TỔ CHỨC
Trường tiểu học Hồ Tùng Mậu
- Địa chỉ: Thị xã Cẩm phả - Tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: 033 3 766 269
- Hòm thư: .........
- Fax: .........
- Website: http://campha.edu.vn/thhotungmau
Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Huệ
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm Tiểu học
ĐTCQ: 0333766269
ĐTNR:
Di động: 0899298868
Email:
Họ và tên: Đỗ Thị Hòa
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0389490686
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Ngọc Quynh
Chức vụ: Tổ trưởng 4-5
Trình độ đào tạo: Sư phạm Tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01666388939
Email:
Họ và tên: Trần Thị Thu Lan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0908263381
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Hường
Chức vụ: Giáo viên - Thư ký Hội đồng
Trình độ đào tạo: Cao đẳng mỹ thuật
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0987736688
Email: huong.hotungmau@gmail.com
Họ và tên: Trần Thị Hoa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0972242711
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Liên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01232945617
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hà
Chức vụ: Nhân viên Thư viên - Thiết bị
Trình độ đào tạo: Trung cấp kế toán
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0984009336
Email: nguyenthihaquan@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hương
Chức vụ: Tổng phụ trách
Trình độ đào tạo: Cao đẳng mỹ thuật
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01232526999
Email:
Họ và tên: Lê Thị Châm
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01677954955
Email:
Họ và tên: Ngô Thị Hằng
Chức vụ: Y tế
Trình độ đào tạo: Điều dưỡng đa khoa
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01228230668
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Tư
Chức vụ: Cán vộ thư viện
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01688573188
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0936693909
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Huệ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01632830550
Email:
Họ và tên: Đỗ ThịThu
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0973997417
Email:
Họ và tên: Lê Thị Hoa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01693678232
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Thu Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0989324387
Email:
Họ và tên: Nguyễn Lệ Hằng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0936930156
Email:
Họ và tên: Phạm Ngọc Khánh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm âm nhạc
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0904182767
Email:
Họ và tên: Phạm Thúy An
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01674720385
Email:
Họ và tên: Lê Thị Nga
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01669210698
Email:
Họ và tên: Bùi Mai Linh
Chức vụ: Tổ trưởng văn phòng
Trình độ đào tạo: Đại học kế toán
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0936882290
Email:
Họ và tên: Nguyễn Huyền Trang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại Học Sư phạm tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0979344860
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Lan Anh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng Sư phạm tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Lương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Phượng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Bùi Thu Hoài
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lương Thanh Huệ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hoài
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Thể dục
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Thanh
Chức vụ: Văn thư
Trình độ đào tạo: Trung cấp y tế
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Thanh Vân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm Ngoại ngữ
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Phương Loan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm Ngoại ngữ
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Huyền Trang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng sư phạm tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
 
Trang chủ | Tài nguyên | Thủ tục hành chính | Tìm kiếm
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Thành phố Cẩm Phả
Địa chỉ: Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.862.265
E-mail: pgdcampha.quangninh@moet.edu.vn
Website: campha.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà
ga goi

http://www.xemayvn.co/

http://www.xemayvn.co/2017/08/nhong-sen-dia-nhong-xich.html