TỔ CHỨC
Mầm non Hoa Hồng
- Địa chỉ: .........
- Điện thoại: .........
- Hòm thư: .........
- Fax: .........
- Website: http://campha.edu.vn/mnhoahong
Họ và tên: Hoàng Thị Hạnh
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0782272797
Email:
Họ và tên: Lý Thị Liên
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0337944183
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hà
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0974646901
Email:
Họ và tên: Diệp Thị Hiền
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0366388382
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hiền
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Thúy Hoa
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0392280508
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Hoài
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0357469509
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Bích Hồng
Chức vụ: Giáo Viên- Tổ trưởng CM Tổ 4-5 Tuổi
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0383360875
Email:
Họ và tên: Trần Thị Hồng
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0946.40538
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Đính
Chức vụ: Hiệu Trưởng
Trình độ đào tạo: Đại Học
ĐTCQ: 02033680530
ĐTNR:
Di động: 0936845929
Email: phamthidinhcamdong@gmail.com
Họ và tên: PHẠM THỊ KIỀU VÂN
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học SPMN
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0948135474
Email: phamthanhvan135474@gmail.com
Họ và tên: PHẠM THỊ VÂN ANH
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0915068219
Email: vananhhscp@gmail.com
Họ và tên: NGUYỄN THỊ HÀ
Chức vụ: Văn thư
Trình độ đào tạo: Trung cấp kế toán
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0835868228
Email: hamncamthach@gmail.com
Họ và tên: NGÔ THỊ HUỆ
Chức vụ: Giáo viên- Tổ trưởng chuyên môn NT+3T
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0818153657
Email: ngohuexinh@gmail.com
Họ và tên: VŨ THỊ HẠNH
Chức vụ: Y tế trường học
Trình độ đào tạo: Trung cấp y sỹ
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0976798001
Email:
Họ và tên: Đỗ Thanh Tâm
Chức vụ: Giáo viên - Chủ tịch công đoàn
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0975695622
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học SPMN
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0367002800
Email:
Họ và tên: Hoàng Thúy Ngà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐHSPMN
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0974899316
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Huê
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CĐSPMN
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0395854774
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh
Chức vụ: Giáo viên - TPCM nhà trẻ + 3 tuổi
Trình độ đào tạo: ĐHSPMN
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0974592042
Email: nguyenthanh.cp1985@gmail.com
Họ và tên: Lưu Mai Phượng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐHSPMN
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0396127292
Email:
Họ và tên: Đồng Thị Nga
Chức vụ: Giáo viên - Bí thư đoàn thanh niên
Trình độ đào tạo: TCSPMN
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0974050696
Email:
Họ và tên: Lê Thị Xoa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐHSPMN
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0904131862
Email:
Họ và tên: Tằng Mằn Kín
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐHSPMN
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0936070176
Email:
Họ và tên: Tạ Thị Sáu
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0387339515
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thúy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0961987084
Email:
Họ và tên: Trịnh Thị Thúy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0386220968
Email:
Họ và tên: Ngô Thị Quỳnh Hoa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0787334678
Email: quynhhoamn1988@gmail.com
Họ và tên: Đỗ Thị Thanh Tâm
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0358393933
Email:
Họ và tên: Nguyễn Hồng Nhung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0373819682
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Huế
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0934295212
Email: buihuemnhh@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Mai
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0345197908
Email: nmai73594@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Hoa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0377628569
Email: hoa822894@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Thủy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0396518357
Email:
Họ và tên: Đỗ Thị Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0981354638
Email:
Họ và tên: Nguyễn Phương Thảo
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0384592995
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Duyên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0944368156
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Hồng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0337927122
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Thanh Hoa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0392280508
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Quỳnh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0975125247
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Thu Thanh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0844435456
Email: buithanhgvpbc@gmail.com
Họ và tên: Vũ Thị Thanh Mến
Chức vụ: Nhân viên nấu ăn
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0387477911
Email:
Họ và tên: Đào Thị Oanh
Chức vụ: NV nấu ăn
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0918550946
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Lan
Chức vụ: NV nấu ăn
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0385110283
Email:
Họ và tên: Phan Thị Lâm Thương
Chức vụ: NV nấu ăn
Trình độ đào tạo: Sơ cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0326912268
Email:
Họ và tên: Ngô Thị Tám Thanh
Chức vụ: NV nấu ăn
Trình độ đào tạo: Sơ cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0988307898
Email:
Họ và tên: Hà Thị Yến
Chức vụ: NV nấu ăn
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0354416418
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Tỉnh
Chức vụ: NV nấu ăn
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0337568083
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Tám
Chức vụ: NV nấu ăn
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0377632346
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Nga
Chức vụ: NV nấu ăn
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:

QUYẾT ĐỊNH ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC 2021 - 2022
19/07/2022

QUYẾT ĐỊNH ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC 2021 - 2022
Công khai đầu năm 2021 - 2022
16/11/2021

Công khai tài chính dự toán đầu năm học 2021 - 2022
Dự toán thu chi thứ 7
16/11/2021

Dự toán thu chi thứ 7 năm học 2021 - 2022
Dự toán kinh phí học tiếng anh
16/11/2021

Dự toán kinh phí học tiếng anh với người nước ngoài năm học 2021 - 2022
Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2021 - 2022
16/11/2021

Kế hoạch kiểm tra nội bộ trường MN Hoa Hồng năm học 2021 - 2022
Kế hoạch năm học 2021 - 2022
16/11/2021

Kế hoạch năm học 2021 - 2022
Kế hoạch chuyên đề năm 2021 - 2022
16/11/2021

Kế hoạch chuyên đề năm 2021 - 2022
DSDF
10/11/2021

CHBGVG
FDFD
10/11/2021

SGSGS
SDGSGS
10/11/2021

DSSGSDG
SDGGS
10/11/2021

SDGGD
SDGGS
10/11/2021

SDGGD
FGHXFH
10/11/2021

XFGNHXFGN
BFHXFG
10/11/2021

XFGJNXFG
FDZHZFTH
10/11/2021

TZFHTFJNG
XGFNXFG
10/11/2021

XFGNXGF
Kế hoạch kiểm tra nội bộ 2021 - 2022
29/10/2021

Kế hoạch kiểm tra nội bộ trường mầm non Hoa Hồng năm học 2021 - 2022
Công khai đầu năm
25/10/2021

Công khai - Chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non 2021 - 2022 - Công khai thông tin cơ soẳ vật chất của cơ sở giáo dục mầm non 2021 - 2022 - Công khai thông tin đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên cơ sở giáo dục
Phòng chống
29/06/2021

Về việc triển khai một số biện pháp đảm bảo phòng chống dịch
Phòng chống COVID 19
29/06/2021

V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid- 19 trêp địa bàn thành phố
Công văn đến
Công văn Số:543/CV-GD&ĐT
Ngày ban hành: 02/11/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Công văn
Trích yếu: Chuẩn bị các tiết mục cho đêm liên hoan văn nghệ ngành GD&ĐT năm 2010
CV543tochuccongdienVN.doc
Cactietmucthamgiandemlienhoanvannghe.doc
DSdoivannghe20-11(1).xls
Công văn Số:460/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Cập nhập thông tin người nước ngoài đến làm việc, công tác tại đơn vị.
CapnhatTTnuocngoaidenlamviec.doc
Công văn Số:450/LT PGD&ĐT-CĐN
Ngày ban hành: 01/10/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá, Lê Thị Thanh Thủy
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Tổ chức Hội diễn Văn nghệ quần chúng ngành Giáo dục năm 2010
TochucHoidienVNQC2010.doc
Công văn Số:445/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn xét hết tập sự đối với giáo viên, nhân viên.
Cv445HDxethettapsu.doc
Công văn Số:443/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn làm hồ sơ đề nghị xét chuyển loại viên chức năm 2010
CV443HDchuyenloaivienchuc2010.doc
Mauchuyenloaivienchuc2010.xls
Công văn Số:424/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 10/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2010 - 2011.
PGDHuongdanthuchiennhiemvuCNTTnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:435/KH-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 16/09/2010
Người ký: Hoàng Thị GIá
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức trung thu 2010
CV435KHtochuctrungthu2010.doc
Công văn Số:419/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 09/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010 – 2011 cấp học Mầm non
HuongdanthuchienNVNM2010-2011Capmamnon.doc
Công văn Số:415/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 07/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Lịch duyệt kế hoạch và tổ chức Hội nghị CB, VC, LĐ năm học 2010 - 2011
LichduyetKeHoachvaHoinghiCBVCLD(suaLai).doc
Công văn Số:412/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 01/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn khai giảng (bổ sung)
HDKhaigiang.doc
Công văn Số:411/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Triệu tập giáo viên tham gia tập huấn lắp đặt và sử dụng đàn Piano kỹ thuật số.
TrieutaptaphuansudungdanPianokythuatso.doc
Công văn Số:408/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Một số quy định sử dụng Cổng thông tin điện tử Phòng GD&ĐT
QuydinhsudungCongTTDTcuaphongGD&DT.doc
Công văn Số:30/BC-CĐN
Ngày ban hành: 15/08/2010
Người ký: Lê Thị Thanh Thuỷ
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2009 - 2010, phương hướng nhiệm vụ công tác năm học 2010 - 2011.
BAOCAOTONGKETCONGTACCONGDOAN2009-2010.doc
Công văn Số:132/BC-UBND
Ngày ban hành: 23/08/2010
Người ký: Vũ Văn Bình
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết năm học 2009 - 2010 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2010 - 2011.
BCTKNH09-2010UBND[1].doc
Công văn Số:378/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 12/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Thông báo về việc triệu tập đại biểu dự Hội nghị tổng kết năm học 2009 - 2010
TBtongket.doc
Cacdanhhieu.doc
Công văn Số:386/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 18/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức lễ khai giảng năm học 2010 - 2011
HuongdanLekhaigiang2010-2011[1].doc
Công văn Số:362 /PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: V/v: Chuẩn bị khai giảng năm học 2010-2011
HuongdanchuanbiKhaigiangnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:335/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 20/07/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: V/v: Bồi dưỡng cán bộ, giáo viên mầm non hè 2010
Congvanboiduonghe2010-Mamnon(capthi).doc
Công văn Số:304/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 02/07/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng tin học cho cán bộ quản lý trường học và giáo viên hè năm 2010.
trienkhaithuchienboiduongtinhoche2010.doc
Công văn Số:262/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/06/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Về việc: Bồi dưỡng CNTT hè 2010.
KehoachboiduongCNTT.doc
Công văn Số:192/CV-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 29/04/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng Dẫn
Trích yếu: V/v Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông
CV192ATGT.doc
Công văn đi
Chưa có công văn đi!
 
Trang chủ | Bài giảng trực tuyến | Tài nguyên | Thủ tục hành chính | Tìm kiếm
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Thành phố Cẩm Phả
Địa chỉ: Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.862.265
E-mail: pgdcampha.quangninh@moet.edu.vn
Website: campha.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà