TỔ CHỨC
Trường tiểu học Phan Bội Châu
- Địa chỉ: Khu II - Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: 0333863769
- Hòm thư: c1phanboichau.cp.quangninh@moet.edu.vn
- Fax: .........
- Website: http://campha.edu.vn/thphanboichau
Họ và tên: Trần Thị Thu Hiền
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Mai
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email: C1cambinh@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Thuỷ
Chức vụ: CTCĐ
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333.863.769
ĐTNR:
Di động:
Email: Nguyenthuypbc@gmail.com
Họ và tên: Phạm Thị Bích Huê
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Hoàng Thu Hiền
Chức vụ: TPT
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333.863.769
ĐTNR:
Di động:
Email: Hhien.1984@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Mãi
Chức vụ: Tổ trưởng CM 1.2.3
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email: Nguyenmai@gmai.com
Họ và tên: Trần Thị Thu Lan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hằng
Chức vụ: Tổ phó tổ 4,5
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333.863.769
ĐTNR:
Di động:
Email: Hangnam_vn@gmail.com
Họ và tên: Ngô Thị Hằng
Chức vụ: Giao viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333.683.769
ĐTNR:
Di động:
Email: ngothihang.hangpbc@gmail.com.vn
Họ và tên: Đặng Thị Minh Tâm
Chức vụ: Giáo viên dạy Tiểu học
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Hương Trang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333.863.769
ĐTNR:
Di động:
Email: vuthihuongtrang@gmail.com
Họ và tên: Khổng Thị Hường
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đàm Thị Phương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thu Hằng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333.863.769
ĐTNR:
Di động:
Email: Phamthihang-pbc@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Thảo
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: 01643547532
ĐTCQ: 0333.863.769
ĐTNR:
Di động:
Email: thaonguyenpbc@gmail.com
Họ và tên: Bùi Thị Thu
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: SPTH
ĐTCQ:
ĐTNR: 033.3716491
Di động:
Email: buithu.bui@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Huyền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333.863.769
ĐTNR:
Di động:
Email: huyennguyen05ep@yahoo.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Bình
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333.863.769
ĐTNR:
Di động:
Email: Binh-pbc@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Bình
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333.863.769
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đoàn Thị Thu Hiền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333.863.769
ĐTNR:
Di động:
Email: hien-phanboichau@gmail.com
Họ và tên: Vũ Thị Thu Trang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333.863.769
ĐTNR:
Di động:
Email: vutrangpbc@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Phương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333.863.769
ĐTNR:
Di động:
Email: Tranphuong75@gmail.com
Họ và tên: Vũ Thị Điều
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333.863.769
ĐTNR:
Di động:
Email: vudieupbc@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Quỳnh Hoa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333.863.769
ĐTNR:
Di động:
Email: Quynhhoapbc@gmail.com
Họ và tên: Vũ Thị Duyên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333.863.769
ĐTNR:
Di động:
Email: duyenphanboichau@gmail.com
Họ và tên: Hoàng Thị Thúy Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Thanh Nga
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Giang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Dinh
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đinh Thị Liễu
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lê Thị Thủy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Diệp Thị Thơm
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lê Thanh Thủy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thiện Hiền
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lê Thị Thu Hà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Trường tiểu học Phan Bội Châu được thành lập từ năm 1954 là trường tư thục Phan Bội Châu học tại nhà sứ Cẩm Phả. Đến năm 1956 trường chính thức được xây dựng tại nơi đây với 4 phòng học, 6 lớp tổng số 192 H/s. Năm mới thành lập nhà trường chỉ có 1 cán bộ quản lí với 5 giáo viên có trình độ sư phạm dạy tiểu học.

        Năm 1961 trường trở thành trường quốc lập với tổng số 8 lớp, 272 học sinh gồm 1 hiệu trưởng, 1 hiệu phó và 5 giáo viên có trình độ sư phạm dạy tiểu học.

        Qua 56 năm xây dựng và phát triển, đến nay nhà trường đã có 19 lớp với tổng số 573 HS và 30 CB,GV. 56 năm qua đội ngũ giáo viên nhà trường với trình độ đào tạo chuẩn, trình độ chuyên môn và quản lý tổ chức tốt. Luôn giữ vững truyền thống “Dạy tốt-học tốt”, trường luôn đạt danh hiệu trường tiên tiến và tiên tiến xuất sắc cấp tỉnh. Trường được các cấp, các ngành ghi nhận biểu dương thành tích và tặng giấy khen, bằng khen, cờ thưởng. Năm học 2009-2010 trường được công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. Cũng 56 năm qua nhà trường đã đào tạo được nhiều thế hệ học sinh trưởng thành có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ văn hoá khá giỏi. Nhiều em đã trưởng thành giáo viên, cán bộ quản lý, tiến sĩ, kỹ sư, bác sĩ,... đóng góp lớn cho công cuộc bảo vệ, xây dựng đổi mới đất nước.

 

* Một số thành tích nổi bật của nhà trường:

    - Năm học 1989, 1990, 1991, 1992 được Sở giáo dục Tỉnh Quảng Ninh tặng cờ đạt danh hiệu đơn vị tiên tiến xuất sắc.

    - Năm học 1991 - 1992 được tặng bằng khen của Liên đoàn lao động tỉnh Quảng Ninh về phong trào thi đua “Hai đua” theo QĐ số 87/LĐLĐ ngày 4/11/1992.

    - Năm học 1993 - 1994, 1996 - 1997 được tặng bằng khen của Công an tỉnh Quảng Ninh về thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (QĐ số 8 ngày 28/2/1994,  QĐ số 85/TĐKT ngày 28/1/1997).

    - Năm 2005 CLB mĩ thuật đạt giải C vẽ tranh Di sản thế giới Vịnh Hạ Long với chủ đề Em yêu Vịnh Hạ Long”

    - Năm 2007 CLB mĩ thuật được nhận bằng chứng nhận của Hội đồng đội TW về vẽ tranh tem tết.

    - Chi bộ đảng được khen thưởng là chi bộ đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh xuất sắc tiêu biểu 3 năm liền (2006-2008).

    - Năm học 2008 - 2009 được tặng bằng khen về phong trào thi đua lao động giỏi và phong trao xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

    - Đơn vị trường liên tục đạt đơn vị trường tiên tiến. Công đoàn đạt vững mạnh xuất sắc. Tổ 4+5 đạt tổ đội lao động tiên tiến, xuất sắc.

    - Liên đội TNTP Hồ Chí Minh liên tục được công nhận liên đội tiên tiến xuất sắc, được nhận cờ, bằng khen, giấy khen.

     Với những thành tích đã đạt được, thầy và trò trường tiểu học Phan Bội Châu luôn quyết tâm giữ vững và phát huy truyền thống của nhà trường.

 

 * Một số hình ảnh hoạt động của nhà trường:
 

 

CÔNG KHAI KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC KHOẢN THU NĂM HỌC 2023-2024
28/10/2023

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC KHOẢN THU NĂM 2023- 2024
BÁO CÁO QUYẾT TOÁN THU CHI CÁC KHOẢN THU THEO THỎA THUẬN
09/06/2023

BÁO CÁO THU CHI CÁC KHOẢN THEO THOẢ THUẬN
DANH SÁCH THU THÁNG 3
09/06/2023

DANH SÁCH THU THÁNG 3
DANH SÁCH THU THÁNG 4
09/06/2023

DANH SÁCH THU THÁNG 4
DANH SÁCH THU THÁNG 5
09/06/2023

DANH SÁCH THU THÁNG 5
BÁO CÁO XẾP LOẠI VIÊN CHỨC
09/06/2023

BÁO CÁO XẾP LOẠI VIÊN CHỨC NĂM 2022-2023
DS GIÁO VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐI NGHĨA VỤ NĂM HỌC 2023-2024
08/06/2023

DS GIÁO VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐI NGHĨA VỤ NĂM HỌC 2023-2024
NGHI QUYET 21
08/06/2023

NGHI QUYET 21
THONG TU 21
08/06/2023

THONG TU 21
CHI PHÍ HOC TAP 22-23
08/06/2023

CHI PHÍ HỌC TAP 22-23
CHAT LUONG GD 22-23
08/06/2023

CHAT LUONG GD 22-23
BIEN BẢN DUYET GV NGHIA VỤ
08/06/2023

BIEN BAN DUYET GV NGHIA VU
QĐ NÂNG LƯƠNG QUÝ I NĂM 2021
30/03/2022

Quyết định nâng lương Quý I năm 2021
QUYẾT ĐỊNH NÂNG LƯƠNG TỪ THÁNG 8 ĐẾN THÁNG 12 NĂM 2021
30/03/2022

Quyết định nâng lương từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2021
QĐ PHÂN CÔNG CB-GV-NV NĂM HỌC 2021-2022
30/03/2022

QĐ phân công CBGVNV năm 2021-2022
QUY CHẾ HĐ CỦA HĐ THI ĐUA KHEN THƯỞNG 2021-2022
30/03/2022

Quy chế HĐ của HĐ thi đua, khen thưởng năm 2021-2022
CÔNG KHAI DỰ TOÁN NSNN NĂM 2022
30/03/2022

QĐ công khai dự toán chi ngân sách năm 2022
QUY CHẾ VĂN THƯ LƯU TRỮ
28/03/2022

Quy chế văn thư lưu trữ
NỘI QUY TIẾP CÔNG DÂN
25/03/2022

Nội quy tiếp công dân năm học 2021-2022
NỘI QUY TRƯỜNG TH PHAN BỘI CHÂU NĂM HỌC 2021-2022
25/03/2022

Nội quy trường TH Phan Bội Châu năm học 2021-2022
Công văn đến
Công văn Số:26/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 21/02/2011
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức thi Olympic Tiếng Anh trên mạng internet năm học 2010-2011 cấp thị xã.
HuongdanthiIOEcapthi.doc
Danhsachthisinhthamgiathicapthixa.xls
Công văn Số:21/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 19/01/2011
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Công tác chuyên môn kỳ 2, năm học 2010 - 2011
CongvanchuyenmonhockiII2010-2011.doc
Công văn Số:584/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 22/11/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet năm học 2010 - 2011
HuongdancuocthiOlympictiengAnhquaInternet-2010.doc
Công văn Số:532/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 29/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục trường TH, PTCS và THCS năm học 2010-2011.
Công văn Số:543/CV-GD&ĐT
Ngày ban hành: 02/11/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Công văn
Trích yếu: Chuẩn bị các tiết mục cho đêm liên hoan văn nghệ ngành GD&ĐT năm 2010
CV543tochuccongdienVN.doc
Cactietmucthamgiandemlienhoanvannghe.doc
DSdoivannghe20-11(1).xls
Công văn Số:528/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 26/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: V/v: Kiểm tra giữa học kì I năm học 2010 - 2011.
Lichkiemtragiuaky1NH2010-2011.doc
Công văn Số:519/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 22/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức cuộc thi giải Toán qua mạng Internet năm học 2010 - 2011.
HDTCthigiaitoanquamangnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:460/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Cập nhập thông tin người nước ngoài đến làm việc, công tác tại đơn vị.
CapnhatTTnuocngoaidenlamviec.doc
Công văn Số:459/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục văn học 2010 - 2011.
HuongdanTHnhiemvuKTKDnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:450/LT PGD&ĐT-CĐN
Ngày ban hành: 01/10/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá, Lê Thị Thanh Thủy
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Tổ chức Hội diễn Văn nghệ quần chúng ngành Giáo dục năm 2010
TochucHoidienVNQC2010.doc
Công văn Số:445/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn xét hết tập sự đối với giáo viên, nhân viên.
Cv445HDxethettapsu.doc
Công văn Số:443/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn làm hồ sơ đề nghị xét chuyển loại viên chức năm 2010
CV443HDchuyenloaivienchuc2010.doc
Mauchuyenloaivienchuc2010.xls
Công văn Số:424/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 10/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2010 - 2011.
PGDHuongdanthuchiennhiemvuCNTTnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:435/KH-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 16/09/2010
Người ký: Hoàng Thị GIá
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức trung thu 2010
CV435KHtochuctrungthu2010.doc
Công văn Số:432/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 14/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010 - 2011 cấp Tiểu học.
HuongdanthuchienNVNH2010-2011Captieuhoc.doc
Công văn Số:427/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 14/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức kiểm tra khảo sát chất lượng lớp 4 đầu năm học 2010- 2011
CV427KSCLlop4daunam2010-2011.doc
HuongdannhapdulieuKSCLlop4.doc
DSKTchatluonglop4.xls
Công văn Số:415/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 07/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Lịch duyệt kế hoạch và tổ chức Hội nghị CB, VC, LĐ năm học 2010 - 2011
LichduyetKeHoachvaHoinghiCBVCLD(suaLai).doc
Công văn Số:417/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 08/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Triệu tập cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn giáo dục kỹ năng sống.
Thongbao.doc
Công văn Số:412/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 01/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn khai giảng (bổ sung)
HDKhaigiang.doc
Công văn Số:411/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Triệu tập giáo viên tham gia tập huấn lắp đặt và sử dụng đàn Piano kỹ thuật số.
TrieutaptaphuansudungdanPianokythuatso.doc
Công văn Số:410/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm học 2010- 2011
Cv410kiemtrakhaosatCLdaunam2010-2011.doc
Công văn Số:408/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Một số quy định sử dụng Cổng thông tin điện tử Phòng GD&ĐT
QuydinhsudungCongTTDTcuaphongGD&DT.doc
Công văn Số:30/BC-CĐN
Ngày ban hành: 15/08/2010
Người ký: Lê Thị Thanh Thuỷ
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2009 - 2010, phương hướng nhiệm vụ công tác năm học 2010 - 2011.
BAOCAOTONGKETCONGTACCONGDOAN2009-2010.doc
Công văn Số:132/BC-UBND
Ngày ban hành: 23/08/2010
Người ký: Vũ Văn Bình
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết năm học 2009 - 2010 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2010 - 2011.
BCTKNH09-2010UBND[1].doc
Công văn Số:378/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 12/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Thông báo về việc triệu tập đại biểu dự Hội nghị tổng kết năm học 2009 - 2010
TBtongket.doc
Cacdanhhieu.doc
Công văn Số:386/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 18/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức lễ khai giảng năm học 2010 - 2011
HuongdanLekhaigiang2010-2011[1].doc
Công văn Số:2207/SGD&ĐT- GDTH
Ngày ban hành: 13/08/2010
Người ký: Trần Thị Minh
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: V/v Hướng dẫn thực hiện kinh phí Hỗ trợ cho giáo viên bồi dưỡng dạy thể dục
HuongdanthuchienkinhphiHotroGVhocTD.doc
Công văn Số:362 /PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: V/v: Chuẩn bị khai giảng năm học 2010-2011
HuongdanchuanbiKhaigiangnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:336/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 20/07/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: V/v: Bồi dưỡng cán bộ, giáo viên tiểu học hè 2010
Congvanboiduonghe2010-Tieuhoc(Capthi).doc
Công văn Số:304/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 02/07/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng tin học cho cán bộ quản lý trường học và giáo viên hè năm 2010.
trienkhaithuchienboiduongtinhoche2010.doc
Công văn Số:262/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/06/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Về việc: Bồi dưỡng CNTT hè 2010.
KehoachboiduongCNTT.doc
Công văn Số:260/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 04/06/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: V/v: Chuẩn bị khai giảng lớp bồi dưỡng giáo viên dạy thể dục cho các trường tiểu học và phổ thông cơ sở.
Cv260chuanbikhaigianglopboiduongGVtheduc.doc
Công văn Số:192/CV-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 29/04/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng Dẫn
Trích yếu: V/v Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông
CV192ATGT.doc
Công văn Số:719/QĐ-SGD&ĐT
Ngày ban hành: 19/05/2010
Người ký: Đỗ Văn Thuấn
Loại công văn: Quyết định
Trích yếu: Về việc đạt giải thi Văn-Toán tuổi thơ cấp tiểu học tỉnh Quảng Ninh năm học 2009 – 2010
QuyetdinhdatgiaigiaoluuVan-ToanTTcaptinh.doc
Công văn Số:111/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 19/05/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng Dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn bổ sung một số nội dung ghi học bạ và sổ điểm cấp tiểu học.
CV111Huongdanbosungghihocbavasodiemtieuhoc.doc
Công văn Số:78/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 03/04/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng Dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Thông tư số 32/2009/TT-BGDĐT về Quy định đánh giá và xếp loại HS tiểu học.
CV78Huongdanthongtu32vahocba.doc
Công văn đi
Chưa có công văn đi!
 
Trang chủ | Bài giảng trực tuyến | Tài nguyên | Thủ tục hành chính | Tìm kiếm
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Thành phố Cẩm Phả
Địa chỉ: Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.862.265
E-mail: pgdcampha.quangninh@moet.edu.vn
Website: campha.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà