TỔ CHỨC
Trường tiểu học Thái Bình
- Địa chỉ: Khu 6A - Phường Cẩm Thịnh - Thành phố Cẩm phả - Tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: 0333865179
- Hòm thư: c1thaibinh.cp.quangninh@moet.edu.vn
- Fax: .........
- Website: http://campha.edu.vn/ththaibinh
Họ và tên: Trần Thị Thương
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 033.3865179
ĐTNR:
Di động: 0984297848
Email: ht.c1tranquoctoan@campha.edu.vn
Họ và tên: Nông Thị Ngân
Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng
Trình độ đào tạo: Đại Học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01654546066
Email: nongthinganquangtrung@gmail.com
Họ và tên: Tạ Thị Phượng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333865179
ĐTNR: 0333725729
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Ly Hoài
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiểu học
ĐTCQ: 0333865179
ĐTNR: 0333865436
Di động: 0912845838
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Hải Ninh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0972193919
Email: hoangninhcp@gmail.com
Họ và tên: Bùi Thị Tâm
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm Tiểu học
ĐTCQ: 0333865179
ĐTNR:
Di động: 0977811898
Email:
Họ và tên: Dương Thị Thanh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiểu học
ĐTCQ: 0333865179
ĐTNR: 0333725569
Di động:
Email:
Họ và tên: Trần Thị Thu Hằng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm Tiểu học
ĐTCQ: 0333865179
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Thuận
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm Tiểu học
ĐTCQ: 0333865179
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đoàn Thị Thanh Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiểu học
ĐTCQ: 0333865179
ĐTNR: 0333935008
Di động: 01663926040
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hiền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiểu học
ĐTCQ: 0333865179
ĐTNR:
Di động: 01666890073
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Kim Anh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiểu học
ĐTCQ: 0333865179
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đặng Thị Hiền
Chức vụ: Giá viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0356833929
Email: hiendang.25295@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Luyến
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm Tiểu học
ĐTCQ: 0333865179
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trương Thị Bích Nhiên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm Tiểu học
ĐTCQ: 0333865179
ĐTNR:
Di động: 01669598117
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Ánh ngọc
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại Học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0976606928
Email: nguyenngocnt85@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Bích Hòa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Luơng Thị Huyền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm Âm nhạc
ĐTCQ: 0333865179
ĐTNR:
Di động: 0974339983
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Hường
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0799224659
Email: phamhuong200111990@gmail.com
Họ và tên: Đỗ Đồng Đăng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm Mĩ thuật
ĐTCQ: 0333865179
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lý Thúy Vinh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01636788058
Email:
Họ và tên: Lã Thị Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Huyền Trang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0972654233
Email: huyentrang870912@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Phương Thúy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333725729
Di động:
Email:
Họ và tên: Khổng Thị Hải
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ: 033.3865179
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Thu Nga
Chức vụ: Y tế
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ: 0333865179
ĐTNR:
Di động: 0936046846
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Giang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 034918096
Email: giangthuanphatcp@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Hoàn
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Bích Phương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lê Thị Tân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Tống Hoài Linh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trần Thị Ninh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0984008073
Email: tranthininh.c12mk@pgdhalong.edu.vn
Họ và tên: Bùi Thị Thanh Liên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0972627488
Email:
Họ và tên: Trần Mỹ Linh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0338419197
Email: linhmin851997@gmail.com
Họ và tên: Hà Phương Dung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0966256399
Email: dungha79386@gmail.com
Họ và tên: Phạm Thị Thúy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0974367344
Email: phamthithuycp89@gmail.com
Họ và tên: Trần Thị Lệ Quyên
Chức vụ: Nhân viên văn thư
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0986758151
Email:

                                                                                                                     

 

         

 

          Trường Tiểu học Thái Bình nằm cạnh Quốc lộ 18A thuộc địa phận khu 6A phường Cẩm Thịnh - Thị xã Cẩm Phả. Trường  được thành lập từ năm 1991 theo quyết định của UBND thị xã Cẩm Phả, trên cơ sở  tách bộ phận Tiểu học từ trường cấp 1 - 2 Cẩm Thịnh . Ngày đầu mới thành lập, cơ sở vật chất còn nghèo nàn, thiếu  thốn : nhà  trường  chỉ gồm 14 phòng học cấp 4 đã xuống cấp, các phòng chức năng chưa có.

          Trải qua 19 năm hình thành và phát triển, trường Tiểu học Thái Bình đã đón nhận, giảng dạy và giáo dục nhiều thế hệ  học sinh. Đến nay, hàng nghìn học sinh đã trưởng thành từ mái trường này.

          Nh ững năm gần đây, trường được chính quyền địa phương và ngành quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường lớp khang trang hơn. Hiện nay trường đã được  xây dựng cao tầng với 12 phòng học đồng thời sửa sang, xây dựng hệ thống phòng  làm việc, phòng chức năng , phòng dành cho học sinh ăn, ngủ bán trú tại trường .

          Năm 2000, nhà trường vinh dự được đón bằng công nhận tiểu học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2006 - 2010 đầu tiên của thị xã Cẩm Phả. Từ đó đến nay, nhà trường luôn giữ vững danh hiệu tập thể xuất sắc, tập thể tiên tiến, trường chuẩn quốc gia. Hằng năm, tỷ lệ tốt nghiệp bậc tiểu học, tỷ lệ học sinh lên lớp đều đạt từ 98% đến 100%. Tỷ lệ học sinh khá giỏi đều đạt trên 50%. Năm học nào cũng có học sinh dự thi và đạt giải học sinh giỏi cấp thị, cấp tỉnh. Tiêu biểu là các em :  Tạ Thị Lan Hương,      

     Nhà trường có nhiều cán bộ, giáo viên đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua, giáo viên giỏi cấp tỉnh, cấp cơ sở. Tiêu biểu là các cô giáo Lê Thị Thu Nga, Phạm Thị Mỹ Thanh, Đoàn Thị Thanh Hương, Phạm Thị Ly Hoài, Trần Thị Thu Hằng  ...... Năm nào nhà trường cũng được nhận giấy khen, bằng khen của UBND tỉnh, Sở giáo d ục, UBND thị xã Cẩm Phả về thành tích xây dựng trường chuẩn quốc gia, phong trào  thi đua trường học thân thiện học sinh tích cực, công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng  độ tuổi, tập thể lao động xuất sắc, tập thể lao động tiên tiến hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.

            Những năm gần đây, trường Tiểu học thái Bình đã có nhiều thay đổi về diện mạo : cơ sở vật chất khang trang hơn, cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp hơn, chất lượng giáo dục được nâng cao hơn, xứng đáng với niềm tin, niềm tự hào của Đảng bộ và chính quyền địa phương và của nhân dân. 

          Năm học 2010-2011 nhà trường có  1hiệu trưởng, 1 hiệu phó và 29 giáo viên, nhân viên đáp ứng yêu cầu thực hiện tốt nhiệm vụ của trường : 16 lớp với 462 học sinh. 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà  trường đạt trình độ đào tạo chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ. Trong đó, tỷ lệ  trên chuẩn  cao (đạt 82,2 %).

          Suốt 19 năm xây dựng và trưởng thành trường Tiểu học Thái Bình  đã có những bước phát triển với thế vững chắc, từng bước khẳng định vị thế của mình trên địa bàn thị  xã Cẩm Phả .

            

 

 

 

 

 

 

HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA TUYÊN TRUYỀN VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM 2019-2020 TRƯỜNG TIỂU THÁI BÌNH
31/10/2019

.
Hoạt động ngoại khóa: "Ngày hội đọc sách" - Hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ 6 của trường Tiểu học Thái Bình
19/04/2019

.
Trường Tiểu học Thái Bình tổ chức ngày Hội "Thiếu nhi vui khoẻ - Tiến bước lên Đoàn" nhân dịp kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
26/03/2019

Hòa chung không khí vui tươi, sôi nổi chào mừng 88 năm ngày thành lập Đoàn và 78 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh. Sáng ngày 26/03/2019, Liên đội Trường Tiểu học Thái Bình đã long trọng tổ chức ngày Hội "Thiếu nhi vui khoẻ - Tiến bước lên Đoàn" năm học 2018 - 2019.
CHƯƠNG TRÌNH "GIAO LƯU VĂN HÓA, VĂN NGHỆ NHÂN ĐẠO – THẮP SÁNG ƯỚC MƠ VÌ TRẺ EM KHUYẾT TẬT"
21/03/2019

.
TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI BÌNH TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 36 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982 - 20/11/2018)
20/11/2018

.
HỘI THI “GIAI ĐIỆU TUỔI HỒNG” CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 36 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982 - 20/11/2018)
19/11/2018

Nhân dịp kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2018), sáng ngày 19/11/2018, Trường Tiểu học Thái Bình đã long trọng tổ chức Hội thi “GIAI ĐIỆU TUỔI HỒNG” Với chủ đề “Uống nước nhớ nguồn” chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI “ GIAI ĐIỆU TUỔI HỒNG”VỚI CHỦ ĐỀ “ UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN” CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 (NĂM HỌC 2018 – 2019)
08/11/2018

.
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2018- 2019
06/11/2018

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2018- 2019
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TỔ 1,2,3 (Năm học 2018 - 2019)
06/11/2018

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TỔ 1,2,3 (Năm học 2018 - 2019)
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC ĐỘI VÀ PHONG TRÀO THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI BÌNH (NĂM HỌC 2018-2019)
05/11/2018

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XI; Nghị quyết Đại hội Đoàn thành phố Cẩm Phả lần thứ XXI; chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đội TNTP Hồ Chí Minh; Căn cứ Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 - 2019 của BCH Thành Đoàn Cẩm Phả; Căn cứ vào kế hoạch năm học 2018 – 2019 của trường TH Thái Bình; Liên đội trường TH Thái Bình xây dựng chương trình Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 - 2019 cụ thể như sau:
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018 - 2019
05/11/2018

Thực hiện Chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT ngày 10/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành giáo dục; Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 27/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND) Quảng Ninh về một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018-2019; Căn cứ Quyết định số 2869/QĐ-UBND ngày 30/7/2018 của UBND tỉnh Quảng Ninh về ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông vàgiáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh; Căn cứ Quyếtđịnh số 2863/QĐ-UBND ngày 07/8/2018 của UBND thành phố Cẩm Phả về ban hành Kếhoạch thời gian năm học 2018-2019 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông vàgiáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố; Công văn số 3868/BGDĐT-GDTH ngày 28/8/2018 của Bộ GDĐT về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2018-2019, Căn cứ công văn số 2271/SGDĐT-GDTH ngày 31/8/2018 của Sở Giáo dụcvà Đào tạo Quảng Ninh về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2018-2019; Căn cứ Công văn số 625/PGDĐT ngày 07/9/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạoCẩm Phả về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 đối với giáo dục tiểu học; Căn cứ vào tình hình thực hiện kinh tế, chính trị của địa phương và cơ sở vật chất của nhà trường. Trường Tiểu học TháiBình xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 cụ thể như sau:
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA CHI ĐOÀN TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI BÌNH NĂM HỌC 2018 – 2019
05/11/2018

- Căn cứ vào Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; - Căn cứ vào kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanhthiếu niên năm học 2018 – 2019 của Ban chấp hành Đoàn TN phường Cẩm Thịnh; - Căn cứ tình hình thực tế của Chi đoàn; - Căn cứ nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 của trường TH TháiBình. Nay BCH Chi đoàn trường TH Thái Bình đề ra Kế hoạch hoạtđộng của Chi đoàn năm học 2018 – 2019 như sau:
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHỔ CẬP GIÁO DỤC, XÓA MÙ CHỮ NĂM 2018
05/11/2018

Thực hiện công văn số 1028/UBND-PGD&ĐT ngày 11 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Cẩm Phả “V/v triển khai thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2018”, trường tiểu học Thái Bình xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác PCGD-XMC năm 2018 như sau:
Công văn số: 625/PGDĐT V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2018-2019
05/11/2018

Thực hiện Chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT ngày 10/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành giáo dục; Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 27/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND) Quảng Ninh về một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018-2019; Quyết định số 2869/QĐ-UBND ngày 30/7/2018 của UBND tỉnh Quảng Ninh về ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 2863/QĐ-UBND ngày 07/8/2018 của UBND thành phố Cẩm Phả về ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố; Công văn số 3868/BGDĐT-GDTH ngày 28/8/2018 của Bộ GDĐT về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2018-2019, công văn số 2271/SGDĐT-GDTH ngày 31/8/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2018-2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 đối với giáo dục tiểu học như sau:
Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông Năm học 2018 - 2019
05/11/2018

Cam kết chất lượng giáo dục
Kế hoạch Giáo dục người khuyết tật giai đoạn 2018-2020
05/11/2018

Thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BGDĐT ngày 29/01/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quy định về giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật; Quyết định số 338/QĐ-BGDĐT ngày 30/01/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Kế hoạch hoạch giáo dục người khuyết tật giai đoạn 2018-2020 của ngành Giáo dục; Công văn số 2012/UBND-GD ngày 03/4/2018 của UBND tỉnh triển khai Thông tư số 03 của Bộ GDĐT, Sở GDĐT xây dựng Kế hoạch giáo dục người khuyết tật giai đoạn 2018-2020 của ngành Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh như sau:
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học (Năm học 2018 - 2019)
05/11/2018

TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI BÌNH CÔNG KHAI THÔNG TIN CƠ SỞ VẬT CHẤT
Công khai đội ngũ nhà trường năm học 2018 - 2019
05/11/2018

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục tiểu học, năm học 2018 - 2019
CV CỦA PGD&ĐT V/v KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I (NĂM HỌC 2018-2019)
05/11/2018

Công văn số 75S/PGD&ĐT V/v: Kiểm tra giữa học kì I môn Toán, Tiếng Việt đối với lớp 4, lớp 5 (năm học 2018 - 2019)
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN KIỂM TRA GIỮA KỲ I (NĂM HỌC 2018 - 2019)
05/11/2018

TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI BÌNH THÔNG BÁO:
Công văn đến
Công văn Số:26/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 21/02/2011
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức thi Olympic Tiếng Anh trên mạng internet năm học 2010-2011 cấp thị xã.
HuongdanthiIOEcapthi.doc
Danhsachthisinhthamgiathicapthixa.xls
Công văn Số:21/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 19/01/2011
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Công tác chuyên môn kỳ 2, năm học 2010 - 2011
CongvanchuyenmonhockiII2010-2011.doc
Công văn Số:584/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 22/11/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet năm học 2010 - 2011
HuongdancuocthiOlympictiengAnhquaInternet-2010.doc
Công văn Số:532/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 29/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục trường TH, PTCS và THCS năm học 2010-2011.
Công văn Số:543/CV-GD&ĐT
Ngày ban hành: 02/11/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Công văn
Trích yếu: Chuẩn bị các tiết mục cho đêm liên hoan văn nghệ ngành GD&ĐT năm 2010
CV543tochuccongdienVN.doc
Cactietmucthamgiandemlienhoanvannghe.doc
DSdoivannghe20-11(1).xls
Công văn Số:528/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 26/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: V/v: Kiểm tra giữa học kì I năm học 2010 - 2011.
Lichkiemtragiuaky1NH2010-2011.doc
Công văn Số:519/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 22/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức cuộc thi giải Toán qua mạng Internet năm học 2010 - 2011.
HDTCthigiaitoanquamangnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:460/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Cập nhập thông tin người nước ngoài đến làm việc, công tác tại đơn vị.
CapnhatTTnuocngoaidenlamviec.doc
Công văn Số:459/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục văn học 2010 - 2011.
HuongdanTHnhiemvuKTKDnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:450/LT PGD&ĐT-CĐN
Ngày ban hành: 01/10/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá, Lê Thị Thanh Thủy
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Tổ chức Hội diễn Văn nghệ quần chúng ngành Giáo dục năm 2010
TochucHoidienVNQC2010.doc
Công văn Số:445/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn xét hết tập sự đối với giáo viên, nhân viên.
Cv445HDxethettapsu.doc
Công văn Số:443/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn làm hồ sơ đề nghị xét chuyển loại viên chức năm 2010
CV443HDchuyenloaivienchuc2010.doc
Mauchuyenloaivienchuc2010.xls
Công văn Số:424/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 10/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2010 - 2011.
PGDHuongdanthuchiennhiemvuCNTTnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:435/KH-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 16/09/2010
Người ký: Hoàng Thị GIá
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức trung thu 2010
CV435KHtochuctrungthu2010.doc
Công văn Số:432/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 14/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010 - 2011 cấp Tiểu học.
HuongdanthuchienNVNH2010-2011Captieuhoc.doc
Công văn Số:427/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 14/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức kiểm tra khảo sát chất lượng lớp 4 đầu năm học 2010- 2011
CV427KSCLlop4daunam2010-2011.doc
HuongdannhapdulieuKSCLlop4.doc
DSKTchatluonglop4.xls
Công văn Số:415/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 07/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Lịch duyệt kế hoạch và tổ chức Hội nghị CB, VC, LĐ năm học 2010 - 2011
LichduyetKeHoachvaHoinghiCBVCLD(suaLai).doc
Công văn Số:417/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 08/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Triệu tập cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn giáo dục kỹ năng sống.
Thongbao.doc
Công văn Số:412/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 01/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn khai giảng (bổ sung)
HDKhaigiang.doc
Công văn Số:411/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Triệu tập giáo viên tham gia tập huấn lắp đặt và sử dụng đàn Piano kỹ thuật số.
TrieutaptaphuansudungdanPianokythuatso.doc
Công văn Số:410/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm học 2010- 2011
Cv410kiemtrakhaosatCLdaunam2010-2011.doc
Công văn Số:408/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Một số quy định sử dụng Cổng thông tin điện tử Phòng GD&ĐT
QuydinhsudungCongTTDTcuaphongGD&DT.doc
Công văn Số:30/BC-CĐN
Ngày ban hành: 15/08/2010
Người ký: Lê Thị Thanh Thuỷ
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2009 - 2010, phương hướng nhiệm vụ công tác năm học 2010 - 2011.
BAOCAOTONGKETCONGTACCONGDOAN2009-2010.doc
Công văn Số:132/BC-UBND
Ngày ban hành: 23/08/2010
Người ký: Vũ Văn Bình
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết năm học 2009 - 2010 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2010 - 2011.
BCTKNH09-2010UBND[1].doc
Công văn Số:378/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 12/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Thông báo về việc triệu tập đại biểu dự Hội nghị tổng kết năm học 2009 - 2010
TBtongket.doc
Cacdanhhieu.doc
Công văn Số:386/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 18/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức lễ khai giảng năm học 2010 - 2011
HuongdanLekhaigiang2010-2011[1].doc
Công văn Số:2207/SGD&ĐT- GDTH
Ngày ban hành: 13/08/2010
Người ký: Trần Thị Minh
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: V/v Hướng dẫn thực hiện kinh phí Hỗ trợ cho giáo viên bồi dưỡng dạy thể dục
HuongdanthuchienkinhphiHotroGVhocTD.doc
Công văn Số:362 /PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: V/v: Chuẩn bị khai giảng năm học 2010-2011
HuongdanchuanbiKhaigiangnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:336/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 20/07/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: V/v: Bồi dưỡng cán bộ, giáo viên tiểu học hè 2010
Congvanboiduonghe2010-Tieuhoc(Capthi).doc
Công văn Số:304/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 02/07/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng tin học cho cán bộ quản lý trường học và giáo viên hè năm 2010.
trienkhaithuchienboiduongtinhoche2010.doc
Công văn Số:262/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/06/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Về việc: Bồi dưỡng CNTT hè 2010.
KehoachboiduongCNTT.doc
Công văn Số:260/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 04/06/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: V/v: Chuẩn bị khai giảng lớp bồi dưỡng giáo viên dạy thể dục cho các trường tiểu học và phổ thông cơ sở.
Cv260chuanbikhaigianglopboiduongGVtheduc.doc
Công văn Số:192/CV-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 29/04/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng Dẫn
Trích yếu: V/v Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông
CV192ATGT.doc
Công văn Số:719/QĐ-SGD&ĐT
Ngày ban hành: 19/05/2010
Người ký: Đỗ Văn Thuấn
Loại công văn: Quyết định
Trích yếu: Về việc đạt giải thi Văn-Toán tuổi thơ cấp tiểu học tỉnh Quảng Ninh năm học 2009 – 2010
QuyetdinhdatgiaigiaoluuVan-ToanTTcaptinh.doc
Công văn Số:111/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 19/05/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng Dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn bổ sung một số nội dung ghi học bạ và sổ điểm cấp tiểu học.
CV111Huongdanbosungghihocbavasodiemtieuhoc.doc
Công văn Số:78/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 03/04/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng Dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Thông tư số 32/2009/TT-BGDĐT về Quy định đánh giá và xếp loại HS tiểu học.
CV78Huongdanthongtu32vahocba.doc
Công văn đi
Chưa có công văn đi!
 
Trang chủ | Bài giảng trực tuyến | Tài nguyên | Thủ tục hành chính | Tìm kiếm
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Thành phố Cẩm Phả
Địa chỉ: Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.862.265
E-mail: pgdcampha.quangninh@moet.edu.vn
Website: campha.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà