TỔ CHỨC
Trường trung học cơ sở Trọng Điểm
- Địa chỉ: Số 35,Đường Bái Tử Long, phường Cẩm Trung,Thành phố Cẩm phả, Tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: 033.3.702.292
- Hòm thư: c2trongdiem@campha.edu.vn
- Fax: .........
- Website: http://campha.edu.vn/thcstrongdiem
Họ và tên: Lê Thị Bích Huệ
Chức vụ: Bí thư Chi bộ,Hiệu trưởng,
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ, Đại học
ĐTCQ: 0203.3862.747
ĐTNR: 0203.3728743
Di động: 0936.679.975
Email: lethibichhuecampha@gmail.com
Họ và tên: Hà Hải Lâm
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Toán
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0915.374.096
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Hoàng Mai
Chức vụ: Chủ tịch công đoàn
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0936.466.179
Email: vuhoangmai77@gmail.com
Họ và tên: Phạm Thị Bình
Chức vụ: Tổ trưởng tổ xã hội
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ: 0333.862.747
ĐTNR:
Di động: 0979.815.866
Email: phambinh6886@yahoo.com.vn
Họ và tên: Trần Thị Sự
Chức vụ: Tổ trưởng Tổ Tự Nhiên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333.862.747
ĐTNR: 0333.710486
Di động: 0912.828.618
Email: transu.72@gmail.com
Họ và tên: Bùi Thị Xuân
Chức vụ: Tổ phó tổ sinh, hóa, địa, NN
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0906.088.580
Email: xuanmd1968@gmail.com
Họ và tên: Đào Hồng Nhung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01674677868
Email: luctam03@gmai.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Hằng
Chức vụ: Tổ phó chuyên môn
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01255766888
Email: hangtruong7679@yahoo.com.vn
Họ và tên: Dương Tú Quỳnh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0986717789
Email: tuquynh666@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thái Hà
Chức vụ: Bí thư đoàn thanh niên
Trình độ đào tạo: Hóa- Sinh
ĐTCQ: 0333.862.747
ĐTNR: 0333.866.568
Di động: 0979.339.433
Email: biet-mo-nhung-khoang-troi@yahoo.com
Họ và tên: Ngô Mai Anh
Chức vụ: TKHĐ trường
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0903.221.190
Email: ngomaianhcp@gmail.com
Họ và tên: Phạm Thị Phượng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Vật lý- KTCN
ĐTCQ: 0333.862.747
ĐTNR: 0333.722.175
Di động: 01687.919.909
Email: Phamthiphuong.2008@gmail.com
Họ và tên: Vũ Văn Dũng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333.862.747
ĐTNR:
Di động: 01237.216.677
Email: vuvu-2008@yahoo.com
Họ và tên: Lương Thị Hòa
Chức vụ: Nhân viên thư viện
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333.864598
Di động: 0936.485.051
Email: luonghoatdcp@gmail.com
Họ và tên: Đào Thị Thu Trang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: SP Lý- Hóa
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333.714.189
Di động: 0983.237.639
Email: daotrangqn@gmail.com.vn
Họ và tên: Lê Trịnh Vân Anh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0904105169
Email: vananhletrinh@yahoo.com.vn
Họ và tên: Phạm Thị Hồng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01668.019.907
Email: phamthihong181064@yahoo.com
Họ và tên: Nguyễn Thu Thủy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: SP Văn- Sử
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333.718.713
Di động: 01679.819.988
Email: thuycp81@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Khánh Vân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0906.015.984
Email: van81084@gmail.com
Họ và tên: Võ Thanh Huyền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại Học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0936.715.788
Email: huyenqn8@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Lý
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiếng Anh
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Khương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0932.445.246
Email: khuongsinhtd@gmail.com
Họ và tên: Lê Kim Huế
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sinh- Hóa
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0166.2.840.456
Email: Hue141079@yahoo.com.vn
Họ và tên: Phạm Thị Diệu Thúy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333.862.747
ĐTNR:
Di động: 0982.760.702
Email: dieuthuy7676@gmail.com
Họ và tên: Trần Thị Vui
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0988.424.878
Email: tranvuitdcp@gmail.com
Họ và tên: Nho Thị Thu Huyền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đoàn Thị Hương Thắm
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0977.142.408
Email: doanthihuongtham.c3haidong@quangninh.edu.vn
Họ và tên: Trần Thị Thu Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0914065598
Email: tranthuhuongtd1968@gmail.com
Họ và tên: Mai Hồng Yến
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01245860555
Email: maiyen2107@gmail.com
Họ và tên: Lại Thanh Loan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01659002154
Email: laithanhloansupham@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Nhung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01649895502
Email: nguyenthinhungcp91@gmail.com
Họ và tên: Phạm Thị Hường
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0982434207
Email: Phamhuong1089.dhv@gmail.com
Họ và tên: Trần Thị Phương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0972.096.858
Email: phuongtrongdiem@gmail.com
Họ và tên: Trần Thị Nhài
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao Đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email: trannhai.van30@gmail.com
Họ và tên: Lê Thị Dung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trần Thị Thùy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0167.417.6657
Email: tranthuy.bee@gmail.com
Họ và tên: Đinh Thị Nhẫn
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0943221191
Email: nhandt.nd91@gmail.com
Họ và tên: Đỗ Thị Thu Hà
Chức vụ: Nhân viên thiết bị
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0121.528.809
Email: thuha.camphaqn@gmail.com
Họ và tên: Lâm Thị Mai Phương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0936695611
Email: lamphuong77mttd@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 090 6188 916
Email: Huongtrongdiem@gmail.com
 
Trang chủ | Tài nguyên | Thủ tục hành chính | Tìm kiếm
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Thành phố Cẩm Phả
Địa chỉ: Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.862.265
E-mail: pgdcampha.quangninh@moet.edu.vn
Website: campha.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà
ga goi

http://www.xemayvn.co/

http://www.xemayvn.co/2017/08/nhong-sen-dia-nhong-xich.html