TỔ CHỨC
Trường tiểu học Hồ Tùng Mậu
- Địa chỉ: Thị xã Cẩm phả - Tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: 033 3 766 269
- Hòm thư: .........
- Fax: .........
- Website: http://campha.edu.vn/thhotungmau
Họ và tên: Đinh Thị Thủy
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0396620760
Email: dinhthithuy.c1pbc@campha.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Liên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01232945617
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hà
Chức vụ: Nhân viên Thư viên - Thiết bị
Trình độ đào tạo: Trung cấp kế toán
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0984009336
Email: nguyenthihaquan@gmail.com
Họ và tên: Lê Thị Châm
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01677954955
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hương
Chức vụ: Tổng phụ trách
Trình độ đào tạo: Cao đẳng mỹ thuật
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01232526999
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0936693909
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Huệ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01632830550
Email:
Họ và tên: Đỗ ThịThu
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0973997417
Email:
Họ và tên: Lê Thị Hoa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01693678232
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Thu Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0989324387
Email:
Họ và tên: Nguyễn Lệ Hằng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0936930156
Email:
Họ và tên: Phạm Ngọc Khánh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm âm nhạc
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0904182767
Email:
Họ và tên: Phạm Thúy An
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01674720385
Email:
Họ và tên: Lê Thị Nga
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01669210698
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Lan Anh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng Sư phạm tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Lương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Phượng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Huyền Trang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại Học Sư phạm tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0979344860
Email:
Họ và tên: Bùi Thu Hoài
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lương Thanh Huệ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hoài
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Thể dục
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Thanh
Chức vụ: Văn thư
Trình độ đào tạo: Trung cấp y tế
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Thanh Vân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm Ngoại ngữ
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Phương Loan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm Ngoại ngữ
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Huyền Trang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng sư phạm tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Thảo Chi
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao Đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0367560192
Email: vuthithaochi130597@gmail.com
Họ và tên: Đinh Thị Huy Viên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0822136325
Email: dinhvien099@gmail.com
Họ và tên: Phạm Thị Mỹ Thanh
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0978975486
Email: thanhthaibinh2009@gmail.com

TKB toàn trường
01/12/2022

TKB toàn trường năm học 2022-2023
Kế hoạch năm học 2022-2023
30/11/2022

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2022-2023
Thời khóa biểu
10/10/2022

Thời khóa biểu năm học 2022-2023
Triển khai nội dung giáo dục địa phương trong Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 1, lớp 2 năm học 2021-2022
19/11/2021

Triển khai nội dung giáo dục địa phương trong Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 1, lớp 2 năm học 2021-2022
KẾ HOẠCH Tổ chức dạy học các nội dung lồng ghép Quốc phòng - an ninh năm học 2021 - 2022
22/10/2021

KẾ HOẠCH Tổ chức dạy học các nội dung lồng ghép Quốc phòng - an ninh năm học 2021 - 2022
KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện dạy học bằng phương pháp “ Bàn tay nặn bột” năm học 2021 - 2022
22/10/2021

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện dạy học bằng phương pháp “ Bàn tay nặn bột” năm học 2021 - 2022
Quy tắc văn hóa ứng xử của cán bộ, giáo viên, nhân viên, Học sinh, Phụ huynh và khách đến trường Năm học: 2021 – 2022
16/10/2021

Quy tắc văn hóa ứng xử của cán bộ, giáo viên, nhân viên, Học sinh, Phụ huynh và khách đến trường Năm học: 2021 – 2022
QUY CHẾ Phối hợp hoạt động giữa nhà trường và công đoàn cơ sở Năm học 2021 -2022
16/10/2021

QUY CHẾ Phối hợp hoạt động giữa nhà trường và công đoàn cơ sở Năm học 2021 -2022
Quy chế làm việc của Trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu năm học 2021 - 2022
16/10/2021

Quy chế làm việc của Trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu năm học 2021 - 2022
Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường Năm học: 2021 - 2022
16/10/2021

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường Năm học: 2021 - 2022
Cam kết chất lượng giáo dục của trường Tiểu học Năm học 2021-2022
16/10/2021

Cam kết chất lượng giáo dục của trường Tiểu học Năm học 2021-2022
Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2020 -2021
30/09/2021

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2020 -2021
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học đầu năm Năm học 2021 – 2022
29/09/2021

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học đầu năm Năm học 2021 – 2022
KẾ HOẠCH Tổ chức các chuyên đề năm học 2021– 2022
18/09/2021

KẾ HOẠCH Tổ chức các chuyên đề năm học 2021– 2022
KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022
17/09/2021

KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022
QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TỔ VĂN PHÒNG NĂM HOC 2021-2022
19/08/2021

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TỔ VĂN PHÒNG NĂM HOC 2021-2022
QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TỔ CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2021-2022
19/08/2021

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TỔ CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2021-2022
QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM TỔ TRƯỞNG, TỔ PHÓ CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2021-2022
19/08/2021

QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM TỔ TRƯỞNG, TỔ PHÓ CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2021-2022
Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2021-2022
12/05/2021

Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2021-2022
Thông báo danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 năm học 2021-2022
13/04/2021

Thông báo danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 năm học 2021-2022
Công văn đến
Công văn Số:26/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 21/02/2011
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức thi Olympic Tiếng Anh trên mạng internet năm học 2010-2011 cấp thị xã.
HuongdanthiIOEcapthi.doc
Danhsachthisinhthamgiathicapthixa.xls
Công văn Số:21/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 19/01/2011
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Công tác chuyên môn kỳ 2, năm học 2010 - 2011
CongvanchuyenmonhockiII2010-2011.doc
Công văn Số:584/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 22/11/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet năm học 2010 - 2011
HuongdancuocthiOlympictiengAnhquaInternet-2010.doc
Công văn Số:532/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 29/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục trường TH, PTCS và THCS năm học 2010-2011.
Công văn Số:543/CV-GD&ĐT
Ngày ban hành: 02/11/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Công văn
Trích yếu: Chuẩn bị các tiết mục cho đêm liên hoan văn nghệ ngành GD&ĐT năm 2010
CV543tochuccongdienVN.doc
Cactietmucthamgiandemlienhoanvannghe.doc
DSdoivannghe20-11(1).xls
Công văn Số:528/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 26/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: V/v: Kiểm tra giữa học kì I năm học 2010 - 2011.
Lichkiemtragiuaky1NH2010-2011.doc
Công văn Số:519/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 22/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức cuộc thi giải Toán qua mạng Internet năm học 2010 - 2011.
HDTCthigiaitoanquamangnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:460/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Cập nhập thông tin người nước ngoài đến làm việc, công tác tại đơn vị.
CapnhatTTnuocngoaidenlamviec.doc
Công văn Số:459/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục văn học 2010 - 2011.
HuongdanTHnhiemvuKTKDnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:450/LT PGD&ĐT-CĐN
Ngày ban hành: 01/10/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá, Lê Thị Thanh Thủy
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Tổ chức Hội diễn Văn nghệ quần chúng ngành Giáo dục năm 2010
TochucHoidienVNQC2010.doc
Công văn Số:445/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn xét hết tập sự đối với giáo viên, nhân viên.
Cv445HDxethettapsu.doc
Công văn Số:443/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn làm hồ sơ đề nghị xét chuyển loại viên chức năm 2010
CV443HDchuyenloaivienchuc2010.doc
Mauchuyenloaivienchuc2010.xls
Công văn Số:424/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 10/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2010 - 2011.
PGDHuongdanthuchiennhiemvuCNTTnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:435/KH-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 16/09/2010
Người ký: Hoàng Thị GIá
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức trung thu 2010
CV435KHtochuctrungthu2010.doc
Công văn Số:432/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 14/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010 - 2011 cấp Tiểu học.
HuongdanthuchienNVNH2010-2011Captieuhoc.doc
Công văn Số:427/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 14/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức kiểm tra khảo sát chất lượng lớp 4 đầu năm học 2010- 2011
CV427KSCLlop4daunam2010-2011.doc
HuongdannhapdulieuKSCLlop4.doc
DSKTchatluonglop4.xls
Công văn Số:415/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 07/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Lịch duyệt kế hoạch và tổ chức Hội nghị CB, VC, LĐ năm học 2010 - 2011
LichduyetKeHoachvaHoinghiCBVCLD(suaLai).doc
Công văn Số:417/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 08/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Triệu tập cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn giáo dục kỹ năng sống.
Thongbao.doc
Công văn Số:412/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 01/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn khai giảng (bổ sung)
HDKhaigiang.doc
Công văn Số:411/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Triệu tập giáo viên tham gia tập huấn lắp đặt và sử dụng đàn Piano kỹ thuật số.
TrieutaptaphuansudungdanPianokythuatso.doc
Công văn Số:410/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm học 2010- 2011
Cv410kiemtrakhaosatCLdaunam2010-2011.doc
Công văn Số:408/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Một số quy định sử dụng Cổng thông tin điện tử Phòng GD&ĐT
QuydinhsudungCongTTDTcuaphongGD&DT.doc
Công văn Số:30/BC-CĐN
Ngày ban hành: 15/08/2010
Người ký: Lê Thị Thanh Thuỷ
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2009 - 2010, phương hướng nhiệm vụ công tác năm học 2010 - 2011.
BAOCAOTONGKETCONGTACCONGDOAN2009-2010.doc
Công văn Số:132/BC-UBND
Ngày ban hành: 23/08/2010
Người ký: Vũ Văn Bình
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết năm học 2009 - 2010 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2010 - 2011.
BCTKNH09-2010UBND[1].doc
Công văn Số:378/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 12/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Thông báo về việc triệu tập đại biểu dự Hội nghị tổng kết năm học 2009 - 2010
TBtongket.doc
Cacdanhhieu.doc
Công văn Số:386/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 18/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức lễ khai giảng năm học 2010 - 2011
HuongdanLekhaigiang2010-2011[1].doc
Công văn Số:2207/SGD&ĐT- GDTH
Ngày ban hành: 13/08/2010
Người ký: Trần Thị Minh
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: V/v Hướng dẫn thực hiện kinh phí Hỗ trợ cho giáo viên bồi dưỡng dạy thể dục
HuongdanthuchienkinhphiHotroGVhocTD.doc
Công văn Số:362 /PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: V/v: Chuẩn bị khai giảng năm học 2010-2011
HuongdanchuanbiKhaigiangnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:336/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 20/07/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: V/v: Bồi dưỡng cán bộ, giáo viên tiểu học hè 2010
Congvanboiduonghe2010-Tieuhoc(Capthi).doc
Công văn Số:304/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 02/07/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng tin học cho cán bộ quản lý trường học và giáo viên hè năm 2010.
trienkhaithuchienboiduongtinhoche2010.doc
Công văn Số:262/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/06/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Về việc: Bồi dưỡng CNTT hè 2010.
KehoachboiduongCNTT.doc
Công văn Số:260/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 04/06/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: V/v: Chuẩn bị khai giảng lớp bồi dưỡng giáo viên dạy thể dục cho các trường tiểu học và phổ thông cơ sở.
Cv260chuanbikhaigianglopboiduongGVtheduc.doc
Công văn Số:192/CV-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 29/04/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng Dẫn
Trích yếu: V/v Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông
CV192ATGT.doc
Công văn Số:719/QĐ-SGD&ĐT
Ngày ban hành: 19/05/2010
Người ký: Đỗ Văn Thuấn
Loại công văn: Quyết định
Trích yếu: Về việc đạt giải thi Văn-Toán tuổi thơ cấp tiểu học tỉnh Quảng Ninh năm học 2009 – 2010
QuyetdinhdatgiaigiaoluuVan-ToanTTcaptinh.doc
Công văn Số:111/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 19/05/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng Dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn bổ sung một số nội dung ghi học bạ và sổ điểm cấp tiểu học.
CV111Huongdanbosungghihocbavasodiemtieuhoc.doc
Công văn Số:78/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 03/04/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng Dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Thông tư số 32/2009/TT-BGDĐT về Quy định đánh giá và xếp loại HS tiểu học.
CV78Huongdanthongtu32vahocba.doc
Công văn đi
Chưa có công văn đi!
 
Trang chủ | Bài giảng trực tuyến | Tài nguyên | Thủ tục hành chính | Tìm kiếm
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Thành phố Cẩm Phả
Địa chỉ: Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.862.265
E-mail: pgdcampha.quangninh@moet.edu.vn
Website: campha.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà