TỔ CHỨC
Trường trung học cơ sở Mông Dương
- Địa chỉ: Thị xã Cẩm phả - Tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: 0333868051
- Hòm thư: .........
- Fax: .........
- Website: http://campha.edu.vn/thcsmongduong
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hà
Chức vụ: Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại Học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0902 462 898
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Nga
Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ: 0333868051
ĐTNR:
Di động: 0904349242
Email: nguyennga.cpqn@gmail.com
Họ và tên: Ngô Thị Thu Hà
Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng
Trình độ đào tạo: Lịch sử
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0974013822
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hương
Chức vụ: Giáo viên - Chủ tịch công đoàn
Trình độ đào tạo: Toán
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01664757554
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hiền
Chức vụ: Tổ trưởng
Trình độ đào tạo: Ngữ vản
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333732156
Di động: 0904764906
Email:
Họ và tên: Đặng Thị Thảo
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Bưởi
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm Lý
ĐTCQ:
ĐTNR: 3868778
Di động: 0906086787
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hiền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Toán
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0968593468
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Tựa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Toán
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0902612448
Email:
Họ và tên: Lương Thị Trâm Anh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Văn- Địa
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0904461297
Email:
Họ và tên: Phùng Mai Duyên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Toán
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0977735993
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Dung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sinh
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0986060787
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Thu Dung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Nhạc, Thiết bị
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0946047037
Email:
Họ và tên: Lê Kim Oanh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Ngữ văn
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0936096779
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Hằng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Văn- Sử
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lại Thị Minh Nguyệt
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Vật lý
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0936673767
Email:
Họ và tên: Trần Tuyết Minh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Văn - Sử
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01696625556
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Kim Hảo
Chức vụ: Tổ phó
Trình độ đào tạo: Văn
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01289332138
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Thu Lan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Văn
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0903210675
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Sáu
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Toán
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01222249654
Email:
Họ và tên: Đỗ Thị Hoa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Diệp Thanh Huệ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Giáo dục thể chất
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333.743339
Di động: 01664036233
Email:
Họ và tên: Đặng Thị Sen
Chức vụ: Nhân viên y tế
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Trang
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trần Thị Hà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học sinh hóa
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0973933618
Email: Tranha618@gmail.com
Họ và tên: Lê Thị Hiền
Chức vụ: Kế toán
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Chiên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đỗ Thị Hường
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Lan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đào Thị Ngọc Ánh
Chức vụ: Giáo viên+ Văn Thư
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email: daothingocanh@campha.edu.com
Họ và tên: Vũ Thị Hằng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Thu Dung
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
 
Trang chủ | Tài nguyên | Thủ tục hành chính | Tìm kiếm
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Thành phố Cẩm Phả
Địa chỉ: Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.862.265
E-mail: pgdcampha.quangninh@moet.edu.vn
Website: campha.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà
ga goi

http://www.xemayvn.co/

http://www.xemayvn.co/2017/08/nhong-sen-dia-nhong-xich.html