TỔ CHỨC
Mầm non Hoa Hồng
- Địa chỉ: .........
- Điện thoại: .........
- Hòm thư: .........
- Fax: .........
- Website: http://campha.edu.vn/mnhoahong
Họ và tên: Hoàng Thị Hạnh
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0782272797
Email:
Họ và tên: Lý Thị Liên
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0337944183
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hà
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0974646901
Email:
Họ và tên: Diệp Thị Hiền
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0366388382
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hiền
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Thúy Hoa
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0392280508
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Hoài
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0357469509
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Bích Hồng
Chức vụ: Giáo Viên- Tổ trưởng CM Tổ 4-5 Tuổi
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0383360875
Email:
Họ và tên: Trần Thị Hồng
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0946.40538
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Đính
Chức vụ: Hiệu Trưởng
Trình độ đào tạo: Đại Học
ĐTCQ: 02033680530
ĐTNR:
Di động: 0936845929
Email: phamthidinhcamdong@gmail.com
Họ và tên: PHẠM THỊ KIỀU VÂN
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học SPMN
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0948135474
Email: phamthanhvan135474@gmail.com
Họ và tên: PHẠM THỊ VÂN ANH
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0915068219
Email: vananhhscp@gmail.com
Họ và tên: NGUYỄN THỊ HÀ
Chức vụ: Văn thư
Trình độ đào tạo: Trung cấp kế toán
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0835868228
Email: hamncamthach@gmail.com
Họ và tên: NGÔ THỊ HUỆ
Chức vụ: Giáo viên- Tổ trưởng chuyên môn NT+3T
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0818153657
Email: ngohuexinh@gmail.com
Họ và tên: VŨ THỊ HẠNH
Chức vụ: Y tế trường học
Trình độ đào tạo: Trung cấp y sỹ
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0976798001
Email:
Họ và tên: Đỗ Thanh Tâm
Chức vụ: Giáo viên - Chủ tịch công đoàn
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0975695622
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học SPMN
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0367002800
Email:
Họ và tên: Hoàng Thúy Ngà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐHSPMN
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0974899316
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Huê
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CĐSPMN
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0395854774
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh
Chức vụ: Giáo viên - TPCM nhà trẻ + 3 tuổi
Trình độ đào tạo: ĐHSPMN
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0974592042
Email: nguyenthanh.cp1985@gmail.com
Họ và tên: Lưu Mai Phượng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐHSPMN
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0396127292
Email:
Họ và tên: Đồng Thị Nga
Chức vụ: Giáo viên - Bí thư đoàn thanh niên
Trình độ đào tạo: TCSPMN
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0974050696
Email:
Họ và tên: Lê Thị Xoa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐHSPMN
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0904131862
Email:
Họ và tên: Tằng Mằn Kín
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐHSPMN
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0936070176
Email:
Họ và tên: Tạ Thị Sáu
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0387339515
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thúy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0961987084
Email:
Họ và tên: Trịnh Thị Thúy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0386220968
Email:
Họ và tên: Ngô Thị Quỳnh Hoa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0787334678
Email: quynhhoamn1988@gmail.com
Họ và tên: Đỗ Thị Thanh Tâm
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0358393933
Email:
Họ và tên: Nguyễn Hồng Nhung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0373819682
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Huế
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0934295212
Email: buihuemnhh@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Mai
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0345197908
Email: nmai73594@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Hoa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0377628569
Email: hoa822894@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Thủy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0396518357
Email:
Họ và tên: Đỗ Thị Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0981354638
Email:
Họ và tên: Nguyễn Phương Thảo
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0384592995
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Duyên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0944368156
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Hồng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0337927122
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Thanh Hoa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0392280508
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Quỳnh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0975125247
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Thu Thanh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0844435456
Email: buithanhgvpbc@gmail.com
Họ và tên: Vũ Thị Thanh Mến
Chức vụ: Nhân viên nấu ăn
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0387477911
Email:
Họ và tên: Đào Thị Oanh
Chức vụ: NV nấu ăn
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0918550946
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Lan
Chức vụ: NV nấu ăn
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0385110283
Email:
Họ và tên: Phan Thị Lâm Thương
Chức vụ: NV nấu ăn
Trình độ đào tạo: Sơ cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0326912268
Email:
Họ và tên: Ngô Thị Tám Thanh
Chức vụ: NV nấu ăn
Trình độ đào tạo: Sơ cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0988307898
Email:
Họ và tên: Hà Thị Yến
Chức vụ: NV nấu ăn
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0354416418
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Tỉnh
Chức vụ: NV nấu ăn
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0337568083
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Tám
Chức vụ: NV nấu ăn
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0377632346
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Nga
Chức vụ: NV nấu ăn
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:

Quyết định Về việc điều chỉnh nhu cầu, nguồn kinh phí thực hiện CCTL theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 29/6/2023 của Chính phủ
17/01/2024

QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh nhu cầu, nguồn kinh phí thực hiện CCTL theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 29/6/2023 của Chính phủ
Biểu đề nghị điều chỉnh nguồn kinh phí cải cách tiền lương 2023
17/01/2024

Biểu đề nghị điều chỉnh nguồn kinh phí cải cách tiền lương 2023
Quyết định về việc giao dự toán thu, chi ngân sách sự nghiệp giáo dục năm 2024 cho các đơn vị dự toán trực thuộc
17/01/2024

Quyết định về việc giao dự toán thu, chi ngân sách sự nghiệp giáo dục năm 2024 cho các đơn vị dự toán trực thuộc
Quyết định điều chỉnh giảm kinh phí nâng lương thường xuyên, trước thời hạn năm 2023
17/01/2024

Quyết định điều chỉnh giảm kinh phí nâng lương thường xuyên, trước thời hạn năm 2023
Văn bản V/v thực hiện hướng dẫn nộp thuế GTGT, TNDN đối với một số hoạt động dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong cơ sở giáo dục công lập
17/01/2024

V/v thực hiện hướng dẫn nộp thuế GTGT, TNDN đối với một số hoạt động dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong cơ sở giáo dục công lập
QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả đạt chuẩn Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2023 của các phường, xã trên địa bàn thành phố
23/12/2023

QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả đạt chuẩn Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2023 của các phường, xã trên địa bàn thành phố
QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh, bổ sung kinh phí, dự toán chi ngân sách năm 2023
23/12/2023

-QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh, bổ sung kinh phí nâng bậc lương thường xuyên, nâng mức phụ cấp thâm niên nhà giáo, nâng mức phụ cấp thâm niên vượt khung, nâng bậc lương trước thời hạn năm 2023 cho các đơn vị dự toán trực thuộc -QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2023 đối với các đơn vị dự toán trực thuộc do thực hiện phương án tự chủ tài chính; phân bổ số lượng người làm việc, điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với viên chức giữa các cơ sở giáo dục năm 2023
QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ học phí và chi phí học tập, học kỳ I, năm học 2023-2024 theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CPNghị quyết số 21/
23/12/2023

-QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ học phí và chi phí học tập, học kỳ I, năm học 2023-2024 cho trẻ em/học sinh đang đi học theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ -QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ học phí và chi phí học tập học kỳ I, năm học 2023-2024 cho trẻ em/học sinh đang đi học theo Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh
QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ học phí; ăn trưahọc kỳ 1 năm học 2023 - 2024
06/12/2023

- QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ học phí và chi phí học tập, học kỳ I, năm học 2023-2024 cho trẻ em/học sinh đang đi học theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ - QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ học phí và chi phí học tập học kỳ I, năm học 2023-2024 cho trẻ em/học sinh đang đi học theo Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh - QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ ăn trưa Học kì I, năm học 2023 - 2024, cho trẻ em mẫu giáo, theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ
a
06/12/2023

a
a
06/12/2023

a
a
06/12/2023

a
a
06/12/2023

a
a
06/12/2023

a
Về việc ban hành quy chế quản lý các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong trường Mầm non Hoa hồng năm học 2023 - 2024
24/11/2023

Quyết định Về việc ban hành quy chế quản lý các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong trường Mầm non Hoa hồng năm học 2023 - 2024
KẾ HOẠCH Về việc triển khai thực hiện thu các khoản thu, năm học 2023 -2024
24/11/2023

Kế hoạchVề việc triển khai thực hiện thu các khoản thu, năm học 2023 -2024
a
24/11/2023

a
a
24/11/2023

a
a
24/11/2023

a
a
24/11/2023

a
Công văn đến
Công văn Số:543/CV-GD&ĐT
Ngày ban hành: 02/11/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Công văn
Trích yếu: Chuẩn bị các tiết mục cho đêm liên hoan văn nghệ ngành GD&ĐT năm 2010
CV543tochuccongdienVN.doc
Cactietmucthamgiandemlienhoanvannghe.doc
DSdoivannghe20-11(1).xls
Công văn Số:460/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Cập nhập thông tin người nước ngoài đến làm việc, công tác tại đơn vị.
CapnhatTTnuocngoaidenlamviec.doc
Công văn Số:450/LT PGD&ĐT-CĐN
Ngày ban hành: 01/10/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá, Lê Thị Thanh Thủy
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Tổ chức Hội diễn Văn nghệ quần chúng ngành Giáo dục năm 2010
TochucHoidienVNQC2010.doc
Công văn Số:445/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn xét hết tập sự đối với giáo viên, nhân viên.
Cv445HDxethettapsu.doc
Công văn Số:443/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn làm hồ sơ đề nghị xét chuyển loại viên chức năm 2010
CV443HDchuyenloaivienchuc2010.doc
Mauchuyenloaivienchuc2010.xls
Công văn Số:424/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 10/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2010 - 2011.
PGDHuongdanthuchiennhiemvuCNTTnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:435/KH-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 16/09/2010
Người ký: Hoàng Thị GIá
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức trung thu 2010
CV435KHtochuctrungthu2010.doc
Công văn Số:419/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 09/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010 – 2011 cấp học Mầm non
HuongdanthuchienNVNM2010-2011Capmamnon.doc
Công văn Số:415/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 07/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Lịch duyệt kế hoạch và tổ chức Hội nghị CB, VC, LĐ năm học 2010 - 2011
LichduyetKeHoachvaHoinghiCBVCLD(suaLai).doc
Công văn Số:412/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 01/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn khai giảng (bổ sung)
HDKhaigiang.doc
Công văn Số:411/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Triệu tập giáo viên tham gia tập huấn lắp đặt và sử dụng đàn Piano kỹ thuật số.
TrieutaptaphuansudungdanPianokythuatso.doc
Công văn Số:408/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Một số quy định sử dụng Cổng thông tin điện tử Phòng GD&ĐT
QuydinhsudungCongTTDTcuaphongGD&DT.doc
Công văn Số:30/BC-CĐN
Ngày ban hành: 15/08/2010
Người ký: Lê Thị Thanh Thuỷ
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2009 - 2010, phương hướng nhiệm vụ công tác năm học 2010 - 2011.
BAOCAOTONGKETCONGTACCONGDOAN2009-2010.doc
Công văn Số:132/BC-UBND
Ngày ban hành: 23/08/2010
Người ký: Vũ Văn Bình
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết năm học 2009 - 2010 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2010 - 2011.
BCTKNH09-2010UBND[1].doc
Công văn Số:378/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 12/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Thông báo về việc triệu tập đại biểu dự Hội nghị tổng kết năm học 2009 - 2010
TBtongket.doc
Cacdanhhieu.doc
Công văn Số:386/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 18/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức lễ khai giảng năm học 2010 - 2011
HuongdanLekhaigiang2010-2011[1].doc
Công văn Số:362 /PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: V/v: Chuẩn bị khai giảng năm học 2010-2011
HuongdanchuanbiKhaigiangnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:335/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 20/07/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: V/v: Bồi dưỡng cán bộ, giáo viên mầm non hè 2010
Congvanboiduonghe2010-Mamnon(capthi).doc
Công văn Số:304/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 02/07/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng tin học cho cán bộ quản lý trường học và giáo viên hè năm 2010.
trienkhaithuchienboiduongtinhoche2010.doc
Công văn Số:262/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/06/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Về việc: Bồi dưỡng CNTT hè 2010.
KehoachboiduongCNTT.doc
Công văn Số:192/CV-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 29/04/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng Dẫn
Trích yếu: V/v Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông
CV192ATGT.doc
Công văn đi
Chưa có công văn đi!
 
Trang chủ | Bài giảng trực tuyến | Tài nguyên | Thủ tục hành chính | Tìm kiếm
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Thành phố Cẩm Phả
Địa chỉ: Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.862.265
E-mail: pgdcampha.quangninh@moet.edu.vn
Website: campha.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà