TỔ CHỨC
Mầm non Cửa Ông
- Địa chỉ: khu 6 - C­­ửa Ông - Cẩm Phả - Quảng Ninh
- Điện thoại: 0333867316
- Hòm thư: mamnoncuaong@gmail.com
- Fax: .........
- Website: http://campha.edu.vn/mncuaong
Họ và tên: Hoàng Thị Ngọc Huyền
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333867316
ĐTNR: 0333866122
Di động: 0906120899
Email: HoàngThiNgọcHuyền72@gmai.com
Họ và tên: Trương Thị Mai Anh
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333867316
ĐTNR: 0333728346
Di động: 0976097664
Email: Truongmaianh2011@gmail.com
Họ và tên: Đinh Khánh ly
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333867316
ĐTNR:
Di động: 0904585282
Email: dinhkhanhly@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Phương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333867316
ĐTNR: 0333731293
Di động: 0978439670
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Đạm
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333867316
ĐTNR: 0333867090
Di động: 0912564926
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Duyên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333867316
ĐTNR: 0333866526
Di động: 0934266860
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hương Anh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333867316
ĐTNR: 0333730857
Di động:
Email:
Họ và tên: Chu Thị Hằng
Chức vụ: Giáo viên - Chủ tịch công đoàn trường
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333867316
ĐTNR:
Di động: 0936027555
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Cẩm Thuý
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333867316
ĐTNR: 0333730492
Di động: 0949245669
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Loan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333867316
ĐTNR: 0333866789
Di động: 01688129861
Email:
Họ và tên: Lê Thị Liên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333867316
ĐTNR: 0333731854
Di động: 01669595100
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Mai Lan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333867316
ĐTNR: 0333867970
Di động: 0932284647
Email:
Họ và tên: Đoàn Thị Thuỷ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333867316
ĐTNR: 0333743660
Di động:
Email:
Họ và tên: Đặng Thị Bình
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333867316
ĐTNR: 0333720474
Di động: 0976602256
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Hợp
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333867316
ĐTNR: 0333720623
Di động:
Email:
Họ và tên: Lê Thị Hợi
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333867316
ĐTNR: 0333729384
Di động: 01657377826
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Tươi
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333867316
ĐTNR: 0333725759
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Mừng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333867316
ĐTNR: 0333719393
Di động: 01263399688
Email:
Họ và tên: Lê Thị Cẩm Đông
Chức vụ: Kế toán
Trình độ đào tạo: Kế toán
ĐTCQ: 0333867316
ĐTNR: 0333938395
Di động: 0985080825
Email: Lecamdong@gmail.com
Họ và tên: Phạm Hương Thuỳ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333867316
ĐTNR: 0333731179
Di động: 01636145322
Email:
Họ và tên: Trần Thị Việt Bắc
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333867316
ĐTNR: 0333865672
Di động: 01234484840
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Phượng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333867316
ĐTNR: 0333867007
Di động: 09838738707
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Chung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333867316
ĐTNR: 0333865895
Di động: 01229300559
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thu Hiền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333867316
ĐTNR: 0333728192
Di động: 01225233296
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Hồng Cẩm
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333867316
ĐTNR: 0333729351
Di động: 01222256764
Email:
Họ và tên: Mai Thu Hiền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333867316
ĐTNR:
Di động: 0934421959
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Vĩnh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333867316
ĐTNR: 0333241157
Di động: 0934422362
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Luyến
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333867316
ĐTNR: 0333731509
Di động: 01666314250
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Vinh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333867316
ĐTNR: 0333731102
Di động: 0982066289
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Tươi
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333867316
ĐTNR: 0333728525
Di động: 01662840193
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hiên
Chức vụ: Giáo viên - Tổ trưởng phụ trách chuyên môn 1
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333867316
ĐTNR: 0333724540
Di động: 0936602166
Email:
Họ và tên: Đỗ Thị Yến
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333867316
ĐTNR: 0333866315
Di động: 01699455596
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Cúc
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333867316
ĐTNR: 0333730836
Di động: 01679375062
Email:
Họ và tên: Lục Thị Nga
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333867316
ĐTNR: 0333867931
Di động: 01223057418
Email:
Họ và tên: Lý Thị Thanh Hà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333867316
ĐTNR: 0333729249
Di động: 0934335537
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Lan Phương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333867316
ĐTNR: 0333729706
Di động: 0903473652
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Phương Thảo
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333867316
ĐTNR:
Di động: 0915411809
Email:
Họ và tên: Đinh Thị Nhung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333867316
ĐTNR: 0333866101
Di động: 01683688892
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Thu Hoàn
Chức vụ: Giáo viên.TTNV2
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333867316
ĐTNR: 0333860356
Di động: 01684747568
Email:
Họ và tên: Lại Thị Vui
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333867316
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Nhung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333867316
ĐTNR: 0333725371
Di động: 0976317327
Email:
Họ và tên: Nguyễn Vân Anh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333867316
ĐTNR: 0333722671
Di động: 0989613725
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Oanh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333867316
ĐTNR:
Di động: 01694794100
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Phương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333867316
ĐTNR:
Di động: 01665926086
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Trang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333867316
ĐTNR: 0333734442
Di động: 0902085234
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Nga
Chức vụ: Nhân viên y tế
Trình độ đào tạo: Cử nhân điều dưỡng
ĐTCQ: 0333867316
ĐTNR: 0333720309
Di động: 0943011912
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Giáo viên
ĐTCQ: 0333867316
ĐTNR:
Di động: 0984932091
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hiên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Giáo viên
ĐTCQ: 0333867316
ĐTNR:
Di động: 0914203122
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hải Yến
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Giáo viên
ĐTCQ: 0333867316
ĐTNR:
Di động: 0902034836
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Bình
Chức vụ: Giáo viên - Tổ trưởng tổ nghiệp vụ 3
Trình độ đào tạo: Giáo viên
ĐTCQ: 0333867316
ĐTNR: 0333730985
Di động: 0985264838
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Tươi
Chức vụ: Giáo viên - Tổ phó tổ nghiệp vụ 3
Trình độ đào tạo: Giáo viên
ĐTCQ: 0333867316
ĐTNR: 0333725759
Di động:
Email:
 
Trang chủ | Tài nguyên | Thủ tục hành chính | Tìm kiếm
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Thành phố Cẩm Phả
Địa chỉ: Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.862.265
E-mail: pgdcampha.quangninh@moet.edu.vn
Website: campha.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà
ga goi

http://www.xemayvn.co/

http://www.xemayvn.co/2017/08/nhong-sen-dia-nhong-xich.html