TỔ CHỨC
Trường tiểu học Tha Cát
- Địa chỉ: Dương Huy - Cẩm phả - Tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: 0333733858
- Hòm thư: c1thacat.@campha.edu.vn
- Fax: .........
- Website: http://campha.edu.vn/ththacat
Họ và tên: Vũ Thị Cẩm Bình
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333733869
Di động: 0942114738
Email:
Họ và tên: Nông Thị Ngân
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Đảm
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333737546
Di động: 01658276055
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hoài
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm
ĐTCQ: 0333733858
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hợi
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333737570
Di động: 01276301459
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Oanh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Ngô Thị Bích Loan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333733858
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đoàn Thị Thanh Huyền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Tăng Thị Khương Hoài
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333733858
ĐTNR:
Di động: 01694702429
Email:
Họ và tên: Nguyễn Tiến Nha
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0948248809
Email:
Họ và tên: Tạ Thị Hà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại hoc sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333733934
Di động: 01689258570
Email:
Họ và tên: Nguyễn Như Huỳnh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0936096996
Email:
Họ và tên: Trần Thị Hồng Xiêm
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao Đẳng Sư Phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01643401371
Email:
Họ và tên: Điệp Thị Hoa
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Cao Đẳng Sư Phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0983427488
Email:
Họ và tên: Điệp Thị Quỳnh
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Cao Đẳng Sư Phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0985842687
Email:
Họ và tên: Lý Thị Mến
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Cao Đẳng Sư Phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01692884191
Email:
Họ và tên: Lưu Thị Thu Huyền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao Đẳng Sư Phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01697162185
Email:
Họ và tên: Đỗ Trường Thu
Chức vụ: TTVP
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Ly
Chức vụ: Y sĩ
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ: 0333733858
ĐTNR:
Di động: 0977050771
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Tươi
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
 
Trang chủ | Tài nguyên | Thủ tục hành chính | Tìm kiếm
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Thành phố Cẩm Phả
Địa chỉ: Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.862.265
E-mail: pgdcampha.quangninh@moet.edu.vn
Website: campha.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà
ga goi

http://www.xemayvn.co/

http://www.xemayvn.co/2017/08/nhong-sen-dia-nhong-xich.html