TỔ CHỨC
Mầm non Cẩm Sơn 2
- Địa chỉ: .........
- Điện thoại: .........
- Hòm thư: .........
- Fax: .........
- Website: http://campha.edu.vn/mncamson2
Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Xuân
Chức vụ: nhan vien cap duong
Trình độ đào tạo: duoi so cap
ĐTCQ: 033711454
ĐTNR:
Di động: 0935236589
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Tươi
Chức vụ: nhan vien cap duong
Trình độ đào tạo: trung cap
ĐTCQ: 033711454
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Ngoan
Chức vụ: Nhan vien
Trình độ đào tạo: duoi so cap
ĐTCQ: 033711454
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Quế
Chức vụ: Nhan vien
Trình độ đào tạo: Duoi so cap
ĐTCQ: 033711454
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Ánh Tuyết
Chức vụ: Giao vien
Trình độ đào tạo: Cao dang
ĐTCQ: 033711454
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thanh Huế
Chức vụ: Giao vien
Trình độ đào tạo: Dai hoc
ĐTCQ: 033711454
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Hoàng Ngọc Hà
Chức vụ: Giao vien
Trình độ đào tạo: Trung cap
ĐTCQ: 033711454
ĐTNR:
Di động: 0984258650
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hương
Chức vụ: Giao vien
Trình độ đào tạo: Trung cap
ĐTCQ: 033711454
ĐTNR:
Di động: 0936671710
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Phượng
Chức vụ: Giao vien
Trình độ đào tạo: Trung cap
ĐTCQ: 033711454
ĐTNR:
Di động: 01667358896
Email:
Họ và tên: Đỗ Thị Thanh Huyền
Chức vụ: Giao vien
Trình độ đào tạo: Trung cap
ĐTCQ: 033711454
ĐTNR:
Di động: 01696950646
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Phương
Chức vụ: Giao Vien
Trình độ đào tạo: Trung cap
ĐTCQ: 0333711454
ĐTNR:
Di động: 01646009967
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Liên
Chức vụ: Giao vien
Trình độ đào tạo: trung cap
ĐTCQ: 033711454
ĐTNR:
Di động: 0975476496
Email:
Họ và tên: Tô Thị Loan
Chức vụ: Giao Vien
Trình độ đào tạo: Cao dang
ĐTCQ: 033711454
ĐTNR:
Di động: 01696889343
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Bích Dung
Chức vụ: Giao vien
Trình độ đào tạo: Trung cap
ĐTCQ: 0333711454
ĐTNR: 0333722112
Di động: 01236997374
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Thơm
Chức vụ: Giao Vien
Trình độ đào tạo: Trung cap
ĐTCQ: 0333711454
ĐTNR: 0333863444
Di động: 01675996055
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Nhiên
Chức vụ: Giao vien
Trình độ đào tạo: Cao dang
ĐTCQ: 0333711454
ĐTNR: 0333717178
Di động: 0932228893
Email:
Họ và tên: Trịnh Thị Vượng
Chức vụ: Giao vien
Trình độ đào tạo: Trung cap
ĐTCQ: 0333711454
ĐTNR:
Di động: 902122895
Email:
Họ và tên: Lương Thị Hương
Chức vụ: Giao vien
Trình độ đào tạo: Cao dang
ĐTCQ: 0333711454
ĐTNR:
Di động: 0946256336
Email:
Họ và tên: Nguyễn Minh Hà
Chức vụ: Giao vien
Trình độ đào tạo: Dai hoc
ĐTCQ: 0333711454
ĐTNR: 0333865689
Di động: 0936379865
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thanh Hà
Chức vụ: Giao vien
Trình độ đào tạo: Dai hoc
ĐTCQ: 0333711454
ĐTNR:
Di động: 0942571042
Email:
Họ và tên: Hiến Hồng Anh
Chức vụ: Giao vien
Trình độ đào tạo: Cao dang
ĐTCQ: 0333711454
ĐTNR:
Di động: 0129623230
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Hoa Hồng
Chức vụ: Giao vien
Trình độ đào tạo: Trung cap
ĐTCQ: 0333711454
ĐTNR: 0333729067
Di động: 01696120682
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Dung
Chức vụ: Giao vien
Trình độ đào tạo: Dai hoc
ĐTCQ: 0333711454
ĐTNR: 0332471161
Di động: 0912970368
Email:
Họ và tên: Lê Thu Hiền
Chức vụ: Giao vien
Trình độ đào tạo: Cao dang
ĐTCQ: 033711545
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lê Thị Hồng Minh
Chức vụ: Giao vien
Trình độ đào tạo: Trung cap
ĐTCQ: 0333711454
ĐTNR:
Di động: 01672810019
Email:
Họ và tên: Lê Thị Xuyến
Chức vụ: Giao Vien
Trình độ đào tạo: Trung cap
ĐTCQ: 0333711454
ĐTNR:
Di động: 01645209252
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Lan
Chức vụ: Giao vien
Trình độ đào tạo: Trung cap
ĐTCQ: 033711454
ĐTNR: 3714995
Di động: 0936190992
Email:
Họ và tên: Lê Thị Miên
Chức vụ: Giao vien
Trình độ đào tạo: Dai hoc
ĐTCQ: 0333711454
ĐTNR: 3935819
Di động: 0943010426
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Hương Lan
Chức vụ: Giao vien
Trình độ đào tạo: Dai hoc
ĐTCQ: 0333711454
ĐTNR:
Di động: 0948248775
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Tuyết Nhung
Chức vụ: Giao vien
Trình độ đào tạo: Cao dang
ĐTCQ: 0333711454
ĐTNR: 0333724371
Di động: 0904119809
Email:
Họ và tên: Tạ Thị Huệ
Chức vụ: Nhan vien
Trình độ đào tạo: Trung cap
ĐTCQ: 033711454
ĐTNR: 0336578789
Di động: 0978210363
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Nguyệt
Chức vụ: Nhan vien
Trình độ đào tạo: Trung cap
ĐTCQ: 033711454
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đặng Thị Hoài Thanh
Chức vụ: Pho Hieu Truong
Trình độ đào tạo: Cao dang
ĐTCQ: 0333711454
ĐTNR:
Di động: 0934389389
Email:
Họ và tên: Đinh Thị Thu Phương
Chức vụ: Pho Hieu truong
Trình độ đào tạo: Dai hoc
ĐTCQ: 0333711454
ĐTNR:
Di động: 0945977055
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Hảo
Chức vụ: Hieu Truong
Trình độ đào tạo: Cao dang
ĐTCQ: 033711454
ĐTNR: 033863138
Di động: 0912382451
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Lý
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao Đẳng
ĐTCQ: 0333711454
ĐTNR:
Di động: 0904015898
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Nhung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao Đẳng
ĐTCQ: 0333711454
ĐTNR:
Di động: 0976317327
Email:
Họ và tên: Nguyễn Mai Ly
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333711454
ĐTNR:
Di động: 01889106206
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị hành
Chức vụ: Văn Thư
Trình độ đào tạo: Cao Đẳng Văn Thư
ĐTCQ: 0333711454
ĐTNR:
Di động: 01673124115
Email:

Công khai Kế hoạch cải tiến Kiểm định chất lượng giáo dục năm 2023 - 2024
22/09/2023

- Tháng 8/2023. Trường MN Cẩm Sơn 2. được đón Đoàn đánh giá ngoài Sở GDĐT về đánh giá kiểm định CLGD. Nhằm phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu nhằm duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động của nhà trường. Duy trì giữ vững trường mầm non Cẩm Sơn 2 đạt kiểm định chất lượng cấp độ 3, trường chuẩn Quốc gia mức độ 2. Trường MN Cẩm Sơn 2 xây dựng kế hoạch cải tiến kiểm định chất lượng năm học 2023-2024
Công khai văn bản triển khai các khoản thu năm học 2023-2024
22/09/2023

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 trường Mn Cẩm Sơn 2 công khai các văn bản chỉ đạo các khoản thu năm học 2023 - 2024
Công khai kế hoạch theo Thông tư 36.2017/TT-BGDĐT
22/09/2023

Thực hiện công khai cam kết của trường Mầm non Cẩm Sơn 2 về chất lượng giáo dục, công khai về điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục, công khai thông tin về cơ sở vất chất, đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên của trường Mầm non Cẩm Sơn 2, về thu chi tài chính các khoản thu, chi ngoài ngân sách, các khoản đoáng góp, ủng hộ để phụ huynh, CB-GV-CNV của trường tham gia giám sát và đánh giá trường theo quy định của pháp luật. Thực hiện công khai của trường nhằm nâng cao tính minh bạch, phát huy dân chủ, tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của nhà trường trong quản lý nguồn lực và đảm bảo chất lượng giáo dục.
Tiếp tục huy động trẻ ra lớp năm học 2023 0 2024
24/08/2023

Thực hiện Quyết định số 143/QĐ-MNCS2 ngày 3 tháng 7 năm 2023 của trường mầm non Cẩm Sơn 2 Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh năm học 2023 – 2024; Căn cứ vào kết quả tuyển sinh trường Mầm non Cẩm Sơn 2 tính đến ngày 15/8/2023, để đảm bảo tỷ lệ huy động trẻ ra lớp theo quy định và hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Trường mầm non Cẩm Sơn 2 tiếp tục xây dựng kế hoạch tuyển sinh bổ sung năm học 2023 - 2024 như sau:
Thư mời về dịch vụ cung cấp thực phẩm năm học 2023 - 2024
24/08/2023

Trường MN Cẩm Sơn 2 phối hợp Đại diện CMHS trường MN Cẩm Sơn mời đơn vị có đủ năng lực đủ điều kiện cung cấp thực phẩm cho trẻ năm học 2023 - 2024
Công khai Quyết định 101/QĐ-UBND thành phố Cẩm Phả
24/08/2023

Công khai quyết định 101-UBND thành phố Cẩm Phả bổ sung kinh phí ngân sách năm học 2023
Thông báo kết quả đánh giá Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng năm học 2022-2023
15/08/2023

Căn cứ Quyết định Số: 2934/QĐ-UBND ngày 11/8/2023 của UBND thành phố đánh giá xếp loại Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng năm học 2022-2023
Thông báo kết quả đánh giá xếp loại tập thể
15/08/2023

Căn cứ Quyết định số 2936/QĐ-UBND ngày 11/8/2023 của UBND thành phố Cẩm Phả Về việc đánh giá, xếp loại chất lượng đối với các tập thể thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố năm học 2022 - 2023. Trường MN Cẩm Sơn 2 vinh dự xếp loại tập thể lao động xuất sắc năm học 2022-2023 là đơn vị lá cờ đầu khối GDMN
Thông báo giáo quyền tự chủ năm học 2023-2024
15/08/2023

Năm học 2023-2024 UBND thành phố ban hành Quyết định số 2807/QĐ-UBND ngày 7/8/2023 quyết định UBND thành phố giáo quyền tự chủ cho các cơ sở GD trên địa bàn thành phố Cẩm Phả trong đó có trường MN Cẩm Sơn 2 thực hiện tự chủ 20%
Thông báo tuyển sinh năm học 2023-2024
05/07/2023

Thực hiện Quyết định số 143/QĐ-MNCS2 ngày 3 tháng 7 năm 2023 của trường mầm non Cẩm Sơn 2 Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh năm học 2023 – 2024; Trường MN Cẩm Sơn 2 xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2023 - 2024
Công khai quyết định bổ sung ngân sách học kỳ 2 năm 2022-2023
30/05/2023

Quyết định số 88?QĐ-PGDĐT ngày 23/5/2023 Quyết định Về việc bổ sung kế hoạch chi ngân sách năm 2023 kinh phí hỗ trợ học phí học kỳ II, năm học 2022 - 2023 theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 31/8/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh cho các đơn vị dự toán trực thuộc
Kế hoạch tiếp tục thực hiện Nghị quyết 13/NQ-TU ngày 20/9/2021
12/04/2023

Thực hiện kế hoạch số 90/KH-PGDĐT ngày 25/3/2023 kế hoạch tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 20/9/2021 của phòng GD&ĐT về “Nâng cao chất lượng và phát triển toàn diện Giáo dục - Đào tạo thành phố Cẩm Phả giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030”, trường mầm non (MN) Cẩm Sơn 2 xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên
BÁO CÁO KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRƯỜNG MN CẨM SƠN 2
12/04/2023

- Công văn số 18/SGDĐT-KHTC ngày 05/01/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc lập kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2023 – 2024; thực hiện công văn số 27/PGDĐT ngày 09/01/2023 của phòng Giáo dục và Đào tạo về việc lập kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2023 - 2024, Trường mầm non Cẩm Sơn 2 báo cáo kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2023 - 2024 như sau:
Công khai công tác tài chính năm học 2022-2023
20/01/2023

Quyết định 25/QĐ-PGDĐT ngày 08/02/2023 của phòng GD&ĐT Quyết định Về việc thu hồi kinh phí sửa chữa thường xuyên, bổ sung trang thiết bị trường, lớp học trong các cơ sở giáo dục công lập năm 2023 đã cấp cho các đơn vị dự toán trực thuộc
Quyết định bổ sung ngân sách năm 2022
30/12/2022

Quyết định số 280/QĐ/PGDĐT ngày 21/12/2022 Quyết định Về việc bổ sung kế hoạch chi ngân sách năm 2022 kinh phí hỗ trợ học phí học kỳ 1 năm học 2022 – 2023 theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 31/8/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh cho các đơn vị dự toán trực thuộc
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2022 - 2023
17/10/2022

Căn cứ công văn số 2574/SGDĐT-GDMN ngày 14/9/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDMN năm học 2022 – 2023; Căn cứ công văn số 905/PGD&ĐT ngày 19/09/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục mầm non năm học 2022 – 2023; Trường MN Cẩm Sơn 2 xây dựng kế hoạch số 168/KH-MNCS2 ngày 26/9/2022 kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023
KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ KIỂM ĐỊNH CLGD NĂM 2022 - 203
17/10/2022

Căn cứ Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non; Căn cứ công văn số 905/PGD&ĐT ngày 19/09/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục mầm non năm học 2022 – 2023; Căn cứ kế hoạch số 168/MNCS2 ngày 26/9/2022 kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 của trường mầm non Cẩm Sơn 2; Căn cứ kế hoạch số 170/MNCS2 ngày 27/9/2022 kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2022-2023 của trường mầm non Cẩm Sơn 2; trường MN Cẩm Sơn 2 xây dựng KH tự đánh giá KHCLGD năm học 2022 - 2023
HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CIÊN CHỨC NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2022 - 2023
17/10/2022

Thực hiện Hướng dẫn số 89/BCĐGD/LTPGDĐT-LĐLĐTP ngày 16/9/2022 của Ban chỉ đạo QCDC thành phố Cẩm Phả - Liên ngành GD&ĐT Liên đoàn lao động về việc Hướng dẫn tổ chức Hội nghị nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động năm học 2022-2023; Trường Mầm non Cẩm Sơn 2 tiến hành kiểm điểm thực hiện nghị quyết Hội nghị nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động năm học 2022 - 2023; đề ra phương hướng nhiệm vụ năm học 2022 - 2023. Hội nghị là buổi sinh hoạt thường niên của tập thể nhà trường nhằm bàn bạc thông nhất chỉ tiêu, giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ:
ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUA NĂM HỌC 2022-2023
10/10/2022

- Căn cứ kế hoạch số 170/KH-MNCS2 ngày 02/10/2022 kế hoạch thi đua năm học 2022 – 2023 trường mầm non Cẩm Sơn 2 tổ chức công khai cho đội ngũ CBQL-GV-NV đăng ký danh hiệu thi đua năm học 2022-2023;
Phân công nhiệm vụ năm học 2022-2023
15/09/2022

Thực hiện QĐ số 127/QĐ-MNCS2 ngày 01/8/2022 của Hiệu trưởng trường Mầm non Cẩm Sơn 2)
Công văn đến
Công văn Số:543/CV-GD&ĐT
Ngày ban hành: 02/11/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Công văn
Trích yếu: Chuẩn bị các tiết mục cho đêm liên hoan văn nghệ ngành GD&ĐT năm 2010
CV543tochuccongdienVN.doc
Cactietmucthamgiandemlienhoanvannghe.doc
DSdoivannghe20-11(1).xls
Công văn Số:460/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Cập nhập thông tin người nước ngoài đến làm việc, công tác tại đơn vị.
CapnhatTTnuocngoaidenlamviec.doc
Công văn Số:450/LT PGD&ĐT-CĐN
Ngày ban hành: 01/10/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá, Lê Thị Thanh Thủy
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Tổ chức Hội diễn Văn nghệ quần chúng ngành Giáo dục năm 2010
TochucHoidienVNQC2010.doc
Công văn Số:445/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn xét hết tập sự đối với giáo viên, nhân viên.
Cv445HDxethettapsu.doc
Công văn Số:443/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn làm hồ sơ đề nghị xét chuyển loại viên chức năm 2010
CV443HDchuyenloaivienchuc2010.doc
Mauchuyenloaivienchuc2010.xls
Công văn Số:424/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 10/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2010 - 2011.
PGDHuongdanthuchiennhiemvuCNTTnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:435/KH-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 16/09/2010
Người ký: Hoàng Thị GIá
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức trung thu 2010
CV435KHtochuctrungthu2010.doc
Công văn Số:419/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 09/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010 – 2011 cấp học Mầm non
HuongdanthuchienNVNM2010-2011Capmamnon.doc
Công văn Số:415/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 07/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Lịch duyệt kế hoạch và tổ chức Hội nghị CB, VC, LĐ năm học 2010 - 2011
LichduyetKeHoachvaHoinghiCBVCLD(suaLai).doc
Công văn Số:412/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 01/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn khai giảng (bổ sung)
HDKhaigiang.doc
Công văn Số:411/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Triệu tập giáo viên tham gia tập huấn lắp đặt và sử dụng đàn Piano kỹ thuật số.
TrieutaptaphuansudungdanPianokythuatso.doc
Công văn Số:408/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Một số quy định sử dụng Cổng thông tin điện tử Phòng GD&ĐT
QuydinhsudungCongTTDTcuaphongGD&DT.doc
Công văn Số:30/BC-CĐN
Ngày ban hành: 15/08/2010
Người ký: Lê Thị Thanh Thuỷ
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2009 - 2010, phương hướng nhiệm vụ công tác năm học 2010 - 2011.
BAOCAOTONGKETCONGTACCONGDOAN2009-2010.doc
Công văn Số:132/BC-UBND
Ngày ban hành: 23/08/2010
Người ký: Vũ Văn Bình
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết năm học 2009 - 2010 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2010 - 2011.
BCTKNH09-2010UBND[1].doc
Công văn Số:378/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 12/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Thông báo về việc triệu tập đại biểu dự Hội nghị tổng kết năm học 2009 - 2010
TBtongket.doc
Cacdanhhieu.doc
Công văn Số:386/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 18/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức lễ khai giảng năm học 2010 - 2011
HuongdanLekhaigiang2010-2011[1].doc
Công văn Số:362 /PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: V/v: Chuẩn bị khai giảng năm học 2010-2011
HuongdanchuanbiKhaigiangnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:335/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 20/07/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: V/v: Bồi dưỡng cán bộ, giáo viên mầm non hè 2010
Congvanboiduonghe2010-Mamnon(capthi).doc
Công văn Số:304/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 02/07/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng tin học cho cán bộ quản lý trường học và giáo viên hè năm 2010.
trienkhaithuchienboiduongtinhoche2010.doc
Công văn Số:262/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/06/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Về việc: Bồi dưỡng CNTT hè 2010.
KehoachboiduongCNTT.doc
Công văn Số:192/CV-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 29/04/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng Dẫn
Trích yếu: V/v Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông
CV192ATGT.doc
Công văn đi
Chưa có công văn đi!
 
Trang chủ | Bài giảng trực tuyến | Tài nguyên | Thủ tục hành chính | Tìm kiếm
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Thành phố Cẩm Phả
Địa chỉ: Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.862.265
E-mail: pgdcampha.quangninh@moet.edu.vn
Website: campha.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà