TỔ CHỨC
Mầm non Quang Hanh
- Địa chỉ: Phường Quang Hanh - Thị Xã Cẩm Phả - Tỉnh Quảng ninh
- Điện thoại: 0333869870
- Hòm thư: mnquanghanh@gmail.com
- Fax: .........
- Website: http://campha.edu.vn/mnquanghanh
Họ và tên: ĐẶNG THỊ HOÀI THANH
Chức vụ: BÍ THƯ CHI BỘ- HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0934389389
Email:
Họ và tên: LÊ THU HIỀN
Chức vụ: PBT- Phó Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm MN
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: HOÀNG MAI LIÊN
Chức vụ: CUV- Phó Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Ân Thị Bính
Chức vụ: Chủ tịch công đoàn- TTCM
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lương Thị Nguyệt
Chức vụ: Bí thư đoàn thanh niên - TTCM
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hà
Chức vụ: Đảng viên- Tổ phó CM 1- Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email: havyan85@gmail.com
Họ và tên: Hàn Thị Thủy
Chức vụ: TPCM1- Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333869870
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Kim Dung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333869870
ĐTNR: 0333737084
Di động: 0913493388
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Nhung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333869870
ĐTNR: 0333736815
Di động: 01664222657
Email:
Họ và tên: Lục Thị Thu Hà
Chức vụ: Giáo viên - TPCM
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333869870
ĐTNR: 0333735609
Di động: 01699894667
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Thu Loan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333869870
ĐTNR: 0333969059
Di động: 0974026883
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Kiến
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333869870
ĐTNR: 0333633842
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Thùy
Chức vụ: Giáo viên - TTCM
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Ninh Thị Huệ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333869870
ĐTNR: 03336273994
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Phượng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333969224
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Phúc
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333869870
ĐTNR: 0333735635
Di động: 0943012478
Email:
Họ và tên: Trần Thị Toan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333869870
ĐTNR: 0333869404
Di động: 0978506111
Email:
Họ và tên: Đặng Thị Thuý Vân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333869870
ĐTNR: 0333736739
Di động: 0988988298
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Nam Ninh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333869870
ĐTNR: 0333864107
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Thu Huyền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hằng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Tống Thị Loan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Dương Thị Thu
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Hà
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Tô Thị Mai
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lê Thị Hồng Liên
Chức vụ: TPCM- Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333869870
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lê Thị Loan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333869870
ĐTNR:
Di động: 0982312801
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Ngọc
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333869870
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Tấm
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thanh Tâm
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333.869.870
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Ngô Thị Hoa
Chức vụ: Giáo viên - TPCM
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Yến Ngọc
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Nhung
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Thảo
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đặng Thị Huyền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333.869.870
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Cao Thị Loan
Chức vụ: Nhân viên nấu ăn
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Huệ
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Quyên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lê Thị Hồng Nhung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Ngô Thị Thúy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Thương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Thơm
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Hương Giang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Vân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Kim Thị Thúy Nga
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Hằng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trương Thị Hồng Hạnh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sơ cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lê Thị Hạnh
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Huệ
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ đào tạo: Chứng chỉ
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đàm Thị Thu Hường
Chức vụ: Cán bộ y tế-TP Tổ văn phòng
Trình độ đào tạo: Trung cáp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lưu Thị Quỳnh Trang
Chức vụ: Văn thư-TTVP
Trình độ đào tạo: Đại học kế toán
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trần Thị Hường
Chức vụ: Giá viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trần Ngọc Anh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Kiều
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Hồng Phương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Hà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Nhung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Hường
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Ly
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đỗ Thị Nguyện
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trương Thị Vân Anh
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Duyên
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Trường Mầm non Quang Hanh nằm trên địa bàn phường Quang Hanh là cửa ngõ của Thị Xã Cẩm Phả, trường được thành lập năm 2001. Tiền thân là trường Mẫu giáo Quang Hanh. Năm học 2000-2001 trường sát nhập với trường Mầm non Xây Lắp và được đổi tên thành trường Mầm non Quang Hanh. Nhà trường gồm 3 phân hiệu, nằm trải dài suốt từ Km 7 đến Km 12. Trong những năm vừa qua, nhà trường luôn nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo về cơ sở vật chất. Hiện nay nhà trường đã được cao tầng hoá: Các lớp học đã dược khang trang, sạch đẹp.Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên có trình độ vững vàng về chuyên môn, nghiệp vụ; yêu nghề, mến trẻ, tận tâm chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường; 33 đồng chí trong đó có 1 hiệu trưởng, 2 hiệu phó, 24 giáo viên và 6 nhân viên, được chia thành 3 tổ chuyên môn. 100% cán bộ, giáo viên có trình độ chuyên môn đạt chuẩn từ trung cấp đến đại học. Nhà trường nhiều năm liền đạt danh hiệu tiên tiến, luôn được các cấp, các ngành ghi nhân biểu dương và được tặng nhiều bằng khen, giấy khen....
Kế hoạch Tổ chức chương trình Tổng kết năm học 2023-2024 "Bé vui Tết thiếu nhi 1/6"
13/05/2024

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH TỔNG KẾT NĂM HỌC 2023-2024. "BÉ VUI TẾT THIẾU NHI 1/6"
Kế hoạch tổ chức cho trẻ MG 5-6 Tuổi tham quam trường Tiểu học năm học 2023 -2024
08/05/2024

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHO TRẺ MẪU GIÁO 5 - 6 TUỔI TAHM QUAN TRƯỜNG TIỂU HỌC
Trường mầm non Quang Hanh hoạt động ngoại khóa nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ
07/05/2024

TRƯỜNG MẦM NON QUANG HANH CHÀO MỪNG 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (7/5/1954 - 7/52024)
Báo cáo Tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024
23/04/2024

BÁO CÁO TỔ CHỨC NGÀY SÁCH VÀ VĂN HÓA ĐỌC VIỆT NAM LẦN THỨ 3 NĂM 2024
Trường mầm non Quang Hanh tổ chứuc hội thi Trạng Nguyên Nhí
16/04/2024

TRƯỜNG MẦM NON QUANG HANH TỔ CHỨC HỘI THI TRẠNG NGUYÊN NHÍ MÙA 2 NĂM HỌC 2023-2024
Kế hoạch tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024
10/04/2024

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY SÁCH VÀ VĂN HÓA ĐỌC VIỆT NAM 2024
CÔNG KHAI NGÂN SÁCH
07/03/2024

BIÊN BẢN VỀ VIỆC KẾT THÚC CÔNG KHAI SỐ LIỆU THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023
CÔNG KHAI NGÂN SÁCH
15/02/2024

BIÊN BẢN VỀ VIỆC KẾT THÚC CÔNG KHAI SỐ LIỆU THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ 4 NĂM 2023
CÔNG KHAI NGÂN SÁCH
15/02/2024

BIÊN BẢN VỀ VIỆC KẾT THÚC CÔNG KHAI BỔ SUNG ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NSNN NĂM 2023
TRƯỜNG MN QUANG HANH THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TỂT NGUYÊN ĐÁN 2024
02/02/2024

TRƯỜNG MẦM NON QUANG HANH THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP THÌN 2024
CÔNG KHAI NGÂN SÁCH
10/01/2024

BIÊN BẢN VỀ VIỆC CÔNG KHAI SỐ LIỆU THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023
CÔNG KHAI NGÂN SÁCH
10/01/2024

BIÊN BẢN VỀ VIỆC CÔNG KHAI SỐ LIỆU THỰC HIỆN DỰU TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2024
Kế hoạch tổ chức các hoạt động trải nghiệm theo sự kiện tháng 12/2023
06/12/2023

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH, TRẢI NGHIỆM THEO SỰ KIỆN CHỦ ĐỀ THÁNG 12/2023
CÔNG KHAI NGÂN SÁCH
06/12/2023

BIÊN BẢN VỀ VIỆC KẾT THÚC CÔNG KHAI BỔ SUNG ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NSNN NĂM 2023
CÔNG KHAI NGÂN SÁCH
21/11/2023

BIÊN BẢN VỀ VIỆC KẾT THÚC CÔNG KHAI BỔ SUNG ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NSNN NĂM 2023
CÔNG KHAI NGÂN SÁCH
06/11/2023

BIÊN BẢN VỀ VIỆC CÔNG KHAI BỔ SUNG ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NSNN NĂM 2023
CÔNG KHAI NGÂN SÁCH
06/11/2023

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2023 CỦA TRƯỜNG MẦM NON QUANG HANH
CÔNG KHAI NGÂN SÁCH
06/11/2023

BIÊN BẢN VỀ VIỆC KẾT THÚC CÔNG KHAI SỐ LIỆU THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ 3 NĂM 2023
CÔNG KHAI NGÂN SÁCH
20/10/2023

BIÊN BẢN VỀ VIỆC CÔNG KHAI BỔ SUNG ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NS NHÀ NƯỚC NĂM 2023
CÔNG KHAI NGÂN SÁCH
20/10/2023

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai bổ sung, điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2023 của trường Mầm non Quang Hanh
Công văn đến
Công văn Số:543/CV-GD&ĐT
Ngày ban hành: 02/11/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Công văn
Trích yếu: Chuẩn bị các tiết mục cho đêm liên hoan văn nghệ ngành GD&ĐT năm 2010
CV543tochuccongdienVN.doc
Cactietmucthamgiandemlienhoanvannghe.doc
DSdoivannghe20-11(1).xls
Công văn Số:460/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Cập nhập thông tin người nước ngoài đến làm việc, công tác tại đơn vị.
CapnhatTTnuocngoaidenlamviec.doc
Công văn Số:450/LT PGD&ĐT-CĐN
Ngày ban hành: 01/10/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá, Lê Thị Thanh Thủy
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Tổ chức Hội diễn Văn nghệ quần chúng ngành Giáo dục năm 2010
TochucHoidienVNQC2010.doc
Công văn Số:445/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn xét hết tập sự đối với giáo viên, nhân viên.
Cv445HDxethettapsu.doc
Công văn Số:443/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn làm hồ sơ đề nghị xét chuyển loại viên chức năm 2010
CV443HDchuyenloaivienchuc2010.doc
Mauchuyenloaivienchuc2010.xls
Công văn Số:424/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 10/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2010 - 2011.
PGDHuongdanthuchiennhiemvuCNTTnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:435/KH-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 16/09/2010
Người ký: Hoàng Thị GIá
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức trung thu 2010
CV435KHtochuctrungthu2010.doc
Công văn Số:419/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 09/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010 – 2011 cấp học Mầm non
HuongdanthuchienNVNM2010-2011Capmamnon.doc
Công văn Số:415/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 07/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Lịch duyệt kế hoạch và tổ chức Hội nghị CB, VC, LĐ năm học 2010 - 2011
LichduyetKeHoachvaHoinghiCBVCLD(suaLai).doc
Công văn Số:412/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 01/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn khai giảng (bổ sung)
HDKhaigiang.doc
Công văn Số:411/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Triệu tập giáo viên tham gia tập huấn lắp đặt và sử dụng đàn Piano kỹ thuật số.
TrieutaptaphuansudungdanPianokythuatso.doc
Công văn Số:408/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Một số quy định sử dụng Cổng thông tin điện tử Phòng GD&ĐT
QuydinhsudungCongTTDTcuaphongGD&DT.doc
Công văn Số:30/BC-CĐN
Ngày ban hành: 15/08/2010
Người ký: Lê Thị Thanh Thuỷ
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2009 - 2010, phương hướng nhiệm vụ công tác năm học 2010 - 2011.
BAOCAOTONGKETCONGTACCONGDOAN2009-2010.doc
Công văn Số:132/BC-UBND
Ngày ban hành: 23/08/2010
Người ký: Vũ Văn Bình
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết năm học 2009 - 2010 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2010 - 2011.
BCTKNH09-2010UBND[1].doc
Công văn Số:378/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 12/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Thông báo về việc triệu tập đại biểu dự Hội nghị tổng kết năm học 2009 - 2010
TBtongket.doc
Cacdanhhieu.doc
Công văn Số:386/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 18/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức lễ khai giảng năm học 2010 - 2011
HuongdanLekhaigiang2010-2011[1].doc
Công văn Số:362 /PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: V/v: Chuẩn bị khai giảng năm học 2010-2011
HuongdanchuanbiKhaigiangnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:335/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 20/07/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: V/v: Bồi dưỡng cán bộ, giáo viên mầm non hè 2010
Congvanboiduonghe2010-Mamnon(capthi).doc
Công văn Số:304/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 02/07/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng tin học cho cán bộ quản lý trường học và giáo viên hè năm 2010.
trienkhaithuchienboiduongtinhoche2010.doc
Công văn Số:262/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/06/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Về việc: Bồi dưỡng CNTT hè 2010.
KehoachboiduongCNTT.doc
Công văn Số:192/CV-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 29/04/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng Dẫn
Trích yếu: V/v Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông
CV192ATGT.doc
Công văn đi
Chưa có công văn đi!
 
Trang chủ | Bài giảng trực tuyến | Tài nguyên | Thủ tục hành chính | Tìm kiếm
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Thành phố Cẩm Phả
Địa chỉ: Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.862.265
E-mail: pgdcampha.quangninh@moet.edu.vn
Website: campha.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà