TỔ CHỨC
Trường trung học cơ sở Quang Hanh
- Địa chỉ: Thị xã Cẩm phả - Tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: 0333766098
- Hòm thư: c2quanghanh.cp.quangninh@moet.edu.vn
- Fax: .........
- Website: http://campha.edu.vn/thcsquanghanh
Họ và tên: Nguyễn Thị Hiền
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0919754898
Email:
Họ và tên: Nguyễn Xuân Cường
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Cử nhân
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0938145856
Email: xuancuongartofwar@gmail.com
Họ và tên: Đào Thị Mai Huyền
Chức vụ: Tổ trưởng tổ xã hội
Trình độ đào tạo: Cao đẳng sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0838247918
Email:
Họ và tên: Đỗ Thị Mai Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0357393879
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Chi
Chức vụ: Tổ phó tổ tự nhiên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0365906784
Email: Chi.phamthichi.pham@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Hải Linh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0919964863
Email: lyhaianh2007@gmail.com
Họ và tên: Hoàng Thị Kim Tuyến
Chức vụ: Giáo viên - Tổng phụ trách Đội
Trình độ đào tạo: Cao đẳng sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0389143488
Email: hoangkimtuyen.1975@gmail.com
Họ và tên: Đinh Thị Ngọc Cẩm
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0822446386
Email: dinhngoccam2010@gmail.com
Họ và tên: Vũ Thị Mai Hương
Chức vụ: Giáo viên - Thư kí HĐ
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0916854914
Email: vuthimaihuong1212@gmail.com
Họ và tên: Hoàng Thị Lan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0973547558
Email: lanhoang04@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Oanh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0348377466
Email: nguyenkimoanhthao@gmail.com
Họ và tên: Lương Thị Thu Hường
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0974990745
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Vân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333862119
ĐTNR:
Di động: 0978866971
Email: ntvancsquanghanh@gmail.com
Họ và tên: Vũ Thị Thanh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0357997108
Email: vuthanh2994@gmail.com
Họ và tên: Trần Thị Thanh Hà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0985135124
Email: tranthanhha123@gmail.com
Họ và tên: Lê Thị Khánh Ly
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0912260681
Email: khanhlygv@gmail.com
Họ và tên: Trịnh Thị Cẩm Hà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0835868642
Email: camha1976@gmail.com
Họ và tên: Ninh Thị Vân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0988075617
Email: ninhvan27539@gmail.com
Họ và tên: Trần Thị Vân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0928825895
Email: tranvancp87@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Quyên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0352217197
Email: nguyenquyengvqn@gmail.com
Họ và tên: Lương Minh Ngọc
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0359002648
Email: minhngockute2703@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Mừng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0378006186
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Quỳnh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0968211695
Email:
Họ và tên: Đỗ Thị Thu Hiền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0354538588
Email: dohien821@gmail.com
Họ và tên: Lương Thị Bền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0392802647
Email: luongbenvlk44@gmail.com
Họ và tên: Phạm Thị Yến
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0936695815
Email: yenyenqh@gmail.com
Họ và tên: Lê Thị Hồng Loan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0348383805
Email: hongloan.cp@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Hiền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0399793298
Email: nguyenthihien90bg@gmail.com
Họ và tên: Phan Thị Phượng Hoài
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0968136966
Email: phanhoaimd@gmail.com
Họ và tên: Trần Thị Hồng Khánh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0327096532
Email: trankhanh2997@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Thư
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0334340572
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Mừng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học ngôn ngữ Anh
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0334676518
Email:
Họ và tên: Phạm Như Quỳnh
Chức vụ: Kế toán
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0383993582
Email: phamquynhltt@gmail.com

Giới thiệu trường THCS Quang Hanh


Trường THCS Quang Hanh tiền thân là trường cấp 1 Quang Hanh. Năm học 1991-1992, trường sát nhập với trường cấp III Lê Quý Đôn với tên gọi trường cấp 2,3 Lê Quí Đôn. Đến tháng 4/1995 trường tách ra với tên gọi trường THCS Quang Hanh. Qua 41 năm xây dựng và phát triển đến nay trường đã có 14 lớp với tổng số 480 học sinh và 34 cán bộ giáo viên. Với tổng diện tích là hơn 3000 m2 gồm 1 lô 3 tầng 11 phòng học được xây dựng năm 2000, trường có đủ sân chơi với diện tích 1000 m2, nhà xe, nhà bảo vệ,... Mặc dù cơ sở vật chất của nhà trường còn khó khăn như chưa có sân tập thể dục cho học sinh, phòng học bộ môn, phòng làm việc của giáo viên còn ghép với phòng chờ. Song nhà trường tạo môi trường cảnh quan xanh, sạch đẹp, là môi trường tốt để học sinh học tập rèn luyện và vui chơi.


Nhà trường đã có 1 đội ngũ giáo viên với trình độ đào tạo chuẩn, trình độ chuyên môn và quản lý tổ chức tốt, hàng năm đóng góp cho phong trào thi đua của ngành từ 8 đến 13 giáo viên giỏi và chiến sĩ thi đua. Nhà trường đã đào tạo được nhiều thế hệ học sinh trưởng thành có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ văn hóa khá giỏi. Nhiều em đã trưởng thành trở thành giáo viên, cán bộ quản lý, kỹ sư, bác sĩ như cô Mai Tường Vi, thầy Đinh Tiến  Vương, thầy Lê Viết Thành,... đóng góp lớp cho công cuộc bảo vệ, xây dựng đổi mới của đất nước. Chất lượng giáo dục hai mặt hàng năm của nhà trường đạt từ 50 đến 58% khá giỏi. Bình quân hàng năm nhà trường có trên 100 học sinh tốt nghiệp THCS với chất lượng cao, chất lượng tuyển vào PTTH đạt từ 55 đến 66%.


Được sự quan tâm chỉ đạo toàn diện của lãnh đạo Tỉnh, lãnh đạo Sở giáo dục đào tạo Tỉnh Quảng Ninh, lãnh đạo Thị xã Cẩm Phả, lãnh đạo Phòng giáo dục thị xã, lãnh đạo phường Quanh Hanh và sự quan tâm chăm lo của  toàn xã hội. 41 năm qua cán bộ giáo viên và học sinh nhà trường đã phấn đấu vươn lên không ngừng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ các năm học, làm tốt công tác văn hóa xã hội trên địa bàn, phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Góp phần vào thành tích của ngành giáo dục và sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ của Thị xã Cẩm Phả.


Trường học an toàn, PCTNTT
02/06/2024

Trường học an toàn, PCTNTT
Trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích
02/06/2024

Trường học an toàn, phòng chống TNTT
Báo cáo 228
02/06/2024

Báo cáo 228
Báo cáo về công tác đảm bảo an toàn trường học
02/06/2024

Báo cáo về công tác đảm bảo an toàn trường học
Kết quả kiểm tra nội bộ tháng 10
29/10/2023

Thông báo Kết quả kiểm tra nội bộ tháng 10
Kế hoạch công khai
25/08/2023

Công khai các nội dung theo thông tư 36
TRƯỜNG THCS QUANG HANH THÔNG BÁO THỜI GIAN TỰU TRƯỜNG NĂM HỌC 2023-2024
22/08/2023

TRƯỜNG THCS QUANG HANH THÔNG BÁO THỜI GIAN TỰU TRƯỜNG NĂM HỌC 2023-2024
Danh sách Học sinh trúng tuyển vào lớp 6 năm học 2023 - 2024
28/07/2023

Danh sách Học sinh trúng tuyển vào lớp 6 năm học 2023 - 2024
Phối hợp xây dựng mô hình an ninh cơ sở và hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2023
06/07/2023

Phối hợp xây dựng mô hình an ninh cơ sở và hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2023
Kế hoạch
06/07/2023

Kế hoạch
Quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh lớp 6 năm học 2023 -2024
18/06/2023

Quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh lớp 6 năm học 2023 -2024
Thông tư 90
11/06/2023

Sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hôc trợ
Các nội quy, quy chế
10/06/2023

abc
Các nội quy, quy chế
10/06/2023

Các nội quy, quy chế
TB triệu tập dự Đại hội Công đoàn lần thứ 19 nhiệm kỳ 2023-2028
10/06/2023

TB triệu tập dự Đại hội Công đoàn lần thứ 19 nhiệm kỳ 2023-2028
chủ trương
10/06/2023

Công văn không thanh toán tiền mặt
TB triệu tập dự ĐH Công đoàn TP Cẩm Phả lần thứ 19 nhiệm kỳ 2023-2028
10/06/2023

https://drive.google.com/file/d/1UFuf2E2LGj_Vwq92ivP62YmMGE7rnitK/view?usp=drive_link
Đề án tự chủ của Trường THCS Quang Hanh
09/06/2023

Giai đoạn 2023-2025
Kế hoạch Thực hiện công khai trong nhà trường năm học 2022-2023
09/06/2023

Kế hoạch Thực hiện công khai trong nhà trường năm học 2022-2023
Thông báo Cam kết chất lượng giáo dục 2022-2023
09/06/2023

Thông báo Cam kết chất lượng giáo dục 2022-2023
Công văn đến
Công văn Số:26/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 21/02/2011
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức thi Olympic Tiếng Anh trên mạng internet năm học 2010-2011 cấp thị xã.
HuongdanthiIOEcapthi.doc
Danhsachthisinhthamgiathicapthixa.xls
Công văn Số:584/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 22/11/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet năm học 2010 - 2011
HuongdancuocthiOlympictiengAnhquaInternet-2010.doc
Công văn Số:532/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 29/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục trường TH, PTCS và THCS năm học 2010-2011.
Công văn Số:543/CV-GD&ĐT
Ngày ban hành: 02/11/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Công văn
Trích yếu: Chuẩn bị các tiết mục cho đêm liên hoan văn nghệ ngành GD&ĐT năm 2010
CV543tochuccongdienVN.doc
Cactietmucthamgiandemlienhoanvannghe.doc
DSdoivannghe20-11(1).xls
Công văn Số:519/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 22/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức cuộc thi giải Toán qua mạng Internet năm học 2010 - 2011.
HDTCthigiaitoanquamangnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:02 /KH-LN/LĐTBXH-GDĐT-ĐTN
Ngày ban hành: 04/10/2010
Người ký: NV San-TQ Dân - ĐM Phương
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: KẾ HOẠCH: Tổ chức Hội thi tuyên truyền viên măng non về Bảo vệ, chăm sóc trẻ em thị xã Cẩm Phả năm 2010
KehoachPhoihopthituyentruyenmangnon29-10-2010.doc
Công văn Số:460/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Cập nhập thông tin người nước ngoài đến làm việc, công tác tại đơn vị.
CapnhatTTnuocngoaidenlamviec.doc
Công văn Số:459/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục văn học 2010 - 2011.
HuongdanTHnhiemvuKTKDnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:450/LT PGD&ĐT-CĐN
Ngày ban hành: 01/10/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá, Lê Thị Thanh Thủy
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Tổ chức Hội diễn Văn nghệ quần chúng ngành Giáo dục năm 2010
TochucHoidienVNQC2010.doc
Công văn Số:445/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn xét hết tập sự đối với giáo viên, nhân viên.
Cv445HDxethettapsu.doc
Công văn Số:443/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn làm hồ sơ đề nghị xét chuyển loại viên chức năm 2010
CV443HDchuyenloaivienchuc2010.doc
Mauchuyenloaivienchuc2010.xls
Công văn Số:424/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 10/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2010 - 2011.
PGDHuongdanthuchiennhiemvuCNTTnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:435/KH-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 16/09/2010
Người ký: Hoàng Thị GIá
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức trung thu 2010
CV435KHtochuctrungthu2010.doc
Công văn Số:398/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 24/08/2010
Người ký: Nguyễn Văn Vượng
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2010 - 2011
HuongdanthuchienNVNH2010-2011THCS.doc
Công văn Số:415/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 07/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Lịch duyệt kế hoạch và tổ chức Hội nghị CB, VC, LĐ năm học 2010 - 2011
LichduyetKeHoachvaHoinghiCBVCLD(suaLai).doc
Công văn Số:417/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 08/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Triệu tập cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn giáo dục kỹ năng sống.
Thongbao.doc
Công văn Số:412/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 01/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn khai giảng (bổ sung)
HDKhaigiang.doc
Công văn Số:411/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Triệu tập giáo viên tham gia tập huấn lắp đặt và sử dụng đàn Piano kỹ thuật số.
TrieutaptaphuansudungdanPianokythuatso.doc
Công văn Số:408/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Một số quy định sử dụng Cổng thông tin điện tử Phòng GD&ĐT
QuydinhsudungCongTTDTcuaphongGD&DT.doc
Công văn Số:30/BC-CĐN
Ngày ban hành: 15/08/2010
Người ký: Lê Thị Thanh Thuỷ
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2009 - 2010, phương hướng nhiệm vụ công tác năm học 2010 - 2011.
BAOCAOTONGKETCONGTACCONGDOAN2009-2010.doc
Công văn Số:132/BC-UBND
Ngày ban hành: 23/08/2010
Người ký: Vũ Văn Bình
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết năm học 2009 - 2010 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2010 - 2011.
BCTKNH09-2010UBND[1].doc
Công văn Số:378/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 12/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Thông báo về việc triệu tập đại biểu dự Hội nghị tổng kết năm học 2009 - 2010
TBtongket.doc
Cacdanhhieu.doc
Công văn Số:386/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 18/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức lễ khai giảng năm học 2010 - 2011
HuongdanLekhaigiang2010-2011[1].doc
Công văn Số:362 /PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: V/v: Chuẩn bị khai giảng năm học 2010-2011
HuongdanchuanbiKhaigiangnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:304/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 02/07/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng tin học cho cán bộ quản lý trường học và giáo viên hè năm 2010.
trienkhaithuchienboiduongtinhoche2010.doc
Công văn Số:262/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/06/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Về việc: Bồi dưỡng CNTT hè 2010.
KehoachboiduongCNTT.doc
Công văn Số:192/CV-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 29/04/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng Dẫn
Trích yếu: V/v Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông
CV192ATGT.doc
Công văn đi
Chưa có công văn đi!
 
Trang chủ | Bài giảng trực tuyến | Tài nguyên | Thủ tục hành chính | Tìm kiếm
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Thành phố Cẩm Phả
Địa chỉ: Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.862.265
E-mail: pgdcampha.quangninh@moet.edu.vn
Website: campha.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà