TỔ CHỨC
Trường trung học cơ sở Trọng Điểm
- Địa chỉ: Số 35,Đường Bái Tử Long, phường Cẩm Trung,Thành phố Cẩm phả, Tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: 033.3.702.292
- Hòm thư: c2trongdiem@campha.edu.vn
- Fax: .........
- Website: http://campha.edu.vn/thcstrongdiem
Họ và tên: Đào Thị Bích Hường
Chức vụ: Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 02033862747
ĐTNR:
Di động: 0912223086
Email: daobichhuong@gmail.com
Họ và tên: Vũ Thị Hoàng Mai
Chức vụ: Chủ tịch công đoàn
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0936.466.179
Email: vuhoangmai77@gmail.com
Họ và tên: Phạm Thị Bình
Chức vụ: Tổ trưởng tổ xã hội
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ: 0333.862.747
ĐTNR:
Di động: 0979.815.866
Email: phambinh6886@yahoo.com.vn
Họ và tên: Trần Thị Sự
Chức vụ: Tổ trưởng Tổ Tự Nhiên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333.862.747
ĐTNR: 0333.710486
Di động: 0912.828.618
Email: transu.72@gmail.com
Họ và tên: Bùi Thị Xuân
Chức vụ: Tổ phó tổ sinh, hóa, địa, NN
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0906.088.580
Email: xuanmd1968@gmail.com
Họ và tên: Đào Hồng Nhung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01674677868
Email: luctam03@gmai.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Hằng
Chức vụ: Tổ phó chuyên môn
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01255766888
Email: hangtruong7679@yahoo.com.vn
Họ và tên: Dương Tú Quỳnh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0986717789
Email: tuquynh666@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thái Hà
Chức vụ: Bí thư đoàn thanh niên
Trình độ đào tạo: Hóa- Sinh
ĐTCQ: 0333.862.747
ĐTNR: 0333.866.568
Di động: 0979.339.433
Email: biet-mo-nhung-khoang-troi@yahoo.com
Họ và tên: Ngô Mai Anh
Chức vụ: TKHĐ trường
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0903.221.190
Email: ngomaianhcp@gmail.com
Họ và tên: Phạm Thị Phượng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Vật lý- KTCN
ĐTCQ: 0333.862.747
ĐTNR: 0333.722.175
Di động: 01687.919.909
Email: Phamthiphuong.2008@gmail.com
Họ và tên: Vũ Văn Dũng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333.862.747
ĐTNR:
Di động: 01237.216.677
Email: vuvu-2008@yahoo.com
Họ và tên: Đào Thị Thu Trang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: SP Lý- Hóa
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333.714.189
Di động: 0983.237.639
Email: daotrangqn@gmail.com.vn
Họ và tên: Lê Trịnh Vân Anh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0904105169
Email: vananhletrinh@yahoo.com.vn
Họ và tên: Phạm Thị Hồng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01668.019.907
Email: phamthihong181064@yahoo.com
Họ và tên: Nguyễn Thu Thủy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: SP Văn- Sử
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333.718.713
Di động: 01679.819.988
Email: thuycp81@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Khánh Vân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0906.015.984
Email: van81084@gmail.com
Họ và tên: Võ Thanh Huyền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại Học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0936.715.788
Email: huyenqn8@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Lý
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiếng Anh
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Khương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0932.445.246
Email: khuongsinhtd@gmail.com
Họ và tên: Lê Kim Huế
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sinh- Hóa
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0166.2.840.456
Email: Hue141079@yahoo.com.vn
Họ và tên: Phạm Thị Diệu Thúy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333.862.747
ĐTNR:
Di động: 0982.760.702
Email: dieuthuy7676@gmail.com
Họ và tên: Trần Thị Vui
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0988.424.878
Email: tranvuitdcp@gmail.com
Họ và tên: Nho Thị Thu Huyền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đoàn Thị Hương Thắm
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0977.142.408
Email: doanthihuongtham.c3haidong@quangninh.edu.vn
Họ và tên: Trần Thị Thu Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0914065598
Email: tranthuhuongtd1968@gmail.com
Họ và tên: Mai Hồng Yến
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01245860555
Email: maiyen2107@gmail.com
Họ và tên: Lại Thanh Loan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01659002154
Email: laithanhloansupham@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Nhung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01649895502
Email: nguyenthinhungcp91@gmail.com
Họ và tên: Phạm Thị Hường
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0982434207
Email: Phamhuong1089.dhv@gmail.com
Họ và tên: Trần Thị Phương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0972.096.858
Email: phuongtrongdiem@gmail.com
Họ và tên: Trần Thị Nhài
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao Đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email: trannhai.van30@gmail.com
Họ và tên: Lê Thị Dung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trần Thị Thùy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0167.417.6657
Email: tranthuy.bee@gmail.com
Họ và tên: Đinh Thị Nhẫn
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0943221191
Email: nhandt.nd91@gmail.com
Họ và tên: Đỗ Thị Thu Hà
Chức vụ: Nhân viên thiết bị
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0121.528.809
Email: thuha.camphaqn@gmail.com
Họ và tên: Lâm Thị Mai Phương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0936695611
Email: lamphuong77mttd@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 090 6188 916
Email: Huongtrongdiem@gmail.com

NGÔI TRƯỜNG TRỌNG ĐIỂM

BÊN BỜ VỊNH BÁI TỬ LONG


 

I/Sơ lược về nhà trường:

Trường THCS Trọng Điểm - Cẩm Phả được thành lập ngày 27/8/1993 với nhiệm vụ phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi khối THCS trên địa bàn toàn thị xã Cẩm Phả. Đến tháng 8/1998 do chủ trương xoá bỏ trường chuyên lớp chọn, phù hợp với việc quản lý công tác giáo dục và sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, trường được sáp nhập với trường THCS Nguyễn Văn Trỗi với nhiệm vụ mới là đào tạo hệ THCS trên địa bàn phường Cẩm Trung. Quy mô của trường bắt đầu từ đây được mở rộng. Với buổi ban đầu thành lập trường chỉ có từ 6 đến 8 lớp với hơn 200 HS, sau ngày sáp nhập hàng năm trường thường xuyên có 24 lớp với trên 1000HS, 3 tổ chuyên môn, trên 50 cán bộ, giáo viên, nhân viên đáp ứng nhu cầu học tập bồi dưỡng rèn luyện của con em các dân tộc trên địa bàn phường. Qua quá trình 17 năm hình thành xây dựng và phát triển, trường THCS Trọng Điểm không ngừng phấn đấu vươn lên, xây dựng kiện toàn vững chắc tổ chức bộ máy hoạt động, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên; nâng cao chất lượng giảng dạy, xây dựng kỷ cương nhà trường. Gần 4000 lượt HS con em của phường được bồi dưỡng, rèn luyện và dạy dỗ đã qua. Từ mái trường này các em đã trưởng thành, trở thành những công dân có ích. Nhiều em đã thành đạt có vị trí công tác trong xã hội và gánh vác đảm nhiệm những công việc quan trọng, góp phần xây dựng cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Qua từng thời kỳ, với từng yêu cầu nhiệm vụ được giao nhà trường luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, góp phần xây dựng sự nghiệp giáo dục của địa phương, làm tốt chức năng tham mưu về công tác giáo dục, luôn là địa chỉ đáng tin cậy của phụ hiuynh, học sinh và nhân dân trên địa bàn phường, của thị xã Cẩm Phả.

Địa chỉ của trường: Số 35 - đường Bái Tử Long - Cẩm Trung - Cẩm Phả - Quảng Ninh. Email: c2trongdiem.cp.quangninh@moet.edu.vn

CSVC của trường: diện tích 2227m2; gồm 12 phòng học văn hoá (trong đó 08 phòng cao tầng; 04 phòng cấp 4); 01 phòng Tin học với 25 máy; sân chơi thoáng mát, hệ thống cây xanh mát rượi, có khu vệ sinh học sinh nam, nữ riêng biệt, có nguồn nước máy sử dụng hợp vệ sinh, cảnh quan nhà trường đẹp. Năm học 2010-2011 toàn trường có 781 HSchia ra 20 lớp, với 52 cán bộ, giáo viên, nhân viên (trong đó chi bộ nhà trường có 17 đảng viên chiếm tỷ lệ 33%; ) tất cả đều đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn (22 người có trình độ đại học chiếm tỷ lệ 42%).

Đôị ngũ giáo viên, nhân viên của nhà trường luôn ổn định về số lượng (kể cả môn chuyên biệt, có cán bộ y tế học đường, cán bộ phụ trách thiết bị trường học) vững vàng về chuyên môn (nhiều thầy, cô là giáo viên cốt cán của Phòng Giáo dục). Học sinh đa phần ngoan, có nhu cầu tiến bộ, ham thích hoạt động, có nề nếp và có tinh thần thái độ học tập tốt, khả năng giao tiếp của học sinh tốt. Trường luôn nhận được sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng và chính quyền địa phương, các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn thị xã, đặc biệt là sự ủng hộ nhiệt tình của phụ huynh học sinh và nhân dân. Trường luôn được đánh giá là ngôi trường có truyền thống dạy tốt và học tốt.

 

II/Một số thông số từ năm học 2003 – 2004 đến nay:

1.      Công tác tổ chức:

 

 

Năm học

2003-2004

2004-2005

2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

CBGVNV

50

50

52

46

51

49

51

Đại học

18

21

19

20

21

22

22

Đảng viên

14

17

16

17

17

15

17

Lớp

24

24

24

23

23

22

21

Học sinh

1042

1055

1015

933

937

861

813

 

2.      Kết quả 2 mặt giáo dục:

 

Năm học

2003-2004

2004-2005

2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

HK Tốt

68%

70.4%

71.13%

69.24%

65.96%

77.6%

76.01%

HK Khá

27.87%

25%

25.6%

27.01%

29.99%

21.6%

22.88%

HL Giỏi

23.9%

21.6%

28.17%

17.36%

17.4%

14.87%

19.31%

HL Khá

48.4%

47.3%

39.48%

42.55%

46.42%

46.46%

46.25%

Tỷ lệ lên lớp thẳng

96.6%

96.37%

96.1%

92.14%

94.46%

98.42%

97.43%

Tỷ lệ tốt nghiệp

98.39%

100%

100%

99%

100%

100%

100%

HSG cấp thị

93

83

135

59

57

67

60

HSG cấp tỉnh

55

70

31

6

10

22

15

HSG Quốc gia

 

 

 

 

 

1

 

TDTT

14HCV; 8HVB; 6HCĐ

2HCV; 1HCB

1HCĐ

 

3HCV; 1HCB; 1HCĐ; 7 nhất; 8 nhì

 

 

 

3.      Thi đua:

Năm học

2003-2004

2004-2005

2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

GVG cấp tỉnh

 

7

 

 

4

 

5

GVG cấp thị

14

6

10

7

6

6

11

CSTĐ

2

2

2

4

3

5

6

Tổ LĐG, LĐTT

3

3

3

1

1

2

2

Danh hiệu trường

TTXS

TTXS

TTXS

TT

TT

TTXS

TTXS

DH chi bộ

VMXS

VMXS

VMXS

VMXS

VMXS

VMXS

VMXS

DH công đoàn

VMXS

VMXS

VMXS

VMXS

VMXS

VMXS

VMXS

DH Liên đội

VMXS

VMXS

VMXS

VMXS

VMXS

VMXS

VMXS

-         Năm 2004-2005: UBND thị xã tặng giấy khen; SGD tặng giấy khen

-         Năm 2005-2006:  SGD tặng giấy khen

-         Năm 2008-2009: Bộ GD tặng bằng khen

-         Năm 2009-2010: UBND tỉnh tặng bằng khen

Bên cạnh việc tổ chức các hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, các phong trào thi đua của trường và các họat động 3 luôn diễn ra sôi nổi và luôn nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sự đồng tình của phụ huynh và nhân dân trên địa bàn.

Tuy trường còn gặp nhiều khó khăn về CSVC, song tự hào về truyền thống của nhà trường, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trường THCS Trọng Điểm luôn cố gắng phấn đấu bồi dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, trau dồi kiến thức để đáp ứng ngày càng cao yêu cầu đổi mới của đất nước, xứng đáng là một trường của phường trung tâm về chính trị - kinh tế - văn hóa – xã hội của thị xã Cẩm Phả nằm bên bờ Vịnh Bái Tử Long hiền hoà xinh đẹp.   

 

Quyết định số 577 công nhận học liệu sử dụng trong nhà trường NĂM HỌC 22-23
17/04/2023

Quyết định công nhận học liệu sử dụng trong nhà trường NĂM HỌC 22-23
Kế hoạch tháng 4
06/04/2023

Kế hoạch tháng 4 2023
QĐ thành lập ban quản trị ƯD CNTT - Chuyển đổi số
01/04/2023

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban quản trị Ứng dụng Công nghệ thông tin, Chuyển đổi số Năm học 2022 – 2023
Kế hoạch triển khai của nhà trường về về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
01/03/2023

Thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 28/11/2022 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 26-NQ/TU ngày 02/12/2022 của BCH Đảng bộ Thành phố về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Nghị quyết số 118/NQ-HĐND ngày 17/12/2022 của Hội đồng nhân dân Thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế Thi đua – Khen thưởng từ năm học 2022 – 2023
24/12/2022

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế Thi đua – Khen thưởng từ năm học 2022 – 2023
QUYẾT ĐỊNH Về việc phân vùng tuyển sinh đối với trẻ mầm non và các lớp đầu cấp năm học 2022 - 2023
24/12/2022

QUYẾT ĐỊNH Về việc phân vùng tuyển sinh đối với trẻ mầm non và các lớp đầu cấp năm học 2022 - 2023
QUYẾT ĐỊNH Về việc phân vùng tuyển sinh đối với trẻ mầm non và các lớp đầu cấp năm học 2022 - 2023
24/12/2022

QUYẾT ĐỊNH Về việc phân vùng tuyển sinh đối với trẻ mầm non và các lớp đầu cấp năm học 2022 - 2023
KH công tác tuần 16
19/12/2022

KH công tác tuần 16
Kế hoạch công tác tuần 15
14/12/2022

Kế hoạch công tác tuần 15 (dự kiến)
Hội thi rung chuông vàng bằng tiếng Anh
14/12/2022

Đã từ nhiều năm nay, việc không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh là một trong những mục tiêu quan trọng trong công tác giáo dục của trường THCS Trọng Điểm. Việc tổ chức những sân chơi tiếng Anh dành cho học sinh cũng không nằm ngoài mục đích đó. Vì vậy, sáng ngày 10/12/2022, trường THCS Trọng Điểm phối hợp cùng Hệ thống Anh ngữ Ocean Edu đã tổ chức cuộc thi Rung chuông vàng bằng Tiếng Anh cho các em học sinh của nhà trường để tạo cho các em học sinh thêm niềm hứng thú với môn học và đồng thời cho học sinh có cơ hội cọ xát và thực hành vốn tiếng Anh của mình. Cuộc thi “Rung Chuông vàng” đã tạo được sân chơi trí tuệ, giải trí cho học sinh, đồng thời tạo điều kiện cho các em giao lưu, học tập, nâng cao kiến thức, hiểu biết cho bản thân, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giúp nhà trường đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt trong nhà trường; tác động tích cực đến ý thức học tập của các em; thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Không những thế, cuộc thi cũng nhằm phát hiện và bồi dưỡng, động viên kịp thời những học sinh có năng khiếu và đạt thành tích cao trong học tập; tạo điều kiện để các em thể hiện khả năng vận dụng, tư duy sáng tạo về những vấn đề, những đơn vị kiến thức trong chương trình và vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống. Các bậc CMHS, các thầy cô giáo trong nhà trường và các cô giáo trong ban tổ chức đã có mặt đông đủ để cổ vũ, động viên 100 thí sinh tham gia cuộc thi. Nội dung các câu hỏi xoay quanh kiến thức về nhiều lĩnh vực gắn liền với đời sống như Khoa học, âm nhạc, phim ảnh, ...và của các bộ môn mà học sinh đã được học trong chương trình. Các câu hỏi BTC đưa ra không quá khó, đồng thời rất phù hợp với lứa tuổi, sở thích và trình độ của các em học sinh chính vì vậy các em tham gia thi rất phấn khởi, hứng thú. Sau cuộc thi, em Dương Tuấn Minh lớp 7A6 đã xuất sắc vượt qua 99 thí sinh còn lại để trở thành chủ nhân của chiếc vòng nguyệt quế và rung được chiếc chuông vàng. Các bạn thí sinh trong top 6 thí sinh xuất sắc nhất của cuộc thi và tất cả các thí sinh còn lại cũng đã nhận được nhiều phần quà cùng các xuất học bổng có giá trị của Hệ thống Anh ngữ Ocean Edu. Cuộc thi đã mang lại ý nghĩa sâu sắc về tinh thần, giúp các em vừa vui chơi giải trí sau những giờ học căng thẳng, lại góp phần cho các em củng cố, hiểu biết thêm kiến thức trong kho tàng tri thức to lớn của nhân loại…Cuộc thi kết thúc nhưng niềm vui vẫn thể hiện rõ trong ánh mắt, nụ cười của cô và trò.
V/v phát động cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2022
12/12/2022

Thực hiện công văn số 3399 /SGDĐT-VP ngày 28/11/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc phát động cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2022.
Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội
12/12/2022

BÁO CÁO Tình hình thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông
KH Kiểm tra công tác quản lý, sử dụng thiết bị từ năm 2019
01/12/2022

KH Kiểm tra công tác quản lý, sử dụng thiết bị từ năm 2019 Mục đích Tiếp tục quán triệt và nâng cao nhận thức đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các đơn vị trực thuộc phòng GD&ĐT, nhất là người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quản lý, sử dụng tài sản công. Nâng cao ý thức trách nhiệm, coi tài sản công như tài sản của chính mình và quản lý, khai thác, sử dụng tài sản công hiệu quả, tiết kiệm. Kiểm tra hồ sơ công tác tiếp nhận, quản lí, sử dụng thiết bị, tài sản được Phòng GD&ĐT mua sắm, trang cấp cho các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, TH&THCS công lập từ năm 2019 đến năm 2022; Kiểm tra một số nghiệp vụ của nhân viên quản lý thiết bị, tài sản theo quy định.
Kế hoạch tháng 12
01/12/2022

Kế hoạch tháng 12 2022
Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2022)
20/11/2022

Hòa trong không khí vui mừng, phấn khởi chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam và 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam. Từ nhiều tháng nay, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và các em học sinh Trường THCS Trọng Điểm đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa sâu sắc để chào mừng ngày lễ lớn tri ân đến tất cả các thầy giáo, cô giáo. Sáng ngày 19/22/2022, trong tiết trời se lạnh của những ngày đầu đông, nhưng tràn đầy niềm vui mừng và phấn khởi, được sự đồng ý của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân TP Cẩm Phả, Phòng GD&ĐT Cẩm Phả, Trường THCS Trọng Điểm long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2022), thể hiện truyền thống "Tôn sư trọng đạo - Uống nước nhớ nguồn". Tại chương trình, lãnh đạo nhà trường, đại diện phụ huynh học sinh và học sinh đã có dịp bày tỏ những tình cảm, lòng biết ơn và sự tri ân sâu sắc đối với các thế hệ thầy cô giáo đã không ngừng nỗ lực, lặng thầm cống hiến cho sự nghiệp trồng người. Đến chia vui cùng các thế hệ thầy trò, nhà trường vinh dự được đón tiếp: Thầy Nguyễn Văn Vượng – nguyên phó trưởng phòng GD&ĐT Cẩm Phả, nguyên Hiệu trưởng nhà trường; Nhà giáo ưu tú Mai Tường Vi – Nguyên Hiệu trưởng nhà trường cùng các thầy giáo, cô giáo nguyên là Cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường; Về phía Ủy ban Nhân dân Phường Cẩm Trung có ông Nguyễn Công Thọ - Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường cũng đến dự. Về phía nhà trường có Đ/c Đào Thị Bích Hường - Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường cùng các đ/c trong Ban giám hiệu, các thầy giáo, cô giáo, nhân viên cùng 1112 em học sinh trong nhà trường; Bác Phạm Thị Thúy - Trưởng ban đại diện CMHS cùng các bác trong Ban thường trực CMHS nhà trường và các bác đại diện Cha mẹ HS của 28 lớp cùng về dự đông đủ. Nhân Kỉ niệm 40 năm ngày Nhà giáo VN, thầy và trò trường THCS Trọng Điểm cũng đã đón nhận được sự quan tâm, tình cảm tốt đẹp, những lẵng hoa tươi thắm chúc mừng của các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố. Từ mái trường THCS Trọng Điểm, biết bao thế hệ học sinh đã trưởng thành dưới sự dìu dắt của các thầy cô giáo để vững tin bước vào cuộc sống trên đôi chân của mình như những bông hoa đẹp toả ngát hương thơm lặng lẽ góp sức mình cho sự phát triển của quê hương. Qua bao năm tháng, các thế hệ nhà giáo là những người đã góp những nét chữ để viết lên những trang vàng thành tích của trường THCS Trọng Điểm. Chính vì vậy, trong dịp này các thế hệ thầy giáo, cô giáo đã công tác tại nhà trường cũng đã tề tựu đông đủ, để cùng nhau ôn lại những kí ức tươi đẹp đã qua, trao lẵng hoa tươi thắm đến nhà trường. Nhà giáo ưu tú Mai Tường Vi – đại diện cho hội cựu giáo chức đã có lời phát biểu chân thành, đầy cảm động để động viên các thầy cô đang công tác tại trường cùng cố gắng, phấn đấu nhiều hơn nữa để tiếp tục giữ ngọn lửa của sự nhiệt huyết và đam mê, giữ vững tay chèo để đưa những chuyến đò tri thức sang sông. Nhà trường cũng đã trao đến các thầy cô giáo đã về hưu những món quà kỷ niệm như một lời tri ân sâu sắc. Thay mặt cho các bậc CMHS trong nhà trường, bác Phạm Thị Thúy - Trưởng ban đại diện CMHS nhà trường cũng có đôi lời phát biểu đầy tình cảm và dành những lời chúc đầy ý nghĩa đến các thầy cô giáo; các bậc CMHS của 4 khối lớp cũng trao tặng những đóa hoa tươi thắm tới các thầy cô giáo của nhà trường nhân ngày 20/11. Chương trình Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 của trường THCS Trọng Điểm với bao khoảnh khắc đẹp, những phút giây thắm tình thầy trò ấm áp đã khép lại sau những lời ca, tiếng hát đầy ý nghĩa của các em học sinh. Các lớp thế hệ thầy và trò trường THCS Trọng Điểm sẽ luôn nỗ lực, vượt mọi thử thách, thầy trau dồi trình độ chuyên môn, trò miệt mài học tập và rèn luyện...tất cả xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và các bậc CMHS trong nhà trường giao phó. Chào đón kỉ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam, thầy và trò trường THCS Trọng Điểm sẽ tiếp tục tô thắm thêm truyền thống nhà trường, đoàn kết tình thầy trò, tôn vinh sự nghiệp giáo dục, tiếp tục xây dựng trường THCS Trọng Điểm là điểm sáng của ngành giáo dục thành phố Cẩm Phả./.
phân vùng tuyển sinh
07/11/2022

ạhd
Kế hoạch thi khoa học kĩ thuật 2022 - 2023
06/11/2022

KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh THCS năm học 2022-2023
Cam kết và công khai chất lượng giáo dục và cơ sở vật chất 2022 - 2023
05/11/2022

Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2022 - 2023 Công khai chất lượng giáo dục thực tế của trường THCS Trọng Điểm năm học 2021 - 2022 Công khai cơ sở vật chất của trường THCS và THPT năm học 2022 - 2023
Kế hoạch tháng 11
01/11/2022

Kế hoạch tháng 11 2023
KẾ HOẠCH Thực hiện Kết luận số 284/KL-SGDĐT ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Thanh tra Sở GD&ĐT Quảng Ninh
29/10/2022

Thực hiện Kết luận thanh tra số 284/KL-SGDĐT ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Thanh tra Sở GD&ĐT Quảng Ninh về Thanh tra về công tác quản lý của Phòng Gáo dục và Đào tạo thành phố Cẩm Phả trong việc triển khai thực hiện nhiệm nhiệm vụ năm học 2021-2022 và Kế hoạch số 116/KH-PGDĐT ngày 30/01/2022 của Phòng GD&ĐT Cẩm Phả về việc Thực hiện Kết luận thanh tra số 284/KL-SGDĐT ngày 28/01/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh
Công văn đến
Công văn Số:26/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 21/02/2011
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức thi Olympic Tiếng Anh trên mạng internet năm học 2010-2011 cấp thị xã.
HuongdanthiIOEcapthi.doc
Danhsachthisinhthamgiathicapthixa.xls
Công văn Số:584/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 22/11/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet năm học 2010 - 2011
HuongdancuocthiOlympictiengAnhquaInternet-2010.doc
Công văn Số:532/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 29/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục trường TH, PTCS và THCS năm học 2010-2011.
Công văn Số:543/CV-GD&ĐT
Ngày ban hành: 02/11/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Công văn
Trích yếu: Chuẩn bị các tiết mục cho đêm liên hoan văn nghệ ngành GD&ĐT năm 2010
CV543tochuccongdienVN.doc
Cactietmucthamgiandemlienhoanvannghe.doc
DSdoivannghe20-11(1).xls
Công văn Số:519/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 22/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức cuộc thi giải Toán qua mạng Internet năm học 2010 - 2011.
HDTCthigiaitoanquamangnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:02 /KH-LN/LĐTBXH-GDĐT-ĐTN
Ngày ban hành: 04/10/2010
Người ký: NV San-TQ Dân - ĐM Phương
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: KẾ HOẠCH: Tổ chức Hội thi tuyên truyền viên măng non về Bảo vệ, chăm sóc trẻ em thị xã Cẩm Phả năm 2010
KehoachPhoihopthituyentruyenmangnon29-10-2010.doc
Công văn Số:460/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Cập nhập thông tin người nước ngoài đến làm việc, công tác tại đơn vị.
CapnhatTTnuocngoaidenlamviec.doc
Công văn Số:459/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục văn học 2010 - 2011.
HuongdanTHnhiemvuKTKDnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:450/LT PGD&ĐT-CĐN
Ngày ban hành: 01/10/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá, Lê Thị Thanh Thủy
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Tổ chức Hội diễn Văn nghệ quần chúng ngành Giáo dục năm 2010
TochucHoidienVNQC2010.doc
Công văn Số:445/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn xét hết tập sự đối với giáo viên, nhân viên.
Cv445HDxethettapsu.doc
Công văn Số:443/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn làm hồ sơ đề nghị xét chuyển loại viên chức năm 2010
CV443HDchuyenloaivienchuc2010.doc
Mauchuyenloaivienchuc2010.xls
Công văn Số:424/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 10/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2010 - 2011.
PGDHuongdanthuchiennhiemvuCNTTnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:435/KH-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 16/09/2010
Người ký: Hoàng Thị GIá
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức trung thu 2010
CV435KHtochuctrungthu2010.doc
Công văn Số:398/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 24/08/2010
Người ký: Nguyễn Văn Vượng
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2010 - 2011
HuongdanthuchienNVNH2010-2011THCS.doc
Công văn Số:415/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 07/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Lịch duyệt kế hoạch và tổ chức Hội nghị CB, VC, LĐ năm học 2010 - 2011
LichduyetKeHoachvaHoinghiCBVCLD(suaLai).doc
Công văn Số:417/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 08/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Triệu tập cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn giáo dục kỹ năng sống.
Thongbao.doc
Công văn Số:412/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 01/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn khai giảng (bổ sung)
HDKhaigiang.doc
Công văn Số:411/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Triệu tập giáo viên tham gia tập huấn lắp đặt và sử dụng đàn Piano kỹ thuật số.
TrieutaptaphuansudungdanPianokythuatso.doc
Công văn Số:408/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Một số quy định sử dụng Cổng thông tin điện tử Phòng GD&ĐT
QuydinhsudungCongTTDTcuaphongGD&DT.doc
Công văn Số:30/BC-CĐN
Ngày ban hành: 15/08/2010
Người ký: Lê Thị Thanh Thuỷ
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2009 - 2010, phương hướng nhiệm vụ công tác năm học 2010 - 2011.
BAOCAOTONGKETCONGTACCONGDOAN2009-2010.doc
Công văn Số:132/BC-UBND
Ngày ban hành: 23/08/2010
Người ký: Vũ Văn Bình
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết năm học 2009 - 2010 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2010 - 2011.
BCTKNH09-2010UBND[1].doc
Công văn Số:378/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 12/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Thông báo về việc triệu tập đại biểu dự Hội nghị tổng kết năm học 2009 - 2010
TBtongket.doc
Cacdanhhieu.doc
Công văn Số:386/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 18/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức lễ khai giảng năm học 2010 - 2011
HuongdanLekhaigiang2010-2011[1].doc
Công văn Số:362 /PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: V/v: Chuẩn bị khai giảng năm học 2010-2011
HuongdanchuanbiKhaigiangnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:304/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 02/07/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng tin học cho cán bộ quản lý trường học và giáo viên hè năm 2010.
trienkhaithuchienboiduongtinhoche2010.doc
Công văn Số:262/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/06/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Về việc: Bồi dưỡng CNTT hè 2010.
KehoachboiduongCNTT.doc
Công văn Số:192/CV-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 29/04/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng Dẫn
Trích yếu: V/v Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông
CV192ATGT.doc
Công văn đi
Chưa có công văn đi!
 
Trang chủ | Bài giảng trực tuyến | Tài nguyên | Thủ tục hành chính | Tìm kiếm
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Thành phố Cẩm Phả
Địa chỉ: Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.862.265
E-mail: pgdcampha.quangninh@moet.edu.vn
Website: campha.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà