TỔ CHỨC
Trường tiểu học Cẩm Sơn 2
- Địa chỉ: Thị xã Cẩm phả - Tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: 0333862565
- Hòm thư: .........
- Fax: .........
- Website: http://campha.edu.vn/thcamson2
Họ và tên: Nguyễn Thanh Thơm
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR: 0332241406
Di động: 0914064778
Email: NThanhthom@yahoo.com.vn
Họ và tên: Lê Thị Quỳnh Trang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01695740779
Email:
Họ và tên: Vũ Kim Tỵ
Chức vụ: Tổ phó
Trình độ đào tạo: Tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0934634310
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Duyên Thảo
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0982966540
Email:
Họ và tên: Trịnh Tuyết Nhung
Chức vụ: Tổ phó
Trình độ đào tạo: Tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0989889268
Email:
Họ và tên: Lê Thuý Huyền
Chức vụ: Bí thư đoàn
Trình độ đào tạo: Tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0978796347
Email:
Họ và tên: Lê Thị nhung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0976086862
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Hiền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0986509912
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Huyền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01685110733
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Oanh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0902446346
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Thanh Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01685340532
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Luyến
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị mai
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trần Thị Như Hoa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Hải Hoa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0975013198
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thành
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: SP Âm nhạc
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lê Thị Ánh Nguyệt
Chức vụ: Tổ trưởng CM
Trình độ đào tạo: Sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01216058333
Email:
Họ và tên: Đinh Thị Huy Viên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mĩ thuật
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01698089522
Email:
Họ và tên: nguyễn Thị Mai Chi
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0972703666
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Hương Thanh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01269240652
Email:
Họ và tên: Dương Thị Chiều
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Lập
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01699281788
Email: lapnguyen@gmail.com
Họ và tên: Vũ Thị Thanh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Điều dưỡng viên
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
 
Trang chủ | Tài nguyên | Thủ tục hành chính | Tìm kiếm
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Thành phố Cẩm Phả
Địa chỉ: Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.862.265
E-mail: pgdcampha.quangninh@moet.edu.vn
Website: campha.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà
ga goi

http://www.xemayvn.co/

http://www.xemayvn.co/2017/08/nhong-sen-dia-nhong-xich.html