TỔ CHỨC
Trường tiểu học Thái Bình
- Địa chỉ: Khu 6A - Phường Cẩm Thịnh - Thành phố Cẩm phả - Tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: 0333865179
- Hòm thư: c1thaibinh.cp.quangninh@moet.edu.vn
- Fax: .........
- Website: http://campha.edu.vn/ththaibinh
Họ và tên: Trần Thị Thương
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 033.3865179
ĐTNR:
Di động: 0984297848
Email: ht.c1tranquoctoan@campha.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Lương
Chức vụ: Hiệu phó
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0932269966
Email: nguyenthingocluong.c1camson2@campha.edu.vn
Họ và tên: Tạ Thị Phượng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333865179
ĐTNR: 0333725729
Di động: 0396121892
Email: tathiphuongtb15@gmail.com
Họ và tên: Phạm Thị Ly Hoài
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333865179
ĐTNR: 0333865436
Di động: 0343694868
Email: hoaipham1970@gmail.com
Họ và tên: Hoàng Thị Hải Ninh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0972193919
Email: hoangthihaininh.c1tranquoctoan@campha.edu.vn
Họ và tên: Bùi Thị Tâm
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333865179
ĐTNR:
Di động: 0977811898
Email: buithitam.85@gmail.com
Họ và tên: Trần Thị Lệ Quyên
Chức vụ: Nhân viên văn thư
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0986758151
Email: tranlequyenhqh@gmail.com
Họ và tên: Trần Thị Thu Hằng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao Đẳng
ĐTCQ: 0333865179
ĐTNR:
Di động: 0936369386
Email: tranthithuhang888@gmail.com
Họ và tên: Hoàng Thị Thuận
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333865179
ĐTNR:
Di động: 0834691102
Email: hoangthuan200583@gmail.com
Họ và tên: Đoàn Thị Thanh Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333865179
ĐTNR: 0333935008
Di động: 0363926040
Email: doanhuongcoc7@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Hiền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng Sư phạm
ĐTCQ: 0333865179
ĐTNR:
Di động: 01666890073
Email: hienbinhtb@gmail.com
Họ và tên: Phạm Thị Kim Anh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333865179
ĐTNR:
Di động: 0974775987
Email: phamkhacnhatminh@gmail.com
Họ và tên: Đặng Thị Hiền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0356833929
Email: hiendang.25295@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Luyến
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333865179
ĐTNR:
Di động: 0904623078
Email: phuongthao260891@gmail.com
Họ và tên: Trương Thị Bích Nhiên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm Tiểu học
ĐTCQ: 0333865179
ĐTNR:
Di động: 0369598117
Email: bichnhien78@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Ánh ngọc
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại Học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0976606928
Email: nguyenngocnt85@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Bích Hòa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0384851775
Email: nguyenbichhoa169@gmail.com
Họ và tên: Luơng Thị Huyền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333865179
ĐTNR:
Di động: 0836266669
Email: huyenluongcampha@gmail.com
Họ và tên: Phạm Thị Thúy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0974367344
Email: phamthithuycp89@gmail.com
Họ và tên: Đỗ Đồng Đăng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333865179
ĐTNR:
Di động:
Email: dodongdang.hl@gmail.com
Họ và tên: Lý Thúy Vinh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0336788058
Email: heobaby1993@gmail.com
Họ và tên: Lã Thị Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0383337481
Email: huonganhanh@gmail.com
Họ và tên: Bùi Thị Huyền Trang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0972654233
Email: huyentrang870912@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Phương Thúy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333725729
Di động: 0382333092
Email: phuongthuyn1998@gmail.com
Họ và tên: Khổng Thị Hải
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 033.3865179
ĐTNR:
Di động: 0962019556
Email: duongbeo1119@gmail.com
Họ và tên: Vũ Thị Thu Nga
Chức vụ: Y tế
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ: 0333865179
ĐTNR:
Di động: 0936046846
Email: vungayttb@gmail.com
Họ và tên: Vũ Thị Giang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0349180996
Email: giangthuanphatcp@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Hoàn
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0333899413
Email: nguyenthihoancp76@gmail.com
Họ và tên: Hà Phương Dung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0966256399
Email: dungha79386@gmail.com
Họ và tên: Trần Mỹ Linh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0338419197
Email: linhmin851997@gmail.com
Họ và tên: Phạm Bích Phương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0359059799
Email: phamphuong0990@gmail.com
Họ và tên: Bùi Thị Thanh Liên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0972627488
Email:
Họ và tên: Trần Thị Ninh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0984008073
Email: tranthininh.c12mk@pgdhalong.edu.vn
Họ và tên: Lê Thị Tân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0793262236
Email: tan89cp.pro@gmail.com
Họ và tên: Tống Hoài Linh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Hoàng Thu Hiền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0919936589
Email: Hoangthuhien.c1pbc@campha.edu.vn
Họ và tên: Lê Thị Hồng Hạnh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0969101000
Email: lehanh.edu@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Trang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0936776105
Email: nguyenthiminhtrangqh@gmail.com

                                                                                                                     

 

         

 

          Trường Tiểu học Thái Bình nằm cạnh Quốc lộ 18A thuộc địa phận khu 6A phường Cẩm Thịnh - Thị xã Cẩm Phả. Trường  được thành lập từ năm 1991 theo quyết định của UBND thị xã Cẩm Phả, trên cơ sở  tách bộ phận Tiểu học từ trường cấp 1 - 2 Cẩm Thịnh . Ngày đầu mới thành lập, cơ sở vật chất còn nghèo nàn, thiếu  thốn : nhà  trường  chỉ gồm 14 phòng học cấp 4 đã xuống cấp, các phòng chức năng chưa có.

          Trải qua 19 năm hình thành và phát triển, trường Tiểu học Thái Bình đã đón nhận, giảng dạy và giáo dục nhiều thế hệ  học sinh. Đến nay, hàng nghìn học sinh đã trưởng thành từ mái trường này.

          Nh ững năm gần đây, trường được chính quyền địa phương và ngành quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường lớp khang trang hơn. Hiện nay trường đã được  xây dựng cao tầng với 12 phòng học đồng thời sửa sang, xây dựng hệ thống phòng  làm việc, phòng chức năng , phòng dành cho học sinh ăn, ngủ bán trú tại trường .

          Năm 2000, nhà trường vinh dự được đón bằng công nhận tiểu học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2006 - 2010 đầu tiên của thị xã Cẩm Phả. Từ đó đến nay, nhà trường luôn giữ vững danh hiệu tập thể xuất sắc, tập thể tiên tiến, trường chuẩn quốc gia. Hằng năm, tỷ lệ tốt nghiệp bậc tiểu học, tỷ lệ học sinh lên lớp đều đạt từ 98% đến 100%. Tỷ lệ học sinh khá giỏi đều đạt trên 50%. Năm học nào cũng có học sinh dự thi và đạt giải học sinh giỏi cấp thị, cấp tỉnh. Tiêu biểu là các em :  Tạ Thị Lan Hương,      

     Nhà trường có nhiều cán bộ, giáo viên đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua, giáo viên giỏi cấp tỉnh, cấp cơ sở. Tiêu biểu là các cô giáo Lê Thị Thu Nga, Phạm Thị Mỹ Thanh, Đoàn Thị Thanh Hương, Phạm Thị Ly Hoài, Trần Thị Thu Hằng  ...... Năm nào nhà trường cũng được nhận giấy khen, bằng khen của UBND tỉnh, Sở giáo d ục, UBND thị xã Cẩm Phả về thành tích xây dựng trường chuẩn quốc gia, phong trào  thi đua trường học thân thiện học sinh tích cực, công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng  độ tuổi, tập thể lao động xuất sắc, tập thể lao động tiên tiến hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.

            Những năm gần đây, trường Tiểu học thái Bình đã có nhiều thay đổi về diện mạo : cơ sở vật chất khang trang hơn, cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp hơn, chất lượng giáo dục được nâng cao hơn, xứng đáng với niềm tin, niềm tự hào của Đảng bộ và chính quyền địa phương và của nhân dân. 

          Năm học 2010-2011 nhà trường có  1hiệu trưởng, 1 hiệu phó và 29 giáo viên, nhân viên đáp ứng yêu cầu thực hiện tốt nhiệm vụ của trường : 16 lớp với 462 học sinh. 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà  trường đạt trình độ đào tạo chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ. Trong đó, tỷ lệ  trên chuẩn  cao (đạt 82,2 %).

          Suốt 19 năm xây dựng và trưởng thành trường Tiểu học Thái Bình  đã có những bước phát triển với thế vững chắc, từng bước khẳng định vị thế của mình trên địa bàn thị  xã Cẩm Phả .

            

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực năm 2023
27/09/2023

KẾ HOẠCH Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực năm 2023
KẾ HOẠCH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ BẢO VỆ CƠ QUAN AN TOÀN Năm học 2023 - 2024
27/09/2023

KẾ HOẠCH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ BẢO VỆ CƠ QUAN AN TOÀN Năm học 2023 - 2024 Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy; Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/2/2014 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2014/NĐ-CP; Để bảo vệ tài sản cơ quan, bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản của CBVC, bảo đảm an ninh, trật tự trong cơ quan, trường TH Thái Bình xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ thực hiện phương án phòng chống cháy chữa cháy và bảo vệ nhà trường an toàn năm học 2023- 2024, cụ thể như sau: I/ Trách nhiệm của Lãnh đạo, tổ chức Đảng, Đoàn thể và cá nhân Cán bộ viên chức: 1. Lãnh đạo cơ quan có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra thường xuyên công tác phòng cháy, chữa cháy của đơn vị Hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm cao nhất trong chỉ đạo xây dựng phương án, tổ chức tập huấn theo các phương án đề ra, lập dự trù kinh phí, mua sắm trang bị phương tiện báo cháy, chữa cháy, tổ chức đội ứng cứu tại chỗ, quyết định biện pháp chữa cháy, kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy, khen thưởng, kỷ luật đối với tập thể cá nhân trong trường. Tổ trưởng Tổ văn phòng chịu trách nhiệm tham mưu cho Hiệu trưởng thực hiện các chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC), kế hoạch tập huấn, phối hợp với Cảnh sát PCCC để được hướng dẫn nghiệp vụ và tổ chức kiểm tra theo định kỳ, phối hợp với lực lượng địa phương trong bảo vệ tài sản khi có xảy ra cháy nổ, kiểm tra đôn đốc các bộ phận thực hiện nghiêm kế hoạch PCCC báo cáo tình hình với cấp trên theo quy định. 2. Chi bộ dựa vào Nghị quyết của Chi bộ Lãnh đạo các Đảng viên quán triệt tầm quan trọng của công tác PCCC là một trong các tiêu chí quan trọng xét thi đua hàng năm. 3. Ban chấp hành công Đoàn và Công Đoàn tổ chức học tập, giáo dục Công đoàn viên nêu cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện Quy chế, nội quy cơ quan, thường xuyên luyện tập và mưu trí, dũng cảm khi tham gia chữa cháy. 4. Cá nhân CB,VC, nhân viên bảo vệ, phục vụ đều phải nêu cao ý thức chấp hành nghiêm các quy định về PCCC, làm đúng trách nhiệm theo sự phân công và chỉ đạo của Lãnh đạo khi có sự cố xảy ra.
QUYẾT ĐỊNH Thành lập tổ Pháp chế năm học 2023-2024
27/09/2023

QUYẾT ĐỊNH Thành lập tổ Pháp chế năm học 2023-2024 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI BÌNH Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế; Căn cứ KH số 298/KH-THTB ngày 12/9/2023 của trường TH Thái Bình về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024; Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường và đề nghị của Ban chấp hành Công đoàn. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập tổ Pháp chế năm học 2023-2024 gồm các ông (bà) có tên sau: (có danh sách kèm theo). Điều 2. Tổ Pháp chế có nhiệm vụ thực hiện theo Nghị định 55/2011/NĐ-CP quy định chức năng, KH số 299/KH-THTB về thực hiện công tác pháp chế năm học 2023 – 2024, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế, giúp Hiệu trưởng triển khai và quản lý công tác Pháp chế trong nhà trường. Điều 3. Các ông (bà) có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
KẾ HOẠCH PHỐI HỢP GIỮA NHÀ TRƯỜNG VỚI CÁC TỔ CHỨC TRONG VÀ NGOÀI NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2023 – 2024
27/09/2023

KẾ HOẠCH PHỐI HỢP GIỮA NHÀ TRƯỜNG VỚI CÁC TỔ CHỨC TRONG VÀ NGOÀI NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2023 – 2024 Thực hiện hướng dẫn số 2198/SGDĐT-GDPT ngày 15 tháng 8 năm 2023 của Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Ninh V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2023-2024; Thực hiện KH số 298/KH-THTB ngày 12 tháng 9 năm 2023 của trường TH Thái Bình về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024; Căn cứ vào nhiệm vụ giáo dục của nhà trường năm học 2023-2024, trường Tiểu học Thái Bình xây dựng kế hoạch phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong và ngoài nhà trường để làm tốt công tác giáo dục trên địa bàn phường Cẩm Thịnh cụ thể như sau: A. MỤC ĐÍCH - Phát huy được sức mạnh của cộng đồng xã hội tham gia vào sự nghiệp giáo dục, cùng chung tay góp sức với nhà trường, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. - Huy động và duy trì sĩ số học sinh, đảm bảo kế hoạch phát triển giáo dục năm học. - Giữ vững kết quả của phổ cập TH, góp phần xây dựng trường học an toàn, toàn diện. B. NỘI DUNG
KẾ HOẠCH PHỐI HỢP GIỮA NHÀ TRƯỜNG VỚI CÁC TỔ CHỨC TRONG VÀ NGOÀI NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2023 – 2024
27/09/2023

KẾ HOẠCH PHỐI HỢP GIỮA NHÀ TRƯỜNG VỚI CÁC TỔ CHỨC TRONG VÀ NGOÀI NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2023 – 2024 Thực hiện hướng dẫn số 2198/SGDĐT-GDPT ngày 15 tháng 8 năm 2023 của Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Ninh V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2023-2024; Thực hiện KH số 298/KH-THTB ngày 12 tháng 9 năm 2023 của trường TH Thái Bình về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024; Căn cứ vào nhiệm vụ giáo dục của nhà trường năm học 2023-2024, trường Tiểu học Thái Bình xây dựng kế hoạch phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong và ngoài nhà trường để làm tốt công tác giáo dục trên địa bàn phường Cẩm Thịnh cụ thể như sau: A. MỤC ĐÍCH - Phát huy được sức mạnh của cộng đồng xã hội tham gia vào sự nghiệp giáo dục, cùng chung tay góp sức với nhà trường, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. - Huy động và duy trì sĩ số học sinh, đảm bảo kế hoạch phát triển giáo dục năm học. - Giữ vững kết quả của phổ cập TH, góp phần xây dựng trường học an toàn, toàn diện. B. NỘI DUNG
KẾ HOẠCH Quản lý, khai thác, sử dụng thiết bị dạy học Năm học 2023 - 2024
27/09/2023

KẾ HOẠCH Quản lý, khai thác, sử dụng thiết bị dạy học Năm học 2023 - 2024 Căn cứ Công văn số 120/HD-SGD&ĐT ngày 14/01/2014 Về việc thực hiện trang bị, quản lý và khai thác sử dụng thiết bị dạy học; Công văn số 805/SGDĐT-GDTrH ngày 12/4/2019 v/v tăng cường công tác quản lý, sử dụng và khai thác có hiệu quả thiết bị đồ dùng, phòng học ứng dụng CNTT tiên tiến; Công văn số 295/SGDĐT-GDTrH ngày 31/01/2019 v/v quản lý, khai thác sử dụng hiệu quả thiết bị, phần mềm, phòng học, phòng điều hành của dự án ứng dụng CNTT tiên tiến và Dự án phòng học thông minh;; Công văn số 1124/PGDĐT ngày 25 tháng 11 năm 2020 của Phòng giáo dục Công văn số 1500/SGDĐT-GDPT ngày 31/5/2021 của Sở Giáo dục và Đào Tạo (GD&ĐT) về việc tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả thiết bị, phần mềm dạy học; Công văn số 1395/SGDĐT-GDPT ngày 25/5/2022 của Sở GD&ĐT về việc tiếp tục khai thác hiệu quả thiết bị giáo dục trong trường mầm non, phổ thông; Công văn số 1098/PGDĐT ngày 16/11/2020 của Phòng GD&ĐT về việc tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị phòng học thông minh; Công văn số 675/PGDĐT ngày 22/6/2022 của phòng GD&ĐT về việc tiếp tục khai thác hiệu quả thiết bị giáo dục trong trường mầm non, trường phổ thông; Công văn số 464/PGDĐT ngày 12/6/2021 của phòng GD&ĐT về việc tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả thiết bị, phần mềm dạy học; Công văn số 1087/PGDĐT ngày 06 tháng 10 năm 2022 V/v tiếp tục tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả thiết bị, phần mềm dạy học từ năm học 2022-2023;
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG TRƯỜNG NĂM HỌC 2023-2024
27/09/2023

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG TRƯỜNG NĂM HỌC 2023-2024 Căn cứ Điều lệ trường Tiểu học, ban hành theo thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Quyết định số: 6034/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2021 của UBND thành phố Cẩm Phả về việc thành lập Hội đồng trường Tiểu học Thái Bình nhiệm kì 2021 - 2026; Trên cơ sở phát huy những thành tích đã đạt đươc, căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, Hội đồng trường Tiểu học Thái Bình xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2023-2024 như sau: I. Mục tiêu, phương hướng chung Tăng cường nền nếp, kỷ cương và chất lượng thực hiện nhiệm vụ. Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng của học sinh; Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông 2018. Thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp, hình thức và kĩ thuật dạy học tích cực; đổi mới nội dung, phương thức đánh giá học sinh. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành Giáo dục. Phấn đấu xây dựng CSVC nhà trường dần khang trang đầy đủ hơn; duy trì trường học đạt chuẩn quốc gia MĐ2; giữ vững danh hiệu Tập thể Lao động Tiên tiến, xuất sắc.
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM Năm học 2023– 2024
27/09/2023

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM Năm học 2023– 2024 Căn cứ Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo; Thực hiện hướng dẫn số 2198/SGDĐT-GDPT ngày 15 tháng 8 năm 2023 của Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Ninh V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2023-2024; Thực hiện KH số 298/KH-THTB ngày 12/9/2023 của trường Tiểu học Thái Bình về KH thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 – 2024; Căn cứ trên những kết quả đạt được và thực tế nhà trường, trường Tiểu học Thái Bình xây dựng kế hoạch công tác chủ nhiệm năm học 2023– 2024 trên cơ sở tiếp thu, thực hiện vận dụng kế hoạch năm học 2022 – 2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Cẩm Phả, của nhà trường, cụ thể như sau:
KẾ HOẠCH Tăng cường thực hiện nhiệm vụ công vụ kỷ luật, kỷ cương hành chính,văn hóa công sở, văn hóa giao tiếp năm học 2023 - 2024
27/09/2023

KẾ HOẠCH Tăng cường thực hiện nhiệm vụ công vụ kỷ luật, kỷ cương hành chính,văn hóa công sở, văn hóa giao tiếp năm học 2023 - 2024 Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2023 của UBND thành phố Cẩm Phả về việc Về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao trách nhiệm trong xử lý công việc tại các cơ quan, đơn vị, phường, xã thuộc Thành phố; Thực hiện hướng dẫn số 2198/SGDĐT-GDPT ngày 15 tháng 8 năm 2023 của Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Ninh V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2023-2024; Căn cứ Kế hoạch số 298/KH-THTB ngày 12 tháng 9 năm 2023 của trường TH Thái Bình về KH thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 -2024, Trường Tiểu học Thái Bình xây dựng Kế hoạch Thực hiện Tăng cường thực hiện nhiệm vụ công vụ kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, văn hóa giao tiếptrong nhà trường, cụ thể như sau:
KẾ HOẠCH Tuyên truyền, giáo dục An toàn giao thông trong trường học Năm học 2023 - 2024
27/09/2023

KẾ HOẠCH Tuyên truyền, giáo dục An toàn giao thông trong trường học Năm học 2023 - 2024 Thực hiện Công văn số 2371/SGDĐT-VP ngày 30 tháng 8 năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội năm học 2023-2024; Số 872/PGDĐT ngày 06 tháng 9 năm 2023 của Phòng Giáo dục Đào tạo V/v tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội năm học 2023-2024; Thực hiện hướng dẫn số 2198/SGDĐT-GDPT ngày 15 tháng 8 năm 2023 của Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Ninh V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2023-2024; Căn cứ Kế hoạch số 298/KH-THTB ngày 12 tháng 9 năm 2023 của trường TH Thái Bình về KH thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 -2024; Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, trường Tiểu học Thái Bình xây dựng kế hoạch tuyên truyền, giáo dục An toàn giao thông trong trường học năm học 2023- 2024 như sau:
KẾ HOẠCH Đánh giá, xếp loại Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, giáo viên theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên năm học 2023-2024
27/09/2023

KẾ HOẠCH Đánh giá, xếp loại Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, giáo viên theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên năm học 2023-2024 Căn cứ Quy định chuẩn Hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thực hiện hướng dẫn số 2198/SGDĐT-GDPT ngày 15 tháng 8 năm 2023 của Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Ninh V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2023-2024; Căn cứ kế hoạch số 298/KH- THTB ngày 12/9/2023 của Trương Tiểu học Thái Bình về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 -2024, Trường Tiểu học Thái Bình xây dựng Kế hoạch đánh giá, xếp loại hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giáo viên theo Chuẩn hiệu trưởng, Chuẩn nghề nghiệp giáo viên năm học 2023 -2024 như sau:
KẾ HOẠCH Tổ chức Ngoại khóa “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” Năm học 2023 - 2024
27/09/2023

KẾ HOẠCH Tổ chức Ngoại khóa “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” Năm học 2023 - 2024 Thực hiện Công văn số 2918/SGDĐT-GDPT ngày 15/8/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2023-2024; Căn cứ kế hoạch số 298/KH-THTB ngày 12 tháng 9 năm 2023 về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024 của trường Tiểu học Thái Bình; Căn cứ kế hoạch hàng năm về giáo dục An toàn giao thông cho học sinh của trường TH Thái Bình của nhà trường nhằm giáo dục cho học sinh ý thức, văn hóa khi tham gia giao thông, trường Tiểu học Thái Bình xây dựng kế hoạch tổ chức ngoại khóa ATGT với chủ đề “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ”, với nội dung cụ thể như sau:
KẾ HOẠCH Phòng chống bạo lực học đường năm học 2023 - 2024
27/09/2023

KẾ HOẠCH Phòng chống bạo lực học đường năm học 2023 - 2024 Căn cứ Công văn số 5897/VPUBND-VHXH ngày 11/9/2023 của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh về việc bảo vệ quyền và lợi ích trẻ em; Công văn số 211/CV-LCH ngày 04/8/2023 về việc bảo vệ quyền và lợi ích của trẻ em; Số 2562 /SGDĐT-VP ngày 15 tháng 9 năm 2023của Sở giáo dục Đàotạo Quảng Ninh Vv tăng cường triển khai công tác phòng, chống tai nạn thương tích, bạo lực, xâm hại trẻ em; công tác y tế trường học, BHYT; Thực hiện kế hoạch số 298/KH-THTB ngày 12 tháng 9 năm 2023 của trường TH Thái Bình về KH thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024, Trường TH Thái Bình xây dựng kế hoạch phòng chống bạo lực học đường năm học 2023 - 2024 như sau:
KẾ HOẠCH Thực hiện tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật Năm học: 2023 - 2024
27/09/2023

KẾ HOẠCH Thực hiện tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật Năm học: 2023 - 2024 Thực hiện Kế hoạch số 276/KH-UBND ngày 25/11/2022 của UBND tỉnh triển khai Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” theo Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 1425/UBND-NC ngày 08/6/2023 của UBND tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ, giải pháp Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”; KH số 1564 /KH-SGDĐTngày 19 tháng 6 năm 2023 của Sở GDĐT Quảng Ninh về KH triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trong ngành Giáo dục tỉnh Quảng Ninh; Căn cứ Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 25/5/2023 của UBND tỉnh Quảng Ninh thực hiện 03 đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2023; Căn cứ công văn số1563/SGDĐT-VP ngày 19 tháng 6 năm 2023 của Sở giáo dục Đào tạo Quảng Ninh V/v triển khai một số nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường, trường Tiểu học Thái Bình xây dựng Kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) của nhà trường năm học 2023 – 2024 như sau:
QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng Thi đua khen thưởng – năm học 2023 - 2024
27/09/2023

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng Thi đua khen thưởng – năm học 2023 - 2024 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TH THÁI BÌNH Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Căn cứ Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Thông tư 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28/8/2018 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn công tác Thi đua, khen thưởng ngành giáo dục; Căn cứ Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 27/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND ngày 10/6/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND; Quyết định số 99/QĐ-SGDĐT ngày 12/02/2019 của Sở GD&ĐT về việc ban hành Quy định về công tác thi đua khen thưởng trong ngành GD&ĐT Quảng Ninh; Căn cứ QĐ số 1281/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2023 của UBND thành phố Cẩm Phả về QĐ Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Cẩm Phả. Căn cứ vào nội dung đăng ký thi đua của các tập thể, cá nhân nhà trường năm học 2023 – 2024; Xét tình hình thực tế và đề nghị của các tổ, Công đoàn nhà trường.
KẾ HOẠCH Thực hiện công tác Thi đua - Khen thưởng năm học 2023 - 2024
27/09/2023

KẾ HOẠCH Thực hiện công tác Thi đua - Khen thưởng năm học 2023 - 2024 Căn cứ: Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013; Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Căn cứ Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Thông tư 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28/8/2018 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn công tác Thi đua, khen thưởng ngành giáo dục; Căn cứ Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 27/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND ngày 10/6/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND; Quyết định số 99/QĐ-SGDĐT ngày 12/02/2019 của Sở GD&ĐT về việc ban hành Quy định về công tác thi đua khen thưởng trong ngành GD&ĐT Quảng Ninh; Căn cứ QĐ số 1281/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2023 của UBND thành phố Cẩm Phả về QĐ Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Cẩm Phả. Căn cứ kết quả công tác thi đua khen thưởng năm học 2022 – 2023 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 của trường Tiểu học Thái Bình, Trường Tiểu học Thái Bình xây dựng kế hoạch thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm học 2023 - 2024 như sau:
KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC “XANH – SẠCH – ĐẸP - AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG SƯ PHẠM TH N THIỆN TÍCH CỰC” NĂM HỌC 2023 – 2024
27/09/2023

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC “XANH – SẠCH – ĐẸP - AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG SƯ PHẠM TH N THIỆN TÍCH CỰC” NĂM HỌC 2023 – 2024 Căn cứ Kế hoạch số 298/KH-THTB ngày 12 tháng 9 năm 2023 của trường Tiểu học Thái Bình về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 - 2024; Trường Tiểu học Thái Bình xây dựng kế hoạch "Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn và môi trường sư phạm thân thiện, tích cực" năm học 2023- 2024, cụ thể như sau:
KẾ HOẠCH TIẾP TỤC THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “MỖI THẦY GIÁO, CÔ GIÁO LÀ MỘT TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC, TỰ HỌC VÀ SÁNG TẠO” NĂM HỌC 2023 - 2024
27/09/2023

KẾ HOẠCH TIẾP TỤC THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “MỖI THẦY GIÁO, CÔ GIÁO LÀ MỘT TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC, TỰ HỌC VÀ SÁNG TẠO” NĂM HỌC 2023 - 2024 Thực hiện Nghị quyết số 442/NQ-CĐN ngày 01 tháng 11 năm 2007 và công văn số 374/2008/CĐN, ngày 08 tháng 9 năm 2008 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc phát động cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Thực hiện kế hoạch Liên tịch số 285/KH-BGD&ĐT-CĐGDVN ngày 05 tháng 5 năm 2009 về kế hoạch liên tịch tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Căn cứ Quyết định số 16/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về đạo đức nhà giáo. Ban chỉ đạo thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” trường Tiểu học Thái Bình xây dựng kế hoạch tiếp tục thực hiện cuộc vận động năm học 2023 – 2024 như sau:
KẾ HOẠCH TIẾP TỤC THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG: “D N CHỦ, KỶ CƯƠNG, TÌNH THƯƠNG, TRÁCH NHIỆM” NĂM HỌC 2023 - 2024
27/09/2023

KẾ HOẠCH TIẾP TỤC THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG: “D N CHỦ, KỶ CƯƠNG, TÌNH THƯƠNG, TRÁCH NHIỆM” NĂM HỌC 2023 - 2024 Căn cứ vào hướng dẫn số 349/HD-CĐVN ngày 18/10/2004 của công đoàn giáo dục Việt Nam về việc thực hiện cuộc vận động “Dân chủ - Kỉ cương - Tình thương - Trách nhiệm”; Thực hiện hướng dẫn số 2198/SGDĐT-GDPT ngày 15 tháng 8 năm 2023 của Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Ninh V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2023-2024; Thực hiện KH số 298/KH-THTB ngày 18/9/2023 về KH thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024 của trường TH Thái Bình, Trên cơ sở phát huy kết quả đạt được trong những năm học qua và khắc phục những tồn tại trong quá trình thực hiện cuộc vận động trên, trường Tiểu học Thái Bình xây dựng kế hoạch tiếp tục triển khai cuộc vận động "Dân chủ - Kỉ cương - Tình thương - Trách nhiệm" năm học 2023 – 2024 gồm những nội dung như sau:
KẾ HOẠCH PHỐI HỢP XÂY DỰNG PHONG TRÀO “5 KHÔNG” TRONG NHÀ TRƯỜNG
27/09/2023

KẾ HOẠCH PHỐI HỢP XÂY DỰNG PHONG TRÀO “5 KHÔNG” TRONG NHÀ TRƯỜNG Thực hiện kế hoạch liên ngành số 99/KHLN ngày 24/4/2008 của Sở Giáo dục Đào tạo – Sở Lao động thương binh xã hội và công an tỉnh Quảng Ninh về việc: Xây dựng phong trào “5 không”. Thực hiện kế hoạch số 647/KHLN ngày 24/5/2008 của Phòng Giáo dục - Công an - Phòng LĐTB&XH thành phố Cẩm Phả về việc xây dựng phong trào “5 không” trong trường học và cơ sở Giáo dục và Đào tạo; Thực hiện hướng dẫn số 2198/SGDĐT-GDPT ngày 15 tháng 8 năm 2023 của Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Ninh V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2023-2024; Căn cứ vào sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục Đào tạo Cẩm Phả về thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2023-2024, Trường Tiểu học Thái Bình - Công an phường Cẩm Thịnh xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào “5 không” năm học 2023 - 2024 cụ thể như sau:
Công văn đến
Công văn Số:26/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 21/02/2011
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức thi Olympic Tiếng Anh trên mạng internet năm học 2010-2011 cấp thị xã.
HuongdanthiIOEcapthi.doc
Danhsachthisinhthamgiathicapthixa.xls
Công văn Số:21/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 19/01/2011
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Công tác chuyên môn kỳ 2, năm học 2010 - 2011
CongvanchuyenmonhockiII2010-2011.doc
Công văn Số:584/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 22/11/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet năm học 2010 - 2011
HuongdancuocthiOlympictiengAnhquaInternet-2010.doc
Công văn Số:532/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 29/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục trường TH, PTCS và THCS năm học 2010-2011.
Công văn Số:543/CV-GD&ĐT
Ngày ban hành: 02/11/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Công văn
Trích yếu: Chuẩn bị các tiết mục cho đêm liên hoan văn nghệ ngành GD&ĐT năm 2010
CV543tochuccongdienVN.doc
Cactietmucthamgiandemlienhoanvannghe.doc
DSdoivannghe20-11(1).xls
Công văn Số:528/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 26/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: V/v: Kiểm tra giữa học kì I năm học 2010 - 2011.
Lichkiemtragiuaky1NH2010-2011.doc
Công văn Số:519/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 22/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức cuộc thi giải Toán qua mạng Internet năm học 2010 - 2011.
HDTCthigiaitoanquamangnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:460/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Cập nhập thông tin người nước ngoài đến làm việc, công tác tại đơn vị.
CapnhatTTnuocngoaidenlamviec.doc
Công văn Số:459/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục văn học 2010 - 2011.
HuongdanTHnhiemvuKTKDnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:450/LT PGD&ĐT-CĐN
Ngày ban hành: 01/10/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá, Lê Thị Thanh Thủy
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Tổ chức Hội diễn Văn nghệ quần chúng ngành Giáo dục năm 2010
TochucHoidienVNQC2010.doc
Công văn Số:445/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn xét hết tập sự đối với giáo viên, nhân viên.
Cv445HDxethettapsu.doc
Công văn Số:443/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn làm hồ sơ đề nghị xét chuyển loại viên chức năm 2010
CV443HDchuyenloaivienchuc2010.doc
Mauchuyenloaivienchuc2010.xls
Công văn Số:424/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 10/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2010 - 2011.
PGDHuongdanthuchiennhiemvuCNTTnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:435/KH-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 16/09/2010
Người ký: Hoàng Thị GIá
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức trung thu 2010
CV435KHtochuctrungthu2010.doc
Công văn Số:432/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 14/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010 - 2011 cấp Tiểu học.
HuongdanthuchienNVNH2010-2011Captieuhoc.doc
Công văn Số:427/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 14/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức kiểm tra khảo sát chất lượng lớp 4 đầu năm học 2010- 2011
CV427KSCLlop4daunam2010-2011.doc
HuongdannhapdulieuKSCLlop4.doc
DSKTchatluonglop4.xls
Công văn Số:415/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 07/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Lịch duyệt kế hoạch và tổ chức Hội nghị CB, VC, LĐ năm học 2010 - 2011
LichduyetKeHoachvaHoinghiCBVCLD(suaLai).doc
Công văn Số:417/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 08/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Triệu tập cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn giáo dục kỹ năng sống.
Thongbao.doc
Công văn Số:412/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 01/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn khai giảng (bổ sung)
HDKhaigiang.doc
Công văn Số:411/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Triệu tập giáo viên tham gia tập huấn lắp đặt và sử dụng đàn Piano kỹ thuật số.
TrieutaptaphuansudungdanPianokythuatso.doc
Công văn Số:410/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm học 2010- 2011
Cv410kiemtrakhaosatCLdaunam2010-2011.doc
Công văn Số:408/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Một số quy định sử dụng Cổng thông tin điện tử Phòng GD&ĐT
QuydinhsudungCongTTDTcuaphongGD&DT.doc
Công văn Số:30/BC-CĐN
Ngày ban hành: 15/08/2010
Người ký: Lê Thị Thanh Thuỷ
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2009 - 2010, phương hướng nhiệm vụ công tác năm học 2010 - 2011.
BAOCAOTONGKETCONGTACCONGDOAN2009-2010.doc
Công văn Số:132/BC-UBND
Ngày ban hành: 23/08/2010
Người ký: Vũ Văn Bình
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết năm học 2009 - 2010 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2010 - 2011.
BCTKNH09-2010UBND[1].doc
Công văn Số:378/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 12/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Thông báo về việc triệu tập đại biểu dự Hội nghị tổng kết năm học 2009 - 2010
TBtongket.doc
Cacdanhhieu.doc
Công văn Số:386/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 18/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức lễ khai giảng năm học 2010 - 2011
HuongdanLekhaigiang2010-2011[1].doc
Công văn Số:2207/SGD&ĐT- GDTH
Ngày ban hành: 13/08/2010
Người ký: Trần Thị Minh
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: V/v Hướng dẫn thực hiện kinh phí Hỗ trợ cho giáo viên bồi dưỡng dạy thể dục
HuongdanthuchienkinhphiHotroGVhocTD.doc
Công văn Số:362 /PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: V/v: Chuẩn bị khai giảng năm học 2010-2011
HuongdanchuanbiKhaigiangnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:336/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 20/07/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: V/v: Bồi dưỡng cán bộ, giáo viên tiểu học hè 2010
Congvanboiduonghe2010-Tieuhoc(Capthi).doc
Công văn Số:304/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 02/07/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng tin học cho cán bộ quản lý trường học và giáo viên hè năm 2010.
trienkhaithuchienboiduongtinhoche2010.doc
Công văn Số:262/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/06/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Về việc: Bồi dưỡng CNTT hè 2010.
KehoachboiduongCNTT.doc
Công văn Số:260/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 04/06/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: V/v: Chuẩn bị khai giảng lớp bồi dưỡng giáo viên dạy thể dục cho các trường tiểu học và phổ thông cơ sở.
Cv260chuanbikhaigianglopboiduongGVtheduc.doc
Công văn Số:192/CV-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 29/04/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng Dẫn
Trích yếu: V/v Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông
CV192ATGT.doc
Công văn Số:719/QĐ-SGD&ĐT
Ngày ban hành: 19/05/2010
Người ký: Đỗ Văn Thuấn
Loại công văn: Quyết định
Trích yếu: Về việc đạt giải thi Văn-Toán tuổi thơ cấp tiểu học tỉnh Quảng Ninh năm học 2009 – 2010
QuyetdinhdatgiaigiaoluuVan-ToanTTcaptinh.doc
Công văn Số:111/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 19/05/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng Dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn bổ sung một số nội dung ghi học bạ và sổ điểm cấp tiểu học.
CV111Huongdanbosungghihocbavasodiemtieuhoc.doc
Công văn Số:78/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 03/04/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng Dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Thông tư số 32/2009/TT-BGDĐT về Quy định đánh giá và xếp loại HS tiểu học.
CV78Huongdanthongtu32vahocba.doc
Công văn đi
Chưa có công văn đi!
 
Trang chủ | Bài giảng trực tuyến | Tài nguyên | Thủ tục hành chính | Tìm kiếm
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Thành phố Cẩm Phả
Địa chỉ: Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.862.265
E-mail: pgdcampha.quangninh@moet.edu.vn
Website: campha.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà