TỔ CHỨC
Mầm non Quang Hanh
- Địa chỉ: Phường Quang Hanh - Thị Xã Cẩm Phả - Tỉnh Quảng ninh
- Điện thoại: 0333869870
- Hòm thư: mnquanghanh@gmail.com
- Fax: .........
- Website: http://campha.edu.vn/mnquanghanh
Họ và tên: HOÀNG THỊ VINH
Chức vụ: BTCB- Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: LÊ THU HIỀN
Chức vụ: PBT- Phó Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm MN
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: HOÀNG MAI LIÊN
Chức vụ: CUV- Phó Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Ân Thị Bính
Chức vụ: Chủ tịch công đoàn- TTCM
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lương Thị Nguyệt
Chức vụ: Bí thư đoàn thanh niên - TTCM
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hà
Chức vụ: Đảng viên- Tổ phó CM 1- Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email: havyan85@gmail.com
Họ và tên: Hàn Thị Thủy
Chức vụ: TPCM1- Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333869870
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Kim Dung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333869870
ĐTNR: 0333737084
Di động: 0913493388
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Nhung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333869870
ĐTNR: 0333736815
Di động: 01664222657
Email:
Họ và tên: Lục Thị Thu Hà
Chức vụ: Giáo viên - TPCM
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333869870
ĐTNR: 0333735609
Di động: 01699894667
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Thu Loan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333869870
ĐTNR: 0333969059
Di động: 0974026883
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Kiến
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333869870
ĐTNR: 0333633842
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Thùy
Chức vụ: Giáo viên - TTCM
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Ninh Thị Huệ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333869870
ĐTNR: 03336273994
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Phượng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333969224
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Phúc
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333869870
ĐTNR: 0333735635
Di động: 0943012478
Email:
Họ và tên: Trần Thị Toan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333869870
ĐTNR: 0333869404
Di động: 0978506111
Email:
Họ và tên: Đặng Thị Thuý Vân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333869870
ĐTNR: 0333736739
Di động: 0988988298
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Nam Ninh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333869870
ĐTNR: 0333864107
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Thu Huyền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hằng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Tống Thị Loan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Dương Thị Thu
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Hà
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Tô Thị Mai
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lê Thị Hồng Liên
Chức vụ: TPCM- Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333869870
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lê Thị Loan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333869870
ĐTNR:
Di động: 0982312801
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Ngọc
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333869870
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Tấm
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thanh Tâm
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333.869.870
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Ngô Thị Hoa
Chức vụ: Giáo viên - TPCM
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Yến Ngọc
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Nhung
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Thảo
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đặng Thị Huyền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333.869.870
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Cao Thị Loan
Chức vụ: Nhân viên nấu ăn
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Huệ
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Quyên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lê Thị Hồng Nhung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Ngô Thị Thúy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Thương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Thơm
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Hương Giang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Vân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Kim Thị Thúy Nga
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Hằng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trương Thị Hồng Hạnh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sơ cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lê Thị Hạnh
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Huệ
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ đào tạo: Chứng chỉ
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đàm Thị Thu Hường
Chức vụ: Cán bộ y tế-TP Tổ văn phòng
Trình độ đào tạo: Trung cáp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lưu Thị Quỳnh Trang
Chức vụ: Văn thư-TTVP
Trình độ đào tạo: Đại học kế toán
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trần Thị Hường
Chức vụ: Giá viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trần Ngọc Anh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Kiều
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Hồng Phương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Hà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Nhung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Hường
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Ly
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đỗ Thị Nguyện
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trương Thị Vân Anh
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Duyên
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Trường Mầm non Quang Hanh nằm trên địa bàn phường Quang Hanh là cửa ngõ của Thị Xã Cẩm Phả, trường được thành lập năm 2001. Tiền thân là trường Mẫu giáo Quang Hanh. Năm học 2000-2001 trường sát nhập với trường Mầm non Xây Lắp và được đổi tên thành trường Mầm non Quang Hanh. Nhà trường gồm 3 phân hiệu, nằm trải dài suốt từ Km 7 đến Km 12. Trong những năm vừa qua, nhà trường luôn nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo về cơ sở vật chất. Hiện nay nhà trường đã được cao tầng hoá: Các lớp học đã dược khang trang, sạch đẹp.Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên có trình độ vững vàng về chuyên môn, nghiệp vụ; yêu nghề, mến trẻ, tận tâm chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường; 33 đồng chí trong đó có 1 hiệu trưởng, 2 hiệu phó, 24 giáo viên và 6 nhân viên, được chia thành 3 tổ chuyên môn. 100% cán bộ, giáo viên có trình độ chuyên môn đạt chuẩn từ trung cấp đến đại học. Nhà trường nhiều năm liền đạt danh hiệu tiên tiến, luôn được các cấp, các ngành ghi nhân biểu dương và được tặng nhiều bằng khen, giấy khen....
TRƯỜNG MẦM NON QUANG HANH THÔNG BÁO LỊCH TỰU TRƯỜNG NĂM HỌC 2023 - 2024
29/08/2023

TRƯỜNG MẦM NON QUANG HANH THÔNG BÁO LỊCH TỰU TRƯỜNG NĂM HỌC 2022 - 2023
Tuyển sinh năm học 2023-2024
20/06/2023

TMNQH tuyển sinh năm học 2023-2024
Công khai cơ sở vật chất tháng 5 - 2023
12/06/2023

CÔNG KHAI CƠ SỞ VẬT CHẤT THÁNG 5-2023
BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2022- 2023
31/05/2023

Báo cáo Số:182/BC-MNQH ngày 25 tháng 5 năm 2023 về Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 - 2023
BCTT ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN DANH HIỆU TẬP THỂ LĐTT NĂM HỌC 2022- 2023
31/05/2023

Báo cáo thành tích Số: 190/BCTT-MNQH ngày 29 tháng 5 năm 2023 về việc đề nghị UBND Thành phố Cẩm Phả công nhận tập thể lao động tiên tiến năm học 2022- 2023
QUYẾT ĐỊNH ĐÁNH GIÁ XỄP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2022 -
30/05/2023

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2022 - 2023
BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2022 - 2023
30/05/2023

Biên bản họp hội đồng thi đua, khen thưởng về việc xét, đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện các phong trào thi đua năm học 2022 - 2023
CÔNG KHAI CƠ SỞ VẬT CHẤT THÁNG 5 - 2023
30/05/2023

CÔNG KHAI CƠ SỞ VẬT CHẤT THÁNG 5 - 2023
CÔNG KHAI CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GD T5 -2023
30/05/2023

CÔNG KHAI CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC T5 - 2023
CÔNG KHAI ĐỘI NGŨ THÁNG 5 - 2023
30/05/2023

CÔNG KHAI ĐỘI NGŨ THÁNG 5 - 2023
BIÊN BẢN NIÊM YẾT CÔNG KHAI NĂM HỌC 2022 - 2023
30/05/2023

BIÊN BẢN V/v niêm yết công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Năm học 2022 - 20223
BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
26/05/2023

CÁC GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ TIẾT DẠY, CHUYÊN ĐỀ GV MN QUANG HANH NĂM HỌC 2022- 2023
Video một số HĐ của GV và trẻ trường MNQH
26/05/2023

Video một số HĐ của GV và trẻ trường MNQH
TRƯỜNG MẦM NON QUANG HANH HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG KỈ NIỆM 133 NĂM NGÀY SINH NHẬT BÁ HỒ 132 NĂM NGÀY SINH NHẬT BÁC HỒ 135 NGÀY
19/05/2023

TRƯỜNG MẦM NON QUANG HANH HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG KỈ NIỆM 133 NĂM NGÀY SINH NHẬT BÁC HỒ
Trường Mầm non Quang Hanh hưởng ứng " Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2023"
21/04/2023

Ấn tượng với "Ngày hội đọc sách" của trường mầm non Quang Hanh
TRƯỜNG MẦM NON QUANG HANH TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI THI "TRẠNG NGUYÊN NHÍ" NĂM HỌC 2022 - 2023
03/04/2023

TRƯỜNG MẦM NON QUANG HANH TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI THI "TRẠNG NGUYÊN NHÍ" NĂM HỌC 2022 - 2023
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC KIỆN TOÀN THÀNH VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
28/02/2023

QĐ SỐ 489/QĐ- UBND ngày 23 tháng 02 năm 2023 của Uỷ ban nhân dân thành phố Cẩm Phả vè việc kiện toàn thành viên Hội đồng trường các trường mầm non, phổ thông công lập thuộc Thành phố nhiệm kỳ 2021- 2026
KẾ HOACH HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THANH NIÊN NĂM 2023
20/01/2023

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THANH NIÊN NĂM 2023
RỰC RỠ " NGÀY HỘI SẮC MÀU" CỦA TRƯỜNG MẦM NON QUANG HANH
12/01/2023

TƯNG BỪNG "NGÀY HỘI SẮC MÀU" CỦA CÁC BÉ TRƯỜNG MẦM NON QUANG HANH
Thông báo các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục năm học 2022 - 2023
07/12/2022

THÔNG BÁO CÁC KHOẢN THU DỊCH VỤ PHỤC VỤ, HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2022 - 2023
Công văn đến
Công văn Số:543/CV-GD&ĐT
Ngày ban hành: 02/11/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Công văn
Trích yếu: Chuẩn bị các tiết mục cho đêm liên hoan văn nghệ ngành GD&ĐT năm 2010
CV543tochuccongdienVN.doc
Cactietmucthamgiandemlienhoanvannghe.doc
DSdoivannghe20-11(1).xls
Công văn Số:460/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Cập nhập thông tin người nước ngoài đến làm việc, công tác tại đơn vị.
CapnhatTTnuocngoaidenlamviec.doc
Công văn Số:450/LT PGD&ĐT-CĐN
Ngày ban hành: 01/10/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá, Lê Thị Thanh Thủy
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Tổ chức Hội diễn Văn nghệ quần chúng ngành Giáo dục năm 2010
TochucHoidienVNQC2010.doc
Công văn Số:445/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn xét hết tập sự đối với giáo viên, nhân viên.
Cv445HDxethettapsu.doc
Công văn Số:443/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn làm hồ sơ đề nghị xét chuyển loại viên chức năm 2010
CV443HDchuyenloaivienchuc2010.doc
Mauchuyenloaivienchuc2010.xls
Công văn Số:424/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 10/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2010 - 2011.
PGDHuongdanthuchiennhiemvuCNTTnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:435/KH-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 16/09/2010
Người ký: Hoàng Thị GIá
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức trung thu 2010
CV435KHtochuctrungthu2010.doc
Công văn Số:419/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 09/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010 – 2011 cấp học Mầm non
HuongdanthuchienNVNM2010-2011Capmamnon.doc
Công văn Số:415/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 07/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Lịch duyệt kế hoạch và tổ chức Hội nghị CB, VC, LĐ năm học 2010 - 2011
LichduyetKeHoachvaHoinghiCBVCLD(suaLai).doc
Công văn Số:412/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 01/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn khai giảng (bổ sung)
HDKhaigiang.doc
Công văn Số:411/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Triệu tập giáo viên tham gia tập huấn lắp đặt và sử dụng đàn Piano kỹ thuật số.
TrieutaptaphuansudungdanPianokythuatso.doc
Công văn Số:408/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Một số quy định sử dụng Cổng thông tin điện tử Phòng GD&ĐT
QuydinhsudungCongTTDTcuaphongGD&DT.doc
Công văn Số:30/BC-CĐN
Ngày ban hành: 15/08/2010
Người ký: Lê Thị Thanh Thuỷ
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2009 - 2010, phương hướng nhiệm vụ công tác năm học 2010 - 2011.
BAOCAOTONGKETCONGTACCONGDOAN2009-2010.doc
Công văn Số:132/BC-UBND
Ngày ban hành: 23/08/2010
Người ký: Vũ Văn Bình
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết năm học 2009 - 2010 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2010 - 2011.
BCTKNH09-2010UBND[1].doc
Công văn Số:378/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 12/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Thông báo về việc triệu tập đại biểu dự Hội nghị tổng kết năm học 2009 - 2010
TBtongket.doc
Cacdanhhieu.doc
Công văn Số:386/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 18/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức lễ khai giảng năm học 2010 - 2011
HuongdanLekhaigiang2010-2011[1].doc
Công văn Số:362 /PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: V/v: Chuẩn bị khai giảng năm học 2010-2011
HuongdanchuanbiKhaigiangnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:335/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 20/07/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: V/v: Bồi dưỡng cán bộ, giáo viên mầm non hè 2010
Congvanboiduonghe2010-Mamnon(capthi).doc
Công văn Số:304/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 02/07/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng tin học cho cán bộ quản lý trường học và giáo viên hè năm 2010.
trienkhaithuchienboiduongtinhoche2010.doc
Công văn Số:262/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/06/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Về việc: Bồi dưỡng CNTT hè 2010.
KehoachboiduongCNTT.doc
Công văn Số:192/CV-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 29/04/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng Dẫn
Trích yếu: V/v Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông
CV192ATGT.doc
Công văn đi
Chưa có công văn đi!
 
Trang chủ | Bài giảng trực tuyến | Tài nguyên | Thủ tục hành chính | Tìm kiếm
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Thành phố Cẩm Phả
Địa chỉ: Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.862.265
E-mail: pgdcampha.quangninh@moet.edu.vn
Website: campha.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà