TỔ CHỨC
Trường tiểu học Hồ Tùng Mậu
- Địa chỉ: Thị xã Cẩm phả - Tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: 033 3 766 269
- Hòm thư: .........
- Fax: .........
- Website: http://campha.edu.vn/thhotungmau
Họ và tên: Đinh Thị Thủy
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0396620760
Email: dinhthithuy.c1pbc@campha.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Liên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01232945617
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hà
Chức vụ: Nhân viên Thư viên - Thiết bị
Trình độ đào tạo: Trung cấp kế toán
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0984009336
Email: nguyenthihaquan@gmail.com
Họ và tên: Lê Thị Châm
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01677954955
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hương
Chức vụ: Tổng phụ trách
Trình độ đào tạo: Cao đẳng mỹ thuật
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01232526999
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0936693909
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Huệ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01632830550
Email:
Họ và tên: Đỗ ThịThu
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0973997417
Email:
Họ và tên: Lê Thị Hoa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01693678232
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Thu Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0989324387
Email:
Họ và tên: Nguyễn Lệ Hằng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0936930156
Email:
Họ và tên: Phạm Ngọc Khánh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm âm nhạc
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0904182767
Email:
Họ và tên: Phạm Thúy An
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01674720385
Email:
Họ và tên: Lê Thị Nga
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01669210698
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Lan Anh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng Sư phạm tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Lương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Phượng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Huyền Trang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại Học Sư phạm tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0979344860
Email:
Họ và tên: Bùi Thu Hoài
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lương Thanh Huệ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hoài
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Thể dục
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Thanh
Chức vụ: Văn thư
Trình độ đào tạo: Trung cấp y tế
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Thanh Vân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm Ngoại ngữ
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Phương Loan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm Ngoại ngữ
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Huyền Trang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng sư phạm tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Thảo Chi
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao Đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0367560192
Email: vuthithaochi130597@gmail.com
Họ và tên: Đinh Thị Huy Viên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0822136325
Email: dinhvien099@gmail.com
Họ và tên: Phạm Thị Mỹ Thanh
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0978975486
Email: thanhthaibinh2009@gmail.com

Công văn tăng cường quản lí thu chi trong các cơ sở giáo dục năm học 2023- 2024
26/09/2023

Công văn số 2606/SGDĐT -KHTC ngày 20/9/2023 V/v tăng cường công tác quản lý thu, chi năm học 2023 - 2024
Hướng dẫn thực hiện nghi quyết 34/ 2021 HĐND tỉnh
26/09/2023

công văn số 2593/SGDĐT-KHTC ngày 19/9/2023 Hướng dẫn Thực hiện Nghị quyết số 34/2021/NQ-HĐND ngày 27/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
HƯỚNG DẪN
26/09/2023

HƯỚNG DẪN Thực hiện Nghị quyết số 34/2021/NQ-HĐND ngày 27/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Để tăng cường công tác quản lý thu, chi năm học 2023 - 2024, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:
26/09/2023

Để tăng cường công tác quản lý thu, chi năm học 2023 - 2024, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:
Danh trúng tuyển vào lớp 1 năm học 2023-2024
22/08/2023

Danh trúng tuyển vào lớp 1 năm học 2023-2024
THÔNG BÁO Mời nhà cung cấp dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục cho học sinh trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu năm học 2023-2024
04/08/2023

THÔNG BÁO Mời nhà cung cấp dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục cho học sinh trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu năm học 2023-2024
HƯỚNG DẪN TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN
03/07/2023

HƯỚNG DẪN TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN (Kèm theo thông báo số 142/TB-THHTM, ngày 15/6/2023)
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 1, NĂM HỌC 2023 - 2024
16/06/2023

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 1, NĂM HỌC 2023 - 2024
THÔNG BÁO V/v Tổ chức triển khai thực hiện đề án dạy và học Tin học trong nhà trường năm học 2022 - 2023
12/06/2023

THÔNG BÁO V/v Tổ chức triển khai thực hiện đề án dạy và học Tin học trong nhà trường năm học 2022 - 2023
5636_ QĐ phê duyệt mức thu, các khoản thu năm học 2022-2023
12/06/2023

5636_ QĐ phê duyệt mức thu, các khoản thu năm học 2022-2023
THÔNG BÁO V/v Tổ chức triển khai thực hiện đề án “Tăng cường giáo dục Kỹ năng sống” cho học sinh trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu giai đoạn 2022 - 2025
12/06/2023

THÔNG BÁO V/v Tổ chức triển khai thực hiện đề án “Tăng cường giáo dục Kỹ năng sống” cho học sinh trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu giai đoạn 2022 - 2025
BÁO CÁO QUYẾT TOÁN CÁC KHOẢN THU - CHI DỊCH VỤ, HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022 - 2023
11/06/2023

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN CÁC KHOẢN THU - CHI DỊCH VỤ, HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022 - 2023
biên bản kết quả thi đua cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2022-2023
10/06/2023

BIÊN BẢN Họp thông báo kết quả xếp loại thi đua Cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2022-2023
BIÊN BẢN Họp đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, người lao động Năm học 2022 - 2023
10/06/2023

BIÊN BẢN Họp đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, người lao động Năm học 2022 - 2023
BIÊN BẢN Họp xét duyệt giáo viên, nhân viên đủ điều kiện thực hiện công tác điều động, luân chuyển giữa các đơn vị năm 2023.
10/06/2023

BIÊN BẢN Họp xét duyệt giáo viên, nhân viên đủ điều kiện thực hiện công tác điều động, luân chuyển giữa các đơn vị năm 2023.
BIỂU TỔNG HỢP DANH SÁCH VIÊN CHỨC LÀ GIÁO VIÊN KÊ KHAI THỰC HIỆN ĐIỀU ĐỘNG, LUÂN CHUYỂN GIỮA CÁC TRƯƠNG TIỂU HỌC NĂM 2023
10/06/2023

BIỂU TỔNG HỢP DANH SÁCH VIÊN CHỨC LÀ GIÁO VIÊN KÊ KHAI THỰC HIỆN ĐIỀU ĐỘNG, LUÂN CHUYỂN GIỮA CÁC TRƯƠNG TIỂU HỌC NĂM 2023
BIỂU TỔNG HỢP DANH SÁCH VIÊN CHỨC LÀ GIÁO VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN ĐIỀU ĐỘNG, LUÂN CHUYỂN GIỮA CÁC TRƯƠNG TIỂU HỌC NĂM 2023
10/06/2023

BIỂU TỔNG HỢP DANH SÁCH VIÊN CHỨC LÀ GIÁO VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN ĐIỀU ĐỘNG, LUÂN CHUYỂN GIỮA CÁC TRƯƠNG TIỂU HỌC NĂM 2023
BIỂU TỔNG HỢP DANH SÁCH NHÂN VIÊN KÊ KHAI THỰC HIỆN ĐIỀU ĐỘNG, LUÂN CHUYỂN GIỮA CÁC TRƯỜNG NĂM 2023
10/06/2023

BIỂU TỔNG HỢP DANH SÁCH NHÂN VIÊN KÊ KHAI THỰC HIỆN ĐIỀU ĐỘNG, LUÂN CHUYỂN GIỮA CÁC TRƯỜNG NĂM 2023
Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường tiểu học đầu năm Năm học 2022 - 2023
10/06/2023

THÔNG BÁO Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường tiểu học đầu năm Năm học 2022 - 2023
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học, năm học 2022 - 2023
10/06/2023

THÔNG BÁO Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học, năm học 2022 - 2023
Công văn đến
Công văn Số:26/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 21/02/2011
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức thi Olympic Tiếng Anh trên mạng internet năm học 2010-2011 cấp thị xã.
HuongdanthiIOEcapthi.doc
Danhsachthisinhthamgiathicapthixa.xls
Công văn Số:21/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 19/01/2011
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Công tác chuyên môn kỳ 2, năm học 2010 - 2011
CongvanchuyenmonhockiII2010-2011.doc
Công văn Số:584/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 22/11/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet năm học 2010 - 2011
HuongdancuocthiOlympictiengAnhquaInternet-2010.doc
Công văn Số:532/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 29/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục trường TH, PTCS và THCS năm học 2010-2011.
Công văn Số:543/CV-GD&ĐT
Ngày ban hành: 02/11/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Công văn
Trích yếu: Chuẩn bị các tiết mục cho đêm liên hoan văn nghệ ngành GD&ĐT năm 2010
CV543tochuccongdienVN.doc
Cactietmucthamgiandemlienhoanvannghe.doc
DSdoivannghe20-11(1).xls
Công văn Số:528/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 26/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: V/v: Kiểm tra giữa học kì I năm học 2010 - 2011.
Lichkiemtragiuaky1NH2010-2011.doc
Công văn Số:519/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 22/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức cuộc thi giải Toán qua mạng Internet năm học 2010 - 2011.
HDTCthigiaitoanquamangnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:460/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Cập nhập thông tin người nước ngoài đến làm việc, công tác tại đơn vị.
CapnhatTTnuocngoaidenlamviec.doc
Công văn Số:459/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục văn học 2010 - 2011.
HuongdanTHnhiemvuKTKDnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:450/LT PGD&ĐT-CĐN
Ngày ban hành: 01/10/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá, Lê Thị Thanh Thủy
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Tổ chức Hội diễn Văn nghệ quần chúng ngành Giáo dục năm 2010
TochucHoidienVNQC2010.doc
Công văn Số:445/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn xét hết tập sự đối với giáo viên, nhân viên.
Cv445HDxethettapsu.doc
Công văn Số:443/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn làm hồ sơ đề nghị xét chuyển loại viên chức năm 2010
CV443HDchuyenloaivienchuc2010.doc
Mauchuyenloaivienchuc2010.xls
Công văn Số:424/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 10/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2010 - 2011.
PGDHuongdanthuchiennhiemvuCNTTnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:435/KH-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 16/09/2010
Người ký: Hoàng Thị GIá
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức trung thu 2010
CV435KHtochuctrungthu2010.doc
Công văn Số:432/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 14/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010 - 2011 cấp Tiểu học.
HuongdanthuchienNVNH2010-2011Captieuhoc.doc
Công văn Số:427/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 14/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức kiểm tra khảo sát chất lượng lớp 4 đầu năm học 2010- 2011
CV427KSCLlop4daunam2010-2011.doc
HuongdannhapdulieuKSCLlop4.doc
DSKTchatluonglop4.xls
Công văn Số:415/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 07/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Lịch duyệt kế hoạch và tổ chức Hội nghị CB, VC, LĐ năm học 2010 - 2011
LichduyetKeHoachvaHoinghiCBVCLD(suaLai).doc
Công văn Số:417/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 08/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Triệu tập cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn giáo dục kỹ năng sống.
Thongbao.doc
Công văn Số:412/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 01/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn khai giảng (bổ sung)
HDKhaigiang.doc
Công văn Số:411/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Triệu tập giáo viên tham gia tập huấn lắp đặt và sử dụng đàn Piano kỹ thuật số.
TrieutaptaphuansudungdanPianokythuatso.doc
Công văn Số:410/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm học 2010- 2011
Cv410kiemtrakhaosatCLdaunam2010-2011.doc
Công văn Số:408/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Một số quy định sử dụng Cổng thông tin điện tử Phòng GD&ĐT
QuydinhsudungCongTTDTcuaphongGD&DT.doc
Công văn Số:30/BC-CĐN
Ngày ban hành: 15/08/2010
Người ký: Lê Thị Thanh Thuỷ
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2009 - 2010, phương hướng nhiệm vụ công tác năm học 2010 - 2011.
BAOCAOTONGKETCONGTACCONGDOAN2009-2010.doc
Công văn Số:132/BC-UBND
Ngày ban hành: 23/08/2010
Người ký: Vũ Văn Bình
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết năm học 2009 - 2010 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2010 - 2011.
BCTKNH09-2010UBND[1].doc
Công văn Số:378/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 12/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Thông báo về việc triệu tập đại biểu dự Hội nghị tổng kết năm học 2009 - 2010
TBtongket.doc
Cacdanhhieu.doc
Công văn Số:386/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 18/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức lễ khai giảng năm học 2010 - 2011
HuongdanLekhaigiang2010-2011[1].doc
Công văn Số:2207/SGD&ĐT- GDTH
Ngày ban hành: 13/08/2010
Người ký: Trần Thị Minh
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: V/v Hướng dẫn thực hiện kinh phí Hỗ trợ cho giáo viên bồi dưỡng dạy thể dục
HuongdanthuchienkinhphiHotroGVhocTD.doc
Công văn Số:362 /PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: V/v: Chuẩn bị khai giảng năm học 2010-2011
HuongdanchuanbiKhaigiangnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:336/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 20/07/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: V/v: Bồi dưỡng cán bộ, giáo viên tiểu học hè 2010
Congvanboiduonghe2010-Tieuhoc(Capthi).doc
Công văn Số:304/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 02/07/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng tin học cho cán bộ quản lý trường học và giáo viên hè năm 2010.
trienkhaithuchienboiduongtinhoche2010.doc
Công văn Số:262/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/06/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Về việc: Bồi dưỡng CNTT hè 2010.
KehoachboiduongCNTT.doc
Công văn Số:260/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 04/06/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: V/v: Chuẩn bị khai giảng lớp bồi dưỡng giáo viên dạy thể dục cho các trường tiểu học và phổ thông cơ sở.
Cv260chuanbikhaigianglopboiduongGVtheduc.doc
Công văn Số:192/CV-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 29/04/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng Dẫn
Trích yếu: V/v Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông
CV192ATGT.doc
Công văn Số:719/QĐ-SGD&ĐT
Ngày ban hành: 19/05/2010
Người ký: Đỗ Văn Thuấn
Loại công văn: Quyết định
Trích yếu: Về việc đạt giải thi Văn-Toán tuổi thơ cấp tiểu học tỉnh Quảng Ninh năm học 2009 – 2010
QuyetdinhdatgiaigiaoluuVan-ToanTTcaptinh.doc
Công văn Số:111/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 19/05/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng Dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn bổ sung một số nội dung ghi học bạ và sổ điểm cấp tiểu học.
CV111Huongdanbosungghihocbavasodiemtieuhoc.doc
Công văn Số:78/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 03/04/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng Dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Thông tư số 32/2009/TT-BGDĐT về Quy định đánh giá và xếp loại HS tiểu học.
CV78Huongdanthongtu32vahocba.doc
Công văn đi
Chưa có công văn đi!
 
Trang chủ | Bài giảng trực tuyến | Tài nguyên | Thủ tục hành chính | Tìm kiếm
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Thành phố Cẩm Phả
Địa chỉ: Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.862.265
E-mail: pgdcampha.quangninh@moet.edu.vn
Website: campha.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà