TỔ CHỨC
Trường Tiểu học Cẩm Sơn 2
- Địa chỉ: Thị xã Cẩm phả - Tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: 0333862565
- Hòm thư: .........
- Fax: .........
- Website: http://campha.edu.vn/thcamson2
Họ và tên: Nguyễn Thị Kim
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0916032780
Email: nguyenthikim2468@gmail.com
Họ và tên: Phạm Thị Thúy
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0916812088
Email: phamthithuy.c1camdong@campha.edu.vn
Họ và tên: Phạm Thị Ngọc Thạch
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0902075234
Email: phamthingocthach@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Lan Anh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0979272668
Email: lananh79campha@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Thúy Anh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0393006923
Email: nguyenthuyanh.cp@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Mai Chi
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0972703666
Email:
Họ và tên: Phạm Thùy Dung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0976097696
Email: phamdung.cs1@gmail.com
Họ và tên: Vũ Thị Thanh Mai
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 022185003243
Email: vuthimai.c1camson1@campha.edu.vn
Họ và tên: Bùi Vân Hiếu
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01/03/2017
Email: buihieucs2@gmail.com
Họ và tên: Vũ Thị Hải Hoa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0975013198
Email: haihoa2010@gmail.com
Họ và tên: Trần Thị Như Hoa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hòa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0939668235
Email: nguyenhoa090580@gmail.com
Họ và tên: Huỳnh Thị Mỹ Hội
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0985390969
Email: huynhmyhoi101@gmail.com
Họ và tên: Lê Thuý Huyền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0978796347
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Huyền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01685110733
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Huyền
Chức vụ: Nhân viên thiết bị
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0934289888
Email: huyentrankiet@gmail.com
Họ và tên: Hà Thị Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0378503458
Email: hathihuong.c1camson2@campha.edu.vn
Họ và tên: Hà Thị Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0966982015
Email: hathihuongcamson2@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Xuân Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0976545404
Email: huonglanchi84@gmail.com
Họ và tên: Bùi Thị Thanh Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01685340532
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Thanh Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0979861523
Email: thanhhuong9777@gmail.com
Họ và tên: Mai Thùy Linh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0378461770
Email: maithuylinh0512@gmail.com
Họ và tên: Đỗ Thị Hải Linh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email: hailínhpth@gmail.com
Họ và tên: Đặng Thị Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0967406343
Email: danghuongthmd@gmail.com
Họ và tên: Đoàn Thị Thanh Ngân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0905038067
Email: hangan782@gmail.com
Họ và tên: Lê Thị Ánh Nguyệt
Chức vụ: Tổ trưởng CM
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01216058333
Email:
Họ và tên: Lê Thị Nhung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0976086862
Email:
Họ và tên: Trịnh Thị Tuyết Nhung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0989889268
Email:
Họ và tên: Lê Thị Hồng Nhung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0979189919
Email: lehongnhungcs2@gmail.com
Họ và tên: Tống Thị Nhung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0398 827 691
Email: nhungkangta@gmail.com
Họ và tên: Vũ Thị Minh Phương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0379055858
Email: phuonghuy666888@gmail.com
Họ và tên: Phùng Thị Quỳnh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0725248216
Email: quynhptcs2@gmail.com
Họ và tên: Vũ Song Toàn
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0372462444
Email: vusongtoan94@gmail.com
Họ và tên: Phạm Hồng Nhung
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0902100890
Email: phamhongnhung.nhung86@gmail.com
Họ và tên: Vũ Thị Hương Thanh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01269240652
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Duyên Thảo
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0982966540
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Thi
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0397792884
Email: phamthithi1991@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Thơm
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR: 0332241406
Di động: 0914064778
Email: NThanhthom@yahoo.com.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0972193996
Email: thunguyen261077@gmail.com
Họ và tên: Lê Thị Quỳnh Trang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01695740779
Email:
Họ và tên: Nguyễn Minh Trang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0396167888
Email: minhtrangcp90@gmail.com
Họ và tên: Diệp Thị Mai Trang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0985698993
Email: diepthimaitrang.qtkdcn@gmail.com
Họ và tên: Bùi Thị Thanh Vân
Chức vụ: Nhân viên văn thư
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0723346888
Email: van.tranhungdao@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Bích Vân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0985051288
Email: vantitbon@gmail.com
Họ và tên: Trần Hoài Vân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0329884907
Email: tranhoaivan.93@gmail.com
Họ và tên: NguyễnThị Vân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0986818624
Email: nguyenvancp90@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Quỳnh Anh
Chức vụ: 21/07/1997
Trình độ đào tạo: Cao đẳng sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0908039555
Email: nqa.real@gmail.com
Quá trình hình thành và phát triển: Trường Tiểu học Cẩm Sơn 2 được thành lập năm 1975 tiền thân là trường cấp 1 - 2 Cọc Ba khi đó thuộc địa bàn khu độc lập- xã Cẩm Bình – thị xã Cẩm Phả- tỉnh Quảng Ninh .Là một trường liên cấp 1.2. Đến năm 1983 trường được đổi tên thành PTCS Cẩm Sơn với 26 lớp cấp 1. Năm học1984-1985 phát triển thêm 2 lớp nâng tổng số lớp cấp 1 lên 28 lớp, đến năm học 1995-1996 tách ra khỏi trường PTCS Cẩm Sơn thành trường mới có tên Trường tiểu học Cẩm Sơn với 22 lớp, 715 học sinh và 32 giáo viên. Từ năm học 2000 - 2001, địa điểm trường thay đổi- chuyển từ vị trí trường Tiểu học Cẩm Sơn hiện nay ( khu Trung Sơn - Cẩm Sơn ) về tổ 105 khu Cao Sơn – phường Cẩm Sơn với 20 lớp và 650 học sinh. Năm học 2004- 2005 đổi tên gọi mới : Trường Tiểu học Cẩm Sơn 2.

Quá trình hình thành và phát triển:

      Trường Tiểu học Cẩm Sơn 2 được thành lập năm 1975 tiền thân là trường cấp 1 - 2 Cọc Ba khi đó thuộc địa bàn khu độc lập- xã Cẩm Bình – thị xã Cẩm Phả- tỉnh Quảng Ninh .Là một trường liên cấp 1.2. Đến năm 1983 trường được đổi tên thành PTCS Cẩm Sơn với 26 lớp cấp 1. Năm học1984-1985 phát triển thêm 2 lớp nâng tổng số lớp  cấp 1 lên 28 lớp, đến năm học 1995-1996 tách ra khỏi trường PTCS Cẩm Sơn thành trường mới có tên Trường tiểu học Cẩm Sơn với 22 lớp, 715 học sinh và 32 giáo viên. Từ năm học 2000 - 2001, địa điểm trường thay đổi- chuyển từ vị trí trường Tiểu học Cẩm Sơn hiện nay ( khu Trung Sơn - Cẩm Sơn ) về tổ 105 khu Cao Sơn – phường Cẩm Sơn với 20 lớp và 650 học sinh. Năm học 2004- 2005 đổi tên gọi mới : Trường Tiểu học Cẩm Sơn 2.        

         Nhà trường có tổng diện tích 5290 m2 , có 2 lô 2 tầng với 16 phòng học được xây dựng bằng nguồn vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản đưa vào sử dụng từ năm 1998 nằm trong khuôn viên làng mỏ Cao Sơn,  với những trang thiết bị đảm bảo cho việc dạy và học. Trường có sân chơi rộng, cây bóng mát, bồn hoa,  nhà để xe, nhà bảo vệ, ... Với CSVC ngày càng được hoàn thiện, môi trường cảnh quan sạch đẹp tạo điều kiện tốt nhất cho HS học tập, rèn luyện và vui chơi.

       Trải qua 36 năm xây dựng phấn đấu và trưởng thành, với sự cố gắng, nỗ lực liên tục của các thế hệ thầy và trò nhà trường.Trường luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, làm tốt công tác văn hoá xã hội trên địa bàn, phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần vào thành tích chung của Ngành và sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ của thị xã Cẩm Phả.

      Năm học 2010 – 2011 nhà trường có 20 lớp/628 học sinh, với 32 cán bộ, giáo viên. 100% số GV đạt trình độ chuẩn, trong đó trên chuẩn: 27/32= 84,3%  (Trình độ đại học: 14/32 = 43,7%) Chi bộ Đảng trực thuộc Đảng bộ phường Cẩm Sơn 2, đảng viên: 16/32 = 50 %, (Trung cấp chính trị: 03). Tổ chức Công đoàn cơ sở: Số lượng đoàn viên: 32/32 = 100%. Chi đoàn thanh niên: Số lượng đoàn viên: 15/32 = 46,8%.  Về CSVC có 19 phòng học , 4 phòng chức năng, trước mắt đáp ứng yêu cầu giảng dạy. Nề nếp nhà trường không ngừng được củng cố và phát triển, các thầy cô chuyên tâm giảng dạy, các em học sinh ngoan ngoãn phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi và có ý thức vươn lên về mọi mặt.

        Với sự cố gắng phấn đấu nỗ lực liên tục của các thế hệ thầy và trò nhà trường, trường luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH đất nước. Trường đã được công nhận là trường chuẩn  quốc gia  vào năm 2000. Trường được nhận bằng khen của Uỷ ban nhân tỉnh Quảng Ninh, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh và Giấy khen của của Sở Giáo dục, Uỷ ban nhân dân thị xã Cẩm Phả, Liên đoàn Lao động thị xã Cẩm Phả, Thị ủy Cẩm Phả. Hàng năm trường đều đạt danh hiệu trường tiên tiến và tiên tiến xuất sắc. Các tổ chuyên môn đạt danh hiệu tổ lao động giỏi, tổ đội xuất sắc, tiên tiến, Công đoàn vững mạnh, liên đội xuất sắc cấp tỉnh. Hàng trăm lượt các thầy cô giáo được công nhận là CSTĐ và GVG các cấp, hàng trăm lượt HS đạt giải trong các kỳ thi chọn HSG cấp thị, cấp tỉnh và cấp quốc gia trên lĩnh vực các môn văn hoá, TDTT và các hoạt động khác. Chi bộ nhà trường hàng năm đều được công nhận là chi bộ trong sạch vững mạnh xuất sắc tiêu biểu.

        Với những thành tích đã đạt được, trường Tiểu học Cẩm Sơn 2 đã góp phần tích cực vào thành tích chung của ngành giáo dục thị xã Cẩm Phả.

 

Hướng dẫn Tuyển sinh lớp 1 năm học 2024-2025
29/06/2024

Hướng dẫn Tuyển sinh lớp 1 năm học 2024-2025
Bài viết hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam
25/06/2024

Bài viết hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam theo CV số 58/KH - UBND phường Cẩm Sơn
Thông báo tuyển sinh lớp 1 - Năm học 2024-2025
17/06/2024

Thông báo tuyển sinh lớp 1 - Năm học 2024-2025
Báo cáo tự đánh giá chuyển đổi số năm học 2023-2024
10/06/2024

Báo cáo tự đánh giá chuyển đổi số năm học 2023-2024
Báo cáo xây dựng trường học an toàn
03/06/2024

Báo cáo xây dựng trường học an toàn
Phụ lục tự đánh giá tiêu chí trường học an toàn
03/06/2024

Phụ lục tự đánh giá tiêu chí trường học an toàn
BIÊN BẢN V/v niêm yết công khai theo TT36/2018 cuối năm học 2023-2024
31/05/2024

BIÊN BẢN V/v niêm yết công khai theo TT36/2018 cuối năm học 2023-2024
Đoàn đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ Trường Tiểu học Cẩm Sơn 2 Báo công dâng Bác tại Bia ghi công phường Cẩm Sơn
29/05/2024

Đoàn đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ Trường Tiểu học Cẩm Sơn 2 Báo công dâng Bác tại Bia ghi công phường Cẩm Sơn
LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2023 - 2024 VÀ LỄ TRI ÂN TRƯỞNG THÀNH CHO CÁC EM HỌC SINH KHỐI LỚP 5 NIÊN KHÓA 2019 – 2024”
29/05/2024

LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2023 - 2024 VÀ LỄ TRI ÂN TRƯỞNG THÀNH CHO CÁC EM HỌC SINH KHỐI LỚP 5 NIÊN KHÓA 2019 – 2024
LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2023 - 2024 VÀ LỄ TRI ÂN TRƯỞNG THÀNH CHO CÁC EM HỌC SINH KHỐI LỚP 5 NIÊN KHÓA 2019 – 2024
29/05/2024

LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2023 - 2024 VÀ LỄ TRI ÂN TRƯỞNG THÀNH CHO CÁC EM HỌC SINH KHỐI LỚP 5 NIÊN KHÓA 2019 – 2024
Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học khối 5 Cuối năm học 2023-2024
27/05/2024

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học khối 5 Cuối năm học 2023-2024
Công khai thông tin cơ sở vật chất cuối năm học 2023-2024
27/05/2024

Công khai thông tin cơ sở vật chất cuối năm học 2023-2024
THÔNG BÁO Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học cuối năm học khối 1, 2, 3, 4 Năm học 2023-2024
27/05/2024

THÔNG BÁO Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học cuối năm học khối 1, 2, 3, 4 Năm học 2023-2024
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của nhà trường – Cuối năm học 2023-2024
27/05/2024

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của nhà trường – Cuối năm học 2023-2024
Kết quả chất lượng giáo dục của trường tiểu học cuối năm học 2023-2024
26/05/2024

Kết quả chất lượng giáo dục của trường tiểu học cuối năm học 2023-2024
Danh mục sách giao khoa nhà trường sử dụng lớp 4,5 năm học 2024-2025
21/05/2024

Danh mục sách giao khoa nhà trường sử dụng lớp 4,5 năm học 2024-2025
💐GIẢI VÔ ĐỊCH PENCAK SILAT – TAEWONDO CÁC NHÓM TUỔI TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2023
17/05/2024

💐GIẢI VÔ ĐỊCH PENCAK SILAT – TAEWONDO CÁC NHÓM TUỔI TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2023
THAM GIA CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG TP Cẩm Phả
10/05/2024

THAM GIA CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG TP Cẩm Phả
Ban tổ chức Hội khoẻ phù đổng Tỉnh Quảng Ninh đã có buổi gặp mặt, động viên Đoàn thể thao học sinh tỉnh tập luyện và tham dự Hội khoẻ phù đồng toàn qu
09/05/2024

Ban tổ chức Hội khoẻ phù đổng Tỉnh Quảng Ninh đã có buổi gặp mặt, động viên Đoàn thể thao học sinh tỉnh tập luyện và tham dự Hội khoẻ phù đồng toàn quốc lần thứ X năm 2024
HƯỚNG TỚI 70 NĂM KỶ NIỆM CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ
07/05/2024

HƯỚNG TỚI 70 NĂM KỶ NIỆM CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ
Công văn đến
Công văn Số:26/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 21/02/2011
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức thi Olympic Tiếng Anh trên mạng internet năm học 2010-2011 cấp thị xã.
HuongdanthiIOEcapthi.doc
Danhsachthisinhthamgiathicapthixa.xls
Công văn Số:21/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 19/01/2011
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Công tác chuyên môn kỳ 2, năm học 2010 - 2011
CongvanchuyenmonhockiII2010-2011.doc
Công văn Số:584/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 22/11/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet năm học 2010 - 2011
HuongdancuocthiOlympictiengAnhquaInternet-2010.doc
Công văn Số:532/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 29/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục trường TH, PTCS và THCS năm học 2010-2011.
Công văn Số:543/CV-GD&ĐT
Ngày ban hành: 02/11/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Công văn
Trích yếu: Chuẩn bị các tiết mục cho đêm liên hoan văn nghệ ngành GD&ĐT năm 2010
CV543tochuccongdienVN.doc
Cactietmucthamgiandemlienhoanvannghe.doc
DSdoivannghe20-11(1).xls
Công văn Số:528/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 26/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: V/v: Kiểm tra giữa học kì I năm học 2010 - 2011.
Lichkiemtragiuaky1NH2010-2011.doc
Công văn Số:519/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 22/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức cuộc thi giải Toán qua mạng Internet năm học 2010 - 2011.
HDTCthigiaitoanquamangnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:460/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Cập nhập thông tin người nước ngoài đến làm việc, công tác tại đơn vị.
CapnhatTTnuocngoaidenlamviec.doc
Công văn Số:459/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục văn học 2010 - 2011.
HuongdanTHnhiemvuKTKDnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:450/LT PGD&ĐT-CĐN
Ngày ban hành: 01/10/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá, Lê Thị Thanh Thủy
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Tổ chức Hội diễn Văn nghệ quần chúng ngành Giáo dục năm 2010
TochucHoidienVNQC2010.doc
Công văn Số:445/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn xét hết tập sự đối với giáo viên, nhân viên.
Cv445HDxethettapsu.doc
Công văn Số:443/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn làm hồ sơ đề nghị xét chuyển loại viên chức năm 2010
CV443HDchuyenloaivienchuc2010.doc
Mauchuyenloaivienchuc2010.xls
Công văn Số:424/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 10/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2010 - 2011.
PGDHuongdanthuchiennhiemvuCNTTnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:435/KH-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 16/09/2010
Người ký: Hoàng Thị GIá
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức trung thu 2010
CV435KHtochuctrungthu2010.doc
Công văn Số:432/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 14/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010 - 2011 cấp Tiểu học.
HuongdanthuchienNVNH2010-2011Captieuhoc.doc
Công văn Số:427/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 14/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức kiểm tra khảo sát chất lượng lớp 4 đầu năm học 2010- 2011
CV427KSCLlop4daunam2010-2011.doc
HuongdannhapdulieuKSCLlop4.doc
DSKTchatluonglop4.xls
Công văn Số:415/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 07/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Lịch duyệt kế hoạch và tổ chức Hội nghị CB, VC, LĐ năm học 2010 - 2011
LichduyetKeHoachvaHoinghiCBVCLD(suaLai).doc
Công văn Số:417/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 08/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Triệu tập cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn giáo dục kỹ năng sống.
Thongbao.doc
Công văn Số:412/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 01/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn khai giảng (bổ sung)
HDKhaigiang.doc
Công văn Số:411/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Triệu tập giáo viên tham gia tập huấn lắp đặt và sử dụng đàn Piano kỹ thuật số.
TrieutaptaphuansudungdanPianokythuatso.doc
Công văn Số:410/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm học 2010- 2011
Cv410kiemtrakhaosatCLdaunam2010-2011.doc
Công văn Số:408/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Một số quy định sử dụng Cổng thông tin điện tử Phòng GD&ĐT
QuydinhsudungCongTTDTcuaphongGD&DT.doc
Công văn Số:30/BC-CĐN
Ngày ban hành: 15/08/2010
Người ký: Lê Thị Thanh Thuỷ
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2009 - 2010, phương hướng nhiệm vụ công tác năm học 2010 - 2011.
BAOCAOTONGKETCONGTACCONGDOAN2009-2010.doc
Công văn Số:132/BC-UBND
Ngày ban hành: 23/08/2010
Người ký: Vũ Văn Bình
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết năm học 2009 - 2010 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2010 - 2011.
BCTKNH09-2010UBND[1].doc
Công văn Số:378/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 12/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Thông báo về việc triệu tập đại biểu dự Hội nghị tổng kết năm học 2009 - 2010
TBtongket.doc
Cacdanhhieu.doc
Công văn Số:386/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 18/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức lễ khai giảng năm học 2010 - 2011
HuongdanLekhaigiang2010-2011[1].doc
Công văn Số:2207/SGD&ĐT- GDTH
Ngày ban hành: 13/08/2010
Người ký: Trần Thị Minh
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: V/v Hướng dẫn thực hiện kinh phí Hỗ trợ cho giáo viên bồi dưỡng dạy thể dục
HuongdanthuchienkinhphiHotroGVhocTD.doc
Công văn Số:362 /PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: V/v: Chuẩn bị khai giảng năm học 2010-2011
HuongdanchuanbiKhaigiangnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:336/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 20/07/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: V/v: Bồi dưỡng cán bộ, giáo viên tiểu học hè 2010
Congvanboiduonghe2010-Tieuhoc(Capthi).doc
Công văn Số:304/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 02/07/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng tin học cho cán bộ quản lý trường học và giáo viên hè năm 2010.
trienkhaithuchienboiduongtinhoche2010.doc
Công văn Số:262/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/06/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Về việc: Bồi dưỡng CNTT hè 2010.
KehoachboiduongCNTT.doc
Công văn Số:260/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 04/06/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: V/v: Chuẩn bị khai giảng lớp bồi dưỡng giáo viên dạy thể dục cho các trường tiểu học và phổ thông cơ sở.
Cv260chuanbikhaigianglopboiduongGVtheduc.doc
Công văn Số:192/CV-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 29/04/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng Dẫn
Trích yếu: V/v Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông
CV192ATGT.doc
Công văn Số:719/QĐ-SGD&ĐT
Ngày ban hành: 19/05/2010
Người ký: Đỗ Văn Thuấn
Loại công văn: Quyết định
Trích yếu: Về việc đạt giải thi Văn-Toán tuổi thơ cấp tiểu học tỉnh Quảng Ninh năm học 2009 – 2010
QuyetdinhdatgiaigiaoluuVan-ToanTTcaptinh.doc
Công văn Số:111/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 19/05/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng Dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn bổ sung một số nội dung ghi học bạ và sổ điểm cấp tiểu học.
CV111Huongdanbosungghihocbavasodiemtieuhoc.doc
Công văn Số:78/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 03/04/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng Dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Thông tư số 32/2009/TT-BGDĐT về Quy định đánh giá và xếp loại HS tiểu học.
CV78Huongdanthongtu32vahocba.doc
Công văn đi
Chưa có công văn đi!
 
Trang chủ | Bài giảng trực tuyến | Tài nguyên | Thủ tục hành chính | Tìm kiếm
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Thành phố Cẩm Phả
Địa chỉ: Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.862.265
E-mail: pgdcampha.quangninh@moet.edu.vn
Website: campha.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà