TỔ CHỨC
Mầm non Cẩm Thạch
- Địa chỉ: .........
- Điện thoại: .........
- Hòm thư: .........
- Fax: .........
- Website: http://campha.edu.vn/mncamthach
Họ và tên: Lưu Thị Phi Yến
Chức vụ: Hiệu Trưởng
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333712030
ĐTNR:
Di động: 0984836198
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Thanh Phương
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333712030
ĐTNR: 0333712119
Di động: 0928712119
Email:
Họ và tên: Hà Thị Thủy
Chức vụ: Chủ tịch công đoàn
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ: 0333712030
ĐTNR:
Di động: 01236952769
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hà
Chức vụ: Kế toán
Trình độ đào tạo: Trung Cấp
ĐTCQ: 0333712030
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trần Thị Minh Phượng
Chức vụ: Giaó viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ: 0333712030
ĐTNR:
Di động: 0975790176
Email: MINHPHUONG76.qn@gmail.com
Họ và tên: Hà Bích Thuỷ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Giáo dục mầm non
ĐTCQ: 0333712030
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Sim
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Giáo dục mầm non
ĐTCQ: 0333712030
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Việt Thu
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Giáo dục mầm non
ĐTCQ: 0333712030
ĐTNR:
Di động: 01645931388
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Vân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333712030
ĐTNR:
Di động: 01679240749
Email:
Họ và tên: Đàm Thị Minh Nguyệt
Chức vụ: Giao viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333712030
ĐTNR:
Di động: 01644344968
Email:
Họ và tên: Phan Thị Diễn
Chức vụ: Giaó viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333712030
ĐTNR:
Di động: 0979323157
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Thùy
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ: 0333712030
ĐTNR:
Di động: 0973259091
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Vân
Chức vụ: Giao viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333712030
ĐTNR:
Di động: 01679240749
Email:
Họ và tên: Trần Thị Dung
Chức vụ: Giao viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ: 0333712030
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Dịu
Chức vụ: Giaó viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333712030
ĐTNR:
Di động: 01695788503
Email:
Họ và tên: Lại Thị Ly
Chức vụ: Giaó vien
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333712030
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Nga
Chức vụ: Giaó viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333712030
ĐTNR:
Di động: 0974991778
Email:
Họ và tên: Trần Hồng Tâm
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ đào tạo: Sơ cấp
ĐTCQ: 0333712030
ĐTNR:
Di động: 01648408843
Email:
Họ và tên: Trần Thị Nhung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại Học
ĐTCQ: 0333712030
ĐTNR:
Di động: 0928884883
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thúy
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Trung học chuyên nghiệp
ĐTCQ: 0333712030
ĐTNR: 0333735201
Di động: 0902462339
Email:
 
Trang chủ | Tài nguyên | Thủ tục hành chính | Tìm kiếm
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Thành phố Cẩm Phả
Địa chỉ: Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.862.265
E-mail: pgdcampha.quangninh@moet.edu.vn
Website: campha.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà
ga goi

http://www.xemayvn.co/

http://www.xemayvn.co/2017/08/nhong-sen-dia-nhong-xich.html