TỔ CHỨC
Trường trung học cơ sở Lý Tự Trọng
- Địa chỉ: Tổ 27, phường Cẩm Phú, thị xã Cẩm phả - Tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: 0333865519
- Hòm thư: c2lytutrong.cp.quangninh@moet.edu.vn
- Fax: .........
- Website: http://campha.edu.vn/thcslytutrong
Họ và tên: Đỗ Thị Hiền
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333865519
ĐTNR:
Di động: 0912428112
Email:
Họ và tên: Ngô Thị Tuyết
Chức vụ: PHT
Trình độ đào tạo: Sinh học
ĐTCQ: 0333 865519
ĐTNR: 0333 865768
Di động: 0983184126
Email: ngotuyetltt@gmail.com
Họ và tên: Đặng Thị Mai Hồng
Chức vụ: TTCM, CTCĐ
Trình độ đào tạo: Hoá học
ĐTCQ: 0333 865519
ĐTNR: 0333 728452
Di động: 01233120234
Email: dangmaihong@gmail.com
Họ và tên: Phạm Thị Hồng Điệp
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐH Ngữ văn
ĐTCQ: 0333865519
ĐTNR: 0333729618
Di động: 01657003176
Email: phamhongdiep.c2ltt@campha.edu.vn
Họ và tên: Trần Thị Hải Yến
Chức vụ: Tổng phụ trách
Trình độ đào tạo: CĐ Mĩ Thuật
ĐTCQ: 0333865519
ĐTNR:
Di động: 0916621341
Email: tranthihaiyencs2@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Bích
Chức vụ: Phó tổng phụ trách
Trình độ đào tạo: CĐ Âm nhạc
ĐTCQ: 0333865519
ĐTNR: 0333969601
Di động: 01629681754
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Linh
Chức vụ: Giáo viên - Bí thư Đoàn
Trình độ đào tạo: ĐH TDTT
ĐTCQ: 0333865519
ĐTNR:
Di động: 0977801473
Email: linhcoicp90@mail.com
Họ và tên: Cao Thị Thu Hà
Chức vụ: Tổ phó chuyên môn
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333 865518
ĐTNR: 0333729110
Di động: 0949248277
Email: caothithuha.c2ltt@campha.edu.vn
Họ và tên: Lê Thị Hoàng Yến
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐH Toán
ĐTCQ: 0333865519
ĐTNR: 0333725178
Di động: 0934373563
Email: hoangyen65ltt@gmail.com
Họ và tên: Trần Thanh Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Ngữ văn
ĐTCQ: 0333865519
ĐTNR:
Di động: 0979894280
Email: huong75ltt@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Thuỷ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sinh - Hoá
ĐTCQ: 0333865519
ĐTNR: 0333720341
Di động: 01686162386
Email:
Họ và tên: Lê Thị Linh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CĐ Toán học
ĐTCQ: 0333 865519
ĐTNR:
Di động: 01669868885
Email: lelinh@gmail.com
Họ và tên: Lại Thị Thu Hà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐH toán
ĐTCQ: 0333865519
ĐTNR: 0333938928
Di động: 0985768305
Email: laithuhaltt@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Hạnh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Ngữ văn - Đoàn đội
ĐTCQ: 0333 865519
ĐTNR: 0333 725741
Di động: 01656001962
Email:
Họ và tên: Đỗ Thị Kim Dung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sinh - KTNN
ĐTCQ: 0333 865519
ĐTNR: 0333 935520
Di động: 01657377981
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Hồng Hạnh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiếng Anh
ĐTCQ: 0333865519
ĐTNR:
Di động: 0974899688
Email: honghanh.ltt@gmail.com
Họ và tên: Ngô Thị Oanh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CĐ Toán -KTNN
ĐTCQ: 0333865519
ĐTNR: 0333728489
Di động: 0974365829
Email:
Họ và tên: Đào Thị Hiền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐH Toán học
ĐTCQ: 0333 865519
ĐTNR:
Di động: 01663123536
Email: daohienltt@gmail.com
Họ và tên: Đào Thị Tuệ Chung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Toán -Lý - Tin
ĐTCQ: 0333865519
ĐTNR: 0333729078
Di động: 01238736995
Email: daothituechung.c2ltt@campha.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Phương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333865519
ĐTNR:
Di động: 0977332684
Email: phuongcp2016@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hằng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ: 0333865519
ĐTNR:
Di động: 0971828826
Email:
Họ và tên: Trịnh Thị Quế Vân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Toán - KTNN
ĐTCQ: 0333 865519
ĐTNR: 0333 728951
Di động: 0984836419
Email:
Họ và tên: Trịnh Thị Ngọc Linh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ
ĐTCQ: 0333865519
ĐTNR:
Di động: 01674691841
Email: ngoclinh.tq123@gmail.com
Họ và tên: Hà Thu Phương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐH
ĐTCQ: 0333865519
ĐTNR: 0333728718
Di động: 0968148192
Email: haphuongk45@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Hiền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cử nhân
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01689944616
Email: hoatuyet.89th@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Gái
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333 865519
ĐTNR:
Di động: 01682764899
Email:
Họ và tên: Đinh Thị Kim Bảo
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333 865519
ĐTNR:
Di động: 01668801578
Email: dinhkimbao@gmail.com
Họ và tên: Bùi Thị Kim Yến
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Ngữ Văn
ĐTCQ: 0333 865519
ĐTNR: 0333 729988
Di động: 0936884187
Email: buiyen65@gmail.com
Họ và tên: Đoàn Thị Ngà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Giáo dục thể chất
ĐTCQ: 0333865519
ĐTNR: 0333728329
Di động: 0915525639
Email: doanthingaltt@gmail.com
Họ và tên: Đào Thị Lụa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiếng Anh
ĐTCQ: 0333 865519
ĐTNR: 0333 728297
Di động: 0978637343
Email: daolualtt@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thành Trung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Âm nhạc
ĐTCQ: 0333865519
ĐTNR:
Di động: 01678047744
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Thuý Ngân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CĐ Toán
ĐTCQ: 0333 865519
ĐTNR:
Di động: 0943026531
Email: hoangnganc6@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Hạnh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sinh - Hoá
ĐTCQ: 0333865519
ĐTNR: 0333935643
Di động: 01697097827
Email: nguyenhonghanh0305@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thành Xa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Toán - Lý
ĐTCQ: 0333865519
ĐTNR:
Di động: 0934338433
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Phương Loan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mỹ Thuật
ĐTCQ: 0333865519
ĐTNR: 03332471242
Di động: 01685179528
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Nhung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333865519
ĐTNR: 0333729719
Di động: 01288443838
Email: phamthinhung80@gmail.com
Họ và tên: Trần Thị Hồng Nga
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333865519
ĐTNR:
Di động: 0973508979
Email: tranhongalttcp@gmail.com
Họ và tên: Phạm Thị Hoa
Chức vụ: BCH công đoàn
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333865519
ĐTNR:
Di động: 01696601570
Email: hoahanhtayltt@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thuỳ Dương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333865519
ĐTNR:
Di động: 0982219482
Email: nguyenthuyduong.c2ltt@campha.edu.vn
Họ và tên: Đặng Thị Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Ngữ văn
ĐTCQ: 0333865519
ĐTNR: 0333712131
Di động: 01686667169
Email: danghuongltt@gmail.com
Họ và tên: Hoàng Thị Liên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Địa Lý
ĐTCQ: 0333 865519
ĐTNR:
Di động: 0976371364
Email: hoanglienltt@gmail.com
Họ và tên: Vũ Hải Yến
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333865519
ĐTNR:
Di động: 0988898502
Email: Yen.iris.89@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Ngát
Chức vụ: Thư viện
Trình độ đào tạo: y tế
ĐTCQ: 0333869519
ĐTNR:
Di động: 01673512344
Email: nguyenngatltt@gamil.com
Họ và tên: Nguyễn Đức Toàn
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333 865519
ĐTNR:
Di động: 0902464444
Email: toannd2@gmail.com
Họ và tên: Phạm Thị Thu Hiền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333865519
ĐTNR:
Di động: 01683364688
Email:
Họ và tên: Phạm Thanh Hoa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0975987019
Email: Phamthanhhoa186@gmail.com
Họ và tên: Ngô Thị Cách
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cử nhân
ĐTCQ: 0333865519
ĐTNR:
Di động: 0919965346
Email: cachcach2421985@gmail.com
Họ và tên: Phạm Thị Thanh Hoa
Chức vụ: Nhân viên quản lý thiết bị trường học
Trình độ đào tạo: Thiết bị trường học
ĐTCQ: 0333865519
ĐTNR: 0333716572
Di động: 0971490639
Email: phamthanhhoaltt@gmail.com
Họ và tên: Phạm Đức Hạnh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333865519
ĐTNR:
Di động: 0936319767
Email: 2ee161185@gmail.com
Họ và tên: Hoàng Thu Thủy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao Đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0969803365
Email: hoangthuthuy95ttk34@gmail.com
Họ và tên: Đỗ Thị Hằng
Chức vụ: Nhân viên văn thư
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01683739687
Email: dohang2810@gmail.com
Họ và tên: Hà Thị Thanh Tâm
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0978289963
Email: thanhtam1109sp2@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Văn Thành
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 033.3865519
ĐTNR:
Di động: 0902235909
Email: thanhdongtrieu@gmail.com
 
Trang chủ | Tài nguyên | Thủ tục hành chính | Tìm kiếm
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Thành phố Cẩm Phả
Địa chỉ: Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.862.265
E-mail: pgdcampha.quangninh@moet.edu.vn
Website: campha.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà
ga goi

http://www.xemayvn.co/

http://www.xemayvn.co/2017/08/nhong-sen-dia-nhong-xich.html