TỔ CHỨC
Mầm non Cẩm Thạch
- Địa chỉ: Tổ 3- Nam Thạch B - Cẩm Thạch - Cẩm Phả - Quảng Ninh
- Điện thoại: 0203933777
- Hòm thư: c0camthach@campha.edu.vn
- Fax: 0203933777
- Website: http://campha.edu.vn/mncamthach
Họ và tên: Nguyễn Thị Bích Hằng
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Thạc sỹ
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Thu Hoàn
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Thanh Phương
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333712030
ĐTNR: 0333712119
Di động: 0928712119
Email:
Họ và tên: Đỗ Hồng Nga
Chức vụ: Chủ tịch công đoàn
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Hải Ly
Chức vụ: Giáo viên - Bí thư đoàn thanh niên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Sim
Chức vụ: Giáo viên- Trưởng ban thanh tra
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333712030
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lại Thị Ly
Chức vụ: Giáo viên -Tổ trưởng chuyên môn 1
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email: lailymnct@gmail.com
Họ và tên: Đàm Thị Minh Nguyệt
Chức vụ: Giao viên Tổ trưởng chuyên môn 2
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333712030
ĐTNR:
Di động:
Email: nguyet181281@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Thúy
Chức vụ: Giáo Viên- Tổ phó chuyên môn 1
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333712030
ĐTNR: 0333735201
Di động: 0902462339
Email:
Họ và tên: Hà Thị Thủy
Chức vụ: Tổ phó tổ chuyên môn 2
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333712030
ĐTNR:
Di động: 01236952769
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Vân
Chức vụ: Giáo viên- phó bí thư chi đoàn
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333712030
ĐTNR:
Di động: 01679240749
Email:
Họ và tên: Lê Thị Huyền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Huyền Thư
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Việt Thu
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333712030
ĐTNR:
Di động: 01645931388
Email:
Họ và tên: Trần Thị Nhung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại Học
ĐTCQ: 0333712030
ĐTNR:
Di động: 0928884883
Email:
Họ và tên: Trần Thị Minh Phượng
Chức vụ: Giaó viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333712030
ĐTNR:
Di động: 0975790176
Email: MINHPHUONG76.qn@gmail.com
Họ và tên: Phạm Thị Huệ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Dung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Dung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Thanh Nga
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Vân Anh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đặng Thị Thu Hiền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phan Thị Diễn
Chức vụ: Giaó viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333712030
ĐTNR:
Di động: 0979323157
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Nhiên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đỗ Thi Duyên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lưu Thị Thu Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đinh Thị Na
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Quỳnh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trần Thị Thảo
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung Cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Nhung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lê Thị Dung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Bích Phượng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Vân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thạch Đông
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Bùi Thị BíchNgọc
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trần Thị Hoa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Nhung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Thanh Nhàn
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Cẩm
Chức vụ: Văn thư
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thảo
Chức vụ: Nhân viên y tế
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đoàn Thị Vui
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Thùy
Chức vụ: Nhân viên nấu ăn
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Thu Hương
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thu Hương
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đỗ Thị Tươi
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Vân
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ đào tạo: Trung câp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trần Hồng Tâm
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ đào tạo: Sơ cấp
ĐTCQ: 0333712030
ĐTNR:
Di động: 01648408843
Email:
Họ và tên: Vũ Văn Ba
Chức vụ: Nhân viên Bảo vệ
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Đình Triều
Chức vụ: Nhân viên bảo vệ
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Hồng
Chức vụ: Nhân viiên bảo vệ
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Văn Bốn
Chức vụ: Nhân viên bảo vệ
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đoàn Thị Dậu
Chức vụ: nhân viên lao công
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lưu Thị Minh
Chức vụ: Nhân viên lao công
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:

Hôm nay ngày 01/7/2022 Chi bộ trường mầm non Cẩm Thạch đã tổ chức thành công Đại Hội Chi bộ Nhiệm kỳ 2022-2025.
20/09/2022

Hôm nay ngày 01/7/2022 Chi bộ trường mầm non Cẩm Thạch đã tổ chức thành công Đại Hội Chi bộ Nhiệm kỳ 2022-2025.
Tuyên truyền công tác tiêm phòng dịch Covid 19
20/09/2022

VÌ SỨC KHỎE CỦA TRẺ HÃY CHO TRẺ ĐƯỢC TIÊM CHỦNG: GIẢI PHÁP TỐT NHẤT ĐỂ BẢO VỆ TRẺ TRƯỚC DỊCH COVID-19. Vắc xin được coi là vũ khí chiến lược, yếu tố quyết định trong cuộc chiến phòng, chống dịch COVID-19. Trong giai đoạn hiện nay, việc tiêm theo từng độ tuổi, theo lộ trình phù hợp trong đó trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi được coi là mảnh ghép hoàn chỉnh để tạo miễn dịch cộng đồng. Dịch COVID-19 hiện đang cơ bản được kiểm soát trên phạm vi cả nước, tuy nhiên nguy cơ của dịch vẫn luôn hiện hữu khi virus Sars-Cov-2 liên tục ghi nhận có biến thể mới với tốc độ lây lan nhanh; để có thể sống chung an toàn trong giai đoạn bình thường hiện nay, vaccine được coi là vũ khí chiến lược, yếu tố quyết định trong phòng chống dịch COVID-19. Hiện nay, trên địa bàn Tỉnh Quảng Ninh nói chung, thành phố CẨM PHẢ nói riêng công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em, nhóm đối tượng dễ bị tổn thương đã và đang được tăng cường thực hiện. Trong thời gian qua bên cạnh sự nỗ lực của các ban ngành chức năng thì vai trò của chính quyền địa phương, của các nhà trường được phát huy hết sức hiệu quả, tuy nhiên vẫn rất cần sự đồng thuận, hợp tác của các bậc cha mẹ học sinh để các con được tiêm phòng đầy đủ. Hãy cho trẻ được tiêm đủ, tiêm đúng thời gian để giúp trẻ tăng khả năng bảo vệ, giảm mắc bệnh; hạn chế các nguy cơ lây truyền giữa các thế hệ trong gia đình, trường học và rộng hơn là cộng đồng xã hội hướng mục tiêu sống an toàn với dịch./.
Trường Mầm non Mầm Non Cẩm Thạch long trọng tổ chức "Ngày hội đến trường của bé"
05/09/2022

👉 Hòa trong không khí tưng bừng của ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường. 🙋‍♀️Sáng ngày 05/09/2022 Trường Mầm non Mầm Non Cẩm Thạch long trọng tổ chức "Ngày hội đến trường của bé" 👉Về dự và chúc mừng cô và trò nhà trường là sự có mặt của các đồng chí lãnh đạo đại diện cho Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ- Công an Phường Cẩm Thạch. Các bác lãnh đạo khu phố Trần Hưng Đạo, Nam Thạch B. Các bác lãnh đạo đại diện cho các cơ quan đơn vị trên địa bàn. Ban đại cha mẹ học sinh nhà trường cùng đông đảo giáo viên, phụ huynh và gần 300 bé mầm non trong nhà trường. 👉Năm học 2022-2023 đã chính thức bắt đầu với những thách thức và khó khăn. Trong năm học này nhà trường rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm đặc biệt từ phía lãnh đạo các cấp, các ban nghành đoàn thể, sự ủng hộ của phụ huynh học sinh và sự nhiệt tình hết lòng vì các con học sinh thân yêu của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường để tập thể trường mầm non Cẩm Thạch sẽ gặt hái được nhiều những thành tích và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin yêu của các cấp lãnh đạo, các bậc phụ huynh và nhân dân dành cho nhà trường. Xin trân trọng cảm ơn ❤ 👏👏Dưới đây là một số hình ảnh của buổi lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023.
Trường Mầm non Mầm Non Cẩm Thạch long trọng tổ chức "Ngày hội đến trường của bé"
05/09/2022

