TỔ CHỨC
Trường tiểu học Thái Bình
- Địa chỉ: Khu 6A - Phường Cẩm Thịnh - Thành phố Cẩm phả - Tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: 0333865179
- Hòm thư: c1thaibinh.cp.quangninh@moet.edu.vn
- Fax: .........
- Website: http://campha.edu.vn/ththaibinh
Họ và tên: Trần Thị Thương
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 033.3865179
ĐTNR:
Di động: 0984297848
Email: ht.c1tranquoctoan@campha.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Lương
Chức vụ: Hiệu phó
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0932269966
Email: nguyenthingocluong.c1camson2@campha.edu.vn
Họ và tên: Tạ Thị Phượng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333865179
ĐTNR: 0333725729
Di động: 0396121892
Email: tathiphuongtb15@gmail.com
Họ và tên: Phạm Thị Ly Hoài
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333865179
ĐTNR: 0333865436
Di động: 0343694868
Email: hoaipham1970@gmail.com
Họ và tên: Hoàng Thị Hải Ninh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0972193919
Email: hoangthihaininh.c1tranquoctoan@campha.edu.vn
Họ và tên: Bùi Thị Tâm
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333865179
ĐTNR:
Di động: 0977811898
Email: buithitam.85@gmail.com
Họ và tên: Trần Thị Lệ Quyên
Chức vụ: Nhân viên văn thư
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0986758151
Email: tranlequyenhqh@gmail.com
Họ và tên: Trần Thị Thu Hằng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao Đẳng
ĐTCQ: 0333865179
ĐTNR:
Di động: 0936369386
Email: tranthithuhang888@gmail.com
Họ và tên: Hoàng Thị Thuận
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333865179
ĐTNR:
Di động: 0834691102
Email: hoangthuan200583@gmail.com
Họ và tên: Đoàn Thị Thanh Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333865179
ĐTNR: 0333935008
Di động: 0363926040
Email: doanhuongcoc7@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Hiền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng Sư phạm
ĐTCQ: 0333865179
ĐTNR:
Di động: 01666890073
Email: hienbinhtb@gmail.com
Họ và tên: Phạm Thị Kim Anh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333865179
ĐTNR:
Di động: 0974775987
Email: phamkhacnhatminh@gmail.com
Họ và tên: Đặng Thị Hiền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0356833929
Email: hiendang.25295@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Luyến
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333865179
ĐTNR:
Di động: 0904623078
Email: phuongthao260891@gmail.com
Họ và tên: Trương Thị Bích Nhiên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm Tiểu học
ĐTCQ: 0333865179
ĐTNR:
Di động: 0369598117
Email: bichnhien78@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Ánh ngọc
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại Học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0976606928
Email: nguyenngocnt85@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Bích Hòa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0384851775
Email: nguyenbichhoa169@gmail.com
Họ và tên: Luơng Thị Huyền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333865179
ĐTNR:
Di động: 0836266669
Email: huyenluongcampha@gmail.com
Họ và tên: Phạm Thị Thúy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0974367344
Email: phamthithuycp89@gmail.com
Họ và tên: Đỗ Đồng Đăng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333865179
ĐTNR:
Di động:
Email: dodongdang.hl@gmail.com
Họ và tên: Lý Thúy Vinh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0336788058
Email: heobaby1993@gmail.com
Họ và tên: Lã Thị Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0383337481
Email: huonganhanh@gmail.com
Họ và tên: Bùi Thị Huyền Trang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0972654233
Email: huyentrang870912@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Phương Thúy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333725729
Di động: 0382333092
Email: phuongthuyn1998@gmail.com
Họ và tên: Khổng Thị Hải
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 033.3865179
ĐTNR:
Di động: 0962019556
Email: duongbeo1119@gmail.com
Họ và tên: Vũ Thị Thu Nga
Chức vụ: Y tế
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ: 0333865179
ĐTNR:
Di động: 0936046846
Email: vungayttb@gmail.com
Họ và tên: Vũ Thị Giang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0349180996
Email: giangthuanphatcp@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Hoàn
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0333899413
Email: nguyenthihoancp76@gmail.com
Họ và tên: Hà Phương Dung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0966256399
Email: dungha79386@gmail.com
Họ và tên: Trần Mỹ Linh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0338419197
Email: linhmin851997@gmail.com
Họ và tên: Phạm Bích Phương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0359059799
Email: phamphuong0990@gmail.com
Họ và tên: Bùi Thị Thanh Liên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0972627488
Email:
Họ và tên: Trần Thị Ninh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0984008073
Email: tranthininh.c12mk@pgdhalong.edu.vn
Họ và tên: Lê Thị Tân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0793262236
Email: tan89cp.pro@gmail.com
Họ và tên: Tống Hoài Linh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Hoàng Thu Hiền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0919936589
Email: Hoangthuhien.c1pbc@campha.edu.vn
Họ và tên: Lê Thị Hồng Hạnh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0969101000
Email: lehanh.edu@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Trang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0936776105
Email: nguyenthiminhtrangqh@gmail.com

                                                                                                                     

 

         

 

          Trường Tiểu học Thái Bình nằm cạnh Quốc lộ 18A thuộc địa phận khu 6A phường Cẩm Thịnh - Thị xã Cẩm Phả. Trường  được thành lập từ năm 1991 theo quyết định của UBND thị xã Cẩm Phả, trên cơ sở  tách bộ phận Tiểu học từ trường cấp 1 - 2 Cẩm Thịnh . Ngày đầu mới thành lập, cơ sở vật chất còn nghèo nàn, thiếu  thốn : nhà  trường  chỉ gồm 14 phòng học cấp 4 đã xuống cấp, các phòng chức năng chưa có.

          Trải qua 19 năm hình thành và phát triển, trường Tiểu học Thái Bình đã đón nhận, giảng dạy và giáo dục nhiều thế hệ  học sinh. Đến nay, hàng nghìn học sinh đã trưởng thành từ mái trường này.

          Nh ững năm gần đây, trường được chính quyền địa phương và ngành quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường lớp khang trang hơn. Hiện nay trường đã được  xây dựng cao tầng với 12 phòng học đồng thời sửa sang, xây dựng hệ thống phòng  làm việc, phòng chức năng , phòng dành cho học sinh ăn, ngủ bán trú tại trường .

          Năm 2000, nhà trường vinh dự được đón bằng công nhận tiểu học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2006 - 2010 đầu tiên của thị xã Cẩm Phả. Từ đó đến nay, nhà trường luôn giữ vững danh hiệu tập thể xuất sắc, tập thể tiên tiến, trường chuẩn quốc gia. Hằng năm, tỷ lệ tốt nghiệp bậc tiểu học, tỷ lệ học sinh lên lớp đều đạt từ 98% đến 100%. Tỷ lệ học sinh khá giỏi đều đạt trên 50%. Năm học nào cũng có học sinh dự thi và đạt giải học sinh giỏi cấp thị, cấp tỉnh. Tiêu biểu là các em :  Tạ Thị Lan Hương,      

     Nhà trường có nhiều cán bộ, giáo viên đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua, giáo viên giỏi cấp tỉnh, cấp cơ sở. Tiêu biểu là các cô giáo Lê Thị Thu Nga, Phạm Thị Mỹ Thanh, Đoàn Thị Thanh Hương, Phạm Thị Ly Hoài, Trần Thị Thu Hằng  ...... Năm nào nhà trường cũng được nhận giấy khen, bằng khen của UBND tỉnh, Sở giáo d ục, UBND thị xã Cẩm Phả về thành tích xây dựng trường chuẩn quốc gia, phong trào  thi đua trường học thân thiện học sinh tích cực, công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng  độ tuổi, tập thể lao động xuất sắc, tập thể lao động tiên tiến hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.

            Những năm gần đây, trường Tiểu học thái Bình đã có nhiều thay đổi về diện mạo : cơ sở vật chất khang trang hơn, cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp hơn, chất lượng giáo dục được nâng cao hơn, xứng đáng với niềm tin, niềm tự hào của Đảng bộ và chính quyền địa phương và của nhân dân. 

          Năm học 2010-2011 nhà trường có  1hiệu trưởng, 1 hiệu phó và 29 giáo viên, nhân viên đáp ứng yêu cầu thực hiện tốt nhiệm vụ của trường : 16 lớp với 462 học sinh. 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà  trường đạt trình độ đào tạo chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ. Trong đó, tỷ lệ  trên chuẩn  cao (đạt 82,2 %).

          Suốt 19 năm xây dựng và trưởng thành trường Tiểu học Thái Bình  đã có những bước phát triển với thế vững chắc, từng bước khẳng định vị thế của mình trên địa bàn thị  xã Cẩm Phả .

            

 

 

 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng thiết bị dạy học của Trường Tiểu học Thái Bình
23/10/2023

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng thiết bị dạy học của Trường Tiểu học Thái Bình HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI BÌNH Căn cứ vào Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Công văn số 120/HD-SGD&ĐT ngày 14/01/2014 Về việc thực hiện trang bị, quản lý và khai thác sử dụng thiết bị dạy học; Công văn số 805/SGDĐT-GDTrH ngày 12/4/2019 v/v tăng cường công tác quản lý, sử dụng và khai thác có hiệu quả thiết bị đồ dùng, phòng học ứng dụng CNTT tiên tiến; Công văn số 295/SGDĐT-GDTrH ngày 31/01/2019 v/v quản lý, khai thác sử dụng hiệu quả thiết bị, phần mềm, phòng học, phòng điều hành của dự án ứng dụng CNTT tiên tiến và Dự án phòng học thông minh; Công văn số 1098/PGDĐT ngày 16/11/2020 của Phòng GD&ĐT về việc tăng cường côngtác quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị phòng học thông minh; Công văn số 1124/PGDĐT ngày 25 tháng 11 năm 2020 của Phòng giáo dục đào tạo V/v tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị và hướng dẫn công tác tiếp nhận, nghiệm thu thiết bị; Công văn số 1500/SGDĐT-GDPT ngày 31/5/2021 của Sở Giáo dục và Đào Tạo (GD&ĐT) về việc tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả thiết bị, phần mềm dạy học; Công văn số 1395/SGDĐT-GDPT ngày 25/5/2022 của Sở GD&ĐT về việc tiếp tục khai thác hiệu quả thiết bị giáo dục trong trường mầm non, phổ thông; Công văn số 1098/PGDĐT ngày 16/11/2020 của Phòng GD&ĐT về việc tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị phòng học thông minh; Công văn số 675/PGDĐT ngày 22/6/2022 của phòng GD&ĐT về việc tiếp tục khai thác hiệu quả thiết bị giáo dục trong trường mầm non, trường phổ thông; Công văn số 464/PGDĐT ngày 12/6/2021 của phòng GD&ĐT về việc tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả thiết bị, phần mềm dạy học; Công văn số 1087/PGDĐT ngày 06 tháng 10 năm 2022 V/v tiếp tục tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả thiết bị, phần mềm dạy học từ năm học 2022-2023, Xét đề nghị của chuyên môn và tình hình thực tế nhà trường.
QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trường Tiểu học Bình
23/10/2023

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trường Tiểu học Bình HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI BÌNH Căn cứ: Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013; Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Căn cứ Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Thông tư 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28/8/2018 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn công tác Thi đua, khen thưởng ngành giáo dục; Căn cứ Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 27/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND ngày 10/6/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND; Quyết định số 99/QĐ-SGDĐT ngày 12/02/2019 của Sở GD&ĐT về việc ban hành Quy định về công tác thi đua khen thưởng trong ngành GD&ĐT Quảng Ninh; Căn cứ QĐ số 1281/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2023 của UBND thành phố Cẩm Phả về QĐ Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Cẩm Phả, Xét đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng trường Tiểu học Thái Bình.
QUYẾT ĐỊNH Về ban hành Qui chế thực hiện công khai của nhà trường Năm học 2023-2024
23/10/2023

QUYẾT ĐỊNH Về ban hành Qui chế thực hiện công khai của nhà trường Năm học 2023-2024 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI BÌNH Căn cứ Điều lệ trường Tiểu học (Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo); Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGD ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc “Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân”; Thực hiện Thông tư số 11/2020/TT-BGD ngày 19/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập; Thực hiện Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thực hiện Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ tài chính “Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thực hiện Công văn số 1333/PGD ĐT ngày 12/12/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Cẩm Phả về việc thực hiện công tác công khai theo thông tư số 36/2017/TT-BGD ĐT và các quy định thực hiện công khai trong quản lý trường học từ năm học 2022-2023. Căn cứ Kế hoạch số 293/KH-THTB ngày 11 tháng 9 năm 2023 của trường Tiểu học Thái Bình “Kế hoạch thực hiện công khai của trường Tiểu học Thái Bình năm học 2023-2024”; Xét theo nhiệm vụ và năng lực của cán bộ, giáo viên, tình hình thực tế nhà trường.
QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành quy chế thi đua, khen thưởng trường Tiểu học Thái Bình Năm học: 2023 - 2024
23/10/2023

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành quy chế thi đua, khen thưởng trường Tiểu học Thái Bình Năm học: 2023 - 2024 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI BÌNH Căn cứ: Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013; Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Căn cứ Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Thông tư 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28/8/2018 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn công tác Thi đua, khen thưởng ngành giáo dục; Căn cứ Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 27/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND ngày 10/6/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND; Quyết định số 99/QĐ-SGDĐT ngày 12/02/2019 của Sở GD&ĐT về việc ban hành Quy định về công tác thi đua khen thưởng trong ngành GD&ĐT Quảng Ninh; Căn cứ QĐ số 1281/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2023 của UBND thành phố Cẩm Phả về QĐ Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Cẩm Phả, Xét đề nghị của Hội đồng thi đua khen thưởng trường Tiểu học Thái Bình,
QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công của trường Tiểu học Thái Bình
23/10/2023

QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công của trường Tiểu học Thái Bình HIỆU TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI BÌNH Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017; Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/05/2018 của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách Nhà nước; Quyết định số 3637/QĐ-UBND ngày 17/9/2018 của UBND Tỉnh Quảng Ninh Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo (đợt 1) cho các đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ninh; Quyết định số 1593/QĐ-UBND ngày 17/4/2019 của UBND Tỉnh Quảng Ninh Điều chỉnh tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo (đợt 1); Nghị quyết số 118/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ninh; Quyết định số 23a/2021/QĐ-UBND ngày 15/3/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành danh mục TSCĐ đặc thù; danh mục, thời gian sử dụng và tỉ lệ hao mòn TSCĐ vô hình, danh mục, thời gian sử dụng và tỉ lệ hao mòn TSCĐ vô hình, danh mục, thời gian, tỉ lệ hao mòn tài sản chưa đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định thuộc phạm vi quản lý của Tỉnh Quảng Ninh; Quyết định số 2060/QĐ-UBND ngày 18/04/2022 của UBND Thành phố Cẩm Phả ban hành quy chế về quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của Thành phố Cẩm Phả. Căn cứ Quyết định số 1158/QĐ-SGD ĐT ngày 29/7/2021 của Sở GD&ĐT Quảng Ninh Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng thiết bị giáo dục trong trường mầm non, trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy và tình hình thực tế của trường Tiểu học Thái Bình,
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Tiểu học Thái Bình Năm học 2023-2024
23/10/2023

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Tiểu học Thái Bình Năm học 2023-2024 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI BÌNH Căn cứ Bộ Luật Lao động năm 2019; Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Căn cứ thông tư số 11/2020/TT-BGD&ĐT ngày 19/5/2020 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập; Căn cứ Điều lệ trường Tiểu học được ban hành kèm theo thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo; Căn cứ vào Nghị quyết Hội nghị cán bộ viên chức ngày tháng 10 năm 2023 của trường Tiểu học Thái Bình; Theo đề nghị của Công đoàn, chuyên môn và tình hình thực tế của nhà trường.
QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU
23/10/2023

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 về việc ban hành Điều lệ trường Tiểu học; Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 - 2024; nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý; Hiệu trưởng trường Tiểu học Thái Bình ban hành văn bản thực hiện quy chế làm việc của Ban giám hiệu nhà trường như sau:
QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế hoạt động của tổ tư vấn tâm lý học đường
23/10/2023

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế hoạt động của tổ tư vấn tâm lý học đường HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI BÌNH Căn cứ chức năng, quyền hạn của Hiệu trưởng trường Tiểu học quy định tại Điều lệ trường tiểu học ban hành theo Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 04 tháng 9 năm 2020; Căn cứ Thông tư số 31/2017/TT-BGDĐT ngày 18/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông; Căn cứ Quyết định số 277/QĐ-THTB ngày 05/9/2023 của trường Tiểu học Thái Bình về việc kiện toàn tổ tư vấn tâm lý học đường năm học 2023- 2024; Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường và xét đề nghị của bộ phận chuyên môn.
QUY CHẾ PHỐI HỢP Thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại cơ sở giáo dục thuộc trường Tiểu học Thái Bình
23/10/2023

QUY CHẾ PHỐI HỢP Thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại cơ sở giáo dục thuộc trường Tiểu học Thái Bình Căn cứ Thông tư liên tịch số 34/2009/TTLT- BGDĐT-BCA ngày 20/11/2009 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an về việc hướng dẫn phối hợp thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Thực hiện hướng dẫn số 2198/SGDĐT-GDPT ngày 15 tháng 8 năm 2023 của Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Ninh V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2023-2024; Căn cứ vào sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục Đào tạo Cẩm Phả về thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2023-2024; Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới tại địa phương, trường Tiểu học Thái Bình và Công an phường Cẩm Thịnh thành phố Cẩm Phả thống nhất ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại Trường Tiểu học Thái Bình cụ thể như sau:
QUYẾT ĐỊNH Về việc Ban hành Quy chế tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi trường tiểu học Thái Bình
23/10/2023

QUYẾT ĐỊNH Về việc Ban hành Quy chế tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi trường tiểu học Thái Bình HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI BÌNH Căn cứ Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2012; Căn cứ Luật Tố cáo số 03/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2012; Căn cứ Nghị định số 75/2012/NĐ-CP và Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; Caên cöù vaøo thông tư số 28/2000/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 ban hành ñieàu leä tröôøng tieåu học; Căn cứ vào điều kiện và tình hình thực tế của nhà trường.
QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI BÌNH
23/10/2023

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI BÌNH ( Kèm theo QĐ số: 468 /QĐ-THTB ngày 12 tháng 10 năm 2023) Chương I VỊ TRÍ, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN Điều 1 : Vị trí . Trường tiểu học là cơ sở giáo dục phổ thông của hệ thống giáo dục quốc dân, có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng. Thực hiện xây dựng khối đoàn kết nhất trí, cộng đồng trách nhiệm để thực hiện tốt các nhiệm vụ theo phương châm "Phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ của Cán bô-Gíao viên-Nhân viên và học sinh trong nhà trường để góp phần xây dựng nền nếp, trật tự, kỷ cương và phát triển sự nghiệp giáo dục của nhà trường theo đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước và những qui định của ngành. Điều 2 : Nhiệm vụ và quyền hạn. Tổ chức giảng dạy, học tập và hoạt động giáo dục đạt chất lượng theo mục tiêu, chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Huy động trẻ em đi học đúng độ tuổi, vận động trẻ em khuyết tật, trẻ em đã bỏ học đến trường, thực hiện phổ cập giáo dục và chống mù chữ trong cộng đồng. Nhận bảo trợ và giúp các cơ quan có thẩm quyền quản lí các hoạt động giáo dục của các cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học theo sự phân công của cấp có thẩm quyền. Tổ chức kiểm tra và công nhận hoàn thành chương trình tiểu học cho học sinh trong nhà trường. Xây dựng, phát triển nhà trường theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và nhiệm vụ phát triển giáo dục của địa phương.
QUY CHẾ Phối hợp giữa Nhà trường - Gia đình trong việc giáo dục học sinh
23/10/2023

QUY CHẾ Phối hợp giữa Nhà trường - Gia đình trong việc giáo dục học sinh Căn cứ vào Nghị định số 04/2015/NĐ- CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và quyết định số 04/2000/QĐ- BGD&ĐT ngày 01/3/2000 của Bộ giáo dục và Đào tạo trong nhà trường; Căn cứ Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh ban hành kèm theo Thông tư số 55/2011/TT - BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo. Căn cứ Điều lệ Trường Tiểu học; Căn cứ nhiệm vụ năm học của nhà trường; Trường Tiểu học Thái Bình xây dựng quy chế phối hợp giữa Nhà trường và Gia đình trong việc giáo dục học sinh năm học 2023-2024 như sau:
QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NH N VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI BÌNH
23/10/2023

QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NH N VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI BÌNH (Trích Quy tắc ứng xử - Ban hành kèm theo QĐ số 470/QĐ-THTB ngày 12/10/2023) Ứng xử với bản thân - Chấp hành đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành, nhà trường và địa phương. - Thực hiện nghiêm túc về thời gian làm việc. - Tác phong nhanh nhẹn, trang phục gọn gàng phù hợp môi trường sư phạm. - Ăn nói khiêm nhường, từ tốn, không nói tục, ... gây mất trật tự. 2. Ứng xử với học sinh - Tôn trọng nhân cách, đối xử công bằng, thân thiện đối với học sinh. - Không ép buộc học sinh làm những việc trái quy định. Không trù dập, không tự ý thay đổi kết quả học tập, rèn luyện của học sinh.
QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI BÌNH
23/10/2023

QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI BÌNH (Trích Quy tắc ứng xử - Ban hành kèm theo QĐ số 470/QĐ-THTB ngày 12 /10/2023) 1. Ứng xử với bản thân Thực hiện tốt nội quy của trường lớp. Tích cực tham gia các hoạt động tập thể. Có thái độ nghiêm túc, lời nói nhẹ nhàng, trung thực trong học tập. Có ý thức giữ gìn, bảo quản cơ sở vật chất của nhà trường. Giữ gìn trật tự vệ sinh lớp học, nơi ở, công cộng. 2. Ứng xử với bạn bè Trao đổi, xưng hô với bạn bè đảm bảo chân thành, thân mật, thẳng thắn, cởi mở,… không nói tục, chửi bậy, miệt thị, xúc phạm, bạo lực, gây mất đoàn kết, gây mất an ninh trật tự; không vi phạm các quy định, nội quy; không phát tán thông tin để nói xấu, làm ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm của bạn học khác. Biết đoàn kết, giúp đỡ, chia sẻ với bạn bè. Khi có sự việc liên quan đến vấn đề trên với bản thân hoặc bạn học khác, cần nhanh chóng và có tránh nhiệm báo cáo thày cô giáo, nhà trường cùng xử lý và giải quyết kịp thời.
BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC HIỆN QUY CHẾ D N CHỦ Ở CƠ SỞ
23/10/2023

BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC HIỆN QUY CHẾ D N CHỦ Ở CƠ SỞ Năm học 2022 – 2023 Căn cứ thông tư số 11/2020/TT-BGD&ĐT ngày 19/5/2020 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập; Căn cứ Điều lệ trường Tiểu học được ban hành kèm theo thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo; Căn cứ quyết định số 295/QĐ-THTB ngày 20 tháng 9 năm 2022 của Trường TH Thái Bình về việc ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong nhà trường; Trường TH Thái Bình đánh giá kết quả thực hiện quy chế dân chủ năm học 2022 - 2023 như sau:
QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trong trường Tiểu học Thái Bình Năm học: 2023 - 2024
23/10/2023

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trong trường Tiểu học Thái Bình Năm học: 2023 - 2024 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI BÌNH Căn cứ Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 về việc ban hành Điều lệ trường Tiểu học; Căn cứ Thông tư số 06/2019/ TT-BGDĐT ngày 12 tháng 4 năm 2019 của Bộ Giáo dục Đào tạo quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục phổ thông; Căn cứ Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định về đạo đức nhà giáo; Căn cứ công văn số 1076/SGD&ĐT-CTTT, ngày 14/5/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh về việc triển khai thực hiện Thông tư 06/2019/ TT- BGDĐT; Căn cứ Quyết định số 3504/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2022 của UBND tỉnh Quảng Ninh Quyết định ban hành Bộ quy tắc ứng xử trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Quyết định số 3714/QĐ-UBND ngày 22/7/2021, thành phố Cẩm Phả về việc ban hành Bộ quy tắc ứng xử "Tự hào là công dân Cẩm Phả"; Căn cứ sự nhất trí và đồng thuận của Cán bộ, giáo viên nhân viên và tình hình thực tế nhà trường,
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUY CHẾ D N CHỦ TRONG NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2023 – 2024
23/10/2023

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUY CHẾ D N CHỦ TRONG NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2023 – 2024 Căn cứ Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ Ban hành Về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ nội vụ về việc Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ; Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngàỵ 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động; Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT ngày 19/5/2020 của Bộ trưởng BGD&ĐT về hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường công lập; Công văn số 488/TLĐ ngày 07/4/2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị CB, CC, VC. Thông báo kết luận số 21-TB/BCĐ ngày 22/7/2021 của Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở thành phố; Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 – 2024 và tình hình thực tế của nhà trường, trường TH Thái Bình xây dựng kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của nhà trường như sau:
NỘI QUY SỬ DỤNG ĐIỆN
23/10/2023

NỘI QUY SỬ DỤNG ĐIỆN 1. Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn trường phải thực hiện tiết kiệm điện ở nơi mình làm việc. Đi ra ngoài hoặc hết giờ làm việc; trước khi ra về phải cắt điện với mọi thiết bị tiêu thụ điện. 2. Không tự ý câu mắc, sử dụng điện tuỳ tiện; không được để các ổ điện tiếp xúc lỏng lẻo phát sinh tia lửa điện; không được dùng điện quá tải gây chập cháy điện; không dùng dây đồng, giấy bạc thay cầu chì; không dùng dây điện cắm trực tiếp vào ổ cắm điện; không để các chất dễ cháy gần cầu chì, bảng điện và đường đây điện.
QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Nội quy trường học Năm học 2023 - 2024
23/10/2023

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Nội quy trường học Năm học 2023 - 2024 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI BÌNH Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019; Căn cứ Thông tư số 11/2020/TT-BGD&ĐT ngày 19/5/2020 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập; Căn cứ vào Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Điều lệ trường Tiểu học; Căn cứ vào kết quả Hội nghị Nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao độngngày 13/10/2023 và căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường.
QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ Trường Tiểu học Thái Bình
23/10/2023

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI BÌNH Căn cứ Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Căn cứ Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Căn cứ Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Căn cứ Nghị định số 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động; Căn cứ Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT ngày 19/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập; Căn cứ Điều lệ trường Tiểu học Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường.
Công văn đến
Công văn Số:26/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 21/02/2011
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức thi Olympic Tiếng Anh trên mạng internet năm học 2010-2011 cấp thị xã.
HuongdanthiIOEcapthi.doc
Danhsachthisinhthamgiathicapthixa.xls
Công văn Số:21/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 19/01/2011
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Công tác chuyên môn kỳ 2, năm học 2010 - 2011
CongvanchuyenmonhockiII2010-2011.doc
Công văn Số:584/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 22/11/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet năm học 2010 - 2011
HuongdancuocthiOlympictiengAnhquaInternet-2010.doc
Công văn Số:532/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 29/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục trường TH, PTCS và THCS năm học 2010-2011.
Công văn Số:543/CV-GD&ĐT
Ngày ban hành: 02/11/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Công văn
Trích yếu: Chuẩn bị các tiết mục cho đêm liên hoan văn nghệ ngành GD&ĐT năm 2010
CV543tochuccongdienVN.doc
Cactietmucthamgiandemlienhoanvannghe.doc
DSdoivannghe20-11(1).xls
Công văn Số:528/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 26/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: V/v: Kiểm tra giữa học kì I năm học 2010 - 2011.
Lichkiemtragiuaky1NH2010-2011.doc
Công văn Số:519/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 22/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức cuộc thi giải Toán qua mạng Internet năm học 2010 - 2011.
HDTCthigiaitoanquamangnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:460/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Cập nhập thông tin người nước ngoài đến làm việc, công tác tại đơn vị.
CapnhatTTnuocngoaidenlamviec.doc
Công văn Số:459/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục văn học 2010 - 2011.
HuongdanTHnhiemvuKTKDnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:450/LT PGD&ĐT-CĐN
Ngày ban hành: 01/10/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá, Lê Thị Thanh Thủy
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Tổ chức Hội diễn Văn nghệ quần chúng ngành Giáo dục năm 2010
TochucHoidienVNQC2010.doc
Công văn Số:445/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn xét hết tập sự đối với giáo viên, nhân viên.
Cv445HDxethettapsu.doc
Công văn Số:443/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn làm hồ sơ đề nghị xét chuyển loại viên chức năm 2010
CV443HDchuyenloaivienchuc2010.doc
Mauchuyenloaivienchuc2010.xls
Công văn Số:424/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 10/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2010 - 2011.
PGDHuongdanthuchiennhiemvuCNTTnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:435/KH-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 16/09/2010
Người ký: Hoàng Thị GIá
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức trung thu 2010
CV435KHtochuctrungthu2010.doc
Công văn Số:432/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 14/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010 - 2011 cấp Tiểu học.
HuongdanthuchienNVNH2010-2011Captieuhoc.doc
Công văn Số:427/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 14/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức kiểm tra khảo sát chất lượng lớp 4 đầu năm học 2010- 2011
CV427KSCLlop4daunam2010-2011.doc
HuongdannhapdulieuKSCLlop4.doc
DSKTchatluonglop4.xls
Công văn Số:415/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 07/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Lịch duyệt kế hoạch và tổ chức Hội nghị CB, VC, LĐ năm học 2010 - 2011
LichduyetKeHoachvaHoinghiCBVCLD(suaLai).doc
Công văn Số:417/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 08/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Triệu tập cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn giáo dục kỹ năng sống.
Thongbao.doc
Công văn Số:412/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 01/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn khai giảng (bổ sung)
HDKhaigiang.doc
Công văn Số:411/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Triệu tập giáo viên tham gia tập huấn lắp đặt và sử dụng đàn Piano kỹ thuật số.
TrieutaptaphuansudungdanPianokythuatso.doc
Công văn Số:410/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm học 2010- 2011
Cv410kiemtrakhaosatCLdaunam2010-2011.doc
Công văn Số:408/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Một số quy định sử dụng Cổng thông tin điện tử Phòng GD&ĐT
QuydinhsudungCongTTDTcuaphongGD&DT.doc
Công văn Số:30/BC-CĐN
Ngày ban hành: 15/08/2010
Người ký: Lê Thị Thanh Thuỷ
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2009 - 2010, phương hướng nhiệm vụ công tác năm học 2010 - 2011.
BAOCAOTONGKETCONGTACCONGDOAN2009-2010.doc
Công văn Số:132/BC-UBND
Ngày ban hành: 23/08/2010
Người ký: Vũ Văn Bình
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết năm học 2009 - 2010 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2010 - 2011.
BCTKNH09-2010UBND[1].doc
Công văn Số:378/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 12/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Thông báo về việc triệu tập đại biểu dự Hội nghị tổng kết năm học 2009 - 2010
TBtongket.doc
Cacdanhhieu.doc
Công văn Số:386/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 18/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức lễ khai giảng năm học 2010 - 2011
HuongdanLekhaigiang2010-2011[1].doc
Công văn Số:2207/SGD&ĐT- GDTH
Ngày ban hành: 13/08/2010
Người ký: Trần Thị Minh
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: V/v Hướng dẫn thực hiện kinh phí Hỗ trợ cho giáo viên bồi dưỡng dạy thể dục
HuongdanthuchienkinhphiHotroGVhocTD.doc
Công văn Số:362 /PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: V/v: Chuẩn bị khai giảng năm học 2010-2011
HuongdanchuanbiKhaigiangnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:336/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 20/07/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: V/v: Bồi dưỡng cán bộ, giáo viên tiểu học hè 2010
Congvanboiduonghe2010-Tieuhoc(Capthi).doc
Công văn Số:304/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 02/07/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng tin học cho cán bộ quản lý trường học và giáo viên hè năm 2010.
trienkhaithuchienboiduongtinhoche2010.doc
Công văn Số:262/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/06/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Về việc: Bồi dưỡng CNTT hè 2010.
KehoachboiduongCNTT.doc
Công văn Số:260/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 04/06/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: V/v: Chuẩn bị khai giảng lớp bồi dưỡng giáo viên dạy thể dục cho các trường tiểu học và phổ thông cơ sở.
Cv260chuanbikhaigianglopboiduongGVtheduc.doc
Công văn Số:192/CV-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 29/04/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng Dẫn
Trích yếu: V/v Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông
CV192ATGT.doc
Công văn Số:719/QĐ-SGD&ĐT
Ngày ban hành: 19/05/2010
Người ký: Đỗ Văn Thuấn
Loại công văn: Quyết định
Trích yếu: Về việc đạt giải thi Văn-Toán tuổi thơ cấp tiểu học tỉnh Quảng Ninh năm học 2009 – 2010
QuyetdinhdatgiaigiaoluuVan-ToanTTcaptinh.doc
Công văn Số:111/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 19/05/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng Dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn bổ sung một số nội dung ghi học bạ và sổ điểm cấp tiểu học.
CV111Huongdanbosungghihocbavasodiemtieuhoc.doc
Công văn Số:78/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 03/04/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng Dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Thông tư số 32/2009/TT-BGDĐT về Quy định đánh giá và xếp loại HS tiểu học.
CV78Huongdanthongtu32vahocba.doc
Công văn đi
Chưa có công văn đi!
 
Trang chủ | Bài giảng trực tuyến | Tài nguyên | Thủ tục hành chính | Tìm kiếm
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Thành phố Cẩm Phả
Địa chỉ: Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.862.265
E-mail: pgdcampha.quangninh@moet.edu.vn
Website: campha.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà