TỔ CHỨC
Trường trung học cơ sở Trọng Điểm
- Địa chỉ: Số 35,Đường Bái Tử Long, phường Cẩm Trung,Thành phố Cẩm phả, Tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: 033.3.702.292
- Hòm thư: c2trongdiem@campha.edu.vn
- Fax: .........
- Website: http://campha.edu.vn/thcstrongdiem
Họ và tên: Đào Thị Bích Hường
Chức vụ: Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 02033862747
ĐTNR:
Di động: 0912223086
Email: daobichhuong@gmail.com
Họ và tên: Trần Thị Oanh
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lê Thị Phương Hoa
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0935947699
Email: lethiphuoghoa.c2trongdiem@campha.edu.vn
Họ và tên: Vũ Thị Hoàng Mai
Chức vụ: Chủ tịch công đoàn
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0936.466.179
Email: vuhoangmai77@gmail.com
Họ và tên: Phạm Thị Diệu Thúy
Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn Tổ tự nhiên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333.862.747
ĐTNR:
Di động: 0982.760.702
Email: dieuthuy7676@gmail.com
Họ và tên: Tô Khánh Linh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đào Hồng Nhung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01674677868
Email: luctam03@gmai.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Hằng
Chức vụ: Tổ phó chuyên môn
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01255766888
Email: hangtruong7679@yahoo.com.vn
Họ và tên: Nguyễn Thái Hà
Chức vụ: Bí thư đoàn thanh niên
Trình độ đào tạo: Hóa- Sinh
ĐTCQ: 0333.862.747
ĐTNR: 0333.866.568
Di động: 0979.339.433
Email: biet-mo-nhung-khoang-troi@yahoo.com
Họ và tên: Ngô Mai Anh
Chức vụ: TKHĐ trường
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0903.221.190
Email: ngomaianhcp@gmail.com
Họ và tên: Phạm Thị Phượng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Vật lý- KTCN
ĐTCQ: 0333.862.747
ĐTNR: 0333.722.175
Di động: 01687.919.909
Email: Phamthiphuong.2008@gmail.com
Họ và tên: Đào Thị Thu Trang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: SP Lý- Hóa
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333.714.189
Di động: 0983.237.639
Email: daotrangqn@gmail.com.vn
Họ và tên: Lê Trịnh Vân Anh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0904105169
Email: vananhletrinh@yahoo.com.vn
Họ và tên: Nguyễn Thu Thủy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: SP Văn- Sử
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333.718.713
Di động: 01679.819.988
Email: thuycp81@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Khánh Vân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0906.015.984
Email: van81084@gmail.com
Họ và tên: Võ Thanh Huyền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại Học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0936.715.788
Email: huyenqn8@gmail.com
Họ và tên: Lê Kim Huế
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sinh- Hóa
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0166.2.840.456
Email: Hue141079@yahoo.com.vn
Họ và tên: Trần Thị Vui
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0988.424.878
Email: tranvuitdcp@gmail.com
Họ và tên: Nho Thị Thu Huyền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đoàn Thị Hương Thắm
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0977.142.408
Email: doanthihuongtham.c3haidong@quangninh.edu.vn
Họ và tên: Mai Hồng Yến
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01245860555
Email: maiyen2107@gmail.com
Họ và tên: Lại Thanh Loan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01659002154
Email: laithanhloansupham@gmail.com
Họ và tên: Phạm Thị Hường
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0982434207
Email: Phamhuong1089.dhv@gmail.com
Họ và tên: Trần Thị Phương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0972.096.858
Email: phuongtrongdiem@gmail.com
Họ và tên: Trần Thị Nhài
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao Đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email: trannhai.van30@gmail.com
Họ và tên: Trần Thị Thùy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0167.417.6657
Email: tranthuy.bee@gmail.com
Họ và tên: Đỗ Thị Thu Hà
Chức vụ: Nhân viên thiết bị
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0121.528.809
Email: thuha.camphaqn@gmail.com
Họ và tên: Lâm Thị Mai Phương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0936695611
Email: lamphuong77mttd@gmail.com

NGÔI TRƯỜNG TRỌNG ĐIỂM

BÊN BỜ VỊNH BÁI TỬ LONG


 

I/Sơ lược về nhà trường:

Trường THCS Trọng Điểm - Cẩm Phả được thành lập ngày 27/8/1993 với nhiệm vụ phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi khối THCS trên địa bàn toàn thị xã Cẩm Phả. Đến tháng 8/1998 do chủ trương xoá bỏ trường chuyên lớp chọn, phù hợp với việc quản lý công tác giáo dục và sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, trường được sáp nhập với trường THCS Nguyễn Văn Trỗi với nhiệm vụ mới là đào tạo hệ THCS trên địa bàn phường Cẩm Trung. Quy mô của trường bắt đầu từ đây được mở rộng. Với buổi ban đầu thành lập trường chỉ có từ 6 đến 8 lớp với hơn 200 HS, sau ngày sáp nhập hàng năm trường thường xuyên có 24 lớp với trên 1000HS, 3 tổ chuyên môn, trên 50 cán bộ, giáo viên, nhân viên đáp ứng nhu cầu học tập bồi dưỡng rèn luyện của con em các dân tộc trên địa bàn phường. Qua quá trình 17 năm hình thành xây dựng và phát triển, trường THCS Trọng Điểm không ngừng phấn đấu vươn lên, xây dựng kiện toàn vững chắc tổ chức bộ máy hoạt động, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên; nâng cao chất lượng giảng dạy, xây dựng kỷ cương nhà trường. Gần 4000 lượt HS con em của phường được bồi dưỡng, rèn luyện và dạy dỗ đã qua. Từ mái trường này các em đã trưởng thành, trở thành những công dân có ích. Nhiều em đã thành đạt có vị trí công tác trong xã hội và gánh vác đảm nhiệm những công việc quan trọng, góp phần xây dựng cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Qua từng thời kỳ, với từng yêu cầu nhiệm vụ được giao nhà trường luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, góp phần xây dựng sự nghiệp giáo dục của địa phương, làm tốt chức năng tham mưu về công tác giáo dục, luôn là địa chỉ đáng tin cậy của phụ hiuynh, học sinh và nhân dân trên địa bàn phường, của thị xã Cẩm Phả.

Địa chỉ của trường: Số 35 - đường Bái Tử Long - Cẩm Trung - Cẩm Phả - Quảng Ninh. Email: c2trongdiem.cp.quangninh@moet.edu.vn

CSVC của trường: diện tích 2227m2; gồm 12 phòng học văn hoá (trong đó 08 phòng cao tầng; 04 phòng cấp 4); 01 phòng Tin học với 25 máy; sân chơi thoáng mát, hệ thống cây xanh mát rượi, có khu vệ sinh học sinh nam, nữ riêng biệt, có nguồn nước máy sử dụng hợp vệ sinh, cảnh quan nhà trường đẹp. Năm học 2010-2011 toàn trường có 781 HSchia ra 20 lớp, với 52 cán bộ, giáo viên, nhân viên (trong đó chi bộ nhà trường có 17 đảng viên chiếm tỷ lệ 33%; ) tất cả đều đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn (22 người có trình độ đại học chiếm tỷ lệ 42%).

Đôị ngũ giáo viên, nhân viên của nhà trường luôn ổn định về số lượng (kể cả môn chuyên biệt, có cán bộ y tế học đường, cán bộ phụ trách thiết bị trường học) vững vàng về chuyên môn (nhiều thầy, cô là giáo viên cốt cán của Phòng Giáo dục). Học sinh đa phần ngoan, có nhu cầu tiến bộ, ham thích hoạt động, có nề nếp và có tinh thần thái độ học tập tốt, khả năng giao tiếp của học sinh tốt. Trường luôn nhận được sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng và chính quyền địa phương, các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn thị xã, đặc biệt là sự ủng hộ nhiệt tình của phụ huynh học sinh và nhân dân. Trường luôn được đánh giá là ngôi trường có truyền thống dạy tốt và học tốt.

 

II/Một số thông số từ năm học 2003 – 2004 đến nay:

1.      Công tác tổ chức:

 

 

Năm học

2003-2004

2004-2005

2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

CBGVNV

50

50

52

46

51

49

51

Đại học

18

21

19

20

21

22

22

Đảng viên

14

17

16

17

17

15

17

Lớp

24

24

24

23

23

22

21

Học sinh

1042

1055

1015

933

937

861

813

 

2.      Kết quả 2 mặt giáo dục:

 

Năm học

2003-2004

2004-2005

2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

HK Tốt

68%

70.4%

71.13%

69.24%

65.96%

77.6%

76.01%

HK Khá

27.87%

25%

25.6%

27.01%

29.99%

21.6%

22.88%

HL Giỏi

23.9%

21.6%

28.17%

17.36%

17.4%

14.87%

19.31%

HL Khá

48.4%

47.3%

39.48%

42.55%

46.42%

46.46%

46.25%

Tỷ lệ lên lớp thẳng

96.6%

96.37%

96.1%

92.14%

94.46%

98.42%

97.43%

Tỷ lệ tốt nghiệp

98.39%

100%

100%

99%

100%

100%

100%

HSG cấp thị

93

83

135

59

57

67

60

HSG cấp tỉnh

55

70

31

6

10

22

15

HSG Quốc gia

 

 

 

 

 

1

 

TDTT

14HCV; 8HVB; 6HCĐ

2HCV; 1HCB

1HCĐ

 

3HCV; 1HCB; 1HCĐ; 7 nhất; 8 nhì

 

 

 

3.      Thi đua:

Năm học

2003-2004

2004-2005

2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

GVG cấp tỉnh

 

7

 

 

4

 

5

GVG cấp thị

14

6

10

7

6

6

11

CSTĐ

2

2

2

4

3

5

6

Tổ LĐG, LĐTT

3

3

3

1

1

2

2

Danh hiệu trường

TTXS

TTXS

TTXS

TT

TT

TTXS

TTXS

DH chi bộ

VMXS

VMXS

VMXS

VMXS

VMXS

VMXS

VMXS

DH công đoàn

VMXS

VMXS

VMXS

VMXS

VMXS

VMXS

VMXS

DH Liên đội

VMXS

VMXS

VMXS

VMXS

VMXS

VMXS

VMXS

-         Năm 2004-2005: UBND thị xã tặng giấy khen; SGD tặng giấy khen

-         Năm 2005-2006:  SGD tặng giấy khen

-         Năm 2008-2009: Bộ GD tặng bằng khen

-         Năm 2009-2010: UBND tỉnh tặng bằng khen

Bên cạnh việc tổ chức các hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, các phong trào thi đua của trường và các họat động 3 luôn diễn ra sôi nổi và luôn nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sự đồng tình của phụ huynh và nhân dân trên địa bàn.

Tuy trường còn gặp nhiều khó khăn về CSVC, song tự hào về truyền thống của nhà trường, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trường THCS Trọng Điểm luôn cố gắng phấn đấu bồi dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, trau dồi kiến thức để đáp ứng ngày càng cao yêu cầu đổi mới của đất nước, xứng đáng là một trường của phường trung tâm về chính trị - kinh tế - văn hóa – xã hội của thị xã Cẩm Phả nằm bên bờ Vịnh Bái Tử Long hiền hoà xinh đẹp.   

 

thời khóa biểu tuần 21
05/02/2024

thời khóa biểu tuần 21
Kế hoạch tuần 23
05/02/2024

Kế hoạch tuần 23
Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công
01/02/2024

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng tài sản công Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công trong trường THCS Trọng Điểm”. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Điều 3. Các cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./
Kế hoạch số 229/KH-UBND ngày 28/9/2023 của Thành uỷ Cẩm Phả về xây dựng “Thành phố Cẩm Phả -Thành phố không rác thải, sạch đẹp, an toàn”
01/02/2024

Thực hiện kế hoạch số 229/KH-UBND ngày 28/9/2023 của UBND thành phố Cẩm Phả về triển khai thực hiện Nghị quyết số 32 NQ/TU ngày 20/7/2023 của Thành uỷ Cẩm Phả về xây dựng “Thành phố Cẩm Phả - Thành phố không rác thải, sạch đẹp, an toàn”.
Thời khóa biểu tuần 22
29/01/2024

Thời khóa biểu tuần 22
thời khóa biểu tuần 20
15/01/2024

Thời khóa biểu 20
thời kháo biểu tuần 19
08/01/2024

thời kháo biểu tuần 19
Kế hoạch tuần 19
08/01/2024

Kế hoạch tuần 19
thời khóa biểu tuần 17
02/01/2024

thời khóa biểu tuần 17
thời khóa biểu tuần 18
01/01/2024

thời khóa biểu18n tuần 18
thời khóa biểu tuần 16
25/12/2023

thời khóa biểu 16
thời khóa biểu tuần 15
25/12/2023

thời khóa biểu tuần 15
thời khóa biểu tuần 15
18/12/2023

thời khóa biểu tuần 15
Kế hoạch tuần 14
30/11/2023

Kế hoạch tuần 14
Kế hoạch tuần 13
27/11/2023

Kế hoạch tuần 13
Kế hoạch tổ chức tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường năm học 2023 - 2024
26/11/2023

Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông (Thông tư 22); Căn cứ Quyết định số 2346/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2023 – 2024 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Căn cứ công văn số 2350/SGDĐT-GDPT ngày 28/8/2023 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2023 - 2024; Căn cứ công văn số 843/PGDĐT ngày 29/8/2023 của Phòng GD&ĐT Cẩm Phả về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2023 - 2024; Căn cứ Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2023– 2024 của trường THCS Trọng Điểm; Trường THCS Trọng Điểm xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường năm học 2023 - 2024
thời khóa biếu tuần 14
23/11/2023

thời khóa biếu tuần 14
Kế hoạch tuần 16
23/11/2023

Kế hoạch tuần 16
Kế hoạch tuần 12
20/11/2023

Kế hoạch tuần 12
thời khóa biếu tuần 13
16/11/2023

thời khóa biếu tuần 13
Công văn đến
Công văn Số:26/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 21/02/2011
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức thi Olympic Tiếng Anh trên mạng internet năm học 2010-2011 cấp thị xã.
HuongdanthiIOEcapthi.doc
Danhsachthisinhthamgiathicapthixa.xls
Công văn Số:584/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 22/11/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet năm học 2010 - 2011
HuongdancuocthiOlympictiengAnhquaInternet-2010.doc
Công văn Số:532/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 29/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục trường TH, PTCS và THCS năm học 2010-2011.
Công văn Số:543/CV-GD&ĐT
Ngày ban hành: 02/11/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Công văn
Trích yếu: Chuẩn bị các tiết mục cho đêm liên hoan văn nghệ ngành GD&ĐT năm 2010
CV543tochuccongdienVN.doc
Cactietmucthamgiandemlienhoanvannghe.doc
DSdoivannghe20-11(1).xls
Công văn Số:519/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 22/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức cuộc thi giải Toán qua mạng Internet năm học 2010 - 2011.
HDTCthigiaitoanquamangnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:02 /KH-LN/LĐTBXH-GDĐT-ĐTN
Ngày ban hành: 04/10/2010
Người ký: NV San-TQ Dân - ĐM Phương
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: KẾ HOẠCH: Tổ chức Hội thi tuyên truyền viên măng non về Bảo vệ, chăm sóc trẻ em thị xã Cẩm Phả năm 2010
KehoachPhoihopthituyentruyenmangnon29-10-2010.doc
Công văn Số:460/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Cập nhập thông tin người nước ngoài đến làm việc, công tác tại đơn vị.
CapnhatTTnuocngoaidenlamviec.doc
Công văn Số:459/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục văn học 2010 - 2011.
HuongdanTHnhiemvuKTKDnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:450/LT PGD&ĐT-CĐN
Ngày ban hành: 01/10/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá, Lê Thị Thanh Thủy
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Tổ chức Hội diễn Văn nghệ quần chúng ngành Giáo dục năm 2010
TochucHoidienVNQC2010.doc
Công văn Số:445/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn xét hết tập sự đối với giáo viên, nhân viên.
Cv445HDxethettapsu.doc
Công văn Số:443/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn làm hồ sơ đề nghị xét chuyển loại viên chức năm 2010
CV443HDchuyenloaivienchuc2010.doc
Mauchuyenloaivienchuc2010.xls
Công văn Số:424/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 10/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2010 - 2011.
PGDHuongdanthuchiennhiemvuCNTTnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:435/KH-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 16/09/2010
Người ký: Hoàng Thị GIá
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức trung thu 2010
CV435KHtochuctrungthu2010.doc
Công văn Số:398/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 24/08/2010
Người ký: Nguyễn Văn Vượng
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2010 - 2011
HuongdanthuchienNVNH2010-2011THCS.doc
Công văn Số:415/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 07/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Lịch duyệt kế hoạch và tổ chức Hội nghị CB, VC, LĐ năm học 2010 - 2011
LichduyetKeHoachvaHoinghiCBVCLD(suaLai).doc
Công văn Số:417/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 08/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Triệu tập cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn giáo dục kỹ năng sống.
Thongbao.doc
Công văn Số:412/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 01/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn khai giảng (bổ sung)
HDKhaigiang.doc
Công văn Số:411/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Triệu tập giáo viên tham gia tập huấn lắp đặt và sử dụng đàn Piano kỹ thuật số.
TrieutaptaphuansudungdanPianokythuatso.doc
Công văn Số:408/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Một số quy định sử dụng Cổng thông tin điện tử Phòng GD&ĐT
QuydinhsudungCongTTDTcuaphongGD&DT.doc
Công văn Số:30/BC-CĐN
Ngày ban hành: 15/08/2010
Người ký: Lê Thị Thanh Thuỷ
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2009 - 2010, phương hướng nhiệm vụ công tác năm học 2010 - 2011.
BAOCAOTONGKETCONGTACCONGDOAN2009-2010.doc
Công văn Số:132/BC-UBND
Ngày ban hành: 23/08/2010
Người ký: Vũ Văn Bình
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết năm học 2009 - 2010 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2010 - 2011.
BCTKNH09-2010UBND[1].doc
Công văn Số:378/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 12/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Thông báo về việc triệu tập đại biểu dự Hội nghị tổng kết năm học 2009 - 2010
TBtongket.doc
Cacdanhhieu.doc
Công văn Số:386/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 18/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức lễ khai giảng năm học 2010 - 2011
HuongdanLekhaigiang2010-2011[1].doc
Công văn Số:362 /PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: V/v: Chuẩn bị khai giảng năm học 2010-2011
HuongdanchuanbiKhaigiangnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:304/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 02/07/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng tin học cho cán bộ quản lý trường học và giáo viên hè năm 2010.
trienkhaithuchienboiduongtinhoche2010.doc
Công văn Số:262/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/06/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Về việc: Bồi dưỡng CNTT hè 2010.
KehoachboiduongCNTT.doc
Công văn Số:192/CV-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 29/04/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng Dẫn
Trích yếu: V/v Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông
CV192ATGT.doc
Công văn đi
Chưa có công văn đi!
 
Trang chủ | Bài giảng trực tuyến | Tài nguyên | Thủ tục hành chính | Tìm kiếm
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Thành phố Cẩm Phả
Địa chỉ: Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.862.265
E-mail: pgdcampha.quangninh@moet.edu.vn
Website: campha.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà