TỔ CHỨC
Mầm non Cẩm Phú
- Địa chỉ: Phường Cẩm Phú - Thị xã Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: 033.3711202
- Hòm thư: mncamphu@gmail.com
- Fax: .........
- Website: http://campha.edu.vn/mncamphu
Họ và tên: Trần Kim Oanh
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: CĐSP - Mầm non
ĐTCQ: 0333.711.202
ĐTNR: 033.3729105
Di động: 0919.084.328
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Diệp
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: ĐHSP Mầm non
ĐTCQ: 033.3711202
ĐTNR: 033.3713134
Di động: 0915962373
Email:
Họ và tên: Hoàng Thu Hằng
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: CĐSP Mầm non
ĐTCQ: 033.3711202
ĐTNR: 033.3866053
Di động: 0978.121969
Email: hoangthuhang.cp@gmail.com
Họ và tên: Vũ Thị Bích Thu
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ đào tạo: TCSP Mầm non
ĐTCQ: 033.3938406
ĐTNR: 033.3728178
Di động: 0166511422
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Hồng
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ đào tạo: TCSP Mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR: 033.3724244
Di động:
Email:
Họ và tên: Lê Thị Quý
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp nuôi dạy trẻ
ĐTCQ:
ĐTNR: 033.3729867
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Tâm
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: TCSP Mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR: 033.3725255
Di động:
Email:
Họ và tên: Lê Thị Hoa
Chức vụ: Tổ trưởng tổ nghiệp vụ 3
Trình độ đào tạo: TCSP Mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR: 033.3867081
Di động: 0972686483
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Chè
Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn
Trình độ đào tạo: TCSP Mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR: 033.3729365
Di động: 0932285985
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Xuyến
Chức vụ: Nhân viên phục vụ
Trình độ đào tạo: Sơ cấp nuôi dạy trẻ
ĐTCQ:
ĐTNR: 033.3728947
Di động: 0976692856
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Khánh
Chức vụ: Tổ phó tổ nghiệp vụ 3
Trình độ đào tạo: TCSP Mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR: 033.3728607
Di động:
Email:
Họ và tên: Tô Thị Sinh
Chức vụ: Nhân viên phục vụ
Trình độ đào tạo: TCSP Mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR: 033.3725746
Di động:
Email:
Họ và tên: Đặng Thị Sinh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: TCSP Mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đặng Thị Lợi
Chức vụ: Nhân viên phục vụ
Trình độ đào tạo: TCSP Mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR: 033.3864279
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Cẩm Hà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: TCSP 10 + 3
ĐTCQ:
ĐTNR: 033.3729349
Di động:
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Kim Thoa
Chức vụ: Tổ trưởng tổ nghiệp vụ 1
Trình độ đào tạo: ĐHSP Mầm non
ĐTCQ: 033.3711202
ĐTNR: 033.3729003
Di động: 0984420860
Email:
Họ và tên: Chu Thị Huyền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: TCSP Mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01685487717
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Phương
Chức vụ: Nhân viên phục vụ
Trình độ đào tạo: Trung cấp sư phạm mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR: 033.3729538
Di động:
Email:
Họ và tên: Tạ Thị Kim Thu
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: TCSP Mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR: 033.3729697
Di động:
Email:
Họ và tên: Trần Thị Hồng Yến
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: TCSP Mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR: 033.3729730
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Kim Nhung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: TCSP Mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR: 033.3728506
Di động: 01669684269
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Đông
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: TCSP Mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR: 033.3725869
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Sử
Chức vụ: Nhân viên phục vụ
Trình độ đào tạo: TCSP Mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Thuỷ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: TCSP Mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Huệ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CĐSP Mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Anh Thư
Chức vụ: Nhân viên kế toán
Trình độ đào tạo: Trung cấp kế toán
ĐTCQ:
ĐTNR: 033.3863489
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Nga
Chức vụ: Nhân viên y tế
Trình độ đào tạo: Trung cấp y
ĐTCQ:
ĐTNR: 033.3729049
Di động:
Email:
Họ và tên: Đỗ Thị Lan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: TCSP Mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR: 033.3202405
Di động:
Email:
Họ và tên: Đinh Thị Thu Hằng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: TCSP Mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR: 033.3938073
Di động:
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Minh Hiền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CĐSP Mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR: 033.3720429
Di động: 01687676215
Email:
Họ và tên: Đỗ Thị Loan
Chức vụ: Tổ phó tổ nghiệp vụ 1
Trình độ đào tạo: ĐHSP Mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR: 033.3718685
Di động: 0902112909
Email:
Họ và tên: Phạm Bích Thuỷ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: TCSP Mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR: 033.3724303
Di động: 01693679637
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hải
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐHSP Mầm non
ĐTCQ: 033.3711202
ĐTNR: 033.3711424
Di động: 01676319368
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Xuân
Chức vụ: Tổ phó tổ nghiệp vụ 2
Trình độ đào tạo: CĐSP Mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR: 033.3864062
Di động: 01684900915
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Lan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐHSP Mầm non
ĐTCQ: 033.3711202
ĐTNR: 033.3720468
Di động: 01662549906
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Kim Nhung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: TCSP Mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR: 033.3724120
Di động:
Email:
Họ và tên: Trần Kim Phương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: TCSP Mầm non
ĐTCQ: 033.3711202
ĐTNR: 033.3724403
Di động: 0123.8631277
Email: trankimphuong.kidsmart@gmail.com
Họ và tên: Mai Huệ Anh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CĐSP Mẫu giáo
ĐTCQ:
ĐTNR: 033.3725033
Di động: 0985264792
Email:
Họ và tên: Đỗ Thị Nguyên Thương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐHSP Mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR: 033.3711300
Di động: 0986484381
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Hoà
Chức vụ: Bí thư Đoàn Thanh niên
Trình độ đào tạo: CĐSP Mẫu giáo trung ương
ĐTCQ: 033.3711202
ĐTNR: 033.3725547
Di động: 01685327668
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Hiền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: TCSP Mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR: 033.3714219
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Mai Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐHSP Mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Thanh Huyền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: TCSP Mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR: 033.3725879
Di động:
Email:
Họ và tên: Đỗ Thị Minh Thuỷ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CĐSP Mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR: 033.3729423
Di động: 01687501678
Email:
Họ và tên: Trần Thị Mai Anh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: TCSP Mầm non
ĐTCQ: 033.3711202
ĐTNR: 033.3861533
Di động: 0122.4797084
Email:
Họ và tên: Trương Thị Thu Hiền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: TCSP Mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0126.8326882
Email:
Họ và tên: Đặng Kim Thoa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: TCSP Mầm non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Thanh Hảo
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: TCSP Mầm non
ĐTCQ: 033.3711202
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đỗ Thị Huyền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CĐSP Mầm non
ĐTCQ: 033.3711202
ĐTNR:
Di động:
Email:
 
Trang chủ | Tài nguyên | Thủ tục hành chính | Tìm kiếm
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Thành phố Cẩm Phả
Địa chỉ: Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.862.265
E-mail: pgdcampha.quangninh@moet.edu.vn
Website: campha.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà
ga goi

http://www.xemayvn.co/

http://www.xemayvn.co/2017/08/nhong-sen-dia-nhong-xich.html