TỔ CHỨC
Mầm non Hoa Hồng
- Địa chỉ: .........
- Điện thoại: .........
- Hòm thư: .........
- Fax: .........
- Website: http://campha.edu.vn/mnhoahong
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hằng
Chức vụ: Hiệu Trưởng
Trình độ đào tạo: Đại Học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0915810906
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hằng
Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng
Trình độ đào tạo: Cao Đẳng
ĐTCQ: (033)3986319
ĐTNR:
Di động: 0946111976
Email: hp.c0hoahong@campha.edu.vn
Họ và tên: Vũ Thanh Ngân
Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng
Trình độ đào tạo: Đại Học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lưu Quỳnh Trang
Chức vụ: Kế Toán
Trình độ đào tạo: Trung Cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Bích Hảo
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Trung Cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Lan Hương
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0936882983
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Hạnh
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Trung Cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lý Thị Liên
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Cao Đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hà
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Trung Cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Hiên
Chức vụ: Nhân Viên
Trình độ đào tạo: Trung Cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Diệp Thị Hiền
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Trung Cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hiền
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Trung Cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Thúy Hoa
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Trung Cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Hoài
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Cao Đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Bích Hồng
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Trung Cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trần Thị Hồng
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Cao Đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
 
Trang chủ | Tài nguyên | Thủ tục hành chính | Tìm kiếm
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Thành phố Cẩm Phả
Địa chỉ: Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.862.265
E-mail: pgdcampha.quangninh@moet.edu.vn
Website: campha.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà
ga goi

http://www.xemayvn.co/

http://www.xemayvn.co/2017/08/nhong-sen-dia-nhong-xich.html