TỔ CHỨC
Mầm non Cẩm Sơn 2
- Địa chỉ: .........
- Điện thoại: .........
- Hòm thư: .........
- Fax: .........
- Website: http://campha.edu.vn/mncamson2
Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Xuân
Chức vụ: nhan vien cap duong
Trình độ đào tạo: duoi so cap
ĐTCQ: 033711454
ĐTNR:
Di động: 0935236589
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Tươi
Chức vụ: nhan vien cap duong
Trình độ đào tạo: trung cap
ĐTCQ: 033711454
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Ngoan
Chức vụ: Nhan vien
Trình độ đào tạo: duoi so cap
ĐTCQ: 033711454
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Quế
Chức vụ: Nhan vien
Trình độ đào tạo: Duoi so cap
ĐTCQ: 033711454
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Ánh Tuyết
Chức vụ: Giao vien
Trình độ đào tạo: Cao dang
ĐTCQ: 033711454
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thanh Huế
Chức vụ: Giao vien
Trình độ đào tạo: Dai hoc
ĐTCQ: 033711454
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Hoàng Ngọc Hà
Chức vụ: Giao vien
Trình độ đào tạo: Trung cap
ĐTCQ: 033711454
ĐTNR:
Di động: 0984258650
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hương
Chức vụ: Giao vien
Trình độ đào tạo: Trung cap
ĐTCQ: 033711454
ĐTNR:
Di động: 0936671710
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Phượng
Chức vụ: Giao vien
Trình độ đào tạo: Trung cap
ĐTCQ: 033711454
ĐTNR:
Di động: 01667358896
Email:
Họ và tên: Đỗ Thị Thanh Huyền
Chức vụ: Giao vien
Trình độ đào tạo: Trung cap
ĐTCQ: 033711454
ĐTNR:
Di động: 01696950646
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Phương
Chức vụ: Giao Vien
Trình độ đào tạo: Trung cap
ĐTCQ: 0333711454
ĐTNR:
Di động: 01646009967
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Liên
Chức vụ: Giao vien
Trình độ đào tạo: trung cap
ĐTCQ: 033711454
ĐTNR:
Di động: 0975476496
Email:
Họ và tên: Tô Thị Loan
Chức vụ: Giao Vien
Trình độ đào tạo: Cao dang
ĐTCQ: 033711454
ĐTNR:
Di động: 01696889343
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Bích Dung
Chức vụ: Giao vien
Trình độ đào tạo: Trung cap
ĐTCQ: 0333711454
ĐTNR: 0333722112
Di động: 01236997374
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Thơm
Chức vụ: Giao Vien
Trình độ đào tạo: Trung cap
ĐTCQ: 0333711454
ĐTNR: 0333863444
Di động: 01675996055
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Nhiên
Chức vụ: Giao vien
Trình độ đào tạo: Cao dang
ĐTCQ: 0333711454
ĐTNR: 0333717178
Di động: 0932228893
Email:
Họ và tên: Trịnh Thị Vượng
Chức vụ: Giao vien
Trình độ đào tạo: Trung cap
ĐTCQ: 0333711454
ĐTNR:
Di động: 902122895
Email:
Họ và tên: Lương Thị Hương
Chức vụ: Giao vien
Trình độ đào tạo: Cao dang
ĐTCQ: 0333711454
ĐTNR:
Di động: 0946256336
Email:
Họ và tên: Nguyễn Minh Hà
Chức vụ: Giao vien
Trình độ đào tạo: Dai hoc
ĐTCQ: 0333711454
ĐTNR: 0333865689
Di động: 0936379865
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thanh Hà
Chức vụ: Giao vien
Trình độ đào tạo: Dai hoc
ĐTCQ: 0333711454
ĐTNR:
Di động: 0942571042
Email:
Họ và tên: Hiến Hồng Anh
Chức vụ: Giao vien
Trình độ đào tạo: Cao dang
ĐTCQ: 0333711454
ĐTNR:
Di động: 0129623230
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Hoa Hồng
Chức vụ: Giao vien
Trình độ đào tạo: Trung cap
ĐTCQ: 0333711454
ĐTNR: 0333729067
Di động: 01696120682
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Dung
Chức vụ: Giao vien
Trình độ đào tạo: Dai hoc
ĐTCQ: 0333711454
ĐTNR: 0332471161
Di động: 0912970368
Email:
Họ và tên: Lê Thu Hiền
Chức vụ: Giao vien
Trình độ đào tạo: Cao dang
ĐTCQ: 033711545
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lê Thị Hồng Minh
Chức vụ: Giao vien
Trình độ đào tạo: Trung cap
ĐTCQ: 0333711454
ĐTNR:
Di động: 01672810019
Email:
Họ và tên: Lê Thị Xuyến
Chức vụ: Giao Vien
Trình độ đào tạo: Trung cap
ĐTCQ: 0333711454
ĐTNR:
Di động: 01645209252
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Lan
Chức vụ: Giao vien
Trình độ đào tạo: Trung cap
ĐTCQ: 033711454
ĐTNR: 3714995
Di động: 0936190992
Email:
Họ và tên: Lê Thị Miên
Chức vụ: Giao vien
Trình độ đào tạo: Dai hoc
ĐTCQ: 0333711454
ĐTNR: 3935819
Di động: 0943010426
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Hương Lan
Chức vụ: Giao vien
Trình độ đào tạo: Dai hoc
ĐTCQ: 0333711454
ĐTNR:
Di động: 0948248775
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Tuyết Nhung
Chức vụ: Giao vien
Trình độ đào tạo: Cao dang
ĐTCQ: 0333711454
ĐTNR: 0333724371
Di động: 0904119809
Email:
Họ và tên: Tạ Thị Huệ
Chức vụ: Nhan vien
Trình độ đào tạo: Trung cap
ĐTCQ: 033711454
ĐTNR: 0336578789
Di động: 0978210363
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Nguyệt
Chức vụ: Nhan vien
Trình độ đào tạo: Trung cap
ĐTCQ: 033711454
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đặng Thị Hoài Thanh
Chức vụ: Pho Hieu Truong
Trình độ đào tạo: Cao dang
ĐTCQ: 0333711454
ĐTNR:
Di động: 0934389389
Email:
Họ và tên: Đinh Thị Thu Phương
Chức vụ: Pho Hieu truong
Trình độ đào tạo: Dai hoc
ĐTCQ: 0333711454
ĐTNR:
Di động: 0945977055
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Hảo
Chức vụ: Hieu Truong
Trình độ đào tạo: Cao dang
ĐTCQ: 033711454
ĐTNR: 033863138
Di động: 0912382451
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Lý
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao Đẳng
ĐTCQ: 0333711454
ĐTNR:
Di động: 0904015898
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Nhung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao Đẳng
ĐTCQ: 0333711454
ĐTNR:
Di động: 0976317327
Email:
Họ và tên: Nguyễn Mai Ly
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333711454
ĐTNR:
Di động: 01889106206
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị hành
Chức vụ: Văn Thư
Trình độ đào tạo: Cao Đẳng Văn Thư
ĐTCQ: 0333711454
ĐTNR:
Di động: 01673124115
Email:

Kế hoạch triển khai các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ trong hè năm học 2023 - 2024
20/05/2024

Công khai kế hoạch số 121/KH-MNCS2 ngày 13/5/2024 Kế hoạch triển khai các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ trong hè năm học 2023 - 2024
Quyết định về việc đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức năm học 2023 - 2024
20/05/2024

Công khai Quyết định số 124/QĐ-MNCS2 ngày 20/5/2024 Quyết định về việc đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức năm học 2023 - 2024
Quyết định về việc công nhận kết quả đánh giá xếp loại chuẩn Hiệu trường và đánh giá xếp loại chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non năm học 2023 - 2024
20/05/2024

Công khai Quyết định số 126/QĐ-MNCS2 ngày 20/5/2024 Quyết định về việc công nhận kết quả đánh giá xếp loại chuẩn Hiệu trường và đánh giá xếp loại chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non năm học 2023 - 2024
Phân vùng tuyển snh và phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh đối với trẻ mầm non và các lớp đầu cấp năm học 2024- 2025
13/05/2024

Công khai quyết định số: 1268/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2024 về việc phân vùng tuyển sinh và phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh đối với trẻ mầm non và các lớp đầu cấp năm học 2024 - 2025
Quyết định số 869/QĐ-UBND ngày 02/04/2024 về việc phê duyệt danh sách trẻ em mẫu giáo được hỗ trợ ăn trưa
09/04/2024

Trường mầm non Cẩm Sơn 2 công khai Quyết định số 869/QĐ-UBND ngày 02/04/2024 về việc phê duyệt danh sách trẻ em mẫu giáo được hỗ trợ ăn trưa học kì II năm học 2023 - 2024, theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ
Công khai công văn số 913/SGDĐT-KHTC ngày 26/3/2024 hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp, hợp đồng thực hiện công việc hỗ trợ, phụ vụ theo Nghị quyết s
30/03/2024

Trường mầm non Cẩm Sơn 2 Công khai công văn số 913/SGDĐT-KHTC ngày 26/3/2024 hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp, hợp đồng thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ theo Nghị quyết số 34/2021/NQ-HĐND
Lịch dạy và kết quả thao giảng chào mừng 8/3/2024
20/03/2024

Trường mầm non Cẩm Sơn 2 thông báo lịch dạy và kết quả thao giảng đợt 2 chào mừng ngày 8/3/2024
Công khai Quyết định 203/QĐ-UBND ngày 23/01/2024 Quyết định Ủy ban nhân dân thành phố về việc phân bổ số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách
01/03/2024

Trường mầm non Cẩm Sơn 2 công khai Công văn số 203/QĐ-UBND ngày 23/01/2024 Quyết định Ủy ban nhân dân thành phố về việc phân bổ số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước, hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp, hợp đồng thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ theo Nghị quyết số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính Phủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố.
Công khai Nghị định 97/2023/NĐ-CP ngày 21/02/2024
29/02/2024

Thực hiện Công văn 673/BGDĐT-KHTC ngày 21/02/2024 về việc triển khai thực hiện Nghị định 97/2023 trường MN Cẩm Sơn 2 thông báo đến CB,GV,NV và phụ huynh văn bản chỉ đạo
Công khai quyết định Bổ nhiệm và điều động viên chức
29/02/2024

Thực hiện Quyết định số 455/QĐ-UBND ngày 23/02/2024 về việc điều động, bổ nhiệm viên chức Bà Đặng Thị Hoài Thanh giữ chức vụ Hiệu trưởng trường MN Quang Hanh. Thời hạn bổ nhiệm 05 năm
Công khai Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 32NQ/TU
29/02/2024

Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-PGDĐT ngày 06/01/2024 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Nghị quyết số 32 NQ/TU ngày 20/7/2023 của Thành ủy Cẩm Phả về xây dựng “Thành phố Cẩm Phả - Thành phố không rác thải, sạch đẹp, an toàn”
Đẩy mạnh thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt
29/02/2024

Thực hiện công văn số 262/PGDĐT ngày 28/02/2024 V/v đẩy mạnh thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt trong các cơ sở giáo dục
Nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023
29/02/2024

Thực hiện công văn số 704/UBND-NV ngày 28/02/2024 về việc nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023
Công khai thu nhập tăng thêm của CB,VC trường MN Cẩm Sơn 2 năm học 2023 - 2024
01/02/2024

Căn cứ Quyết định số 14/QĐ-MNCS2 ngày 31/12/2023 của trường MN Cẩm Sơn 2 V/v sử dụng kinh phí tiết kiệm chi thường xuyên năm 2023 Chi thu nhập tăng thêm từ nguồn kinh phí tiết kiệm chi thường xuyên trong năm 2023 của đơn vị Nguồn kinh phí chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, hợp đồng lao động năm 2023 số tiền: 165.631.496 đ. Mức thu nhập tăng thêm thấp nhất 1.602.896 (GV Hứa Thị Oanh); Cao nhất: 6.411.542
Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2024
30/01/2024

- Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật PCTN, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn thi hành của Sở GD&ĐT và UBND thành phố Cẩm Phả; nâng cao ý thức, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp và quyết tâm của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên (CB, GV, NV) trong nhà trường đối với công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí (PCTN, TC, LP). Trường Mn Cẩm Sơn 2 xây dựng kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2024
Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng năm 2023
30/01/2024

Căn cứ Kế hoạch số 17/QĐ-MNCS2 ngày 8/2/2023 của Trường mầm non Cẩm Sơn 2 về công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023; Trường mầm non Cẩm Sơn 2 báo cáo về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm học 2023
Kế hoạch tự chủ 2023-2024
21/01/2024

- Căn cứ công văn 2870/QĐ-UBND ngày 07/8/2023 Quyết định về giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục do Ủy ban nhân dân thành quản lý giai đoạn 2023-2025. Trường MN Cẩm Sơn 2 xây dựng kế hoạch tự chủ
Đề Án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập
04/01/2024

Căn cứ Nghị định số 120/2020/NĐ-CP quy định về thẩm quyền và trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập: Xây dựng Đề án tự chủ (bao gồm các nội dung tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính) của đơn vị, trường MN Cẩm Sơn 2 xây dựng Đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2023
Quyết định Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2024
04/01/2024

Căn cứ quyết định số 286/QĐ-PGDDT ngày 29 tháng 12 năm 2023 của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Cẩm Phả về việc giao dự toán thu, chi ngân sách sự nghiệp giáo dục năm 2024 cho các đơn vị dự toán trực thuộc; căn cứ kết quả Hội nghị nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động năm 2023 - 2024 trường MN Cẩm Sơn 2 xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ năm 2024
Báo cáo các khoản thu đầu năm 2023 - 2024
30/11/2023

Kế hoạch số 273/KH-MNCS2 ngày 24/9/2023 của trường Mầm non Cẩm Sơn 2 v/v “Triển khai thực hiện các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong nhà trường năm học 2023-2024”. Trường MN Cẩm Sơn 2 báo cáo thực hiện các khoản thu đầu năm 2023-2024
Công văn đến
Công văn Số:543/CV-GD&ĐT
Ngày ban hành: 02/11/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Công văn
Trích yếu: Chuẩn bị các tiết mục cho đêm liên hoan văn nghệ ngành GD&ĐT năm 2010
CV543tochuccongdienVN.doc
Cactietmucthamgiandemlienhoanvannghe.doc
DSdoivannghe20-11(1).xls
Công văn Số:460/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Cập nhập thông tin người nước ngoài đến làm việc, công tác tại đơn vị.
CapnhatTTnuocngoaidenlamviec.doc
Công văn Số:450/LT PGD&ĐT-CĐN
Ngày ban hành: 01/10/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá, Lê Thị Thanh Thủy
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Tổ chức Hội diễn Văn nghệ quần chúng ngành Giáo dục năm 2010
TochucHoidienVNQC2010.doc
Công văn Số:445/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn xét hết tập sự đối với giáo viên, nhân viên.
Cv445HDxethettapsu.doc
Công văn Số:443/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn làm hồ sơ đề nghị xét chuyển loại viên chức năm 2010
CV443HDchuyenloaivienchuc2010.doc
Mauchuyenloaivienchuc2010.xls
Công văn Số:424/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 10/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2010 - 2011.
PGDHuongdanthuchiennhiemvuCNTTnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:435/KH-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 16/09/2010
Người ký: Hoàng Thị GIá
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức trung thu 2010
CV435KHtochuctrungthu2010.doc
Công văn Số:419/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 09/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010 – 2011 cấp học Mầm non
HuongdanthuchienNVNM2010-2011Capmamnon.doc
Công văn Số:415/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 07/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Lịch duyệt kế hoạch và tổ chức Hội nghị CB, VC, LĐ năm học 2010 - 2011
LichduyetKeHoachvaHoinghiCBVCLD(suaLai).doc
Công văn Số:412/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 01/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn khai giảng (bổ sung)
HDKhaigiang.doc
Công văn Số:411/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Triệu tập giáo viên tham gia tập huấn lắp đặt và sử dụng đàn Piano kỹ thuật số.
TrieutaptaphuansudungdanPianokythuatso.doc
Công văn Số:408/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Một số quy định sử dụng Cổng thông tin điện tử Phòng GD&ĐT
QuydinhsudungCongTTDTcuaphongGD&DT.doc
Công văn Số:30/BC-CĐN
Ngày ban hành: 15/08/2010
Người ký: Lê Thị Thanh Thuỷ
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2009 - 2010, phương hướng nhiệm vụ công tác năm học 2010 - 2011.
BAOCAOTONGKETCONGTACCONGDOAN2009-2010.doc
Công văn Số:132/BC-UBND
Ngày ban hành: 23/08/2010
Người ký: Vũ Văn Bình
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết năm học 2009 - 2010 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2010 - 2011.
BCTKNH09-2010UBND[1].doc
Công văn Số:378/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 12/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Thông báo về việc triệu tập đại biểu dự Hội nghị tổng kết năm học 2009 - 2010
TBtongket.doc
Cacdanhhieu.doc
Công văn Số:386/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 18/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức lễ khai giảng năm học 2010 - 2011
HuongdanLekhaigiang2010-2011[1].doc
Công văn Số:362 /PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: V/v: Chuẩn bị khai giảng năm học 2010-2011
HuongdanchuanbiKhaigiangnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:335/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 20/07/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: V/v: Bồi dưỡng cán bộ, giáo viên mầm non hè 2010
Congvanboiduonghe2010-Mamnon(capthi).doc
Công văn Số:304/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 02/07/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng tin học cho cán bộ quản lý trường học và giáo viên hè năm 2010.
trienkhaithuchienboiduongtinhoche2010.doc
Công văn Số:262/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/06/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Về việc: Bồi dưỡng CNTT hè 2010.
KehoachboiduongCNTT.doc
Công văn Số:192/CV-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 29/04/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng Dẫn
Trích yếu: V/v Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông
CV192ATGT.doc
Công văn đi
Chưa có công văn đi!
 
Trang chủ | Bài giảng trực tuyến | Tài nguyên | Thủ tục hành chính | Tìm kiếm
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Thành phố Cẩm Phả
Địa chỉ: Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.862.265
E-mail: pgdcampha.quangninh@moet.edu.vn
Website: campha.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà