nhân viên văn thư
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0383739687
Email: dohang2810@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Hiền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cử nhân
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0389944616
Email: hoatuyet.89th@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Gái
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333 865519
ĐTNR:
Di động: 0382764899
Email: nguyenthigai.c2ltt@campha.edu.vn
Họ và tên: Bùi Thị Kim Yến
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333 865519
ĐTNR: 0333 729988
Di động: 0822226869
Email: buikimyen.c2ltt@campha.edu.vn
Họ và tên: Đoàn Thị Ngà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Giáo dục thể chất
ĐTCQ: 0333865519
ĐTNR: 0333728329
Di động: 0915525639
Email: doanthingaltt@gmail.com
Họ và tên: Đào Thị Lụa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333 865519
ĐTNR: 0333 728297
Di động: 0911207977
Email: luasilk29@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thành Trung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Âm nhạc
ĐTCQ: 0333865519
ĐTNR:
Di động: 01678047744
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Thuý Ngân
Chức vụ: TTCM, Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333 865519
ĐTNR:
Di động: 0943026531
Email: hoangnganc6@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Hạnh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cử nhân
ĐTCQ: 0333865519
ĐTNR: 02033935643
Di động: 0397097827
Email: nguyenhonghanh0305@gmail.com
Họ và tên: Hoàng Thị Phương Loan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mỹ Thuật
ĐTCQ: 0333865519
ĐTNR: 03332471242
Di động: 01685179528
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Nhung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333865519
ĐTNR: 0333729719
Di động: 01288443838
Email: phamthinhung80@gmail.com
Họ và tên: Trần Thị Hồng Nga
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333865519
ĐTNR:
Di động: 0973508979
Email: tranhongngalttcp@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Văn Thành
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 033.3865519
ĐTNR:
Di động: 0902235909
Email: thanhdongtrieu@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thuỳ Dương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333865519
ĐTNR:
Di động: 0982219482
Email: nguyenthuyduong.c2ltt@campha.edu.vn
Họ và tên: Đặng Thị Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Ngữ văn
ĐTCQ: 0333865519
ĐTNR: 0333712131
Di động: 01686667169
Email: danghuongltt@gmail.com
Họ và tên: Vũ Hải Yến
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333865519
ĐTNR:
Di động: 0988898502
Email: Yen.iris.89@gmail.com
Họ và tên: Phạm Thị Thảo
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0387819322
Email: phamthithao.c2nd@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Ngát
Chức vụ: Thư viện
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ: 0333869519
ĐTNR:
Di động: 0373512344
Email: nguyenngatltt@gamil.com
Họ và tên: Phạm Thị Thu Hiền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333865519
ĐTNR:
Di động: 01683364688
Email:
Họ và tên: Đinh Thị Mai
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0364800945
Email: dinhthimaico@gmail.com
Họ và tên: Phạm Thị Hồng Điệp
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐH Ngữ văn
ĐTCQ: 0333865519
ĐTNR: 0333729618
Di động: 01657003176
Email: phamhongdiep.c2ltt@campha.edu.vn

TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG

CẨM PHẢ - QUẢNG NINH

45 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH

(1965-2010)

          Trường THCS Lý Tự Trọng nằm trên địa bàn phường Cẩm Phú thuộc thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Với diện tích là 10.477m2, trường được thành lập từ năm 1965. Những ngày đầu thành lập, trường chỉ có một dãy nhà cấp 4 với 3 lớp học, đến nay nhà trường đã có một dãy nhà 3 tầng với 12 phòng học, 8 phòng học cấp 4, một khu phòng học chức năng 2 tầng với 6 phòng học bộ môn, có phòng học vi tính, phòng truyền thống, thư viện, y tế, có sân chơi bãi tập, nhà để xe giáo viên -học sinh, phòng làm việc cho BGH, hội đồng giáo dục, phòng bảo vệ, bếp…

 

          Trải qua 45 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành với sự cố gắng nỗ lực liên tục của các thế hệ thầy cô giáo hiệu trưởng như thầy giáo Trần Cư, thầy giáo Nguyễn Quang Hoa, thầy giáo Đặng Cần Kiệm, cô giáo Nguyễn Thị Thành cùng với các thế hệ thầy và trò, trường luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH đất nước. Trường luôn đạt danh hiệu tiên tiến xuất sắc cấp tỉnh, nhiều năm là đơn vị dẫn đầu ngành GD Cẩm Phả; Chi bộ Đảng luôn đạt trong sạch, vững mạnh; Công đoàn vững mạnh xuất sắc, được Công đoàn giáo dục Việt Nam tặng bằng khen; Liên đội luôn đạt xuất sắc cấp tỉnh, được tỉnh đoàn, trung ương Đoàn tặng bằng khen; Trường đã nhận được nhiều bằng khen của Bộ Giáo dục, của Sở Giáo dục, của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và giấy khen của UBND thị xã Cẩm Phả, và của các cấp, các ngành.Cụ thể: 40 bằng khen, 42 giấy khen và giấy chứng nhận, 31cờ thi đua các loại. Đặc biệt năm 1992 trường được Hội đồng nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng ba; Năm học 2005-2006 nhà trường được UBND tỉnh Quảng Ninh công nhận trường chuẩn Quốc gia đầu tiên của khối THCS thị xã Cẩm Phả.

-         Đội ngũ CB-GV: đạt chuẩn 100%; trong đó đại học trên 30%, giáo viên giỏi - CSTĐ luôn đạt trên 30%, , lao động tiên tiến từ 95% trở lên....Tập thể CB-GV-NV đoàn kết, thực hiện tốt các cuộc vận động: “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Hai không” với 4 nội dung, “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”; và phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

-         Học sinh: Hàng năm đạt danh hiệu giỏi và tiên tiến chiếm trên 60% tổng số học sinh. Chất lượng mũi nhọn luôn được giữ vững. Học sinh giỏi đạt các cấp:

+ Cấp toàn quốc: Từ năm 1982-1998 có 10 học sinh đạt giải.

1.     Phạm Hồng Sơn: Giải ba Văn 8 (1982 - 1983)
2.     Phùng Nguyên Hạnh: Giải ba Văn 9 (1989 - 1990)
3.     Nguyễn Thu Hương:Giải khuyến khích Văn 9 (1989 - 1990) 4.     Kiều Bảo Long: Giải nhì  Văn  5 (1990 - 1991)
5.     Nguyễn Thị Yên: Giải ba Văn 9 (1990 - 1991)
6.     Nguyễn  Tiến Hải: Giải ba Văn 9 (1990 - 1991)
7.     Ngô Ngọc Dương: Giải khuyến khích Nga 9  (1992 - 1993)
8.     Nguyễn Thị Hoà: Giải ba Văn 9 (1993 - 1994)

9.     Ngô Kiều Dâng: Giải khuyến khích Văn 9 (1993 - 1994) 10.  Phạm Thị Dịu:Giải khuyến khích Văn 9 (1997 - 1998)

      Năm học 2009-2010: có 1 học sinh đạt huy chương bạc môn
giải toán trên mạng Internet, em Vũ Quý Đức lớp 9A0.
 

 

+ Cấp tỉnh: Hàng năm có từ 15 đến 25 học sinh đạt giải

+ Cấp thị:   Hàng năm có từ 70 đến 80 học sinh đạt giải

          Đội viên trong liên đội luôn thực hiện tốt hoạt động đội. Tích cực tuyên truyền và tham gia tốt các bài dự thi và tìm hiểu về lịch sử truyền thống của Đảng, của Đoàn, của Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Liên đội tổ chức tốt các cuộc giao lưu văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn trong năm. Đội viên trong liên đội tích cực xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp an toàn. Tổ chức tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ bạn nghèo, vòng tay bè bạn, giúp bạn đến trường cùng bước tới tương lai. Các em học sinh lễ phép, chăm ngoan, hiếu học, thực hiện tốt nghi thức đội, xứng đáng là học sinh trường mang tên người anh hùng trẻ tuổi  Lý Tự Trọng

Trong năm học 2009-2010 trường đã đạt được các thành tích sau:

*Học sinh: 180 học sinh giỏi (18,63%), 473 học sinh tiên tiến (48,96%)

- Kết quả thi học sinh giỏi văn hoá:

+ Cấp thị: Lớp 9: 24 giải; (trong đó: 1 nhất, 3 nhì, 3 ba, 17 khuyến khích)

               Lớp 8: 27 giải; (trong đó: 1 nhất, 7 nhì, 5 ba, 14 khuyến khích)

+ Cấp tỉnh: 9 giải (trong đó: 1 nhất, 1 nhì, 4 ba, 4 khuyến khích)

- Kết quả thi học sinh giải toán bằng máy tính cầm tay:

+ Cấp thị:   5 giải (trong đó: 1 ba, 4 khuyến khích)

+ Cấp tỉnh: 3 giải (trong đó: 1 nhì, 2 ba)

- Kết quả thi giỏi toán Violympic:

Số học sinh tham gia giải toán trên mạng Internet có 482 HS tham gia.

+ Cấp thị:              01 giải nhất

+ Cấp tỉnh:            01 giải ba

+ Cấp quốc gia: đạt 01 huy chương bạc là em Vũ Quí Đức- học sinh lớp 9A0.

- Kết quả thi thể dục thể thao:

+ Cấp thị:    8 giải (trong đó: 3 nhất, 3 nhì, 2 ba)

- Kết quả thi tìm hiểu pháp luật trong lĩnh vực giao thông thuỷ nội địa: 5 giải khuyến khích.

- Kết quả thi viết bài về: Tấm gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, nét bút tri ân: 540 bài.

* Giáo viên: Đạt chuẩn 100%, Đạt 1 chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 05 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 01 giáo viên giỏi tỉnh, 11 giáo viên giỏi thị.

* Danh hiệu thi đua của tập thể:

- Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc, được thị uỷ biểu dương.

- Trường đạt trường tiên tiến xuất sắc được UBND tỉnh tặng tằng khen.

-Công đoàn vững mạnh xuất sắc được liên đoàn lao động thị xã tặng giấy khen.

- Liên đội xuất sắc cấp tỉnh, được thị đoàn tặng giấy khen.

     Có được những thành tích trên, thầy và trò nhà trường đã nỗ lực phấn đấu không ngừng. Bên cạnh đó nhà trường luôn được đón nhận sự quan tâm chỉ đạo của các cấp lãnh đạo tỉnh, thị xã, ngành giáo dục, UBND phường Cẩm Phú, các cơ quan xí nghiệp, các đơn vị kết nghĩa. Đặc biệt, sự cộng tác phối kết hợp của hội cha mẹ học sinh.

          Thầy và trò nhà trường xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của các cấp lãnh đạo tỉnh, thị xã, ngành giáo dục, UBND phường Cẩm Phú, các cơ quan xí nghiệp, các đơn vị kết nghĩa. Đặc biệt, sự cộng tác phối kết hợp của hội cha mẹ học sinh!

   Hiện nay, nhà trường đang tiếp tục chuẩn bị CSVC xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2 (2010-2020) có một số khó khăn sau:

-   Hệ thống nhà vệ sinh của học sinh đã xuống cấp.
-   Hệ thống tường rào xuống cấp không đảm bảo an toàn.
-   Khu nhà cấp 4 đã xuống cấp, hết khấu hao, không đảm bảo cho việc dạy và học.
-   Nhà chức năng không đảm bảo quy cách trường chuẩn.

    Nhà trường kính đề nghị UBND thị xã, phòng Giáo dục thị xã Cẩm Phả bổ xung cơ sở vật chất cho nhà trường, để đảm bảo tiêu chí trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2 (2010-2020)

      Thầy và trò nhà trường kính mong được sự giúp đỡ, tài trợ của các cơ quan xí nghiệp, các nhà hảo tâm, các bậc phụ huynh giúp đỡ nhà trường hoàn thiện CSVC,  đảm bảo tiêu chí trường chuẩn giai đoạn 2 (2010-2020).

Xin trân trọng cám ơn!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đăng tải các sản phẩm đạt giải cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Nuảng Ninh năm 2022
08/11/2022

Năm 2022 trường THCS Lý Tự Trọng vinh dự có sản phẩm tham dự cuộc thi Sáng tạo TTNNĐ tỉnh Quảng Ninh đạt giải 3.
Công khai khoản thu 2022-2023
26/10/2022

3025/HD-SGDĐT Thực hiện Nghị quyết số 34/2021/NQ-HĐND ngày 27/08/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 4236/UBND-GD ngày 19 tháng 10 năm 2022 V/v tăng cường công tác quản lý thu chi năm học 2022-2023 34/2021/NQ-HĐND ngày 27 tháng 8 năm 2021 Nghị quyết quy định một số khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
V/v tăng cường công tác quản lý thu chi năm 2022-2023
25/10/2022

Số 4236/UBND-GD ngày 19 tháng 10 năm 2022 V/v tăng cường công tác quản lý thu chi năm 2022-2023
Ngoại khoá Phòng, chống rác thải nhựa năm học 2022-2023
24/10/2022

Sáng ngày 24 tháng 10 năm 2022, Trường THCS Lý Tự Trọng đã tổ chức hoạt động "Ngoại khoá Phòng, chống rác thải nhựa năm học 2022-2023".
V/v dừng thực hiện Đề án "Tăng cường kỹ năng giao tiếp ngoại ngữ có sự tham gia của người nước ngoài" tại Trường THCS Lý Tự Trọng
21/10/2022

Số 594/THCS-LTT V/v dừng thực hiện Đề án "Tăng cường kỹ năng giao tiếp ngoại ngữ có sự tham gia của người nước ngoài" tại Trường THCS Lý Tự Trọng Số 595/THCS-LTT V/v dừng thực hiện Đề án "Tăng cường kỹ năng giao tiếp ngoại ngữ có sự tham gia của người nước ngoài" tại Trường THCS Lý Tự Trọng
Kế hoạch chuyển đổi số của trường THCS Lý Tự Trọng
12/10/2022

Kế hoạch thực hiện chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
HỘI NGHỊ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG
10/10/2022

Hội nghị nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động trường THCS Lý Tự Trọng năm học 2022 - 2023 tổ chức vào hồi 07 giờ 30’ ngày 10 tháng 10 năm 2022, dự Hội nghị có 51 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; vắng 0 đ/c
VB Chỉ đạo các khoản thu 2022-2023
26/09/2022

VB Chỉ đạo các khoản thu 2022-2023
Các nội dung công khai năm học 2022-2023
13/09/2022

Các nội dung công khai năm học 2022-2023
NQ V/v hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh QN
13/09/2022

Số 01/2022/NQ-HĐND NQ V/v hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm học 2022-2023
TƯNG BỪNG KHÔNG KHÍ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2022-2023
05/09/2022

Hòa chung không khí chào mừng năm học mới 2022- 2023 và ngày "Toàn dân đưa trẻ đến trường" trong cả nước, sáng 5/9, học sinh các cấp học, bậc học trong toàn tỉnh đã tưng bừng đến trường dự lễ khai giảng năm học mới.
Đăng ký mượn sách tại thư viện
01/09/2022

Đường liên kết mượn sách tại thư viện nhà trường năm học 2022-2023
Nghị quyết hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên GDTX đang học tại các CSGD trên địa bàn tỉnh QN năm học 2022-2023
31/08/2022

Nghị quyết hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên GDTX đang học tại các CSGD trên địa bàn tỉnh QN năm học 2022-2023
Cam kết chất lượng giáo dục năm học 2022 - 2023
30/08/2022

Cam kết chất lượng giáo dục năm học 2022 - 2023
Quyết định về việc phê duyệt kết quả tuyển sinh lớp 6 trường THCS Lý Tự Trọng năm học 2022-2023
26/08/2022

Quyết định về việc phê duyệt kết quả tuyển sinh lớp 6 trường THCS Lý Tự Trọng năm học 2022-2023
NQ V/v hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thườn xuyên đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh QN
25/08/2022

NQ V/v hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm học 2022-2023 Dự thảo tờ trình NQ V/v hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm học 2022-2023 Số 872/PGDĐT V/v tham gia ý kiến hồ sơ xây dựng NQ hỗ trợ học phí năm học 2022-2023
Nhân dịp kỉ niệm 75 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022) của Trường THCS Lý Tự Trọng, Cẩm Phả, Quảng Ninh
26/07/2022

Nhân dịp kỉ niệm 75 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022), sáng ngày 26/7/2022, Ban Giám hiệu nhà trường chỉ đạo Chi đoàn và Liên đội trường THCS Lý Tự Trọng tham gia hoạt động “Lễ thắp nến tri ân” tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Cẩm Phả và thắp hương tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ phường Cẩm Phú.
Tổ chức chuyến trải nghiệm “Hành trình về nguồn” hè 2022, Trường THCS Lý Tự Trọng, Cẩm Phả, Quảng Ninh
26/07/2022

Phát huy đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc. Các cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường THCS Lý Tự Trọng đã có những hoạt động ý nghĩa thiết thực kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ 27/7, thể hiện sự tri ân và biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng Liệt sĩ đã có công với cách mạng. Qua đó góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, giảng viên và đặc biệt là thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.
ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG NHIỆM KÌ 2022- 2025
03/07/2022

Thực hiện chỉ đạo của Ban thường vụ Đảng bộ phường Cẩm Phú, ngày 03/07/2022, chi bộ trường THCS Lý Tự Trọng đã trang trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 và quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2022-2025. Bầu Chi uỷ, Bí thư, Phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.
KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2022-2023
03/07/2022

Thực hiện Kế hoạch số 625/KH-PGDĐT ngày 07/6/2022 của phòng GD&ĐT và kế hoạch số 316/KH-THCSLTT ngày 10/6/2022 của Trường THCS Lý Tự Trọng về việc tổ chức tuyển sinh vào lớp 6 Trung học cơ sở năm học 2022-2023
Công văn đến
Công văn Số:26/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 21/02/2011
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức thi Olympic Tiếng Anh trên mạng internet năm học 2010-2011 cấp thị xã.
HuongdanthiIOEcapthi.doc
Danhsachthisinhthamgiathicapthixa.xls
Công văn Số:584/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 22/11/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet năm học 2010 - 2011
HuongdancuocthiOlympictiengAnhquaInternet-2010.doc
Công văn Số:532/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 29/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục trường TH, PTCS và THCS năm học 2010-2011.
Công văn Số:543/CV-GD&ĐT
Ngày ban hành: 02/11/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Công văn
Trích yếu: Chuẩn bị các tiết mục cho đêm liên hoan văn nghệ ngành GD&ĐT năm 2010
CV543tochuccongdienVN.doc
Cactietmucthamgiandemlienhoanvannghe.doc
DSdoivannghe20-11(1).xls
Công văn Số:519/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 22/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức cuộc thi giải Toán qua mạng Internet năm học 2010 - 2011.
HDTCthigiaitoanquamangnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:02 /KH-LN/LĐTBXH-GDĐT-ĐTN
Ngày ban hành: 04/10/2010
Người ký: NV San-TQ Dân - ĐM Phương
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: KẾ HOẠCH: Tổ chức Hội thi tuyên truyền viên măng non về Bảo vệ, chăm sóc trẻ em thị xã Cẩm Phả năm 2010
KehoachPhoihopthituyentruyenmangnon29-10-2010.doc
Công văn Số:460/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Cập nhập thông tin người nước ngoài đến làm việc, công tác tại đơn vị.
CapnhatTTnuocngoaidenlamviec.doc
Công văn Số:459/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục văn học 2010 - 2011.
HuongdanTHnhiemvuKTKDnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:450/LT PGD&ĐT-CĐN
Ngày ban hành: 01/10/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá, Lê Thị Thanh Thủy
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Tổ chức Hội diễn Văn nghệ quần chúng ngành Giáo dục năm 2010
TochucHoidienVNQC2010.doc
Công văn Số:445/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn xét hết tập sự đối với giáo viên, nhân viên.
Cv445HDxethettapsu.doc
Công văn Số:443/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn làm hồ sơ đề nghị xét chuyển loại viên chức năm 2010
CV443HDchuyenloaivienchuc2010.doc
Mauchuyenloaivienchuc2010.xls
Công văn Số:424/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 10/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2010 - 2011.
PGDHuongdanthuchiennhiemvuCNTTnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:435/KH-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 16/09/2010
Người ký: Hoàng Thị GIá
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức trung thu 2010
CV435KHtochuctrungthu2010.doc
Công văn Số:398/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 24/08/2010
Người ký: Nguyễn Văn Vượng
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2010 - 2011
HuongdanthuchienNVNH2010-2011THCS.doc
Công văn Số:415/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 07/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Lịch duyệt kế hoạch và tổ chức Hội nghị CB, VC, LĐ năm học 2010 - 2011
LichduyetKeHoachvaHoinghiCBVCLD(suaLai).doc
Công văn Số:417/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 08/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Triệu tập cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn giáo dục kỹ năng sống.
Thongbao.doc
Công văn Số:412/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 01/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn khai giảng (bổ sung)
HDKhaigiang.doc
Công văn Số:411/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Triệu tập giáo viên tham gia tập huấn lắp đặt và sử dụng đàn Piano kỹ thuật số.
TrieutaptaphuansudungdanPianokythuatso.doc
Công văn Số:408/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Một số quy định sử dụng Cổng thông tin điện tử Phòng GD&ĐT
QuydinhsudungCongTTDTcuaphongGD&DT.doc
Công văn Số:30/BC-CĐN
Ngày ban hành: 15/08/2010
Người ký: Lê Thị Thanh Thuỷ
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2009 - 2010, phương hướng nhiệm vụ công tác năm học 2010 - 2011.
BAOCAOTONGKETCONGTACCONGDOAN2009-2010.doc
Công văn Số:132/BC-UBND
Ngày ban hành: 23/08/2010
Người ký: Vũ Văn Bình
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết năm học 2009 - 2010 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2010 - 2011.
BCTKNH09-2010UBND[1].doc
Công văn Số:378/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 12/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Thông báo về việc triệu tập đại biểu dự Hội nghị tổng kết năm học 2009 - 2010
TBtongket.doc
Cacdanhhieu.doc
Công văn Số:386/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 18/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức lễ khai giảng năm học 2010 - 2011
HuongdanLekhaigiang2010-2011[1].doc
Công văn Số:362 /PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: V/v: Chuẩn bị khai giảng năm học 2010-2011
HuongdanchuanbiKhaigiangnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:304/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 02/07/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng tin học cho cán bộ quản lý trường học và giáo viên hè năm 2010.
trienkhaithuchienboiduongtinhoche2010.doc
Công văn Số:262/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/06/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Về việc: Bồi dưỡng CNTT hè 2010.
KehoachboiduongCNTT.doc
Công văn Số:192/CV-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 29/04/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng Dẫn
Trích yếu: V/v Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông
CV192ATGT.doc
Công văn đi
Công văn Số:số: 01/BC
Ngày ban hành: 18/08/2010
Người ký: Phạm Thị Tuyết
Loại công văn: báo cáo
Trích yếu: Báo cáo nhanh trước khai giảng
 
Trang chủ | Bài giảng trực tuyến | Tài nguyên | Thủ tục hành chính | Tìm kiếm
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Thành phố Cẩm Phả
Địa chỉ: Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.862.265
E-mail: pgdcampha.quangninh@moet.edu.vn
Website: campha.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà