TỔ CHỨC
Trường tiểu học Nguyễn Trãi
- Địa chỉ: Phường Mông Dương - Thị xã Cẩm phả - Tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: 0333868225
- Hòm thư: c1nguyentrai.@campha.edu.vn
- Fax: .........
- Website: http://campha.edu.vn/thnguyentrai
Họ và tên: Phạm Thị Tin
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ: 0333868225
ĐTNR:
Di động:
Email: phamthitin1971@gmail.com
Họ và tên: Hà Đức Tâm
Chức vụ: P. hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333868225
ĐTNR:
Di động: 0947526419
Email: haductam@gmail.com
Họ và tên: Đào Thị Ngân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR: 033.3738258
Di động:
Email:
Họ và tên: Hà Thị Phượng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm tiểu học
ĐTCQ: 0333868255
ĐTNR: 033.3868311
Di động:
Email:
Họ và tên: Đinh Thị Xoan
Chức vụ: P. Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333868255
ĐTNR:
Di động: 01683808101
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Khuyên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm tiểu học
ĐTCQ: 0333868255
ĐTNR:
Di động: 01688433126
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Được
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm tiểu học
ĐTCQ: 0333868255
ĐTNR:
Di động: 01665577909
Email:
Họ và tên: Trần Thị Mơ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm tiểu học
ĐTCQ: 0333868255
ĐTNR: 033.3732201
Di động:
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Phương
Chức vụ: Giáo viên - Chủ tịch công đoàn
Trình độ đào tạo: Sư phạm tiểu học
ĐTCQ: 0333868255
ĐTNR:
Di động: 01213305976
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Huyền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm tiểu học
ĐTCQ: 0333868255
ĐTNR: 033.3732037
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Xanh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm tiểu học
ĐTCQ: 0333868255
ĐTNR:
Di động: 0333502468
Email:
Họ và tên: Phạm Văn Biên
Chức vụ: Giáo viên - Tổ trưởng tổ 4,5
Trình độ đào tạo: Sư phạm tiểu học
ĐTCQ: 0333868255
ĐTNR:
Di động: 01687754899
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Mỹ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm tiểu học
ĐTCQ: 0333868255
ĐTNR: 033.3868073
Di động: 0974339769
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Viên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm tiểu học
ĐTCQ: 0333868255
ĐTNR:
Di động: 0936.695766
Email:
Họ và tên: Lê Thị Liên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm tiểu học
ĐTCQ: 0333868255
ĐTNR: 033.3732170
Di động:
Email:
Họ và tên: Bế Thị Thu
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm tiểu học
ĐTCQ: 0333868255
ĐTNR:
Di động: 0976587145
Email:
Họ và tên: Dương Thị Hiền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm tiểu học
ĐTCQ: 0333868255
ĐTNR: 033.3733383
Di động: 01223208962
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Huệ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm tiểu học
ĐTCQ: 0333868255
ĐTNR:
Di động: 01266406787
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thuý Hồng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm tiểu học
ĐTCQ: 0333868255
ĐTNR:
Di động: 01685606975
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Nga
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm tiểu học
ĐTCQ: 0333868255
ĐTNR:
Di động: 0977272639
Email:
Họ và tên: Đỗ Thị Trang
Chức vụ: Giáo viên mỹ thuật
Trình độ đào tạo: Sư phạm mỹ thuật
ĐTCQ: 0333868255
ĐTNR:
Di động: 0987480058
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Nga
Chức vụ: Giáo viên âm nhạc ;Bí thư Đoàn; Tổng phụ trách Đội
Trình độ đào tạo: Sư phạm âm nhạc
ĐTCQ: 0333868255
ĐTNR:
Di động: 0904448113
Email:
Họ và tên: Đặng Thị Mến
Chức vụ: Kế toán; Tổ trưởng tổ văn phòng
Trình độ đào tạo: Kế toán
ĐTCQ: 0333868255
ĐTNR: 0333502668
Di động: 0945050668
Email:
Họ và tên: Từ Thị Hạnh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm tiểu học
ĐTCQ: 0333868255
ĐTNR:
Di động: 0972172162
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Bích Ngọc
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm tiểu học
ĐTCQ: 0333868225
ĐTNR:
Di động: 0912946882
Email: Kemsuachua_29787@yahoo.com
Họ và tên: Đỗ Thị Phúc
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm tiểu học
ĐTCQ: 0333868255
ĐTNR:
Di động: 0984266711
Email:
Họ và tên: Buì Thu Hải
Chức vụ: Nhân viên Thư viên
Trình độ đào tạo: Thông tin thư viện
ĐTCQ: 0333868255
ĐTNR:
Di động: 0984808160
Email:
Họ và tên: Đào Thị Thu Hà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm tiểu học
ĐTCQ: 0333868255
ĐTNR:
Di động: 01213325585
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Nhung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm Tiểu học
ĐTCQ: 0333868255
ĐTNR:
Di động: 01226447666
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Miên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm tiểu học
ĐTCQ: 0333868255
ĐTNR: 0333868835
Di động: 0986019876
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Xuyến
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm tiểu học
ĐTCQ: 0333868255
ĐTNR:
Di động: 01698220806
Email:
Họ và tên: Đỗ Thị Mai
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm tiểu học
ĐTCQ: 0333868255
ĐTNR:
Di động: 0989399713
Email:
Họ và tên: Đinh Thị Hồng Tươi
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Tiếng Anh
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Thu Trang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Huệ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đặng Thị Toàn
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thanh Hà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đào Thị Mai
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Tư
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lộc Văn Vịnh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Anh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Huế
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lê Thị Phượng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trương Thị Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hải
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Thương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Ngô Thị Tần
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Thảo
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Thu Hà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Nam
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
 
Trang chủ | Tài nguyên | Thủ tục hành chính | Tìm kiếm
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Thành phố Cẩm Phả
Địa chỉ: Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.862.265
E-mail: pgdcampha.quangninh@moet.edu.vn
Website: campha.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà
ga goi

http://www.xemayvn.co/

http://www.xemayvn.co/2017/08/nhong-sen-dia-nhong-xich.html