👉 Hòa trong không khí tưng bừng của ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường. 🙋‍♀️Sáng ngày 05/09/2022 Trường Mầm non Mầm Non Cẩm Thạch long trọng tổ chức "Ngày hội đến trường của bé" 👉Về dự và chúc mừng cô và trò nhà trường là sự có mặt của các đồng chí lãnh đạo đại diện cho Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ- Công an Phường Cẩm Thạch. Các bác lãnh đạo khu phố Trần Hưng Đạo, Nam Thạch B. Các bác lãnh đạo đại diện cho các cơ quan đơn vị trên địa bàn. Ban đại cha mẹ học sinh nhà trường cùng đông đảo giáo viên, phụ huynh và gần 300 bé mầm non trong nhà trường. 👉Năm học 2022-2023 đã chính thức bắt đầu với những thách thức và khó khăn. Trong năm học này nhà trường rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm đặc biệt từ phía lãnh đạo các cấp, các ban nghành đoàn thể, sự ủng hộ của phụ huynh học sinh và sự nhiệt tình hết lòng vì các con học sinh thân yêu của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường để tập thể trường mầm non Cẩm Thạch sẽ gặt hái được nhiều những thành tích và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin yêu của các cấp lãnh đạo, các bậc phụ huynh và nhân dân dành cho nhà trường. Xin trân trọng cảm ơn ❤ 👏👏Dưới đây là một số hình ảnh của buổi lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023.
Trường mầm non Cẩm Thạch trân trọng thông báo thời gian tựu trường và khai giảng năm học 2022-2023.
26/08/2022

Trường mầm non Cẩm Thạch trân trọng thông báo thời gian tựu trường và khai giảng năm học 2022-2023.
Trường mầm non Cẩm Thạch trân trọng thông báo thời gian tựu trường và khai giảng năm học 2022-2023.
26/08/2022

Trường mầm non Cẩm Thạch trân trọng thông báo thời gian tựu trường và khai giảng năm học 2022-2023.
THÔNG BÁO TUYỂN SINH
15/07/2022

🏫TRƯỜNG MN CẨM THẠCH ☘️ 📣THÔNG BÁO TUYỂN SINH 📣 💥 Đối tượng: Các bé từ 25 tháng tuổi đến 6 tuổi. 👉 Thời gian tuyển sinh: 🌸Từ ngày 22/07/2022 đến khi tuyển đủ số lượng trẻ theo thông báo 🌸Thời gian bắt đầu Sáng 8h00-11h00; Chiều 14h00-16h00 các ngày trong tuần (trừ thứ 7 và chủ nhật). 👉 Địa điểm tuyển sinh: Phòng hành chính (Tầng1). ☘ Điểm trường 1: Tổ 5, khu Nam Thạch B, phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. ☘ Điểm trường 2: Tổ 8, khu Trần Hưng Đạo, phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. 👉 Hồ sơ dự tuyển bao gồm: - Giấy khai sinh (bản sao công chứng). - Sổ hộ khẩu (phô tô); Sổ hộ khẩu gốc để đối chiếu xong trả lại. - Thẻ bảo hiểm (phô tô). - Đơn xin học (Mẫu do trường cung cấp). - Bản kê khai tình trạng sức khỏe ban đầu của trẻ (mẫu do trường cung cấp). Trường Mầm non Cẩm Thạch xin thông báo để các bậc phụ huynh học sinh có nhu cầu gửi con học tại trường Mầm non Cẩm Thạch được biết. Trân trọng!
THÔNG BÁO TUYỂN SINH
15/07/2022

🏫TRƯỜNG MN CẨM THẠCH ☘️ 📣THÔNG BÁO TUYỂN SINH 📣 💥 Đối tượng: Các bé từ 25 tháng tuổi đến 6 tuổi. 👉 Thời gian tuyển sinh: 🌸Từ ngày 22/07/2022 đến khi tuyển đủ số lượng trẻ theo thông báo 🌸Thời gian bắt đầu Sáng 8h00-11h00; Chiều 14h00-16h00 các ngày trong tuần (trừ thứ 7 và chủ nhật). 👉 Địa điểm tuyển sinh: Phòng hành chính (Tầng1). ☘ Điểm trường 1: Tổ 5, khu Nam Thạch B, phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. ☘ Điểm trường 2: Tổ 8, khu Trần Hưng Đạo, phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. 👉 Hồ sơ dự tuyển bao gồm: - Giấy khai sinh (bản sao công chứng). - Sổ hộ khẩu (phô tô); Sổ hộ khẩu gốc để đối chiếu xong trả lại. - Thẻ bảo hiểm (phô tô). - Đơn xin học (Mẫu do trường cung cấp). - Bản kê khai tình trạng sức khỏe ban đầu của trẻ (mẫu do trường cung cấp). Trường Mầm non Cẩm Thạch xin thông báo để các bậc phụ huynh học sinh có nhu cầu gửi con học tại trường Mầm non Cẩm Thạch được biết. Trân trọng!
Trường Mầm non Cẩm Thạch tổ chức "Vui tết Thiếu nhi 1-6" và Hội thi "Bé với an toàn giao thông"
01/06/2022

Trường Mầm non Cẩm Thạch tổ chức "Vui tết Thiếu nhi 1-6" và Hội thi "Bé với an toàn giao thông" Về dự buổi lễ có bác Nguyễn Thị Tụ - Thành ủy viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Cẩm Thạch; Bác Nguyễn Thị Cứ - Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND phường Cr Thạch; Các bác lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn phường, các bậc phụ huynh cùng gần 300 trẻ mầm non đang học tại trường. Năm học 2021-2022 là năm học có nhiều gian nan, thử thách do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Với tinh thần đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm vượt qua khó khăn của tập thể sư phạm, trường MN Cẩm Thạch đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm học đề ra. Hội thi "Bé với an toàn giao thông" đã cho các bé có 1 sân chơi vô cùng bổ ích, qua hội thi giúp các bé biết được 1 số quy định, văn hóa khi tham gia giao thông. Với các tiểu phẩm vô cùng đặc sắc, các kiến thức, các bé đã mang tới hội thi thành công rực rỡ. Trường Mầm non Cẩm Thạch xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các bậc phụ huynh đã luôn quan tâm, tin tưởng, đồng hành, phối hợp với nhà trường trong công tác CSGD trẻ; trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo sát xao, kịp thời của các cấp lãnh đạo tới sự nghiệp Giáo dục của trường MN Cẩm Thạch. ❤️❤️❤️Gửi ngàn lời yêu thương đến các bé mầm non! Chúc các bé mạnh khỏe, đón nhận nhiều tình cảm và món quà ý nghĩa trong ngày Tết Thiếu nhỉ thế giới 1-6. Chúc các Bé có kỳ nghỉ “Hè an toàn, học ngàn điều hay” 💐💐💐 Chúc mừng thành công của năm học 2021-2022.
Trường Mầm non Cẩm Thạch tổ chức "Vui tết Thiếu nhi 1-6" và Hội thi "Bé với an toàn giao thông"
01/06/2022

Trường Mầm non Cẩm Thạch tổ chức "Vui tết Thiếu nhi 1-6" và Hội thi "Bé với an toàn giao thông" Về dự buổi lễ có bác Nguyễn Thị Tụ - Thành ủy viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Cẩm Thạch; Bác Nguyễn Thị Cứ - Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND phường Cr Thạch; Các bác lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn phường, các bậc phụ huynh cùng gần 300 trẻ mầm non đang học tại trường. Năm học 2021-2022 là năm học có nhiều gian nan, thử thách do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Với tinh thần đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm vượt qua khó khăn của tập thể sư phạm, trường MN Cẩm Thạch đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm học đề ra. Hội thi "Bé với an toàn giao thông" đã cho các bé có 1 sân chơi vô cùng bổ ích, qua hội thi giúp các bé biết được 1 số quy định, văn hóa khi tham gia giao thông. Với các tiểu phẩm vô cùng đặc sắc, các kiến thức, các bé đã mang tới hội thi thành công rực rỡ. Trường Mầm non Cẩm Thạch xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các bậc phụ huynh đã luôn quan tâm, tin tưởng, đồng hành, phối hợp với nhà trường trong công tác CSGD trẻ; trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo sát xao, kịp thời của các cấp lãnh đạo tới sự nghiệp Giáo dục của trường MN Cẩm Thạch. ❤️❤️❤️Gửi ngàn lời yêu thương đến các bé mầm non! Chúc các bé mạnh khỏe, đón nhận nhiều tình cảm và món quà ý nghĩa trong ngày Tết Thiếu nhỉ thế giới 1-6. Chúc các Bé có kỳ nghỉ “Hè an toàn, học ngàn điều hay” 💐💐💐 Chúc mừng thành công của năm học 2021-2022.
Cam kết chất lượng giáo dục
27/05/2022

Cam kết chất lượng giáo dục của trường mầm non Cẩm Thạch Cam kết chất lượng giáo dục thực tế của trường mầm non Cẩm Thạch
TỔNG KẾT HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON CẤP THÀNH PHỐ
27/05/2022

👉 TỔNG KẾT HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON CẤP THÀNH PHỐ. 💐💐 Chúc mừng 7 cô giáo của trường mầm non Cẩm Thạch đã đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non cấp thành phố năm học 2021 - 2022. 🎉🎉Xin chúc mừng cô giáo Lại Thị Ly đã đạt thành tích cao được tuyên dương khen thưởng tại buổi tổng kết sáng ngày 27/05/2022. Đây sẽ là nguồn động lực để các cô giáo tiếp tục khẳng định, giữ gìn hình ảnh của bản thân, chất lượng giảng dạy trong công tác dạy học.
Một số hoạt động của các bé kỉ niệm 47 năm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/04/1975 - 30/04/2022)
30/04/2022

Một số hoạt động của các bé kỉ niệm 47 năm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/04/1975 - 30/04/2022)
Công khai cơ sở vật chất
30/04/2022

Trường mầm non Cẩm Thạch công khai cơ sở vật chất cuối năm học 2022-2023
Công khai về thông tin đội ngũ Giáo viên
30/04/2022

Công khai về thông tin đội ngũ Giáo viên trường mầm non Cẩm Thạch
Hoạt động dã ngoại của các bé trường mầm non Cẩm Thạch
20/04/2022

Các bé đến trường vui ghê cơ 💗💗💗. Các bé được đi dã ngoại tại sân bóng công ty than Dương Huy.
THÔNG BÁO TỔ CHỨC DẠY HỌC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH
20/02/2022

📣 📣 Kính gửi các bậc phụ huynh công văn hỏa tốc của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh v/v tổ chức dạy học nhằm đảm bảo an toàn và sức khỏe cho học sinh trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 và thời tiết rét đậm, rét hại ❄️ ❄️ 📣TỔ CHỨC DẠY HỌC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH TỪ 21/2/2022 đến (25/2/2022)
THÔNG BÁO TỔ CHỨC DẠY HỌC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH
20/02/2022

📣 📣 Kính gửi các bậc phụ huynh công văn hỏa tốc của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh v/v tổ chức dạy học nhằm đảm bảo an toàn và sức khỏe cho học sinh trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 và thời tiết rét đậm, rét hại ❄️ ❄️ 📣TỔ CHỨC DẠY HỌC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH TỪ 21/2/2022 đến (25/2/2022)
Công tác tổng vệ sinh, khử khuẩn phòng chống dịch bệnh đón trẻ quay lại trường học
11/02/2022

📣 📣 Công tác tổng vệ sinh, khử khuẩn phòng chống dịch bệnh trong tình mới để đón trẻ quay trở lại trường vào ngày 14/02/2022 đã sẵn sàng 🌺 🌺 Chào đón các bé sau một kì nghỉ lễ 👏 👏 👏
Công tác tổng vệ sinh, khử khuẩn phòng chống dịch bệnh trong tình mới để đón trẻ quay trở lại trường
11/02/2022

📣 📣 Công tác tổng vệ sinh, khử khuẩn phòng chống dịch bệnh trong tình mới để đón trẻ quay trở lại trường vào ngày 14/02/2022 đã sẵn sàng 🌺 🌺 Chào đón các bé sau một kì nghỉ lễ 👏 👏 👏
Công văn đến
Công văn Số:543/CV-GD&ĐT
Ngày ban hành: 02/11/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Công văn
Trích yếu: Chuẩn bị các tiết mục cho đêm liên hoan văn nghệ ngành GD&ĐT năm 2010
CV543tochuccongdienVN.doc
Cactietmucthamgiandemlienhoanvannghe.doc
DSdoivannghe20-11(1).xls
Công văn Số:460/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Cập nhập thông tin người nước ngoài đến làm việc, công tác tại đơn vị.
CapnhatTTnuocngoaidenlamviec.doc
Công văn Số:450/LT PGD&ĐT-CĐN
Ngày ban hành: 01/10/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá, Lê Thị Thanh Thủy
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Tổ chức Hội diễn Văn nghệ quần chúng ngành Giáo dục năm 2010
TochucHoidienVNQC2010.doc
Công văn Số:445/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn xét hết tập sự đối với giáo viên, nhân viên.
Cv445HDxethettapsu.doc
Công văn Số:443/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn làm hồ sơ đề nghị xét chuyển loại viên chức năm 2010
CV443HDchuyenloaivienchuc2010.doc
Mauchuyenloaivienchuc2010.xls
Công văn Số:424/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 10/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2010 - 2011.
PGDHuongdanthuchiennhiemvuCNTTnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:435/KH-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 16/09/2010
Người ký: Hoàng Thị GIá
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức trung thu 2010
CV435KHtochuctrungthu2010.doc
Công văn Số:419/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 09/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010 – 2011 cấp học Mầm non
HuongdanthuchienNVNM2010-2011Capmamnon.doc
Công văn Số:415/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 07/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Lịch duyệt kế hoạch và tổ chức Hội nghị CB, VC, LĐ năm học 2010 - 2011
LichduyetKeHoachvaHoinghiCBVCLD(suaLai).doc
Công văn Số:412/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 01/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn khai giảng (bổ sung)
HDKhaigiang.doc
Công văn Số:411/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Triệu tập giáo viên tham gia tập huấn lắp đặt và sử dụng đàn Piano kỹ thuật số.
TrieutaptaphuansudungdanPianokythuatso.doc
Công văn Số:408/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Một số quy định sử dụng Cổng thông tin điện tử Phòng GD&ĐT
QuydinhsudungCongTTDTcuaphongGD&DT.doc
Công văn Số:30/BC-CĐN
Ngày ban hành: 15/08/2010
Người ký: Lê Thị Thanh Thuỷ
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2009 - 2010, phương hướng nhiệm vụ công tác năm học 2010 - 2011.
BAOCAOTONGKETCONGTACCONGDOAN2009-2010.doc
Công văn Số:132/BC-UBND
Ngày ban hành: 23/08/2010
Người ký: Vũ Văn Bình
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết năm học 2009 - 2010 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2010 - 2011.
BCTKNH09-2010UBND[1].doc
Công văn Số:378/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 12/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Thông báo về việc triệu tập đại biểu dự Hội nghị tổng kết năm học 2009 - 2010
TBtongket.doc
Cacdanhhieu.doc
Công văn Số:386/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 18/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức lễ khai giảng năm học 2010 - 2011
HuongdanLekhaigiang2010-2011[1].doc
Công văn Số:362 /PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: V/v: Chuẩn bị khai giảng năm học 2010-2011
HuongdanchuanbiKhaigiangnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:335/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 20/07/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: V/v: Bồi dưỡng cán bộ, giáo viên mầm non hè 2010
Congvanboiduonghe2010-Mamnon(capthi).doc
Công văn Số:304/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 02/07/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng tin học cho cán bộ quản lý trường học và giáo viên hè năm 2010.
trienkhaithuchienboiduongtinhoche2010.doc
Công văn Số:262/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/06/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Về việc: Bồi dưỡng CNTT hè 2010.
KehoachboiduongCNTT.doc
Công văn Số:192/CV-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 29/04/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng Dẫn
Trích yếu: V/v Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông
CV192ATGT.doc
Công văn đi
Chưa có công văn đi!
 
Trang chủ | Bài giảng trực tuyến | Tài nguyên | Thủ tục hành chính | Tìm kiếm
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Thành phố Cẩm Phả
Địa chỉ: Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.862.265
E-mail: pgdcampha.quangninh@moet.edu.vn
Website: campha.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà