TỔ CHỨC
Trường tiểu học Thái Bình
- Địa chỉ: Khu 6A - Phường Cẩm Thịnh - Thành phố Cẩm phả - Tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: 0333865179
- Hòm thư: c1thaibinh.cp.quangninh@moet.edu.vn
- Fax: .........
- Website: http://campha.edu.vn/ththaibinh
Họ và tên: Trần Thị Thương
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 033.3865179
ĐTNR:
Di động: 0984297848
Email: ht.c1tranquoctoan@campha.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Lương
Chức vụ: Hiệu phó
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0932269966
Email: nguyenthingocluong.c1camson2@campha.edu.vn
Họ và tên: Tạ Thị Phượng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333865179
ĐTNR: 0333725729
Di động: 0396121892
Email: tathiphuongtb15@gmail.com
Họ và tên: Phạm Thị Ly Hoài
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333865179
ĐTNR: 0333865436
Di động: 0343694868
Email: hoaipham1970@gmail.com
Họ và tên: Hoàng Thị Hải Ninh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0972193919
Email: hoangthihaininh.c1tranquoctoan@campha.edu.vn
Họ và tên: Bùi Thị Tâm
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333865179
ĐTNR:
Di động: 0977811898
Email: buithitam.85@gmail.com
Họ và tên: Trần Thị Lệ Quyên
Chức vụ: Nhân viên văn thư
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0986758151
Email: tranlequyenhqh@gmail.com
Họ và tên: Trần Thị Thu Hằng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao Đẳng
ĐTCQ: 0333865179
ĐTNR:
Di động: 0936369386
Email: tranthithuhang888@gmail.com
Họ và tên: Hoàng Thị Thuận
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333865179
ĐTNR:
Di động: 0834691102
Email: hoangthuan200583@gmail.com
Họ và tên: Đoàn Thị Thanh Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333865179
ĐTNR: 0333935008
Di động: 0363926040
Email: doanhuongcoc7@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Hiền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng Sư phạm
ĐTCQ: 0333865179
ĐTNR:
Di động: 01666890073
Email: hienbinhtb@gmail.com
Họ và tên: Phạm Thị Kim Anh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333865179
ĐTNR:
Di động: 0974775987
Email: phamkhacnhatminh@gmail.com
Họ và tên: Đặng Thị Hiền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0356833929
Email: hiendang.25295@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Luyến
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333865179
ĐTNR:
Di động: 0904623078
Email: phuongthao260891@gmail.com
Họ và tên: Trương Thị Bích Nhiên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm Tiểu học
ĐTCQ: 0333865179
ĐTNR:
Di động: 0369598117
Email: bichnhien78@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Ánh ngọc
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại Học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0976606928
Email: nguyenngocnt85@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Bích Hòa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0384851775
Email: nguyenbichhoa169@gmail.com
Họ và tên: Luơng Thị Huyền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333865179
ĐTNR:
Di động: 0836266669
Email: huyenluongcampha@gmail.com
Họ và tên: Phạm Thị Thúy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0974367344
Email: phamthithuycp89@gmail.com
Họ và tên: Đỗ Đồng Đăng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333865179
ĐTNR:
Di động:
Email: dodongdang.hl@gmail.com
Họ và tên: Lý Thúy Vinh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0336788058
Email: heobaby1993@gmail.com
Họ và tên: Lã Thị Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0383337481
Email: huonganhanh@gmail.com
Họ và tên: Bùi Thị Huyền Trang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0972654233
Email: huyentrang870912@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Phương Thúy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333725729
Di động: 0382333092
Email: phuongthuyn1998@gmail.com
Họ và tên: Khổng Thị Hải
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 033.3865179
ĐTNR:
Di động: 0962019556
Email: duongbeo1119@gmail.com
Họ và tên: Vũ Thị Thu Nga
Chức vụ: Y tế
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ: 0333865179
ĐTNR:
Di động: 0936046846
Email: vungayttb@gmail.com
Họ và tên: Vũ Thị Giang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0349180996
Email: giangthuanphatcp@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Hoàn
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0333899413
Email: nguyenthihoancp76@gmail.com
Họ và tên: Hà Phương Dung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0966256399
Email: dungha79386@gmail.com
Họ và tên: Trần Mỹ Linh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0338419197
Email: linhmin851997@gmail.com
Họ và tên: Phạm Bích Phương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0359059799
Email: phamphuong0990@gmail.com
Họ và tên: Bùi Thị Thanh Liên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0972627488
Email:
Họ và tên: Trần Thị Ninh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0984008073
Email: tranthininh.c12mk@pgdhalong.edu.vn
Họ và tên: Lê Thị Tân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0793262236
Email: tan89cp.pro@gmail.com
Họ và tên: Tống Hoài Linh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Hoàng Thu Hiền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0919936589
Email: Hoangthuhien.c1pbc@campha.edu.vn
Họ và tên: Lê Thị Hồng Hạnh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0969101000
Email: lehanh.edu@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Trang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0936776105
Email: nguyenthiminhtrangqh@gmail.com

                                                                                                                     

 

         

 

          Trường Tiểu học Thái Bình nằm cạnh Quốc lộ 18A thuộc địa phận khu 6A phường Cẩm Thịnh - Thị xã Cẩm Phả. Trường  được thành lập từ năm 1991 theo quyết định của UBND thị xã Cẩm Phả, trên cơ sở  tách bộ phận Tiểu học từ trường cấp 1 - 2 Cẩm Thịnh . Ngày đầu mới thành lập, cơ sở vật chất còn nghèo nàn, thiếu  thốn : nhà  trường  chỉ gồm 14 phòng học cấp 4 đã xuống cấp, các phòng chức năng chưa có.

          Trải qua 19 năm hình thành và phát triển, trường Tiểu học Thái Bình đã đón nhận, giảng dạy và giáo dục nhiều thế hệ  học sinh. Đến nay, hàng nghìn học sinh đã trưởng thành từ mái trường này.

          Nh ững năm gần đây, trường được chính quyền địa phương và ngành quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường lớp khang trang hơn. Hiện nay trường đã được  xây dựng cao tầng với 12 phòng học đồng thời sửa sang, xây dựng hệ thống phòng  làm việc, phòng chức năng , phòng dành cho học sinh ăn, ngủ bán trú tại trường .

          Năm 2000, nhà trường vinh dự được đón bằng công nhận tiểu học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2006 - 2010 đầu tiên của thị xã Cẩm Phả. Từ đó đến nay, nhà trường luôn giữ vững danh hiệu tập thể xuất sắc, tập thể tiên tiến, trường chuẩn quốc gia. Hằng năm, tỷ lệ tốt nghiệp bậc tiểu học, tỷ lệ học sinh lên lớp đều đạt từ 98% đến 100%. Tỷ lệ học sinh khá giỏi đều đạt trên 50%. Năm học nào cũng có học sinh dự thi và đạt giải học sinh giỏi cấp thị, cấp tỉnh. Tiêu biểu là các em :  Tạ Thị Lan Hương,      

     Nhà trường có nhiều cán bộ, giáo viên đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua, giáo viên giỏi cấp tỉnh, cấp cơ sở. Tiêu biểu là các cô giáo Lê Thị Thu Nga, Phạm Thị Mỹ Thanh, Đoàn Thị Thanh Hương, Phạm Thị Ly Hoài, Trần Thị Thu Hằng  ...... Năm nào nhà trường cũng được nhận giấy khen, bằng khen của UBND tỉnh, Sở giáo d ục, UBND thị xã Cẩm Phả về thành tích xây dựng trường chuẩn quốc gia, phong trào  thi đua trường học thân thiện học sinh tích cực, công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng  độ tuổi, tập thể lao động xuất sắc, tập thể lao động tiên tiến hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.

            Những năm gần đây, trường Tiểu học thái Bình đã có nhiều thay đổi về diện mạo : cơ sở vật chất khang trang hơn, cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp hơn, chất lượng giáo dục được nâng cao hơn, xứng đáng với niềm tin, niềm tự hào của Đảng bộ và chính quyền địa phương và của nhân dân. 

          Năm học 2010-2011 nhà trường có  1hiệu trưởng, 1 hiệu phó và 29 giáo viên, nhân viên đáp ứng yêu cầu thực hiện tốt nhiệm vụ của trường : 16 lớp với 462 học sinh. 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà  trường đạt trình độ đào tạo chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ. Trong đó, tỷ lệ  trên chuẩn  cao (đạt 82,2 %).

          Suốt 19 năm xây dựng và trưởng thành trường Tiểu học Thái Bình  đã có những bước phát triển với thế vững chắc, từng bước khẳng định vị thế của mình trên địa bàn thị  xã Cẩm Phả .

            

 

 

 

 

 

 

Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 4 và sách giáo khoa Tiếng Pháp lớp 3 năm 2023 - 2024 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh QN
05/05/2023

Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 4 và sách giáo khoa Tiếng Pháp lớp 3 năm 2023 - 2024 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh QN
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN
27/03/2023

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI BÌNH LẦN THỨ XII, NHIỆM KỲ 2023-2028.
Hội thi giáo viên tiểu học chủ nhiệm lớp giỏi
27/03/2023

Hội thi giáo viên tiểu học chủ nhiệm lớp giỏi cấp thành phố năm học 2022- 2023
Ngoại khóa ngày hội thiếu nhi vui khỏe
27/03/2023

"Ngày hội thiếu nhi vui khỏe- Tiến bước lên Đoàn" năm học 2022- 2023
Hội đồng trường Tiểu học Thái Bình
07/02/2023

Hội đồng trường TH Thái Bình năm học 2022- 2023
KẾ HOẠCH Hoạt động các Câu lạc bộ trong trường học năm học 2018 - 2019
20/01/2023

KẾ HOẠCH Hoạt động các Câu lạc bộ trong trường học năm học 2018 - 2019
Kế hoạch tập huấn kĩ năng công tác đội cho tổng phụ trách đội, ban chỉ huy liên đội và phụ trách sao nhi đồng năm học 2022- 2023
20/01/2023

Kế hoạch tập huấn kĩ năng công tác đội cho tổng phụ trách đội, ban chỉ huy liên đội và phụ trách sao nhi đồng năm học 2022- 2023
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÂU LẠC BỘ ÂM NHẠC NĂM HỌC 2022 - 2023
20/01/2023

- Tạo điều kiện để học sinh tiếp cận với các hoạt động vui học, rèn luyện các kĩ năng và năng khiếu nghệ thuật của cá nhân. - Thông qua các Câu lạc bộ nhằm tạo cho các em học sinh một sân chơi giải trí lành mạnh, thấy được “ Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”. - Giúp các em đoàn kết thông qua hoạt động của câu lạc bộ và các hoạt động xã hội khác, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của nhà trường. - Bước đầu định hướng lòng ham mê nghiên cứu khoa học, phát hiện và bồi dưỡng những cá nhân có năng khiếu giúp các em tự nhận ra giá trị của bản thân, tự trau dồi để phát triển một cách toàn diện. - Học sinh nhận ra giá trị đoàn kết thông qua việc sinh hoạt tập thể, sinh hoạt nhóm, qua đó trau dồi kinh nghiệm bản thân và năng lực hợp tác trong quá trình học tập. - Thông qua các hoạt động để tuyên truyền, nâng cao nhận thức về đạo đức, lối sống, truyền thống của dân tộc cho học sinh.
KẾ HOẠCH Phát động làm bưu thiếp tặng mẹ tặng cô nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2022)
20/01/2023

Để lập thành tích chào mừng Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10/2022 và tạo ra các hoạt động tập thể bổ ích cho học sinh và GV sau những giờ học tập căng thẳng nhằm Phát huy ý tưởng, khả năng sáng tạo của học sinh; tạo mối quan hệ đoàn kết giữa học sinh và học sinh, giữa học sinh và giáo viên. Nhà trường Phát động làm bưu thiếp tặng mẹ tặng cô nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2022)
KẾ HOẠCH Tổ chức Ngoại khóa “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” Năm học 2022 - 2023
20/01/2023

Căn cứ kế hoạch hàng năm về giáo dục An toàn giao thông cho học sinh của trường TH Thái Bình; Căn cứ Kế hoạch năm học 2022 - 2023 của nhà trường nhằm giáo dục cho học sinh ý thức, văn hóa khi tham gia giao thông, LĐ trường Tiểu học Thái Bình xây dựng kế hoạch tổ chức ngoại khóa ATGT với chủ đề “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ”,
KẾ HOẠCH Tổ chức “Tết sẻ chia, Tết yêu thương”
20/01/2023

Căn cứ Kế hoạch 08 – KH/ĐTN ngày 13/12/2022 của thành đoàn Cẩm Phả V/v triển khai Kế hoạch tổ chức Chương trình “Tết sẻ chia, Tết yêu thương" cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, thiếu nhi vùng sâu, vùng xa nhân dịp Tết nguyên đán năm 2023; Thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 của trường th Thái Bình; Liên đội tiểu học Thái Bình xây dựng kế hoạch “Tết sẻ chia, Tết yêu thương” cụ thể như sau:
KẾ HOẠCH THAM GIA VĂN NGHỆ NGÀY HỘI QUỐC PHÒNG TOÀN D N VÀ HỘI CHỢ QUÊ D N GIAN PHƯỜNG CẨM THỊNH
20/01/2023

- Học sinh nhà trường được tham gia không gian văn hoá chợ quê với những sắc thái văn hoá truyền thống, giới thiệu và góp phần giáo dục học sinh giữ gìn phong tục tập quán đa dạng, phong phú của các dân tộc Việt Nam. - Nhằm duy trì và phát triển một trong những hoạt động sinh hoạt tập thể vui tươi, bổ ích. Đồng thời thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2022-2023. Đây là hoạt động thiết thực nhằm giáo dục các em về kĩ năng sống. Góp phần thúc đẩy hơn nữa sự phối hợp của học sinh trong quá trình giáo dục kĩ năng sống cho học sinh. Tạo không khí vui tươi cho học sinh hiểu được nét văn hóa dân gian, văn hóa trao đổi của người Việt. Nhằm tăng mối liên hệ gắn kết với các hoạt động văn hóa, văn nghệ của HS nhằm tạo khí thế vui tươi, phấn khởi. Giáo dục ý thức đoàn kết quốc phòng toàn dân của học sinh. để tại vị trí thuận tiện nhất cho việc ủng hộ và trao đổi mặt hàng.
KẾ HOẠCH Tổ chức "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời" năm 2022
20/01/2023

Thực hiện chỉ đạo về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 theo công văn số Số: 250 /KH-UBND ngày 26/09/2022 của Uỷ ban nhân dân thành phố Cẩm Phả về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022. Trường Tiểu học Thái Bình xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời" năm 2022 như sau:
KẾ HOẠCH Tổ chức chương trình “Tuổi trẻ với mùa xuân biên giới” năm 2023
20/01/2023

Căn cứ kế hoạch số 29 - KH/TĐTN-TTNTH ngày 12/12/2022 của BCH Tỉnh Đoàn Quảng Ninh về việc Tổ chức chương trình “Tuổi trẻ với mùa xuân biên giới” năm 2023; Thực hiện kế hoạch số 09 – KH/ĐTN ngày 14/12/2022 của thành phố Cẩm Phả V/v xây dựng Kế hoạch tổ chức Chương trình “Tuổi trẻ với mùa xuân biên giới” năm 2023 cụ thể như sau:
KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi “Giai điệu tuổi hồng - Tri ân thầy cô” Năm học 2022 - 2023
20/01/2023

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 của nhà trường, căn cứ vào chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2022 - 2023 trường Tiểu học Thái Bình xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi văn nghệ “Giai điệu tuổi hồng - Tri ân thầy cô” chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 nội dung cụ thể như sau:
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGOẠI KHOÁ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
20/01/2023

Căn cứ vào kế hoạch công tác của nhà trường trong năm học 2022-2023. Căn cứ vào kế hoạch phối hợp của Liên đội trường Tiểu học Thái Bình Được sự nhất trí của Ban lãnh đạo nhà trường. Nay Liên đội trường Tiểu học Thái Bình lập kế hoạch tổ chức hoạt động ngoại khóa tuyên truyền “ Chung tay bảo vệ môi trường xanh” đến tất cả học sinh trong trường với nội dung cụ thể như sau:
Các hoạt động giáo dục tập thể "Sinh hoạt dưới cờ" thực hiện trong năm học 2022-2023
20/01/2023

Các hoạt động giáo dục tập thể "Sinh hoạt dưới cờ" thực hiện trong năm học 2022-2023
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2022- 2023
20/01/2023

Căn cứ công văn số 385/KH-LĐLĐ Thành phố Cẩm Phả ngày 05/09/2022 Kế hoạch triển khai hoạt động công đoàn năm học 2022-2023. Căn cứ kết quả hoạt động công đoàn năm học 2021-2022. Công đoàn trường Tiểu học Thái Bình xin được báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 2021-2022 và kế hoạch hoạt động năm học 2022 – 2023 như sau:
Thời khóa biểu tuần 1(2022- 2023)
20/01/2023

Thời khóa biểu tuần 1
Thời khóa biểu từ tuần 2(2022- 2023)
20/01/2023

Thời khóa biểu từ tuần 2(2022- 2023)
Công văn đến
Công văn Số:26/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 21/02/2011
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức thi Olympic Tiếng Anh trên mạng internet năm học 2010-2011 cấp thị xã.
HuongdanthiIOEcapthi.doc
Danhsachthisinhthamgiathicapthixa.xls
Công văn Số:21/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 19/01/2011
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Công tác chuyên môn kỳ 2, năm học 2010 - 2011
CongvanchuyenmonhockiII2010-2011.doc
Công văn Số:584/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 22/11/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet năm học 2010 - 2011
HuongdancuocthiOlympictiengAnhquaInternet-2010.doc
Công văn Số:532/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 29/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục trường TH, PTCS và THCS năm học 2010-2011.
Công văn Số:543/CV-GD&ĐT
Ngày ban hành: 02/11/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Công văn
Trích yếu: Chuẩn bị các tiết mục cho đêm liên hoan văn nghệ ngành GD&ĐT năm 2010
CV543tochuccongdienVN.doc
Cactietmucthamgiandemlienhoanvannghe.doc
DSdoivannghe20-11(1).xls
Công văn Số:528/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 26/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: V/v: Kiểm tra giữa học kì I năm học 2010 - 2011.
Lichkiemtragiuaky1NH2010-2011.doc
Công văn Số:519/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 22/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức cuộc thi giải Toán qua mạng Internet năm học 2010 - 2011.
HDTCthigiaitoanquamangnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:460/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Cập nhập thông tin người nước ngoài đến làm việc, công tác tại đơn vị.
CapnhatTTnuocngoaidenlamviec.doc
Công văn Số:459/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục văn học 2010 - 2011.
HuongdanTHnhiemvuKTKDnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:450/LT PGD&ĐT-CĐN
Ngày ban hành: 01/10/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá, Lê Thị Thanh Thủy
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Tổ chức Hội diễn Văn nghệ quần chúng ngành Giáo dục năm 2010
TochucHoidienVNQC2010.doc
Công văn Số:445/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn xét hết tập sự đối với giáo viên, nhân viên.
Cv445HDxethettapsu.doc
Công văn Số:443/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn làm hồ sơ đề nghị xét chuyển loại viên chức năm 2010
CV443HDchuyenloaivienchuc2010.doc
Mauchuyenloaivienchuc2010.xls
Công văn Số:424/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 10/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2010 - 2011.
PGDHuongdanthuchiennhiemvuCNTTnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:435/KH-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 16/09/2010
Người ký: Hoàng Thị GIá
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức trung thu 2010
CV435KHtochuctrungthu2010.doc
Công văn Số:432/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 14/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010 - 2011 cấp Tiểu học.
HuongdanthuchienNVNH2010-2011Captieuhoc.doc
Công văn Số:427/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 14/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức kiểm tra khảo sát chất lượng lớp 4 đầu năm học 2010- 2011
CV427KSCLlop4daunam2010-2011.doc
HuongdannhapdulieuKSCLlop4.doc
DSKTchatluonglop4.xls
Công văn Số:415/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 07/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Lịch duyệt kế hoạch và tổ chức Hội nghị CB, VC, LĐ năm học 2010 - 2011
LichduyetKeHoachvaHoinghiCBVCLD(suaLai).doc
Công văn Số:417/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 08/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Triệu tập cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn giáo dục kỹ năng sống.
Thongbao.doc
Công văn Số:412/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 01/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn khai giảng (bổ sung)
HDKhaigiang.doc
Công văn Số:411/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Triệu tập giáo viên tham gia tập huấn lắp đặt và sử dụng đàn Piano kỹ thuật số.
TrieutaptaphuansudungdanPianokythuatso.doc
Công văn Số:410/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm học 2010- 2011
Cv410kiemtrakhaosatCLdaunam2010-2011.doc
Công văn Số:408/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Một số quy định sử dụng Cổng thông tin điện tử Phòng GD&ĐT
QuydinhsudungCongTTDTcuaphongGD&DT.doc
Công văn Số:30/BC-CĐN
Ngày ban hành: 15/08/2010
Người ký: Lê Thị Thanh Thuỷ
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2009 - 2010, phương hướng nhiệm vụ công tác năm học 2010 - 2011.
BAOCAOTONGKETCONGTACCONGDOAN2009-2010.doc
Công văn Số:132/BC-UBND
Ngày ban hành: 23/08/2010
Người ký: Vũ Văn Bình
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết năm học 2009 - 2010 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2010 - 2011.
BCTKNH09-2010UBND[1].doc
Công văn Số:378/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 12/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Thông báo về việc triệu tập đại biểu dự Hội nghị tổng kết năm học 2009 - 2010
TBtongket.doc
Cacdanhhieu.doc
Công văn Số:386/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 18/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức lễ khai giảng năm học 2010 - 2011
HuongdanLekhaigiang2010-2011[1].doc
Công văn Số:2207/SGD&ĐT- GDTH
Ngày ban hành: 13/08/2010
Người ký: Trần Thị Minh
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: V/v Hướng dẫn thực hiện kinh phí Hỗ trợ cho giáo viên bồi dưỡng dạy thể dục
HuongdanthuchienkinhphiHotroGVhocTD.doc
Công văn Số:362 /PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: V/v: Chuẩn bị khai giảng năm học 2010-2011
HuongdanchuanbiKhaigiangnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:336/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 20/07/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: V/v: Bồi dưỡng cán bộ, giáo viên tiểu học hè 2010
Congvanboiduonghe2010-Tieuhoc(Capthi).doc
Công văn Số:304/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 02/07/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng tin học cho cán bộ quản lý trường học và giáo viên hè năm 2010.
trienkhaithuchienboiduongtinhoche2010.doc
Công văn Số:262/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/06/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Về việc: Bồi dưỡng CNTT hè 2010.
KehoachboiduongCNTT.doc
Công văn Số:260/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 04/06/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: V/v: Chuẩn bị khai giảng lớp bồi dưỡng giáo viên dạy thể dục cho các trường tiểu học và phổ thông cơ sở.
Cv260chuanbikhaigianglopboiduongGVtheduc.doc
Công văn Số:192/CV-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 29/04/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng Dẫn
Trích yếu: V/v Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông
CV192ATGT.doc
Công văn Số:719/QĐ-SGD&ĐT
Ngày ban hành: 19/05/2010
Người ký: Đỗ Văn Thuấn
Loại công văn: Quyết định
Trích yếu: Về việc đạt giải thi Văn-Toán tuổi thơ cấp tiểu học tỉnh Quảng Ninh năm học 2009 – 2010
QuyetdinhdatgiaigiaoluuVan-ToanTTcaptinh.doc
Công văn Số:111/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 19/05/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng Dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn bổ sung một số nội dung ghi học bạ và sổ điểm cấp tiểu học.
CV111Huongdanbosungghihocbavasodiemtieuhoc.doc
Công văn Số:78/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 03/04/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng Dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Thông tư số 32/2009/TT-BGDĐT về Quy định đánh giá và xếp loại HS tiểu học.
CV78Huongdanthongtu32vahocba.doc
Công văn đi
Chưa có công văn đi!
 
Trang chủ | Bài giảng trực tuyến | Tài nguyên | Thủ tục hành chính | Tìm kiếm
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Thành phố Cẩm Phả
Địa chỉ: Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.862.265
E-mail: pgdcampha.quangninh@moet.edu.vn
Website: campha.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà