TỔ CHỨC
Trường tiểu học Thái Bình
- Địa chỉ: Khu 6A - Phường Cẩm Thịnh - Thành phố Cẩm phả - Tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: 0333865179
- Hòm thư: c1thaibinh.cp.quangninh@moet.edu.vn
- Fax: .........
- Website: http://campha.edu.vn/ththaibinh
Họ và tên: Lương Thị Thanh Phương
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 033.3865179
ĐTNR:
Di động: 01692979646
Email:
Họ và tên: Nông Thị Ngân
Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng
Trình độ đào tạo: Đại Học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01654546066
Email: nongthinganquangtrung@gmail.com
Họ và tên: Tạ Thị Phượng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333865179
ĐTNR: 0333725729
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Ly Hoài
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiểu học
ĐTCQ: 0333865179
ĐTNR: 0333865436
Di động: 0912845838
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hưng
Chức vụ: Tổ trưởng 1+2+3
Trình độ đào tạo: Tiểu học
ĐTCQ: 0333865179
ĐTNR: 0333728415
Di động: 01669307069
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Tâm
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm Tiểu học
ĐTCQ: 0333865179
ĐTNR:
Di động: 0977811898
Email:
Họ và tên: Dương Thị Thanh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiểu học
ĐTCQ: 0333865179
ĐTNR: 0333725569
Di động:
Email:
Họ và tên: Trần Thị Thu Hằng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm Tiểu học
ĐTCQ: 0333865179
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Thuận
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm Tiểu học
ĐTCQ: 0333865179
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đoàn Thị Thanh Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiểu học
ĐTCQ: 0333865179
ĐTNR: 0333935008
Di động: 01663926040
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hiền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiểu học
ĐTCQ: 0333865179
ĐTNR:
Di động: 01666890073
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Kim Anh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiểu học
ĐTCQ: 0333865179
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Chu Thị Thân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm tiểu học
ĐTCQ: 0333865179
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Luyến
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm Tiểu học
ĐTCQ: 0333865179
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trương Thị Bích Nhiên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm Tiểu học
ĐTCQ: 0333865179
ĐTNR:
Di động: 01669598117
Email:
Họ và tên: Trần Thị Thu Hà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm Tiểu học
ĐTCQ: 0333865179
ĐTNR:
Di động: 0974339983
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Bích Hòa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Luơng Thị Huyền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm Âm nhạc
ĐTCQ: 0333865179
ĐTNR:
Di động: 0974339983
Email:
Họ và tên: Đỗ Đồng Đăng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm Mĩ thuật
ĐTCQ: 0333865179
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Mai Thúy Nhung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lã Thị Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Hằng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Khổng Thị Hải
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ: 033.3865179
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Thu Nga
Chức vụ: Y tế
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ: 0333865179
ĐTNR:
Di động: 0936046846
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hoàn
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Cao Thị Hường
Chức vụ: Nhân viên thiết bị - thư viện
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thu Huyền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Bích Phương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trịnh Cảnh Tùng
Chức vụ: Giáo viên âm nhạc
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lê Thị Tân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phó Thị Thủy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Tống Hoài Linh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trần Thị Ninh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0984008073
Email: tranthininh.c12mk@pgdhalong.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Tuyến
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0374721559
Email: kimtuyen.hl.tqt@gmail.com
Họ và tên: Bùi Thị Thanh Liên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0972627488
Email:
Họ và tên: Trần Mỹ Linh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0338419197
Email: linhmin851997@gmail.com
Họ và tên: Hà Phương Dung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0966256399
Email: dungha79386@gmail.com
Họ và tên: Phạm Thị Thúy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0974367344
Email: phamthithuycp89@gmail.com
Họ và tên: Trần Thị Lệ Quyên
Chức vụ: Nhân viên văn thư
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0986758151
Email:
Họ và tên: Lý Thúy Vinh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01636788058
Email:
Họ và tên: Lưu Thị Trinh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0965838121
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Huyền Trang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0972654233
Email: huyentrang870912@gmail.com
 
Trang chủ | Tài nguyên | Thủ tục hành chính | Tìm kiếm
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Thành phố Cẩm Phả
Địa chỉ: Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.862.265
E-mail: pgdcampha.quangninh@moet.edu.vn
Website: campha.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà
ga goi

http://www.xemayvn.co/

http://www.xemayvn.co/2017/08/nhong-sen-dia-nhong-xich.html