TỔ CHỨC
Trường tiểu học Kim Đồng
- Địa chỉ: Thị xã Cẩm phả - Tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: 0333865702
- Hòm thư: c1kimdong.cp.quangninh@moet.edu.vn
- Fax: 0333865702
- Website: http://campha.edu.vn/thkimdong
Họ và tên: Nguyễn Thị Hạnh
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm tiểu học
ĐTCQ: 02033968702
ĐTNR:
Di động: 0338236888
Email: c1kimdong@campha.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Như Đạo
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại Học giáo dục tiểu học
ĐTCQ: 02033963702
ĐTNR:
Di động: 0363924509
Email: c1kimdong@campha.edu.vn
Họ và tên: Lê Thị Hương
Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn
Trình độ đào tạo: Tiểu học
ĐTCQ: 0333 865 702
ĐTNR:
Di động: 0934 418 819
Email: lehuong71c1kd@gmail.com
Họ và tên: Phạm Thị Xuyên
Chức vụ: Giáo viên + Tổ phó 1, 2, 3
Trình độ đào tạo: Tiểu học
ĐTCQ: 0333 865 702
ĐTNR: 0333 734 001
Di động: 01699 055 473
Email:
Họ và tên: Phan Thị Minh Hà
Chức vụ: Tổ trưởng 1+2+3
Trình độ đào tạo: Tiểu học
ĐTCQ: 0333 865 702
ĐTNR: 0333 730 381
Di động: 01689 338 168
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Thanh Hương
Chức vụ: Giáo viên + Tổ phó 1+2+3
Trình độ đào tạo: Tiểu học
ĐTCQ: 0333 865 702
ĐTNR: 0333 867 826
Di động: 01682 387 997
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Huyền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiểu học
ĐTCQ: 0333 865 702
ĐTNR: 0333 734 570
Di động: 0934 560 838
Email:
Họ và tên: Bùi Bích Hợp
Chức vụ: Giáo viên + Tổ trưởng 4, 5
Trình độ đào tạo: Tiểu học
ĐTCQ: 0333 865 702
ĐTNR: 0333 730 182
Di động: 0936 211 995
Email: buibchhop@yahoo.com
Họ và tên: Lương Thuý Hiền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiểu học
ĐTCQ: 0333 865 702
ĐTNR: 0333 867 566
Di động: 0949 246 167
Email:
Họ và tên: Trương Thị Hà
Chức vụ: Tổng phụ trách Đội
Trình độ đào tạo: Âm nhạc
ĐTCQ: 0333 865 702
ĐTNR: 0333 950 128
Di động: 0902 068 278
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Hải
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Âm nhạc
ĐTCQ: 0333 865 702
ĐTNR: 0333 939 802
Di động: 0912 859 955
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Dung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiểu học
ĐTCQ: 0333 865 702
ĐTNR:
Di động: 0942 603 818
Email:
Họ và tên: Chu Thị Bích
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mĩ thuật
ĐTCQ: 0333 865 702
ĐTNR: 0333 865 554
Di động: 0984 843 836
Email:
Họ và tên: Dương Thị Vân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiểu học
ĐTCQ: 0333 865 702
ĐTNR:
Di động: 0948 287 216
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Vân
Chức vụ: Giáo viên + Tổ phó 4, 5
Trình độ đào tạo: Tiểu học
ĐTCQ: 0333 865 702
ĐTNR: 0333 950 518
Di động: 0904 176 729
Email:
Họ và tên: Trần Thị Lý
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiểu học
ĐTCQ: 0333 865 702
ĐTNR: 0333 731 400
Di động: 0916 852 652
Email: tranly250369@yahoo.com
Họ và tên: Bùi Thị Thu Hường
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Hà Ninh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0335467773
Email:
Họ và tên: Đặng Thị Yến
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0982121077
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Duyên
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp điều dưỡng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0906062280
Email: nguyenthiduyen685@gmail.com
Họ và tên: Vũ Thị Thu
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp thiết bị - thư viên
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0334899666
Email: thuthietbivts@gmail.com
Họ và tên: Hoàng Hải Yến
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0389038483
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Hồng Thạnh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đinh Thị Ngọc
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao Đăng sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0397939383
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thục Quyên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao Đẳng sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0984455846
Email:
Họ và tên: Đỗ Thị Mùi
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao Đẳng sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0379381281
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Tâm
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đặng Thị Thuần
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Mừng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Thắng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0989339028
Email: phamthithangkd@gmail.com
Họ và tên: Vũ Thị Hà
Chức vụ: Hiệu Trưởng
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0974365075
Email: vuha1975@gmail.com

 

Trường TH Kim Đồng được thành lập từ năm 1959 với tên gọi là trường cấp 1 Kim Đồng, là trường cấp 1 đầu tiên sau ngày giải phóng ở Cửa Ông.    Suốt 50 năm qua nhà trường được các cấp lãnh đạo Tỉnh, Thị xã, Phường, Ngành Giáo dục, CMHS, các công ty, xí nghiệp hỗ trợ chăm lo xây dựng về đội ngũ, đầu tư xây dựng mới và không ngừng cải tạo về CSVC nhà trường. Đến nay, trường đã có 2 dãy phòng học cao tầng khang trang, có đủ điều kiện cho học snh được học tập.
    Đội ngũ giáo viên tích cực học tập nâng cao trình độ, 100% số cán bộ, giáo viên có trình độ chuẩn, trong đó có trên 70% trên chuẩn.
    Chất lượng giáo dục hàng năm của nhà trường đạt từ 99% đến 100% , trong đó có 70% đến 85% khá giỏi. Bình quân hàng năm nhà trường có trên 100 học sinh hoàn thành chương trình tiểu học với chất lượng cao.  Trường luôn đạt danh hiệu trường tiên tiến và xuất sắc.
    Năm học 2001-2002, trường nhận bằng khen của Bộ Giáo dục và đào tạo.
    Năm học 2003-2004 và năm học 2005-2006, trường được Liên đoàn lao động Thị xã tặng giấy khen về thành tích xuất sắc 10 năm thực hiện cuộc vận động "Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm" và phong trào CNVC, LĐ.
    Năm học 2004-2005, UBND thị xã tặng giấy khen về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua 5 năm(2000-2004).
    Năm học 2008-2009, nhà trường được công nhận trường TH đạt Chuẩn Quốc gia mức độ I.
     Năm học 2009 - 2010 trường là 1 trong 2 trường TH đầu tiên  của Thị xã Cẩm Phả được công nhận trường Chuẩn Quốc gia Mức độ 2.
     Với truyền thống và thành tích đã đạt được, trường TH Kim Đồng quyết tâm duy trì, phát huy, xứng đáng với sự tin yêu của ngành giáo dục Cẩm Phả, của chính quyền địa phương và nhân dân.

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 5
25/01/2024

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 5
BIÊN BẢN NIÊM YẾT CÔNG KHAI Kết quả chất lượng giáo dục giữa học kì I, năm học 2023-2024
21/11/2023

BIÊN BẢN NIÊM YẾT CÔNG KHAI Kết quả chất lượng giáo dục giữa học kì I, năm học 2023-2024
BIÊN BẢN KẾT THÚC NIÊM YẾT CÔNG KHAI Dự toán các khoản thu - Năm học 2023 - 2024
21/11/2023

BIÊN BẢN KẾT THÚC NIÊM YẾT CÔNG KHAI Dự toán các khoản thu - Năm học 2023 - 2024
BIÊN BẢN KẾT THÚC NIÊM YẾT CÔNG KHAI Danh sách đăng ký thi đua năm học 2023-2024
18/11/2023

BIÊN BẢN KẾT THÚC NIÊM YẾT CÔNG KHAI Danh sách đăng ký thi đua năm học 2023-2024
BIÊN BẢN V/v kết thúc niêm yết công khai Kinh phí các lớp ủng hộ Hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường năm học 2023 - 2024
15/11/2023

BIÊN BẢN V/v kết thúc niêm yết công khai Kinh phí các lớp ủng hộ Hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường năm học 2023 - 2024
BIÊN BẢN V/v kết thúc niêm yết công khai Đường dây nóng tiếp nhận và xử lý các thông tin phản ánh về lạm thu
01/11/2023

BIÊN BẢN V/v kết thúc niêm yết công khai Đường dây nóng tiếp nhận và xử lý các thông tin phản ánh về lạm thu
BIÊN BẢN KẾT THÚC NIÊM YẾT CÔNG KHAI Văn bản hỗ trợ chi phí học tập học kì 1 năm học 2023-2024
01/11/2023

BIÊN BẢN KẾT THÚC NIÊM YẾT CÔNG KHAI Văn bản hỗ trợ chi phí học tập học kì 1 năm học 2023-2024
BIÊN BẢN Kết thúc niêm yết công khai theo Thông tư 36/TT/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT Năm học 2023-2024
24/10/2023

BIÊN BẢN Kết thúc niêm yết công khai theo Thông tư 36/TT/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT Năm học 2023-2024
BIÊN BẢN V/v niêm yết công khai Dự toán các khoản thu- Năm học 2023 - 2024
22/10/2023

BIÊN BẢN V/v niêm yết công khai Dự toán các khoản thu- Năm học 2023 - 2024
KẾ HOẠCH             Về việc triển khai thực hiện các khoản thu năm học 2023 -2024
20/10/2023

KẾ HOẠCH             Về việc triển khai thực hiện các khoản thu năm học 2023 -2024
BIÊN BẢN V/v niêm yết công khai Danh sách đăng ký thi đua năm học 2023-2024
18/10/2023

BIÊN BẢN V/v niêm yết công khai Danh sách đăng ký thi đua năm học 2023-2024
BIÊN BẢN V/v niêm yết công khai Quy chế trong nhà trường - Năm học 2023 - 2024
16/10/2023

BIÊN BẢN V/v niêm yết công khai Quy chế trong nhà trường - Năm học 2023 - 2024
BIÊN BẢN KẾT THÚC NIÊM YẾT CÔNG KHAI Quy chế trong nhà trường - Năm học 2023 - 2024
16/10/2023

BIÊN BẢN KẾT THÚC NIÊM YẾT CÔNG KHAI Quy chế trong nhà trường - Năm học 2023 - 2024
KẾ HOẠCH Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý, giáo viên cấp tiểu học Năm học 2023 - 2024
16/10/2023

KẾ HOẠCH Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý, giáo viên cấp tiểu học Năm học 2023 - 2024
BIÊN BẢN V/v niêm yết công khai Kinh phí các lớp ủng hộ Hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường năm học 2023 - 2024
15/10/2023

BIÊN BẢN V/v niêm yết công khai Kinh phí các lớp ủng hộ Hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường năm học 2023 - 2024
Hội khỏe Phù Đổng cấp trường năm học 2023-2024
09/10/2023

Hội khỏe Phù Đổng cấp trường năm học 2023-2024
Kế hoạch Công Đoàn năm học 2023-2024
06/10/2023

Kế hoạch Công Đoàn năm học 2023-2024
BIÊN BẢN KẾT THÚC CÔNG KHAI THEO THÔNG TƯ 36/2017-TT BGD
02/10/2023

BIÊN BẢN KẾT THÚC CÔNG KHAI THEO THÔNG TƯ 36/2017-TT BGD
BIÊN BẢN V/v niêm yết công khai Đường dây nóng tiếp nhận và xử lý các thông tin phản ánh về lạm thu
01/10/2023

BIÊN BẢN V/v niêm yết công khai Đường dây nóng tiếp nhận và xử lý các thông tin phản ánh về lạm thu
BIÊN BẢN V/v niêm yết công khai Văn bản hỗ trợ chi phí học tập học kì 1 năm học 2023-2024
01/10/2023

BIÊN BẢN V/v niêm yết công khai Văn bản hỗ trợ chi phí học tập học kì 1 năm học 2023-2024
Công văn đến
Công văn Số:26/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 21/02/2011
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức thi Olympic Tiếng Anh trên mạng internet năm học 2010-2011 cấp thị xã.
HuongdanthiIOEcapthi.doc
Danhsachthisinhthamgiathicapthixa.xls
Công văn Số:21/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 19/01/2011
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Công tác chuyên môn kỳ 2, năm học 2010 - 2011
CongvanchuyenmonhockiII2010-2011.doc
Công văn Số:584/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 22/11/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet năm học 2010 - 2011
HuongdancuocthiOlympictiengAnhquaInternet-2010.doc
Công văn Số:532/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 29/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục trường TH, PTCS và THCS năm học 2010-2011.
Công văn Số:543/CV-GD&ĐT
Ngày ban hành: 02/11/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Công văn
Trích yếu: Chuẩn bị các tiết mục cho đêm liên hoan văn nghệ ngành GD&ĐT năm 2010
CV543tochuccongdienVN.doc
Cactietmucthamgiandemlienhoanvannghe.doc
DSdoivannghe20-11(1).xls
Công văn Số:528/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 26/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: V/v: Kiểm tra giữa học kì I năm học 2010 - 2011.
Lichkiemtragiuaky1NH2010-2011.doc
Công văn Số:519/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 22/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức cuộc thi giải Toán qua mạng Internet năm học 2010 - 2011.
HDTCthigiaitoanquamangnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:460/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Cập nhập thông tin người nước ngoài đến làm việc, công tác tại đơn vị.
CapnhatTTnuocngoaidenlamviec.doc
Công văn Số:459/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục văn học 2010 - 2011.
HuongdanTHnhiemvuKTKDnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:450/LT PGD&ĐT-CĐN
Ngày ban hành: 01/10/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá, Lê Thị Thanh Thủy
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Tổ chức Hội diễn Văn nghệ quần chúng ngành Giáo dục năm 2010
TochucHoidienVNQC2010.doc
Công văn Số:445/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn xét hết tập sự đối với giáo viên, nhân viên.
Cv445HDxethettapsu.doc
Công văn Số:443/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn làm hồ sơ đề nghị xét chuyển loại viên chức năm 2010
CV443HDchuyenloaivienchuc2010.doc
Mauchuyenloaivienchuc2010.xls
Công văn Số:424/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 10/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2010 - 2011.
PGDHuongdanthuchiennhiemvuCNTTnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:435/KH-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 16/09/2010
Người ký: Hoàng Thị GIá
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức trung thu 2010
CV435KHtochuctrungthu2010.doc
Công văn Số:432/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 14/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010 - 2011 cấp Tiểu học.
HuongdanthuchienNVNH2010-2011Captieuhoc.doc
Công văn Số:427/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 14/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức kiểm tra khảo sát chất lượng lớp 4 đầu năm học 2010- 2011
CV427KSCLlop4daunam2010-2011.doc
HuongdannhapdulieuKSCLlop4.doc
DSKTchatluonglop4.xls
Công văn Số:415/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 07/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Lịch duyệt kế hoạch và tổ chức Hội nghị CB, VC, LĐ năm học 2010 - 2011
LichduyetKeHoachvaHoinghiCBVCLD(suaLai).doc
Công văn Số:417/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 08/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Triệu tập cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn giáo dục kỹ năng sống.
Thongbao.doc
Công văn Số:412/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 01/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn khai giảng (bổ sung)
HDKhaigiang.doc
Công văn Số:411/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Triệu tập giáo viên tham gia tập huấn lắp đặt và sử dụng đàn Piano kỹ thuật số.
TrieutaptaphuansudungdanPianokythuatso.doc
Công văn Số:410/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm học 2010- 2011
Cv410kiemtrakhaosatCLdaunam2010-2011.doc
Công văn Số:408/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Một số quy định sử dụng Cổng thông tin điện tử Phòng GD&ĐT
QuydinhsudungCongTTDTcuaphongGD&DT.doc
Công văn Số:30/BC-CĐN
Ngày ban hành: 15/08/2010
Người ký: Lê Thị Thanh Thuỷ
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2009 - 2010, phương hướng nhiệm vụ công tác năm học 2010 - 2011.
BAOCAOTONGKETCONGTACCONGDOAN2009-2010.doc
Công văn Số:132/BC-UBND
Ngày ban hành: 23/08/2010
Người ký: Vũ Văn Bình
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết năm học 2009 - 2010 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2010 - 2011.
BCTKNH09-2010UBND[1].doc
Công văn Số:378/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 12/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Thông báo về việc triệu tập đại biểu dự Hội nghị tổng kết năm học 2009 - 2010
TBtongket.doc
Cacdanhhieu.doc
Công văn Số:386/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 18/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức lễ khai giảng năm học 2010 - 2011
HuongdanLekhaigiang2010-2011[1].doc
Công văn Số:2207/SGD&ĐT- GDTH
Ngày ban hành: 13/08/2010
Người ký: Trần Thị Minh
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: V/v Hướng dẫn thực hiện kinh phí Hỗ trợ cho giáo viên bồi dưỡng dạy thể dục
HuongdanthuchienkinhphiHotroGVhocTD.doc
Công văn Số:362 /PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: V/v: Chuẩn bị khai giảng năm học 2010-2011
HuongdanchuanbiKhaigiangnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:336/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 20/07/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: V/v: Bồi dưỡng cán bộ, giáo viên tiểu học hè 2010
Congvanboiduonghe2010-Tieuhoc(Capthi).doc
Công văn Số:304/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 02/07/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng tin học cho cán bộ quản lý trường học và giáo viên hè năm 2010.
trienkhaithuchienboiduongtinhoche2010.doc
Công văn Số:262/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/06/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Về việc: Bồi dưỡng CNTT hè 2010.
KehoachboiduongCNTT.doc
Công văn Số:260/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 04/06/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: V/v: Chuẩn bị khai giảng lớp bồi dưỡng giáo viên dạy thể dục cho các trường tiểu học và phổ thông cơ sở.
Cv260chuanbikhaigianglopboiduongGVtheduc.doc
Công văn Số:192/CV-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 29/04/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng Dẫn
Trích yếu: V/v Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông
CV192ATGT.doc
Công văn Số:719/QĐ-SGD&ĐT
Ngày ban hành: 19/05/2010
Người ký: Đỗ Văn Thuấn
Loại công văn: Quyết định
Trích yếu: Về việc đạt giải thi Văn-Toán tuổi thơ cấp tiểu học tỉnh Quảng Ninh năm học 2009 – 2010
QuyetdinhdatgiaigiaoluuVan-ToanTTcaptinh.doc
Công văn Số:111/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 19/05/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng Dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn bổ sung một số nội dung ghi học bạ và sổ điểm cấp tiểu học.
CV111Huongdanbosungghihocbavasodiemtieuhoc.doc
Công văn Số:78/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 03/04/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng Dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Thông tư số 32/2009/TT-BGDĐT về Quy định đánh giá và xếp loại HS tiểu học.
CV78Huongdanthongtu32vahocba.doc
Công văn đi
Công văn Số:số 12/BC - THKĐ
Ngày ban hành: 09/12/2010
Người ký: Nguyễn Thị Bình
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Báo cáo kế hoạch KĐCL năm học 2010-2011
Công văn Số:Biểu 06/TB
Ngày ban hành: 10/06/2010
Người ký: Nguyễn Thị Bình
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Thông báo công khai chất lượng giáo dục năm học 2009 - 2010
Công văn Số:số 02/KH - THKĐ
Ngày ban hành: 23/09/2010
Người ký: Nguyễn Thị Bình
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch năm học 2010 - 2011
Kehoachnamhoc10-11.doc
Bandangkythidua2010.2011.doc
 
Trang chủ | Bài giảng trực tuyến | Tài nguyên | Thủ tục hành chính | Tìm kiếm
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Thành phố Cẩm Phả
Địa chỉ: Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.862.265
E-mail: pgdcampha.quangninh@moet.edu.vn
Website: campha.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà