TỔ CHỨC
Mầm non Cẩm Sơn 2
- Địa chỉ: .........
- Điện thoại: .........
- Hòm thư: .........
- Fax: .........
- Website: http://campha.edu.vn/mncamson2
Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Xuân
Chức vụ: nhan vien cap duong
Trình độ đào tạo: duoi so cap
ĐTCQ: 033711454
ĐTNR:
Di động: 0935236589
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Tươi
Chức vụ: nhan vien cap duong
Trình độ đào tạo: trung cap
ĐTCQ: 033711454
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Ngoan
Chức vụ: Nhan vien
Trình độ đào tạo: duoi so cap
ĐTCQ: 033711454
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Quế
Chức vụ: Nhan vien
Trình độ đào tạo: Duoi so cap
ĐTCQ: 033711454
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Ánh Tuyết
Chức vụ: Giao vien
Trình độ đào tạo: Cao dang
ĐTCQ: 033711454
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thanh Huế
Chức vụ: Giao vien
Trình độ đào tạo: Dai hoc
ĐTCQ: 033711454
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Hoàng Ngọc Hà
Chức vụ: Giao vien
Trình độ đào tạo: Trung cap
ĐTCQ: 033711454
ĐTNR:
Di động: 0984258650
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hương
Chức vụ: Giao vien
Trình độ đào tạo: Trung cap
ĐTCQ: 033711454
ĐTNR:
Di động: 0936671710
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Phượng
Chức vụ: Giao vien
Trình độ đào tạo: Trung cap
ĐTCQ: 033711454
ĐTNR:
Di động: 01667358896
Email:
Họ và tên: Đỗ Thị Thanh Huyền
Chức vụ: Giao vien
Trình độ đào tạo: Trung cap
ĐTCQ: 033711454
ĐTNR:
Di động: 01696950646
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Phương
Chức vụ: Giao Vien
Trình độ đào tạo: Trung cap
ĐTCQ: 0333711454
ĐTNR:
Di động: 01646009967
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Liên
Chức vụ: Giao vien
Trình độ đào tạo: trung cap
ĐTCQ: 033711454
ĐTNR:
Di động: 0975476496
Email:
Họ và tên: Tô Thị Loan
Chức vụ: Giao Vien
Trình độ đào tạo: Cao dang
ĐTCQ: 033711454
ĐTNR:
Di động: 01696889343
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Bích Dung
Chức vụ: Giao vien
Trình độ đào tạo: Trung cap
ĐTCQ: 0333711454
ĐTNR: 0333722112
Di động: 01236997374
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Thơm
Chức vụ: Giao Vien
Trình độ đào tạo: Trung cap
ĐTCQ: 0333711454
ĐTNR: 0333863444
Di động: 01675996055
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Nhiên
Chức vụ: Giao vien
Trình độ đào tạo: Cao dang
ĐTCQ: 0333711454
ĐTNR: 0333717178
Di động: 0932228893
Email:
Họ và tên: Trịnh Thị Vượng
Chức vụ: Giao vien
Trình độ đào tạo: Trung cap
ĐTCQ: 0333711454
ĐTNR:
Di động: 902122895
Email:
Họ và tên: Lương Thị Hương
Chức vụ: Giao vien
Trình độ đào tạo: Cao dang
ĐTCQ: 0333711454
ĐTNR:
Di động: 0946256336
Email:
Họ và tên: Nguyễn Minh Hà
Chức vụ: Giao vien
Trình độ đào tạo: Dai hoc
ĐTCQ: 0333711454
ĐTNR: 0333865689
Di động: 0936379865
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thanh Hà
Chức vụ: Giao vien
Trình độ đào tạo: Dai hoc
ĐTCQ: 0333711454
ĐTNR:
Di động: 0942571042
Email:
Họ và tên: Hiến Hồng Anh
Chức vụ: Giao vien
Trình độ đào tạo: Cao dang
ĐTCQ: 0333711454
ĐTNR:
Di động: 0129623230
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Hoa Hồng
Chức vụ: Giao vien
Trình độ đào tạo: Trung cap
ĐTCQ: 0333711454
ĐTNR: 0333729067
Di động: 01696120682
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Dung
Chức vụ: Giao vien
Trình độ đào tạo: Dai hoc
ĐTCQ: 0333711454
ĐTNR: 0332471161
Di động: 0912970368
Email:
Họ và tên: Lê Thu Hiền
Chức vụ: Giao vien
Trình độ đào tạo: Cao dang
ĐTCQ: 033711545
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lê Thị Hồng Minh
Chức vụ: Giao vien
Trình độ đào tạo: Trung cap
ĐTCQ: 0333711454
ĐTNR:
Di động: 01672810019
Email:
Họ và tên: Lê Thị Xuyến
Chức vụ: Giao Vien
Trình độ đào tạo: Trung cap
ĐTCQ: 0333711454
ĐTNR:
Di động: 01645209252
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Lan
Chức vụ: Giao vien
Trình độ đào tạo: Trung cap
ĐTCQ: 033711454
ĐTNR: 3714995
Di động: 0936190992
Email:
Họ và tên: Lê Thị Miên
Chức vụ: Giao vien
Trình độ đào tạo: Dai hoc
ĐTCQ: 0333711454
ĐTNR: 3935819
Di động: 0943010426
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Hương Lan
Chức vụ: Giao vien
Trình độ đào tạo: Dai hoc
ĐTCQ: 0333711454
ĐTNR:
Di động: 0948248775
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Tuyết Nhung
Chức vụ: Giao vien
Trình độ đào tạo: Cao dang
ĐTCQ: 0333711454
ĐTNR: 0333724371
Di động: 0904119809
Email:
Họ và tên: Tạ Thị Huệ
Chức vụ: Nhan vien
Trình độ đào tạo: Trung cap
ĐTCQ: 033711454
ĐTNR: 0336578789
Di động: 0978210363
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Nguyệt
Chức vụ: Nhan vien
Trình độ đào tạo: Trung cap
ĐTCQ: 033711454
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đặng Thị Hoài Thanh
Chức vụ: Pho Hieu Truong
Trình độ đào tạo: Cao dang
ĐTCQ: 0333711454
ĐTNR:
Di động: 0934389389
Email:
Họ và tên: Đinh Thị Thu Phương
Chức vụ: Pho Hieu truong
Trình độ đào tạo: Dai hoc
ĐTCQ: 0333711454
ĐTNR:
Di động: 0945977055
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Hảo
Chức vụ: Hieu Truong
Trình độ đào tạo: Cao dang
ĐTCQ: 033711454
ĐTNR: 033863138
Di động: 0912382451
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Lý
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao Đẳng
ĐTCQ: 0333711454
ĐTNR:
Di động: 0904015898
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Nhung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao Đẳng
ĐTCQ: 0333711454
ĐTNR:
Di động: 0976317327
Email:
Họ và tên: Nguyễn Mai Ly
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333711454
ĐTNR:
Di động: 01889106206
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị hành
Chức vụ: Văn Thư
Trình độ đào tạo: Cao Đẳng Văn Thư
ĐTCQ: 0333711454
ĐTNR:
Di động: 01673124115
Email:
 
Trang chủ | Tài nguyên | Thủ tục hành chính | Tìm kiếm
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Thành phố Cẩm Phả
Địa chỉ: Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.862.265
E-mail: pgdcampha.quangninh@moet.edu.vn
Website: campha.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà
ga goi

http://www.xemayvn.co/

http://www.xemayvn.co/2017/08/nhong-sen-dia-nhong-xich.html