TỔ CHỨC
Trường tiểu học Phan Bội Châu
- Địa chỉ: Khu II - Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: 0333863769
- Hòm thư: c1phanboichau.cp.quangninh@moet.edu.vn
- Fax: .........
- Website: http://campha.edu.vn/thphanboichau
Họ và tên: Bùi Thị Oanh
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333863769
ĐTNR:
Di động:
Email: ht.c1phanboichau@campha.edu.vn
Họ và tên: Trần Ngọc Thưởng
Chức vụ: Hiệu phó
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333.863.769
ĐTNR:
Di động: 0919964788
Email: Thuongpbc@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Thuỷ
Chức vụ: CTCĐ
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333.863.769
ĐTNR:
Di động: 0948312180
Email: Nguyenthuypbc@gmail.com
Họ và tên: Đặng Thị Ân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333.863.769
ĐTNR:
Di động: 0987302910
Email: an.teacher1979@gmail.com
Họ và tên: Hoàng Thu Hiền
Chức vụ: TPT
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333.863.769
ĐTNR:
Di động: 01689960060
Email: Hhien.1984@gmail.com
Họ và tên: Đinh Thị Thuỷ
Chức vụ: Tổ Trưởng 4,5
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333.863.769
ĐTNR:
Di động: 01696620760
Email: Dinhthuy23@gmail.com
Họ và tên: Phạm Thị Hoài Thu
Chức vụ: Kế toán
Trình độ đào tạo: Kế toán
ĐTCQ: 0333.863.769
ĐTNR:
Di động: 0914542673
Email: phamthupbc@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Hằng
Chức vụ: Tổ phó tổ 4,5
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333.863.769
ĐTNR:
Di động: 01246867589
Email: Hangnam_vn@gmail.com
Họ và tên: Ngô Thị Hằng
Chức vụ: Giao viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333.683.769
ĐTNR:
Di động: 0972688698
Email: ngothihang.hangpbc@gmail.com.vn
Họ và tên: Trần Văn Vũ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333.863.769
ĐTNR:
Di động:
Email: vu.teacher1980@gmail.com.vn
Họ và tên: Vũ Thị Hương Trang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333.863.769
ĐTNR:
Di động:
Email: vuthihuongtrang@gmail.com
Họ và tên: Trần Thị Oanh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333.863.769
ĐTNR:
Di động:
Email: tranoanhpbc@gmail.com
Họ và tên: Cao Thị Thanh Hải
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333.863.769
ĐTNR: 033.3716491
Di động:
Email: caothithanhhai@gmail.com
Họ và tên: Lương Thị Hằng Nga
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 033.863.769
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thu Hằng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333.863.769
ĐTNR:
Di động:
Email: Phamthihang-pbc@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Thảo
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: 01643547532
ĐTCQ: 0333.863.769
ĐTNR:
Di động:
Email: thaonguyenpbc@gmail.com
Họ và tên: Vũ Thị Bình
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333.863.769
ĐTNR:
Di động: 0915063156
Email: vubinhpbc@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thùy Mỵ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333.863.769
ĐTNR:
Di động: 0985617128
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Thu
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: SPTH
ĐTCQ:
ĐTNR: 033.3716491
Di động: '01279000946
Email: buithu.bui@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Huyền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333.863.769
ĐTNR:
Di động: 0902044747
Email: huyennguyen05ep@yahoo.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Bình
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333.863.769
ĐTNR:
Di động: 01655811405
Email: Binh-pbc@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Bình
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333.863.769
ĐTNR:
Di động: 01634440000
Email:
Họ và tên: Trần Phương Ngân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333.863.769
ĐTNR:
Di động: 0972183664
Email: Ngan-pbc@gmail.com
Họ và tên: Đoàn Thị Thu Hiền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333.863.769
ĐTNR:
Di động: 01697156789
Email: hien-phanboichau@gmail.com
Họ và tên: Hoàng Thị Nguyệt
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333.863.769
ĐTNR: 033.3710352
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Thu Trang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333.863.769
ĐTNR:
Di động: 01684184955
Email: vutrangpbc@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Phương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333.863.769
ĐTNR:
Di động: 0917294130
Email: Tranphuong75@gmail.com
Họ và tên: Vũ Thị Điều
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333.863.769
ĐTNR:
Di động:
Email: vudieupbc@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Mỹ Liên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333.863.769
ĐTNR:
Di động:
Email: nguyenthimylien@gmail.com
Họ và tên: Vũ Thị Nguyệt
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Âm nhạc
ĐTCQ: 0333.863.769
ĐTNR:
Di động: 0932269989
Email: mat_trang_cp@yahoo.com.vn
Họ và tên: Nguyễn Quỳnh Hoa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333.863.769
ĐTNR:
Di động: 0936906988
Email: Quynhhoapbc@gmail.com
Họ và tên: Vũ Thị Duyên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333.863.769
ĐTNR:
Di động: 0986917873
Email: duyenphanboichau@gmail.com
Họ và tên: Bùi Thị Thu Hương
Chức vụ: Nhân viên y tế
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ: 0333.863.769
ĐTNR:
Di động:
Email: huongytepbc@gmail.com
 
Trang chủ | Tài nguyên | Thủ tục hành chính | Tìm kiếm
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Thành phố Cẩm Phả
Địa chỉ: Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.862.265
E-mail: pgdcampha.quangninh@moet.edu.vn
Website: campha.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà
ga goi

http://www.xemayvn.co/

http://www.xemayvn.co/2017/08/nhong-sen-dia-nhong-xich.html