TỔ CHỨC
Mầm non Cộng Hòa
- Địa chỉ: Thôn Giữa - Xã Cộng Hòa - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: 0333739529
- Hòm thư: c0conghoa@campha.edu.vn
- Fax: .........
- Website: http://campha.edu.vn/mnconghoa
Họ và tên: Hoàng Thanh Hoa
Chức vụ: Bí thư Chi Bộ- Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: ĐHSP
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0968 901 856
Email:
Họ và tên: Đinh Thị Mùi
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm Mầm non
ĐTCQ: 0333739529
ĐTNR:
Di động: 0793281558
Email: dinhmuimn@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Nhàn
Chức vụ: Chủ tịch công đoàn
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm Mầm non
ĐTCQ: 02033739529
ĐTNR:
Di động: 0393961359
Email: nguyennhanch@gmail.com
Họ và tên: Lương Thị Thảo
Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn
Trình độ đào tạo: Trung cấp sư phạm Mầm non
ĐTCQ: 0333739529
ĐTNR:
Di động: 0377865688
Email: thaoluong286@gmail.com
Họ và tên: Lê Thị Hậu
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm Mầm non
ĐTCQ: 0333739529
ĐTNR:
Di động: 01676814055
Email: lethihau1984ch@gmail.com
Họ và tên: Phạm Thị Phượng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm Mầm non
ĐTCQ: 0333739529
ĐTNR:
Di động: 01659848272
Email: phamphuongconghoa@gmail.com
Họ và tên: Phạm Thu Thương
Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn
Trình độ đào tạo: ĐHSPMN
ĐTCQ: 0333739529
ĐTNR:
Di động: 01654 680 888
Email: phamthuthuong90@gmail.com
Họ và tên: Bùi Thị Hoa
Chức vụ: Tổ trưởng tổ văn phòng
Trình độ đào tạo: Trung cấp y sỹ đa khoa
ĐTCQ: 0333739529
ĐTNR:
Di động: 0964243246
Email: nhimxinhch@gmail.com
Họ và tên: Đinh Thị Giang
Chức vụ: Giáo viên - Tổ phó tổ NV1
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm
ĐTCQ: 02033739529
ĐTNR:
Di động: 0985489698
Email: giangdinhcp93@gmail.com
Họ và tên: Đặng Thị Bình
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng sư phạm
ĐTCQ: 02033739529
ĐTNR:
Di động: 01672188084
Email: binhquangninh1993@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Phương Dung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung Cấp sư phạm
ĐTCQ: 02033739529
ĐTNR:
Di động: 0357315883
Email: nguyenphuongdungmn@gmail.com
Họ và tên: Nông Thị Mai
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm
ĐTCQ: 02033739529
ĐTNR:
Di động: 0989832523
Email: nongmai0593@gmail.com
Họ và tên: Vi Thị Chìu
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp sư phạm
ĐTCQ: 02033739529
ĐTNR:
Di động:
Email: vithichiu90@gmail.com
Họ và tên: Điệp Thị Mai
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm
ĐTCQ: 02033739529
ĐTNR:
Di động:
Email: maidiep6933@gmail.com
Họ và tên: Triệu Thị Thu Hà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm
ĐTCQ: 02033739529
ĐTNR:
Di động: 01665007159
Email: havemn95@gmail.com
Họ và tên: Trần Thị Thúy
Chức vụ: Giáo viên - TPCM tổ NV2
Trình độ đào tạo: Trung câp sư phạm
ĐTCQ: 02033739529
ĐTNR:
Di động: 0396682612
Email: thuyt6817@gmail.com
Họ và tên: Hoàng Thị Năm
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại Học sư phạm
ĐTCQ: 02033739529
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Thu
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm
ĐTCQ: 02033739529
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Điệp Hồng Phượng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao Đẳng sư phạm
ĐTCQ: 02033739529
ĐTNR:
Di động:
Email: phuongdiep2806@gmail.com
Họ và tên: Triệu Thị Thu Hương
Chức vụ: Gióa viên
Trình độ đào tạo: Cao Đẳng sư phạm
ĐTCQ: 02033739529
ĐTNR:
Di động:
Email: trieuhuong04011997@gmail.com
Họ và tên: Đỗ Thị Hồng Nhung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao Đẳng sư phạm
ĐTCQ: 02033739529
ĐTNR:
Di động: 01688444813
Email: dohongnhung1997dnq@gmail.com
Họ và tên: Tống Thị Thanh Thùy
Chức vụ: Văn thư
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 02033739529
ĐTNR:
Di động: 0904042730
Email: tongthanhthuy2009@gmail.com
Họ và tên: Đinh Thị nguyệt
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0355166211
Email: dinhthinguyet1995@gmail.com
 
Trang chủ | Tài nguyên | Thủ tục hành chính | Tìm kiếm
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Thành phố Cẩm Phả
Địa chỉ: Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.862.265
E-mail: pgdcampha.quangninh@moet.edu.vn
Website: campha.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà
ga goi

http://www.xemayvn.co/

http://www.xemayvn.co/2017/08/nhong-sen-dia-nhong-xich.html