TỔ CHỨC
Trường tiểu học Kim Đồng
- Địa chỉ: Thị xã Cẩm phả - Tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: 0333865702
- Hòm thư: c1kimdong.cp.quangninh@moet.edu.vn
- Fax: 0333865702
- Website: http://campha.edu.vn/thkimdong
Họ và tên: Lê Thị Hương
Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn
Trình độ đào tạo: Tiểu học
ĐTCQ: 0333 865 702
ĐTNR:
Di động: 0934 418 819
Email: lehuong71c1kd@gmail.com
Họ và tên: Phạm Thị Xuyên
Chức vụ: Giáo viên + Tổ phó 1, 2, 3
Trình độ đào tạo: Tiểu học
ĐTCQ: 0333 865 702
ĐTNR: 0333 734 001
Di động: 01699 055 473
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Dung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiểu học
ĐTCQ: 0333 865 702
ĐTNR:
Di động: 0942 603 818
Email:
Họ và tên: Phan Thị Minh Hà
Chức vụ: Tổ trưởng 1+2+3
Trình độ đào tạo: Tiểu học
ĐTCQ: 0333 865 702
ĐTNR: 0333 730 381
Di động: 01689 338 168
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Yên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiểu học
ĐTCQ: 0333 865 702
ĐTNR: 0333 730 322
Di động: 01686 667 719
Email:
Họ và tên: Lê Thị Thuỷ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiểu học
ĐTCQ: 0333 865 702
ĐTNR: 0333 865 622
Di động: 01228 219 634
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Thanh Hương
Chức vụ: Giáo viên + Tổ phó 1+2+3
Trình độ đào tạo: Tiểu học
ĐTCQ: 0333 865 702
ĐTNR: 0333 867 826
Di động: 01682 387 997
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Vân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiểu học
ĐTCQ: 0333 865 702
ĐTNR: 0333 867 844
Di động: 01697 220 226
Email: 100260@yahoo.com
Họ và tên: Bùi Thị Huyền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiểu học
ĐTCQ: 0333 865 702
ĐTNR: 0333 734 570
Di động: 0934 560 838
Email:
Họ và tên: Trần Thị Thanh Thuý
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Tiểu học
ĐTCQ: 0333 865 702
ĐTNR: 0333 866 580
Di động: 01234161188
Email: tranthuyc1kd@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thanh Huyền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiểu học
ĐTCQ: 0333 865 702
ĐTNR: 0333 867 544
Di động: 0974 288 358
Email:
Họ và tên: Lưu Thị Tâm
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiểu học
ĐTCQ: 0333 865 702
ĐTNR: 0333 866 823
Di động: 0949 813 169
Email:
Họ và tên: Bùi Bích Hợp
Chức vụ: Giáo viên + Tổ trưởng 4, 5
Trình độ đào tạo: Tiểu học
ĐTCQ: 0333 865 702
ĐTNR: 0333 730 182
Di động: 0936 211 995
Email: buibchhop@yahoo.com
Họ và tên: Lương Thuý Hiền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiểu học
ĐTCQ: 0333 865 702
ĐTNR: 0333 867 566
Di động: 0949 246 167
Email:
Họ và tên: Trương Thị Hà
Chức vụ: Tổng phụ trách Đội
Trình độ đào tạo: Âm nhạc
ĐTCQ: 0333 865 702
ĐTNR: 0333 950 128
Di động: 0902 068 278
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Hải
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Âm nhạc
ĐTCQ: 0333 865 702
ĐTNR: 0333 939 802
Di động: 0912 859 955
Email:
Họ và tên: Chu Thị Bích
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mĩ thuật
ĐTCQ: 0333 865 702
ĐTNR: 0333 865 554
Di động: 0984 843 836
Email:
Họ và tên: Dương Thị Vân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiểu học
ĐTCQ: 0333 865 702
ĐTNR:
Di động: 0948 287 216
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Vân
Chức vụ: Giáo viên + Tổ phó 4, 5
Trình độ đào tạo: Tiểu học
ĐTCQ: 0333 865 702
ĐTNR: 0333 950 518
Di động: 0904 176 729
Email:
Họ và tên: Trần Thị Lý
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiểu học
ĐTCQ: 0333 865 702
ĐTNR: 0333 731 400
Di động: 0916 852 652
Email: tranly250369@yahoo.com
Họ và tên: Bùi Thị Thu Hường
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Bích Hường
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333950221
ĐTNR: 0333868774
Di động: 0904583468
Email: ht.c1kimdong@campha.edu.vn
Họ và tên: Vũ Hà Ninh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lê Thu Thủy
Chức vụ: Nhân viên thiết bị thư viện
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Vân
Chức vụ: Kế Toán - Văn Thư
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Vân
Chức vụ: Kế Toán - Văn Thư
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đặng Thị Yến
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
 
Trang chủ | Tài nguyên | Thủ tục hành chính | Tìm kiếm
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Thành phố Cẩm Phả
Địa chỉ: Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.862.265
E-mail: pgdcampha.quangninh@moet.edu.vn
Website: campha.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà
ga goi

http://www.xemayvn.co/

http://www.xemayvn.co/2017/08/nhong-sen-dia-nhong-xich.html