TỔ CHỨC
Trường Tiểu học Mông Dương
- Địa chỉ: Phường Mông Dương - Thị xã Cẩm phả - Tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: 0333.868.286
- Hòm thư: c1mongduong@campha.edu.vn
- Fax: .........
- Website: http://campha.edu.vn/thmongduong
Họ và tên: Nguyễn Thị Tám
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333.868.067
ĐTNR: 0333.868.692
Di động: 0979.289.117
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Tin
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333.868.067
ĐTNR: 0333.732.536
Di động: 0979.289.052
Email: phamthitin1971@gmail.com
Họ và tên: Ngô Thị Hoa
Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333.868.067
ĐTNR: 0333.732.603
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hoa
Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn khối 1, 2, 3
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333.868.067
ĐTNR:
Di động: 0936.558.805
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Ngọc Thạch
Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn khối 4, 5.
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333.868.067
ĐTNR: 0333.732.384
Di động: 01287.289.099
Email:
Họ và tên: Trần Thị Kim Ngân
Chức vụ: Bí thư Chi đoàn trường
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333.868.067
ĐTNR: 0333.868.181
Di động: 0988.475.477
Email: trankimngan.011188@gmail.com
Họ và tên: Trần Mỹ Vân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333.732.292
Di động: 0934.639.060
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333.868.067
ĐTNR: 0333.874.024
Di động: 0914.056.366
Email:
Họ và tên: Đặng Thị Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333.868.067
ĐTNR: 0333.732.504
Di động: 0919.758.178
Email:
Họ và tên: Nguyễn Ngọc Huân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Lịch
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung học hoàn chỉnh
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01684.495.221
Email:
Họ và tên: Phạm Thanh Mai
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333.732.473
Di động:
Email:
Họ và tên: Lê Thị Quyên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm Tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333.732.411
Di động: 01675.991.820
Email:
Họ và tên: Tô Thị Huyền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333.868.067
ĐTNR: 0333.733.372
Di động: 0919.912.316
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hiền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333.868.067
ĐTNR: 0333.738.069
Di động: 01228.283.799
Email:
Họ và tên: Lê Thanh Thúy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333.868.067
ĐTNR: 0333.732.442
Di động: 0904.146.727
Email:
Họ và tên: Trần Thị Tâm
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333.868.067
ĐTNR: 0333.732.184
Di động: 0936.210.760
Email:
Họ và tên: Trương Thị Thuỵ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ: 0333.868.067
ĐTNR:
Di động: 01693.730.366
Email:
Họ và tên: Đỗ Thu Thảo
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333.868.067
ĐTNR: 0336.272.005
Di động: 01654.092.069
Email:
Họ và tên: Tô Thị Gái
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333.868.067
ĐTNR: 0333.733.502
Di động: 01228.232.876
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Tươi
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Vân Anh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Yến
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thu Quỳnh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Thuý Hằng
Chức vụ: Kế toán
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333.868.067
ĐTNR: 0333.718.379
Di động: 1936.190.379
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Thu Hiền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333.732.593
Di động: 01228.780.359
Email:
 
Trang chủ | Tài nguyên | Thủ tục hành chính | Tìm kiếm
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Thành phố Cẩm Phả
Địa chỉ: Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.862.265
E-mail: pgdcampha.quangninh@moet.edu.vn
Website: campha.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà
ga goi

http://www.xemayvn.co/

http://www.xemayvn.co/2017/08/nhong-sen-dia-nhong-xich.html