TỔ CHỨC
Mầm non Hoa Hồng
- Địa chỉ: .........
- Điện thoại: .........
- Hòm thư: .........
- Fax: .........
- Website: http://campha.edu.vn/mnhoahong
Họ và tên: Hoàng Thị Hạnh
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0782272797
Email:
Họ và tên: Lý Thị Liên
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0337944183
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hà
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0974646901
Email:
Họ và tên: Diệp Thị Hiền
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0366388382
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hiền
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Thúy Hoa
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0392280508
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Hoài
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0357469509
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Bích Hồng
Chức vụ: Giáo Viên- Tổ trưởng CM Tổ 4-5 Tuổi
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0383360875
Email:
Họ và tên: Trần Thị Hồng
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0946.40538
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Đính
Chức vụ: Hiệu Trưởng
Trình độ đào tạo: Đại Học
ĐTCQ: 02033680530
ĐTNR:
Di động: 0936845929
Email: phamthidinhcamdong@gmail.com
Họ và tên: PHẠM THỊ KIỀU VÂN
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học SPMN
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0948135474
Email: phamthanhvan135474@gmail.com
Họ và tên: PHẠM THỊ VÂN ANH
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0915068219
Email: vananhhscp@gmail.com
Họ và tên: NGUYỄN THỊ HÀ
Chức vụ: Văn thư
Trình độ đào tạo: Trung cấp kế toán
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0835868228
Email: hamncamthach@gmail.com
Họ và tên: NGÔ THỊ HUỆ
Chức vụ: Giáo viên- Tổ trưởng chuyên môn NT+3T
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0818153657
Email: ngohuexinh@gmail.com
Họ và tên: VŨ THỊ HẠNH
Chức vụ: Y tế trường học
Trình độ đào tạo: Trung cấp y sỹ
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0976798001
Email:
Họ và tên: Đỗ Thanh Tâm
Chức vụ: Giáo viên - Chủ tịch công đoàn
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0975695622
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học SPMN
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0367002800
Email:
Họ và tên: Hoàng Thúy Ngà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐHSPMN
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0974899316
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Huê
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CĐSPMN
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0395854774
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh
Chức vụ: Giáo viên - TPCM nhà trẻ + 3 tuổi
Trình độ đào tạo: ĐHSPMN
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0974592042
Email: nguyenthanh.cp1985@gmail.com
Họ và tên: Lưu Mai Phượng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐHSPMN
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0396127292
Email:
Họ và tên: Đồng Thị Nga
Chức vụ: Giáo viên - Bí thư đoàn thanh niên
Trình độ đào tạo: TCSPMN
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0974050696
Email:
Họ và tên: Lê Thị Xoa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐHSPMN
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0904131862
Email:
Họ và tên: Tằng Mằn Kín
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐHSPMN
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0936070176
Email:
Họ và tên: Tạ Thị Sáu
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0387339515
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thúy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0961987084
Email:
Họ và tên: Trịnh Thị Thúy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0386220968
Email:
Họ và tên: Ngô Thị Quỳnh Hoa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0787334678
Email: quynhhoamn1988@gmail.com
Họ và tên: Đỗ Thị Thanh Tâm
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0358393933
Email:
Họ và tên: Nguyễn Hồng Nhung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0373819682
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Huế
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0934295212
Email: buihuemnhh@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Mai
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0345197908
Email: nmai73594@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Hoa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0377628569
Email: hoa822894@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Thủy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0396518357
Email:
Họ và tên: Đỗ Thị Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0981354638
Email:
Họ và tên: Nguyễn Phương Thảo
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0384592995
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Duyên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0944368156
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Hồng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0337927122
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Thanh Hoa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0392280508
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Quỳnh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0975125247
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Thu Thanh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0844435456
Email: buithanhgvpbc@gmail.com
Họ và tên: Vũ Thị Thanh Mến
Chức vụ: Nhân viên nấu ăn
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0387477911
Email:
Họ và tên: Đào Thị Oanh
Chức vụ: NV nấu ăn
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0918550946
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Lan
Chức vụ: NV nấu ăn
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0385110283
Email:
Họ và tên: Phan Thị Lâm Thương
Chức vụ: NV nấu ăn
Trình độ đào tạo: Sơ cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0326912268
Email:
Họ và tên: Ngô Thị Tám Thanh
Chức vụ: NV nấu ăn
Trình độ đào tạo: Sơ cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0988307898
Email:
Họ và tên: Hà Thị Yến
Chức vụ: NV nấu ăn
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0354416418
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Tỉnh
Chức vụ: NV nấu ăn
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0337568083
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Tám
Chức vụ: NV nấu ăn
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0377632346
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Nga
Chức vụ: NV nấu ăn
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:

Kế hoạch phát triển nhà trường giai đoạn 2022 - 2025 và tầm nhìn 2030
26/10/2022

Kế hoạch phát triển nhà trường giai đoạn 2022 - 2025 và tầm nhìn 2030
Kế hoạch năm học 2022 - 2023
26/10/2022

Kế hoạch năm học 2022 - 2023 của nhà trường
Kế hoạch chuyên môn năm học 2022 - 2023
26/10/2022

Kế hoạch giáo dục theo độ tuổi năm học 2022 - 2023
Quy chế tiếp dân năm học 2022 - 2023
26/10/2022

Quy chế tiếp dân năm học 2022 - 2023
Nội quy tiếp dân năm học 2022 - 2023
26/10/2022

Nội quy tiếp dân năm học 2022 - 2023
Kế hoạch tiếp dân năm học 2022 - 2023
26/10/2022

Kế hoạch tiếp dân năm học 2022 - 2023
Kế hoạch tổ chuyên môn 4,5 tuổi năm học 2022 - 2023
26/10/2022

Kế hoạch tổ chuyên môn 4,5 tuổi năm học 2022 - 2023
Kế hoạch quản lý tài sản 2022 - 2023
26/10/2022

Kế hoạch quản lý, bảo quản, sử dụng tài sản, thiết bị đồ dùng đồ chơi năm học 2022 - 2023
Kế hoạch năm học 2022- 2023 của tổ
26/10/2022

Kế hoạch năm học 2022- 2023 của tổ chuyên môn 3 tuổi và nhà trẻ
Kế hoạch quản lý tài sản của tổ năm học 2022 - 2023
26/10/2022

Kế hoạch quản lý, bảo quản, sử dụng tài sản thiết bị đồ dùng đò chơi của tổ năm học 2022 - 2023
KẾ HOẠCH TUYỂN SINH TRẺ MẦM NON NĂM HỌC 2022 - 2023
26/10/2022

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH TRẺ MẦM NON NĂM HỌC 2022 - 2023
KẾ HOẠCH TUYỂN SINH TRẺ MẦM NON NĂM HỌC 2022 - 2023
26/10/2022

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH TRẺ MẦM NON NĂM HỌC 2022 - 2023
THÔNG BÁO TUYỂN SINH BỔ SUNG NĂM HỌC 2022-2023
26/10/2022

THÔNG BÁO TUYỂN SINH BỔ SUNG NĂM HỌC 2022-2023
Công khai thông tin nhà trường năm học 2022- 2023 của trường Mầm non Hoa Hồng
26/10/2022

Về việc công bố công khai thông tin nhà trường đầu năm theo Thông tư 36/2017 năm học 2022- 2023 của trường Mầm non Hoa Hồng
Tăng cường công tác quản lý thu chi
26/10/2022

Tăng cường công tác quản lý thu chi năm học 2022 - 2023
HƯỚNG DẪN Thực hiện Nghị quyết số 34/2021/NQ-HĐND
26/10/2022

HƯỚNG DẪN Thực hiện Nghị quyết số 34/2021/NQ-HĐND ngày 27/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Tăng cường công tác thu chi năm học 2022 - 2023
26/10/2022

Hướng dẫn Tăng cường công tác thu chi năm học 2022 - 2023
V/v tuyên truyền kế hoạch Kiểm tra, sát hạch công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý khối Đảng, Đoàn thể, Chính quyền và công chức
26/10/2022

V/v tuyên truyền kế hoạch Kiểm tra, sát hạch công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý khối Đảng, Đoàn thể, Chính quyền và công chức cấp xã thuộc Thành phố
Quyết định quy định một số khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ giáo mầm non....
26/10/2022

Quyết định quy định một số khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ giáo mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Khai giảng năm học 2022 - 2023
05/09/2022

Chào mừng khai giảng năm học 2022 - 2023. Một năm học mới bắt đầu. Khởi nguồn cho những hy vọng mới của cô trò trường mầm non Hoa Hồng.
Công văn đến
Công văn Số:543/CV-GD&ĐT
Ngày ban hành: 02/11/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Công văn
Trích yếu: Chuẩn bị các tiết mục cho đêm liên hoan văn nghệ ngành GD&ĐT năm 2010
CV543tochuccongdienVN.doc
Cactietmucthamgiandemlienhoanvannghe.doc
DSdoivannghe20-11(1).xls
Công văn Số:460/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Cập nhập thông tin người nước ngoài đến làm việc, công tác tại đơn vị.
CapnhatTTnuocngoaidenlamviec.doc
Công văn Số:450/LT PGD&ĐT-CĐN
Ngày ban hành: 01/10/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá, Lê Thị Thanh Thủy
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Tổ chức Hội diễn Văn nghệ quần chúng ngành Giáo dục năm 2010
TochucHoidienVNQC2010.doc
Công văn Số:445/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn xét hết tập sự đối với giáo viên, nhân viên.
Cv445HDxethettapsu.doc
Công văn Số:443/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn làm hồ sơ đề nghị xét chuyển loại viên chức năm 2010
CV443HDchuyenloaivienchuc2010.doc
Mauchuyenloaivienchuc2010.xls
Công văn Số:424/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 10/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2010 - 2011.
PGDHuongdanthuchiennhiemvuCNTTnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:435/KH-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 16/09/2010
Người ký: Hoàng Thị GIá
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức trung thu 2010
CV435KHtochuctrungthu2010.doc
Công văn Số:419/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 09/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010 – 2011 cấp học Mầm non
HuongdanthuchienNVNM2010-2011Capmamnon.doc
Công văn Số:415/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 07/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Lịch duyệt kế hoạch và tổ chức Hội nghị CB, VC, LĐ năm học 2010 - 2011
LichduyetKeHoachvaHoinghiCBVCLD(suaLai).doc
Công văn Số:412/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 01/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn khai giảng (bổ sung)
HDKhaigiang.doc
Công văn Số:411/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Triệu tập giáo viên tham gia tập huấn lắp đặt và sử dụng đàn Piano kỹ thuật số.
TrieutaptaphuansudungdanPianokythuatso.doc
Công văn Số:408/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Một số quy định sử dụng Cổng thông tin điện tử Phòng GD&ĐT
QuydinhsudungCongTTDTcuaphongGD&DT.doc
Công văn Số:30/BC-CĐN
Ngày ban hành: 15/08/2010
Người ký: Lê Thị Thanh Thuỷ
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2009 - 2010, phương hướng nhiệm vụ công tác năm học 2010 - 2011.
BAOCAOTONGKETCONGTACCONGDOAN2009-2010.doc
Công văn Số:132/BC-UBND
Ngày ban hành: 23/08/2010
Người ký: Vũ Văn Bình
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết năm học 2009 - 2010 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2010 - 2011.
BCTKNH09-2010UBND[1].doc
Công văn Số:378/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 12/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Thông báo về việc triệu tập đại biểu dự Hội nghị tổng kết năm học 2009 - 2010
TBtongket.doc
Cacdanhhieu.doc
Công văn Số:386/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 18/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức lễ khai giảng năm học 2010 - 2011
HuongdanLekhaigiang2010-2011[1].doc
Công văn Số:362 /PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: V/v: Chuẩn bị khai giảng năm học 2010-2011
HuongdanchuanbiKhaigiangnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:335/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 20/07/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: V/v: Bồi dưỡng cán bộ, giáo viên mầm non hè 2010
Congvanboiduonghe2010-Mamnon(capthi).doc
Công văn Số:304/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 02/07/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng tin học cho cán bộ quản lý trường học và giáo viên hè năm 2010.
trienkhaithuchienboiduongtinhoche2010.doc
Công văn Số:262/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/06/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Về việc: Bồi dưỡng CNTT hè 2010.
KehoachboiduongCNTT.doc
Công văn Số:192/CV-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 29/04/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng Dẫn
Trích yếu: V/v Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông
CV192ATGT.doc
Công văn đi
Chưa có công văn đi!
 
Trang chủ | Bài giảng trực tuyến | Tài nguyên | Thủ tục hành chính | Tìm kiếm
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Thành phố Cẩm Phả
Địa chỉ: Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.862.265
E-mail: pgdcampha.quangninh@moet.edu.vn
Website: campha.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà